lnu.sePublications
1234 1 - 50 of 173
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansen, Rickard
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Företagarna och Kommunen: En jämförande studie av Vårgårda och Alingsås näringsklimat2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The autonomy of municipalities has increased with the impact of governance. This has contributed to a varying degree of business development. The bachelor thesis aims to explain local business conditions and results in the two neighboring municipalities Vårgårda and Alingsås. This is done through a case study with interviews of business executives and politicians. Additional information is provided through observations and examination of previous research. The results are analysed through network and governance theory.

  Entrepreneurs are dissatisfied with the political organization and lack of communication in Alingsås which combined with a slow public sector process, various regulations and permits relating to construction affects the business climate negatively.

  Vårgårda has a well functioning independent business network organized by entrepreneurs themselves. The role of the municipality is to provide service towards business. As a policy, if a business requests a meeting with the politicians the municipality gathers all decision makers in one place for a quick decision. This has resulted in companies relocating from Alingsås to Vårgårda. The conclusions in the essay is that Vårgårda, through more extensive communication and a well functioning network, has found an organization that benefits both the private industry and the municipality which causes a more satisfying business environment for all parties.

 • Håkansson, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vårda patienter som inte vill leva: faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande vid suicidförsök2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år suiciderar över 800 000 människor världen över. I Sverige genomförs årligen 100 000 suicidförsök som leder till att 1200 människor avlider. Ordet suicid väcker starka känslor vilket kan leda till negativ attityd till patientgruppen. Trots utbildning inom psykiatri förekommer brister i bemötandet. När sjuksköterskor har en negativ attityd mot suicidala patienter påverkas den mellanmänskliga relationen. Inom hälso- och sjukvården förkommer suicidala patienter och sjuksköterskor förväntas att kunna vårda och bemöta dessa. Dock blir det svårt när erfarenhet saknas och sjuksköterskeutbildningen ger otillräckliga kunskaper kring bemötande. Detta kan leda till att sjuksköterskor missar både verbala och icke verbala varningstecken.

  Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande gentemot patienter vid suicidförsök.

  Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Tio vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades i arbetet.

  Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet och kunskap saknades vilket kunde leda till negativa attityder som påverkade bemötandet. Sjuksköterskornas stressfyllda arbetsmiljö påverkade omvårdnaden. Resultatet presenteras som ett tema: Betydelsen av sjuksköterskans kompetens och fyra kategorier: Utbildning, Erfarenhet, Förhållningssätt och Arbetsmiljö.

  Slutsats: För att sjusköterskor ska kunna skapa en mellanmänsklig relation till suicidala patienter behövs regelbunden utbildning vilket kan minska negativa attityder till patientgruppen.  

 • Lindgren, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Allmänsjuksköterskors erfarenheter av munvård på äldreboenden: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att ha en god munvård är en viktig del av människans känsla av hälsa och välbefinnande. Många som bor inom äldreomsorgen behöver få hjälp med att sköta sin dagliga munvård. Detta ställer krav på den personal som är ansvariga inom omvårdnadsarbetet. Studier visar dock på att munvården i dagens äldreomsorg är bristfällig, samt att munvården som omvårdnadsåtgärd ofta prioriteras bort av sjuksköterskan.

  Syfte: Undersöka allmänsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med munvård på äldreboenden.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på fem semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielsson (2012).

  Resultat: I resultatet presenteras fyra kategorier som visar hur allmänsjuksköterskan upplever munvården inom dagens äldreomsorg på äldreboenden: Personalens kunskaper inom munvård, Sjuksköterskans yrkesroll, Sjuksköterskans arbetsfördelning samt DelaktighetSlutsats: Munvården prioriteras idag ofta bort i jämförelse med andra omvårdnadsåtgärder. För att kunna förbättra munhälsan på äldreboenden krävs det att allmänsjuksköterskan och övrig omvårdnadspersonal får mer utbildningar inom munvård. Det krävs också en fortsatt bra kommunikation och samarbete mellan de yrkesgrupper som har hand om munvården.

 • Ardhamre, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kvinnlig representation: Beskrivningar från Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative text analysis paper the author examined how the Swedish Green party, the Moderate party, the Christian Democrats and the Swedish Social Democratic party described female representation during the years 2001-2013 at their party congresses. With party strategic categories constructed by Lena Wägnerud and one self-constructed category with the help of works by Ann Phillips a total of 5 categories was used to separate the different statements regarding female representation. The categories were attack, win voters, comparisons, bragging and other. The results of the study show that the focus of female representation has shifted from a focus on female political representation to female representation in the business world, mostly representation in the board rooms. The results also show that all parties express themselves about female representation but in different ways. The Swedish Social Democratic party is the only party that focuses mainly on female representation as a question of justice and democracy, statements that fall under the category other. The other parties in this paper all had their focus on strategic statements that fall under Lena Wägneruds categories.  

 • Petersson, Oscar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Hur styrs sopbilen?: En implementeringsanalys av Växjö kommuns avfallsplan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate the ongoing implementation process of Växjö municipality’s waste plan from 2015. In order to complete this purpose, the following three questions have been formulated: [1] What public management is being applied to implement the waste plan? [2] To what extent have the respective objectives in the waste plan been achieved so far? [3] Was any management control more successful in the implementation process? By applying a modified version of Lennart Lundquist's analysis tool control dimensions on the waste plan, this qualitative content analysis will answer the first question by categorizing which of the dimensions used in public management of the waste plan's objectives, its interim goals and its actions. Next, the latest follow-up of the waste plan is presented to answer the second question to finally compare the results of these two to answer the last question. The study results in a presentation of the public management applied to each objective, a presentation of how well the respective goals have been achieved where one clarifies that public management does not affect how successful implementation of goals will be. 

 • Stävmo, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Länsstyrelsens roll i den regionala makten: Viktig myndighet eller utdöende dinosaurie?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this candidate essay is to analyze the Swedish County Administrative Boards assignment documents and point out the differences that has occurred during the years 2003-2017. It will also analyze how the role and power has changed after the decentralization when the Regional Federation took responsibility for the regional development. Will the County Adminitrative Board still be a powerful part in the region or is the game over?

   

  The metod used is called ”the constant comparative method” where there is an analyzing process going on all the time during the investigation until the final reduction is ready.

   

   

  Interesting findings:

   

  • The County Administrative board has lost several important assignments.

   

  • Its main role is not to make decisions but to coordinate in the Regional Federation and to pinpoint the goverments politics and monitoring.

   

  • Now a knowledge authority with many new assignments that are global, such as Agenda 2030, climate change, sustainability and refugee questions.

   

  • The goverment have decentralized many assignments to the regional level.
 • Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Eriksson, Stefan
  Uppsala University.
  The effect of age and gender on labor demand: evidence from a field experiment2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In most countries, there are systematic age and gender differences in labor market outcomes. Older workers and women often have lower employment rates, and the duration of unemployment increases with age. These patterns may reflect age and gender differences in either labor demand (i.e. discrimination) or labor supply. In this study, we investigate the importance of demand effects by analyzing whether employers use information about a job applicant’s age and gender in their hiring decisions. To do this, we conducted a field experiment, where over 6,000 fictitious resumes with randomly assigned information about age (in the interval 35-70) and gender were sent to employers with a vacancy and the employers’ responses (callbacks) were recorded. We find that the callback rate starts to fall substantially early in the age interval we consider. This decline is steeper for women than for men. The negative age effect prevails in all seven occupations we include. These results indicate that age discrimination is a widespread phenomenon affecting workers already in their early 40s. Ageism and occupational skill loss due to aging are unlikely explanations of these effects. Instead, our employer survey suggests that employer stereotypes about other worker characteristics – ability to learn new tasks, flexibility/adaptability, and ambition – are important. We find no evidence of gender discrimination against women on average, but the gender effect is heterogeneous across occupations and firms. Women have a higher callback rate in female-dominated occupations and firms, and when the recruiter is a woman. These results suggest that an in-group bias affects hiring patterns, which may reinforce the existing gender segregation in the labor market.

