lnu.sePublikationer
1234567 1 - 50 av 342
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hansen, Björn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET).
  Gustavsson, Pongthep
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET).
  Kemiska och mikrobiella hot i ett återcirkulerande reningssystem: Undersökning av möjligheten att implementera ett reningssystem som återvinner processvatten.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbetet är ett avhandlingsprojekt på kandidatnivå inom programmet Energi- och miljöteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Projektets avsikt är att analysera möjligheten att installera ett reningssystem där processvattnet renas och återanvändas för ändamålets syfte. En av fördelarna med ett återcirkulerandesystem är att miljöpåverkan minimeras så att kommande generationer har möjligheter att tillfredsställa sina behov. Volvo CE, Braås vill förvissa om att det fotavtryck företaget lämnar jorden är så litet som möjligt. Företaget arbetar därför kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ideligen verka för en bättre miljö.

  Genom att installera ett återcirkulerandesystem kan hälsorisker förekomma för personaler som berörs om inte projektplaneringen är noggrann genomtänkt. Risker som kan uppstå i systemet är bakterietillväxt, men även såväl som tungmetallansamling. Med hjälp av data och litteraturer inom området har det fastställt att flera lösningar är kommersiellt tillgängliga för att desinficera processvattnet. Den rekommenderande saneringsmetod är UV-desinfektion, eftersom den är mest praktiska och ekonomiskt hållbara för företaget.

 • Rahmani, Ehsan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Valencia, Gabriel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Är bullerreduktionen intill trafikerade vägar tillfredställande för boende i hus med träkonstruktion?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bullerreduktionen i väggar med lastbärande trästomme har undersökts för att se om denna typ av konstruktion kan placeras intill högt trafikerade vägar. I studien visas att det går att bygga träväggar i byggnader nära vägar med hög trafikbelastning. Mätobjektet var en träbyggnad som är placerad 30 meter från mitten av vägen där ljudkällan befinner sig. Mätningar genomfördes i tre olika tidsperioder och för två olika placeringar av mätutrustningen invändigt och strax utanför en lägenhet, där instrumentet riktades mot ljudkällan för att få ett tillförlitligt resultat. Resultatet av mätningarna användes som utgångspunkt för att ge ett förslag på hur ljudisoleringen i en vägg ytterligare kan förbättras.

 • Singaravadivelu, Vishal
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Vemulapalli, Sai Krishna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Fillet Weld Fatigue Lifetime: Parametric Finite Element Analysis2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The fatigue life time of welded components is the dominant factor at the design of mechanical and automotive structures and components where fatigue failure has a crucial outcome in use of fillet welded structures and it commences mostly from the weld toe and propagate to the parent material or even to the weld root area. Fillet welds are the imperative type of weld used in many industries because of the geometry and fabrication cost of the structure.

  The main objective of this research is to increase the fatigue life of welded components using the Effective Notch Stress Method (ENSM). Different radius and angle combinations are used and tested using the Palmgren-Miner’s damage accumulation method and from this testing, life at different combinations can be estimated.

  Since this research is based on parametric Finite Element Analysis - FEA, a 2-D finite element model is used to evaluate fillet weld joints fatigue life time. In this model the throat thickness of the fillet weld determines the leg length and its impact on the fatigue life time of the weld. The fatigue life at the weld toe differs from the throat thickness although it is affected from it. The variations made in the weld toe using different radius and angles gives a significant improvement in fatigue life and also increases the strength of the weld root. The Effective Notch Stress Method (ENSM) is used to estimate the fatigue life of the weld structures where the weld toe is easily accessible. This method can also be used to determine the fatigue strength which in turn can be useful in real time applications.

 • Elmqvist, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Kan isoflavoner minska risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar hos postmenopausala kvinnor?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är en ledande orsak till för tidig död. Incidensen ökar med stigande ålder, i synnerhet för kvinnor på grund av förlust av östrogen vid klimakteriet då östrogen annars har kärlskyddande effekt. Forskning har visat ett samband mellan intag av en kost rik på sojabönor och en lägre risk att utveckla kardiovaskulära sjukdomar. Sojabönor är rikt på isoflavoner som verkar som det endogena östrogenet. Den positiva effekten av isoflavoner verkar dock variera beroende på individers förmåga att omvandla isoflavonmetaboliten daidzein till metaboliten equol.

  Syfte: Syftet var att undersöka om isoflavoner kan minska risken för att utveckla hjärt-och kärlsjukdomar hos postmenopausala kvinnor som kan producera equol.

  Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie där PubMed användes som sökbas. Sökorden som användes var isoflavones AND equol AND cardiovascular AND soy. Fem studier uppfyllde inklusionskriterierna och sammanställdes.

  Resultat: Fyra av studierna indikerade att isoflavoner kan minska halten av vissa kardiovaskulära biomarkörer. Tre av dem indikerade att isoflavoner kan sänka vissa inflammationsmarkörer (CRP och MDA). Studierna visade inkonsekventa resultat avseende blodtryck, då en studie visade signifikant minskning av blodtryck och en studie visade ingen förändring på blodtryck efter behandling med isoflavoner. Inkonsekventa resultat visades även avseende isoflavoners påverkan på lipidprofiler. Två studier visade signifikanta förändringar och en visade att isoflavoner inte kan förändra lipidstatusen. Den här litteraturstudien visade också att isoflavoner varken kan minska uttryck av adhesionsmolekyler eller påverka NO syntes. Fyra av studierna visade att förmåga att producera equol är fördelaktigt vid konsumtion av sojabönor.

  Diskussion: Det finns en möjlighet att isoflavoner kan reducera kardiovaskulära biomarkörer men de sammanställda studierna visade inkonsekventa resultat på olika biomarkörer. Förmåga att producera equol kan spela en viktig roll för att kunna nyttja sojabönans hälofördelar. Vidare behövs mer forskning för att säkerställa effekten av isoflavoner och deras förmåga att minska risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar.

 • Persson, Jennifer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Wigren, Fanny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Normer i det flexibla övertidsarbetet för arbetstagare i karriären.: En kvalitativ studie där normer som leder till flexibelt övertidsarbete undersöks hos karriärsarbetande i ekonomisektorn.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine employees in the economic sector who are in the career's life-mode. Furthermore, this essay examines what the employees experience as the leading norms of flexible overtime. Is has become increasingly common to work flexible overtime, especially of economy-related jobs in the Swedish working market. This leads to the background of this study, which states that the employee does more work-related tasks in comparison to if the employee did not have the possibility to work flexible overtime. With this knowledge, the study focuses on the understanding of the employees’ impulsions to make the choice to work overtime even though it is not a requirement.

  The methodological approach was established by semi-structured interviews, where nine employees have been participating in the study. It has been a mix of both men and women, with a delimitation where the interviewee has an employment within various economic-related tasks and possesses experience in that area for at least ten years. Furthermore, the theoretical approach has been beneficial. In the theoretical approach, the study has utilized Jakobsen and Goffman in order to understand the impulsions of working flexible overtime. Our research concluded that there are both gender neutral norms but also gender specific norms where the mutual norms deal with consideration and the pursuit of deadlines. Finally, the gender specific norms portray that women tend to be more caretaking than men, while men strive to a higher degree towards development.

