lnu.sePublikationer
12 1 - 50 av 97
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Eriksson, Stefan
  Uppsala University, Sweden.
  In-group gender bias in hiring: real-world evidence2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We investigate in-group gender bias in real-world hiring decisions by combining administrative data with data from a large-scale field experiment on hiring in which fictitious resumes with randomly assigned information about gender were sent to Swedish employers. Our results suggest that women (female recruiters or firms with a high share of female employees) favor women in the recruitment process. In contrast, we do not find much evidence that men (male recruiters or firms with a high share of male employees) favor men.

 • Hammarstedt, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Viscovi, Dino
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Digitalisering och integration: en studie av digital teknikanvändning bland äldre utrikes födda2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: rapporten kartlägger äldres (65-85 år) digitala vardag, och analyserar särskilt om skillnader föreligger mellan utrikes födda och inrikes födda. Analysen visar att skillnaderna grupperna emellan beträffande såväl tillgång till, som användande av, digital teknik är små. De utrikes födda har tillgång till apparater (persondatorer, smarttelefoner, surfplattor, osv.) i samma uträckning som inrikes födda. De använder dem lika ofta som inrikes födda i kontakter med offentlig service. Det visar sig därtill att utrikes födda anslår mer tid till internetanvändning än infödda. Å andra sidan har de en något snävare användningsrepertoar. Rapportens huvudsakliga slutsats är att de utrikes födda i allt väsentligt är digitalt inkluderade i samma omfattning som de inrikes födda. Data har samlats in genom en postenkät (n=3 000) där 1 000 respondenter utgörs av infödda och 2 000 av utrikes födda (invandrade till Sverige före 1990). Bruttosvarsfrekvensen är 64,1 procent.

 • Ek, Simon
  et al.
  Uppsala University, Sweden;Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden.
  Skedinger, Per
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS). Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden.
  Wage policies and the integration of immigrants2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Most Nordic countries struggle with the integration of low-skilled immigrants. Relying on research from primarily the Nordics, we discuss to what extent minimum wage reductions can improve labour market prospects for immigrants, whether unskilled and low-pay jobs serve as stepping stones to more qualified and higher-paid jobs and how wages of incumbent workers would be affected by lower minimum wages. We argue that targeted minimum wage reductions aimed at new, previously non-existing jobs and increased differentiation of minimum wages according to experience provide an appropriate balance between the conflicting goals of high employment and low wage inequality.

 • Aldén, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Neuman, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Culture and the gender gap in major choice: an analysis using sibling comparisons2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this paper we study the importance of culture on gender roles – preferences and beliefs about the appropriate role of women in society – for the gender gap in choice of major, using the epidemiological approach. We focus on second-generation immigrants in Sweden and compare the major choices at high school and college among opposite-sex siblings. By incorporating sibling fixed effects we can more convincingly than in previous literature control for factors apart from culture on gender roles that may affect educational choices. We use the female relative share in traditionally male fields to proxy for culture on gendered beliefs about educational choices in the source country. We find a negative gender gap in the probability of having majored in a STEM or male-dominated field, and that this gender gap varies with the proxy for culture on gender roles. We observe the same pattern when we study the probability to have majored in a female-dominated field. Our results clearly indicate that policies aimed at changing stereotypical gendered beliefs about educational choices have the potential to decrease the gender gap in major choice.

 • Ahmed, Ali
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Hammarstedt, Mats
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS). Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden.
  Ethnic discrimination in contacts with public authorities: a correspondence test among Swedish municipalities2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We present a field experiment conducted in order to explore the existence of ethnic discrimination in contact with public authorities. Two fictitious parents, one with a Swedish-sounding name and one with an Arabic-sounding name, sent email inquiries to all Swedish municipalities asking for information about preschool admission for their children. Results show that the parents were treated differently by the municipalities since the individual with the Swedish-sounding name received significantly more responses that answered the question in the inquiry than the individual with the Arabic-sounding name. Also, the individual with the Swedish-sounding name received more warm answers than the individual with the Arabic soundingname in the sense that the answer from the municipality started with a personal salutation. We conclude that ethnic discrimination is prevalent in public sector contacts and that this discrimination has implications for the integration of immigrants and their children.

 • Jalilzadehazhari, Elaheh
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  A decision-making framework for enhancing client well-being: When designing windows and blinds2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utformningen av fönster och solskydd omfattar idag mer än att utvärdera en enda egenskap såsom energiförbrukning. Istället är fokus på helheten med det mänskliga perspektivet i design med syftet att skapa värde. De högsta värdena kan uppnås när en arkitektonisk design bidrar till att förbättra välbefinnandet hos människan. Välbefinnandet kontrolleras av de fem huvudsakliga faktorerna hälsa, ekonomi, personlighet, demografi och beteendevariabler. Bland faktorerna visar hälsa och ekonomi starkast och mest positivkorrelation med välbefinnande. En design kan skapa värde när det ökar kunders välbefinnande genom att förbättra hälsan och stärka ekonomin. Kunderna representerar bland annat ägare som äger en byggnad, investerare som satsar kapital och förväntar sig att få ekonomisk avkastning och boende som bor eller arbetar i byggnaden varje dag. Att skapa värde i samband med privata fastigheter kan ses främst som ett försök att öka välbefinnandet för vissa intressenter genom att förbättra hälsan och stärka ekonomin. Att skapa värde när man bygger fastigheter för uthyrning eller försäljning kan ses främst som ett försök att öka välbefinnandet genom att förbättra hälsan för boende och stärka ekonomin för ägare eller investerare.Att välja ett fönster och ett solskydd för att förbättra kundernas välbefinnande förblir en utmanande uppgift på grund av tre huvudsakliga svårigheter. Den första svårigheten avser de motsägelsefulla effekterna av fönster och solskydd på visuell och termisk komfort, energiförbrukningen och livscykelkostnaderna. Den andra svårigheten handlar om tillgången på ett stort antal olika fönster- och solskyddsdesign i olika storlekar, placeringar och former, vilket leder till att valet av fönster och solskydd blir till ett komplicerat problem. Den tredje svårigheten innebär beslut om val av fönster och solskydd som borde fokusera på alla kriterier (relaterade till den visuella och termiska komforten, energiförbrukningen och livscykelkostnaderna) och deras interaktioner samtidigt.För att lösa de ovannämnda svårigheterna användes den Analytical Hierarchy Process (AHP) metoden för att välja fönster och solskyddsdesign baserad på avvägning mellan visuell komfort, termisk komfort, energiförbrukningen och livscykelkostnaderna. Resultaten påvisar AHP metodens förmåga att lösa svårigheter men dess tillämpning är huvudsakligen begränsad inom ett litet antal designalternativ. För att övervinna denna begränsning utvecklades ett ramverk för beslutsstöd baserat på en integration mellan Non-dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II) som en optimeringsalgoritm och AHP. Styrkan och begränsningarna angående användningen av ramverket testades senare genom att användning i designprocessen. För att undersöka möjligheter med ramverket utvidgades användningen genom att använda det för att utvärdera andra detaljer på klimatskärmen d.v.s. fönster såväl som ytterväggar, tak- och golvkonstruktioner. Resultaten visar ramverkets förmåga att lösa svårigheter och hitta lämplig designalternativ. Emellertid tillåter ramverket endast analys av objektiva kriterier för visuell komfort, termisk komfort, energiförbrukning och livscykelkostnader. Att ta hänsyn till subjektiva frågor beror därför på arkitekternas kreativitet när de utformar fönster och solskydd.Det Beslutsstödjande ramverket kan användas av designteam eller av kundstöd hos ett företag som tillverkar fönster. En litteraturstudie genomfördes för att utvidga en Technology Acceptance Modell (TAM) och därmed undersöka om designteam eller kundstöd har viljan att använda ramverket i praktiken. Resultaten visade att organisatoriska, individuella, tekniska och miljömässiga egenskaper var de mest inflytelserika externa variablerna vid undersökning av användarnas acceptans av ramverket. Organisatoriska egenskaper inkluderade ledningens stöd, utbildning, organisationskultur och organisationsstorlek, medan individuella egenskaper innehöll användarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Teknologiska egenskaper omfattade informationskvalitet och systemkvalitet, samtidigt som miljökarakteristik omfattade uppfyllande av regler och konkurrenskraft.

 • Sparavec, Yvonne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Pettersson, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Samordnad individuell planering för patienter med komplexa behov: Erfarenheter i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer stora krav på samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell planering med SIP som resultat är reglerat i lagen och syftar till en trygg, säker och smidig övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg. Sjuksköterskan i primärvården har en aktivroll som vårdsamordnare och fast vårdkontakt och är den som sammankallar till en SIP.

  Syfte: Att beskriva erfarenheter av arbetet med samordnad individuell planering för patienter med komplexa behov i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv.

  Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor som arbetar som vårdsamordnare i primärvården. Studien har analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor bedömde att de hade tillräckligt med kunskap för att arbeta som vårdsamordnare i primärvården. Studien visade också att sedan den nya lagen trätt i kraft har kommunikationen mellan primärvården, kommunen och slutenvården blivit bättre, vilket har medfört att primärvården har fått en tydligare bild av patienter i slutenvården som är i behov av en samordnad planering. I studien framkom det också att patienten kände sig mer delaktig i sin vårdplanering. Studien visade dessutom på en förvirring över begreppet utskrivningsplanering och SIP.

