lnu.sePublikationer
1234 1 - 50 av 155
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Karlberg, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Datorspel i samhällskunskap: En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter kan se på datorspel som tema och metod i samhällskunskapsundervisningen2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on computer games in the subject of social science and aims to examine what view teachers and teacher students can have and how they can reason about computer games in social science, both as a theme and teaching method. Furthermore, the purpose will be to analyze the motives and factors underlying the choice of using computer in their teaching. To answer these questions, the study involves qualitative interviews as a method. I will first interview the teachers and the teacher students and then analyze the answers using previous research and different theories. The study shows that teachers and teacher students are positive about computer games in teaching and see the relevance, potentials, and benefits of its use. However, due to various factors, there is limited scope in teaching. The factors that inhibit the use of computer games are considered as: technical concerns, ignorance, lack of time, cost issues, discomfort, and priorities. Finally, more information, research, positive thoughts, and recommendations could increase the incidence and application of computer games in teaching.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Adolfsson, Linn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Engrup, Magdalena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  "Come out, come out, whatever you are": En kvalitativ innehållsanalys om representationen av dissociativ identitetsstörning i film2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys är att undersöka hur stereotyper, stigmatisering och trivialisering kring psykisk störning, närmare bestämt personer med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i film, samt hur gestaltningen skiljer sig åt inom två filmer ur olika genrer, skräck- och komedifilm. Med filmerna Mina jag och Irene och Hide and Seek som analysunderlag, och med hjälp av ett representationsteoretiskt perspektiv, applicerades ett analysschema på sekvenser ur materialet som, genom de semiotiska analysverktygen denotation och konnotation, användes för att besvara studiens forskningsfrågor. Resultatet visade att båda filmerna upprätthöll stigmatiserande och/eller trivialiserande skildringar av dissociativ identitetsstörning men att de skiljde sig åt i sitt sätt att porträttera störningen. Dessa sätt leder till olika uppfattningar om störningen men har snarlika verkliga konsekvenser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Come out, come out, whatever you are": En kvalitativ innehållsanalys om representationen av dissociativ identitetsstörning i film
 • Helgesson, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sixtensson, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att motivera till fysisk aktivitet: vid depression och depressiva symtom2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en ledande orsak till nedsatt allmän hälsa runt om i världen. Fysisk aktivitet har i vissa fall visat sig kunna komplettera läkemedelsbehandling och förebygga psykisk ohälsa. Det har visat sig vara svårt att motivera patienter som lider av depression eller depressiva symtom till att utföra fysisk aktivitet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen för fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symptom. Metod: Ett resultat utifrån åtta artiklar har sammanställts i en litteraturstudie. Dorothea Orems teori om egenvård är teoretisk referensram. Resultat: Resultatet visade att den inre motivationen är drivande för att utöva fysisk aktivitet och att vid depression eller depressiva symtom var denna motivationsform mindre förekommande och stöd utifrån kunde behövas. Resultatet visade också på att träningsmiljön bör vara positiv samt att aktiviteten gärna får vara njutbar och rolig för att ett frekvent utövande ska ske och en inre motivation ska byggas upp. Slutsats: Individen du möter befinner sig i olika stadier i motivationen och beroende på var hen befinner sig i sin motivationsprocess behöver hen också olika typer av stöd. Den inre motivationen är ofta sänkt hos personer med depression och av resultatet att avläsa är det den typ av motivation som är den starkaste drivkraften och därmed behöver byggas upp för att öka motivationen till fysisk aktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Anwar, Sohail
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Transient Stress and Strain Assessment of Marine Boiler: Fully Rigid Body Dynamics Coupled Finite Element Analyses2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Operationally, marine components and structures such as boiler in a Ship, are exposed to varying mechanically and thermally induced forces. High-frequency mechanical loading arises from the cyclic pressure, temperature transients, and six directional Rapid Amplitude Operator (RAOs). These types of loadings are mainly in the elastic region usually denoted as high cycle fatigue (HCF), most pronounced during the start-up, and the shut-down sequence of operation, which are responsible for an astronomically  reduction in Marine Boiler’s lifetime as compared to land boiler with same designed operating condition.

  Therefore, there is a need to determine the limitations of the engineering variables of the boiler with respect to Pressure, temperature, RAOs, and best locational point for the optimization of its designed lifetime during Operation. Detailed knowledge of this interaction between varying temperatures, RAOs and load cases is of considerable importance for precise lifetime calculations.

   In order to understand and analyze the material behavior under contentious stress exposure, a general-purpose linear Finite Element (FE) code, LS-DYNA software is used as a pre-processor and solver during the simulation and data are post-processed using stress-based analysis method.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Wilhelm
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET).
  Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During combustion of biomass, particulate matter is emitted, which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. In this thesis, a simulation model was built in MATLAB according to the Finite Element Method. Validation of the model against 3 different facilities showed reasonable accuracy with a tendency to overestimate the scrubber heat recovery and a mean prediction deviation of approximately 7 %.

  The model was then used to make suggestions for process optimization. An increase of funnel height, and number of spray nozzles could increase the scrubbers heat recovery with up to 7 % and 8 %, respectively. Addition of moisture to the flue gas through evaporation of water droplets had the potential to increase scrubber efficiency with 10 %, and usage of the highest setting of the adjustable nozzle bank showed the potential to increase the efficiency with up to 5 % compared to the mid-setting.

  Furthermore, the process parameters of a scrubber with optimized running conditions, was compared to a scrubber with the current running conditions, through running of the developed model. The optimized running conditions showed an increase in scrubber efficiency with up to 14 %, resulting in an increase in scrubber heat recovery of approx. 90 kW at a boiler load of 3 MW.

