lnu.sePublikationer
1234567 1 - 50 av 364
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sebrén, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Lundqvist, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag: Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medarbetare har börjat ses som den viktigaste resursen på många företag och enligt forskare förväntas fokus på humankapitalet bli än större framöver. Syftet med studien var att undersöka vilka organisationspsykologiska faktorer som hade starkast effekt och samband med framgång. Faktorerna som studerats var ledarskap, kompetensutveckling, frihet, stolthet samt företagskultur. Samtliga 79 deltagare, från fem olika företag, besvarade enkäten med frågor rörande dessa fem faktorerna. Framgång studerades utifrån fyra perspektiv: ekonomisk lönsamhet, personalomsättning, medarbetarnas upplevelse av fokus på humankapitalet i företaget samt deras upplevelse av framgång i jämförelse med andra företag inom samma bransch. Stegvis multipel regression användes som statistik analys i studien och resultatet visade på att faktorn företagskultur var den som genomgående hade störst effekt på samtliga av de beroende variablerna. På en delad andra plats kom variablerna kompetensutveckling och frihet. Alla korrelationer blev signifikanta med undantag för framgång baserat på ekonomisk lönsamhet där effekterna var för låga för att ge utslag.

 • Ahlström, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Edvardsson, Robert
  Linnéuniversitetet, Universitetsförvaltningen.
  Rieloff, Mattias
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett arbete för en övergång till ett öppet vetenskapssystem pågår både nationellt och inom EU. I Sverige är det Vetenskapsrådet som fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur denna övergång ska genomföras, och målbilden är att ett sådant system ska vara på plats år 2025. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar att stödja sina anställda forskare vad gäller hantering av forskningsdata.

  För att få en bättre förståelse för hur forskningsdata hanteras vid lärosätet skickades en enkät ut till lärosätets forskare av gruppen som genomför en förstudie för inrättande av en Data Access Unit (DAU) vid Linnéuniversitetet. Gruppen består av personal från universitetsarkivet, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och Grants and Innovation Office. DAU kommer att stödja Linnéuniversitetets forskare i fråga om hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet görs i samarbete med den nationella forsknings-infrastrukturen SND, Svensk Nationell Datatjänst

 • Karam, Hanan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Diagnostiska quizzar som en del av undervisningen av naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet: Synpunkter från elever och lärare2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vad elever på naturvetenskapligt program som under 10veckor testat dagliga diagnostiska kort-svars-quizzar i biologi, kemi och bioteknikanser om sådana quizzar. Dessutom har åsikterna hos ämneslärare i sammagymnasieskola kring användningen av quizzar som hjälpmedel i undervisningeninhämtats. Eleverna anser överlag att quizzar kan bidra till att förbättra deras studieteknikgenom att hjälpa dem att minnas viktiga fakta från lektionen. Eleverna anser attquizzarna har hjälpt dem att testa sin kunskap och härigenom hjälpt dem att inse vadde behöver läsa mer om. För en del av eleverna har quizzarna uppmuntrat dem tillatt söka information innan lektionerna. En tredjedel av eleverna kände att quizzarnagjorde dem mindre stressade än vid vanliga prov, stress var högre vid muntlig quizän en skriftlig quiz. Trots att eleverna således överlag är positiva till användning avquizzar i undervisningen anser hälften av eleverna att de inte vill att de bästa 10quizzarna från hela året ska räknas in i den summativa bedömningen. Många olika ämneslärare tyckte att quizzar är användbara i deras vardagligaundervisning, och vissa ansåg att quizzar kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t.ex. innan ett nytt avsnitt introduceras. Drygt hälften av lärarna använder quizzar isin vardagliga undervisning några gånger per månad. Nästan hälften av lärarna villinte att elevens 10 bästa quiz-resultat under läsåret ska räknas in dess slutbetyg. Både lärare och eleverna tycker att quizzar är roliga att göra.

 • Olsson, Daniella
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Östlund, Gabriella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg: En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. Our study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in four middle-sized municipality in the southern part of Sweden. A total of seven middle managers were interviewed. The results showed that the middle managers in private elderly care has a complex leadership with many important responsibilities. The conclusion highlights that middle managers in the private sector have many possibilities like shorter decision paths and freedom of action. The struggle for the middle managers is to implement the management's decisions that they don't agree with. The conclusion also include that the middle managers perceives the financial goals of their organization as something positive regardless of whether they perceive the profit interest as noticeable or not. The middle managers have plenty of ways to quality assure care for their care recipient. Lastly the middle managers show that their leadership is furtherance to prevent the emergence of ethical dilemmas. 

 • Sadelsten, Viktoria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Fritidslärarnas användning av digitala verktyg2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). I det reviderade tillägget har det tillkommit att lärare i skolan och lärare i fritidshem ska arbeta med digitala verktyg i verksamheten. Denna undersökningen fokuserar på lärare i fritidshem och deras användning av digitala verktyg i fritidshemmet. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjumetoden. Resultatet visar att de digitala verktyg som används på fritidshem är surfplatta, dator och smarttelefon. Verktygen används i verksamheten för att det är ett krav från styrdokument och några fritidslärare uppger också att anledningen är att förbereda inför framtiden. Användningen skiljde sig åt mellan fritidslärarna. Några av fritidslärarnas användning innefattar att lära ut programmering och låta eleverna använda verktygen i underhållningssyfte. Andra fritidslärare för i dagsläget närvarostatistik om eleverna med hjälp av en surfplatta. Men även de använder också digitala verktyg som underhållning till eleverna. Fritidslärare uppfattar vidare att de behöver mer kompetens kring verktygen, några uppger att de även tycker att det finns lite tid att införskaffa eller förbättra kompetensen. Men de flesta fritidslärare uppfattar även att det är roligt att lära ut kunskaper med hjälp av digitala verktyg och att eleverna lär sig olika kunskaper, exempelvis programmering. Analysen av resultatet gjordes med hjälp av TPACK som ramverk.

 • Fager, Ebba
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Engström, Nadja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Compassion fatigue - att inte låta medlidandet ta överhand2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medlidande kan ses som något sjuksköterskan bör ha förmågan till för att kunna ge en god vård. Genom att ta del av patientens känslor och lidande byggs en god vårdrelation, men att ständigt utsättas för andras lidande kan få konsekvenser. Sjuksköterskor som drabbas av compassion fatigue riskerar att förlora sin empatiska förmåga vilket speglas i både den vårdande relationen och patientsäkerheten.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa hur compassion fatigue kan förebyggas hos sjuksköterskor.

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen som utfördes var en innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Förebyggande genom ökad kunskap och reflektion, genom mentorskap och stöd samt genom stresshantering. Samtliga kategorier har visats vara förebyggande mot CF och kan implementeras i vården som helhet.

  Slutsats: I dagsläget är kunskapen om CF bristfällig men genom ökad kunskap och förståelse kan riskerna för att drabbas minska. Goda vårdrelationer och minskad stress är två nyckelfaktorer i att förebygga uppkomsten av CF. En sjuksköterska som har tid för återhämtning kommer kunna ge en bättre vård.