 • Widell, Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Den röd-gröna regeringens styrning av Polismyndigheten: En studie om regeringens förvaltningsstyrning av Polismyndigheten under mandatperioden 2014- 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study describes the Swedish Government's public management of the Swedish Police Authority. It also illustrates some of the Government's political promises towards the Police Authority. The reason for making this study is the situation of escalating shootings in the society and reports about a crisis in the Police Authority. Therefore is the purpose of the study to find out if there are any changes in the Government's public management of the police during the 2014-2018 term of office in relation to this situation. The method is a review of state budgets, appropriation directions, regulations, government bills and other acts which are compared with theories of public management. The results shows that the greatest change this far happened late in the term of office when the Swedish Police Authority received an increased appropriation. The Swedish Police Authority also received new government mandates with the purpose to solve specific problems within the police authority. In relation to theories of public management, the Swedish Government's management of the police focuses on the indirect types of management to reach results within the direct management of laws and regulations.

 • Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Reshid, Abdulaziz
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics. Stockholm University.
  Neighborhood signaling effects, commuting time, and employment: evidence from a field experiment2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The question of whether and how living in a deprived neighborhood affects the labormarket outcomes of its residents has been a subject of great interest for both policy makers andresearchers. Despite this interest, empirical evidence of causal neighborhood effects on labormarket outcomes is scant, and causal evidence on the mechanisms involved is even more scant.The mechanism that this study investigates is neighborhood signaling effects. Specifically, weask whether there is unequal treatment in hiring depending on whether a job applicant signalsliving in a bad (deprived) neighborhood or in a good (affluent) neighborhood. To this end, weconducted a field experiment where fictitious job applications were sent to employers with anadvertised vacancy. Each job application was randomly assigned a residential address in either abad or a good neighborhood. The measured outcome is the fraction of invitations for a jobinterview (the callback rate). We find no evidence of general neighborhood signaling effects.However, job applicants with a foreign background have callback rates that are 42 percent lowerif they signal living in a bad neighborhood rather than in a good neighborhood. In addition, wefind that applicants with commuting times longer than 90 minutes have lower callback rates, andthis is unrelated to the neighborhood signaling effect. Apparently, employers view informationabout residential addresses as important for employment decisions.

 • Rietz, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Tollefeldt, Mina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Kings riktiga kungar: En semiotisk bildanalys med semiotisk multimodalitet om representationen av maskuliniteter i det svenska magasinet King.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how the Swedish magazine King represent masculinity in its personal portrait. We have used image analysis with semiotic multimodality about the representation of masculinities in the Swedish magazine King. We have, in this study, been using six personal portrait in our analysis. We have been studying the first and the last picture in the person portraits and also the first pictures interacting with the headline.

   

  To help answer our issue, we asked ourselves the following questions: How does the image and title interact on the front page of the personal portrait? What is the dominant representation of masculinity in King? What variations of masculinities can be found in King?

   

  The result we have found is that King choose to portray the men shown in the personal portraits like men in a position of power. This certain power has been manifested in different ways, such as in violence, comics and other elements. The dominant masculinity we found in our personal portrait was the hegemonic were only one man was not included in the hegemonic masculinity. 

 • Kjell, Oscar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Social hållbarhet med individen i fokus: En komparativ analys av läroplanerna Lgy70, Lpf94 och GY112018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to visualize how vital the concept of social sustainability is to secure a sustainable society. To answer this, two surveys have been made. One study examines and compares how selected concepts are highlighted in the curricula Lgy 70, Lpf94 and GY11, in order to answer how the concept of social sustainability changed over time. The second survey analyzes the positive effects that may arise with increased social sustainability in the school. In order to answer this question, an interview has been made with a teacher who has been working for all three curricula. The choice of subject is based on the latest Friends-report, which states that every fourth child in school is exposed to abusive treatment and every tenth child is subjected to bullying. The essay is based on a hermeneutic theory whose purpose is to interpret collected material to bring in a deeper understanding. In order to create a deeper understanding, the essay has used a qualitative method that stands out to give an overall picture. The essay also contains a comparative method for analyzing similarities and differences between the different curricula Lgy70, Lpf94 and GY11. The results of the essay show that the concept of social sustainability has undergone a major change from the 1970s to today. The results also show that if social sustainability is given more space in education, hopefully we can see a reduction in discrimination in school. This would in turn result and contribute to a stronger society.

 • Jansson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Wikström, Cornelia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  "Hon är väldigt manipulativ": En kvalitativ studie om hur gärningspersoner representeras i Aftonbladet vid mordfall med en kvinnlig och en manlig förövare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how female and male perpetrators are represented in the tabloid Aftonbladet. The study is based on two murder cases that resemble each other. The murders are commited by two perpetrators together, a woman and a man. The questions examined are: How are the perpetrators and victims of news journalism represented in murders commited together by a female and male offender? Which are the similarities and differences between how female and male offenders are represented?

  We executed a critical discourse analysis of 14 news articles from Aftonbladet, from the time period of the detention to the sentence of the crimes. The result shows that the perpetrators together are represented as well-planned, greedy and evil. The female offender are represented as manipulative, emotional and her actions are correlated to her role as a mother. Furthermore she is placed above the male offender, he becomes submissive. The man is also represented as deviant and has relationship problems with others. The victims are portrayed as helpless and innocent. They are also represented as thoughtful and generous towards their children. The victims’ fear is portrayed in relation to the perpetrators malice. 

 • Zachau, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Säfström, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Electronic Chart Display Information System: En kvalitativ studie om användarnas upplevelser av ruttplanering i ECDIS2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet undersöks den upplevda arbetsbelastningen vid ruttplanering i ECDIS. Syftet med studien är att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten upplever arbetsbelastningen vid ruttplanering med ECDIS. Studien syftar vidare till att undersöka vilka moment under ruttplanering i ECDIS däcksbefäl uppfattar som mest belastande. Studien är avgränsad till svenska sjöbefäl med erfarenhet av ruttplanering ombord. Resultaten visar att informanterna upplever problem med hårdvaran som levereras med installationen av ECDIS, ibland så stora problem att de ombord byter ut den medföljande hårdvaran mot annan hårdvara. De upplever även att det inte finns optimal arbetsyta vid arbete i ECDIS samt att det saknas avsatt tid till ruttplanering.

 • Sunesson, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Synen på klimatförändringen: En statistisk undersökning om åsiktsskillnaden mellan olika europeiska länder gällande klimatförändringen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to analyse the opinion differences of eighteen different European countries, with the focus on climate change. With the intentions to study how the postmaterialism has affected people’s opinion and see if there is a link between this change and their attitude about climate change. In order to answer this question, the study has used statistic data from European Social Survey. The result finds that there is a difference in countries opinion about climate change and where there is a like between postmaterialism and their opinion about the climate. However, the study did find a stronger connection between people’s level of education and their attitude towards climate change. This correlation became palpable in Eastern Europe since they have not had the same economic growth as the northern and central Europe, but this hade similar opinions as their other countries. 