  Slutsats: Sjuksköterskans nya roll som vårdsamordnare i primärvården har fört med sig fördelar både för primärvården och patienten. Primärvården har nu kontroll över vilka patienter som är inneliggande på sjukhus och är i behov av samordnad individuell planering, vilket ses som en trygghet och säkerhet för patienten. Men det finns fortfarande utmaningar i framtagandet av individuell plan (SIP). Kunskapen om vad en SIP innebär samt hur och när den ska genomföras har visat sig ha stor betydelse för att lyckas med implementeringen av det nya arbetssättet.

 • Rosberg Andersson, Annica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Stening, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Response to Intervention i matematik: - En väg att nå bestående och god taluppfattning?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att studera vilka bestående resultat som kan utläsas ett år efter en avslutad pilotstudie av en Response to Intervention (RTI) i grundläggande taluppfattning. En jämförelse har genomförts mellan en experimentgrupp och en referensgrupp, där referensgruppen inte tagit del av RTI. Studien tittar även närmare på hur de elever som uppvisade störst svårigheter i grundläggande taluppfattning lyckades i uppföljningsstudien ett år efter avslutad intervention.

  Uppföljningsstudien är kvantitativ och baseras på testresultat som genomfördes före och efter RTI. Uppföljningsstudien använde sig av exakt samma tester och genomfördes på exakt samma vis som den tidigare pilotstudien för att göra tillförlitligheten så stor som möjligt. Testerna som användes var AG 1 på 3 minuter och AG 2 på 4 minuter. 

  Metoden har varit kvantitativ där testresultat från AG 1 och AG 2 samlades in och analyserades. Tillvägagångsättet har varit att sammanställa och dokumentera både tidigare tester från pilotstudien och testerna i uppföljningsstudien. Därefter analyserades resultaten på testerna för att studera likheter och skillnader mellan experimentgrupp och referensgrupp. Studien visar på en tydlig effekt av RTI där experimentgruppens elever når höga testresultat på AG 1 och AG 2 i uppföljningsstudien maj 2019. Resultatet stärker teorin om att RTI är en intervention som kan ge positiva och bestående effekter på elevers grundläggande taluppfattning över tid.

 • Al Kamsie, Samer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Klevsäter, Lars-Peter
  Titanic: Ur ett modernt försäkringsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjöförsäkring är ett samlingsnamn för en massa försäkringar ett rederi måste ha för att bedriva sjöfartsverksamhet. De två vanligaste som berör själva fartyget och dess framdrift är kasko och P&I. Genom att använda RMS TITANIC fallet ämnar studien att faställa om försäkringstagaren till fartyget har rätt till försäkringsersättning eller inte enligt modern svensk sjöförsäkring. Undersökningen ämnar titta närmare på hur försäkringsbolag tillämpar villkoren för identifikation samt vad som skiljer vårdslöshet från grov vårdslöshet, för att kunna konstatera om ersättning skall betalas ut till ägaren av RMS TITANIC. Studien använder en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt litteraturstudie. Resultatet visar att svenska försäkringsbolag tillämpar identifikation i ringa utsträckning som möjliggör att försäkringsskyddet för fartygsägare inte påverkas om en besättningsman agerar vårdslöst ombord men detsamma gäller inte om handlingen var grovt vårdslös. Det innebär att försäkringstagaren till RMS TITANIC har rätt till ersättning enligt modern sjöförsäkring.

 • Kuoppa, Cathrine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Värn Jönsson, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Högläsning som språkutvecklande metod i förskoleklass2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur förskollärare i förskoleklass ser på högläsning som en språkutvecklande metod. Ser de några goda språkutvecklande förtjänster och upplever de några utmaningar med metoden. Studien har vilat på en kvalitativ ansats där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 12 förskollärare i förskoleklass på fyra olika skolor i samma kommun. Studiens teoretiska ram har haft sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där tänkandet och lärandet utvecklas genom kommunikation tillsammans med andra. Resultatet i studien visar skillnader i hur förskollärare använder och ser på högläsning som en språkutvecklande metod. Ett mönster som framkom var att antal yrkesverksamma år påverkar hur förskollärare i förskoleklass arbetar med interaktiv högläsning. Ett annat mönster som blev tydligt i studien och som liknar resultat i tidigare forskning, var att förskollärare anser att högläsning är viktigt men att de oftast väljer bort den. Högläsning var inte det första förskollärarna nämnde när de tänkte på språkutvecklande aktiviteter.   

 • Ström, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Svensson, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Intensivträning: En interventionsstudie med FonoMix Munmetoden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om elevers medvetenhet om kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstav) kan påverkas av intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 lektionstillfällen. Studien syftar också till att undersöka hur elevers avkodningsförmåga kan utvecklas av denna fonologiska multisensoriska läsinlärningsmetod. 

   

  Interventionsstudien är kvasi-experimentell, då en grupp tränar med metoden medan en annan grupp deltar i ordinarie läsundervisning i klassrummet. Urvalet görs genom att elever i årskurs 1 utför tester. De elever vars avkodningsförmåga ligger lägre än målnivå för årskurs 1 lottas in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp.

  I interventionsstudien deltar sammanlagt 24 elever i årskurs 1 från två F-6 skolor inom samma kommun. Interventionsgruppen består av 12 elever, varav 6 elever från respektive skola. Interventionen innebär 30 minuters intensivträning vid sammanlagt 20 lektionstillfällen. Jämförelsegruppen består också av 12 elever, varav 6 elever från respektive skola, som deltar i ordinarie läsundervisning i klassrummet.

  Inom ramen för studien genomförs för- och eftermätningar av fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning samt nonsensordsläsning. 

  Resultatet visar att intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 lektions-tillfällen fördelat på 4–5 veckor påverkar elevernas avkodningsförmåga i positiv riktning. 

 • Hannasson, Amalia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Prevalensen av Meticillinresistent Staphylococcus aureus CC/ST398 i länder som Sverige importerar mest kött ifrån och risk för spridning till Sverige.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: MRSA or Methicillin-resistant Staphylococcus aureus consists of several strains in the bacterial species called Staphylococcus aureus. MRSA is resistant to methicillin but also to other types of antibiotics. Spread can occur both directly between humans and between humans and animals, but also indirectly through air.

  The number of positive bacterial cultures for MRSA in Sweden increases every year. The prevalence of MRSA of different types varies in different countries. LA-MRSA is a livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus that was first discovered in the Netherlands in pigs. This bacterial type belongs to a specific clone called CC398 (clonal complex 398), were most belonged to a specific sequence type called ST398 (multi locus sequence type 398). The CC398 strain are constantly acquiring new features including virulence factors such as the PVL-gene has been reported and associated with serious infections in humans and animals. This specific bacterial clone is found primarily in food producing animals around Europe, and it can infect humans and cause infection. It occurs mainly in pigs and can be spread through contaminated pork or other meat products to humans.

  Purpose: This work was aimed to survey the prevalence of LA-MRSA in the countries from which Sweden imports most meat from and to review the spread from meat products.

  Method: This study is been based on information on antibiotic use among food producing animals and the proportion of reported cases of MRSA in the countries from which meat was imported. Scientific studies in all countries was used to obtain information on the prevalence of MRSA CC/ST 398 and on its characteristics.

  Results: The countries from which Sweden imports most meat are Germany, Denmark and the Netherlands, pork import dominates. In 2018 there were 27,260 tonnes of pork imported from Denmark and 45,197 tonnes from Germany, compared with imports from the Netherlands, which amounted to 6,888 tonnes. Germany has the highest antibiotic consumption and the highest proportion of reported cases of MRSA among these countries.

  In Denmark, the CC/ST 398-clone caused 17 blood infections and 700 skin and soft tissue infections between 2010 and 2015. In Germany, 166 of 330 pigs examined in 2012 were positive for the same clone, as was 77 of the 134 collected samples from the environment and 39 of the 63 animal caretakers. In Brazil, CC / ST398 was found in 6 of 1852 children, genotypic characterization indicated it was an MSSA (methicillin-sensitive S. aureus) CC398 that had acquired SCCmec genes in the health care system. In Italy 81 of 215 pig isolates collected were positive for MRSA where the dominant type was CC / ST398. Virulence genes associated with human MRSA strains such as enterotoxin and PVL genes were not present among the pig isolates. Resistance to tetracycline was seen in all pig isolates. In the Netherlands, MRSA CC / ST398 was linked to pigs in that sense that the humans that were infected were exposed to pigs on a daily basis.

  Conclusion: The prevalence of LA-MRSA CC / ST398 was high in all the countries surveyed. Resistance to tetracyclines was significantly higher among pig isolates compared to HA-MRSA isolates (healthcare-associated MRSA), whereas the virulence genes such as the PVL- gene usually not present detected in pig- isolates. Among strains identified as LA-MRSA CC / ST398 acquired SCCmec-genes were of types V and IV.  The spread from pigs or meat was through direct contact but also through air.