 • Muthanna, Ban
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Kunderna med arabisk bakgrund och deras attityd till generiskt utbyte på apotek: En enkätundersökning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Generikareformen genomfördes i Sverige år 2002. Den ledde till ekonomiska besparingar för både samhället och allmänheten, på cirka 8 miljarder kronor per år. Enligt reformen och den svenska lagen (2002:160) är apoteken skyldiga att erbjuda generiskt utbyte d.v.s. byta ut originalläkemedel till billigare men likvärdigt generiskt läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Både originalläkemedel och generika ska vara godkända som läkemedel, ha samma beredningsform och vara bioekvivalenta. De kan dock ha olika produktnamn, hjälpämnen, bipacksedel, utseende och har en annan leverantör. Studier visar att generiskt utbyte kan bidra till oro och leda en till negativ inställning hos kunder. För att minska risker med dubbelmedicinering, dålig följsamhet och biverkningar är det viktigt med anpassad information från farmaceuten angående generiskt utbyte. Den här studien lyfter fram kunder av arabiskt ursprung, en målgrupp som tidigare inte har studerats, för att undersöka deras åsikter och attityder om generiskt utbyte.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kunderna med arabisk bakgrund i Sverige upplever generiskt utbyte på apotek. Målet var att identifiera vilka eventuella problem som kan förekomma och att kartlägga vilka faktorer som påverkar deras syn på̊ generiskt utbyte. 

  Metod: En enkätstudie som utfördes på två olika orter i Sverige under perioden 4–17 november 2019. Inklusionskriterier: Personer över 18 års ålder med arabisk bakgrund som hade förskrivna läkemedel vilka ingår i generiskt utbytbara grupper. 

  Resultat: Av de 63 deltagarna som svarade på enkäten uppgav 89% att de accepterade att byta ut sina mediciner mot generiskt alternativ. Majoriteten av dem som accepterade utbytet uppgav att det fanns en arabisktalande farmaceut eller tolk på plats som förklarade innebörden av utbytet. Ingen deltagare fick information angående generiskt utbyte från läkaren, däremot uppgav hälften (49%) av deltagarna att de fick informationen från farmaceuten. Cirka hälften (49%) av deltagarna ansåg att de fick mycket bra information från farmaceuten medan 40% av deltagarna ansåg att de fått varken bra eller dålig information. Två personer (11%) nekade till generiskt utbyte på grund av en annorlunda förpackning, skillnad i effekt eller kommunikationssvårigheter. Ingen deltagare visste att det fanns en gratis broschyr på arabiska angående genetiskt utbyte. Majoriteten (99%) ville gärna få en broschyr. I resultatet framkom det att 89% av deltagarna var nöjda med den totala upplevelsen kring generiskt utbyte. 

  Slutsats: Studien visar att majoriteten (89%) var nöjda med generiskt utbyte. Det var på apotek som de flesta deltagarna fick information om generiskt utbyte och de accepterade utbytet efter de fick informationen på arabiska. 

 • Olsson, Marcus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. Previous research on this topic has been either focused on geographical representations of cultures or on attempts at creating more aware textbooks with culture in mind. The investigation was conducted by reading the four textbooks and categorizing their content using a set of definitions to aid when placing texts or exercises in their respective categories. The categories were literature, history, geography, politics, sciences, food, holidays, values and customs. The number of texts or exercises found in each category were then counted and presented to give an overview of the amounts present in the textbooks. The results of the investigation showed that out of the nine categories literature and values had the most appearances throughout the textbooks. The reason for these categories being so prominent is contributed to the current and previous syllabi as the focus has shifted from literature being frequently used to ethical consideration being more present in exercises. One thing to take away from this project is that textbooks still has room in English education as they can contain more than just texts and exercises.

 • Arvidsson, Karl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sternbåge, Magnus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Exekveringstid för materiella investeringar: En studie om tiden mellan beslut och order2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Exekveringstid för materiella investeringar

  Kurs: Examensarbetet i ekonomistyrning och redovisning, 15hp, HT2019, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

  Författare: Karl Arvidsson och Magnus Sternbåge

  Handledare: Petter Boye

  Bakgrund: De senaste åren har investeringar blivit mer komplexa vilket har medfört att företag har ökat fokus på investeringsprocessen. Inom finansavdelningen på Complete Vehicle upplever man att det finns problem då investeringar tar lång tid att exekveras. Problemet är att vissa investeringar som beräknades att hamna inom budgetramen för det aktuella året inte exekveras. Detta medför att organisationerna skjuter investeringskostnader framför sig vilket påverkar kommande års budget. Tidigare forskning har fokuserat på vilka faktorer som påverkar investeringsprocesser i ett bredare perspektiv och inte exekveringstiden specifikt.

  Syfte: Uppsatsen utgår från två delsyften:

       I.         Identifiera vilka materiella investeringar inom organisationen som tar längst tid att exekvera samt identifiera faktorer som kan ha påverkat exekveringstiden.

      II.         Finna förklaringar till varför vissa investeringar tar längre tid att exekvera samt förklara hur de identifierade faktorerna kan påverka exekveringstiden.

  Metod: Studien bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder, där metoderna överbryggar varandra. Först analyseras investeringsdata som sedan följs upp med att intervjua målmedvetet valda respondenter.

  Slutsats: Utifrån resultatet av denna studie har följande faktorer, som påverkar exekveringstiden, identifierats: site, storlek på investeringsbeloppet samt typ av investering. Studien kan även påvisa hur de identifierade faktorerna påverkar samt ett antal generella förklaringar. Exempelvis uppföljning, samarbete med externa organisationer och resursbrist.

 • Francsics, Roger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Med hållbar destination: En fallstudie om hur Sjöfartshögskolans utbildningsprogram förhåller sig till de globala målen för hållbar utveckling 20302020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet hållbar utveckling har till stor del kommit att bli synonymt med miljöpåverkan och klimatändringar. Klimatfrågorna är många och de olika transportslagens miljöpåverkan får en allt större medial uppmärksamhet i och med att handeln med varor ökar. Det finns en uttalad politisk vilja att styra om godstransporter från väg till fartyg men då behöver handelssjöfartens miljöpåverkan fortsätta att minska. Jämte denna debatt och med sjöfartsnäringens ökade behov att rekrytera och behålla kompetent personal behövs även incitament för att främja den sociala hållbarheten. FN har i sitt utvecklingsprogram UNDP tagit fram den så kallade Agenda 2030 som beskriver 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals - SDG). Målen och dess delmål riktar sig mot och syftar till en mer hållbar värld innan år 2030. Även om målen inte specifikt riktar sig mot enskilda lärosäten och utbildningsprogram har alla svenska högskolor och universitet en skyldighet att examinerade ska ha insikter i samhällets mål för en hållbar utveckling. Denna uppsats beskriver genomförande och resultat av  en kvalitativ fallstudie som undersöker hur Sjöfartshögskolan i Kalmars utbildningsprogram förhåller sig till de sociala hållbarhetsmålen och dess respektive indikatorer för måluppfyllnad. I studien har samtliga kursplaner för sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen granskats. Resultaten visar att medan ekologisk och ekonomisk hållbarhet får ett något större utrymme så finns det ett glapp mellan utbildningarnas lärandemål och de sociala. Även om Sjöfartshögskolan har tagit fram policydokument och en handlingsplan som främjar social hållbarhet så återspeglas dessa ambitioner inte i  utbildningsprogrammen. Det behövs ett fortsatt arbete med att utveckla Sjöfartshögskolans utbildningar så att morgondagens sjöbefäl står bättre rustade att bidra till en socialt hållbar utveckling.

 • Karlsson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Persson, Nellie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Work-Life balance i samband med arbetsmotivation: En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. Det här studerades genom en enkätundersökning med 75 respondenter. Skalan som användes för work-life balance var ‘’Work-Family Conflict Scale and Family-Work Conflict Scale’’ (Netemeyer, 1996). Skalan för arbetsmotivation var ‘’ The Multidimensional Work Motivation scale’’ (Gagné et al., 2015). Studien tittade även på deltagare fördelat på arbetsledande position och ej arbetsledande position. En bivariat korrelationsanalys visade inget signifikant samband mellan arbetsmotivation och work-life balance. Däremot fanns ett samband mellan yttre motivation och work-life balance för deltagare med arbetsledande position. Yttre motivation visade även svaga samband med work-life balance uppdelat på både ej arbetsledande position och samtliga deltagare. Inre motivation visade inget samband med work-life balance. Studiens slutsats blev att det kan vara möjligt för organisationer att motivera de anställda med yttre motivationsfaktorer för att främja work-life balance.