  As a final conclusion, the developed model shows great potential to be used to as a toolbox to further investigate and optimize the scrubber design and operation. As a future work, it would be interesting to further model its performance regarding particle removal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants
 • Nilsson, Towe
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  A Transparent Agile Change: Predicting a Transparent Organizational Change from Change Recipients’ Beliefs and Trust in Management2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The popularity of agile methodologies is steadily increasing. This study is an intent to balance the agile change literature with a psychological perspective and quantitative measures of an agile change made within a Swedish organization. Organizational change recipients’ beliefs (discrepancy, appropriateness, valence, efficacy, & principal support) and trust in management were measured in an online survey to see how well these variables could predict a successful agile change towards transparency. The results indicate a lack of support for several previously cited success factors in the agile literature and a need for more quantitative and research-driven literature. No support could be found for a relationship between discrepancy, appropriateness, valence, principal support, trust in management, and the outcome of a successful implementation of transparency. Efficacy was found to be a significant and robust predictor of the outcome. More research is needed to ensure the generalizability of the results.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Rebecka, Arvidsson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  ”Jag tror att de röda kritorna är en varmare färg”: Elevers uppfattning om och förmåga att bedöma vetenskapliga metoder2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör 126 elevers uppfattningar om vetenskapliga metoder. Det teoretiska ramverk som använts är fenomenologi och variationsteori. Studien baseras på en enkätundersökning och har analyserats med hjälp av ”content-analysis”. Den del av naturvetenskapen som studien fokuserar på är Nature of Science, (NOS) samt standardiserade försök. Resultaten visar att många elever har svårt att designa ett experiment samt har svårt att skilja mellan vetenskapliga och ovetenskapliga metoder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Revend, Kajin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  ”Vad vill du ha för kaffe? Jag tar svart som mina kvinnor”: En intervjustudie om svarta kvinnors upplevelser av objektifiering2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Objektifiering är en av de vanligaste formerna av diskriminering mot kvinnor. Befintlig forskning inom ämnet är övervägande kvantitativ och har i huvudsak genomförts på vita kvinnor i en nordamerikansk kontext. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka svarta kvinnors upplevelser av objektifiering i Sverige. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom tematisk analys. Resultatet utmynnade i tre teman: Objektifierad – hur, var, av vem?Att vara ett objekt och Motståndskraft. Studiens resultat visade att deltagarnas erfarenheter har skett mot bakgrund av patriarkala samhälleliga strukturer i kombination med stereotypa föreställningar och fördomar om svarta kvinnor. Den vanligast förekommande formen av objektifiering var att få utseendet granskat och utvärderat genom blickar, kommentarer eller fysisk beröring utifrån fysiska attribut som är stereotypt kännetecknande för svarta kvinnor. Deltagarna beskrev att deras erfarenheter bland annat har resulterat i en ökad vaksamhet, kroppsupptagenhet samt påverkade och förändrade relationer. Slutligen nämndes strategier för hur deltagarna hanterade de påfrestningar som objektifiering innebar. Studien understryker vikten av ökad kunskap i samhället avseende vilka faktorer som möjliggör objektifiering av svarta kvinnor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Rostoványi, Esther
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Utvärdering av Integrerad beteendehälsa i primärvården med eller utan tillägg av vägledd självhjälp: En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse inför multicenterstudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Primärvården står i dagsläget inför utmaningar gällande omhändertagandet av psykisk ohälsa. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisatorisk modell med potential att underlätta för hur evidensbaserad psykologisk behandling kan bedrivas i en primärvårdskontext. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera en sedvanlig IBH-vårdmodell, kontextuell bedömning följt av fokuserade insatser, med en utökad bedömningsprocedur följt av valet att inleda fokuserade insatser eller vägledd självhjälp, samt de två behandlingsuppläggen fokuserade insatser (oavsett bedömningsförfarande) och vägledd självhjälp efter utökad bedömning. Effekter på vardaglig funktionsnivå, betydelsen av antal behandlingskontakter samt den kontinuerliga upplevelsen av problemets svårighetsgrad, tilltro till den egna förmågan att förändras och besökens hjälpsamhet undersöktes. 69 primärvårdspatienter randomiserades mellan de två vårdmodellerna. Resultaten indikerade på en signifikant förbättring i vardaglig funktionsnivå för samtliga patienter oavsett vårdmodell och behandlingsupplägg. Inget samband mellan antal sessioner och förbättring upptäcktes. Skillnader i utfall och patienternas kontinuerliga upplevelser av behandlingsinterventionerna diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Frimodig, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Tenglid, Kajsa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Psykologers kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-personer: En kvantitativ studie med utvärdering av ett självskattningsformulär i svensk hälso- och sjukvård2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. Bakgrundsfaktorer som undersöktes inkluderade utbildning, relationer till hbtq-personer och professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer, social önskvärdhet och förekomst av normkritiskt förhållningssätt. 218 psykologer verksamma i svensk sjukvård besvarade en webbaserad enkätundersökning. Resultatet visade att faktorstrukturen för LGBT-DOCSS reviderades från originalversionen. Deltagarnas kliniska färdigheter gällande hbtq var måttligt hög, med mycket låga nivåer av negativa attityder. Utbildning, privata relationer till hbtq-personer, erfarenhet av att arbeta med patienter ur hbtq-gruppen samt normkritiskt förhållningssätt hade positiva samband med utfallsmåttet, inget samband fanns med social önskvärdhet. Förekomsten av hbtq-relevant undervisning på psykologprogrammen var låg. Studien bidrar med kunskap om psykologers kliniska färdigheter att arbeta med personer som identifierar sig som hbtq.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nelson, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Källkritik - vägen till en demokratisk medborgare?: En studie av tre läroböcker i samhällskunskap 1a12020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine three textbooks in ”samhällskunskap 1a1” for students in upper secondary education by looking at how they deal with source criticism and thereby see how the students are formed to become democratic citizens based on Robert Dahls (2002) criteria for democracy. The method used is a content analysis.

  The result reveals that the students learn basic knowledge about source criticism in relation to a wide variety of sources. To learn source criticism the students read texts and work with different kinds of assignments. The students’ influence varies. The main purpose with source criticism is to be able to handle sources’ lack of credibility. The textbooks are mostly addressed to individuals, someone who is unknown or everyone. There are differences between the textbooks, but they are not of great importance.

  The textbooks work with source criticism in a way that forms democratic citizens. In some of the textbooks’ questions, the students’ thoughts are requested. The textbooks also give students the opportunity to get sufficient and equal knowledge about source criticism so they can process information in the new media landscape. All students are included in the textbooks. The textbooks can develop their work with the formation of democratic citizens by giving the students more influence than they have now.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Judith
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Hansson, Lovisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Sambandet mellan upplevelser av Compassionfokuserad terapi och mående hos ungdomar med psykisk ohälsa samt omsorgspersoner: En mixad studie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersökte gruppbaserad compassionfokuserad terapi (CFT) i en klinisk miljö hos ungdomar med psykisk ohälsa samt hos omsorgspersoner till ungdomar med psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka samband mellan deltagarnas upplevelse av CFT och psykiskt mående före och efter behandling. Deltagarna beskrev fritt sina upplevelser av CFT i en utvärderingsenkät som undersöktes med innehållsanalyser. Psykiskt mående skattades med en anpassad version av The Child Outcome Rating Scale (CORS) och förändring mättes med beroende t-test. Sambandet mellan dessa undersöktes med datan från båda instrumenten. Resultatet visade en övergripande positiv upplevelse av behandlingen. Omsorgspersonernas psykiska mående förbättrades signifikant, men inte ungdomarnas. Ett möjligt samband mellan positiv förändring i psykiskt mående och positiv behandlingsupplevelse syntes. Däremot sågs inget tydligt samband kring försämring i psykiskt mående och en negativ behandlingsupplevelse. CFT tycks vara hjälpsamt för omsorgspersoner till barn med psykisk ohälsa och eventuellt även för ungdomar med psykisk ohälsa men vidare forskning krävs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Östergren, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Samhällskunskapsämnet och en mångkulturell undervisning: Samhällskunskapslärares uppfattningar om arbete med mångkulturell undervisning inom ämnesområdet demokrati2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the constantly evolving globalization of our societies, it is highly relevant to investigate how the Swedish civics teaching works to educate students into becoming well-functioning democratic citizens, who are well adapted to their multicultural environment. Thereby this study aims to explore five upper secondary school civic teachers’ attitudes towards incorporating multicultural teaching in their mission to provide students with a fulfilling democratic education. This study will therefore be constructed with the use of semi-structured interviews in order to answer this complex, yet important field of civic didactics. Moreover, the previously mentioned civics teachers’ narratives are mainly examined and analysed in relation to J.A Bank’s theory for multicultural education, as well as S. Långström and A. Virtas’ theory: in- and about democracy teaching. As will be presented, the results of this study indicate that the relationship between multicultural teaching and democracy education is as most obvious in the curricular incorporation of democratic values in the civics-teaching classroom. Based on the results of this study, the students are given opportunities to develop several types of democratic abilities that are connected to achieving an active, well-functioning, democratic citizenship. In addition, the results imply that the teachers find the inclusion of multicultural issues to their teaching to be slightly challenging, yet prosperous for their students’ further democratic advancement. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Örsäter, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Same eller svensk?: En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. The results show that the countries treat the Sami people differently in their curriculums, both when it comes to quantity and quality. Sweden views the Sami as a minority amongst others, the same can be said for Finland. Norway on the other hand views the Sami as a unique group. The Swedish view on citizenship is international, the Norwegian national and the Finnish global. When it comes to national identity and ethnicity both Sweden and Finland has a rights-based approach while Norway has a culture-based approach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Carlsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid: En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to illustrate and examine how The National Agency for Education (Skolverket) and its control documents, more specifically the curriculum for lower secondary school (Lgr11), curriculum for upper secondary school (Gy11) and syllabus for civics, answer to the medialization in society in terms of source criticism and source-critical approach. Furthermore, continued research is exploring in what critical ways mediation and medialization of politics can affect young people’s political participation. While political medialization and media consumption are increasing among young people, media selectivity enhance and the number of adolescents that are avoiding news, despite the increasing media consumption, are increasing.

