lnu.sePublications
1234 1 - 50 of 180
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jujic, Lejla
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Kampen som fortgår: En studie om våldtäktsoffer i Bosnien Hercegovina: Med fokus på maktförhållanden och tystnad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study seeks to explore the theme of what has become known as a serious security problem within the genderfield as well as the peace and development field, strategic rape as a weapon in war. More specifically, the essay analyses women's experiences of rape in the Bosnian war, in order to explore how big of a space is dedicated for these experiences to be expressed in the aftermath of war and in the process of building a nation. The empirical findings consist of stories told by women who have experienced rape during the war, available for the general public to find. With a theoretical framework consisting of a combination of feminist theories surrounding the gender order, the analysis seeks to focus on what power relations and different types of silences can be found in the stories told by war rape victims. The conclusion states that all of the power relations are based on the unequal relationship between the male and female, which influences the relationship between war rapevictims and war criminals, politicians and the victims surrounding. The silence brought to life by stigma transforms into various forms, the main ones referring to the war rapevictims and witih the politicial sphere.

 • Pettersson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att säga mer än tusen ord med ett finger2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella förutsättningar och behov. Intentionen med studien är att utveckla en förståelse för hur lärarna uppfattar behovet och användningen av visuella hjälpmedel, så som bilder och tecken i kommunikationen till eleverna. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och metod där narrativa intervjuer analyseras genom ett hermeneutiskt analysförförande. I resultatet framgår det att de svårigheter och dilemman som uppstår i kommunikationen mellan lärare och elever uppfattas beror på individuella svårigheter hos eleverna där en utvecklings- eller funktionsnedsättning i de flesta fall orsakar bristfälliga kommunikativa färdigheter. Läraren ställs inför svårigheten med att nå fram till eleverna, där läraren hela tiden måste finna individanpassade metoder för att kunna kommunicera med varje elev. En god individanpassad kommunikation uppfattas som central för elevers lärande och utveckling. Visuella hjälpmedel uppfattas vara viktiga redskap i lärarens metod för att nå fram till eleven. Eleverna uppfattas som antingen extroverta eller introverta där nivån på aktivitet eller passivitet i kommunikation skiljer sig mellan varje elev. Särskoleelever uppfattas därför vara lika motiverade till att kommunicera som övriga elever.

 • Hallqvist, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Könsfördelningen på högre ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Könsfördelningen på högre ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige / Gender equality in higher education sound and music production programs in Sweden.

   

  Denna uppsats är dels en jämförande undersökning av könsfördelningen på två ljud- och musikproduktionsprogram och dels bygger den på statistik av könsfördelningen på fem olika ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige. De två ljud- och musikproduktionsprogrammen är Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Genom kvalitativa intervjuer med lärare och studenter på programmen diskuteras de fyra kategorierna: bakgrund, självbild, könsfördelning och genusarbete. Statistiken, som består av könsfördelningen på fem olika ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige, används som ett underlag för att sätta in studien i ett större perspek­tiv. Materialet har analyserats med hjälp av olika genusteorier och tidigare forskning om genusperspektiv på både musikbranschen, ljud- och musikproduktion och grund­skola och högre musikutbildningar.

   

  På tre av fem utbildningar har könsfördelningen blivit jämnare under de senaste tre åren, men ökningen av kvinnliga studenter är liten och utbildningarna är fortfarande väldigt mansdominerade. De flesta av informanterna tror att det beror på att fler pojkar än flickor uppmuntras till att spela instrument och syssla med teknik under barndomen. De tror även att det beror på mansdominansen som finns både på ljud- och musikproduktionsprogram och i musikbranschen överlag och att detta kan avskräcka kvinnor från att söka sig till programmen. Den mest återkommande orsaken till varför könsfördelningen är så ojämn är att ljud- och musikproduktion förknippas med teknik, vilket anses vara manligt och att könsfördelningen därför ser ut som den gör idag. 

 • Falk, Patrik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Track vs Melody: Ett konstnärligt arbete om att skriva popmusik med hjälp av två olika metoder.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur användandet av två olika metoder i låtskrivning och

  musikproduktion som beskrivs i Seabrooks bok The Song Machine påverkar det slutliga

  klingande resultatet av en färdig produktion. Detta gjordes genom att producera fyra

  stycken låtar varav två metoder använts som kallas Melody & Hook och Track & Hook

  som innebär att melodin och till viss del text skrivs antingen först eller sist i arbetsflödet.

  När det klingande resultatet var färdigt jämfördes låtarna i deras sound i form av

  instrumentering, genretillhörighet och eventuella övriga effekter där min slutsats var att det

  inte var av större betydelse, men det som var av större betydelse var inspirationen som

  befann sig i stunden vid skrivandet av låten och mina val av instrument.

 • Asker, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Låtskrivande vs. Musikproduktion: En undersökning i olika ingångar till musikaliskt skapande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fyra olika musikproduktionsprocesser påverkas två olika arbetsmetoder. Jag utgår från 4 st. egna refräng-idéer inom pop/contemporary-genren. Idéerna innefattar melodi och viss text.

  Låt A1 och A2 måste jag skriva klart helt och hållet, gällande melodi, text, ackordik och form, innan jag får gå vidare till arrangering. Vid arrangeringen får jag lägga maximalt 3 minuter på att hitta ett ljud för det instrument jag ska lägga till. Jag får under dessa minuter justera reglage på instrumentet men får inte lägga till mixningsverktyg så som EQ, kompressor eller modulationseffekter.

  Låt B1 och B2 ska jag ta vidare genom att direkt producera dem. De instrument och ljud jag lägger till ska jag direkt börja forma så attt ljuden blir precis så som jag vill att de ska låta i slutproduktionen. Jag får inte lägga till ett nytt instrument innan jag är helt klar med ljudet på det föregående.

  Jag har, under och efter arbetet analyserat hur min inspiration, trivsel, effektivitet, resultat och beslutsihållighet påverkats av de olika arbetsmetoderna. Det har visat sig att att metoden jag använt för låt B1-B2, nämligen att producera medan jag skriver och arrangerar generellt är bäst. Dock kan den ibland vara inspirationshämmande

  Nyckelord arrangering, contemporary, pop, musikproduktion, komposition, låtskrivande 

 • Johansson, Alicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Toca, Ioana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Stabil drogfrihet: Betydelsefulla och vidmakthållande faktorer för en bestående drogfrihet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att belysa praktikers erfarenhet av olika aspekter som är av betydelse för att klienter inom missbruksvård ska kunna vidmakthålla stabil drogfrihet, samt att belysa olika insaster som kan främja drogfrihet. Den metodologiska utgångspunkten är kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. För att få svar på frågeställningen har fem verksamma personer inom missbruksvården intervjuats. Resultaten undersöks med utgångspunkt från Prochaska och DiClemente teori om förändringsprocessen plus andra sekundära teorier som identitesutveckling, socialisationsprocessen och stämplingsteorin. Studiens resultat visar att stöd från familjen eller nätverket och hitta en väl fungerade vardagsstruktur kan bidra till att främja en bestående drogfrihet.  Att bygga nya relationer och lyckas skapa en ny accepterad social roll kan vara betydelsefullt för att lyckas förbli stabilt drogfri. Studien visar också att det finns glapp mellan behov och befintligt stöd för de personer som kämpar med att förbli drogfria och att det finns behov att implementera andra nya insatser.

 • Johansson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Rosén, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Psykisk ohälsa och missbruk hos ungdomar: En tvärsnittsstudie vid Maria-mottagningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att beskriva ungdomar i öppenvård som har psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikamissbruk samt analysera könsskillnader och användningsfrekvens i relation till olika risk – och skyddsfaktorer. Frågeställningen var: Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickor i relation till olika riskfaktorer och vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna med låg respektive hög användingsfrekvens i relation till olika risk och skyddsfaktorer. Den här tvärsnittsstudien baserades på UngDOKs inskrivningsformulär. Resultatet visade att det finns könsskillnader i de olika risk- och skyddsfaktorerna samt att förekomsten av psykisk ohälsa och en riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikabruk är vanlig. Det finns både likheter och skillnader mellan de båda grupperna avseende risk- och skyddsfaktorer. Baserat på studiens resultat och den tidigare forskningen drogs slutsatsen att det behövs ytterligare forskning för att kunna dra några större slutsatser angående vad det är som gör att könsskillnaderna finns.