 • Lundh, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Norbe, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Övergång och samverkan - En Analys av Specialpedagogers uppfattningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är dels att analysera uppfattningar av specialpedagogers roll vid övergången från grundskola till gymnasieskola, för elever i behov av särskilt stöd, dels att analysera hur samverkan mellan olika professioner inom gymnasieskolan uppfattas av specialpedagoger, vid en övergång från grundskola till gymnasieskola. De teoretiska utgångspunkterna är, fenomenologi och symbolisk interaktionism. Studiens empiriska grund är semistrukturerade intervjuer med sju informanter från sju olika skolor i södra Sverige. Aktörer i studien uppmärksammar att de är en del av ett större sammanhang i elevhälsan, där allas roll är av betydelse. Studien visar även på, att specialpedagoger upplever att de har en viktig roll även efter det att övergångarna ägt rum och flera av dem beskriver att övergången endast är en del av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. För specialpedagoger förefaller arbetet med elever i behov av särskilt stöd fortsätta i flera år efter en övergång. Studiens informanter beskriver även betydelsen av god samverkan mellan olika professioner vid en övergång. Samtliga specialpedagoger uttrycker att samverkan konstateras som en viktig förutsättning för elevens fortsatta lärande, vilket gäller både elever i behov av särskilt stöd, men även generellt för alla elever.

   

 • Nilsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhetsteorin som kartläggningsverktyg: En jämförande studie om SFI-elevers implicita och explicita grammatiska kunskaper 2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes de implicita och explicita kunskaperna hos 26 SFI-elever på C- och D-nivå för att jämföra huruvida dessa skilde sig åt angående grammatisk processningsnivå. Genom en skriftlig produktion utifrån ett förangivet bildmaterial och ett grammatikalitetsbedömningstest analyserades resultaten utifrån processbarhetsteorin. Resultatet visar att de explicita kunskaperna övervägande ligger på en nivå högre än de implicita, men även att det förekommer avvikelser i den processbarhetsteoretiska hierarkin, likt de resultat som erhållits i tidigare studier inom området. Det insamlade empiriska materialet visar en tydlig bild av varje individs implicita och explicita grammatiska kunskapsnivå, vilket kan vara användbart i kartläggningssammanhang.

 • Persson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  De dansande stégen mot svenskan: En kvantitativ studie om hur dans på fritiden samverkar med andraspråkstalares uttal av svenska tonala ordaccenter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka om dans på fritiden korrelerade med andraspråkselevers uttal av svenska ordaccenter. För att besvara frågeställningen valdes en kvantitativ studie i form av enkätundersökning och språkfärdighetstest. Undersökningen utfördes på 49 informanter med svenska som andraspråk och information kring dansvanor, och även vanor gällande annan form av idrott, samt ett flertal andra faktorer som var kända för att påverka andraspråksinlärning samlades in. Språkfärdighetstestet bestod av tio meningar som sammanlagt innehöll fem målordpar, där vardera ordpar innehöll ett ord med grav eller akut accent. Den auditiva analysen bedömde om informanterna åstadkom någon separering i det tonala uttalet mellan orden i ordparen.

  Resultatet visade en signifikant relation mellan den beroende variabeln och predikatorn ”tid i Sverige”. Den deskriptiva statistiken antydde att de informanter som utförde idrott på fritiden fick bättre resultat på språkfärdighetstestet än de informanter som dansade på fritiden. Korrelationsstudien visade på en starkare korrelation mellan språkfärdigheten och intensiteten i dans och idrott än i endast idrott.

  Interbedömarreliabilitetstestet visade på låg reliabilitet i annoteringen, vilket innebar osäkra slutsatser. Detta ledde däremot till förslag för framtida forskning. 

 • Sandqvist, Rebecca
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Agnes
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jagad mellan hybris och botten : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av att leva med bipolär sjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som innebär att växla mellan mani och depression. Bipolär sjukdom kräver olika behandlingar och kan således vara tidskrävande och ha påfrestande biverkningar. Sjukdomen är komplex ur många avseenden då den kantas av stigmatisering och fördomar samt begränsar det dagliga livet.

  Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys med ett manifest tillvägagångssätt användes som analysmetod för litteraturstudiens sju självbiografier.        

  Resultat: I studiens resultat framkom fyra kategorier som skildrade upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Kärnan i resultatet var skovens upplevelser, omgivningens inverkan samt behandlingens påverkan. Det tog tid att acceptera sjukdomen, men med acceptans blev livet mer hanterbart då strategier och rutiner skapades för att åter få vardagslivet att fungera. Resultatet visar även vikten av sjukvården och närståendes stöd och förståelse.

  Slutsats: För att få ökad kunskap om och förståelse för upplevelserna av att leva med bipolär sjukdom är det av vikt att se till hela livsvärlden. Hälso- och sjukvården har en betydande roll då sjuksköterskan vårdar med ett livsvärldsperspektiv i syfte att främja hälsoprocessen hos personer med bipolär sjukdom.   

 • Rossi, Gustaf
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  ”Att ge Trump mindre ammunition i form av oförsvarliga fel är avgörande”: En komparativ analys av nyhetsrapportering om Barack Obama och Donald Trump i CNN2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study how the international media CNN frame their news reporting with the change of presidency in America, after a year of being accused of spreading fake news by president Trump.

  By using a Critical Discourse Analysis, CDA and a rhetorical analysis I examined a selection of articles published in CNN. In total I examined ten articles from 2015 focusing on how CNN choose to portray the identity of the president at the time Barack Obama. I also selected ten articles from 2017 to analyze how the CNN choose to construct Trumps identity a year after his ascent to the president office.

  The result show that Barack Obama is portrayed as an inspiring president always there for his people. Donald Trump is instead portrayed as a bad leader for the country while CNN started to focus on regaining the trust of the public.

  In 2015 CNN also used more pathos and ethos arguments than in 2017 when they instead focus on arguments through logos.

  CNN show that they stand by their goal to control and oversee the power of governments in democracy. Media and governments in a democracy work together to balance their power.

 • Karlsson, Marielle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Olsson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  En läromedelsanalys i matematik i årskurs 1: Med fokus på tiotalsövergång inom subtraktion, talområdet 0–202018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att, utifrån en läromedelsanalys, belysa hur olika läromedlen presenterar räknesättet subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20. Studien syftade likaså till att undersöka vilka representationsformer som används i matematikböckernas uppgifter för att representera subtraktion samt identifiera kritiska aspekter som kan förekomma. Representationsformerna som användes är bild, konkret modell, symbol, språk och verklighet. Studien utgick från en kvalitativ metod där analyserna utfördes med hjälp av innehållsanalyser. Läromedelsanalyserna genomfördes utifrån variationsteorin där stor vikt lades vid att undersöka vilka representationsformer som förekommer i läroböckerna samt på vilka sätt de framställer matematikområdet subtraktion med tiotalsövergång. Det urval som gjorts för studien var läromedel för årskurs 1 samt att båda skulle vara publicerade efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Resultatet visade att läromedlen hade en bred variation av representationsformer men att den konkreta modellen inte återfinns i något av läromedlen. De representationsformer som var mest framtränade för att förtydliga subtraktionsbegreppet var språk och symbol. Representationsformerna bild och verklighet förekom likaså i relativt stor utsträckning. Utifrån analyserna av läromedlen kan resultatet bidra till en medvetenhet kring eventuella brister samt hur dessa kan kompletteras i undervisningen, i koppling till subtraktion med tiotalsövergång. 