   

  The research show that both curriculums and syllabus for civics stresses source-critical approach and political participation, in relation to the mediation and medialization of society. The curriculum for lower secondary school does not mention source criticism as a term but emphasizes in other ways the importance of a source-critical approach to, for example, digital technology and tools. The importance of a common frame of reference for political participation is highlighted as central to the political participation and is identified as threatened by the selectivity of the media together with the mediation and medialization of politics.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Chabi, Abdesslam
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Ekologisk politik?: En begreppshistorisk studie om politikers användning av begreppet ekologi.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to see how Swedish politicians speak about the concept ecology through the period 1973-1988. I’m using the theory of concepts altering meaning through history made by Koselleck. The result of this study shows that the concept ecology is under change, but I cannot see when by using Kosellecks theory. One result is an increase of politicians using ecology in debates with 163 percent between the period of 1973-1980 and 1981-1988. Another interesting result that I found was that the Swedish left party spoke more about ecology after 1981. I could also see that the Swedish politicians have been using the concept ecology contrary to the scientific definition of ecology in most cases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Dopson, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Nilsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Anorexia, elefanten i rummet: Erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med anorexia nervosa- en allmän litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en förvrängd kroppsuppfattning och ett sjukligt förhållningssätt till mat. Att vara förälder till ett barn med psykiska sjukdomar innebär ofta ett svårt lidande. Först när man besitter kunskap om föräldrarnas unika erfarenheter kan sjuksköterskan möta och hjälpa dem. Den teoretiska referensramen som användes var familjefokuserad omvårdnad.

   

  Syfte: Syftet var att undersöka erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med anorexia nervosa. 

   

  Metod: Allmän litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar, från databaserna Cinahl och PsycINFO, analyserades enligt Kristenssons (2014) modell. 

   

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex subkategorier. En huvudkategori var känslomässiga erfarenheter med subkategorierna förnekelse, missnöje med primärvården, skuld och skam samt maktlöshet och oro. Gemensamt för dessa subkategorier var att de grundade sig i okunskap om sjukdomen och/eller behandlingen samt bristande kommunikation med vårdpersonal. Den andra huvudkategorin var erfarenheter av sociala konsekvenser med subkategorierna ensamhet och isolering samt förändringar i familjesystemet. Gemensamt för dessa var att sjukdomen hade en negativ inverkan på familjens normala rutiner. 

   

  Slutsats: De flesta föräldrar vittnade om att anorexin hade en inverkan på hela familjesystemet men att multi-family therapy kunde minska ensamhetskänslan och lidandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Koedphaibun Jörgensen, Phatthaphon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Håll koll på trossen: Omgivningsmedvetenhet på förtöjningsplatsen2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos besättningsmedlemmar som arbetar vid förtöjningsplatser. Olyckor vid förtöjning sker varje år. De som arbetar på förtöjningsplaten arbetar med stora krafter under en tidspress, därför är det intressant att undersöka en besättning som avgår och lägger till kaj mer än två gånger på ett dygn. Verktyget Omgivningsmedvetenhet (engelska: situational awareness) kommer ifrån sjöfartens bryggtjänstgörning (engelska: Bridge resource Management) och är ett verktyg för att förbättra säkerheten. Undersökningen gjordes på ett kvalitativt sätt med semistrukturerade intervjuer för att lättare kunna fånga upp respondenternas egna synpunkter och erfarenheter. Resultatet visar att omgivningsmedvetenheten manifesteras genom att besättningsmedlemmarna är uppmärksamma och vaksamma på till exempel om någon kollega står i en riskzon eller om en tross är för sliten. Riskområden ansågs vara där det är störst risk för snapback. Till exempel vid klys, pollare och bakom trumman vid förtöjningsspelet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Rebecca
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Det är som att lägga fram en alldeles för tjock bok till någon som inte kan läsa": En studie om simundervisning i mångkulturella grundskolor.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien bestod av en undersökning där syftet var att belysa idrottslärares uppfattningar om hur mångkulturalitet påverkar deras arbete samt de utmaningar som idrottslärare eventuellt möter i simundervisningen på mångkulturella grundskolor. Undersökningen genomfördes i södra Sverige och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med idrottslärare och rektor. Resultatet analyserades utifrån ramfaktorteorin och visade att samtliga påtalar språk och kommunikation som en påverkan i undervisningen men att det finns lösningar, exempelvis att eleverna som talar samma språk hjälper varandra. Utmaningar i simundervisningen ansågs vara att nå målen, vattenvana, kulturella hinder samt föräldrars förståelse. Samtliga respondenter ansåg simundervisningen extra viktig för eleverna då de bott i länder som inte har samma tillgång till sjöar eller hav som Sverige och därför inte har den vanan. Samtliga respondenter anpassade undervisningen och tog hänsyn till de behov och förutsättningar som fanns för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Alsaati, Shireen Saad Mahdi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  En jämförelse mellan Dabigatran och Warfarin avseende säkerhet och effekt vid behandling av förmaksflimmer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra lokalisationer än sinusknutan. Detta gör att hjärtats pumparbete försämras och hjärtat börjar slå snabbare och oregelbundet vilket leder till att blodet inte pumpas på ett effektivt sätt och att blodet ansamlas i förmaken istället. Detta ökar risken för bildning av blodproppar i förmaken som kan lossna och föras med blodet och fastna någon annanstans i kroppen vilket gör att patienter med förmaksflimmer har fem gånger högre risk att drabbas av stroke. Därför behandlas patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia i syfte att minska risken för stroke och andra allvarliga komplikationer. Läkemedlet dabigatran är en ny oral antikoagulantia. Den är en potent, kompetitiv, reversibel, direkt trombinhämmare som hämmar spjälkning av fibrinogen till fibrin som är viktigt vid koagulation. Warfarin är den mest använda orala antikoagulantian och verkar genom att hämma leverns syntes av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer genom att hämma enzymet vitamin K-reduktas.

  Syfte

  Syftet med detta arbete var att undersöka och jämföra läkemedlen dabigatran och warfarin avseende effektivitet och blödningsrisk när dessa används som förbyggande behandling av stroke och embolier hos patienter med förmaksflimmer.

  Metod

  Detta arbete utfördes som en litteraturstudie där fyra kliniska studier analyserades. Artiklarna söktes i databasen PubMed med sökorden warfarin, dabigatran och atrial fibrillation.

  Resultat

  Dosen 150 mg dabigatran var mer effektiv än warfarin när det användes som antikoagulantia för att förebygga stroke och emboli vid förmaksflimmer. Dosen 110 mg dabigatran gav mindre antal blödningar jämfört med warfarin. Dabigatran var likvärdig warfarin avseende risken för intrakraniell blödning. Det var också fler som dog vid behandling med warfarin jämfört med dabigatran.

  Slutsats

  Behandling med dabigatran var både mer effektiv och mer säker vid behandling av stroke hos patienter med förmaksflimmer jämfört med warfarin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Sarari, Nadia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Motivation i kemiundervisningen utifrån lärares och elevers perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur kemilärarna kan motivera sina elever att lära sig ämnet och hur de kan bedriva undervisning i ämnet och hjälpa eleverna på högstadiet att bli mer motiverade, samt väcka elevernas intresse för ämnet. Samt vad den laborativa momenten betyder för elevers motivation, dessutom på vilket sätt påverkas elevernas motivation deras lärande.