 • Töllborn, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Är olikheter i beteenden mellan hundraser urskiljbara redan i valpstadiet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  For about 14 000 years ago the domestication of the wolf, Canis lupus, began. This initiated the extensive work of breeding that resulted in man´s best friend, the dog. Its Latin name, Canis lupus familiaris, clearly shows how close they stand us people today. The Swedish Kennel Club has 343 registered breeds which are very different from each other in terms of the exterior, but also behaviourally. The behavioural differences in adult dogs of different breeds are commonly known. Something that is still in dispute is when these differences begin to manifest in the dog´s life. In this study two interview investigations were conducted with the aim to see whether distinct behavioural differences between breeds could be identified in the puppy stage. The breeds that were included in the study were American Staffordshire terrier, Border collie and Whippet. Two questionnaires were designed. One was sent to breeders because they were considered to have the most experience of the breeds in question. The other questionnaire was sent to veterinarians to get a more objective picture of the puppies’ behaviour. The results from the breeders showed that there was a statistically significant difference between the American Staffordshire terrier and Whippet puppies in their curiosity and the way they behaved socially. The outcome of the study is very interesting because it could mean that the breeding not only affects the behaviours of the adult dogs, but also the behavioural patterns of puppies. The results from the veterinarians showed that there was no difference between the breeds. The difference in results between the two groups could be due to the fact that different questions were asked, they have different preferences for the breeds, meet them in different environments, for different lengths of time or other sources of error. Further studies in this area are needed to investigate when the differences, which give dogs the title of the most varied species ethologically speaking, begin to appear.    

 • Kautto Ernberg, Nils
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Analyzing Google SERP: Swedish Search Queries2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Search Engine Optimization (SEO) is the technique of improving Web sites visibility in search engines. Since the algorithms that search engines are based on become more intelligent each day, there is a constant urge for new knowledge. In collaboration with RankTrail, new research for discovering insights about SEO has been conducted. Hypotheses around alleged ranking factors have been created based on qualitative interviews. Through a quantitative case study these hypotheses have been analyzed. The first part of the analysis consisted of calculating the Spearman’s Rank-Order Correlation. Secondly, these correlations has been visualised using histograms. Additional statistical tests have been performed. Number of images, use of HTTPS and use of a custom meta-description stand out amongst all factors analyzed. All three have a higher mean, but also a higher effect size calculated from Cohen’s d. However, the results of this study show that none of the factors indicate a strong impact on SEO. 

 • Roos, Gabriella
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Anderberg, Sanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Vård utan papper: Distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa patienter i primärvården2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett ökat tryck på primärvården relaterat till ökad migration innebär att distriktssköterskan i större utsträckning träffar den papperslöse patienten i sitt dagliga arbete. Papperslösa personer har laglig rätt till vård som inte kan anstå; ett begrepp som går emot etiska principer om allas lika värde inom vården. Då distriktssköterskan ofta gör en första bedömning av patientens behov vilar ett stort ansvar på dennes axlar. Syfte: Syftet med studien är att belysa distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa i primärvården. Metod: Studien har bedrivits empiriskt med en kvalitativ forskningsansats genom en latent innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer. Resultat: Resultatet visar vikten av tydliga riktlinjer för att förenkla distriktssköterskans bedömning av patientens behov och för att säkerställa en god vård för den papperslösa. Distriktssköterskans upplevelse av gällande riktlinjer och applicering skiljer sig mellan regioner och individer. Distriktssköterskan upplever brist på förståelse hos andra vårdaktörer för den papperslöses utsatta situation vilket leder till misstro till andras kunskap. Stöd på arbetsplatsen underlättar bedömningar av vård som inte kan anstå och leder till minskad upplevelse av etiska dilemman och stress. Slutsats: Resultatet visar att distriktssköterskan bedömer vård som inte kan anstå utifrån sin teoretiska kunskap, förståelse för patientens utsatthet och med stöd av sina kollegor. Distriktssköterskan möter patienten med beaktande för dennes lika värde och med medvetenhet kring dennes förutsättningar. Distriktssköterskan tar sitt moraliska ansvar genom att värna om patientens rättigheter, ifrågasätta orätter och genom att prioritera människovärdet.

 • Bastani, Spencer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Giebe, Thomas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Gürtler, Oliver
  University of Cologne, Germany.
  A general framework for studying contestsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We develop a general framework to study contests, containing the well-known models of Tullock (1980) and Lazear & Rosen (1981) as special cases. The contest outcome depends on players' effort and skill, the latter being subject to symmetric uncertainty. The model is tractable, because a symmetric equilibrium exists under general assumptions regarding production technologies and skill distributions. We construct a link between our contest model and  expected utility theory and exploit this link to revisit important comparative statics results of contest theory and show how these can be overturned. Finally, we apply our results to study optimal workforce composition.

 • Johansson, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Acquiring low-frequency English vocabulary by contextual guessing amongst Swedish learners of English playing The Infectious Madness of Doctor Dekker2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Video and computer game users are frequently stated as possessing a higher proficiency in English. In this study, 3 Swedish upper secondary school students from different programs played The Infectious Madness of Doctor Dekker, a lovecraftian murder mystery game. The aim was to examine the possible effects on their English vocabulary acquisition through their ability of assuming words' meaning from the context presented by the game. The words used in the study were low-frequency words which were gathered from the game and then cross-referenced with the Corpus of Contemporary American English(COCA). The 80 least frequent words were selected. Participants were tasked with translating, explaining or using the words in sentences after completing a game chapter. The study found that the game had in general had a positive effect on the participants’ vocabulary store. However, the test scores varied greatly between participants; 1 participant acquired 1 word while another participant acquired 18. This, combined with the small sample size, meant it was difficult to say definitively how effective the game had been at expanding the participants' vocabulary store.

 • Granström, Arvid
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  In a hole in the English classroom, there lived a hobbit: Archetypal criticism and ways to use The Hobbit for EFL learning2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay focuses on Bilbo Baggins’ journey towards becoming a hero in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit. In order to analyse Bilbo’s development as a character, Joseph Campbell’s theory of the hero’s quest is applied to his journey. Since Bilbo does not possess the traits of a traditional hero character, the model is not expected to fit Bilbo’s journey. However, the model does actually fit his journey, in contradiction to the expected. This essay also argues for the use of The Hobbit in the EFL classroom since the novel’s variety of themes and large fandom can work as an incentive for students to analyse fantasy in order to get familiar with older literature and use the fantasy worlds as a metaphor for our own world. Since the main focus of this essay is on archetypes the critical lens is archetypal criticism.

 • Heidenfors, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Traduction au cœur des émotions: Pronoms porteurs de valeurs, relation auteur-lecteur et hedging dans un texte sur le développement émotionnel de l’enfant2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper presents dilemmas that arose in the process of translation to Swedish of parts of a French book on children’s emotional development and parenting.  Three specific domains are discussed: 1) The choice of pronoun for child. A new genderneutral personal pronoun that has gained ground in Swedish in recent years presents a practical solution, but implies some editing in order not to be too salient and repetitive. 2) The relationship between author and readers created by an inclusive and personal language. 3) The need in the target text to add « hedges », a form of metadiscourse markers defined by Hyland (1998 :1) as « any linguistics means used to indicate either a) a lack of complete commitment to the truth value of the accompanying proposition, or b) a desire not to express that commitment categorically ».    The problems and the choices made have been put into the context of the functionalist approach to translation presented by Ingo (2007). The feelings of the target text readers have been in focus in all three instances of discussion and the need for translators to be aware of metadiscourse and rhetorical conventions have been explored.  

 • Joan, Palacios
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  ELE y las diferentes estrategias de aprendizaje. Identificación, uso y aplicación en alumnos de escuela primaria y secundaria: Un estudio de las diferentes estrategias de aprendizaje entre los cursos de séptimo hasta el tercer año de bachillerato de español como lengua extranjera (ELE)2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the preferred language learning strategies and with the use of three different variables as: motivation, language competence as a foreign language and contact with the Spanish language investigate if they influence the preference choice. The variables that has been chosen for the sake of the investigations wider understanding of preference and effects of the choice of preferred language learning strategies by students. The investigation was applied on students that study Spanish as foreign language in a city of southern Sweden.

  The study theory is based on different theories of language learning strategies like R L. Oxfords theory, motivation and competence.

  The chosen method for this study is a quantitative investigation with questionnaire surveys. The questionnaire surveys are constructed with 68 different questions of diver’s language learning strategies and variable. The questionnaire surveys were distributed in 3 different schools with a total of 273 students that responded to them.

  Results have shown that the variable motivation was more preferred than competence or contact with language. This means that motivation could have an important preference significance on students that are studying Spanish as foreign language in a city south of Sweden. The results also have shown that direct strategies like memory, cognitive and compensations strategies could be more acceptable than indirect strategies like metacognitive, affective and social strategies.

 • El Saleh, Iman
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  En jämförelse av effekten hos protonpumpshämmare och histamin-2-receptorantagonister vid behandling av NSAID-associerade magsår2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är ett samlingsnamn för olika antipyretiska, analgetiska och antiinflammatoriska läkemedel och är bland de mest använda läkemedlen i världen. Dock kan användning av NSAID leda till magsår. I denna litteraturstudie undersöks effekten av PPI respektive H2RA vid behandling och förebyggande av NSAID-inducerat magsår. Med hjälp av databasen PubMed valdes fem kliniska studier ut. De rapporterade resultaten analyserades noga och sammanställdes. Resultatet i de olika studierna tyder på att PPI är 5 till 15 % mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid behandling av NSAID-inducerat magsår och att PPI är 10 % mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid förebyggandet av NSAID-inducerat magsår.