 • Blomqvist, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Lygnebrandt, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Vem är syndabocken i den tragiska olyckan?: En kvalitativ studie om rapporteringen av bussolyckan i Sveg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how three newspapers covered the question of guilt while reporting about the bus accident in Sveg where three school children died. The questions examined were: How does the local newspaper Borås Tidning and Barometern and the evening newspaper Aftonbladet report about the question of responsibility of the bus accident in Sveg? What are the differences and similarities between the three newspapers? We made a discourse analysis of 23 news articles from three different newspapers. The result shows that the newspapers reported about possible reasons that caused the disaster. If the society had taken responsibility and maintained the road then maybe the bus had not crashed. The passengers are described as guilty because of their lack of using seat belts. Simultaneously the bus driver is represented as irresponsible who could have prevented the misfortune by not driving so recklessly. Another aspect of the question of responsibility produce the bus company as the scapegoat of the tragical incident because of the miserable working conditions. We discovered that the newspapers are driven by figuring out the question of guilt in order to give answers to the readers about the tragedy in Sveg. Conclusions drawn from this study are that the media coverage are influenced by news values like their proximity to the persons involved.

 • Ekstrand, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kamsten, Magdalena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att träna gravida: Träningsinstruktörers erfarenheter och deras råd till gravida2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Every healthy pregnant women are recommended to be physically active. Many pregnant women reduces their workouts during pregnancy. Midwives have a health-promoting and supportive role and sends some of the pregnant women with questions to personal trainers.

  Aim: The purpose of this study is to examine personal trainers experience of training pregnant women and what training advice they provide. Method: The study has been conducted by interviews with ten personal trainers. The personal trainers' experience and training advice were divided into two domains and then the material was analyzed with qualitative content analysis Results: The content of the domains has been divided into four categories; lack of knowledge, have knowledge, general training advice and personalized training advice. Some informants question both their own and colleagues' knowledge. When the informants feel that they have knowledge, they feel that they can give correct training advice to the pregnant women. In general should the pregnant woman dare to work out, but everything they do should feel okey. All training needs to be personalized based on the woman's training experience and how the woman feels in her pregnancy.

  Conclusion: Pregnant women wants more precise training advice, which is important for both personal trainers and midwives to keep in mind when consulting. With more precise training advice pregnant women could feel safer which hopefully leads to more people training.

 • Kungberg, Mimmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Rydeberg, Amelia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Vem snackar i spelrummet?: En kvantitativ undersökning av Stefan Löfven och Donald Trumps mediala utrymme i Aftonbladet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to show how much space Donald Trump and Stefan Löfven get in the digital edition of the Swedish tabloid Aftonbladet. To investigate this, a quantitative content study was used, counting the number of articles in which they appear between January 21st 2017 and July 21st 2017. In total 967 news articles were included in the study where articles appearing in the entertainment and sports section were excluded as well as editorials and columns.

   

  In the articles we counted the amount of words and how long the quotes of the two persons were. We also counted how many articles in which both Donald Trump and Stefan Löfven appear and how the quotes were distributed between them. To count the articles we created a coding scheme with rules for interpretation.

   

  The result of the study was that Donald Trump appeared more frequently in the tabloid than Stefan Löfven. This tells us that Aftonbladet priorities news about Donald Trump over news about Stefan Löfven which can be explained by globalisation, which is one of the theories used in this study, along with the theory of news values. However it was also clear that procentually Stefan Löfven was quoted more than Donald Trump. This can mean that even though globalisation brings nations across the world closer to each other, the physical distance still has a factor in what news sources appear in the news media. 

 • Lundgren, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rautenberg, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters livskvalitet efter en benamputation: En systematisk översikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bengtsson, Cajsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Verga, Judit
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  "Vi måste hela tiden bevisa att vi är mänskliga": En kritisk diskursanalys över representationen av den unge mannen i magasinet FRIDA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how the Swedish teenage and womens magazine Frida represents young men in texts as well as in the associated images. By men, meant the ones Frida refers to as he. The questions examined were: How are the young men represented in the texts and associated images in the magazine Frida 2017? How is the relationship between the represented men and the readers constructed? To approach this we made a critical discourse analysis according to Fairclough of 55 texts, long as well as short, from the four issues of Frida from 2017, all including men who either say something or who Frida writes about. The conclusion says that the man who is represented is a sexually active person with a successful career, all through an actor or musician. The man is formed in the images to be desirable for the readers, by having eye contact with her. The reader is offered to fantasize about him as a future partner. The man also possesses a lot of knowledge and experience about love and the keys to a happy life. The magazine is highlighting attributes that the readers can identify with. Frida emphasizes how the man is someone to aspire to and seek approval from.

 • Turunen, André
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sundberg, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "VIRUSET SKA INTE FÅ TA MITT LIV, MEN ATT DET ÄR EN DEL AV MITT LIV, DET GÅR INTE ATT FÖRNEKA": En kvalitativ litteraturstudie baserad på HIV-positiva mäns psykiska upplevelser av att bära på en obotlig sjukdom.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: HIV är en obotlig virussjukdom som främst smittar via oskyddat samlag, blod och orena nålar. Dagens läkemedelsbehandlingar har gjort att allt fler överlever och kan leva ett normalt liv. Trots bättre sjukdomsprognos så visar studier att den psykiska ohälsan bland HIV-positiva män ökar. Samhällets stigmatiseringar skapar hinder i vardagen vilket gör det svårt för männen att acceptera sig själva. Självföraktet leder till negativa självuppfattningar som blir till ett psykiskt lidande som männen har svårt att hantera.  Syfte: Syftet med studien var att belysa HIV-positiva mäns psykiska upplevelser av att bära på en obotlig sjukdom och deras kamp med att acceptera sin situation.  Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier skrivna av män. En manifest innehållsanalys användes vid analys av data. Resultat: Männen upplevde både psykiskt lidande och välbefinnande av sjukdomen. Lidandet beskrivs genom svårigheter med att acceptera sig själv men även genom negativt bemötande och attityder från omgivningen. Välbefinnande kunde männen känna genom positivt stöd från omgivningen, men den viktigaste faktorn var att de accepterade sig själva. Genom självacceptans så kunde männen lämna sitt tidigare destruktiva liv och istället våga se framåt och hjälpa andra.  Slutsats: Lidandet som männen kände var förknippat med negativa tankar om sjukdomen, men även genom fördomar och förakt från omgivningen. Det bidrog till känslor av rädslor, ångest och hat mot sjukdomen. För att kunna känna välbefinnande krävdes det att männen fick positivt stöd från omgivningen men det viktigaste var självacceptans. Genom självacceptans så infann sig känslor av befrielse, trygghet och livskraft inför framtiden. Det är viktigt att som sjuksköterska ha ett öppet och följsamt förhållningssätt där männens livsvärld och livssituation tas i bejakande för att kunna bidra till känslor av hälsa och välbefinnande. 

 • Eklund, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Westerlund, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  DET VAR INTE MIN TUR ATT DÖ: En litteraturstudie om patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas i genomsnitt 55 av 100 000 personer i världen av hjärtstopp utanför sjukhus. Antal överlevande efter hjärtstopp ökar tack vare forskning. Denna patientgrupp kommer i framtiden att bli vanligare inom vården. Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga vars uppgift är att syresätta kroppen. Inom några sekunder förlorar personen medvetandet, andningen upphör och efter fem minuter kan syrebristen ge bestående skador. Att överleva hjärtstopp påverkar livet för den överlevande där risk för psykisk och fysisk problematik finns.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt.