 • Nilsson, Elina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Rasmussen, Christian
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Riskfaktorer och alkohol- och narkotikaproblematik: En tvärsnittsstudie vid Maria-mottagningar i Sverige. 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan missbrukets svårighetsgrad av alkohol och narkotika och ett antal riskfaktorer hos ungdomar som varit inskrivna på någon av landets Maria-mottagningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i detta avseende.

  Studiens frågeställningar är: Påverkar missbrukets svårighetsgrad förekomsten av riskfaktorer i uppväxtmiljö och social situation? Finns det könsskillnader när det gäller missbrukets svårighetsgrad och riskfaktorer? Den metodologiska utgångspunkten är kritisk realism, som modifiering av positivistisk utgångspunkttveckling. faktorer. ORER. lket  av agerat it med uppgifter för vidare kunskaps- och forskningsutveckling. faktorer. ORER. lket  med en kvantitativ ansats. Studien är en tvärsnittsstudie med UngDOKs inskrivningsformulär som grund. Resultat visar på signifikanta skillnader mellan hög svårighetsgrad och låg svårighetsgrad samt en del signifikanta könsskillnader både i låg svårighetsgrad och i hög svårighetsgrad. Resultat visar på att ungdomarna i hög svårighetsgrad är mer belastade med riskfaktorer än ungdomarna i låg svårighetsgrad. Gruppen hög svårighetsgrad var procentuellt mer belastade i 14 av 17 riskfaktorer jämfört med gruppen låg svårighetsgrad. De riskfaktorer som utmärker sig mest grupperna emellan är under kategorin skola och kamratrelationer. Fler av ungdomarna i hög svårighetsgrad har problematiska kamratrelationer och umgås i högre utsträckning med vänner som tar droger och vänner som begår brott. Gällande könsskillnader visar resultat på att i 8 av 17 externa riskfaktorer finns signifikanta skillnader i både låg och hög svårighetsgrad där flickorna är mer belastade än pojkarna. Den mest uppmärksammade skillnaden mellan pojkarna och flickorna var psykiskt- och/eller sexuellt våld där flickorna var överrepresenterade i båda riskfaktorerna. I både låg och hög svårighetsgrad har flickorna i större utsträckning varit med om mer traumatiska händelser i sitt liv.

 • Werther, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Olofsson Sandin, Felicia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Innan suicid blir den permanenta lösningen på ett tillfälligt problem: – En kvalitativ studie som belyser suicidbedömning vid Barn- och ungdomspsykiatrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Studien påvisar hur behandlare använder sig av suicidriskbedömning som metod för att förebygga suicidalitet bland ungdomar. Studien belyser även svårigheten med att arbeta med dessa ungdomar samt vilka risk- och skyddsfaktorer som är väsentliga för en ungdom som går i tankar om att vilja ta sitt liv.

 • Thorsson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Bark, Jasmine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  LOB: När bristande kunskaper ger bristande vård: En kvalitativ studie om LOB är vård ur ett socialpedagogiskt perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är det många som blir omhändertagna enligt LOB, en stor grupp av dessa är individer som har en beroendeproblematik. Det finns en stor kunskapsbrist av att kunna ta hand om dessa individer på rätt sätt i arresten. Vårt syfte med studien är att ta del av hur väl anpassad lagen om omhändertagande av berusade personer är för de individerna med störst behov av vård och behandling. Studien vänder sig till ingripandeverksamhetens poliser och arrestantvakter för att få en inblick på om LOB kan hjälpa individer med beroende- och missbruksproblematik. Vår undersökning grundar sig i sju olika intervjuer med tre arrestantvakter och fyra poliser som jobbar inom ingripandeverksamheten. Det finns en vilja bland både poliser och arrestantvakter att ha mer kunskap om beroendeproblematik och alkoholens påverkan på oss som människor. Däremot så finns det många brister i kunskapen idag.

 • Johansson, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Malmström, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Den potentiella idrottsföreningen: En kvalitativ studie med inriktning mot ANDTS och ungdomsidrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka ANDTS kopplat till ungdomsidrott. Dels undersöka upplevelsen hos ungdomsansvariga personer men även huruvida idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller skyddsfaktor. Studiens metodologiska utgångspunkt vilar på en tolkande kvalitativ ansats, där det empiriska materialet inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter, från sex olika idrottsföreningar. Resultatet undersöktes genom det sociokulturella perspektivet och påvisar skyddsfaktorer i den sociala gemenskapen, goda vuxenkontakter och utbildade ledare. Selektering, grupptryck och exponering för ANDTS framhålls som riskfaktorer. En såväl förutsättning som utmaning inom idrottsföreningar är ideella krafter. Majoriteten av studiens idrottsföreningar arbetar inte aktivt med ANDTS- frågor, däremot har de styrdokument, vilka kan ses som en skyddsfaktor. Slutsatsen med studien är svårigheten att se idrottsföreningen isolerat som en risk- eller skyddsfaktor mot ANDTS samt att studiens idrottsföreningar generellt inte arbetar aktivt med ANDTS-frågor. Därav kan en stor utvecklingspotential ses hos idrottsföreningar beträffande att stärka flertalet skyddsfaktorer mot ANDTS-problem.

 • Tollstern, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Pans ande: En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. med begrepp som antropocentrism, ekocentrism, och dikotomin natur - kultur. Analysen genomförs genom en närläsning av karaktärernas dialog och agerande för att utröna de olika perspektiv på miljökrisen som presenteras. Dessa förs sedan samman i en slutgiltig diskussion kring bokens ekokritiska aspekter och de samhällskritiska budskap som karaktärer och läsare ges.

  Uppsatsen resulterade i slutsatsen att en sorts samhällskritik ligger som bakgrund genom Riordans bokserie. Användningen av den antika mytologin uppenbarar dagens enorma miljöproblematik och de olika synsätt som finns inom miljörörelsen bl.a. genom de miljöer som beskrivs och karaktärernas utspel. Miljöerna som beskrivs är främst urbana samt nedskräpade och smutsiga. Platser där mytologiska varelser inte längre kan leva. Karaktärerna uttrycker en oro och en sorg över mänsklighetens destruktiva påverkan på sin omgivning och deras agerande visar på den riktning som Riordan önskar se och mana mot. Bokserien mynnar ut i en önskan om en framtida värld där människan lever på ett hållbart sätt tillsammans med naturen. 

 • Palm, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Sjörövarflickor och mjuka pojkar: En genusundersökning av barnlitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna kandidatuppsats är att utreda hur flickor och pojkar framställs i fyra olika barnböcker för åldrarna 6-12. De valda böckerna finns med på två topplistor över de mest utlånade barnböckerna och författarna i Sverige 2016 och 2017. Hälften av böckerna är skrivna av manliga författare och resterande av kvinnliga författare för att se om deras framställningar av könen skiljer sig åt.

   

  I uppsatsen används en textanalytisk metod ur genusperspektiv med fokus på karaktärerna, en komparativ metod för att jämföra böckerna, samt en hermeneutisk metod för att se hur delarna (karaktärernas egenskaper) utgör helheten (karaktären). Karaktärerna fungerar även som delar vilka utgör berättelsen, helheten. Teorier som ligger till grund för analyserna är feministiskt inriktade med namn som Yvonne Hirdman och Elaine Showalter i framkant, såväl som teorier där barns lärande behandlas, där Maria Nikolajeva är ett viktigt namn.