 • Bergkvist, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Riskanalys av brand i avgassytem som avser dieselmotorer som opererar med låg belastning på fartyg2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med skenade bunkerkostnader och överdimensionerade motorinstallationer har allt fler handelsfartyg börjat operera under benämningen slow steaming, vilket innebär att sotbränderna har ökat i avgaspannor/ekonomiser och i en del extrema fall har branden övergått till en vätgasbrand. Arbetet utreder främst dieselmotorer som använder restoljor som bränsle och opererar med en låg motorbelastning. Syftet med undersökningen var att se vad som leder till att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i avgassystem samt beskriva vilka åtgärder som kan göras för att eliminera risken för att en brand uppstår i en avgaspanna alternativt en ekonomiser. Metoden som har används för undersökningen är en litteraturstudie genom datainsamling och facklitteratur inom området dieselmotorer och främst marina ångpannor. Resultaten som framkommit av undersökningen visar på svårigheten att köra en dieselmotor på ett lägre effektuttag då hela fartyget ofta är konstruerat för en drift med tjockolja där motorn belastas på ca 80% av sin effekt. Några av de slutsatser ur studien visar på att även när en felfri motor ej uppnått drifttemperatur sker en ofullständig förbränning av bränsle och smörjolja på grund av den låga temperaturen i förbränningsrummet. Detta kan medföra operativa risker genom att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i avgassystem som blöta och sotiga beläggningar. Slutsatserna som kan dras utifrån de olika sotningsmetoder vilka har jämförts i resultatet har vattentvättning, ångsotning och rengöringsmedel med katalytisk verkan fungerat bäst på de flesta beläggningar.

 • Eriksson, Katarina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Finance and Supply Chain Management: Coordination of a Dyadic Supply Chain through Application of Option Contracts2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to study the relationship between dyadic supply chain flexibility and dyadic supply chain profitability.

  In today’s global environment, competition is no longer limited to companies but has evolved to supply chains. Supply disruption, lead time uncertainty and stochastic demand can result in costly inefficiencies of up to 40% when companies are trying to coordinate ordering and production. A dyadic supply chain competing in a global economy cannot afford to end up with a 40% smaller share of the pie.

  This thesis applies theory and instruments from finance, specifically portfolio theory and real options theory when applying option contracts to create flexibility in a dyadic supply chain.

  The methodology applied was to conduct an initial literature review of prior research to establish research gaps (first paper). This resulted in the development of an algorithm (second paper) combining the base stock model and the option mechanism to create flexibility for an OEM and supplier to coordinate ordering and production bilaterally in a multi-period setting. In the third paper the algorithm was applied to a case study using data from two companies, which resulted in the algorithm being tested and validated. Furthermore, option contract theory was integrated with dyadic supply chain practise while Fisher portfolio paradox was addressed.

  The dissertation contributes in the following areas: the empirical contribution is evidence of the relationship between dyadic supply chain flexibility and profitability using quantitative data from two companies.

  The methodological contribution is a method for the objective valuation of dyadic supply chain flexibility and the measurement of profitability, by valuing the option contract.

  The theoretical contribution is achieved through the integration of portfolio and option theory into SCM while addressing Fisher’s portfolio paradox.

  The practical contribution is an algorithm that creates flexibility for an OEM and asupplier to coordinate ordering and production bilaterally and maintain its collaborative advantage when competing in a global economy, thus avoiding ending up with a 40% smaller share of the pie. In addition, this dissertation advances this topic in SCM into a quantitatively measurable theory.

 • Elofsson, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Att läsa är som att fara till månen: Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. How does the school librarian define what a school library is and its obligations? How does the collaboration between the school-librarian and the teacher operate? In order to acquire answers for these questions I conducted a semi-structured interview with schoollibrarians working at public primary schools. As an empirical point of departure, I applied a theoretical reading-circle model by Aidan Chambers combinated with Kerstin Rydsjös och Anna-Carin Elfs three different ways of observing reading: Chambers’ model is based on six different phases and these are: To pick, to read, time, place, reaction and response and adult support. The result of my study brings about a great many different views linked to the school librarian's role, the most dominant part is about the school librarian’s most important task, and that is to guide pupils when it comes to picking out the most adequate books so they can start developing better skills in the reading stage.

 • Ivarsson Friman, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Svensson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Lästräningsmetoders inverkan på ordavkodning och läshastighet i helklass.: En studie i årskurs fyra.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolans fokus på läsinlärning behöver inte avta när eleverna slutar lågstadiet. Elever på mellanstadiet kan vara i behov av fortsatt lästräning då kraven på läsning ökar och en god läsförmåga behövs för att läsa för att lära.Syftet med studien är att undersöka vilken inverkan lästräningsmetoderna, WIP´s upprepade läsning, Wendicks läslistor samt elevers tysta läsning, har på ordavkodning och läshastighet för elever i årskurs fyra, när de görs i helklass.Studien görs i fyra stycken årskurs 4 klasser med sammanlagt 82 medverkande elever.Studien är en kvantitativ studie i form av en intervention. Det är även en form av kvasi-experimentell undersökning där tre klasser lästränar med tre olika läsmetoder samt en jämförelsegrupp som får ordinarie undervisning. Interventionen pågår under fem veckor och eleverna tränar vid 20 tillfällen à 10 minuter/dag. Läsmetoderna är upprepad läsning, WIP, läslistor, Wendick, samt tyst läsning. Jämförelse av läshastighet och ordavkodning görs i helklass samt i grupper som ligger över respektive under normen.Resultatet visar att alla grupper utom en ökade i ordavkodning och läshastighet efter en intensiv läsinsats. Elever med låg läshastighet och ordavkodning som lästränar med upprepad läsning, WIP, ökade mest i ordavkodning men hade en väldigt liten ökning av läshastighet. Den största ökningen av läshastighet står elever med låg ordavkodning och läshastighet för som läst läslistor, Wendick, och de har även en hög ökning av ordavkodning.Med en intensiv och strukturerad läsinsats i årskurs fyra kan elevers läshastighet och ordavkodning påverkas positivt även om insatsen görs i helklass. Samarbetet mellan lärare och speciallärare är viktigt för att möta alla elevers behov och för att fånga upp elever vid stadieövergångar.

 • Carling, Svante
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Håkansson, Ola
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Avkodning och framgång inom matematikämnet: En korrelationsstudie om avkodningsförmåga och framgång i matematikämnet på gymnasiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om det finns en korrelation mellan avkodningsförmåga och betyg i ämnet matematik på gymnasiet, genom en kvantitativ tvärsnittsstudie. Data från mätverktyget Jacobsons Ordkedjor (2015) och betyg i Matematik 1b/1c sammanställdes, på övergripande nivå, samt för varje betyg. Resultaten visar på en svag, men tydlig korrelation. Vidare förefaller inte låga betyg sammanfalla med låg avkodningsförmåga. Studien fann dock att höga betyg föranleds av god avkodningsförmåga. Studien spekulerar om eventuella orsakssamband, bl. a. att arbetsminne, fonologiskt processande och visuell-spatial förmåga både påverkar avkodningsförmåga och matematiska förmågor. Studien påpekar även att bristande avkodningsförmåga kan leda till bristande läsförståelse vilket kan få konsekvenser inom matematikämnet. Studien understryker vikten av samverkan och screening av avkodningsförmåga för att stötta elever med avkodningssvårigheter inom matematikämnet på gymnasiet.

 • Espander Svensson, Bodil
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Svensson, Sophie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Att läsa: En fallstudie av sex elevers läsförmåga2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. Studien är en multipel fallstudie och den avser att belysa elevernas aktuella läsförmåga, vad lässvårigheterna beror på samt vilka åtgärder som vidtagits.

  Studiens metod och material innefattar intervjuer av elev, vårdnadshavare samt pedagoger. Därtill har tidigare screening- och individualtestresultat samlats in samt ytterligare tester genomförts för att åskådliggöra elevernas aktuella lässtatus. Samtliga elever har även genomfört individualtestet Fonologia för att kartlägga elevernas fonologiska färdigheter.

  Resultatet visar att alla eleverna har mer eller mindre svårigheter inom det fonologiska området. Flertalet har därtill avkodningssvårigheter och en elev påvisar främst svårigheter gällande läsförståelse. Samtliga elevers vårdnadshavare informerar om att någon i familjen har eller har haft svårigheter med att läsa och skriva. De sex eleverna har vidare fått olika slags åtgärder för att stärka och stödja sin läsutveckling, bland annat logopedstöd, individuell undervisning, anpassningar i lärmiljön samt tillgång till lärplatta eller dator.

 • Fasth, Madelene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Specialpedagog i förskolan - samverkan för barnets bästa: Rektorers, förskollärares och specialpedagogers förväntningar på yrkesrollen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom analys av intervjuer med rektorer, förskollärare och specialpedagoger utröna vilka förväntningar som finns på specialpedagogens yrkesroll inom ramen för förskolans verksamhet. Följande frågeställningar har undersökts: Vilka förväntningar har rektorer, förskollärare och specialpedagoger på specialpedagogens samverkande yrkesagerande i förskolans verksamhet?

   

  Studiens empiriska material består av sju intervjuer, därav med två rektorer, tre förskollärare och två specialpedagoger. Det empiriska materialet har analyserats dels utifrån tidigare forskning, dels utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, det interaktionistiska perspektivet och det relationella perspektivet.