 • Jägerbrink, Filip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kasselstrand, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”För mig som inte gillar idrott tär det på min psykiska hälsa”: en studie om hur skolmiljön och ämnet idrott och hälsa påverkar elevers välmående.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Månsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Gymnasieelever och digitala resurser: En undersökning om gymnasieelevers användande av och förhållningssätt till digitala resurser i ämnet design2019Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur elever som läser gymnasieämnet design använder sig av digitala resurser. Materialet samlades in genom intervju och enkätundersökning. Resultatet visar att eleverna i undersökningen använder flera digitala resurser, främst dator, ritplatta och mobil som används till inspiration, research, själva formgivningsarbetet och presentation. De använder också flera program. De flesta elever menar att resurserna underlättar arbetet. Eleverna förväntar sig att få jobba digitalt när de väljer att studera design.

 • Pettersson Ouirra, Sammy Samir
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Att skapa musik själv eller tillsammans?: Skillnaderna kring individuellt och kollektivt kreativt musikskapande ur en psykologisk och praktisk aspekt.2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har med detta arbetet haft som avsikt att undersöka hur ett par utvalda personer upplever och praktiserar sitt kreativa skapande. Både på egen hand, som en jämförelse hur det skiljer sig till ett kollektivt skapande i grupp (t.ex ett rockband). Det bygger på att jag valt ut personer som jag vet aktivt skapar musik på båda sätt. Detta resulterar i en studie kring hur personen i fråga ur en psykologisk aspekt relaterar till sitt skapande men även hur dennes process och agerande på en praktisk nivå kan se ut. Jag har som metod använt mig utav intervjuer med dessa personer, som jag sedan sammanställt för att använda som grund till min undersökning. Jag har även valt att delta och observera vid låtskrivarprocesser i en studiosession för att på utomstående håll även se hur musikaliska och praktiska beslut och processer kan anta under aktivt skapande. Jag vill sedan sammanställa och jämföra detta med hur jag själv upplevt samma frågor och problem i mitt eget skapande, då jag på ett sätt kan se mig själv som en insider, eftersom att jag aktivt arbetar med liknande förutsättningar. Jag spelar både i band och skapar musik själv vid sidan om.

 • Rolfs, Patrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Skiljer sig röjda arealer i förhållande till röjningsbehovet mellan Sverige och Finland och hur mycket stöd som utdelas för röjningar?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Röjning innebär en beståndsvårdande utglesning av skog, där huvuddelen av den bortröjda volymen (exklusive överståndare, fröträd etc.) härrör från träd klenare än 10 cm. Huruvida träden tas till vara eller inte spelar ingen roll. Syftet med denna studie är att numeriskt beskriva för åren 1986-2013 skillnaderna mellan Sverige och Finland vad gäller utförda röjningar i plant- och ungskog i förhållande till det omedelbara röjningsbehovet/ målsättningen. Parametrar som skall mätas är röjda realer och utdelade stöd för åtgärderna. Inhämtning av statistik för Sverige har skett ur Sveriges Lantbruks Universitetets (SLU) databaser. För Finlands del har statistik inhämtats ur Naturresursinstitutets (Luke) databaser med kompletteringar av Skogs och Jordbruksministeriets (MMM) databaser. Inledningsvis inhämtades information från databasinnehavare om vilka sökvillkor som var tillgängliga. Därefter inhämtades statistik för röjnings arealer/ bidrag för Sverige och Finland. Avslutningsvis sammanställdes statistiken. Skillnaderna är tydliga mellan länderna, Finland röjer 61 % mer i sina skogar i förhållande till omedelbart röjningsbehov/ målsättning. Sett till Sveriges röjningar är det de enskilda skogsägarna som innehar det stora röjningsbehovet då endast 14 % röjs av det omedelbara röjningsbehovet. Statligt stöd för röjning skiljer sig markant mellan länderna. För åren 2001-2013 har Finland betalat ut i medeltal ca 27,5 miljoner Euro i stöd till enskilda markägare. Sverige har betalat ut i medeltal för perioden 1986/87-2013 ca.2,72 miljoner kr. Tidigare studier som Skogsstyrelsen genomförde 2001visar att beredskapsarbeten hade framgångar med att öka skogsproduktionen. Aktiva åtgärder som beredskapsarbeten gynnar mest sannolikt det hållbara skogsbruket positivt. Denna studie visar att det omedelbara röjningsbehovet i Sverige var som lägst när 1993 års skogsvårdslag infördes och röjningsplikten avskaffades, röjningsplikten verkar har haft en betydande verkan. En tendens hos enskilda markägare i Sverige är att från år 2005 röjs det i samma utsträckning som den enskilde skogsägaren röjde strax innan Skogsvårdslag 1993 infördes och trenden är ökande. Detta kan bero på att allt fler skogsägare certifierar sig vilket kräver en skogsbruksplan. Statliga bidrag för röjning i plant- och ungskog skiljer stort mellan länderna och sett till de svenska statliga bidragen är det egentligen noll för produktionsmålen då ädellövsbidraget och NOKÅS är ett naturvårdspremierande bidrag. Svensk skogspolitik skulle kunna snegla mot finsk, kanske bidrag för röjningar kan vara en bra motivator för att öka svensk skogsproduktion.

 • Musatoiu, Alina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Skrapegård, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial?: En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. Dessutom pekar forskning på att skyltsfönsterlogiken, där verksamheter publicerar bara positiva resultat för att skapa legitimitet och att undvika dåliga rykten, används inom en del offentliga organisationer. Uppsatsens syfte är därför att öka förståelsen för vilken betydelse SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter har. För att nå det syftet använde vi den kvalitativa metoden och vi samlade in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer och offentliga dokument. En av uppsatsens viktigaste resultat är att motiven för brukarundersökningen inte blir uppfyllda. De flesta verksamheterna arbetar inte med resultaten ur ett kvalitets- eller brukarperspektiv, utan främst i syfte att jämföra sina resultat med andra. 

 • Harding, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Tävling som drivkraft till fysisk aktivitet för motionsidrottare: Motivation, beslutsfattande och emotionella upplevelser i relation till fysisk aktivitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att explorativt undersöka hur tävlingsengagemang påverkar motionsidrottares utförande av, och förhållningssätt till, kontinuerlig fysisk aktivitet. Specifikt studerades motivation, emotionella upplevelser och beslutsfattande avseende planering inför samt utförande av fysisk aktivitet och deltagande i tävlingssammanhang. Studieområdet motiverades genom betydelsen av fysisk aktivitet av hälsoskäl i ljuset av avsaknaden av adekvat nivå av fysisk aktivitet utifrån ett samhällsperspektiv bland annat i relation till formellt uppsatta offentliga riktlinjer. Utöver detta saknas holistisk förståelse avseende hur motionsidrottare påverkas av ovanstående psykologiska fenomen. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes varvid efterföljande analys och resultat utkristalliserade fem teman: (i) motivationsfaktorer, (ii) konceptualisering av tävlan och prestation, (iii) hinder och ursäkter för aktivitet, (iv) emotioner tillhörande aktivitet och (v) coping och strategier tillhörande aktivitet. Sammantaget pekar resultatet av studien tydligt på att tävlingsengagemang har en påtaglig påverkan på motionsidrottare avseende ihållande motivation och emotionella upplevelser samtidigt som coping-mekanismer och strategier i olika avseenden appliceras i syfte att upprätthålla aktivitet inför vardagliga hinder. Ytterligare studier bör komplettera denna förståelse kvalitativt och kvantifiera hypotiserade samband i syfte att etablera ökad förståelse kring kausalitet. 