 • Petersson, Alice
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Hagman, Annie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att leva med obotlig sjukdom: Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karlsson, Emilia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ljung, Torbjörn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sjuksköterskors upplevelser av evidensbaserad vård: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga baserat på dagens aktuella evidens. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård. Metod: För att besvara syftet användes en litteraturöversikt med innehållsanalys. Resultat: Två kategorier med tillhörande underkategorier framkom. Den första kategorin var Attityder till evidensbaserad vård. Huvudfyndet var att de flesta sjuksköterskor insåg fördelarna med evidensbaserad vård men implementeringen är begränsad på grund av inneboende hinder hos individen som rädsla inför nya arbetsmetoder, lågt engagemang och kunskapsluckor. Motivationen till evidensbaserad vård ansågs som drivkraften, men att sjuksköterskan även påverkas av avdelningskulturen och ledningen. Den andra kategorien som framkom var Kunskapsutveckling som visar att sjuksköterskor har olika förutsättningar att ta till sig kunskap på grund av varierande utbildningsnivå. Men att fortbildning genom kurser, mentorer och förebilder kan vara stödjande. När ett vårdproblem uppstår vänder sjuksköterskans sig inte i första hand till vetenskapen för kunskap, anledningen ansågs vara bland annat kunskapsbrist och svag tillit. Slutsats: En av sjuksköterskans största utmaningar är att förhålla sig till de olika delarna av evidensbaserad vård, och med en ökad kunskap och medvetenhet kring fenomenet kan motivation och attityder förändras.

 • Johansson, Jeanette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Andersson, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  När vården ändrar riktning - Sjuksköterskors upplevelser av att ge vård till patienter i livets slutskede2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år avlider omkring 90 000 – 100 000 människor i Sverige, där majoriteten är i behov av palliativ vård. Livets slutskede kan för patienten innebära starka känslor som ilska, sorg och smärta. Döden är ett ämne som väcker starka känslor hos människor. I livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskan ger stöd till patienten och de närstående, så att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt. Men även ger stöd till närstående efter patientens bortgång, då närstående bär med sig minnen från vården hela livet.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge vård till patienter i livets slutskede.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med elva kvalitativa artiklar genomfördes. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades därefter i en kvalitativ innehållsanalys enligt Friberg (2012).

  Resultat: Två teman identifierades, vilket var mötet med patienten och närstående, och sjuksköterskans professionella hållning. Temana skapades utifrån fem subteman. Livets slutskede påverkar sjuksköterskan på ett professionellt och personligt plan.

  Slutsats: Att ge vård i livets slutskede är ett stort åtagande. De resurser sjuksköterskan har är otillfredsställande. Sjuksköterskor är i stort behov av mer stöd och utbildning för att kunna vårda patienter och närstående vid vård i livets slutskede.

 • Avdic, Belma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Pecakovska, Bianca
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Ta upp bänkboken, nu ska vi läsa!": En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers läsmotivation under lässtunderna i årskurs 32019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och få inblick i elevers inställning till läsning under lässtunderna i skolan. Den fokuserar på mångkulturella skolor med inriktning på flerspråkiga elever i årskurs 3. Som teoretisk utgångspunkt använder sig studien av det hermeneutiska perspektivet vid tolkning av material och analys. Materialet utgörs av intervjuer, enkäter och observationer som har genomförs på tre olika skolor. Studien visar att elevernas inställning till lässtunden varierar beroende på vilken inställning de har till läsning i allmänhet. Dessutom visar studien att eleverna motiveras till att läsa på det språket som de känner sig säkrast på. Denna studie kan göra pedagoger medvetna om vilka verktyg som ska användas för att påverka elevernas läsmotivation och inställning till läsningen under lässtunderna.

 • Karlsson, Felicia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Schloenzig, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Torstensson, Mathilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Interpersonella konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Interpersonella konflikter kan ha stor betydelse för en organisation eftersom verksamma arbetstagare tid och prestation kan läggas på annat och ta fokus från deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur leda till lägre lönsamhet för organisationer och är därför intressant att undersöka. Tidigare studier har visat att det finns många faktorer som samspelar för att en interpersonell konflikt ska uppstå verksamma arbetstagare emellan. Syftet med denna studie är att undersöka om interpersonella konflikter har ett samband med interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd, välmående, ålder och år på arbetsplatsen samt om det finns en könsskillnad.

  Metod: Studien genomfördes på 67 verksamma arbetstagare (män 42 och kvinnor 25) från fem olika företag i en mindre stad i södra Sverige. Studien använde tre demografiska frågor: kön, ålder och år på arbetsplatsen. Fyra validerade test användes som mätinstrument för att undersöka om interpersonella konflikter hade ett samband med ovanstående faktorer, Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS), Interpersonal Conflict in Organization Scale (ICOS), Social Support Scale (SSS) och Job-related Affective Well-Being Scale (JAWS).

  Resultat: Resultatet visade att interpersonella konflikter har ett statistiskt signifikant samband med interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd, välmående och år på arbetsplatsen. Inget statistiskt signifikant samband hittades mellan interpersonella konflikter och ålder. Vidare testades ifall det fanns några könsskillnader inom de olika faktorerna, men inga statistiskt signifikanta könsskillnader hittades.

  Slutsats: Resultatet bekräftar att interpersonella konflikter har ett samband med interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd, välmående och år på arbetsplatsen

 • Bondesson, Tilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Personligt ledarskap, kvantitativ effektmätning av utbildningen Take Personal Leadership2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personligt ledarskap i företag och organisationer handlar om att varje medarbetares ökade trivsel och välmående leder till ökad produktion och effektivitet (Karp, 2013; Manz, 1986). Området har varit omdiskuterat och gått från att gälla företagets ledare till företagets samtliga medarbetare. Undersökningen i den befintliga studien är en effektmätning av en utbildning i personligt ledarskap på ett större företag i Sverige. Hypotesen som framställs är att det finns en skillnad i personligt ledarskap mellan de som genomfört utbildningen i jämförelse med de som inte genomfört utbildningen. Deltagarna var samtliga anställda i företaget och hade genomfört utbildningen eller var registrerade för att genomföra den. Datainsamling bedrevs genom webbaserad enkät baserad på självskattningsformuläret ASLQ som mätte deltagarnas personliga ledarskap. Ett oberoende t-test visade signifikant skillnad i uppmätt personligt ledarskap och slutsatsen drogs att utbildningen har en positiv effekt och utvecklar medarbetarnas personliga ledarskap. Studiens resultat stödjs av tidigare forskning som menar att den utbildning och träning inom personligt ledarskap leder till ett starkare sådant (Klagge, 1996).

 • Wäppling, Louise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Holst, Misja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  En korrelationsstudie om stress: Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. Målet för studien är att undersöka om det finns en korrelation mellan studenters sömnvanor, grad av fysisk aktivitet och individernas upplevda stress. Studiens syfte besvarades med hjälp av två hypoteser; 1. Graden av fysisk aktivitet reducerar studenters stressnivåer, 2. Hög kvalitativ sömn reducerar studenters stressnivåer. Fortsättningsvis användes Krav-kontrollmodellen av Karasek och Theorell (1990) för att förstå studenternas stressreaktioner. Datainsamlingen skedde via instrumenten Perceived Stress Scale - 10 (PSS-10), Physical Activity Questionnaire (IPAQ), och Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) vid ett universitet i södra Småland. Studien fann ingen signifikant korrelation mellan stress, sömnvanor och fysisk aktivitet. 

 • Marthasdotter-Larsson, Margaretha
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Kvinnors hälsa - Sju kvinnors livsberättelser: En intervjustudie kring kvinnors förmåga till hälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Danielsson, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Empatiskt bemötande i arbetslivet: En intervjustudie om upplevelsen av empatiskt bemötande bland vårdpersonal2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bredda förståelsen för empatiskt bemötande på jobbet. Frågeställningarna handlade om vad det var som gjorde att människor kände sig empatiskt bemötta, samt vad de upplevde att utfallet av bemötandet blev. Målgruppen var vårdpersonal, och data samlades in med hjälp av nio semi-strukturerade intervjuer. Burnards stegvisa analysmodell användes för att generera en trädstruktur med sjutton underkategorier som grupperades i sex kategorier, vilka slutligen delades in under två teman som motsvarade frågeställningarna.