   

  Resultatet av analyserna visar att i samtliga böcker av män beskrivs flickorna mer som objekt än aktiva karaktärer. Om flickorna är handlingskraftiga får de förolämpande ord riktade mot sig, som ett försök att reducera dem till ting skapta för pojkarnas ögon. I de kvinnliga författarnas böcker finns inga tydliga förväntningar på könen. Flickor och pojkar får bete sig traditionsenligt men även normbrytande utan att ögonbryn höjs. Att skillnader i kvinnornas och männens karaktärsgestaltning påträffas kan bero på att män i alla tider vunnit sin överordnade position tack vare tydliga åtskillnader mellan män och kvinnor. 

 • Nyman, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  "Nu minns jag allt": En intermedial analys av det psykologiska försvaret och dess förfall i Kim W. Anderssons ”Alena”.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är

  -     Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. Anderssons Alena? Uppsatsen baseras på jagpsykologisk teori för förklarandet av psykisk försvarsmekanik. Den psykologiska teorin kopplas till den intermediala analysen av basmediernas samverkan och klargör hur de kommunicerar psykiskt försvar.

  Resultatet av uppsatsen visar att det är genom kommunikationen mellan bilden och texten som den psykologiska aspekten utläses. I vissa fall tyds tematiken genom expanderande förhållande mellan basmedierna, där de vidare förklarar varandras uttryck och skapar en större möjlighet till psykologiska tolkningar. I andra fall är det ett kontrapunktiskt förhållande mellan medierna som möjliggör utläsning av exempelvis ontologiska skikt. De ontologiska skikten visar på alternativa ”sanningar” och upplevelser, som inte uttrycks konkret i diegesen.

  Resultaten tydliggör det opålitliga berättarperspektivet som verket präglas av. Läsaren möts flera gånger av olika utsagor och motsägande skuldbeläggning.  Genom tydliggörande av verkets psykologiska prägel skapas en förståelse för berättelsens ifrågasättande av sig själv.

 • Gånge, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Realistisk fantasy: Förklaringsramen i Andrzej Sapkowskis The Last Wish2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har utgått från Wayne A Chandlers och Carrol L Frys teori kring så kallade ”frames of explicability” (förklaringsramar) inom fantasygenren och applicerat denna på novellsamlingen The Last Wish av Andrzej Sapkowski. Syftet var att precisera Sapkowskis förklaringsram, det vill säga hur han förmedlar en illusion av sanning trots novellernas övernaturliga element, med fokus på den fiktiva värld som byggs upp i novellerna. Genom en närläsning av The Last Wish med Wolfgang Iser, Kathleen McCormick och Jonathan Cullers teorier om repertoarer och litterär kompetens i åtanke visade studien att Sapkowskis förklaringsram till största del består av intertextuella referenser men även en paradoxal realistisk framställning av övernaturliga fenomen. Det senare attribueras till framställningar som går att härleda till den verkliga världen, dess historia och moraliska tvetydighet.

 • Gustafsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Parfymen: Gestaltning av doft i Patrick Süskinds roman och Tom Tykwers filmadaption2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur dofter gestaltas i Patrick Süskinds roman Parfymen och i filmadaptionen av Tom Tykwer. Fokuseringen på dofter är relevant då det är berättelsens centrala tema. Syftet med uppsatsen är att analysera hur de två olika medierna bok och film gör för att skildra dofter. Undersökningen visar vad medierna har för möjligheter och begränsningar, samt vilka likheter och olikheter som går att finna i deras framställningar.Adaptionsteori utgör grunden för analysen. Framförallt ligger fokus på nyare tänkesätt inom teorin. Exempelvis görs inga försök i uppsatsen att hierarkiskt bedöma medierna. Metoden i studien är komparativ och tre olika avsnitt från boken har valts ut och de motsvarande scenerna från filmen. Valet av scener grundas i att de beskriver tre olika sorters lukter. Den ena är en parfym, den andra en kroppslukt och den tredje stanken i en stad.De resultat som framkommer är att i boken beskrivs dofter ofta med metaforer och liknelser. Inte sällan används dofter som redan är bekanta för läsaren i gestaltningen. Protagonisten Grenouilles luktsinne framställs ofta som en vanlig människas synförmåga. I filmen kombineras nästan alltid visuella bilder med audiella effekter för att beskriva en doft. Även olika sätt att arbeta med kameran gör att dofterna beskrivs tydligare. Medierna kan omöjligt gestalta dofter på exakt samma sätt eftersom att de är olika till sin natur.

 • Abdulsalam Muhammednouri, Hevi
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Kan Entresto ersätta ACE-hämmare vid hjärtsvikt och är den behandlingen optimal med avseende på farmakogenetiken?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Around 200,000–250,000 people suffer from heart failure in Sweden. Heart failure is a condition of impaired heart pumping capacity. The condition results in reduced quality of life, high morbidity and mortality and there have been many attempts to find suitable drug targets to minimize these consequences. Neurohormonal compensatory mechanisms, such as renin–angiotensin–aldosterone system, aim to restore blood pressure to normal levels again but in the long-term it also increases the stress on the heart. The hormone angiotensin II gets activated through this mechanism and is the reason behind the increased stress. Therefore, the hormone has been an important drug target for ACE inhibitors (ACEI) and AT1 blockers (ARB) to prevent antihypertensive effects. The enzyme neprilysin is another drug target whose inhibition is accomplished by using neprilysin inhibitors. Entresto® is a new medication that contains a neprilysin inhibitor and an ARB. The neprilysin inhibitory component, sacubitril, is activated by carboxylesterase 1 (CES1) but mutations in the gene encoding CES1 may cause a non-therapeutic effect. Additionally, patients with wild-type CES1 may risk unacceptable side effects such as rhabdomyolysis and Alzheimer's disease. The objective of this study is to investigate whether replacement of ACE inhibitors with Entresto is optimal in heart failure with regard to pharmacogenetics.

  This study is organized as a literature study in which five scientific articles (I-V) were analyzed and selected from PubMed database and through Linnaeus University's search engine, OneSearch. The studies show that Entresto is superior to enalapril in reducing the risk for cardiovascular death or hospitalization for heart failure. However, the effects of Entresto is dependent on a functioning CES1 gene because mutations like G143E cause a non-therapeutic effect. Enalapril has shown to be independent of such mutations.

  Theoretically, inhibition of neprilysin may cause accumulation of amyloid-β peptides (Aβ), which associates with Alzheimer's disease. Study IV, with the purpose to investigate the effect of Entresto on Aβ isoforms, showed no significant change in Aβ concentrations in cerebrospinal fluid. However, further studies with longer duration were suggested. On the other hand, study V shows that a combination of Entresto and statins increases the plasma concentration of statins. That in turn would increase the risk of a development of rhabdomyolysis. The conclusion is that it is not optimal to replace enalapril with Entresto in heart failure with regard to pharmacogenetics.

 • Bylund, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Sprache durch Musik: Der Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Language and music share key features such as melody and rhythm and do also develop simultaneously in the childhood. The idea that music and language learning could benefit from each other has been around for a long time and some of the research and studies on the effects of music on language learning and language education are presented in this essay. A survey on the subject was made for modern languages teachers in Sweden to answer, asking about their opinions and experiences of music in the modern languages classroom. It was clear from the results that almost all participants were positive to the use of music in the language education and had experienced positive learning outcomes among students from the use of music. According to the teachers, modern language learning could above all benefit from the motivational properties of music and music can be a help by vocabulary acquisition.

 • Mårtensson, Maria
  Mälardalens högskola.
  Drömmar om något bättre: Om managementmodeller, mätningar och människor2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement.

  This thesis thus does not emphasize the various possibilities for measurement, but rather how measurement is becoming important and what measurement processes might accomplish. Confidence in measurements is great, and the literature often argues for their importance. Furthermore, there is extensive discussion of what factors should be measured and how they should be measured. However, adages such as ‘What gets measured gets managed’ are rarely discussed or problematized.