 • Gunnarsson, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Då är det du som är ”solot”: En studie om hur elever förhåller sig till instrument, pop, rock och heteronormativitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Populärmusik är en mansdominerad genre som har haft en plats inom svensk skola i flera decennier och används för att generera undervisningsmaterial. De genretypiska instrumenten avslöjar en stark över- och underrepresentation mellan könen och instrumenten. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och undersöker hur sju elever pratar om och förhåller sig till könskodade instrument samt huruvida heteronormativa föreställningar om maskulinitet och femininitet visar sig hos eleverna i deras bruk av instrument och inom pop- och rockmusik. Resultat visar på hur eleverna gör kön vid bruk av instrument och genrer utefter föreställningar kring heteronormativitet, samt varför vissa upplever en utsatthet i bruk av ett motsatt könskodat instrument. Diskussionen söker att förklara heteronormativa tankegångar om varför eleverna föredrar vissa instrument eller genrer, det vill säga hur den heteronormativa strukturen relaterar till elevernas musikundervisning.

 • Evaldsson, Richard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musikers kommunikation och begreppsanvändning: En kvalitativ studie om musikers sätt att kommunicera och använda musikaliska begrepp2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Sisic, Tajda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: A qualitative study on local’s perception on the reconciliation process in Zenica2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research sets out to deepen our understanding of how reconciliation has been carried in by the locals in the city of Zenica in Bosnia and Herzegovina, 25 years after an ethnically related war. The thesis takes its methodological point of departure in a qualitative ethnographic field study with 14 semi-structured interviews. The findings explore the local's inner perception of truth, mercy, justice, and Peace, and it is analyzed trough John Paul Lederach’s four concepts for reconciliation, Justice, Truth, Mercy, and Peace. The main results examine how Truth, Justice, and Mercy has failed, and how Peace in somewhat has succeeded. In order for them to be achieved are political, economic and social changes needed. The results also indicate that the younger generation's perception of the status of reconciliation today in Zenica differs to a certain extent from the older generation. 

 • Jakobsson, Olivia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Trollkarlarna på Servicekontoren: En kvalitativ studie om Skatteverkets beslut att sluta lämna ut personbevis på servicekontoren från och med 15 maj 20172020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan den 15 maj 2017 har Skatteverkets servicehandläggare slutat lämna ut personbevis på de lokala servicekontoren runt om i landet efter en regel införts om minskat utlämnande. Personbeviset är dock en offentlig handling som inte får nekas enskilda vid ett besök på kontoret. Denna uppsats undersöker hur detta beslut försätter servicehandläggare i en situation där de måste förhålla sig till Skatteverkets regel samtidigt som de måste leva upp till lagens krav på service och uppsatsen behandlar därmed de paradoxer som påverkar deras handlingsutrymme. Detta undersöks via sju (7) intevjuer med servicehandläggare samt inomorganisatoriskt material från Skatteverket där materialet har analyserats med hjälp av Roine Johanssons teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Studien visar att servicehandläggarna kan defieneras som gräsrotsbyråkrater där det uteslutande är upp till den enskilda servicehandläggaren att besluta om en enskild får ut personbeviset vid ett besök eller måste lämna kontoret tomhänt. Studien visar också att bedömningen är godtycklig samt att servicehandläggarna i praktiken inte följer Skatteverkets regel i särskilt hög grad då den inte känns legitim i förhållande till svensk lagstiftning. Studien visar också att servicehandläggarna ifrågasätts när kunderna organiserar sig mot beslutet och att de i slutändan upplever att regeln inte går att motivera. Dessutom slår den olika hårt mot olika typer av människor vilket får vissa servicehandläggare att uppfatta regeln som orättvis. Slutligen visar denna studie att servicehandläggarna i relation till Johanssons teori kan jämföras vid trollkarlar som förväntas utföra förvandlingsnummer som ska skapa beteendeförändringar i kundflödet, men att de inte känner sig trovärdiga i den rollen, vilket gör att de i slutändan väljer att inte följa regeln och på så sätt ''stiga av scenen''. 

 • Bromander, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Det är kul att labba, men that´s it!: En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet.Intresse och motivation är viktiga faktorer i elevernas lärande. Eleverna har en inre motivationsom påverkas av omvärlden under deras uppväxt. Omvärlden är bland annat lärarna i skolan,men även hemmet med föräldrar, släktingar och vänner samt andra personer eleven möter i sittliv. Ämnet kemi är ett ämne som ofta anses vara svårt och det har under flera år noterats attintresset och kunskapen har minskat hos de svenska eleverna. De senaste åren har denna trendbörjat vända. Vad det är som skapar intresse och bibehåller intresse är av yttersta vikt att vetaför att som lärare kunna göra det bästa av undervisningen.I studien har en enkätundersökning genomförts på en kommunal högstadieskola i samtligaårskurser samt en fokusintervju med tre stycken behöriga kemilärare på skolan. 202 elever harsvarat på enkätundersökningen. Data har analyserats i ett statistikprogram. Resultatet visar attelevernas intresse sjunker genom årskurserna. Tre aktörer påverkar varandra för att skapa ochbibehålla motivation. Eleven själv, läraren och hemmet. Alla aktörer behövs för att elevensintresse och motivation ska vara så högt som möjligt och därmed få ett bra lärande.Resultatet visar på att yttre faktorer är viktiga för elevernas motivation, men att det är skillnadmellan vad som påverkar killar och tjejer. Killarnas intresse för ämnet är likvärdigt mellanårskurserna, men deras åsikt om ämnets relevans och hur mycket hjälp de kan få hemifrånvarierar. Tjejernas intresse sjunker däremot genom årskurserna och deras åsikt om ämnetsrelevans och möjlighet att få hjälp hemifrån följder samma mönster.

 • Karlsson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Nyblivna gymnasielärares förväntningar och upplevelser av det nya yrket: En kvalitativ studie utförd på gymnasielärare i mellersta och södra Sverige2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Frank, Jasmine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Larsson, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Konflikter och Känslor på Arbetsplatsen: En studie om sambandet mellan upplevd konfliktnivå, konflikthanteringsstil och ledares emotionella intelligens 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersökte om chefers emotionellt intelligenta beteende och de anställdas egen konflikthanteringsstil predicerade den upplevda konfliktnivån i en arbetsgrupp. En kvantitativ enkätstudie utfördes och deltagare rekryterades online via det sociala mediet Facebook. Urvalet bestod av 64 anställda som uppgav att de arbetade i grupp med en mestadels närvarande chef. Emotionell intelligens mättes med Genos EI Inventory (EI), konflikthanteringsstil med Rahim Organizational Conflict Inventory II och konfliktnivå med Intragroup Conflict Scale. Resultatet visade på en signifikant negativ korrelation mellan EI och konfliktnivå. Resultatet visade även att både integrerande- och kompromissande konflikthanteringsstil hade en signifikant negativ korrelation med konfliktnivå. Studiens resultat diskuterades utifrån tidigare forskning, dess implikationer för arbetslivet och det gavs förslag på framtida forskning.