  Metod: Studien grundades utifrån en kvalitativ metod där 10 vetenskapliga artiklar användes. Analysen utfördes utifrån Evans (2002) metod av en beskrivande syntes.

  Resultat: Tre teman identifierades. När existensen hotas med subteman; Att vakna upp, Emotionell påverkan och Tankar om döden. Behov av stöd och information med subteman; Vårdgivarnas betydelse och Relationers betydelser. En ny livsvärld tar form med subteman; Sökande efter mening och sammanhang, Livslång behandling och Lära känna kroppen. 

  Slutsats: Resultatet visade att individer som överlevt hjärtstopp hade ett behov av att bearbeta känslor av händelsen. Studien indikerar även att vården behöver ge dessa patienter mer stöd och information. 

 • Malm, Gustav
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sowinski, Christian
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Effekten av fysisk aktivitet på demensdrabbades vardag: En allmän litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medellivslängden ökar världen över och en åldrande population ställer större krav på att vårdpersonal har kunskap om åldersrelaterade sjukdomar som demens. Demenssjukdom yttrar sig som tilltagande kognitiva- och fysiska försämringar som resulterar i minskad fysisk aktivitet och rörelseförmåga. En personcentrerad omvårdnad som verkar för att bibehålla patientens autonomi och förmåga till att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL) är centralt inom dagens vård av personer med demenssjukdom, där sjuksköterskan har en central koordinerande roll. Forskning tyder på att fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd kan underlätta vid demenssjukdom

  Syfte: Att sammanställa befintlig forskning om hur fysisk aktivitet påverkar demenssjukas förmåga att klara egen ADL.

  Metod: En allmän litteraturstudie gjordes för att analysera underlag hämtat från databaserna Cinahl, PubMED och PsycINFO. Totalt analyserades nio kvantitativa studier.

  Resultat: Analysen resulterade i de tre övergripande kategorierna påverkad förmåga till ADL, fysiska funktioner och kognitiv förmåga. Sammantaget sågs ett resultat som påvisade att fysisk aktivitet främjar demensdrabbades förmåga till ADL, förbättrar fysiska egenskaper och motverkar depression – men inte alltid av statistisk signifikans.

  Slutsats: Träning kan bromsa både fysisk och kognitiv funktionsförlust hos demensdrabbade, vilket verkar mot bättre självständighet och högre livskvalitet. Bäst effekt sågs i träningsprogram som var anpassade efter individen och sjukdomsbilden, vilket går i linje med Socialstyrelsens och Svensk sjuksköterskeförenings rekommendation om personcentrerad vård. Ytterligare forskning behövs inom området, men forskning visar minskad fallrisk och ökad rörelseförmåga hos vilket kan ge lägre vårdbörda.

 • Öström Fyhr, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petersson, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors livskvalitet efter mastektomi: En systematisk litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världen över är bröstcancer den mest förekommande cancerformen bland kvinnor. En kirurgisk behandlingsform är mastektomi, vilket innebär att hela bröstet opereras bort. Efter mastektomin kan kvinnans livskvalitet påverkas. Syfte: Att beskriva hur kvinnor med bröstcancer erfar sin livskvalitet efter genomgången mastektomi. Metod: Systematiskt litteraturstudie. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Totalt inkluderades 14 artiklar varav åtta var  kvantitativa och sex var kvalitativa. Dessa artiklar diskuteras gentemot Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande. Resultat: Tre kategorier identifierades Fysiska förändringars påverkan på livskvaliteten, Emotionella förändringars påverkan på livskvaliteten och Sociala relationers påverkan på livskvaliteten. Slutsats: Mastektomin påverkade kvinnornas livskvalitet. Förlusten av bröstet medförde förändringar som var både fysiska, emotionella och sociala. Efter mastektomi kan kvinnor uppleva smärtproblematik och sensoriska nedsättningar. Symtom på depression och ångest förekommer i vissa fall. Den kvinnliga identiteten kan ta skada och för vissa påverkades även sexualiteten negativt. Det sociala stödet var viktigt och kan påverka kvinnornas livskvalitet.

 • Larsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rosengren, Simone
  Kvinnors erfarenheter av att leva med fibromyalgi: en allmän litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Olsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Livsstilsförändring vid typ 2 diabetes: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid typ 2 diabetes förekommer en minskad insulinproduktion samtidigt som cellerna i kroppen inte är lika känsliga för insulinet. Livsstilsförändring är den främsta behandlingen vid typ 2 diabetes i form av fysisk aktivitet, kostförändringar och rökstopp. Litteraturstudien grundar sig i Orems omvårdnadsteori.

  Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändringar hos individer med typ 2 diabetes.

  Metod: Metoden grundar sig i en systematisk litteraturstudie och sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed och Psycinfo varav 11 artiklar inkluderades i resultatet. I analysen urskiljdes skillnader och likheter som bildade koder och slutligen kategorier.

  Resultat: Resultatet grundar sig i fyra kategorier: Kunskapens betydelse, Hantera egenvård, Svårigheter med egenvård och Relationers betydelse. Resultatet visade hur kunskap spelade en stor roll för livsstilsförändring. Det framgick olika sätt i hur individer utför egenvård och hur svårigheter uppstod i samband med kost, motion och medicinering. Relationer och stöd från bland annat familj och vänner spelade en viktig roll för individens livsstilsförändring.

  Slutsats: Det råder en stor kunskap- och egenvårdsbrist där sjuksköterskan har ett betydelsefullt ansvar gällande individanpassad information och stöd inom egenvård. En förbättring i form av individanpassad information och stöd är något som har stor efterfrågan och behov i dagens samhälle.

 • Lilja, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ensembleundervisning på högstadiet: Hur beskriver musiklärare att de gör?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. Metoden består av kvalitativa intervjuer med fem behöriga musiklärare. Resultatet visar att alla lärare i studien föredrar att undervisa i halvklass och menar att det ger kvalitet i undervisningen. Lärarna känner sig otillräckliga i stora grupper och menar att det leder till en ohälsosam arbetsmiljö samtidigt som de uttrycker samstämmiga åsikter kring vad för instrument som behövs för att bedriva ensembleundervisning på ett fullgott sätt. Dessutom understryks betydelsen av kontinuerlig lärarnärvaro men det varierar hur mycket lärarna släpper eleverna att spela på egen hand samt hur stort ansvar eleverna får ta för sitt eget lärande. Bedömningsmatriser, framarbetade system för bedömning och den egna magkänslan hos musiklärarna, hjälper dem att snabbt få en överblick över elevernas kunskapsnivå. I relation till detta framkommer att flera lärare väljer låtar eleverna känner igen och menar att det underlättar lärandet. Enkla låtar verkar vara ett medvetet val hos lärarna och i detta sammanhang innebär enkelhet att eleverna får arbeta med låtar med få ackord. Överlag framkommer det att lärarna i studien uppfattar bedömning av ensemblespel som en stor utmaning.