  Undersökningen genomfördes i en grundskola i Kalmar, där tre kemilärare och nio elever på högstadiet, på olika nivåer, intervjuades. Resultaten visade att lärarna använder tre olika sätt att motivera eleverna, det första är att motivera teorin med hjälp av laborativa inslag, det andra är att anknyta kemin till vardagsnära situationer, och det tredje är att motivera eleverna genom att berömma dem. Inre och yttre motivation har stor betydelse för elevernas lärande och det finns olika orsaker som påverkar elevernas motivation: lätt och roligt att lära sig, svårt att lära sig, social press, betyg och laborationsarbete. Studien visar också ett positivt samband mellan motivation och elevers studieresultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Hultqvist, Madeleine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Lundkvist, Michelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning: En intervjustudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. Trots detta så brister följsamheten vilket kan leda till förlängd vårdtid, vårdlidande och ökade samhällskostnader. Vad dessa brister beror på valdes att undersökas, utifrån ett intensivvårdssjuksköterskeperspektiv. Syfte: Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till nationella riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter. Metod: En kvalitativ empirisk metod med induktiv ansats antogs. Nitton intensivvårdssjuksköterskor intervjuades och datamaterialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Datamaterialet resulterade i tre kategorier; Tidens betydelse, Teamets betydelse och Den kliniska erfarenhetens betydelse. Det visar på vikten av intensivvårdssjuksköterskans evidensbaserade kunskap, kliniska blick och ansvarskänsla. Brister förekom när det var en fråga om tid, icke fungerande teamarbete och när intensivvårdssjuksköterskan inte höll sig uppdaterad med ny evidensbaserad kunskap. Slutsats: Organisatorisk förändring krävs för att ge intensivvårdssjuksköterskan tid att se hela patientens behov och möjlighet att uppsöka ny evidens vilket kan ha inflytande på hela teamets arbete kring intensivvårdspatienten. En förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer leder till en ökad patientsäkerhet och ett minskat vårdlidande för patienten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Korse, Caisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Andersson, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Patienters upplevelser av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Överföringen mellan en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning utgör en stor risk gentemot patientsäkerheten och är en stor utmaning då dessa patienter är de sjukaste i vårdkedjan. Förflyttningen innebär en stor förändring för patienten då de har skapat sig en trygghet i platsen på intensiven som de då kommer att fråntas. Brister i flytten kan orsaka ett lidande för patienten, öka risken för återinläggning på intensivvårdsavdelningen vilket innebär att patientsäkerheten äventyras. Patienters upplevelse av förflyttningen har därför stor betydelse för möjligheterna för förbättring. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning.

  Metod: En litteraturstudie med systematiskt sökförfarande och kvalitativ ansats med 10 vetenskapliga artiklar som grund genomfördes. Analysen inspirerades av Bettany-Saltikov och McSherrys tolkning av innehållsanalys. 

  Resultat: Resultatet genererade fyra kategorier. Kategorierna var Skillnader i vårdmiljön, Rädsla inför det okända, Behovet av att ha en copingstrategi och Kommunikationens betydelse.

  Slutsats: Det framkom att patienterna upplevde att det fanns en stor brist i förberedelserna och informationen innan flytten. Vidare forskning skulle kunna öka förståelsen för eventuella kommunikationsbrister mellan patient och sjukvårdspersonal på intensiven vilket kan användas i förbättringsarbete mot en mer personcentrerad och patientsäker vård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Alagbada, Adefemi Samuel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Thermo-Mechanical Fatigue Assessment of Marine Boiler: Using linear Finite Element Analyses2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is on fatigue crack growth assessments of a thermomechanical loaded Marine Boiler- Sunrod CPDB12. The installation position of the marine boiler in the ship in relation to its fatigue life under mode 1 loading is investigated. Thermomechanical loading embodies pressures, temperatures, RAO, subjected to the rigid body dynamic of ship in the marine environment.

   

  Linear elastic fracture mechanics (LEFM) method was used is predicting the growth rates of the welding flaws at the joint based on stress range of the Paris law relationship. FEA Numerical simulation delivered better crack growth rate assessments and life predictions of the smallest detectable flaws in the boiler.

   

  The identified smallest detestable flaws at the welding joint diminishing the designed safe life of the boiler significantly.  Also, installation position within the ship do affect the fatigue life of the boiler.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Rating, Isabella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Den nya bildläraren: En studie kring bildlärarens möten med elevgrupper de tar över från en annan lärare2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. Intervjuerna fokuserade på bildlärarnas upplevelser då de började arbeta på en ny skola med fokus på arbetssätt, mötet med eleverna, eventuella utmaningar och hur de arbetade med dem. Studiens resultat visade att det viktigaste för lärarna var att bygga en relation med de elever som haft en tidigare lärare eller som kommer in som nya. Det ger dem en förståelse för varandra vilket kan vara olika utmanande beroende på den tidigare bildlärarens arbetssätt och hur mycket det skiljde sig från informanternas. Det framkom att det spelade viss roll om skolan låg på landet eller i staden vad beträffade elevers attityd kring både bildämnet och skolan. Det visades även att skolans attityd mot bildämnet kunde förändra lärarnas upplevelse av sin första tid som den nya bildläraren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Fallman, Oliver
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Åkerblom, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Mat och måltidsmiljö: En litteraturstudie om faktorer som kan påverka mat och måltidsmiljö för personer med demenssjukdom2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan lever längre vilket medför utökat behov av en mer komplex sjukvård. Ökad ålder medför ökad risk för demenssjukdom vilket kan öka risken för nedsatt aptit och ätsvårigheter. Detta kan leda till undernäring som medför risk för infektion och andra sjukdomstillstånd. Genom att skapa en tillfredsställande måltidsmiljö kan matintaget hos individen främjas och därför är det relevant att undersöka vilka faktorer som påverkar måltidsmiljön.

  Teoretisk referensram: Personcentrerad omvårdnad ligger till grund för demensvården i Sverige. Detta förutsätter att personal är lyhörd och har förståelse för personens bakgrund samt individuella behov och önskemål.

  Syfte: Syftet var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av faktorer som kan påverka matintag för personer med demenssjukdom, med fokus på måltidsmiljön.

  Metod: Designen var litteraturstudie och vid analysen användes integrerad analys.

  Resultat: Det ansågs grundläggande att förstå personens bakgrund, behov och preferenser för att individanpassa mat och måltidsmiljö. Hemtrevlig måltidsmiljö ansågs skapa sociala interaktioner som främjar matintag. Personal efterfrågade ökad bemanning och utbildning för att kunna möta personens specifika behov vid måltiden.