  Resultatet visade att empati kunde uttryckas genom att empatisören bland annat lyssnade, tog ögonkontakt och ställde frågor. Förståelse och respekt var viktiga förhållningssätt, och ett öppet och lugnt beteende bidrog också till att skapa en empatisk atmosfär. Speglingar och bekräftanden kunde tillsammans med stöd och hjälp ytterligare befästa empatin. Ett empatiskt bemötande hade också potential att förbättra mottagarens sinnestillstånd, samt skapa kraft och en förtroendefull relation.

  Slutsatsen var att denna studie bekräftade tidigare forskning om signaler för empatiskt bemötande. Vidare forskning föreslogs för att ytterligare undersöka de signaler som framkommit i denna studie, samt även undersöka samma frågeställningar i andra kontexter.

 • Rolandsdotter, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats: En kvalitativ studie ur ett psykologiskt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att mycket skett inom jämställdhetsarbete på dagens arbetsplatser finns ännu problematik kring hur det är att vara anställd på en arbetsplats som har en majoritet av det ena eller andra könet. Studiens syfte var att utforska hur det är att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats samt hur den situationen eventuellt kan förbättras. Utgångspunkten var att fokusera på informanternas psykiska mående på arbetet. Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och analyserades sedan enligt Burnards flerstegsprocess. Resultaten visade på en variation i kvinnornas upplevelser där de upplevde sexuella trakasserier och en förhöjd kravbild i jämförelse med de manliga kollegorna, men också upplevda positiva erfarenheter som stödjande kollegor och raka och ärliga kommunikationsmöjligheter. Resultaten visade även på hur viktigt ett aktivt förbättringsarbete var när det gällde kvinnornas situation. Exempel på hur ett sådant förbättringsarbete kan bedrivas föreslås i studien.

 • Mikaelsson, Tove
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. Syftet med studien var att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande av sociala medier har betydelse för deras självbild. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade intervjuer. Undersökningsdeltagarna bestod av nio kvinnor i åldrarna 23–28 år. Det transkriberade materialet analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys med latenta inslag. Analysen resulterade i tre huvudkategorier 1) Användandet av Sociala Medier 2) Självförstärkande och 3) Självnedsättande. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att sociala medier kan ha både positivt och negativt inflytande på självbilden. Avslutningsvis diskuteras relevansen av att kontinuerligt bevaka och problematisera sociala medier, både för den enskilde individen men även för samhället i stort.

 • Jones, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Norrby, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Skilda examinationers påverkan på gymnasieelevers stressupplevelse2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka vilken typ av examination som framkallar mest stress hos gymnasieelever samt om det finns någon signifikant skillnad mellan könen. I relation till tidigare studier formades hypoteser att muntlig examination genererade högst poäng på stress, att elever med högre poäng på stresshantering har lägre nivåer av stress, samt att tjejer påvisar högre stressvärden än killar. Studien genomfördes med hjälp av ett egenskapat enkätformulär som mätte elevernas stressnivåer i tre olika examinationsformer, muntlig examination, skriftlig hemuppgift samt salsprov. Studien genomfördes på en skola i södra Sverige och antalet respondenter var 95. Resultatet visade att muntlig examination genererade högst poäng av stress samt att tjejer hade markant högre resultat än killar. Studien ämnar till att ge lärare en insyn i elevernas situation och upplevelse av olika examinationer så att de har möjlighet att anpassa sin undervisning efter det.

 • Axelsson, Joanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan, och därav intervjuades åtta grundskollärare. Data analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Följande teman Påverkan, Första mötet i karriären samt Socialt för barnet blev funna ur dataanalysen. Resultatet indikerar att majoriteten av lärarna kände sig oförberedda när de för första gången skulle möta ett autistiskt barn men efter detta första möte kände flertalet sig mer förberedda. Lärare påverkas både positivt och negativt av att undervisa ett autistiskt barn och lärare måste anpassa sig själva, sitt material, sin undervisning och sitt klassrum utefter det autistiska barnet. Stödet från skolan och lärarnas egna utbildningar upplevdes av majoriteten av lärarna som bristfällig. Läraren arbetar aktivt för att inkludera det autistiska barnet i klassen men de övriga eleverna påverkas både positivt och negativt av det autistiska barnets beteende. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning vilket är i stor grad överensstämmande med föreliggande studie, exempelvis då en samstämmighet mellan vikten av att ha ett bra samarbete med föräldrarna till barnet återfanns både i den föreliggande studien och i föregående.

 • Lilliecreutz, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Stein, Cornelia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Stressen är endast positiv": - En studie om unga nyanställda medarbetares syn på stress i den snabbföränderliga musikbranschen.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Arbetsrelaterad stress kan leda till utbrändhet inom många olika branscher. Det finns brist av statistik och forskning kring hur stress tar sig uttryck för unga nyanställda medarbetare inom musikbranschorganisationer. Syfte: Syftet med denna studie är att kunna beskriva hur arbetsrelaterad stress tar sig uttryck hos unga nyanställda medarbetare inom musikbranschen. Metod: Vi har i studien använt oss av en induktiv ansats där vi genom en kvalitativ forskningsmetod har intervjuat sex stycken medarbetare inom musikbranschen. Utifrån vår insamlade primärdata har tre kategorier trätt fram som vi med hjälp av relevanta teorier och teman har tolkat. Slutsatser: Studien visar att många medarbetare inom musikbranschen främst känner en positiv stress. Anledningar till att stressen uttrycks som positiv är eftersom arbetet är en motivationskälla hos dessa människor. Det finns också kulturella och maktrelaterade aspekter som påverkar hur medarbetaren upplever stress.

 • Pauve, Leonard
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. Informanterna har varierande anknytning till SM i sin vardag och yrkesroll vilket varit medvetet för att få en så nyanserad bild som möjligt av ämnesområdet. Intervjuerna finns presenterade i sin helhet som bilaga. På grund av bristande forskning och litteratur inom ämnet har stor del av den samlade teori hämtats in från olika artiklar på internet. Dessa artiklar har vid applicerbara och relevanta tillfällen koppats teoretiskt med annan litteratur kring tjänstemarknadsföring och kommunikation. Studien visar att företag och organisationer har mycket svårt att greppa SM:s otroligt snabba framväxt och hur man som organisation ska förhålla sig till området. Den bakomliggande tekniken och de nya ”arenor” och plattformar där allt äger rum skapar en komplex dimma över något som i grunden handlar om kommunikation. Kommunikation gentemot sina målgrupper och målgrupperna emellan. Komplexiteten skapar för många företag och organisationer ett paralyserat tillstånd. SM:s framfart har medfört att det har skett ett, från företagarens synvinkel, obehagligt maktskifte från företagen till konsumenten eftersom kunden fått helt nya verktyg för att dela, gilla eller ogilla. Kundens upplevelse sprids inte längre enbart genom mun till mun metoden utan upplevelser, positiva som negativa, delas konstant individer emellan på olika sociala plattformar. Som företagare har man två val, antingen står man vid sidan och observerar vad som sker, eller så implementerar man kommunikationsstrategier för hur man på bästa sätt ska delta i dialogen och på så vis möta sina kunder i de olika tillstånd de befinner sig i.