 • Nyström, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petersson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården: en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienter på lika villkor och med ett lika värde, likväl har det kunnat påvisas att patienter med psykiatrisk sjukdom inte erhåller vård på samma premisser som patienter utan psykiatrisk sjukdom och därmed kan den vårdande relationen påverkas. Syfte: Studien undersökte de faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. Metod: En litteraturstudie med innehållsanalys av fyra kvalitativa studier och sju kvantitativa studier Resultat: Tre faktorer framkom som påverkade den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten med psykiatrisk sjukdom. Dessa tre faktorer var; Attityd, erfarenhet och teoretisk kunskap. Sjuksköterskor beskrev hur brist på teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet bidrog till negativa attityder som påverkade den vårdande relationen. Slutsats: För att skapa en god vårdande relation krävs det att sjuksköterskan ser bortom sina föreställningar och erhåller adekvat och kontinuerlig utbildning inom området psykiatri för att kunna vårda dessa patienter enligt vårdprofessionens värdegrund.

 • Bergström, Philip
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pousette, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i tidig ålder: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antalet insjuknanden har generellt minskat däremot ökat i tidig ålder. Flertalet får svåra funktionsnedsättningar efteråt vilket kan försämra möjligheten att klara sig själv. Litteraturstudien förankrades i Antonovskys begrepp ”känsla av sammanhang”.

  Syfte: Syftet var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i tidig ålder.

  Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen resulterade i 14 artiklar som kvalitetsgranskades. Totalt inkluderades nio kvantitativa artiklar i resultatet som analyserades genom en integrerad analys.

  Resultat: Tre kategorier identifierades Fysiska begränsningar, Sociala relationer och Psykiska påfrestningar. Att drabbas av stroke påverkade den fysiska och psykiska hälsan vilket ledde till försämrad livskvalitet. Faktorer som hade negativ inverkan på livskvalitet var nedsatt fysisk funktion, nedstämdhet och förlorade relationer. Faktorer som hade positiv inverkan var familjerelationer, förmåga att utöva fritidsintressen och att återgå till arbetet.

  Slutsats: Flera olika faktorer påverkar en persons livskvalitet och de som drabbats av stroke skattade genomgående en lägre livskvalitet. Sjuksköterskor bör ge anpassad information till personer som drabbats av stroke men även förstå vikten att upptäcka nedstämdhet tidigt. Resultatet kan ge ökad kunskap som i sin tur kan öka livskvalitet hos personer drabbade av stroke.

 • Andersson, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jeschke Sjöqvist, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. Hanteringsstrategier i vården gynnas av ett samarbete med föräldrar eftersom de agerar i rollen som beslutstagare tills barnet fyller 18 år.

  Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt.

  Metod: Allmän litteraturstudie med systematisk sökförfarande. Tio kvalitativa artiklar utgjorde materialet. Artiklarna svarade upp till inklusionskriterierna peer review, ålder på barnen samt artiklar skrivna mellan år 2007-2017. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes följt av en integrerad analys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som benämndes prehantering vid övervikt, hantering av övervikt och emotionell påverkan. Prehantering vid övervikt berörde föräldrars bedömning av sina barns viktstatus, föräldrars syn på orsaker till övervikt samt skäl till hjälpsökande. Kategorin hantering av övervikt innefattade föräldrars erfarenheter av viktminskande faktorer, barriärer i hanteringen av övervikt samt stöd.

  Slutsats: Föräldrar till barn med övervikt lever i en känslomässig och komplex situation. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna ta del av föräldrarnas verklighet och nå en konsensus i arbetet med att adressera barns övervikt.

 • Holmberg, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Alvunger, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Triage inom hospital akutsjukvård: - ur sjuksköterskeperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Begreppet triage betyder “välja ut”. I triagen delas patienter in i olika kategorier utifrån hur snabbt de behöver tas om hand. Den patient som har störst behov av sjukvård ska ges företräde. Som teoretisk referensram till uppsatsen har Patricia Benners teori ”Från novis till expert” använts.

  Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av att triagera inom hospital akutsjukvård.

  Metod: Litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. I resultatet inkluderades sex kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel.

  Resultat: Anlysen ledde fram till tre kategorier: utsatthet i triagen, kunskap och erfarenheter samt helhetsperspektiv – att se ”hela” människan. Utsatthet i triagen delades in i två subkategorier: tidsbrist och stress samt rädsla och brist på förståelse. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever en utsatthet i triagen där sjuksköterskors upplevelse av stress dominerade. Resultatet visade också att kunskap och erfarenhet har betydelse för sjuksköterskors upplevelse av triagering samt att det är viktigt att som sjuksköterska se helhetsperspektivet kring varje patient vid triagering.

  Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor, i synnerhet, anses riskera att uppleva stress på grund av bristande erfarenhet. Vid praktiskt omvårdnadsarbete i samband med triagering anser författarna att sjuksköterskor bör ha några års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Detta för att utföra ett så patientsäkert arbete som möjligt i triagen. För att utföra optimalt omvårdnadsarbete vid triagering kan stresstålighet ses som en viktig egenskap att ha som sjuksköterska.

 • Karlsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Samband mellan berggrund och vegetation: Grönstensområden och skyddad natur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the bedrock content.

  In this study the relationship between mafic rock and protected areas of nature is being examined, based on the following questions.

  -          How does geology, with respect to bedrock content and weathering, create benign conditions for vegetation?

  -          To what extent is the environment on mafic bedrock, or in its proximity, often judged as worth protecting?

  The theoretical basis for the study is soil formation regarding parent material, based on Jenny´s formula, and weathering according to the Goldich dissolution series.

  The method used is a comparison between maps showing bedrock and maps showing areas with protected nature. The protected areas are considered as connected to the mafic bedrock if they are within the mafic area, or up to 2 km from the mafic area in the direction of the ice movement during the last ice age (Weichsel) in Sweden.

  The mainland of the municipality of Oskarshamn, on the southeast coast of Sweden, is used for a case study. The bedrock in this area is mainly felsic, with some minor areas being mafic.

  The result shows a higher degree of protected nature, for the types “naturreservat” and ”Natura 2000”, on mafic bedrock, or in the vicinity of the mafic area, than for felsic bedrock.

  The result for Oskarshamn is compared to mafic bedrock areas around Åseda and Fagerhult and to the limestone area around Vintrosa. For all of these three cases there are areas of protected environment, within or in the vicinity of the studied bedrock areas.

  Although there seems to be a relationship between mafic bedrock and protected nature, other factors need to be considered as well. The influence of topography, access to water, local climate and e.g. the particle size of the soil, may contribute considerably to the content and distribution of the vegetation at a specific place.

 • Hultgren, Olivia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Okontrollerat arbete?: En rättsvetenskaplig studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i det flexibla arbetslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Employers’ responsibility of the health and safety on the environment for the employee who is teleworking is one of the questions in this essay. What is teleworking, in relation to the aim for this essay, is the second question. Teleworking is an employment which is growing and the Swedish legislation is vague. The methods which have been used to investigate and understand the legislation is jurisprudence method and the legal dogmatic method. After the investigation of the aim and question of this essay it is possible to say, the Employers always have the responsibility for the environment of employees’ health and safety. But teleworking makes it hard for the employer to verify the health and safety on the environment, when they do not know where the employer is working.

 • Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandahl, Christina
  FoU Södertörn.
  Mellberg, Carina
  Engwall, Kristina
  FoU Södertörn.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola.
  Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  FoU Södertörn och Södertörns högskola har under år 2017, på uppdrag av Socialstyrelsen, utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, andra anhöriga och närstående. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner. Stödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården. Erfarenheter från placerade barn har också funnits med som en grund genom att organisationen Knas hemma har bidragit med erfarenheter från barn. Forskare i socialt arbete och juridik har lämnat synpunkter som har utvecklat bedömningsstödet.