  Slutsats: Vårt resultat visade flera faktorer i måltidsmiljön som kan justeras för att främja matintaget hos personer med demenssjukdom. Det är av vikt att personal innehar kunskap om individens bakgrund och behov för att implementera och verkställa personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nyoni Triyono, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  "It's the Englishness": Bildung and Personality Forming as Postcolonial Criticism in Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Through a close reading of Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions, this essay shows the key links between the novel and Frantz Fanon’s major works. In addition to providing a deeper understanding of Dangarembga’s narrative as a whole, it takes into particular consideration the em­bedded criticism of colonialism in the text. The psychological conditions implied by the title play a central role: the essay shows how these conditions relate to the colonial situation and how refusing to consent to subjugation can be understood as radical criticism of colonial, Christian, as well as patriarchal superstructures as well as forming clear opposition to the colonial institution. The analysis is primarily based on Fanon and his comprehension of other theorists. It also draws on the ideas of Homi K. Bhabha, which will provide an additional level of understanding regarding questions about colonial identities in general, and Dangarembga’s characters Tambu, Nyasha, and Babamukuru in particular.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Ekelund, Carl-Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Nyberg, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Energi- och livscykelanalys av närvarostyrt ventilationssystem hos Region Kalmar Län: En jämförelse mellan närvarostyrd ventilation och konstantflödessystem 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker två olika ventilationsalternativ ur en livscykelanalys. De två ventilationssystemen är konstantflödessystem kontra närvarostyrd ventilationslösning. Syftet med rapporten var att undersöka kostnaderna och energianvändningen för respektive system, sett till hela livslängden med hjälp av Energimyndighetens livscykelkostnadsverktyg (LCC-verktyg). Rapporten resulterade i att närvarostyrd ventilation inte är lönsamt med dagens energipriser och att investeringskostnaden inte återbetalar sig om det endast räknas på ventilationen. Däremot halveras energiförbrukningen för det närvarostyrda systemet. Slutsatsen av rapporten är att om investeringar skall vara lönsamma inom närvarostyrda system bör kyla, värme, belysning och ventilation arbeta tillsammans efter närvaro.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Svensson, Rasmus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Gustafsson, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Virtuella Kraftverk: Anpassning av primärreglering för småskaliga vattenkraftverk2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Wattenberg van Hal, Alena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  ”Vanliga trumslagare blir allt ovanligare”: En analys av trumspelet på Roxettes tio studioalbum 2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur trummornas roll på inspelningar inom populärmusiken har förändrats från 1980-talet till idag, dels med fokus på vad trummorna spelar och dels med fokus på hur trummorna låter och uppfattas i ljudbilden. Paralleller dras även till den tekniska utvecklingen avseende skapandet av trumljud från 1980-talet till idag. Undersökningen bygger på en fallstudie baserad på Roxettes tio studioalbum och genomförs i fyra steg: en historisk genomgång av den musikteknologiska utvecklingen, en analys av Roxettes tio studioalbum med fokus på trumspelet, en intervjustudie med två av producenterna av dessa album samt en sammanställning av analysens resultat och intervjusvaren som sätts i relation till den musikteknologiska samtiden. Slutsatser som kunnat dras för Roxette är att störst förändring över tid har skett avseende trumkompets utformning samt trumljudens karaktär, vilket delvis kan kopplas till de tekniska innovationer främst under 1990-talet som gjorde både programmering och sampling av trumljud möjlig. I och med denna utveckling kunde en ökad statiskhet i både trumkompets utformning och trumljudets karaktär knytas till att trummorna programmerades, vilket dock inte kunde visas genom  musikanalysen enbart. Intervjusvaren från två av Roxettes producenter gav den kompletterande informationen för att kunna dra denna slutsats. Instrumentering och trummornas plats i ljudbilden förblev generellt oförändrade under den undersökta tidperioden. Varje av gruppens tio album innehåller i sig en variation gällande trumljuden och trumkompets utformning. Även avseende inspelningssättet kunde en variation konstateras, med en trend mot mer programmerade trumljud under 1980- och 1990-talet, med en återgång till mer akustiskt inspelade trummor runt decennieskiftet 2010 och en åter mer programmerad framtoning på sista av gruppens album 2016.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Jämbring, Pollan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ekblad, Anja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Bemötande inom ambulanssjukvården: En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. Tidigare forskning kring hur ambulanssjuksköterskan upplever bemötandet inom ambulanssjukvården är begränsad. 

  Syfte: Var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser kring bemötande inom ambulanssjukvården.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie där deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Graneheim och Lundmans innehållsanalys användes för att analysera de nio ostrukturerade intervjuerna som ägde rum på två ambulansstationer, belägna i södra Sverige. 

  Resultat: I resultatet framgick det att upplevelsen av bemötandet inom ambulanssjukvården är gott och de flesta hade en klar bild över hur ett gott bemötande i vårdmötet bör vara. Ambulanssjuksköterskorna hade en insikt i att de själva och kollegor ibland brast i sitt bemötande och kunde i de flesta fall beskriva orsaker till detta skedde och efterföljande konsekvenser. Studiens främsta fynd visar på att ambulanssjuksköterskan upplever att det är ett hårdare klimat idag och att problematiken kring bemötande har en tendens att öka. 

  Slutsats: Ambulanssjuksköterskor är medvetna om betydelsen av ett bra bemötande i vårdmötet. De har god kännedom kring vilka olika konsekvenser ett bristande bemötande kan få för patienten och att det kan påverka patientsäkerheten. Det finns en viss problematik kring ett bristande bemötande som ambulanssjuksköterskorna upplever har ökat men även att klimatet har blivit hårdare. Aktuell forskning behöver uppdateras för att belysa problemområdet och skapa handlingsplaner för att förhindra en negativ utveckling. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • van Blokland, Joran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Olsson, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Oscarsson, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Daniel, Geoffrey
  Swedish university of agricultural sciences, Sweden.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Crack formation, strain distribution and fracture surfaces around knots in thermally modified timber loaded in static bending2020Ingår i: Wood Science and Technology, ISSN 0043-7719, E-ISSN 1432-5225, s. 1-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effect of thermal modification (TM) on the chemistry, anatomy and mechanical properties of wood is often investigated using small clear samples. Little is known on the effect of growth-related and processing defects, such as knots and checks, on the bending strength and stiffness of thermally modified timber (TMT). Nine boards of Norway spruce with different combinations of knot types were used to study the combined effects of checks and knots on the bending behaviour of TMT. Digital image correlation (DIC) measurements on board surfaces at sites of knots subjected to bending allowed to study strain distribution and localise cracks prior to and after TM, and to monitor development of fracture (around knots) in TMT to failure. DIC confirmed that checking in knots was increased after TM compared to kiln-dried timber, specifically for intergrown knots and intergrown parts of encased knots. Effects appear local and do not affect board bending stiffness at these sites. Bending failure in TMT initiated mainly at knot interfaces or besides knots and fractures often propagated from checks. Scanning electron microscopy analyses of fracture surfaces confirmed this, and fractures were typically initiated around knots and at knot interfaces due to crack propagation along the grain in the longitudinal–radial plane (TL fracture) under mixed mode I and II loading, such that boards failed in simple tension like unmodified timber. Images of fracture surfaces at the ultrastructural level revealed details of the brittle behaviour of TM wood. This was especially apparent from the smooth appearance of transwall failure under mode I loading across the grain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Holmgren, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Malmö på 1800-talet - från fästning till sydsvenskt ekonomiskt centrum: Betydelsen av rivandet av befästningsverken2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the beginning of the 19th century Malmö was a sleepy, small town with less than 5 000 inhabitants. The town was surrounded by strong fortifications and a moat. In the government´s opinion there was no need for a strong fortress in the south of Sweden anymore and the cost of maintenance was too high. Malmö was allowed to demolish the fortifications at its own expense. This opened up for the expansion of the town. A new town plan was produced with two new squares, promenades and a new canal around the former Old Town. As a part of the agreement between the government and Malmö the Rörsjö-marshes were drained allowing the town to expand beyond its former limits. The population rose rapidly especially during the latter part of the century. In 1850 there were around 13 000 inhabitants in the Malmö. Thirty years later more than 38 000 and in 1900 there were 60 587 people living in Malmö. There were two more factors which contributed two this growth: the building and expansion of the harbour and the building of the railways in the 1860s. Söderport, Österport, Norra Vallgatan and Bastion Älvsborg remind us today of times gone by.The essay is based on documents and maps in archives and on presentations by scholars of the 20th century.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Ekaterina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Kvinnliga stereotyper i reklam: En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som har påverkat hur kvinnor framställs i reklam under de senaste hundra åren.2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 60 poäng / 90 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera sociala faktorer och förutsättningar som har påverkat bildandet av könsstereotyper i samhället under de senaste hundra åren. Denna uppsats är baserad på tidigare forskning från forskare och sociologer, liksom genom studier av reklam inom parfym, kosmetik och stil koncept från olika tidsperioder i Vogue magazine. Genom att studera en kvinnas bild i reklam kan en viss tendens att förändra kvinnors roll i det offentliga livet klargöras. För att kunna utföra denna uppgift är det för det första nödvändigt att ta reda på vad reklam är i allmänhet, hur det påverkar bildningen av könsstereotyper, hur, i sin tur, genusideologi  återspeglas i reklam, hur representationen av den kvinnliga bilden i reklam från olika tidsperioder har förändrats och vilka är de viktigaste faktorerna (sociala, kulturella, ekonomiska) som påverkat denna process.