 • Tordsson, Julius
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Den dolda kunskapen: En studie av läroböckers källmaterialuppgifters kunskapsförmedling och didaktiska relevans2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis is to determine which type of knowledge is most prevalent in activities that are based on historical sources in two Swedish textbooks published for History 1b, aimed for upper secondary school students. This was achieved with the use of Ammert and Sharp’s (2016) matrix called “Knowledge types in textbook activities”, which categorizes the type of knowledge generated through textbook activities into four categories: Statement, Explanation, Reflection/analysis, and Emancipatory. The results of this study show that statement questions are the most common questions provided in both textbooks’ source-activities, while emancipatory questions is only shown once. Furthermore, by studying the source-activity sections’ function in relation to the textbook’s main text it could be concluded that textbooks whose source-activity sections’ function is to problematise the content of the main text need to include more explanatory, reflecting/analyzing and emancipatory than textbooks whose source-activity sections’ function is to both create and problematise new knowledge that is not related to the main text. This is due to the latter’s need of statement activities for the pupils to absorb and understand the new knowledge that is presented, while the same is achieved in the former’s relation to the main text. Finally, this study shows the advantage a teacher has in using this matrix when purchasing new textbooks and planning the course content. By using this method the teacher can both improve their selection of textbooks and create activities that compliment the knowledge generated through the textbook activities, which leads to the teacher’s job becoming more efficient and effective.

 • Larsen, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  En tidsresa med narratologiska medel: Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. Studien visar att berättartekniken, bland annat genom ett interpolerat berättande och anakronier, fyller en tydlig funktion i romanen bland annat sett till hur dessa berättartekniska delar förstärker innehållsliga aspekter i texten. Detta samspel mellan berättarteknik och innehåll gör att romanen torde lämpa sig väl för att i svenskundervisningen lära i skönlitteratur, på så vis att berättarteknikens funktion går att tydliggöra. Vad gäller historiemedvetandet skiljer sig detta åt mellan de olika berättarna, vittnena, i kapitlen. Två vittnen uttrycker hur dåtiden var bättre än vad nutiden är, medan det tredje vittnet upplever en rädsla för hur historien är på väg att upprepa sig. Att romanen presenterar en mångfald av människor och deras historiemedvetanden har i studien diskuterats som fördelaktigt med hänsyn till att det i ett didaktiskt sammanhang går att tydliggöra hur människors förhållande till historien är något subjektivt. Potentiellt kan därför eleverna utifrån romanen utveckla sitt eget historiemedvetande, och på så vis lära genom skönlitteratur. Detta lärande i och genom skönlitteratur som det finns möjlighet att realisera i Tiden second hand torde även möjliggöra en litteraturundervisning som kan skapa en bred litterär kompetens hos eleverna.

 • Carlsson, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Ur askan ur elden: En mikrohistorisk studie om den lagstridige drängen och samhällets påverkan på dennes liv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. In order to realise this, the essay continuously utilises theoretical groundwork such as microhistory, history of mentality, hermeneutics and structure-agent relationships. Through the insight into Holmstedt’s life, there are links to the religious, familial and judicial systems that intertwine and affect his life to a broad extent; thus revealing whether he is autonomous or not; whether he acts out of necessity or by iniquity. This essay portrays the mind of Holmstedt, and of others in similar situations to a certain extent while giving insight into teaching microhistory with source-material from archives. However, and more importantly, this essay highlights the marginalised individual and gives insight into the ordinary, yet cruel life of the working man of the 19th century.

 • Richt, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Fröderberg Hallberg, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Stress och copingstrategier hos gymnasieungdomar: En kvalitativ studie om upplevda stressfaktorer och stresshantering hos gymnasieungdomar i årskurs 32018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnade att undersöka vilka faktorer som stressade elever som gick i årskurs tre på gymnasiet samt att undersöka vilka strategier de använde sig av för att hantera stressen. Studien var en kvalitativ intervjustudie och metoden som användes för att undersöka frågeställningen var hermeneutisk. Uppsatsen hade en salutogen ansats. Resultatet visade att studenterna upplevde att de faktorer som stressade dem var skolan, fritiden, viktiga relationer, ekonomi och tankar på framtiden. De copingstrategier som ungdomarna uppgav att de använde sig av var problemfokuserad coping, omstrukturerande coping, emotionsfokuserad coping och undvikande coping. Socialt stöd spelade en betydande roll för stresshantering hos respondenterna. Slutsatsen blev att gymnasielever i årskurs 3 upplevde flera faktorer som stressade dem och att de använde sig av olika copingstrategier för att hantera stressen. 

 • Adriansson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Genus & identitet i romanen Björnstad: En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. För analysen valdes fyra unga vuxna karaktärer i romanen, två flickor och två pojkar. För att skildra karaktärernas genus användes Nikolajevas (2017) motsatsschema över kvinnliga och manliga egenskaper hos litterära personer. Analysen påvisade både stereotypa och icke stereotypa skildringar av karaktärerna vilka påverkades av romanens intrig som gjorde att karaktärerna omvandlades från stereotypa till icke-stereotypa karaktärer. Romanen skildrar teman som kärlek, sexualitet, vänskap, makt och normer vilka är teman somkan aktualiseras i undervisningen inom ramen för ett normkritiskt arbete. Det är teman som berör ungdomar och den diskurs de befinner sig i vilket gör romanen aktuell förläsning på gymnasial nivå.

 • Wu, Yuan-Qi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Expatriatehantering i Sverige: En kvantitativ studie om hur man kan minska expatriate-failures i landet som korats som ”årets förlorare”2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trenden visar på att expatriates världen över fortsätter att ökas och värderas mer. Ett allmänt problem i hanteringen av expatriates är att de slutar i förtid och att de kan känna sig hindrade av att prestera till sina fulla kapaciteter. Årets resultat i en omfattande undersökning av expatriates världen över, där man mäter hur lyckliga de är, visade på att Sverige är årets förlorare. Syftet med den här studien är att ta reda på vilka sätt det finns för HR-ansvariga att använda, för att sänka risken för expatriate-failures i Sverige. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar som undersökningen baserades på, på vilka sätt kan man minska risken för att expatriate-failures ska ske i Sverige och är de etablerade tillvägagångssätten giltiga i Sverige. Metoden bestod av en enkätundersökning som undersökte vad anledningarna för övervägan att sluta i förtid var för expatsen i Sverige samt hur deras besittning av vissa attribut korrelerade till att ha en risk för expatriate-failure. Undersökningen visade på att kulturshockar var huvudanledningen för att expatriate-failures sker i Sverige och att besittning av eftertraktade attribut skulle minska risken för expatriate-failures. Resultatet visade då på att de etablerade tillvägagångssätten är giltiga i Sverige för att minska risken för expatriate-failure. Andra effektiva tillvägagångssätt gavs också som förslag för att motverka frekventa anledningarna som emprin visade på.