  The dream of better visualizing humans in organizational management models is sometimes expressed in powerful terms, both poetic and dreamlike. If only humans were better visualized, the value-creation process would become more understandable, benefiting everyone and burnishing the image of the good organization. However, it sometimes seems as though this initial dream has become blurred, and measurement per se has tended to overshadow the initial vision. In that case, management models become not just tools, means to attaining the dream, but gradually become ends in themselves.

  There seems to be a contradiction between the idea of visualizing humans in organizational management models and the results of these models. Paradoxically, these management models are not necessarily making people visible – as was intended; rather, the risk is that they may actually make people less visible, or even invisible. Humans have become bare numbers, and where there is no feedback to ‘flesh and blood’ (i.e., humans), measurements risk losing their purpose. The question remains whether humans are actually made more visible by the measurements used in ‘new’ management models, or whether organizations risk rendering humans invisible and reducing them to objects.

 • Holmgren Caicedo, Mikael
  et al.
  Stockholm university.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm university.
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm university.
  Management accounting and control practices within a public organization: reinforcing NPM or starting anew2013In: 22nd Nordic Academy of management conference held at University of Iceland Reykjavík, 21-23 August, 2013: Final Program and Abstracts : NFF 2013 On Practice and Knowledge Eruptions, University of Iceland , 2013, p. 131-131Conference paper (Other academic)
 • Davidsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  “...så större kung och fagrare drottning har väl aldrig funnits till.”: Kvinnornas roll i fyra småländska folksagor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  “...so greater king and more beautiful queen have possibly never existed.” The role of women in four folktales from Småland. I denna uppsats studeras fyra småländska sagor med fokus på de kvinnliga karaktärerna. Detta görs genom frågeställningen om hur de kvinnliga karaktärerna bryter mot de traditionella sagokonventionerna. Uppsatsen lutas framför allt på Propps teorier om sagans handlingsfunktioner, detta kopplas sedan till vilka roller karaktärerna får ta. Även Maria Ehrenberg används för att diskutera sagorna som manliga/kvinnliga utifrån teori av Bengt Holbeck. Viktiga teman framhävts i sagorna beroende på om de tar ett manligt eller kvinnligt perspektiv och vilka könet på de aktiva respektive passiva karaktärerna. Satu Apos studier om de kvinnliga karaktärernas roller i sagorna som onda eller goda används också. Folksagornas roll som muntliga diskuteras med hjälp av Walter Ong. Slutligen kopplas sagornas betydelse för barn genom Bruno Bettelheim och Satu Apo. I slutsatsen av uppsatsen belyses hur de kvinnliga karaktärerna i dessa exempel ofta är aktiva och starka, men även alltid i beroendesituation till någon av männen. Detta leder till att sagorna kan ses som förmedlare av förlagda könsroller, samtidigt som de fyra sagor som analyserats inte kommunicerar detta lika tydligt som exempelvis Disney gjort.

 • Andersson, Jennifer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kreativitet i text och bild: En studie om gestaltning av kreativitet I Sven Nordqvists bilderbok Pettson får julbesök2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kreativitet gestaltas i Sven Nordqvists bilderbok Pettson får julbesök. Hur text och bild samspelar med varandra i bilderboken, och hur kreativitet gestaltas i detta samspel. Men även en diskussion om bilderboken kan stimulera barns kreativitet. I uppsatsen används kreativitetsteori och teorier kring bilderboken som term varvat med intermedial teori. Metoden är intermedial. Analysen utgår från de här fyra kriterier för kreativitet; problemlösning, fantasi, originalitet och divergent tänkande. De här fyra kriterierna var de som jag kom fram till i teorin att de utgör kärnan av vad kreativitet innebär. Analysen visar även att alla de här fyra kriterierna av kreativitet finns gestaltat i Pettson får julbesök, och på flertal ställen så går dessa in i varandra och finns därmed representerade i samma scen. Kreativiteten gestaltas både i text och bild, ibland i båda och i vissa fall i ett av dessa medier. Jag kom även fram till att en bilderbok som Pettson får julbesök kan stimulera barns kreativitet, på grund av minneslagring som bidrar till nya idéer.

   

 • Jarestam, Mattias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Sördal, Michael
  En litteraturstudie om maktdistans påverkan på fartygs säkerhet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When seamen from different countries work together there is always a risk of misunderstanding. This affects safety aboard ships. The purpose of this study was to investigate whether there is any increased safety risk to ships where the cultural aspect high power distance conflicts with high safety approach. This was done with a systematic literature study with focus on qualitative research methodology. The result shows that national culture strongly influences human error, including safety behaviors. Furthermore, the study shows that masters leadership has a major impact on the deck officer's safety behavior and safety attitudes. Authoritarian, disrespectful and dishonest leadership is not beneficial for deck officers from countries with high power distances, nor for multinational deck officers working together. In addition, the study shows that Crew Resource Management does not always work on deck officers from countries with high power distances.

 • Kraus, Anja
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Corporeal Linkages between Ethics and Aesthetics as a Task of General Education (Didactics)2017In: Culture, Biography & Lifelong Learning, ISSN 2384-3527, E-ISSN 2384-3748, Vol. 3, no 3, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this contribution is on aesthetic perceptions as practical conditions for learning. More precisely, the implications of the hypothesis of Böhle et al. (2004) on the development of competences will be examined by revealing its parallels to the educational impacts of perception-oriented artworks. According to these authors, the concept of competence has a strong impact also of ethical perception. The relation between aesthetic and ethical perceptions as practical conditions for learning and thus as educational objectives will be examined within the field of Pedagogical Anthropology, here from the body-phenomenological perspective. Moral standards that regulate right and wrong conduct are here measured towards the fact of different images of people. In a situation of moral challenge the question becomes virulent how to adjust one´s image of people to one´s new experiences. This learning and the ability to adaption competence is regarded as central for ethical perception and competence. It is argued that the interpretation of artworks can support such learning and competence-development. Artworks are thus introduced as general didactical means. With the help of the description of an exemplary artwork the phenomenological approach to learning will be deepened and its ethical dimensions will be pointed out. The investigation of the corporeal linkages between ethics and aesthetics as task of education shall pave the way also for further research on learning theories and didactics

 • Kraus, Anja
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Anforderungen an eine Wissenschaft für die Lehrer/innen/bildung2017In: vorausgesetzt: Kunst/Pädagogik und ihre Bedingungen / [ed] Nanna Lüth, Berlin: revolver , 2017, 1, p. 22-33Chapter in book (Refereed)
  Abstract [de]

  Erstaunlich ist, dass seit jeher sehr viel darüber spekuliert wurde, was Pädagogik und Didaktik erreichen sollen, wir aber wenig über Praktiken, auch unterrichtlicher Praktiken in den pädagogischen Feldern wissen. Die neue erziehungswissenschaftliche Praktikenforschung gibt sich gerade erst eine Form, ist aber noch weit entfernt davon, Mainstream zu sein. Entsprechend theoriearm sind bislang praxisorientierte Ansätze zur Lehrer*innenbildung.

  Im Rahmen empirischer Lehr-Lernforschung werden heute vielmehr im großen Stil, bspw. an Ergebnissen der Schuleffektivitätsforschung orientiert, Ansätze zur Standardisierung der Schulpädagogik und der Lehrer*innenbildung entwickelt. Diese werden breitflächig durch diverse Evaluationsprojekte vorangetrieben, in denen die Faktoren, die Lehr- und Lernprozesse bedingen, anhand von erwünschten Lernergebnissen festgestellt und gemessen werden. Hier werden auch ein Berufsethos und das Kompetenzprofil des „guten Lehrers“, der „guten Lehrerin“ festgelegt. Insbesondere von bildungspolitischer Seite und im Rahmen der empirischen Bildungsforschung wird die Auffassung vertreten, dass sich die Qualität von Schulunterricht mittels normativer Vorgaben und anhand anderer, etwa steuerungstheoretisch fundierter Konzepte verbessern lasse.