   

  I resultatdiskussionen diskuteras de resultat som framkommit i studien. Studiens resultat visar att specialpedagogens yrkesroll i förskolan ser olika ut beroende på vilken yrkesprofession som intervjuats.  Det framkommer i resultat att förskollärare är mer osäkra på sina förväntningar på en specialpedagog medan rektorer och specialpedagoger är mer tydliga i sina förväntningar på specialpedagogens yrkesroll. Ett exempel på en sådan förväntning är specialpedagogens roll i samverkan mellan förskolans olika aktörer och yrkesrollens uppdrag att utveckla förskolans undervisning.

 • Söderman, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  På väg att värdera!: Introduktion av ett värderingsverktyg2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet i förskolan är ett begrepp som många förknippar med hur den fysiska miljön är uppbyggd men den är mer än så. Om man ser tillgänglighet ur pedagogiska, sociala och fysiska miljöer ökar alla barns förutsättningar till lärande. Den sociala miljön handlar om bemötande, normer och värden och att olikheter är en tillgång. Den pedagogiska miljön beskriver hur olika lärstrategier ökar tillgängligheten kring barns utveckling, samt vikten av att kunna använda olika kommunikativa metoder. Den fysiska miljön handlar om vilket material som utbildningen har, om den är tillgänglig för barnen samt hur ljud, ljus och luft påverkar barnens möjlighet till lärande. Specialpedagogiska Skolmyndigheten har tagit fram ett material som kan ligga till grund för att öka pedagogerna kunskaper kring hur tillgänglighet har för inverkan på barns lärande och utveckling. Denna studie, som bygger på aktionsforskning, beskriver hur en introduktion gått till i en kommun i Mellansverige och hur pedagogerna upplever en ny metod av värdering som inte nyttjats innan. Detta genom att pedagogerna har fått använda ett värderingsverktyg för att öka tillgängligheten på förskolan. Sex avdelningar har medverkat i studien och metoden som använts är aktionsforskning där jag som specialpedagog har handlett pedagogerna. Genom att använda pedagogernas planeringstid för att tillsammans reflektera och därmed nyttja alla pedagogers olika kompetenser, har resultatet i studien visat att pedagogerna ser positiva effekter av att arbeta med en tillgänglig utbildning. Detta synliggörs genom hur de samtalar om barnen, att de har ett mer relationellt perspektiv än innan. Specialpedagogen har en betydande roll i vilken utsträckning som pedagogerna arbetar med själva verktyget. I de fall där besök inte skett kontinuerligt har det visat sig att pedagogerna återgår till det gamla arbetssättet. Tiden har stor inverkan på i vilken utsträckning som pedagogerna arbetar och hur väl deras kunskaper har höjts angående tillgänglighet.

 • Karlsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Larsson, Anki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Samverkan inom elevhälsan: Ur pedagogers perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elevhälsan och undervisande pedagoger samverkar samt vad som är föremål för denna samverkan. Med undervisande pedagoger avses utbildade lärare i åk 1-9 vars primära uppdrag är att leda och undervisa klasser. För att undersöka forskningsfrågorna valdes semistrukturerade gruppintervjuer som metod där 16 informanter intervjuades vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna gjordes inom loppet av tre veckor och genomfördes i två olika kommuner. Resultaten sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av fenomenografiskt perspektiv och ramfaktorteoretiska tankar.

  Informanterna upplevde att det fanns strukturer för samverkan i de kommuner där de hade sin anställning. Inom dessa strukturer varierade dock arbetssättet där samverkan beskrevs som både formell och informell. Vissa av strukturerna upplevdes som ineffektiva och i behov av förändring medan andra samverkansformer upplevdes som utvecklande för verksamheten. Ofta upplevdes informell samverkan som mer givande än formell. Strukturerna gällande samverkan med elevhälsan upplevdes inte påverka effekten av arbetet i lika hög grad som kompetens och personlighet hos de individer som besitter de olika professionerna i elevhälsan. Specialpedagog och kurator beskrevs som de professioner med vilka pedagogerna upplevde mest samverkan.

  Individperspektivet var det vanligaste beskrivna samverkansområdet i kombination med måluppfyllelse. Det fanns dock exempel på främjande arbete avseende trygghet och studiero samt insatser som adresserade grupp och miljö snarare än inivid.

 • Ekström, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Undervisningspraktik relaterat till formativ bedömning.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ bedömning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklingsinsats kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i arbetet med formativ bedömning. Utifrån forskningen kan några gemensamma drag skönjas: att det är något som sker under lärandet, att det handlar om att anpassa undervisningen för att möta elevernas behov på ett bättre sätt samt att förbättra lärandet. I studien, som har en hermeneutisk ansats, genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio lärare. Empirin bearbetades sedan med hjälp av kontextuell analys. Utifrån utsagorna i intervjuerna kunde tre huvudkategorier kopplade till formativ bedömning identifieras, där de första två vara lärarens roll och elevens roll. I lärarens roll är närhet till elevernas lärandeprocess, skapande av en gynnsam lärmiljö samt den reflekterande läraren viktiga delar. Elevens roll kännetecknas av att eleven ska kunna äga sitt lärande och att eleverna ska kunna agera som läranderesurser för varandra. För att dessa båda roller ska kunna utvecklas krävs att den tredje huvudkategorin, kontinuerligt lärande, är förhanden. Om kontinuerligt lärande ska kunna ske, krävs att lärarna får stöd i processen i form av kollegialt lärande kopplat till sin dagliga praktik och att tid avsätts, såväl tillräckligt med tid vid varje lärtillfälle samt att dessa lärtillfällen pågår över tid.

 • Aurell, Josefine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Enlund, Jennie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem i barnhälsovården: ett personcentrerat perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amning är förknippat med en rad hälsofördelar för både mor och barn. Trots detta slutar nära en fjärdedel inom ett par veckor av olika skäl, däribland amningsproblem och upplevelse av bristande stöd. Kvinnor med amningsproblem är i första hand hänvisade till barnhälsovården som har en viktig uppgift i att främja amning och ge stöd vid eventuella problem. För detta behövs kunskap och tillräckligt med tid. Sjuksköterskor inom barnhälsovårdens erfarenheter av detta arbete kan belysa eventuella förbättringsområden kring stödet till kvinnor med amningsproblem. 

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem i barnhälsovården.

  Metod: En kvalitativ design där individuella semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta sjuksköterskor. Urvalet gjordes strategiskt i två regioner i södra och mellersta Sverige. Som analysmetod har en kvalitativ innehållsanalys använts.

  Resultat: Sjuksköterskor inom barnhälsovården har ett varierande och utmanande arbete utifrån det unika i varje möte. De lutar sig mot sina kunskaper och erfarenheter förvärvade genom olika specialistutbildningar, internutbildningar och antal år inom barnhälsovården. De önskar mer utbildning inom amning. I deras arbete sätts mammans önskan om amning i fokus samtidigt som hänsyn tas till mammans och barnets hälsa. Samarbete i form av överrapportering, rådgivning och möten i tvärprofessionella team för att utbyta information och kunskaper med andra verksamheter är betydelsefullt i sjuksköterskors arbete.

  Slutsats: Det är viktigt att ha en god kunskapsgrund för att kunna ge stöd och hjälp vid amningsproblem. Utöver detta behöver sjuksköterskor inom barnhälsovården vara lyhörda och kunna möta olika individer utifrån deras unika situation. Samarbete med andra verksamheter är värdefullt och kan förbättras.  

 • Söderberg, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Wallinius, Märta
  Lund University, Sweden.
  Hörberg, Ulrica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  An interview study of professional carers’ experiences of supporting patient participation in a maximum security forensic psychiatric setting2019Ingår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Patient participation in forensic psychiatric settings seems to be complex by nature, and previous studies show that patients rate their participation as lower in this context compared to general psychiatric contexts. Studies on caregivers’ perspective could provide a clearer picture of the components and possibilities of patient participation in forensic psychiatry. The aim of the study is to describe carers’ experiences in supporting patient participation in a maximum security forensic psychiatric care setting. Twelve psychiatric caregivers were interviewed about how they support patients’ participation. The result shows that a complexity of patient participation emerges as a difficult act of balancing the paradoxical role of caring for the patient’s interests and development, while simultaneously representing and adhering to the rules and regulations of the system in which one is employed. In conclusion, it is suggested that participation is comprehended as an umbrella term and that focus is directed to conceptualising what caregivers can do in order to create positive patient-carer relationships, as well as what constitutes such a relationship.

 • Åkerblom, Hampus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Tennesmed, Roberth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Lambdareglering: Installation av lambdareglering på pelletsbrännare2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det mycket skog att tillgå och en del av skogen används som energikälla för uppvärmning av hus. Många hus värms upp av pelletspannor och det finns många omoderna pelletspannor runt om i Sverige. Denna rapport syftar till att bygga om en pelletspanna av modell Ariterm PX21 från år 2009 med hjälp av lambdareglering.Brännaren idag har ingen teknik som kontrollerar förbränningen. Syftet med lambdaregleringen är att en lambdasond, som ska styra matarskruven till pelletsbrännaren, ska installeras och därmed styra förbränningen. Frågeställningen för arbetet är om en installation av lambdareglering förbättrar förbränningen och i sådana fall hur lång tid det tar innan investeringen lönar sig.En lambdasond installerades på rökröret och två Arduinos programmerades och installerades tillsammans med ett relä som är kopplat till matarskruvens strömförsörjning. Mätningar av avgaserna har genomförts både före och efter installationen och en förbättring på värdena NO, NOx och CO2 uppmättes vid lambdareglering. Vidare förbättrades verkningsgraden och bränsleförbrukningen. Förbränningen kan därmed antas vara mer fullständig med lambdareglering jämfört med utan. Efter inköpskostnaderna för installationen och besparingarna på pellets är installationen intjänad på en säsong.

 • Disputation: 2019-12-18 09:30 Fregatten Ma117 campus Kalmar, Kalmar
  Osbeck, Christofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Exploring gene expression responses of marine bacteria to environmental factors2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Marina bakterier är abundanta och återfinns i alla marina ekosystem, där de som nedbrytare av organiskt material spelar en avgörande roll i att reglera flödet av energi och näringsämnenas kretslopp. Dock saknar vi kunskap om hur bakterieplankton reagerar på miljöförändringar i haven. Därtill är de molekylära mekanismerna för omsättningen av löst organiskt material från olika källor ofullständigt kända. I denna avhandling har jag med hjälp av bakterieisolat och naturliga bakteriesamhällen undersökt hur marina bakterier svarar på miljöförändringar genom att kombinera metoder inom klassisk mikrobiologi och moderna molekylärbiologiska verktyg. Det övergripande syftet med denna avhandling var att få en bättre förståelse för hur bakterier svarar på havsförsurning, organiska föroreningar och löst organisk kol utsöndrat av växtplankton. Under ett experiment med ett bakterieisolat inom klassen Gammaproteobacteria, uppvisade bakterierna svagare respons för organiska föroreningar då de befann sig i stationär fas än i en aktiv tillväxtfas. Detta märktes både genom minskad tillväxt och fysiologiska ändringar uppmätta genom genuttryck i bakterien. Vidare experiment med två skilda modellbakterier kunde vi identifiera viktiga processer såsom upptag av makromolekyler och fosfonater, som svar på tillsats av löst organiskt material producerat av dinoflagellater. I ett annat experiment använde vi naturliga bakteriesamhällen i vatten från Östersjön i ett storskaligt experiment, där vatten från floder i avrinningsområden dominerade antingen av skog eller jordbruk tillsattes. I detta experiment kunde vi visa hur vattnets ursprung påverkade utvecklingen av algblomningarna som i sin tur orsakade olika aktivitet i bakteriernas genuttryck. Vidare så undersöktes hur marina bakteriesamhällen påverkas av förhöjda CO2-halter under låg och hög näringstillgång. Det visade sig att bakterierna ökade sin aktivitet för att bibehålla pH-homeostasen, men bara under låg koncentration av näringsämnen. Detta innebar att bakterierna behövde ställa om sin ämnesomsättning från tillväxt till att lägga energi på att hantera syran i oligotrofa miljöer. Slutligen genomfördes dataanalyser där två metoder för att studera arvsmassan i bakterier tagna direkt från haven jämfördes. Vår studie visade att de två metoderna i viss mån kompletterade varandra men framför allt kunde vi bekräfta att ingen av de två uppvisade några systematiska fel. Sammanfattningsvis presenterar denna avhandling upptäcker som ger oss en bättre förståelse för hur marina bakterier i marina ekosystem svarar på nutida och framtida miljöförändringar orsakade av människor.

 • Shakir, Shirin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  ”Allt i allo”: En kvalitativ och kvantitativ studie om elevassistenternas yrkesroll2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur några elevassistenter upplever sina arbetsvillkor och hur deras uppdrag på skolan ser ut. Studien belyser även om och hur mycket elevassistenterna har fått vidareutbildning inom sin yrkesroll och om de upplever att de elever de stöttar uppfattar skolan meningsfull. De forskningsfrågor som jag har besvarat i min studie handlar om vad som utgör elevassistentens uppdrag på skolan och inom vilka utvecklingsområden elevassistenten anser sig behöva för att förbättra deras uppdrag som elevassistent. Respondenterna i studien svarar även på om elevassistenterna upplever att de har rätt förutsättning att arbetar för en inkluderande verksamhet och i slutet frågar jag vilken form av stöttning som efterfrågas av elevassistenterna. För att genomföra denna studie har jag använt mig av både en kvalitativ och en kvantitativ metod där både enkätfrågor och intervjuer har använts. Jag har fått in enkätsvar från 18 respondenter och intervjuat två elevassistenter där samtliga är fördelade mellan fem olika grundskolor inom årskurs 7–9. Resultatet skiljer sig åt beroende på vilken skola man arbetar på. Det visar även på att behovet av mer stöttning och förståelse från övrig personal inom verksamheten gentemot elevassistenterna är stort. 

 • Basic, Goran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Delić, Zlatan
  University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
  Post-Genocide Society, Social Capital, and Pedagogy of Lifelong Learning: An Analysis of the Empirical Example of Bosnia and Herzegovina2019Ingår i: Social Sciences and Education Research Review, ISSN 2392-9683, Vol. 6, nr 2, s. 31-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to analyse: 1) the negative/dark sides of social capital in the Bosnian–Herzegovinian post-genocide society that emerged because of decades of symbolic and real war and post-war violence against the people in Bosnia and Herzegovina; and 2) the possibility of social development in the direction of a positive/lighter side of social capital, in the sense of legitimising progressive politics of social development based on the following foundations: a) learning peace, coexistence, and reconciliation; b) acknowledgment that genocide was carried out during the war and actively denied after the war; c) condemnation of genocide (both during the war and the post-war period); and d) active work to recognise the status of and obtain compensation for the victims of the genocide (at the social, organisational/institutional, and individual levels).

   

 • Lindwall, Katrin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Sjökvist, Jan
  Xplorator, Sweden.
  Maker tour: mot nya höjder: make space HT-192019Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Utmaningarna är en del av projektet Maker tour - Mot nya höjder (tidigare Mot nya höjder). Projektets mål är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland skolelever.

 • Lindell, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Dziadkiewicz, Anna
  Pomerania Development Agency Co., Poland.
  Sattari, Setayesh
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Dmitrzak, Monika
  Pomerania Development Agency Co., Poland.
  Kulczycka, J.
  Polish Academy of Sciences, Poland.
  Czaplicka-Kotas, A.
  University of Science and Technology, Poland.
  Benaim, A.
  Energy Agency for Southeast Sweden, Sweden.
  Svensson, K.
  Energy Agency for Southeast Sweden, Sweden.
  Jonasson Gjerpe, R.
  Energy Agency for Southeast Sweden, Sweden.
  Paulauskas, A.
  Strategic Self-Management Institute, Lithuania.
  Jaroszewska, M.
  Polish Academy of Sciences, Poland.
  Chaja, P.
  Polish Academy of Sciences, Poland.
  Ståhl, P.
  Energy Agency for Southeast Sweden, Sweden.
  Valantinė, S.
  Klaipeda Chamber of Commerce, Lithuania.
  Pocytė, S.
  Klaipeda Chamber of Commerce, Lithuania.
  Junevičius, G.
  Lithuanian Innovation Centre, Lithuania.
  Kruczkowski, R.
  Alpha Advisory Rafał Kruczkowski, Poland.
  Mróz, A.
  Service Sandbox Agnieszka Mróz, Poland.
  Stawicki, H.
  Change Pilots - Henryk Stawicki, Poland.
  Sattari, Setayesh (Redaktör)
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Dziadkiewicz, Anna (Redaktör)
  Pomerania Development Agency Co., Poland.
  Dmitrzak, Monika (Redaktör)
  Pomerania Development Agency Co., Poland.
  Kordestani, Arash (Redaktör)
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Journey to the destination: a circular tourism economy: a training program for the hospitality industry to facilitate a transition towards increased circularity in the South Baltic Region2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Being aware of the extent of the tourism industry and that it is ever growing, which is also encouraged in many individual countries by the national and regional governments, it is evident that the tourism industry is an essential target group for introducing circular concepts and implementing circular solutions. Yet, this sector has so far received little attention in the literature and initiatives on circularity.

  Circular Economy (CE) goes beyond “green” or “environmental”, it includes all aspects of a community and challenges us to create solutions that are completely different from what we are used to. It also invites us to open up and interact with other stakeholders and the general public.

  In your hands is the first training material in circular economy specifically developed for small to medium sized companies of the tourism industry in the South Baltic Region. It is a small but important step in the direction towards circularity and a wellbeing society. Through this work we have shown that despite cultural challenges and regional differences there is a shared, common interest in making tourism more sustainable and even to work together towards a transformation of the hospitality industry. This common vision has been stronger than the challenges we faced in making this work and this is what will ensure the continued growing awareness on circularity and its integration in different sectors in our communities. In this work we have featured some of the groundbreaking experts in this field, and some of the first good practices from our regions. They are all courageous pioneers in a field that with time will become the norm. In fact, in the 10th Annual Forum of the EU strategy for the Baltic Sea Region (12-13/6/2019, Gdansk, Poland), CE was highlighted as the pathway to reach prosperity and wellbeing in the Baltic Sea Region.

 • Adriansson, Anna-Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Snäll, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Digitaliserad vård i hemmet: En kvalitativ studie av hur äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga upplever självmonitorering med ny digital teknik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige har en av de största andelarna äldre i världen. Fler lever längre med kroniska sjukdomar, vilket ger en ökad efterfrågan på vård. Andelen personer med hjärtsvikt ökar. Digital teknik kan bli en viktig länk mellan patient, anhörig samt hälso- och sjukvården. Ökad användning av digital teknik i hälso- och sjukvården kan underlätta för patienter med kronisk sjukdom och leda till en bättre livskvalitet. Självmonitorering i hemmet ger en snabb indikation på försämring, leder till färre akutbesök och inläggningar samt minskade vårdkostnader.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av självmonitorering i hemmet utifrån den äldre patienten med hjärtsvikt och anhörigas perspektiv.

  Metod: För att besvara studiens syfte och problemområde valdes en kvalitativ studie med induktiv design. Material inhämtades genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades genom kvalitativ analys enligt Malteruds systematiska textkondensering.

  Resultat: I studien deltog sju äldre med hjärtsvikt och sex anhöriga. Deltagarna självmonitorerade i hemmet med hjälp av en mobil plattenhet. Analysen resulterade i tre kategorier. Aspekter av trygghet och otrygghet i samband med självmonitorering, självmonitorering ett stöd till egenvård samt självmonitorering ett stöd till att bli en partner i vården men också ett ansvar.

  Slutsats: Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en ökande äldre befolkning där fler lever längre med kroniska sjukdomar. Patienten behöver bli mer delaktig samt behöver ta ett större ansvar för den egna vården. Studiens resultat pekar på att äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga genom självmonitorering i hemmet upplever trygghet, beskrivs få en ökad kunskap om sin sjukdom och behandling samt tar ett större ansvar för sin hälsa genom att utföra avancerad egenvård i hemmet.

 • Holtorf, Cornelius
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Rydén, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH).
  Progress report: UNESCO Chair on Heritage Futures: Period: 09/2018 – 08/20192019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Over its first two years, the UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University has been engaging in an extensive programme of national and international collaboration in research and training. We presented our work and agenda on many occasions in Sweden and around the world. We established contacts to various programmes and activities in UNESCO, to the Swedish Delegation to UNESCO, the Swedish UNESCO Commission, and began collaboration with other UNESCO Chairs in Sweden and internationally. Over the past year we co-organized two large events in Stockholm and in Amsterdam. In this report, we document the progress made by the entire team over our second year of activities.

  Background

  Heritage futures are concerned with the roles of heritage in managing the relations between present and future societies, e.g. through anticipation and planning. Our work is dedicated to developing professional strategies that can enhance how heritage shapes the future. We ask questions such as: Which future do we preserve the heritage for? Which heritage will benefit future generations most? How can we build capacity in future thinking (futures literacy) among heritage professionals worldwide?

  The UNESCO Chair Programme addresses pressing challenges in society. The chairs serve as think-tanks and bridge-builders between human communities, civil society, academia, and policy-making, generating innovation through research, informing policy decisions and establishing new teaching initiatives. The UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University is one of eight UNESCO Chairs in Sweden and the only one in the area of culture.

 • Holtorf, Cornelius
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Rydén, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH).
  Progress report: UNESCO Chair on Heritage Futures: Period: 09/2017 – 08/20182018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Launched in 1992, the UNESCO Chair Programme addresses pressing challenges in society. The chairs serve as thinktanks and bridgebuilders between human communities, civil society, academia, and policy-making, generating innovation through research, informing policy decisions and establishing new teaching initiatives. In 2017 Linnaeus University was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures.This is one of eight UNESCO Chairs in Sweden and the only one in the area of culture.

  The Chair is dedicated to developing professional strategies concerning the role of heritage in shaping the future. We ask questions such as: how does specific heritage of various kinds contribute to improving future society? What heritage needs to be preserved for the benefit of future generations? When will these future generations live and what can we know about people's needs and desires in that future? How can different domains of heritage learn from each other regarding practices of future-making?

 • Leifsdóttir, Petra Íris
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Programmering med BBC micro:bit i grundskolan: En studie som syftar till att underlätta programmeringsundervisningen för högstadielärare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan höstterminen 2018 står det inskrivet i läroplanen att programmering ska finnas som en del i teknik- och matematikundervisningen i grundskolan. Trots det så var få lärare förberedda på ändringen vilket gjort det svårt för lärarna att fullfölja kraven i läroplanerna. 

  Då det krävs kompetens hos lärarna inom programmering för att kunna fullfölja skolverkets kursplaner och att få lärare hade fått den kompetensen innan höstterminen 2018 har det under denna studies gång tagits fram en prototyp av ett verktyg som är avsett att underlätta undervisningen av programmering för högstadieelever. Tanken med verktyget är att det ska användas för att programmera BBC micro:bit med microPython. BBC micro:bit är en mikrodator som används i undervisningen i bland annat Kronobergs län där det även pågår ett projekt vid namn Make it happen för att stärka den digitala kompetensen.

  Resultatet indikerar att ett molnbaserat verktyg som innehåller både en utvecklingsmiljö och dokumentation på svenska möjligen kan underlätta undervisningen. Dock behövs verktyget utvecklas mera, lägga till mer funktionalitet och information samt göra fler tester för att undersöka användbarheten.

 • Hallink, Robert Willem
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  The Application of Design Principles on Fast-Action Puzzle Games: A study on how the use of design principles affect how players perform in Fast-Action Puzzle Games2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis studies a few established design principles which were implemented in a developed fast-action puzzle game prototype. The aim was to study how several design principles affected the performance of players.

  The prototype was described as a Time-Based Memory Mashup with six different ”presets” based on the established design principles in which small changes occur.

  All participants in the study played through all six presets. Gameplay data was gathered from the participating users and were automatically recorded into a database in order to determine which preset was the most successful.

  Participants also filled in a survey to answer questions regarding on how they would judge their own performance, engagement and enjoyment of each played preset.

  Collected gameplay data from the participants were compared and ranked to determine which presets and design principles were the most effective. Surveys, observations and interviews have been studied to see if it matched the statistical data.

  Participants had higher performances with a fixed or more forgiving timer, which participants preferred the most. Downgraded graphics and sound were enjoyed the least, however did not led to much worse performances. An increased difficulty had the most effect in lowering performances.

  Design principles such as Pacing, Difficulty, Feedback, Interface Design and Foreground had the most potential to lower performances among participants.

 • Johansson, Åsa Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Lindegren-Österholm, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Handlingsplaner i matematik: Innebörd och Operationalisering av Likvärdighet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I såväl den svenska skolan som internationellt har begreppet likvärdighet under de senaste decennierna fått en alltmer framträdande position. Som ett parallellt spår har den svenska skolan blivit kommunaliserad och utvecklats till att bli mål- och resultatstyrd, där ett sätt att styra är genom utvecklandet av olika handlingsplaner. Syftet med denna studie har utifrån ovanstående ansats varit att undersöka likvärdighet i olika handlingsplaner i matematik med avseende på innebörder och operationalisering. Med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA) har texten i fem olika handlingsplaner i matematik granskats. Resultatet visar att tre diskurser av likvärdighet är gällande inom vilka likvärdighet beskrivs och operationaliseras; likvärdighet som Prestation, likvärdighet som Tillgång samt likvärdighet som Makt och Identitet. Genom att se diskurserna i den sociala praktik inom vilken de verkar och hur maktrelationer formar antaganden och handlingar kring likvärdighet i en social helhet av politik, ideologier, pedagogik samt ekonomiska och politiska strategier kan, likt CDA anger, förändring äga rum. På detta sätt kan handlingsplanen alltså inta rollen som en påverkansfaktor. Genom författandet av handlingsplaner ges så specialpedagogiken möjlighet att forma sättet att se på likvärdighet samt hur denna i praktiken kan operationaliseras så att samhället i förlängningen gynnas och välmående för individen ökar. 

 • Disputation: 2019-12-13 09:15 Newton, Växjö
  Ivanenko, Yevhen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Optimization and Physical Bounds for Passive and Non-passive Systems2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Physical bounds in electromagnetic field theory have been of interest for more than a decade. Considering electromagnetic structures from the system theory perspective, as systems satisfying linearity, time-invariance, causality and passivity, it is possible to characterize their transfer functions via Herglotz functions. Herglotz functions are useful in modeling of passive systems with applications in mathematical physics, engineering, and modeling of wave phenomena in materials and scattering. Physical bounds on passive systems can be derived in the form of sum rules, which are based on low- and high-frequency asymptotics of the corresponding Herglotz functions. These bounds provide an insight into factors limiting the performance of a given system, as well as the knowledge about possibilities to improve a desired system from a design point of view. However, the asymptotics of the Herglotz functions do not always exist for a given system, and thus a new method for determination of physical bounds is required. In Papers I–II of this thesis, a rigorous mathematical framework for a convex optimization approach based on general weighted Lp-norms, 1≤p≤∞, is introduced. The developed framework is used to approximate a desired system response, and to determine an optimal performance in realization of a system satisfying the target requirement. The approximation is carried out using Herglotz functions, B-splines, and convex optimization. 