 • Appelros, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Upplevd stress och stresshantering hos universitetsstudenter, en intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SCB (2017) rapporterar att sju av tio högskolestudenter upplevde sig stressade flera dagar i veckan, ungefär 40 % av studenterna upplevde det också problematiskt att kombinera studier med privatliv. Studiens syfte var att undersöka hur universitetsstudenter upplevde stress och stresshantering. Semistrukturerade intervjuer gjordes på totalt åtta universitetsstudenter. Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys där 3 teman identifierades (1, tidspress, 2 osäkerhet, 3 återhämtning). Resultatet visade att brist på tid var en stor faktor till stress då studenterna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att hinna med tentor, föreläsningar och privatliv. Studenterna beskrev att nya uppgifter, många uppgifter samtidigt och känslan av att prestera under korta deadlines upplevdes som stressande. Det fanns också en uppfattning att höga krav och en känsla av att behöva prestera ledde till ökad stress. Samtliga informanter upplevde en osäkerhet kring skolan och studentlivet som orsakades av upplevelsen av att inte tro på sin egen förmåga att klara en viss tenta, uppgift eller deadline. Återhämtning i form av socialt stöd och fysisk aktivitet var de vanligaste metoderna för att hantera stress. Vidare visade resultatet att majoriteten av studenterna använde sig utav en emotionell copingstrategi för att hantera sin stress. Resultatet från föreliggande studie stämde överens med Källoffs (2015) studie om studenters minskade förmåga att hantera sina studier vid stressande situationer.

 • Carling, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Glader, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Personlighetsegenskaper hos framtida lärare i relation till ”The Big Five”: En kvantitativ studie om personlighetsegenskaper hos lärarstudenter2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Nilsson, Louise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Pontus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Elevers syn på ergonomi inom idrott och hälsa: En kvantitativ studie på gymnasieelever2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förberedes elever i idrott och hälsa 1, som studerar yrkesförberedande eller studieförberedande program till ett livslångt lärande inom ergonomi med syfte att förebygga arbetsskador? Tidigare forskning poängterar ett samband mellan utbildning och ergonomi vilket kan förebygga arbetsskador. Skolinspektionens granskning beskriver hur ergonomiundervisning på gymnasieskolor är bristfällig, där eleverna inte ges möjlighet att utveckla ett sammanhang och helhetsperspektiv i deras framtida yrke. Syftet med studien är att undersöka om eleverna uppfattar att de får med sig tillräckliga kunskaper om ergonomi för sitt vidare yrkesval som kan hjälpa dem att förebygga arbetsskador. Undersökningen är av kvantitativ karaktär och bygger på en enkät med två öppna frågor och tio kryssfrågor. Undersökningen har genomförts på 168 elever i södra Sverige.

   

  Utifrån resultatet har ett antal slutsatser dragits. Resultatet visar en väsentlig skillnad mellan de olika programinriktningarna, där de studieförberedande programmen har lägre kunskap kopplat till ergonomi. Till skillnad från de yrkesförberedande programmen som ges möjlighet att utveckla en helhetsbild för ergonomi kopplat till deras framtida yrkesval, genom mer undervisningstid och varierande samt anpassad undervisning. Vidare slutsats som dragits är att antalet undervisningstimmar inte matchar Skolverkets kursplan för idrott och hälsa 1, där begreppet synliggörs i ämnets centrala innehåll, förmågor samt kunskapskrav.

 • Evysdotter, Elvira
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården: Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. Jobbkrav-resurs modellen används för att beskriva vilka (emotionella och organisatoriska) krav och (sociala och organisatoriska) resurser som finns på arbetsplatsen. Modellen kombineras med ¨work-home balance¨-modellen för att få förståelse för interaktionen mellan välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Studien utgår från kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor, verksamma inom psykiatrivård för vuxna. Materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visar på att patientkontakten innebär höga emotionella krav för sjuksköterskor samtidigt som patientkontakten upplevs meningsskapande. Socialt stöd på arbetsplatsen utgör en viktig resurs för att bibehålla ett välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Att balansera krav (t.ex. patientmöten) med resurser (t.ex. tid för återhämtning) upplevdes viktigt för att minska stress. Sjuksköterskorna upplevde av att privatlivet påverkade välmående på arbetet. Att ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet upplevdes viktigt för att minska risken att påverkas av arbetsrelaterad stress på fritiden. 

 • Jansson, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Predicering av svenska elitorienterares prestation: Motivation och träningsmängds betydelse för prestation2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens svenska elitorienterares måltyper och deras idrottsliga framgång. Detta genom att analysera deras motivationsfaktorer baserat på 2x2 achievement goal framework. 80 svenska elitorienterare svarade på enkäten 2 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport samt rapporterade det gångna årets träningsmängd och nuvarande rankingpoäng i det svenska rankingsystemet. Genom regressionsanalys påvisades bland måltyperna inga signifikanta prediktorer för deltagarnas prestation. Med hjälp av en ANOVA visade resultatet att mastery approach goals var signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna. Den uteblivna prediktorn på prestation står i kontrast till tidigare forskning varför ytterligare forskning krävs för att identifiera orsakerna. Det faktum att mastery approach goals är signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna är en god förutsättning som kan utnyttjas genom att tydlig fokusera på individuell utveckling med specifika målsättningar för respektive orienterare.

 • Norberg, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Lindholm, Saga
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  När normaliseringen är problemet: En kvalitativ studie om socionomers förståelse för vad som gör att vissa kvinnor stannar i heterosexuella parrelationer där mannen utövar våld.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate social workers ́ understanding of why some abused women stay in heterosexual couples where the man practices violence, and based on their understanding increase knowledge of how the work of abused women is shaped in practice. The empirical data are based on semi-structured telephone-interviews with six respondents who have a degree in social work and who are working with women exposed to domestic violence. Three research questions guided our investigation: What reasons do the social workers ́ identify to why some women stay in heterosexual relationships where they are subjected to violence? What characterizes social workers ́ understanding of women's choice to stay in a violent heterosexual couple relationship? Do social workers ́ understandings of women's choices have significance in client-centered work and if so how? The study deals with theories about gender, the concept of identity and the normalization process. This study has a hermeneutic approach because of it ́s purpose to investigate social workers ́ understanding of why some women stay with men who exposes them to violence. By interpreting the social workers ́ understanding for the phenomenon, one can increase knowledge of how the social work with women who are subjected to violence, is shaped in practice. Due to previous research and the social workers ́ answers there are many reasons why some women stay in a violent relationship. Two main themes could be distinguished: practical and emotional dependencies. The analysis focuses on social workers ́ understanding of an individual-oriented problem, gender- and identity-based problem, and that social workers ́ see the problem based on the normalization process. This means that the social workers ́ understanding of the problem contributes to characterize the social work in practice, by attempts to denormalize the woman from her vulnerable situation which has been shaped into something normal for her. The findings that this study has reached, we think can contribute to the state of knowledge about the problems of women who are exposed to men ́s violence. Based on the fact that social workers’ central tools in the client-centered work are characterized by knowledge and understanding, we think it's important to elucidate social workers’ understandings of the problem, as these parts can influence a woman's choice to stay or leave.

 • Strömgren, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Att vara en första linjens chef: En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelse av psykosocial arbetsmiljö2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rollen som första linjens chef är en utmanande funktion där krav och förväntningar från två håll påkallar deras uppmärksamhet. En fungerande psykosocial arbetsmiljö är av särskild betydelse för ett fungerande arbetsliv, inte minst för att första linjens chefer ska klara sitt uppdrag. Tidigare forskning har visat att en funktionell och främjande psykosocial arbetsmiljö förebygger psykisk ohälsa. Syftet med studien var att beskriva vad rollen som första linjens chef inom privat sektor medför; hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs och vilka krav och utmaningar, samt vilka resurser de erfar. Materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att övervägande så upplever första linjens chefer att de trivs i sin roll och att de mår bra, men det finns även indikationer som visar att deras psykosociala arbetsmiljö behöver hörsammas. Resultatet visade också att första linjens chefers största krav i rollen utgörs av en upplevd stress och tidspress, men även att de har en resursbrist som främst manifesteras av ett bristande stöd från högre chefer och HR. Deras främsta resurs består i stöd från kollegor och medarbetare. Fokus i framtiden bör koncentreras på det organisationella, där stödjande ledarskap främjar hälsan för första linjens chefer.