 • Fors, Isabelle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Persson, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Torvinen, Niina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Social hållbarhet på attraktiva destinationer: en komparation av öarna Paxos och Boracay ur ett besöksperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The tourist streams have increased more and more over the years. Thanks to the technology and globalization, it has contributed to an increased tourism and impact on destinations. The purpose of the study was to investigate whether social sustainability is affected by tourism on Paxos and Boracay from a visitor perspective. The method used for the survey was questionnaires and a selection that focused on those who visited the two islands. It was also a comparison of Paxos and Boracay related to social sustainability. The result was presented in three categories, society, culture and crime and security. The result showed that the social sustainability of Boracay was most affected by tourism. The conclusion of the study showed that the social sustainability of Paxos and Boracay is affected by tourism in both negative and positive ways. It turned out that the most affected island by tourism within social sustainability was Boracay

 • Cronqvist, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Scaffolding i det naturvetenskapliga klassrummet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera lärandesituationer i det naturvetenskapliga klassrummet med avseende på affektiva, kognitiva och sociala aspekter med fokus på genus. Studien utgår från ett sociokulturellt synsätt på lärande. Lärande anses vara både socialt och individuellt, dessutom är lärandesituationer alltid känslomässigt kopplade. Människan är i ständig utveckling och det är i sociala interaktioner och samspel med andra hon kan tillägna sig kunskap, tankesätt och förmågor av olika slag. Vårt naturliga tillstånd är att lära och utvecklas. Med stöttning från en mer kompetent person - till exempel lärare eller kamrat - kan vi lära oss nya saker som vi sedan klarar av på egen hand. Stöttning, även kallat Scaffolding, omfattar aktiviteter och strategier som lärare kan använda sig av för att stötta kunskapsutvecklingen hos elever. Det intervall mellan vad eleven redan kan och vad eleven kan lära sig med stöttning kallas för Zone of Proximal Development, ZPD. För att studera lärandesituationer har filminspelningar och observationer gjorts av en lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Fem tillfällen i två olika klasser har filmats och observerats. Det inspelade materialet har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet visar att pojkar har ett litet övertag när det gäller interaktionstid med läraren jämfört med vad flickor har. Pojkar får också mer uppmärksamhet i form av återkoppling på sina svar. Däremot går det inte att se några genusskillnader i lärarens bemötande eller vilka lärarstrategier som används. Strategierna som läraren använder är en blandning av affektiva och kognitiva vilket förbättrar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.  

 • Helander, Viktor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Att ”checka av” undervisningsinnehåll: Lärare i idrott och hälsas prioritering av innehållet i idrott och hälsa 1 på gymnasiet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet ser på de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför vissa områden får mer eller mindre undervisningstid. I denna studie har fem stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med lärare som undervisar i kursen idrott och hälsa 1. Resultatet av dessa intervjuer har analyserats med hjälp av Engströms (2010) och Londos (2010) syn på Pierre Bourdieus begrepp habitus. Det som kom fram i dessa intervjuer var att lärarna ansåg att den viktigaste delen i det centrala innehållet främst är ”träningsmetoder och deras effekter” (Skolverket, 2011, s.84). Det som prioriteras ner av lärarna i undervisningen är framförallt friluftslivet, men också de teoretiska delarna i ämnet. Lärares tillvägagångssätt för att undvika att undervisa i och betygsätta dessa områden är antingen att lägga ihop området med något annat, alltså ”checka av” det genom att hela området läggs samman med friluftsdagen, eller att helt enkelt bortse från hela området. Lärarnas habitus kan påverka vilka områden de tycker är mer relevanta att undervisa om och detta kan leda till att vissa områden får mindre undervisningstid.

 • Said, Habib
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  External States as Spoilers in Peace processes: A case study of the USA in Afghanistan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The complexity of spoilers in the conflict resolution and the breakdown of the peace process through violence or other method have made spoiling an interesting topic. The discussion and the research on the spoiler has contributed to understanding the nature of the issue of spoilers. However, the discussion is rolling over the perception of spoiler and the obstacle of spoiling behavior. Some researchers are focusing on spoiling behavior of internal and external spoiler who are within the country of the conflict, while some of the recent researches concentrate on the spoiling actions of states or actors who are geographically external to the conflict which can derail the peace processes. Obviously the role of external states actors especially the US  was not covered by the research with the only exceptions in which the United State has been highlighted as the external state spoiler in Colombia. 

  In the case of the Afghanistan there are several states involved in Afghan conflict but there is no research has been done on democratic countries, such as the US as having potential spoiling behavior in the Afghan peace process. Therefore this study is trying to see if the US has a spoiling behavior in the context of Afghanistan. The analytical framework developed in this study outline some condition to spoiling behavior and activities which is applied to case of study US in Afghanistan to find out if the US acting as potential spoiler in Afghan peace process. The role of US in Afghanistan is one of the reason that encourage looking into the US impact on the country and its long pursuit of peace. In this study, the US opinion, role, and activities towards Afghan peace process and conflict are discussed throughout this study.  The analytical framework which has been developed in this study suggests that the US has the potential to spoiling behavior. 

   

 • Tesfa-Giyorgis, Salem
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ernstsson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kvinnors upplevelser av infertilitet och ofrivillig barnlöshet: En kvalitativ litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Infertilitet är en bristande förmåga eller svårighet att uppnå önskad graviditet. Tiotill femton procent kvinnor är infertila, de utvecklar ofta psykisk ohälsa på grund av denemotionella processen och den press de får från samhället. Många kvinnor väljer idag attsenarelägga sin graviditet för att istället klättra i karriären. Detta försvårar möjligheten tillgraviditet, då äggen börjar åldras redan i 30-års ålder.

  Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av infertilitet och ofrivillig barnlöshet.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie. Tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar ligger till grundför denna litteraturstudie. Artiklarna har analyserats via en innehållsanalys enligt Graneheimoch Lundman (2017).

  Resultat: Kvinnorna upplevde en mängd olika känslor. Många av dessa känslor ledde till storsorg, ångest, ensamhet, depression och skuldkänslor, för att vara den som var ansvarig överdet barnlösa livet. Att se en framtid utan barn var svårt att acceptera och många frågor förblevobesvarade. Stödet kvinnorna behövde både från vänner, familj och sjukvård fanns inte där.Kvinnorna valde att istället isolera sig, då de inte hade någon att prata med.

  Slutsats: Kvinnorna som var infertila drabbades av livskriser och känslan av att tappakontrollen över sin egen kropp. Det framkom att sjuksköterskor har ett behov av mer kunskapoch förståelse för infertila kvinnor. De behöver bättre förståelse för att bättre kunna informera,bemöta och stödja dessa kvinnor på bästa sätt.

 • Fresker, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines: A qualitative field study 2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. Preventing attrition is essential to maintain readiness, morale and knowledge. It also has a positive impact on peacekeeping missions, humanitarian relief and interactions with civil society. Current research on attrition has focused on early attrition; separation that occurs before a full term of service. It has focused on pre-enlistment factors of individuals that would make them less suitable to remain in the military. Current research has looked at attrition among all branches of the United States military. The focus of this thesis is to identify the main reasons for attrition among enlisted United States Marines. Focus is on the effect dissatisfaction of service and civilian opportunities has on attrition. It will also identify areas in need of improvement to prevent attrition. This research is a qualitative field study taken with an abductive approach. The main method of data collection was in-depth semi-structured interviews with active and retired U.S Marines, on site in North Carolina. The theory used to analyze the results is the Rational Choice-Theory, an individualistic theory that focus on individual’s actions and the values and beliefs shaping the action. Dissatisfaction because of bad leadership, military structures, long days of work and lack of motivation affected attrition. Civilian opportunities such as college and spending more time with family also played a part in the decision-making regarding reenlistment. Among the Marines, dissatisfaction arising from long-term issues was the factor that affected attrition the most. Civilian opportunities were in some cases the last pull needed to leave service. The findings can assist in making changes that will have a positive effect on the Marines. It can encourage Marines to pursue a longer military career, and hence keep valuable skills and experiences. These Marines can then continue to do important work within the peace and development field. 