  Utvärderingen har genomförts genom att barn- och familjehemssekreterare har prövat att använda bedömningsstödet i ärenden som under en period om sex veckor år 2017 var aktuella för nyplacering, övervägande, omprövning eller umgängesbegränsning. Handläggarnas erfarenheter av att använda bedömningsstödet har inhämtats genom en enkätstudie och genom fokusgruppsintervjuer. 76 personer har deltagit i enkätundersökningen. De har svarat på enkäter efter att ha använt bedömningsstödet vid bedömningar av umgänge för totalt 144 barn. Deltagarna kommer från 27 olika kommunala socialtjänstenheter i landet. 26 personer har deltagit i intervjuer.

  Resultaten visar att barn- och familjehemssekreterarna upplever ett behov av någon form av stöd i arbetet med att bedöma familjehemsplacerade barns umgänge. Bedömningen av umgänge upplevs som en svår fråga och ett viktigt utvecklingsområde. I enkätstudien har deltagarna fått svara på frågan om de upplever att bedömningsstödet har underlättat deras arbete med att göra en bedömning av umgänget i enlighet med barnets bästa. Resultaten visar att tre av fyra svar är att det stämmer mycket bra eller ganska bra. I en lika stor andel svar har bedömningsstödet bidragit till en mer rättssäker handläggning av umgängesfrågan och varit en hjälp för att samla in information på ett systematiskt sätt. I majoriteten av svaren har bedömningsstödet också bidragit till att barnets inställning till umgänge har blivit belyst.

  Av intervjuer och kommentarer i enkätstudiens fria svar framkommer att handläggarna anser att bedömningsstödet fungerar särskilt bra i nya ärenden, komplexa ärenden samt när ett ärende har ny handläggare. De tar upp att bedömningsstödet skulle behöva komma in tidigare i processen då det inte endast är relevant för familjehemsenheterna utan även för utredningsenheterna inom den sociala barnavården. I intervjuer beskriver deltagare att handläggare vid utredningsenheter och familjehemsenheter kan ha skilda uppfattningar i umgängesfrågan. När ett ärende kommer till familjehemsenheten har redan handläggare vid utredningsenheten gjort en bedömning av umgänget som handläggare vid familjehemsenheten ibland upplever att det av olika skäl är svårt att genomföra. Bedömningsstödet skulle kunna vara till hjälp i de båda enheternas samverkan med att göra en bedömning av vad som är barnets bästa i umgängesfrågan.

  I drygt 80 procent av svaren i enkätstudien uppges att handläggaren avser att fortsätta använda bedömningsstödet även efter utvärderingsperioden. I mer än 90 procent av svaren skulle handläggaren rekommendera andra professionella att använda bedömningsstödet.

  Korstabeller visar att arbetserfarenhet har betydelse för deltagarnas svar. De som har kortare erfarenhet av arbete inom familjehemsvården har genomgående upplevt en större nytta av bedömningsstödet medan de som har längre erfarenhet har gjort det i lägre grad. Några handläggare med lång erfarenhet menar att de redan arbetar på ett rättssäkert sätt och att de följer den systematik som bedömningsstödet utgör. Men det finns även handläggare med lång erfarenhet som har upplevt att bedömningsstödet har varit till hjälp, till exempel genom att vara bekräftande i den meningen att de har kunnat stämma av att de inte har missat väsentliga saker som är relevanta för bedömningen. Barn- och familjehemssekreterare beskriver att bedömningsstödet har bidragit till att de har känt sig mer säkra på sin bedömning, vilket har bidragit till att de också har kunnat vara tydligare i samtal med barn och föräldrar samt i samband med rättsliga processer.

 • Bergman, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial "Hanna & Theo"2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  När föräldrar är i familjerättslig konflikt om vårdnad, boende och umgänge påverkas även barnen. Tidigare forskning visar att barnen kan utveckla psykisk ohälsa, beteende- och skolproblem.

  Rädda Barnen har utvecklat samtalsmaterialet ”Hanna & Theo” som riktas till barn i åldrarna 6–13 år vars föräldrar har familjerättsliga konflikter. Syftet med materialet är att barnen ska få möjlighet att tillsammans med en professionell prata och reflektera kring olika situationer som kan uppstå när de har föräldrar som är i konflikter med varandra; att de ska få hjälp att förstå att de inte är ensamma i sin situation; samt att de ska få verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.

  I den här rapporten utvärderas samtalsmaterialet ”Hanna & Theo”. Det har prövats i en pilotstudie i två kommuner i Sverige under år 2017. Tolv barn, deras föräldrar och nio samtalsledare medverkar i utvärderingen. Den bygger på deltagarnas erfarenheter av hur samtalsserien och materialet har fungerat för barnen. Föräldrarna har gjort skattningar av barnens mående och beteende före och efter samtalsserien. Barnen har gjort skattningar av sin tillfredsställelse med livet, före och efter samtalsserien.

  Resultaten visar att såväl barn som föräldrar och samtalsledare i hög grad har positiva erfarenheter av samtalsserien och materialet. Barnen beskriver att bok, övningar och samtalsledare har haft betydelse och varit till stöd. Mätningar av barnens mående och beteende visar att symtomen har minskat för åtta av elva barn vid den andra mätningen, enligt deras föräldrars skattningar. Minskningen gäller särskilt barnens emotionella symtom. Sex av elva barn skattar en förbättrad tillfredställelse med livet. Det finns en god överensstämmelse mellan föräldrars och barns skattningar vilket ger indikation på att de har en likartad bild av barnens mående. Det finns exempel på att barn som har deltagit i studien inte har känt igen sig i berättelsen. Det kan bero på att den familjerättsliga konflikten inte är barnets primära problem. Det bekräftar betydelsen av att vara noggrann vid bedömningen av vilka barn som ska få en specifik stödinsats. Samtalsmaterialet behöver en viss anpassning för att fungera så bra som möjligt för de allra yngsta barnen.  

 • Stern, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Borta bra men hemma bäst?: Vikingatida båtgravar i Norge och på Orkney.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a boat burial in Scar, on Sanday, Orkney that was excavated in 1991. This undergraduate thesis compares Scar with 5 other boat burials from Norway, to determine if the burial custom is uniform or if there are regional differences.  The 6 burials are presented individually and then the type and typology of the finds is compared.

  The conclusion is that the boat itself and the rivets in the boat burial in Scar are very similar to the burials in Norway, and there are strong similarities between the finds in Scar and the corresponding type of finds in the Norwegian burials. However, they are not uniform in their collections of finds, and this could be due to regional differences. Other potential causes, such as dating of the burials, are discussed as well. 

 • Åberg, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Greve, torpare, statare: Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-19452018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The workobligations and the form of salary for the workers at Johannishus estate is the main objective of this essay. Knowledge about those subjects was obtained through the use of source material from Johannishus estates private archive. Description of the estate and its owners is included to give a perspective of the place of employment and the employer. A personal description of the lives for the three most prominent working klasses is included through material written by a woman formely employed at Johannishus. The workers was not susceptible for moving which gives an inclination that they were treated well. Between the years that has been a part of this reserch the amount of daylabor that the workers were obliged to do does not differ in any evident way. Only the later year have a smaller distribution because of the workhour laws that changed some of the conditions of the worker. Many of these workers were paid in provisions and other necessities rather than a salary consisting of money.  