 • Fransson, Ebba
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Svensson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Empati bland gymnasieungdomar: Har könstillhörighet och syskon betydelse för hur empatiska vi blir?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to examine whether gender, siblings and sibling placement has an effect on empathy among older teenagers in Sweden. We let 72 high school students aged 18 - 19 answer a survey based on Basic empathy scale, together with two qualitative questions. Basic Empathy scale measures both affective empathy, which is the ability to feel what someone else feels, and cognitive empathy, which is the ability to understand someone elses feelings. The results showed that girls scored significantly higher on the affective empathy scale. Older siblings scored significantly higher on the affective empathy scale as well, compared to middle and younger siblings. No significant results were found on the cognitive empathy scale. The answers on the qualitative questions also suggested that girls may have higher empathy, or at least wants to describe themselves as more empathetic. We do believe that more empathy research is needed, especially in a Swedish context.

 • Sjögren, Alfred
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Astronomiundervisning i fokus: En kvalitativ studie om astronomiundervisning ur ett lärarperspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker astronomiundervisningen på gymnasiet ur ett lärarperspektiv. I detta undersöks hur svenska gymnasielärare undervisar i området och hur de kanske skulle vilja undervisa om möjligheter fanns. Studien undersöker också lärarnas kunskapsläge och möjligheter att skaffa sig kunskap som de tycker fattas, samt om något av detta kan leda till att lärarna försummar något område av det centrala innehållet. Går det att se någon skillnad mellan lärare med mycket utbildning i astronomi eller inte?

  Resultatet indikerar att lärarna framför allt använder sig av föreläsningar och klassrums-diskussioner med stöd av digitala hjälpmedel. Många skulle dock vilja jobba mer med observationer men nämner att det finns olika svårigheter med det. De känner också att de har bra kunskaper inom området och att ytterligare fortbildning finns att tillgå om det skulle behövas.

 • Ahlin, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Urfolket samerna- En statslös nation.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?

   

  Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider.

   

  För att få svar på hur samerna och andra urfolk har behandlats i förhållande till deras markrättigheter och användning av de ytor och platser som är och har varit viktiga för dem, genomfördes en kvalitativ intervju. Intervjun gjordes med professor Gunlög Fur en mycket ämneskunnig person från Linnéuniversitetet. Som ett komplement har en litteraturstudie och en mindre jämförande studie genomförts.

   

  I resultatet av litteraturstudien påvisas att staten enligt tidigare forskning har väldigt svårt att ge samerna självbestämmande över marken som de kallar Sápmi, då de överstatliga regler och lagar för hur detta ska gå till, ofta hamnar i konflikt med markägare och staten egna lagar.

   

  Uppsatsens jämförande studie där samernas situation i Sápmi jämförs med två andra urfolk, nämligen kurderna i Kurdistan och mapuchena i Wallmapu, visar att det finns både likheter och skillnader mellan urfolkens rättigheter till marken och i vilken utsträckning de under historien har haft olika förutsättningar för markanvändande beroende på vem som haft makten över marken.

   

  En analys av resultatet av studien visar att urfolkens värdering av markens betydelse sällan handlar om ekonomiska värden utan om historiska, geografiska eller kulturella kopplingar.

   

  Slutsatsen av denna studie blir att urfolks rättigheter till mark ser ungefär lika ut oavsett vilken stat de lever inom. Deras rätt till självbestämmande är väldigt begränsad och deras markintressen hamnar i stort sätt alltid i skymundan för de ekonomiska intressen som styr staters agerande.  

 • Kljako, Ervin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Forsberg, Michelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever: En Kvantitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. Deltagare bestod av (n = 111) gymnasieelever  i årskurs tre. En enkel linjär regression visade att coping stod för 13% förklarad varians av upplevd akademisk stress. Ett oberoende t - test genomfördes mellan emotionsfokuserad coping samt problemfokuserad coping och resultatet visade att det ej var någon signifikant skillnad mellan val av copingstrategi under upplevd akademisk stress hos gymnasieelever i årskurs tre. Slutligen visade föreliggande studie att coping var en signifikant prediktor av upplevd akademisk stress, men stod dock för en låg förklarad varians. Hur den akademisk stressen upplevs är väldigt komplext och påverkas av en stor mängd olika faktorer, allt från kulturella till psykiska samt även biologiska. Hur predisponerade eleverna är till stress, vilka verktyg de lär sig använda i skolan och även vilka de väljer att använda, påverkar resultatet av den upplevda stressen i gymnasiet. 

 • Ejermo, Emil
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hansson, Oskar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lärare i idrott och hälsa om kunskapskrav och kommunikation: Tolkning, konkretisering och förmedling2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Rajkic, Denis
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  “Det kan ju vara viktigt att kunna dans”: En kvalitativ studie om niondeklassares upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisning av idrott och hälsa2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att dansen och den diskursen som omger den är mångfacetterad. Dans och dansundervisning upplevs vara problematiskt utifrån faktorer som bland andra utgörs av föreställningar om genus, lärande värde, kroppsideal, fostran, marginalisering, normer, traditionella- och moderna danser. Studiens syfte var att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i årskurs 9. Ett vidare syfte var att undersöka om och i så fall hur elevernas upplevelser skiljer sig åt med avseende på könstillhörighet. I  fallstudien medverkade totalt sex elever, tre pojkar och tre flickor. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av didaktisk teori och genusteori. Resultatet visade att pojkars och flickors upplevelser av dans och dansundervisningen skiljer sig åt. Traditionell danser upplevs som mindre intressant medan moderna danser i kombination med elevinflytande påverkar intresset positivt. Att kunna dansa och behärska takt och rytm upplevs som meningsfullt. Rätt didaktiska val i dansundervisningen främjar ett positivt intresse för dans, samtidigt påverkas elevernas upplevelser av Hirdmans genuskontrakt.

 • Kaukua, Diana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Klassisk heavy metal: Elgitarrens betydelse, klangfärg och faktorer som påverkar ljudet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka elgitarrens betydelse, klangfärg samt vilka faktorer som påverkar gitarrljudet inom musikgenren klassisk heavy metal. Detta undersöks genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med heavy metal gitarrister.

  Resultat visar att elgitarren har en viktig roll i klassisk heavy metal och att distorsion främst utgör klangfärgen. Kompletterande ord om klangfärgen såsom varmt och fylligt nyanserar denna bild. Förstärkare med hög wattkapacitet och sustain, distorsion effekt, powerackord, ”humbucker”- eller ”single coil” pickups (elgitarrmikrofoner) och spelteknik är faktorer som påverkar gitarrljudet.

  I konklusion är elgitarren betydelsefull, klangfärgen är mest påverkad av distorsion samt att både fysiska element och spelteknik påverkar elgitarrljudet.

 • Karlsson, Dennis
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Anpassningar i musikundervisningen: en studie om specialpedagogiska metoder inom ämnet musikteori2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Specialpedagogik infördes i lärarutbildningen år 2011, vilket betyder att merparten av dagens lärare inte har fått någon utbildning inom specialpedagogik. Denna studie undersöker vilka specialpedagogiska metoder som används inom de musikteoretiska ämnena, hur dessa val av metoder påverkas av lärarens erfarenhet, huruvida lärarna upplever att de kan vända sig till elevhälsan för att få stöd samt om det finns behov av fortbildning inom specialpedagogik hos musiklärare. Resultat av enkätstudien visar att extra förklaringar och anpassade läromedel är de vanligaste anpassningarna som musiklärare gör.