  Papers III–IV of this thesis concern modeling and determination of optimal performance bounds for causal, but not passive systems. To model them, a new class of functions, the quasi-Herglotz functions, is introduced. The new functions are defined as differences of two Herglotz functions and preserve the majority of the properties of Herglotz functions useful for the mathematical framework based on convex optimization. We consider modeling of gain media with desired properties as a causal system, which can be active over certain frequencies or  frequency intervals.  Here, sum rules can also be used under certain assumptions.

  In Papers V–VII of this thesis, the optical theorem for scatterers immersed in lossy media is revisited. Two versions of the optical theorem are derived: one based on internal equivalent currents and the other based on external fields in terms of a T-matrix formalism, respectively. The theorems are exploited to derive fundamental bounds on absorption by using elementary optimization techniques. The theory has a potential impact in applications where the surrounding losses cannot be neglected, e.g., in medicine, plasmonic photothermal therapy, radio frequency absorption of gold nanoparticle suspensions, etc.  In addition to this, a new method for detection of electrophoretic resonances in a material with Drude-type of dispersion, which is placed in a straight waveguide, is proposed.

 • Alzahar, Abeer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Tariq, Sarah
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Adopting CS towards International Hotels' B2B customers in international markets: A Qualitative study in B2B context2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:

  As mentioned by the hoteliers in our study, the Saudi Arabian markets are not in a full usage or application of Corporate Social Responsibility (CSR). There have been several reviews formed by the United Nation Development Program show the efforts done by the different sectors of the country to reach the 2030 Agenda which aim for a sustainable development. Sustainability became a requirement for any business to start in the region. CS has changed the way Saudi hotels market are conducting their business a few years ago. Besides that, doing business online has also been an important factor of this change. In many cases, being sustainable might be very costly to apply to many kinds of businesses, and for that reason companies must plan well. So, the companies should take into consideration several factors that might affect their relation with their B2B customers. 

  Problem Discussion:

  There has been a huge pressure from customers and the public on companies to perform their business in an environmentally sustainable way. The increased number of hotels which led to higher competition in the region causing the companies in the hotels industry to carefully manage their B2B relationship. Second is the obligatory laws for companies to apply CS actions. Sustainable behaviors have today grown to become a compulsion to practice; however, these actions are not limited to the B2C sector of a business, CS has become a vital part of marketing strategies for business within B2B markets. In spite CS has proven to be advantageous to be practiced with B2B customers, the research on the subject has been very limited. The research and studies towards CS and CSR have been limited to B2C markets Due to the lack of enough research on the subject of being sustainability and its relationship to B2B customers, this paper will dig deep to fill this gap.

  Purpose: 

  The aim of this research paper is to uncover the hotels CS and CSR strategies that hoteliers’ practice with their B2B customers. While also considering the aspect of CS in markets where these hotels are gradually indulging into it, such as the Saudi Arabian Market. This research paper’s goal is to analyze and study different approaches for hoteliers that could be beneficial for them focused towards their business customer and guide them to gain competitive advantage and turn it into a profitable business decision through building and strengthening their relationships with their B2B customers.

   

   

   

  Research Question: 

   

  1.  What are the current CS strategies practiced by international five-star hotel chains situated in Saudi Arabia?

   

  2.     How can these hotel’s CS strategies be developed and adopted to positively influence and strengthen its relationship with their B2B customers internationally?  

   

  Methodology:

  The authors of this study have been using qualitative method as their research approach which gave them the way in order to deeply understand the application of CS actions and its relation with the pricing strategies chosen by the companies in the hotel industry. The theory was collected from different database, and the empirical data was collected from 9 interviews within 3 hotels. The data collected was from high ranked journals. As for the type of interviews, it was semi-structured interviews. The authors used open questions to give a space to the interviewees to discuss in depth the topic of the question. 

  Conclusion:

  This study shows that within the hotel industry social sustainability dimension of CS and instrumental theories of CSR, these hotels could develop and strengthen their relationships with their B2B customers as well as suppliers. Within the academic literature CS has been categorized into three sections; environment, that actions to sustain the planet, social, that is working for the welfare of the people and lastly economical that is the financial benefits gained from CS activities. In this study, the authors concluded that the international five-star hotel chains residing within Saudi Arabia have not been actively working toward their CS and CSR behaviors. 

 • Malic, Diana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Apoteket i förändring: en studie om farmaceuters yrkesroll i en konkurrensutsatt marknad2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish pharmacy market has been state regulated for many years.

  In early 21st century, the Swedish government made a proposal to deregulate the pharmacy market in order to make a reform that would make privatization of pharmacies a possibility. The reason behind this change of the pharmacy market from state perspective was to create better service for the public. The Swedish government hoped that the change would result in increasing service selection, increased accessibility and a lower cost of non-prescription and prescription medicine. Private operators need approval from the Swedish Health Department before they can pursue their own establishment. When deregulation was finalized, many private operators opened privately owned pharmacies. The purpose of this study is to create insight on how the organizational change has evolved since the deregulation of the pharmacy market. It is also important to find out how the organizational change of the pharmacy market has affected the framework of pharmacists as an occupation. The perception of Pharmacist’ labour and changes on the profession as a whole is also studied. The study has been conducted using qualitative method to collect empirical data. Interviews have been made by conducting structured interviews with six local pharmacists. The empirical data has been analyzed by using the theory of professions. The theories of profession is used to explain pharmacists as a professions. In addition to organizational change, the study reviews pharmacist perspective, interpretation and valuation of their everyday life on the work arena. The pharmacists reveal several changes in their work life. Today they have bigger opportunities to choose employer, where before it was only one, today there are a lot of private pharmacies. That means they also can decide working hours because all the pharmacies have different working hours. Their perspectives are formulated in ways that show new routines and way of work. Due to the free market and competition between pharmacies, focus has shifted towards increased sale perspective. Pharmacist acknowledge that even though they are a profession, they feel that they have a higher workload, often less time with clients and sense of being a sales person.

   

 • Gunnarsson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Miller, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att ge amningsstöd på barnavårdscentralen: En intervjustudie om distriktssköterskans erfarenhet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amningsfrekvensen sjunker trots att forskningen visar på fördelar med amning. Flertalet faktorer påverkar mammans val att amma. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen ska stödja föräldrar i föräldraskapet för att gynna en allsidig utveckling för barnet. 

  Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att ge amningsstöd på barnavårdscentralen.

  Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats tillämpades i studien. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med tio distriktssköterskor på barnavårdscentralen. Utifrån kvalitativ innehållsanalys analyserades det insamlade materialet.

  Resultat: Huvudfynden för studien var att flera aspekter inverkade på amningens utfall. Amningsstöd var viktigt för att etablera amning eftersom amning kunde medföra utmaningar för mamman. Slutligen belystes utmaningar för distriktssköterskan när amningsstöd skulle ges, så som tidsbrist, kunskapsbehov och vikten av att vara lyhörd inför mamman. 

  Slutsats: Amning är komplicerat och mamman har inte alltid en bild av amning som speglar verkligheten. Distriktssköterskan har en viktig roll att stötta mamman till en fungerande amning. Tidsbrist, ej samstämmiga amningsråd och brist på fortbildning skapar utmaningar för distriktssköterskan i att ge amningsstöd

 • Berglund, Louise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Andersson, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att mötas i livets slut: Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för unga vuxna inom hemsjukvården - en intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet patienter under 65 år inom hemsjukvården har ökat kraftigt under de senaste åren i Sverige. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor svårigheter i att vårda dessa unga döende patienter, men vid litteratursökning har det framkommit att det föreligger en brist på forskning om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever detta.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga vuxna i livets slut inom hemsjukvården.

  Metod: Studien utformades enligt en kvalitativ forskningsmetod där en semistrukturerad intervjuteknik användes. Studiens deltagare bestod av legitimerade sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av arbete inom hemsjukvårdens verksamhet och som hade vårdat patienter i palliativt skede i ålderskategorin 18-45 år inom hemsjukvården.

  Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier och tretton underkategorier. Huvudkategorierna blev Vårdrelationens innebörd och förhållningssätt, Känslor av varierande karaktär samt Underlättande medel i mötet. Sjuksköterskorna kunde bland annat relatera mycket till sitt eget liv och upplevde att anhörigvård utgjorde en stor del vid vård av unga vuxna i livets slut. Att arbeta med vård som berör bidrog bland annat till ökat behov för bearbetning av sjuksköterskornas egna känslor under vårdförloppets gång.

  Slutsats: Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att vårda unga vuxna i livets slut påverkades av att de kunde relatera mycket av patientens situation till sina egna liv. Detta gav en djupare förståelse för patienten och anhörigas lidande. Vid vård av unga vuxna upplevde sjuksköterskorna patienten och dess anhöriga mycket delaktiga i vården vilket sågs som en stor tillgång men även resulterade i ökat behov av anhörigvård. Det stöd som ges till de anhöriga av sjuksköterskorna försvinner däremot plötsligt när patienten avlidit. Detta kan leda till att den positiva känslan av att vårda sin anhörig förgås och det är därför av stor vikt med fortsatt professionellt stöd från hemsjukvården till anhöriga även efter patienten avlidit. Slutsats kunde även dras om att sjuksköterskors erfarenhet var en bidragande faktor till att tillgodose patienternas behov i livets slut. Studien visade slutligen på behov av reflektion i samband med och efter vårdandet av yngre palliativa vuxna för utökad bearbetning för sjuksköterskorna vid och efter vårdandet av denna patientgrupp.