 • Elin, Örtman
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  The Swedish Model of Detention: A case study of Åstorp Detention Centre2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Detention centres are a rather new phenomena in the Swedish institutional setup. However, due to the migration inflow of 2015 it is now rapidly expanding all over Sweden. So far, it has been only scarcely monitored and researched and mostly with a focus on the perspective of the detainee’s health or the employee’s experiences at the detention centres. Little is known about the role of the NGOs and how they collaborate with the Migration Agency to secure the rights for those who are detained. This study is a qualitative case study on one of the five detention centres in Sweden, namely Åstorp detention centre which is located in Skåne 20km from Helsingborg. Four interviews have been made with the Migration Agency and with the NGOs that are continuously visiting the detainees in Åstorp. By using data triangulation, the validity of the study has increased and principles from the rights-based approach have been used to highlight important aspects of the collaboration. One significant finding in this research is that the Migration Agency is willingly increasing the transparency by inviting an unlimited number of NGOs to monitor and secure the rights for the detainees, which in turn has led to Sweden's detention centres being referred to as a successful model for the rest of the world. This study has also showed a successful and mutual collaboration between the Migration Agency and the NGOs and even if their roles at the detention centres are different, all participants are working towards a common goal, to improve the conditions for those who are detained.

  Notwithstanding the relatively limited sample by including one out of five detention centres, this study contributes also, in a small way, to new insights of the situation in Sweden's detention centres and the importance of a successful collaboration between the Migration Agency and NGOs for the detainee’s rights.

 • Edvinsson, Denny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  The Danger of Defending the Environment in Developing Countries: A structured focused comparison study of Honduras and El Salvador2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The environment is taking a larger part of the debate resulting in the creation of UN declarations, domestic and regional laws, public pressure on companies and politicians to take responsibility, and a greater awareness on our increasingly exploited planet. However, the people who are affected the most, poor and often indigenous people, find themselves in an increasingly dangerous position when they try to defend the planet. Previous research lack understanding on which features that facilitates deadly violence against environmentalists. In contemporary time, three environmentalists per week die when they try to defend the planet from environmental harm, making it more than twice as dangerous as being a journalist. This thesis tries to answer - what explains deadly violence against environmentalists in developing countries by using the method of structured focused comparison (SFC).

  Honduras is the deadliest country per capita for environmentalists and they will be compared with El Salvador, which does not experience a high degree of deadly violence against environmentalists. The attributes tested are chosen in accordance with the analytical framework of Limited Access Orders (LAO). LAOs are controlled by elites who create rents to maintain their power, hence decreasing elites power by enforcing open access orders (OAO) in LAO can result in increased violence. Honduras and El Salvador’s differences suggest that environmentalists have been subjected to enhanced dangerous circumstances in Honduras than environmentalists in El Salvador and historical conditions have resulted in the protection of the environment in El Salvador by the wider social movement. Earlier research in Honduras has pointed at the importance to decrease corruption in order to decrease violence against environmentalists. However, the theory of LAO suggests that attempts to abolish corruption, increase access, institute democracy or increase rule of law surge violence. In order to limit deadly violence against environmentalists, this study suggests that Honduras focus should be at: prevent expropriation, limit international corporations access on natural resources, attain consent from the local communities before starting projects, require corporations and organizations to publish public environmental assessment reports before projects starts that can degrade the environment and increase focus on the manufacturing sector instead of extraction of natural resources.

 • Devadoss, Ruth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Lessons from Listening: The Aid Effectiveness Agenda: A Critical Systems Heuristics analysis of the Grand Bargain and Paris Declaration for Aid Effectiveness from the perspective of implementers and local practitioners2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Wide debates over the last 15 years have questioned the impact of global initiatives like the Paris Declaration on Aid Effectiveness 2005 and more recently the Grand Bargain 2017 on any real improvements to the development effectiveness agenda. Many also ask to what extent do the initiatives consider the concerns and views of practitioners as stakeholders who implement the objectives and who have valuable experience, contextual insights, specific skill-sets and innovative ideas on how to address complex problems (Sjöstedt 2013). The breadth of literature surrounding the initiatives seems to reflect this, collectively calling for improvements in four common theme areas; greater collaboration, partnership and coordination between actors; instilled mutual accountability and shared responsibility; simplified administrative requirements for implementers; and greater participation and inclusion of stakeholder voices throughout processes. Questions that ask ‘who are the actors and decision-makers?’, and ‘who ought they be?’ can highlight gaps between an ideal situation and the reality, and is characteristic of a Critical Systems Heuristics (CSH) approach to analysing sources of influence in a typical system, or in this case, global initiative. Therefore, this paper analyses the voices of aid and development practitioners who are actively working in the sector, and compares their responses to the four themes from the literature.

  The research was conducted over three (3) months from May to July 2018 and interviewed nineteen (19) participants from a wide variety of development and humanitarian backgrounds and levels.

  The main findings of the research are summed as follows:

  • Definitions of ‘effectiveness’ vary and depend on underlying political influences 
  • Global initiatives like the Paris Declaration and Grand Bargain have had minimal visible impact on changing systems at the implementation level
  • The role of global initiatives is however still important as forums for promoting discussion, defining boundaries and unifying debates
  • Power imbalances and hierarchies within the development sector are structurally embedded and addressing this is crucial to improving effectiveness
  • Real improvements to the effectiveness agenda require both innovative, participative and evidence-based learning, and systems to accept and address the concerns of implementers
 • Amigues, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Resilience from within or without?: An ethnographic study of resilience mechanisms in southern Colombia2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The emergence of resilience in the peacebuilding field shows an important change of paradigm and turn to the local context. So far few ethnographic research has been done to understand how resilience works locally and what are the mechanisms helping individuals to cope and recover from a crisis. This study intends to fill this gap through an ethnographic study of local mechanisms, structures, and understandings of resilience, gathering insights on the perspectives and experiences of women in a conflict-sensitive and post-natural disaster context. It relies on an abductive and inductive methodology using interviews and field-based observations answering the following research questions: 1) How are national and local organizations seeking to enhance the resilience of women in Putumayo? What are the tools and strategies they use? How are these related to their own understanding of resilience? 2) How do the women perceive and act in terms of resilience? How do they manage the consequences of the conflict and the natural catastrophe? What are their strategies of survival?

  The study brings forth a frame building on the current state of the literature, underlying factors contributing to the resilience of the local population in Putumayo and shedding light on local perspectives to contribute and deepen our current understanding of the concept.

 • Neij, Max
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Eidstam, Max
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Jag vet inte om mina elever hade haft samma betyg hos en annan lärare": En kvalitativ intervjustudie kring det gemensamma yrkesspråket och lärares tolkningar av de graderande värdeorden i kunskapskraven2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur lärare i den svenska skolan ser på tolkningsbarheten i ämnesplanen för idrott och hälsa och huruvida de finner de uppsatta ramarna som tillräckliga vid betygssättning i ämnet. Det decentraliserade betygssystemet i Sverige ger lärarna stor frihet och självständighet i arbetet, något som värderas högt av lärarnaE. Självständigheten väcker dock samtidigt frågor kring subjektivitet och reliabilitet i betygssättningen. När den nya läroplanen för det svenska skolsystemet, Lgr11 och Lgy11, trädde i kraft fanns det ett underliggande mål om att i ämnet idrott och hälsa etablera ett gemensamt yrkesspråk som skulle ha en positiv effekt på likvärdigheten i betygssättningen. I denna studie har lärares egna tankar kring ämnet samlats in genom intervjuer för att ge ett svar på frågeställningen.

  Resultatet visar att lärarna känner en osäkerhet vid betygssättningen inom idrott och hälsa. Tolkningsbarheten som ämnesplanens struktur medför gör att lärarna ifrågasätter sitt eget arbete. Lärarna i undersökningen håller med om att ett gemensamt yrkesspråk inom ämnet skulle kunna ha en positiv effekt på likvärdigheten i betygssättningen men att det fortfarande inte fått något fäste i praktiken.

  Nyckelord: rörelseförmåga, betygssättning, läroplansteori, hermeneutik

 • Kling, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  När film och tv blev religion: En kvantitativ studie om i vilken utsträckning gymnasieelever använder sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) som en resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose in this paper is to examine in which extent students in the Swedish gymnasium use film and tv (with a special focus on the Norwegian youth series SKAM) as a resource to create religious meaning and interpretation of life in the aspects of their view on e.g. knowledge, society, cosmology and theology. To examine this I have used a web survey which were completed by 139 pupils from different programs in the grades 1 to 3. As goes for theory I have used Stig Hjarvards thoughts about meditiazation and banal religion. This study has shown that students, whatever they are male, female, “traditional” believers or non-believers, uses film and tv in a high degree when it comes to create religious meaning and interpretation of life. I have also been able to prove that popular culture in the form of film and television has a much greater presence in the students’ life than many kinds of “traditional” religious practices. Quite interesting is that both women and believers seems to rely on film and tv in a higher frequency than the other two groups when it comes to these kinds of questions. This is interesting because the result is somewhat different from earlier research. All in all, the result of this study confirms e.g. Mia Lövheim’s thoughts that young people are not less religious today than they were before, but instead have developed a more “detraditionalized” form of religiosity. And also that “traditional” religious authorities today have lost its monopoly on the religious minds of the youth through mediatization and that media and popular culture now must be seen as a religious authority by itself.

 • Eriksson-Lillevold, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Wessberg, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Bli en designer och se problem som möjligheter: Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. Since public libraries have a democratic mission we find it relevant to examine what view is presented within these new methods of libraries, users and democracy. Design thinking and UX have developed within the private sector, and since libraries in Sweden are financed by the public sector conflicts may arise between the two. The purpose of this paper is to perform an ideology analysis of the document Design thinking for libraries – Toolkit (the Swedish version). This with the purpose to shed light on these aspects, and to find out how they relate to Paulo Freire’s and Henry Giroux’s theories of critical pedagogy and radical democracy with the concepts empowerment and marginalisation. From the analysis, an ideological view emerges that promotes neoliberal values, instead of a more radical democratic view that we would expect to find since the Toolkit is created as a method for library development. Users appear as providers of information, which is then used as a design-tool for this development. Compared to Freire and Giroux, this is not equal to empowerment since focus is not on strengthening users. In addition to this, we have found that problems are not allowed to exist in the Toolkit since they are invariably supposed to be seen as opportunities instead, which gives the impression that marginalisation is a person’s own fault. Furthermore, the Toolkit emphasises the librarian instead of the user, and also requires that the practitioner is open minded, positive and trusts the process. In other words, there is not much room for reflection or critical thinking, either among staff or users, hence, democracy is not promoted.

 • Hebo, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer?: En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class.

  Prior to this essay, DDC has been criticised for its biased representations, and for conveying an ethnocentric conception of the world. In this era of globalization, there is a want of classification systems that reflect multicultural societies – in other words, classification systems that consist of pluralistic (world)views. This thesis focuses on the 200’s of DDC, with the purpose of illuminating the degree of religious pluralism therein; more specifically, the thesis answers the following questions: 1) what discourse(s) dominates the religion section of DDC 23?, and 2) which groups and perspectives are being marginalized as a consequence of the dominating discourse(s) within the religion section of DDC 23?

  In order to answer the questions stated above, the analysis is carried out by means of the theoretical framework by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe regarding discourses. In addition to the discourse analysis, a quantitative content analysis is also performed. This mixed methods approach outlines the frequencies and discursive formations of terms occurring in the 200’s, and accordingly generates the following implications: 1) the religion section of DDC 23 is dominated by a Christian discourse, and 2) the groups and perspectives that are being marginalized consists of all religions other than Christianity. Hence, the degree of pluralism within the religion section of DDC 23 is considered to be low.

 • Lagerskog, Jennifer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Nordmark, Solveig
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Blir det fritt fram tappar man ju kanske helt greppet: En kvalitativ studie om beståndsutveckling och bibliotekariers syn på den egna professionen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to investigate how collection development implemented in a changed media landscape affects the professional identity of librarians. The study is based on three questions: Which problems, quandaries or possibilities are librarians experiencing in collection development? What does the idealistic view of collection development look like - and how does it relate to librarians’ actual work? How does all these factors related to collection development affect the profession of librarianship?

  Former research indicates that collection development is not that uncomplicated, and it discusses all kinds of practical issues. There is though a lack of former research in the relationship between collection development and profession, which is the aim of this investigation taking place in small public libraries in the north of Sweden.

  To answer our questions six librarians were interviewed in a ”semi-structured” way. In the analysis we applied Roger Säljös construction of the sociocultural theory and related it´s concepts to lines of reasoning in our result.

  The results and analysis showed that in the current media landscape there are many factors and considerations affecting the collection development process. First there are fundamental documents and policies, written based on the democratic mission of the library and then, because there is a certain ambiguity in the directives, there are the librarians’ interpretations, which sometimes might be based on personal ideologies. All this in combination with failing collection development tools forces the librarians into a certain controlling role.

 • Falkman, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Bibliotek bortom regnbågen: Analys av HBTQ-certifierade folkbibliotek2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to comprehend RFSL’s concept of LGBTQ-certification, and how different public libraries all around Sweden perceive this certificate and later on applies it to their actual work. Also, my thesis will examine the ways in which RFSL’s certification and education is portrayed by the libraries referred to. This will mainly be done by an analysis of the libraries social media (here:Instagram) but also how the full concept is conveyed in daily press. The notion of certification as a social regulation will be deconstructed and construed as well. The thesis discovers three recurring themes in articles from the Swedish daily press. The three recurring themes are identity, treatment and expense. The first theme, identity, illustrates how the journalists and the library staff are talking and forming the LGBTQ identity. The second theme, treatment of library patrons, shows how the librarians are concerned about how to meet LGBTQ-people who visits the library. Hence the LGBTQ-people need a different approach the “the ordinary library user”. The third and last theme, expense, discusses how a majority of the articles talks about the certification like an investment. From the libraries Instagram accounts another three themes were discovered. These themes were celebrating the certification, books with LGBTQ-themes and Pride. The first theme, celebrating the certification, is portraited with rainbow cakes, balloons and a festive atmosphere. The second theme found from the libraries Instagram accounts are pictures of books with a LGBTQ-theme. The third theme from Instagram is Pride. Here the libraries are po

 • Nilsson, Fredrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Ståhle, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext: En kvalitativ studie om sex förskollärares uppfattningar om socialt lärande i utomhuspedagogiken2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning kring socialt lärande i utomhuspedagogiken visar att det främjar barnens kommunikativa förmågor. I den tidigare forskning vi har granskat osynliggörs förskollärares roll i processen. Av denna anledning behövs det mer kunskap kring deras betydelse för barnens lärande i sociala processer. Studien baseras på både observationer och intervjuer på tre förskolor med två förskollärare på varje förskola. Analys genomfördes med hjälp av den hermeneutiska cirkeln och innehållsanalys för att hitta samband och olikheter. Resultaten pekar på att undervisningen utomhus främjar det sociala lärandet hos barnen samt att majoriteten av förskollärarna önskade att bli bättre på att bedriva undervisningen utomhus. Tanken är att studien ska bidra med en ökad medvetenhet kring det sociala lärandet i utomhuspedagogiken bland förskollärare då läsaren får en inblick i hur tankeprocessen kan vara i förskoleverksamheten.

 • Bågenholm, Lisett
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Lindgren, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Utomhuspedagogik: - Förskollärares uppfattningar kring lärande av ord och begrepp i den fria leken2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om förskollärares uppfattningar kring utomhuspedagogik. Där har vi valt att inrikta oss på lärandet av ord och begrepp i den fria leken. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärares uppfattningar, möjligheter och hinder med att bedriva lärandet ute. Vi vill genom vår studie belysa exempel på hur förskollärare arbetar med ord och begrepp i utomhusmiljön. Studien problematiserar möjligheter och hinder med att bedriva utomhuspedagogik. Vi har valt att använda oss av enkäter med semistrukturerade frågor som metod. Vi har genomfört en undersökning på sex förskolor, där nio förskollärare deltog. Resultatet i vår studie lyfter vikten av att vara en närvarande pedagog som är delaktig i barnens lek. Att vara delaktig kan leda till ett samspel mellan förskollärare och barn, vilket i sin tur leda till en bra kommunikation kring ord och begrepp.

 • Lösche, Martha
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Der Sprachbedarf schwedischer Exportunternehmen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Language skills are becoming increasingly important for international trade and the aimof this study is to investigate the language needs of Swedish exporting companies.The study was conducted, taking into account the fact, that there is a decreasing interestin learning foreign languages. As Sweden and Denmark are both small neighbourcountrise, comparions were also made with Denmark.  Eight questionnaires and four interviews were conducted in different exportingcompanies in the southern part of Sweden.  The results of the questionnaires and interviews indicate that the participatingcompanies encounter problems due to a lack of language skills, which leads to lostbusiness. The comparison between Swedish and Danish companies shows that Denmarkachieves better results as Danish companies have a language strategy.  The present study also shows that Swedish companies need several and improvedlanguage skills to survive and to compete on the international market

 • Eriksson, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Implementering av färgfilosofi i bostäder2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar färgers betydelse för att förbättra bostadskvalité genom att implementera specifika färger i bostadens interiöra väggar till samtliga rum. Rummen i bostaden har olika funktioner. Funktionerna kan förbättras genom tillämpning av färgers psykologiska egenskaper. En ökad bostadskvalité leder till ökat välbefinnande hos individer och är en av många faktorer som påverkar den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i samhället.

  Arbetets förslag tas fram genom studiens enkätundersökning som underlag. Enkätundersökningen grundar sig i färgteorier och dess psykologiska egenskaper. Resultaten visar att det finns en okunskap om färgers funktionella betydelse i bostaden och att individer ändrar sina färgval efter förmedlad kunskap. Förslaget bör ses som rekommendationer till färgsättning på interiöra väggar i förhållande till rummets funktion.

 • Linnell, Jonas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Jonsson, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bollspel i idrottsundervisningen på gymnasiet: en kvalitativ undersökning om hur lärare resonerar kring bedömning samt användandet av bollspel2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som handlar om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring bedömning av bollspel. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar en mer allmän bild av vad lärare anser vara viktig kunskap vid bedömning i idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring bedömning av bollspel samt hur de motiverar användandet av det. För att svara upp till studiens syfte har följande frågeställningar utformats: Hur tolkar lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet begreppet kroppslig rörelseförmåga? Hur motiverar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet användandet av bollspel i undervisningen? och skiljer sig bedömningen av bollspel utifrån lärarens bakgrund och i så fall på vilka/vilket sätt återspeglas lärarnas erfarenheter och bakgrunder kring bedömning i bollspelsundervisningen?

  För att genomföra studien har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex lärare i idrott och hälsa på gymnasiet med olika bakgrunder inom bollspel. Resultatet av studien visar att endast två av lärarna använder bollspel som ett bedömande moment och använder matriser när de bedömer sina elever. Övriga lärare använder bollspel som verktyg, morot samt vid situationsbaserad undervisning. Trots detta tycks ändå de lärarna bedöma bollspel men utifrån sin magkänsla. I frågan vilka egenskaper lärarna tittar på när de bedömer bollspel är det ett brett spektra av olika fysiska kvaliteter, vissa mer allmänna, vissa mer konkreta mot aktiviteten.Vad gäller begreppet kroppslig förmåga råder det stor osäkerhet kring vad det egentligen innebär. Samtliga sex lärare gav sex olika förklaringar när de ombads förklara vad kroppslig förmåga betydde för dem. De med bollbakgrund var mer konkreta och riktade mot aktiviteterna när de definierade kroppslig förmåga i relation till bedömning av bollspel, jämfört med de utan bollbakgrund som hade en mer allmän bild.

  Resultatet har analyserats med hjälp av Lindes läroplansteori samt Bourdieus teorier om kapital, habitus och socialt fält.

 • Bajrami, Bledar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Hallberg, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Verksamma lärare och yrkesmotivation: En kvalitativ studie om vad lärare upplever som motiverande till att stanna kvar i yrket2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka vad som upplevs som motiverande för att lärare ska stanna i yrket. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. I studien medverkade åtta gymnasielärare från södra Sverige och alla delade med sig av sina egna upplevelser av sin yrkesmotivation. Enligt tidigare forskning har det identifierats tre huvudkategorier av motivation, nämligen yttre, inre och altruistisk motivation. Dessa omfattar i sin tur motivationer som bland annat relationer, egen utveckling och att hjälpa andra. De åtta intervjuer som genomförts har transkriberats och noga analyserats i form av kodning och tolkning av text. Detta för att eftersträva hög validitet och att konfidentialiteten i studien bevaras. Med hjälp av Burnards (1991) tematiska analysmetod har studiens resultat analyserats. Resultatet visade att relationer till kollegor och elever samt att hjälpa andra upplevdes som primära motivationer. I resultatet återfanns alla tre motivationer i yrket, däribland fanns kategorier såsom kollegor, arbetsmiljö, intresse för ämnet och elevers utveckling. Resultatet kan möjligtvis vara till hjälp för skolor i Sverige för att öka motivationen hos lärare, vilket kan öka chanserna till deras kvarhållning i yrket.

 • Lundin, Viktor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Sångundervisningens varierande terminologi – en möjlighet eller ett hinder?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att synliggöra hur sånglärare idag ser på sångens varierande terminologi i sångundervisningen. I det centrala innehållet i Lgy 11 för kurser som rör momentet sång behandlas aldrig vilka begrepp som sångläraren bör behandla i sångundervisningen. Med det sammantaget finns det även ett flertal olika sångskolor som använder sin egen metodik och terminologi som sånglärare ibland använder som undervisningsmaterial. För att undersöka hur sånglärare ställer sig till sångens terminologi har en kvalitativ semistrukturerad-intervjuundersökning genomförts genom intervjuer av sånglärare som är verksamma eller har varit inom ämnet sång på antingen högstadie-, gymnasie-, universitets- eller kulturskolenivå. Resultatet som kommit fram efter behandling av intervjuerna visar på ett resultat där sånglärarna är individuella sånglärare som i största syfte använder sig av en terminologi som eleven ska förstå för att utveckla eleven. Det visar även på ett resultat där sånglärarna är väl medvetna om en aktuell situation där det existerar en varierad terminologi inom ämnet sång. Undersökningen presenterar också en efterföljande diskussion baserat på resultatet, den tidigare forskningen och bakgrunden till undersökningen. En diskussion som både ser fördelar och nackdelar med sångens terminologi som det ser ut idag. Fördelar som lärarens möjlighet till att elevanpassa undervisningen för att se till elevens bästa möjliga utveckling. Nackdelar som avsaknad av konsensus inom yrket där ord och begrepp kan skapa förvirring mellan elev och lärare. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning på området där det rekommenderas en utökad undersökning hur förslagsvis elever ser på denna existerande situation.