 • Areström, Filip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  State-Sponsored Terrorism: The case of Pakistan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to understand why Pakistan is not on the US State Departement's list of state sponsors of terrorism. This has been done via a theoretical case study that makes use of the US code to identify what makes a country qualify for the State Department's list. It also makes use of defensive realism to understand and see if any other factors could explain why Pakistan is not on the list. These theoretical frameworks have been applied to how the situation looks like in Pakistan and how the US has responded. After the framework has been applied this thesis draws the conclusions that Pakistan qualifies for the list but according to defensive realism the US has acted rationally when they have decided not to put Pakistan on the list. By adopting moderate strategies towards Pakistan, the US can avoid problematic situations and conflicts that could arise if Pakistan were to be appointed. This is especially important since Pakistan is located in a region with high tensions.

 • Russell, Sophia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord: Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. Intentionen med föreliggande studie är därmed att undersöka gymnasieelevers och deras lärares uppfattningar om elevernas språkbruk kopplat till slangordsanvändning. Utifrån det undersöks vilka elever, utifrån kategorierna kön och programtillhörighet, som i största mån upplever att de använder slangord i olika skolkontexter. Dessutom undersöks lärares attityder till slang och huruvida de upplever att de behandlar ämnet i sin undervisning. Studien bottnar i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där sociolingvistiken och dess teori om ackommodering möjliggör att undersöka språkliga anpassningar. Materialet består av kvantitativa enkäter som besvarats av svensklärare och deras gymnasieelever. Resultatet visar att de språkliga skillnaderna ifråga om programtillhörighet är mer framträdande än de språkliga skillnaderna avseende könstillhörighet. Den grupp som främst upplever att de minskar sitt bruk av slangord i skolan är flickor på studieförberedande program. Resultatet visar även att lärare generellt upplever att de undervisar om slangord inom ramen för kursen Svenska 1 i förhållande till undervisning om språkvariationer. Slutligen konstateras att de undersökta lärarna har en positiv attityd till slangord, även i klassrummet så länge de förekommer i rätt kontext.

 • Widegren, Alexandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Lindkvist, Emilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Kvinnligt ledarskap: En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att mängden kvinnor i ledande positioner har ökat. Kvinnliga chefer är förknippade med framgångsrika och effektiva organisationer. Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns gemensamma upplevelser och faktorer mellan olika kvinnor som hade erfarenhet av ledarskap inom Regionen. Studien hade även som mål att förmedla kunskap om upplevelsen av kvinnligt ledarskap. För att studera ämnet användes en kvalitativ metod. Sex deltagare med varierande erfarenhet av kvinnligt ledarskap blev intervjuade. Därefter blev empirin undersökt genom en tematisk analys. Resultatet av studien visade att det fanns gemensamma upplevelser och faktorer, vilket resulterade i tio olika teman: motivation, support, tillit och förtroende, anpassning till gruppen, omtanke om gruppen, grundförutsättningar, utvecklingsbarhet, organisationen, person framför kön och påfrestningar. Alla teman förutom temat person framför kön kunde kopplas ihop med tidigare studier. Samtidigt kunde en förklaring till detta undantag bero på skillnader i det sociala systemet mellan olika kulturer. Vid framtida forskning kan det finnas svårigheter med att generalisera resultatet i och med studiens subjektiva tolkning och undersökning av deltagare på en specifik arbetsplats. Avslutningsvis hoppades studien kunna inspirera till framtida forskning i ämnet. 

 • Linde, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Elsa Stenhammar: En kvinnas liv och musikaliska gärningar i Göteborg 1897-19362019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsen behandlar Elsa Stenhammars (1860–1966) liv ur ett biografiskt och musikaliskt perspektiv. Vem var hon? Varför är det så svårt att hitta information om henne och hennes musikaliska bidrag till Göteborgs musikliv? Elsa Stenhammar gjorde många saker under sin livstid i musikens namn och var en betydande person för Göteborgs musikliv. Hon var bland annat en av de ledande personerna för Folkkonserterna i Göteborg tillsammans med sin moster, kompositören och organisten Elfrida Andrée (1841–1929). Elsa Stenhammar var också en av nyckelpersonerna vid tillblivelsen av den kör som idag heter Göteborgs Symfoniska kör. Med den här uppsatsen vill jag ge Elsa Stenhammar en välförtjänt plats i musikhistorien. Jag har studerat källor på Regionarkivet och Universitetsbiblioteket i Göteborg som syftar till att visa på Elsa Stenhammars musikaliska arbete. För att illustrera detta har jag gjort en analys av utvalda folkkonserter under ledning av Elsa Stenhammar själv. Övriga källor som behandlas är med tonvikt baserad på musikvetaren och professorn Eva Öhrströms (1999) bok om Elfrida Andrée och Öhrströms kartläggning av borgerliga kvinnors musicerande. Här sammanställer jag tidigare forskning rörande Elsa Stenhammars liv och konstnärskap. Ur ett teoretiskt perspektiv, med rötterna i intersektionalitet och Pierre Bourdieu’s habitusbegrepp, har jag närmat mig Elsa Stenhammar för att undersöka hur maktstrukturer och det kulturella kapitalet har påverkat hennes karriär. Uppsatsen visar hur Elsa Stenhammar har haft fördelar genom att ha habitus, i detta fall ett kulturellt kapital. Genom att redan från födseln tillhöra en borgerlig klass i samhället, där kultur, musik och konstnärskap hade stor betydelse, fick Elsa Stenhammar ett försprång. Många dörrar var på detta vis lättare att öppna och tröskeln att ta sig vidare i musiklivet genom utbildning och nätverk inte lika hög.  Jag har också kommit fram till att Elsa Stenhammar befunnit sig i en maktstruktur om man tittar på det ur det intersektionella perspektivet. Maktstrukturen mellan Elsa Stenhammar och de olika människor som hon har stött på under sitt yrkesliv har med all sannolikhet format hennes riktning i arbetslivet. Min forskning ämnar bidra med en samlad biografi över Elsa Stenhammars liv, samt en kartläggning av några ur hennes karriärs höjdpunkter.

 • Ström Fahlqvist, Edvina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Omgivningens musikalitet: Fältinspelningens roll i skapandeprocessen hos tre nutida experimentella musikskapare2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay examines how field recordings have been used in composition historically, and how three contemporary composers are using field recording as an element in their compositional practice. With focus on the relationship between detailed listening to sonic environments, inspiration and musical composition and the correlation between these aspects, this essay investigates a few examples of current artistic practices wherein field recording has been used as an integral part of the artistic process. The results of this study show a wide discrepancy between how the composers use and process field recordings in their respective work, and also shows shared commonalities regarding how composers actively listen to and retrieve inspiration from their sonic environments, and how they develop an ear for a complex and detailed musicality of the sounds they encounter in everyday life. The study also comments on and analyses the historical use of field recording in artistic practices and the use of field recording as a subjective form of artistic expression.

 • Clara, Dahlberg
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Att skapa förutsättningar för skapande: En studie om musiklärares syn på elevernas musikskapandeprocess2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka musiklärares syn på sina elevers process genom Websters modell för kreativt tänkande, de musikaliska förmågor och val lärarna menade att eleverna använde sig av samt vad lärarna menade att de gjorde för att underlätta elevernas musikskapandeprocess. Fem musiklärare intervjuades genom semistrukturerade intervjuer, där de fick möjlighet att utveckla sina tankar kring den kreativa processen, de yttre faktorerna som påverkar den samt vad de menade att de ser i sina elevers skapandeprocess. Resultatet av empiriinsamlingen visade att de hade skiftande synsätt på elevernas process och hur den såg ut, och utifrån deras uttalanden kunde deras syn på elevernas skapandeprocess delas upp i kreativa processer och praktiska processer. De tog upp gehör och reflektion som musikaliska förmågor som deras elever uppvisade under sin kreativa process, och diskuterade kunskaper och tydliga ramar som didaktiska val som de applicerade på sin undervisning för att underlätta elevernas musikskapande. Lärarna kunde nämna hinder i musikskapandet, såsom elevernas brist på kunskap och deras osäkerhet i sin förmåga. Samtliga musiklärare var väldigt positivt inställda till att inkludera musikskapande i undervisningen och menade att det gynnar eleverna både i musikämnet och utanför skolan. 