  I denna kvalitativa studie undersöks flera reklamaffischer från olika perioder för att analysera hur kvinnliga stereotyper formas i reklam, hur de förändras genom tid och sociokulturella förutsättningar. Vidare analyseras i studien de denotativa och konnotativa komponenter och bakgrunder i reklam som manifesterar/ propagerar kvinnors vissa roller och sociala status i samhället enligt vissa perioder; undersöks  hur en kvinnas sociala roll i samhället återspeglas i reklam, samt förklaras varför reklam kan ha en förtäckt propaganda kontext, hur man kan förstå detta. Således är syftet med uppsatsen att öka förståelsen för och hur sociala processer påverkar kvinnlig gestalt i reklam och hur reklam i sin tur påverkar samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Cronquist, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Att förändras i mötet med utbildning: om kreativitet, bildpedagogik och högskolepedagogik2016Ingår i: Möten med mening: ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, s. 87-101Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kapitlet behandlar bildlärarutbildningen där samtidskonstens metoder och förhållningssätt används som grund för gestaltningsarbeten. Texten diskuterar vad det innebär för studenters lärprocesser att få sina förgivettaganden utmanade i mötet med en bildlärarutbildning som är annorlunda än de tänkt sig. Samtidskonstgrundad bildpedagogik inom lärarutbildningen utmanar idén om bildämnet som enbart ett praktiskt ämne. Istället framträder ett kritiskt och reflexivt samhällsämne.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Björnberg, Dag
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Modelling of Electricity Spot Prices: A Mean-Reverting Jump Diffusion Model Applied to the Nordic-Baltic Market2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper concerns the modelling of electricity spot prices in the Nordic-Baltic market. The paper begins with a description of the market and a summary of stylized facts of electricity spot prices. These characteristics are later on used in the calibration of a mean-reverting jump diffusion model. The work ends with simulations of the model and a discussion about further improvements that can be made.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • Söderblom, Randi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Samhällets öppna rum: Den samtida debatten om biblioteksrummet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate and increase the understanding of a present function of today´s public library in a societal context. My aim is to examine how the role of the public library is discussed in Swedish media between 2012 – 2019. I want to get a broader understanding of the public library as a physical place and a space, through the theoretical frameworks of Raber´s ideological model. The theoretical frameworks are used in this study to examine these questions:

  • How is the public library as a room discussed in present Swedish media?
  • The functions of the public library of today is many, how is the different themes actualized in the library as a meeting place?
  • What consequences does the debate contribute regarded to the picture of the public library and is it connected to the work for the legitimacy of the public library?

  The research field within Library and Information Science (LIS) is interdisciplinary with many references to social science theories. My qualitative study of content analysis builds upon theories of generating social capital. The aspect of the library as a space for inclusiveness and belongingness is a subject that is clearly stated in my study. My conclusion is that Raber´s social strategy is the dominant curse in the debate of the functions of the Swedish public libraries in present media. The legitimacy within the function as the hegemonic literacy discourse meets the legitimacy of the library as an open meeting place in my study.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samhällets öppna rum
 • Rundberg, Tobias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Bergqvist, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Spindeln i nätet: En intervjustudie om projektet ISSA2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Idag ses ett ökat tryck på sjukvården i stort, detta avspeglar sig även inom ambulanssjukvården. Inom ambulanssjukvården tar det sig uttryck genom ökad larmfrekvens. Detta leder till att de resurser som finns behöver användas klokt. Det ses ett behov av ökat samarbete mellan sjukvård och larmcentral för att möta dessa problem. Därför har regionerna Blekinge, Kronoberg och Kalmar skapat projektet Inre Stöd SOS Alarm.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar projektets medlemmar och ambulansdirigenter har på ISSA, samt hur de tror att ISSA kan bidra till patientnytta.

  Metod: Denna studie är genomförd som kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Studien baseras på 10 semistrukturerade intervjuer. Informanterna rekryterades genom strategiskt urval. Data analyserades sedan enligt Graneheim, Lindgren och Lundmans (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet presenteras utifrån 3 huvudkategorier: Förväntningar, Samverkan och Samordning. Dessa har framträtt genom 10 underkategorier. Tillsammans ses dessa kategorier utifrån ett övergripande tema som beskriver resultatet Spindeln i nätet.

  Slutsats: Resultatet visar att ISSA har en central roll gällande koordinering av vården samt kommunikation med andra organisationer och vårdgivare. Studien belyser vikten av ett fungerande teamarbete och hur detta kan påverka patientsäkerheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Spindeln i nätet
 • Sjöblom, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Skolbibliotekariens självbild: Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment.

  This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. The purpose of this study is to highlight how the school librarian’s professional identity and the teachers understanding of it correlates to form the impact on the school librarian position. Semistructured interviews were conducted with five school librarians. The theoretical framework used to analyze the result was Montiel-Overall’s TLC theory, Centerwall’s performativity theory derived from Judith Butler’s feminist theory on performativity, and Örom’s theory on librarian identities. In conclusion, the results show that all of the interviewed acknowledged that they’re all in a position of power to define their own role, and that at the same time the teachers do not have enough information to know what that role is supposed to be. This means that the school librarians liken themselves to other school employees in more practical roles instead of an educational one.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Idman, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Insatser riktade till att förbättra kommunikationen i operationsteam: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationssjukvård är en komplex verksamhet där flera professioner samarbetar i ett team kring patienten. För att teamet ska erhålla en samlad bild över situationen och samordna de insatser som krävs på ett konstruktivt sätt krävs fungerande kommunikation. Flera hinder föreligger dock till fungerande kommunikation och kommunikationsfel förkommer förhållandevis ofta i operationsteam, vilket har vistats påverka patientsäkerheten negativt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka insatser som riktats till att förbättra kommunikationen i operationsteam. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån litteratursökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultatet baseras på 12 kvantitativa artiklar. Resultat: Genom olika insatser som teamträning med simulering, checklista för säker kirurgi, kommunikationsverktyg och kommunikationsträning kan operationsteamets kommunikation påverkas i positiv riktning, genom att skapa forum för kommunikation, stärka teammedlemmar i att yttra sig, skapa förståelse för varandras roller i teamet samt förbättra teammedlemmarnas kommunikationsteknik. Slutsats: Det verkar finnas goda möjligheter till att förbättra teamets kommunikation. En kombination av dessa insatser skulle förmodligen ha bättre effekt än implementering av enskilda insatser då de riktas till olika hinder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Lindahl, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Hur effektiva är orala preventivmedel innehållande drospirenon i kombination med etinylöstradiol vid behandling av premenstruella symtom?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) förekommer hos fler än 75 % av alla kvinnor med menstruation. PMS förekommer i form av fysiska och psykologiska symtom ett par veckor före menstruation för att sedan försvinna under menstruationens första dagar. Vanliga symtom är nedstämdhet, ångest, bröstspänningar, svullnad främst över buk, humörsvängningar, irritabilitet, nedsatt koncentration, förändring i aptit, huvudvärk, sömnstörningar och brist på energi. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är en svårare form av PMS där både affektiva och somatiska symtom krävs samt fem av elva symtom, varav ett måste vara av svårare karaktär kopplat till humöret. Etiologin är oklar men könshormoner tycks spela en viktig roll vid förvärring av symtomen. Det finns ett samband mellan hormonförändringar och premenstruella symtom. Hormonnivåerna förändras under menstruationscykeln och vid PMS och PMDS uppträder symtom under lutealfasen och är som värst ett par dagar innan menstruationen ska börja. Kombinerade orala preventivmedel med drospirenon och etinylöstradiol (EE) används som farmakologisk behandling vid premenstruella symtom. Kombinerade orala preventivmedel förhindrar ägglossning och där med hormonfluktuationerna under menstruationscykeln. Drospirenon är en mineralkortikoid antagonist som även binder antagonistiskt till androgenreceptorn.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av ett oralt preventivmedel innehållande kombinationen drospirenon och etinylöstradiol vid behandling av PMS och PMDS.