 • Gärdebrand, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Rösträtt: Olika perspektiv på rösträttshistorien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918. The papers source material will be from seven books from and they will range from a neutral standpoint to the history by trying to tell the story in a neutral manner to some books witch clearly has a specific angle when describing the process. The specific angle is that they focus on a single organisation or a specific group of people, which could change how the author describe the voting history. The most important conclusion that could be drawn from this study is that most authors have in most cases framed the same narrative when it comes to the voting right history. The story they tell will differentiate a bit, because that the focus they have when writing the book will not be the same, but still some portion of the story will remain the same. Some parts of the voting right history will be excluded and forgotten by most authors and this paper has tried to answer the question why that’s the case.

 • Luu, Thi Le Hang
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Gymnasieelevers arbete med matematiska textuppgifter: och deras svårigheter i att lösa dessa textuppgifter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I matematikundervisningen på gymnasieskolan går den mesta tiden åt till elevernasenskilda arbeten med övningsuppgifter, uppgifternas innehåll är till stor del enbartmatematiska symboler med olika svårighetsgrader. Övningsuppgifterna går ut på atteleverna ska träna upp olika färdigheter och matematiska förmågor. Syftet med minstudie är att undersöka gymnasieelevers arbete med matematiska uppgifter i textform,vad eleverna har för svårigheter/brister i arbetet med dessa uppgifter. Eleverna somdeltog i studien fick lösa fyra textuppgifter, liknande textuppgifter finns i läroboken,därefter besvarade eleverna en enkät och slutligen intervjuades några av eleverna.Resultatet visar att eleverna har begränsade räknefärdigheter och har svårt att välja utinformation ur texten. Förutom dessa brister har eleverna problem med textuppgifternaberoende på deras lässtrategier, de lägger uppmärksamheten på symboler, uttryck ochsignalord istället för helheten. Resultatet visar att eleverna i allmänhet inte har svårt attförstå den språkliga aspekten av textuppgifterna, men de har svårt att förstå innebördenav matematiska begrepp och uttryck, för att kunna välja lämplig lösningsmetod.

 • Shaher, Mishael
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Motivation i matematikundervisningen: En studie om lärares attityder till att inkludera matematikens historia i undervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare arbetar för kunna väcka elevernas intresse för matematik. Även användningen av matematikens historia i matematikundervisningen belyses i detta arbete. Jag visar i mitt arbete hur matematikens historia kan användas, och varför den ändå inte användas. Kvalitativt arbetssätt valdes där tre olika lärare observerades och intervjuades. Resultaten visar att lärarna försöker knyta matematiken till elevernas vardag och sätta matematiken i ett sammanhang. Lärarna förstärker elevernas inre och yttre motivation till ämnet genom att skapa intressanta lektioner där eleverna tycker att det är roligt att komma till lektionerna där det finns en trygg miljö som gynnar elevernas lärande. Trots att forskaren visar att användningen av matematikens historia motiverar eleverna mot ämnet är den begränsad i de svenska skolorna.

 • Falkstål, Linus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Den realistiska problematikern: -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar att det finns starka samband mellan vissa entreprenöriella förmågor och problemlösning i matematik. Dock kan det finnas ett behov av att införa vissa entreprenöriella aspekter, som ansvar, engagemang och komplexitet, i undervisning i syfte att hjälpa eleverna att uppnå en djupinlärning i matematik. Resultatet visar också att undervisningsproblem ofta uppstår genom en sambandsbrist mellan lärare och elev. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån perspektivet att världen snabbt förändras och innehåller en allt större komplexitet vilket leder till ett behov av att förbereda eleverna matematiskt inför denna allt mer komplexa värld. 

 • Nilsson, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Stark, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  "Jag tror att en balansgång är bra": En studie om lärares och elevers uppfattningar om digitala verktyg i gymnasieskolans matematikundervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka digitala verktyg som kan användas i matematikundervisningen, inom vilka områden de kan användas och på vilka sätt de digitala verktygen kan användas för att stödja elevers lärande av matematiken. Syftet är även att undersöka hur elever anser att digitala verktyg berör deras lärande i matematik. Studien baseras på intervju med två lärare, observationer av nämnda lärares lektioner och fokusgruppsamtal med elever närvarande på de observerade lektionerna. Resultatet visar att kompetensen är begränsad i användandet av digitala verktyg hos både elever och lärare vilket även påverkar hur stor del av undervisningen de digitala verktygen används. Däremot anser eleverna att en balansgång av användning med och utan digitala verktyg i matematikundervisningen ger möjlighet till djupare lärande.

 • Sofic, Elvira
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Koalitionsdemokrati i Bosnien och Hercegovina: En fallstudie av demokratiutvecklingen i Bosnien och Hercegovina2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the democracy development i Bosnia and Herzegovina. Since 1995, when the Dayton Peace Agreement was signed, Bosnia has been undergoing an democratization, but despite that the country is still year 2017 classified as ”partly free”. In this study the democracy-enhancing factors: civil society and the political system are being related to the Dayton Peace Agreement and are tested against liberal democratic values and Consociational Democracy theory. This study is a qualitative case study and following questions are being looked into:

   

  -       Which factors within the civil society and political system limit the democracy development in Bosnia and Herzegovina?

  -       To what extent does the Dayton Peace Agreement limit Bosnia and Herzegovina’s democracy development?

  -       To what extent is Bosnia and Herzegovina an Consociational Democracy?

   

  The fact that Bosnia has a divided and multiethnic society puts a foundational ground for a possible consolidated consociational democracy. Furthermore, the functions of the civil society, political system and the Dayton Peace Agreement are being discussed and the shortcomings of each are being highlighted. The results of this study indicate that Bosnia’s long democratization development is primarly based on the unwillingness to cooperation between the three constitutional groups, the exclusion of minority groups and the Dayton Peace Agreement’s regulations on a political system that is not sustainable for a stable democratic state. 

 • Kjellin, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  FN:s roll i terrorismbekämpning: En kvalitativ studie om FN:s åtgärder för att bekämpa IS utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze how the United Nations as an organization has acted to combat IS between 2010 and 2015 from a perspective of human rights, and why the UN has not taken further action in this area. The second question is answered through three different perspectives: organizational theory, realism and liberalism and feminism. The essay is a case study, and it is based on primary sources such as literature and official websites concerning the UN and its work to combat terrorism. I have concluded that the UN has made extensive efforts to combat IS, through strategies, resolutions, institutions and sanctions. However, these efforts have sometimes represented violations of human rights and international law, which should form the basis for the UN's work against terrorism. The three perspectives provide different answers concerning why the UN has not made even more efforts to combat IS. The UN organization as a whole is emphasized, as well as the international system and male domination in the political arena.

 • Westerberg, Susanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Landin, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Motivation till lärande i arbetslivet: En kvalitativ studie om formell kompetensutveckling och viljan till att lära2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att att undersöka vad som motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan att lära sig något nytt. I studien presenteras tidigare forskning om Herzbergs tvåfaktorsteori gällande motivationsfaktorer och hygienfaktorer samt Illeris lärteori med inriktning på drivkraftsdimensionen. Resultatet visar att fem faktorer motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling. När det gäller motivationens påverkan på vilja att lära sig något nytt, kan det konstateras att motivationen har stor påverkan på mellanchefernas lärande. Dels beror motivationen på vad det är som ska läras in och dels att högre motivation ökar viljan till att lära sig något nytt. En slutsats är att det finns gråzoner mellan Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Faktorerna är inte helt oberoende av varandra, utan kan variera i relation till varandra. Studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan motivation och viljan till att lära sig något nytt.