 • Eriksson, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  "Sen tragglade jag bara": En studie om gymnasieelevers motivation och övningsmetoder.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien ämnar ta reda på vad som motiverar elever till att öva på sina instrument samt vilka metoder de använder under övningsprocessen. För att ta reda på detta har enskilda intervjuer gjorts med fyra elever från tredje året på gymnasiets estetiska program där de svarar på frågor kring ämnet. Deras svar sammanställs sedan i ett resultat och analyseras utifrån Ryles (1945) begrepp angående knowing that och knowing how, samt utifrån tidigare forskning och övrig litteratur kring ämnet övning och motivation. Studien fokuseras slutligen på övning och huruvida elever behöver utbilda sig till att bli goda övare för att få en så givande övningsprocess som möjligt, för att bli en bättre musiker än den de var igår.

 • Kesti, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Intervjustudie om gymnasielärares upplevelser av sin yrkesidentitet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse för gymnasielärares upplevelser  kring sin yrkesidentitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju gymnasielärare i  sydöstra Sverige. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. De fyra teman som      identifierades var: 1) Definition av yrkesidentitet 2) Utmaningar med läraryrket 3)           Yrkesidentitetens utveckling och 4) Omgivningens påverkan. Studiens resultat visar att          lärares yrkesidentitet upplevs som speciell, eftersom en stor del av den personliga identiteten uttrycks genom yrket. Detta upplevs av lärarna både som ett privilegium med yrket men även som en utmaning. Balansgång mellan det privata och det professionella bidrar till yrkets dynamik och den ständiga förändringen i upplevelsen av yrkesidentitet.Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Slutsatsen är att lärares yrkesidentitet är speciellt att studera och kan betraktas ur ett flertal olika aspekter.De olika aspekter kan exempelvis gälla sociala omgivningens påverkan på yrkesidentitet eller yrkesidentitetens utveckling. Yrket      kräver att läraren arbetar genom sig själv och sin egna personlighet, samtidigt som detta       försvåras av regler och riktlinjer som samhället och skolledning styr. Utöver detta            poängterade respondenterna betydelsen med att reflektera över egen yrkesidentitet.   

 • Bramhagen, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. Resurser har visat sig ha ett negativt samband med utbrändhet och ett positivt samband med engagemang. Syftet med denna studie var att undersöka om krav och resurser i arbetet predicerar graden av engagemang hos polisens utredare. Studien genomfördes med enkäter vilka besvarades av 90 utredare som arbetade inom polisen. Krav och resurser mättes med COPSOQ II och engagemang mättes med UWES-9. Datamaterialet analyserades med en multipel regressionsanalys, vilket resulterade i en signifikant modell där prediktorerna krav och resurser kunde förklara 34.9% av graden av engagemang. Vidare visade resultatet att resursen, autonomi, var den prediktor som hade störst inflytande på graden av engagemang. Resultatet diskuterades utifrån komplexiteten i de undersökta prediktorerna och kvalitativ forskning vore önskvärt för att bättre förstå denna komplexitet.

 • Davidsson, Emely
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Hälsans innebörd i ämnet idrott och hälsa2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Idrott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genomförda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rapporten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. Min studie utgår från denna skillnad mellan styrdokument och den genomförda undervisningen. Ytterligare en aspekt som jag har förhållit mig till är att Skolinspektionens kritik, i stort har varit densamma i rapporterna från såväl 2010, 2012 och 2018. Många av de problem som identifierades 2010 och 2012 finns med andra ord kvar 2018.

  Den metod som jag har valt är en kvalitativ intervjustudie i form av semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av tre idrottslärare från tre olika gymnasieskolor i Östergötlands län. Resultatet av studien är att lärarna är mycket lika i sina tankar kring innehållet, metoden och syftet med sin undervisning inom området hälsa. Resultatet visar att undervisning om hälsa huvudsakligen sker inom området träningslära. Innehållet i denna undervisning handlar till största delen om fysiologi, anatomi, konditions- och styrketräning. Kost och kosthållning, droger och doping och spänningsreglering och mental träning finns med i samtliga lärares undervisning. Deras undervisningsmetod är relativt lika, de skillnader som finns beror av lärarnas olika förutsättningar. Här nämner de till exempel material och lokaler. Slutsatsen i studien är att lärarna har liknande upplägg för området hälsa. De menar att deras undervisning har både praktiska och teoretiska moment och de säger att de strävar efter att integrera dem med varandra. Lärarnas mål är att ge eleverna förståelse för och förmåga att påverka sin egen hälsa i ett livslångt perspektiv.

 • Persson, Emelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Turesson Alfaro, Viviana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Anorexia - Min värsta fiende: En bloggbaserad litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper vägran att äta från den drabbades sida. Personer med anorexia nervosa har en förvrängd kroppsuppfattning som gör att de trots livshotande undervikt ser sig själva som överviktiga. Av alla som drabbas är 90 procent av kvinnligt kön. Vanliga symptom är bland annat avmagring, skador på tänder, hypotoni, hypotermi, bradykardi samt mag- och tarmproblematik. Riskfaktorer som är kopplade till diagnosen anorexia nervosa är bland annat specifika personlighetsdrag, ärftlighet samt traumatiska händelser i livet. I jämförelse med övriga psykiatriska diagnoser har anorexia nervosa en förhöjd mortalitetsrisk. Behandlingen består utav flera olika åtgärder däribland nutritionsbehandling och kognitiv beteendeterapi.                                                                                        

  Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa.  

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på bloggar där en manifest innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Granheim genomfördes.                              

  Resultat: Resultatet visade att anorexia nervosa hade en stor inverkan på kvinnornas livsvärld. Sjukdomen genererade stort lidande på flera plan i individernas liv, bland annat i form av ångest, den upplevda onda rösten, vid måltider, vid betraktning av sig själva och sin vikt.                                                                                              

  Slutsats: Resultatet visade att anorexia nervosa innebär en ständig konflikt mellan det friska och det sjuka hos de drabbade kvinnorna. Det är av stor vikt att som sjuksköterska ha en ökad förståelse för hur sjukdomen upplevs och påverkar individens livsvärld för att på så sätt kunna ge bästa möjliga vård. 

 • Schauerte, Tobias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Lindblad, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Eliminating window frame module pre-assembly to increase off-site production efficiency of timber-framed houses: a case study in Sweden2017Ingår i: Presented at the SWST 60th International Convention: "Forest Sector Innovation for a Greener Future", Vancouver, Canada, June 12-16, 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many Swedish firms producing timber-framed houses lack in production development. Their off-site assembly is mainly non-automated and the Swedish building sector was identified to have the highest building costs in the European Union. Production costs account for the majority of these costs, caused by inefficient production processes. In this case study, value stream analysis and expert interviews were performed at a Swedish firm producing timber-framed houses. Focusing on the pre-assembly of window frame modules, possibilities to include the necessary working steps in the main assembly process of the timber-framed walls were identified, in order to eliminate the manufacturing of this component in a separate process. The results show that the average pre-assembly time for a standard window frame module is 29 minutes 52 seconds, excluding all necessary material supply. An analysis of the main wall assembly process revealed an unbalanced process flow and occurring bottlenecks upstream, resulting in queuing time downstream. Here, working steps to directly mount the window into the wall could be included. This would take about five minutes, yet, would not affect the total lead time of the pre-fabricated timber-framed walls but instead free one full-time operator. In total, a more efficient production process could be achieved.