  Metod: En litteraturstudie genomfördes där sex vetenskapliga artiklar hämtade från PubMed granskades. Två studier var dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade. Två studier var randomiserade jämförelsestudier där drospirenon/EE jämfördes med andra gestagen kombinerat med EE. De andra två studierna var icke-kontrollerade kliniska prövningar. Samtliga sex studier undersökte effekten drospirenon/EE hade på premenstruella symtom.

  Resultat: Resultatet visade en minskning i premenstruella symtom i samtliga studier som inkluderades i litteraturstudien. Drospirenon som gestagen hade en större symtomförbättring än levonorgestrel och desogestrel. Drospirenon/EE i doseringsmönstret 24/4 minskade symtom vid PMDS effektivt. Drospirenon/EE i doseringsmönstret 21/7 minskade signifikant vattenretention och negativ påverkan hos kvinnor med PMS. Det fanns en väsentlig placeborespons.

  Slutsats: Orala kombinerade preventivmedel innehållande drospirenon/EE kan ha god effekt vad gäller minskning av premenstruella symtom hos kvinnor som lider av PMS och PMDS. Både affektiva och somatiska symtom kan signifikant förbättras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nilsson, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  A Divided Role: - a qualitative study exploring how public library professionals are facing change within their profession2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to changes within the public library profession and a lack of previous research regarding its societal role, this essay explores this phenomenon. The objective of this empirical study is to explore the societal role of public library professionals in Canada through the analyzation of semi-structured interview transcripts and a guideline document for professionals. The results were analyzed and sensitized through the theoretical frameworks of Abbott’s professionalization theory (1988) and Bourdieu’s praxeology theory (1986; 1992). Through grounded theorization, the study found that the role of professionals has changed, and is changing, due to not only external but also internal factors in the form of a conflict. This conflict was conceptualized through sensitization of Bourdieu’s framework as challenging and enabling ideas of the doxa of the profession. This conceptualization was understood further through the lens of Abbott’s system of professions where claims of expertise, which is viewed as a crucial part of professionalization, was theorized as an important part of that conflict. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Grundén, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA). Dalarna University, Sweden.
  Planning in mathematics teaching: a varied, emotional process influenced by others2020Ingår i: LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, ISSN 2323-7104, E-ISSN 2323-7112, Vol. 8, nr 1, s. 67-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Planning is an essential part of teachers’ work that has consequences for students’ learning. However, previous research shows that what it means to plan vary. To explore the meaning of planning from teachers’ point of view, and to open up for planning as a situated and emotional process, an interview study with Swedish mathematics teachers was conducted. In the analysis, the theoretical concepts,meaning, and emotions were used as analytical tools to fill the gap identified in the review of previous research about planning. Findings reveal planning as a varied process in which teachers draw on different resources. Actors other than teachers influence both how planning is done and the mathematics teaching that is planned for. Findings also reveal that feelings, such as joy, shame, and insufficiency, are present in the process of planning. These feelings sometimes have consequences for decisions teachers make about their mathematics teaching.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2020-08-27 09:00 Ma135, Kalmar
  Boström, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Creating clarity and managing complexity through co-operation and communication: The case of Swedish icebreaker operations2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sea transportation is vital for the global economy, and the amount of seaborne trade is expected to increase in the future. In some areas, icebreakers are necessary for maintaining open shipping lanes all-year round and ensuring safe navigation. Vessels operating in ice are exposed to harsh environmental factors such as severe weather and heavy ice, and when external forces become too strong vessels will depend on icebreaker assistance. However, successful icebreaker operations require the icebreaker to operate in close vicinity to the assisted vessel to break the ice, which in turn increases the risk of collision.

  There are many factors which make icebreaker operations complex. The aim of this thesis is to use work organization, operational safety, and interpersonal communication as three lenses to describe and analyse the complexity of icebreaker operations, and its implications for practice. To thoroughly investigate this complexity, data are drawn from numerous sources; semi-structured interviews, a questionnaire, and a substantial amount of recorded authentic communication all provide complementary insights.

  The results show that the icebreaker performs a multitude of tasks directly concerned with icebreaking, e.g. directing and physically assisting other vessels, but that these tasks indirectly rely on interpersonal interaction and communication. A number of conflicting constraints add to the complexity. For example, harsh winter conditions impede vessels’ independent navigation in ice, while offering icebreaker crews opportunities to practice and maintain important skills. Furthermore, it was shown that language skills and communication play an important role in upholding the operational safety. However, closed-loop communication is not always used as intended, a deviation from intended communication protocol with potential to increase the risk of misunderstandings.

  This thesis suggests that safety and efficiency of winter navigation can be enhanced by making better use of existing technology and data; by examining the past track of other vessels, e.g. via AIS, finding suitable ice tracks will be made easier. Another implication concerning communication is that training institutes should emphasize the logic behind standardized communication protocols rather than focusing on standard phrases, i.e. facilitating means for advanced English speakers to adapt their communication style. That way, novice and advanced speakers could find common ground.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Arijeta, Lecaj Behluli
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kamal, Raza Ziai
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost i samband med typ 2 diabetes: En litteraturstudie 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes Mellitus är en sjukdom som defineras av bristande förmåga att reglera glukos mängden i kroppen. Typ 2 disbetes är en foklsjukdom,  i Sverige beräknas att cirka 500 000 människor är diagnostiserade med diabetes utav dem är det 80–95 procent som har typ 2 diabetes vilket resulterar att den är mest förekommande sjukdomen i Sverige. Livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet har en betydande roll för patienter med typ 2 diabetes för att förbättras i sin sjukdom och reducera komplikationer. Syfte: Syftet var att undersöka patienters erfarenheter av livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost i samband med typ 2 diabetes. Metod: Metoden som användes är en litteraturstudie som är uppbyggd av åtta vetenskapliga artiklar. Alla åtta vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till resultat för att besvara syftet till litteraturstudien. Resultat: Resultaten bygger på fyra olika kategorier: Motiverande faktorer i samband fysisk aktivitet, Hinder och svårighet vid fysisk aktivitet, Svårigheter och motivation i samband med kostförändring, Vårdens betydelse i samband med livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet. Slutsats: Det framkom båda positiva och negativa erfarenheter i samband med livsstilsförändringar. Motivationen var en nyckelroll för patienterna att genomföra livsstilsförändringar. Patienter var motiverade till livsstilsförändringar för att förbygga framtida komplikationer och bevara sin hälsa. Det framkom olika hindrade faktorer för patienterna att vara fysiskt aktiva. Oförmåga att ändra på livsstilsvanor ledde till svårigheter med koständring för patienterna. Vården beskrevs vara betydelsefull för patienter med typ 2 diabetes för att klara av sina livsstilsförändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Brandin, Jakob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Ranstadverkets uranbrytning: Utifrån riksdagsbeslut 1959-19702020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska miljöhistorian består mestadels av forskning om kärnkraften och vattenkraften vilket är bara en del av Sverige miljöhistoria. Den svenska uranbrytningen är en del av den svenska miljöhistorian fast det finns knappt någon forskning om ämnet, speciellt inte utifrån riksdagsbesluten. Vilket gör ämnet mer intresserat att studera.  