  In diesem Beitrag soll die unter sehr ungleichen Voraussetzungen geführte Kontroverse um pädagogisches Wissen und Können als Bildungsaufgabe zur Seite der heute realpolitisch kaum lancierten Position der erziehungswissenschaftlichen Praktikenforschung hin aufgelöst werden. Im Folgenden wird eben diese als die Perspektive näher bestimmt, unter der sich pädagogisches Wissen und Können beforschen lassen.

  Dabei wird von einem fundamentalen Desiderat der Forschung ausgegangen, das selten in den Blick tritt, aber weitere Desiderate nach sich zieht: Grundsätzlich ist die Rolle von Theorie und Wissenschaft in Bezug auf die bei der Ausübung des Lehrberufs zu erbringenden Leistungen nicht geklärt. 

 • Bergström, Patrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Bryggtjänst under fartygsförlagd utbildning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
 • Holmgren Caicedo, Mikael
  et al.
  Stockholm university.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm university.
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm School of Economics;Score.
  Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning2015Report (Other academic)
 • Jára, Robert
  et al.
  UCEEB , ČVUT, Czech Republic.
  Ptáček, Petr
  UCEEB , ČVUT, Czech Republic.
  Pošta, Jan
  UCEEB , ČVUT, Czech Republic.
  Sejkot, Petr
  UCEEB , ČVUT, Czech Republic.
  Nechanický, Pavel
  České vysoké učení technické, Czech Republic.
  Kuklík, Petr
  České vysoké učení technické, Czech Republic.
  Machalická, Klára
  České vysoké učení technické, Czech Republic.
  Ormarsson, Sigurdur
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Patlakas, Panagiotis
  Southampton Solent University, UK.
  Navrhování spojů dřevěných prvků za pomoci kování2016In: Dřevostavby 2016 / [ed] VOŠ Volyně, Volyně, 2016, p. 187-189Conference paper (Other academic)
  Abstract [cs]

  Článek je zaměřen na řešení problematiky spojů dřevěných prvků za pomoci tenkostěnných ocelových elementů aneb kování, kde jako spojovací prvek jsou použity kolíkové spojovací prostředky.

 • Gerdin, Göran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hedberg, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Relative Age Effect in Swedish Male and Female Tennis Players Born in 1998–20012018In: Sports, ISSN 2075-4663, Vol. 6, no 2, p. 1-12, article id 38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The relative age effect (RAE) has been extensively debated and researched in both popularmedia and academic discourse. This study examined RAE in Swedish tennis players born in1998–2001. The study was conducted in 2015–2016 and includes all ranked Swedish tennis players(n = 1835) registered in the Swedish Tennis Association database from the year 2014. The resultsshow that when the birth dates of the corresponding Swedish population and all the ranked playersare compared, they show a moderate RAE; however, the higher up they are in the ranking system,the greater the RAE becomes. Top 10 players display an average of 64.1% being born in the firsthalf of the year. Some gender differences were also found, with a greater proportion of bothhigher and lower ranked females being born in the first half of the year. In our discussion ofthe findings we raise several issues that need to be addressed to provide more equal opportunitiesfor all junior players regardless of birth date. Resolving ongoing problems associated with RAEin competitive sports such as tennis is important both in term of prolonged participation in thesport and increased performance. Suggestions made in this article include recognising RAE whendesigning the format of competitions/tournaments, not using official rankings until the juniorsget older, addressing RAE in a “gender sensitive” way, and conducting further in-depth studiesin which RAE is understood/examined as being associated with environmental factors. Althoughthese findings show the RAE effect in Swedish tennis players, thus pointing at the need for furtherconsideration in terms of ranking and selection procedures to ensure equal opportunities for playerdevelopment, the study also concludes by reasserting an emphasis on a holistic approach to playerdevelopment in which coaches focus on the developmentally appropriate needs and potential of eachindividual player regardless of their biological age.

 • Hossain, Munira
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Effects of cultural differences on non-european entrepreneurs while establishing a start-up company in sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to illustrate how cultural differences influence start-up companies established by young non-Europeans and how they overcome this. When immigrants want to start a business in a foreign country they have to overcome a number of challenges. One of the challenges is the difference in cultures between their country of origin and the country where they want to start their business. A culture includes what distinguishes members of one group of people from another. The differences in culture can have either positive or negative impacts on the entrepreneurial decisions of an immigrant entrepreneur.The data for this study was collected through exploratory qualitative method using inductive approach. The findings of this study suggest that the main driving forces behind immigrant entrepreneurs are either “pull” or “push” factors, like being pushed by the exiting circumstances for self-employment, fulfillment of one’s ambition, passion and being their own boss. The respondents of the study claimed that culture affects different aspects of their business, like development of promotional mix, marketing strategy, pricing strategy, language, product design to consumer level interaction.The important thing to bear in mind when an entrepreneur starts up their business in foreign land is how to tackle the cultural differences by learning to respect the other culture and their host language and by learning host countries language competitive advantage can arise.Keywords: Immigrant entrepreneurship, Entrepreneurship, Cultural differences, Self-employment, start-up.

 • Syrengelas, Emmanouil
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Seeking for obstacles to achieve feasible interventions within NGOs with the use of Participatory Design: A study in “Network for children’s rights” Greek NGO.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Non Governmental Organizations have a mission to improve the conditions of the whole or a part of the local societies in the place where they are active. “Network for children’s rights” is a Greek NGO that mostly aims to fight for and ensure the appliance of children’s rights as these have been embodied in national and European Union legislation and international treaties. Its employees are working hard to fulfill their everyday tasks and serve the children members. The scope of this study is to seek for major obstacles in order to achieve feasible interventions within NGOs with the use of Participatory Design. PD methodology is considered a fruitful one to engage the employees and other stakeholders who are affected by a problematic situation into the following processes: 1) to co-research the situation inside the working, social, financial and legal context, 2) to express their feelings, opinions, ideas on how the situation can be improved according to their needs, 3) to co-design and evaluate the solution. To fulfill the scope, a PD study in the NCR was conducted. The outcome of the study as well as its whole process were evaluated. Two major obstacles were found. The first and most significant one has been the very small percentage of representation of the stakeholders of the NGO who participated in the study. The second one has been the lack of collaborative language games to ensure mutual understanding among participants. A researcher should pay extra attention to overcome these obstacles and future studies may provide with new tools that confront them.

 • Farhang, Hoda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Hur effektiv och säker är sativex jämfört med gabapentin som tillägg till opioider vid cancerrelaterad neuropatisk smärta?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pain is one of the most prominent and disturbing symptoms reported by cancer patients. Appropriate pain relief is obtainable in more than 75 % of the patients with optimized analgesic treatment. Opioids and non-opioids are being utilized in cancer pain treatment and analgesics are used to improve the effectiveness of opioids. Gabapentin is primarily used as an anti-epileptic drug that is also recommended as the first-choice drug in treatment of neuropathic pain. Research is being conducted to evaluate cannabinoids as adjuvans analgesics. Sativex is the extract of cannabis sativa plant and is used to treat and ease moderate to severe symptoms of spasticity caused by multiple sclerosis (MS) in Sweden. Several scientific studies have recently studied sativex with positive results and the drug is currently being used in some countries in treatment of resistant cancer-related neuropathic pain.

  Purpose: The purpose of this paper was to conduct a scientific study and examine whether sativex is as efficient and secure as gabapentin and thus an option as addendum in cancer-related neuropathic pain when the treatment with only opioids is not sufficient for pain relief.

  Method: This literature study is based on examination of six clinical scientific studies. The articles are searched in PubMed database, the articles are about examination of effectiveness and security of gabapentin and sativex compared to placebo or other equivalent drugs in cancer patients suffering from neuropathic pain.

  Results: Two of the studies that compared gabapentin with placebo and one that compared Gabapentin with Amitriptylin (an anti depressive drug) showed that gabapentin was an efficient adjuvans analgesic that led to statistically significant pain relief in patients suffering from cancer. The side effects were mild to moderate in all three studies, and overdose of the study-drug was tolerated well. One of three studies evaluating efficacy and safety of sativex showed that the change in daily average pain score during two weeks of treatment was statistically significant in patients in the sativex-group compared to the group of patients receiving THC-extract and placebo-group. In the second study, sativex was compared within three different dosage groups (low, middle and high) as well as placebo and the result showed that sativex had significant pain relief only in patients receiving low dose of sativex. The third study showed that sativex led to pain relief in patients receiving sativex compared to those receiving placebo however the effect was not statistically significant. Dizziness, nausea and vomiting were the most common side effects in all three studies. The side-effects were mild to moderate and no serious safety issues were observed in the first and third studies. In the second study on the other hand, the patients were encouraged to maintain a stable opioid-dose which resulted in more side-effects.

  Conclusion: All three studies that examined the effectivness of sativex showed improvement on sleeping quality as well as pain relief, where two of the studies showed statistically significant pain relief in patients suffering from neuropathic cancer-pain. Studies on cannabinoids are quite controversial and there are not many global studies available that have studied its safety and efficacy in the treatment of neuropathic cancer-related pain. It is however a growing and upcoming area that is also expected to grow multiply in turnover which should enable more studies being conducted. These results show that sativex has the potential of being a good alternative in the treatment of neuropathic cancer-related pain. Sativex is also effective in low doses without the need for increases over time, furthermore side effects are mild to moderate and possible overdose is well managed by patients.

  Gabapentin been used in pain management in neuropathic cancer-pain for a long time with minimal side effects. Sativex, on the other hand, is quite new and there are not many studies performed on the medicine. Furthermore, there are no studies comparing sativex and gabapentin which makes it very difficult to conclude whether it holds the same safety and may act as a good alternative to gabapentin. In future studies, sativex should be compared to medicines used today such as gabapentin in order to prove its ability of being an alternative.

 • Shatri, Maida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Garmefelt, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av vårdmiljö på operations- och intensivvårdsavdelning: Systematisk litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen är avancerad och högteknologisk. Att vara patient och behöva vårdas på sjukhus innebär att komma till en främmande miljö med risk att förlora kontroll över sig själv och behöva överlämnas till andra. Förhållandet mellan patient, vårdpersonal, närstående, teknik, omgivning samt omvärld anses vara avgörande för hur patienten kommer att uppleva vårdmiljön. 

  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelning.

  Metod: Systematisk litteraturstudie med induktiv och kvalitativ ansats. Analysen utfördes genom att syntetisera och summera innehållet i 17 kvalitativa primärstudier. 

  Resultat: Resultatet består av 3 huvudteman och 8 underteman. Tema nr 1: Att vara patient i en främmande och teknisk vårdmiljö - patienternas förändrade upplevelser av sig själva, att befinna sig mellan fantasi och verklighet, att ha och inte kontroll över sin situation samt familjens betydelse för patienternas upplevelser. Tema nr 2: Patienternas upplevelser av rädsa - att vara rädd samt rädsla mot existensen. Tema nr 3: Personalens betydelse för patienternas upplevelser - att vara väl eller icke väl omhändertagen samt att behandlas som subjekt eller objekt. 

  Slutsats: Patienternas upplevelser av vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen beskrevs som både positiva och negativa, betryggande och skrämmande men var framförallt individuella. Relationen med vårdpersonalen och att som patient känna sig väl omhändertagen samt att bli bemött och behandlad med respekt, där patientens integritet och individualitet låg till grund för vårdandet, var den viktigaste aspekten i patienternas möte med vården. 

 • Höglund, Linda
  et al.
  Mälardalen University.
  Mårtensson, Maria
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics. Stockholm University.
  Safari, Aswo
  Mälardalen University.
  Expectations and the performance of governance functions between a board, management and other stakeholders: the case of Robotdalen2018In: Journal of Management and Governance, ISSN 1385-3457, E-ISSN 1572-963X, p. 1-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has called for an enhanced understanding of the dynamic and interactional aspects of board work in public sector governance. Using a longitudinal case study of Robotdalen, this paper attempts to meet this call through a processual and qualitative study of board work in public organisations. The aim of the paper is to enhance our understanding of the human side of governance and the interactions between a board, the management in the governed organisation and other stakeholders. We do this by addressing the theoretical concept of an expec- tations gap. The results demonstrated how funding regimes in uence governance functions, structures and practices at the organisational level, and how internal actors such as managers also carry out governance functions. Moreover, the results show how an expectations gap shifts and changes over time. In this way we have contributed a more nuanced theoretical understanding of how the governance func- tion is co-produced and the importance of understanding the expectations gap to further understand the dynamics of public sector board work.

 • Wessels, Bridgette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism. Newcastle University, UK.
  Ekelin, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Kempe, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Forsberg, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Ringfjord, Britt-Marie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Wahlberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  RegPress project final report: the role and value of regional press in a global media culture2017Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the project was to understand the role of regional media in southeast Sweden. The regional press have had a strong presence and has been part of the regional life since 1841.

  The print media has for long had a significant influence in society as a fourth estate. The daily press has long been engaged in critical analysis of social phenomena and authority and acted to help increase community involvement. Even on the basis of this strong position the regional press face a number of challenges such as increased convergence and maintain storage numbers, selling advertising space and maintain their distribution areas.

  The project  addressed the emerging issue of what role and value regional media has in our modern media society. How do the media connect with the local population? How does journalism ensure and promote diversity in the media presentation and prevents discontinuity in the global media age?REGPRESS is funded through a partnership between the Barometern Foundation, Linnaeus University and Fojo Media Institute (FOJO).

  The project started in 2015 and completed in october 2017.

 • Lundqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Liza
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdande beröring på en intensivvårdsavdelning: en kvalitativ intervjustudie med intensivvårdspersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring har betydelse inom vården där patientenställs inför ett akut omhändertagande inom intensivsjukvård. Ett holistisktomhändertagande där vårdpersonalen med respekt och medkänsla berör patient ochnärstående kan skapa en trygghet, minska förekomsten av stress ochlindra lidande. Beröring kan uppfattas negativt om den ges på ettfelaktigt sätt. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelse avden vårdande beröringens betydelse på en intensivvårdsavdelning. Metod: Kvalitativintervjustudie med vårdpersonal från en intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Data analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Vårdandeberöring sker naturligt inom intensivvården och det är viktigtatt hitta rätt förutsättningar för att skapa beröring, då det finns barriärerav olika slag att ta hänsyn till och förebygga. Intensivvårdspersonal uppleveratt vårdande beröring både kan vara positiv och negativ och är därförinkännande genom ett professionellt förhållningssätt i mötet med patient ochnärstående. Beröring kan ge intensivvårdspersonal en bättre kontakt medpatienter och närstående, men ocksåinge trygghet och tröst. Slutsats: Vårdandeberöring ses dels som en nödvändig beröring i samband med vårdinsatser, delssom emotionell beröring med syftet att öka patientens och deras närståendesvälbefinnande. Emotionell beröring ökarvårdpersonalens välbefinnandedå de känner att de kan använda beröring som ett redskap och stöd i vårdandetav sina patienter.

 • Tornhill, Sofie
  Stockholm University.
  Capital visions: the politics of transnational production in Nicaragua2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In processes of economic integration, neoliberal discourse and corresponding notions of development comprise some of the most readily available imaginaries of political and social interaction and change. However, these processes are always also locally produced and negotiated. Engaging with discourse theory, Marxism and postcolonial feminist theory, this dissertation brings together “macro” and “micro” aspects of globalization. The aim is to interrogate discursive reinforcements of and challenges to global orders of production and divisions of labor. With a focus on representations of Free Trade Zones (FTZs), which are tax-exempted enclaves for export production, the study explores competing meanings attributed to the operation of transnational capital in Nicaragua. Based on policy documents, political speeches, promotional videotapes and interviews, the political rhetoric of two governments with competing agendas is analyzed: the neoliberal/conservative government of the Liberal Constitutionalist Party (2002–2007), which framed the FTZs in terms of national progress, and the leftist government of the Sandinista National Liberation Front (2007– ), which attempts to reconnect to the country’s revolutionary past. In this way efforts to formulate legitimate political agendas in the context of shifting relations between states and markets are detailed, together with constructions of citizens and workers along differentiations of class and gender. Relying on interviews with FTZ workers, the study examines ways to interpret, inhabit or resist imperative subject positions at the intersections of contending projects of nation-building and transnational orders of production, in conjunction with a discussion of the uneasy distinction between representation and appropriation that troubles transnational feminist research projects.

 • Nihlén, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Extra anpassningar inom svenskämnet: En enkät- och intervjubaserad studie med gymnasielärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med extra anpassningar. Undersökningsområden är hur de resonerar om vem som är i behov av extra anpassningar, vilka extra anpassningar svensklärarna uppger sig arbeta med för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt hur de samarbetar med sina kollegor. Detta undersöks genom kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer, vars syfte var att fördjupa enkätsvaren. Totalt medverkade 47 respondenter i enkätundersökningen och tre av fyra genomförda intervjuer kom att användas i studien. Resultatet visar att extra anpassningar främst sker för lågpresterande elever och att lärarna i mån av tid och resurser anpassar för de högpresterande elever som är i behov av det. Konkreta extra anpassningar som svensklärarna gör beror på eleven, eftersom det är dennes behov som styr hur anpassningen ska utformas. 

 • Public defence: 2018-05-25 10:30 Myrdal, Växjö
  Strand, Thomas
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjälp mig att hjälpa dig!: – upplevelser och uppfattningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim was to explore how patients with spinal metastasesexperience a magnetic resonance imaging examination (MRI). Furthermore,the purpose was to investigate the radiographers’ perceptions of the patients’care needs and what measures can be taken to relieve the suffering associatedwith an MRI examination.

  Methods: The design for all four studies was qualitative with content analysisused in Studies I, III and IV and a phenomenographic approach in Study II.

  Main Findings: The results showed that the patients could experience worry,anxiety, insecurity and pain during an MRI examination. These adverse feelingscan be reduced by adjustments to the examination’s routines as well as byadjustments to the examination’s settings. A short break in the middle of theexamination can be beneficial if the patient is involved in the decision regardingthe break or other adjustments made in conjunction with the examination.Radiographers’ perceptions of the caring for patients were influenced by theircaring perspective and their approach towards what they consider to be essentialin the care of patients with spinal metastasis. The radiographers used theirintuition as a moral compass when they decided what, when and how to adjustthe different aspects of the MRI examination. A shortage of time can affect theextent of the adjustments that can be made as well as the establishment of acaring relationship with the patient.

  Conclusions: The patients may feel a sense of security when they receive correctinformation prior to and during the examination. Patients want to influencetheir own care. The personalization and adjustments of the examinationroutines need to be performed in agreement with the patient. The radiographersshould not use intuition as the foundation for their care and assumptions aboutthe care needs of the patients should be avoided. The

 • Andersson-Lindh, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikaliskt samarbete på distans: En jämförande studie om musikaliskt samarbete på distans kontra närhet.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is based on the study of the cooperation of two musicproducers composing and producing two songs, each with two sessions. These sessions were recorded on video and were examined with focus on verbal and nonverbal communication. The results were quantified, analyzed and deducted. Methods used in this study are autoethnography (observation), case studies and interviews. To evaluate the various types of communication parts of grounded theory has been used. This study shows that local cooperation creates a more favorable creative environment over working with digital ways of communication. This due person-to-person being the more favorable environment as more modes of communication are possible where subtle signals are a part of the conversation.

 • Törnberg, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Normkritisk pedagogik med fokus på normer i musikundervisningen.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur några högstadiepedagoger som undervisar i ämnet musik ser på normer och om man tillämpar ett arbetssätt där man diskuterar och synliggör normer. I studien intervjuas tre högstadiepedagoger som ger sin syn på normer och dess inverkan på undervisningen. Den forskning som ligger till grund för teorikapitlet visar på att begreppet norm kan beskrivas som idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt. Det är ett synsätt som delas av lärarna i undersökningen. Studien visar att lärarna ser och diskuterar normernas konsekvenser såsom diskriminering och mansdominansen i musikbranschen men saknar en metodik för att belysa normerna i sin undervisning.

 • Eklund, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Bild ska vara kul": En studie om hur bildämnet språkliggörs av elever och lärare på högstadiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur elever, bildlärare och ämneslärare med annan behörighet än bild språkliggör bildämnet på högstadienivå. Genom analys av fokusgruppsamtal med samtliga grupper visar resultatet att bildlärarna inte språkliggör ämnet på samma sätt som eleverna och de övriga ämneslärarna gör. Den bild av ämnet som bildlärarna ger uttryck för är mer i linje med rådande kursplan i bild än hur de två övriga grupperna samtalar om ämnet. Eleverna uttrycker mer traditionella aspekter av ämnet och de övriga ämneslärarna visar ett generellt ointresse och okunskap om ämnet i sitt sätt att samtala om det. Analysen genomförs och tolkas med hjälp av teorier om socialkonstruktivism, ideologi samt språk som motspråk i pedagogiskt perspektiv. Slutligen diskuteras resultatet och ett förslag om större ämnesintegration mellan samtliga lärare i skolan presenteras.

 • Karlsson, Sabrina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Snäckmark, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Om musik, sång och språk: En litteraturstudie om musikens funktion i språkutveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka funktioner litteraturen tillskriver musik och sång i barns språkutveckling samt med vilken styrka och på vilka grunder litteraturen hävdar dessa funktioner. Som analysmetod studeras olika påståendens retoriska styrka genom att använda följande begrepp som analysverktyg: komplex modalisering, enkel (assertorisk) modalisering och nollmodalisering. Först söks det efter påståenden som berör frågeställningarna för att sedan, med hjälp av utvalda analysverktyg, undersöker dess styrka. Resultat påvisar att en överhängande majoritet hävdar att det finns relationer mellan musik och språkutveckling men att dessa är grundade på olika sätt. Även om författarna verkar vara säkra på sina antaganden, så framkommer inga definitiva forskningsgrunder när det gäller relationerna mellan musik och språkutveckling. Bara för att det nämns forskning eller forskningsresultat så säger det inte att det är fundamentalt eller allmänt bevisat som sant. Många påståenden i litteraturen innehåller assertoriska modaliseringar. Dock är dessa är inte tillräckligt grundade i vetenskaplig forskning för att kunna tillskriva dem styrka.

 • Ragnarsson, Thony
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Effekterna av djupa explosiva knäböjningar på löpekonomin hos långdistanslöpare2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows a positive link between strength training and running economics. In the present study, the effect of deep power squats on the running economics of long distance runners was investigated. The study included eleven participants, six were in the intervention group and five in the control group. The strength training would be time efficient, max 20 min and then only one exercise. We chose the basic exercise squats with the barbell behind the neck. The majority of all squats exercises during a period eight week with a load of 60% of 1RM 2-6 reps in 2-6 sets and then focused high speed in both the eccentric and concentric phase and about 1 min rest between the sets. At the end of the training period, we could see a significant improvement in maximal 1RM and maximum Power. All participants in the intervention group received a positive increase in strength, with an average of 14.5%. The study also shows a tendency for improved running economics in the intervention group.

 • Severson, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Searching for voice as democratic values in contemporary Swedish web archive initiatives2017In: Digital Democracy: Book of Abstracts / [ed] ECREA Sections: Communication and Democracy; and Media Industries and Cultural Production, Flemmingsberg, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents initial results from a study of various contemporary web archive initiatives in Sweden. Archives are subjective rather than objective, as well as methods for archiving and tracking and searching and documenting for digital material research (MacNeil & Eastwood,2017). The purpose of the study is to analyse and distinguish what voices are made present in the web archive initiatives, how digitization matter in this voice-making and how this can be understood in relation to democratic values.

  The method is a qualitative content analysis of the web archive initiatives online presence (the archive web site), including both self-decriptions and the site’s affordances. Empirically the material for the analysis consist of the following Swedish national archive initiatives:

  1. Kungliga Biblioteket, Sweden’s national library, a national initiative to preserve the cultural heritage of the aftermath;

  2. Rättviseförmedlingen, NGO, uses inquiries and dissemination of lists using social media to broaden the selection of competencies;

  3. The Center for Business History, a non-profit association with companies as primary members, works to preserve and tell business history;

  4. Platsr, Riksantikvarieämbetets site for stories and memories where anyone can contribute;

  5. Kringla, collects heritage archives.

  These archive initiatives have different aims, different initiators with different interaction and contributing actors, and use different (and more or less visible) archiving methods.

  The analysis focuses on voice in the archive, based on Carpentier’s analysis model (2011) forparticipant-oriented processes. Analysis show variations of values linked to voice where technologydirects attention and power to certain “voices” (themes, categories etc). These variations, this diversity,is discussed in relation to resistance and the perspective of how the archive is part of larger public (public voice). The paper concludes with a discussion of these various public voice’s implicationsin relation to democratic values as universal service, participation and agency.

 • Severson, Pernilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Leckner, Sara
  Malmö Universitet.
  Media audiences imagining themselves in relation to future living2017In: Audiences2030 Imagining a Future for Audiences: Book of Abstracts / [ed] CEDAR network, Lisboa, 2017, Vol. 1, p. 36-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Audience studies have a history of studying people reading, listening and watching mass media at home. Domestication, as Silverstone and Haddon (1996) describe it, is an understanding of the design/domestication interface, implying a process of mutually shaping. This study contributes to an understanding of the future of audiences as still taking place in a home where connected media becomes integrated.

  By using a survey of students (n=1287) on what media selection is considered to be important to have access to in future student accommodation, a study is made of the implications of a youthful audience and a connected audience.

  The results show that students use and highly value access to both old and new media content and services and want to gain access to general as well as particular content and services (like sports or TV series). Hence, youthful audiences self-perceived attitudes towards being and becoming connected audiences imply a domestic access resembling the value of public access. Understandings of connected media in relation the interplay of youthful audiences and accommodation illustrate the socio-political challenge of the domestic sphere as configuring and offering a universal service. The socio-political challenge of structuring future connected audiences is what connections are actually made possible by access. By studying attitudes to access as well as actual inventories of access in the domestic sphere, media usage patterns and perceptions can be understood as taking place within set frames. These frames are set by various actors, like owners of apartment buildings, as more or less in a dialogue with and agency of potential audiences.

 • Norin, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Körsångens effekter: En kvalitativ studie som undersöker människors upplevda effekter av körsång2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Körsång är idag en populär verksamhet som utövas av många människor i Sverige.Därför var syftet med denna studie att utveckla kunskapen om kördeltagares upplevelser av körsång och om det är så hälsofrämjande som många forskare påstår, eller om kör är en verksamhet som utövas bara för det egna nöjets skull. Om effekter av körsång upplevs, är det då något som följer med deltagarna i andra sammanhang i deras liv eller stannar det under repetitionen. Information kring detta område samlades in genom en kvalitativ studie där tre kördeltagare intervjuades angående deras upplevda effekter av att delta i en körverksamhet. Resultat av studien visade att deltagande i körverksamhet till stor del bidrar till positiva effekter, men att det också kan ge negativa effekter på individen beroende på kören i sig, det vill säga om kören håller rätt nivå för individen. Är nivån fel för deltagaren har det visat sig att en känsla av obehag kan uppstå, som sedan också kan medföra försämrat självförtroende. Är nivån däremot rätt har det visat sig att deltagandet i kör leder till efftekter som glädje, lugn, avslappning, pigghet och gruppsammanhållning samt stärkt självförtroende.

 • Granehäll, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Motivation på musik- och kulturskola: en studie om elevers motivationsfaktorer utifrån ett elev- och lärarperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete presenterar olika motivationsfaktorer på musik- och kulturskola. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som främjar respektive begränsar elevers motivation till att utöva musik. Musik- och kulturskola är en frivillig verksamhet som gör att elevers egna ansvar och inflytande får en betydande roll. För att få ett bredare perspektiv så har både elever och lärare intervjuats. För att finna nya aspekter har studien ett fenomenologiskt och intuitivt synsätt. Det innebär i denna studie att försöka plocka bort förutfattade meningar och istället analysera det som visar sig utifrån informanternas erfarenhet. Resultat visar på några skillnader mellan elevinformanternas och lärarinformanternas uppfattningar. För eleverna handlar det om lärarens bemötande och inställning till elevernas egna behov. Elevernas behov är kopplat till olika mål där målets värde varierar. Lärarna har eleven i blickfånget och menar att alla motivationsfaktorer är beroende av en elev och att lärare ska anpassa sig efter varje elevs behov. Ett gemensamt mål för både lärare och elever är att undervisningen ska frambringa glädje. 

 • Bjälefors Flemk, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Welche Auswirkung hat das Medium auf das Gedächtnis im Fremdsprachenunterricht?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, pupils’ use of tablet computers is compared with the use of dictionaries. The goal is to find out if tablet computers or dictionaries are better, when helping pupils to understand a text. The purpose is also to investigate if one or the other has more effect on the pupils’ memory when they, in writing, are asked to retell the text one week later. Furthermore, this study investigates how the teacher can influence their motivation to learn. The pupils who took part in the study are learning German in the ninth grade in two different Swedish schools. Two different tests were conducted. In the first one, the pupils were divided into two groups and in the second one, only those who used tablet computers participated. The first test shows that the results did not differ much between the groups. The other test, on the other hand, shows that the teacher can influence the motivation of the pupils and so the results. The conclusion of this study is that neither tablet computers nor dictionaries had more effect on the pupils’ memory. However what did have an effect, regarding to motivate the pupils’ learning, is how the task was presented by the teacher. This study also shows that the pupils need to be taught how to use digital educational materials in order to learn the best way.

 • Westerholm, Märtha
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Görandets rationaliteter.: En kvalitativ studie i vilka rationaliteter som ligger till grund för det politiska handlandet.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bottom-up study argue that making of social politics occurs in the meeting between the citizen and the representative of state. In order to generate a deeper understanding of the production of politics, the aim of this study was to identify expressed motivators and arguments in relation to a specific policy, which would unveil the underlying rationalities of actions taken by the specific actors. The policy was introduced in the Växjö municipality in June of 2017 and has changed the benefit distributed by the social services for immigrants waiting to start an employment program through an employment bureau into a loan. 

  In-depth interviews study, a total of 9 interviews have been undertaken with; decision-making politicians, public officials working with the policy and service users who have been affected by the policy. The data was processed and analyzed according to themes and to theory on rationality. The results showed that the main rationality forming the actions of politicians and public officials was linked to their ambition of upholding an efficient use of resources for the benefit of municipality economy. The main rationality behind the actions of the service users was to obtain autonomi in their life. An important goal for both parties was that the service users should become self-sustaining. Furthemore, the politicians and public officials clamied the responsibility for goal-fullfilment to realy on the individuals and not on the municipality.

  In addition, the results of this study has revealed that the way that politicians and public officials´ view immigrants, has affected the framing of the policy, deriving from a paternalistic understanding. Service users in the study expressed eagerness and high motivation towards starting employment. However, service users in this study viewed the loan as a hindrance rather than a support towards accomplishing the goal of employment, thus becoming autonomic.