   

  Ranstadverket under åren 1959 - 1970 kan uppfattas som ett hett ämne vilket har blivit påverkat av omvärlden och dess förändring. Vid starten av Ranstadsprojektet var budgeten för verket cirka 115 miljoner och verkets byggnation kostade cirka 140 miljoner. Efter alla kostnader och arbetstimmar blev kostnaden för hela projektet nästan en halv miljard svenska kronor. De två frågor som har diskuterats i riksdagens dokument är ifall det är gynnsamt att utvinna uran vid Ranstad samt kostnaden för projektet. Ranstadsprojektet var ett diskussionsämne för alla svenska partier för att det var väldigt ekonomiskt krävande men också för att det kunde minska importkostnader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Hamrin, Danielle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Loberg, Lennart
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lampic Aaltonen, Ibb
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur rapporterar musikbranschen sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning?: En undersökning av musikbranschens hållbarhetsrapporter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  #MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades. #MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i övriga samhället. Denna rörelse låg till grund för valet av uppsatsens ämne. Ett intresse väcktes för att se om denna rörelse har haft en påverkan hos företags hållbarhetsrapportering. Sedan räkenskapsåret 2017 har det införts obligatorisk hållbarhetsrapportering för en del företag. Det har dock funnits riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) har arbetat med sedan 1997 för att förbättra hållbarhetsrapportering inom de tre områdena; miljömässig-, ekonomisk- och social påverkan. Tidigare forskning visar på att desto större företagen är desto mer omfattande rapportering kan hittas. Musikbranschen är en snabbt växande industri som influerar personer från all världens hörn genom sina produkter och evenemang. Av den anledning ansågs just denna bransch intressant att forska om. En annan aspekt var även att det sedan tidigare fanns väldigt lite forskning om hållbarhetsrapporter som inriktat sig på musikbranschen, vilket denna uppsats gör. För att undersöka vilka områden i hållbarhetsrapporteringen som företagen lägger vikt vid har vi skapat ett tabellsystem utefter GRI:s riktlinjer. Detta för att på ett djupare plan kunna analysera och se hur duktiga företagen är på att rapportera om de olika områdena. Resultatet av denna forskning visade att det var svårt att finna någon koppling mellan #MeToo-rörelsen och hållbarhetsredovisningen då rörelsen aldrig nämndes vid namn i de hållbarhetsrapporter vi studerade. Däremot såg vi förbättringar av punkter i det sociala perspektivet, vilket indirekt skulle kunna vara ett resultat från #MeToo-rörelsens påverkan. Universal gjorde en tydlig förbättring med 16 %-enheter i det sociala perspektivet medan Sonys ökning var mindre, med 3 %-enheter. Vi kunde också utefter detta tabellsystem jämföra företagens rapportering mellan varandra. Ramen för vårt tabellsystem är även något som företag eller forskare kan använda sig av för att följa upp vad andra branscher eller företag rapporterar inom de olika aspekterna, samtidigt som de kan undersöka ifall de behöver ändra sin rapportering inom något område.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats
 • Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ström, Peter
  Umeå University, Sweden.
  Peter, Ström
  Djävulen sitter i detaljerna: om citatteckenbruk i texter hos polisen och socialtjänsten2019Ingår i: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, nr 5, s. 1-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks citatteckenbruk i polisens förundersökningar och socialtjänstens barnavårdsutredningar. Syftet är att belysa citatteckens funktion och möjliga tolkningar av texterna till följd av citatteckenbruket. Utgångspunkten för studien är att citattecken är en betydelseskapande resurs och att bruket spelar roll för texters funktionalitet i de verksamheter som texterna ingår i. Ett annat syfte är att bidra till terminologiutveckling inom forskningsfältet. Materialet består av 20 utredningstexter. En relevant del i dessa texter är återgivning av information som inhämtats vid samtal och intervjuer, och texterna representerar därmed en diskurs som rör sig i gränslandet mellan talat och skrivet språk. Studiens resultat tolkas med hjälp av begrepp som intertextualitet och rekontextualisering. Av analyserna framgår att citatteckens primära funktionkan kopplas till en återberättande aktivitet, men i framför allt barnavårdsutredningarna är användningen av citattecken heterogen, och den typografiska resursens mer precisa funktioner framstår som oklara. Ett annat resultat är att 50 procent av allt citatteckenbruk i texterna är okonventionellt och finns inte beskrivet i skrivhandledningar. Genom resultatet aktualiseras behovet av en begreppsapparat som på ett adekvat sätt kan användas för att förstå och beskriva citattecken som en betydelseskapande resurs. Citattecken studeras främst i den litterära stilistiken, men denna studie visar att citattecken som textuell och betydelseskapande resurs även är ett relevant forskningsområde inom sakprosainriktad forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Engqvist, Evelina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Spelar några kvinnliga nyanser bland en stor grupp av män någon roll?: En komparativ studie av Markaryd- och Ljungby kommuner från 1971 till millennieskiftet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  About a hundred years ago, Sweden became a democracy when women could vote. But what has happened since then? This study aims to investigate how the democratization process has developed with a gender perspective and in a municipal context. Through using political protocols and comparing two municipalities, Markaryd and Ljungby, gender distribution and women´s influence in political decisions from 1971 to 2000 will be studied. Some main result is that representation of women increased during the period of investigation. As this happened, women started to make more claims in the municipality councils. Moreover, the female presence in political parties can be understood through a context of popularity. If a party´s popularity increases, so does the representation of women.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Rydhé, Louice
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Bredenberg, Jenni
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Den professionella omvårdnaden av patienter med delirium: En kvalitativ litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv 2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En vanligt förekommande företeelse är att en akut sjuk patient drabbas av delirium. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan att vara lyhörd på symtomen. Det finns ett fåtal kvalitativa studier om sjuksköterskans erfarenhet av delirium, dessa studier visar att sjuksköterskor har kunskapsbrist om delirium. Det finns framtagna riktlinjer som endast används sporadiskt och sjuksköterskor upplever den ökade arbetsbördan, som delirium kan orsaka, som stressande.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda en patient med delirium.

  Metod: Resultatet baseras på en litteraturstudie av artiklar som ej är äldre än tio år. Datainsamling gjordes från databaserna CINAHL och PsycINFO. 14 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna analyserade med en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå.

  Resultat: I studiens resultat framkom sju underkategorier, som genererade tre kategorier: ”Vårdandets komplexitet”, ”Att identifiera och behandla delirium” och ”Sjuksköterskans behov av kompetens och stöd”.

  Slutsats: För att på bästa sätt tillgodose en patients behov, som drabbats av delirium, behöver sjuksköterskan ha en bra kommunikation. Vårdarbetet med en patient med delirium kan ge sjuksköterskan en känsla av otillräcklighet, som ofta beror på tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning. Mycket tyder på att det idag saknas forskning och utbildning inom området. Genom att öka kunskapen om vården för patienter med delirium så skulle sjuksköterskans professionella roll stärkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext