lnu.sePublikationer
12 1 - 50 av 92
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Löwgren, Manfred
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Humanitarian Intervention, Democratic Peace, and Just War: How U.S Democrats and Republicans argue for intervention or non-intervention in Syria2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Syrian regime used chemical weapons against its own citizens in 2013, and since then the U.S. has debated whether they should intervene or not. The purpose of this study is to find, analyze and explain the arguments presented by American politicians regarding the intervention in Syria. The study will be a qualitative and abductive desk study, that is done through a text analysis. This study will examine the different arguments from the politicians over the years and explain the arguments over the years through the theoretical lenses used. The theoretical lenses that will be used in thesis study is humanitarian intervention, democratic peace, just war, realism, and liberalism. The findings of this thesis will be arguments that are coming directly from the politicians, by looking into published statements, speeches, press-releases et cetera. This study will look into three selected representatives each from the Republican Party and the Democratic Party. What this study has found is that the representatives from the two parties present rather similar arguments for intervention as well as non-intervention in Syria. They argue that interventions are necessary for humanitarian reasons, as well as for protecting American national security and interests. For non-intervention they argued that the U.S. was not affected by the conflict, and that intervention would drag the U.S. into another war. The theoretical lenses in this study could all somewhat explain the arguments presented by the politicians, and it became clear that the politicians are stuck in the same pattern when it comes to policies on this issue. Thus, the American foreign policies regarding Syria became rather predictable. For future research it is necessary to find if this is true in other western countries, or if it is a phenomonen isolated to the U.S.

 • Svensson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Oh,my god. det här är det bästa jag sett, typ": En undersökning om kodväxling i podden "Har du sagt A får du säga B"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks kodväxling mellan svenska och engelska i två avsnitt av podden Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka kodväxlingens frekvens,funktion, typer och mönster och beskriva dem utifrån tidigare forskning om kodväxling.

  I de två poddavsnitten förekommer totalt 94 exempel på kodväxlingar under totalt 100 minuter. Den vanligaste kodväxlingsfunktionen är den stilistiska eller fria funktionen och den används mest för att markera en samtalstil och en relation till det engelska språket. Detta eftersom det finns motsvarande svenska ord som talarna hade kunnat använda istället. Kodväxlingen i den undersökta podden verkar också fungera som en identitetsmarkör på flera sätt. Den vanligaste typen av kodväxling är ettordsväxlingar där de flesta är anpassade till den svenka syntaxen. Substantiv är den vanligaste ordklassen bland kodväxlingarna men även andra ordklasser förekommer.

 • Söderberg, Hampus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Reluctant readers and game literature: An intertextual analysis of World of Warcraft: Chronicle I 2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  World of Warcraft and World of Warcraft: Chronicle I are in this essay analyzed as motivators for reluctant readers. World of Warcraft: Chronicle I is analyzed from small-scale and large-scale intertextual comparison to Greek and Norse mythology. The aim of this essay is to introduce alternative literature outside the literary canon in the EFL classroom in Sweden. The aim is to connect gaming an outside school activity with reading. The analysis is divided into three parts, the first part focuses on the amount of reading that is done while playing a game like World of Warcraft. The second part focuses on intertextuality in the Chronicle to Greek and Norse mythology. Lastly, how the knowledge of intertextuality in the Chronicle can be used to interact with likeminded people by posting on forums in discussed. The goal is to connect gaming and reading to motivate reluctant readers.

 • Ireland, Leah
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Weaving Futures, Feminisms in Practice2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  At the core of this collaborative ‘independent’ project is a growing and shifting community of practitioners: design students, volunteers, professors, farmers, entrepreneurs, local nonhuman species and the soil; each of us performing our various roles together.

  By contextualizing this community within the growth economy: industrialization, globalization and capitalism and more specifically: patriarchy, oppression, and alienation, I aim to explore how, through design, we can perform local accountabilities that critically co-respond to the greater anthropocentric narratives of our time.

  By engaging with autonomous, post-capitalist feminist theories of care, and the queering of normative ways of world-making, I investigate the roles our everyday farm tools play in helping to further explore, ask questions and shape more resilient and convivial practices.

  Through the collaborative processes of workshopping and prototyping, my collaborators and I challenge the normative narrative of the ‘hero’ tool, looking to our everyday choreographies at the farm for those actions and labours that go unnoticed. Through discussion and material exploration we used the makerly practice of weaving as tool for coming together and helping to create a community of care.

 • Björcman, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Drivkrafter, innehåll och upplevelser av aktivism i skogliga konflikter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Situationer och beteenden kan skapa konflikter mellan människor och/ellerorganisationer utifrån ett resursbehov eller en motsättning. Att använda aktivism i en konflikt kan grundas i värdegrunden och styrs utifrån personens åsikter och normer. Den förändrade skogspolitiken sedan sjuttiotalets produktionsinriktning har resulterat i ett större intresse för att skydda skogar, både från myndighetshåll och från intresseorganisationer. Den höga andelen privatägda skogar samt det ökade intresset har skapat flera stora konflikter i Sverige under de senaste tio åren, där markägaren hamnat mellan intresseorganisationer och myndigheter. Studien syftar till att förklara och skapa en förståelse för hur olika parter resonerar i skogliga konflikter med aktivsminslag, utifrån konfliktens innehåll, drivkrafter och upplevelser. Datainsamling gjordes genom 8 djupintervjuer. Respondenterna tillhörde en statlig myndighet, tre skogsföretag/skogsägarföreningar, två enskilda skogsägare samt två intresseorganisationer för naturvård. Tematisk innehållsanalys genomfördes på det insamlade materialet. Det fanns skillnader i värdegrunden där myndigheter och markägare inte värderade de ekologiska värdena som viktiga i samma utsträckning som skogsbolag/skogsägarföreningar och intresseorganisationer, vilket i sin tur skapar risk för konflikter. Om aktivismen i framtiden ansåg fyra respondenter att den kommer att öka, medan tre ansåg att den kommer att minska och en att den kommer vara som idag. I sju av åtta fall var det en intresseorganisation som initierade konflikten. Myndigheter, skogsbolag/skogsägarföreningar och markägare ansågsamtliga att den information som mottagits från intresseorganisationerna var ett bra underlag.En drivkraft som identifierades var behovet att ta på sig ansvar vilket har sittursprung i värdegrunden. Agerandet i konflikterna definierades utifrånintresseorganisationernas sida som ett ansvar, medan de parter som fått uppleva aktivismen definierar agerandet som ett högt tryck. De upplevelser av aktivism som framkommit beskrevs av markägarna som en oförutsägbarhet och av intresseorganisationerna som en maktlöshet på grund av sin avvikande åsikt. Myndigheter och skogsbolag/skogsägarföreningar beskrev aktivismen som ovilja/okunnighet. De negativa och positiva aspekterna av aktivism vägde i princip lika för samtliga respondenter. Myndigheter, intresseorganisationer och skogsbolag/skogsägarföreningar påtalade alla ett behov av systemförändring då den politiska kortsiktigheten och trögheten i systemet framhölls som ett problem. Från alla sidor önskades en samverkan, där en saklig dialog måste ligga till grund. Man kan fråga sig hur viktiga intresseorganisationerna egentligen är för utvecklingen av skogsbruket när materialet som tas fram av dem anses bra? Och är det skogsägarna som ska komma i kläm när politiken är kortsiktig? Skogsbolag/skogsägarföreningar och myndigheter påtalade sitt ansvar ut mot medborgarna samt att det fanns informationsbrister. Genom att förbättra dialogen och informationen finns en möjlighet att finna vägar fram tillvarandra. Detta för att få en bättre samlad syn på hur de olika parterna resonerar och hur allas värdegrund ser ut. Utifrån detta kan förhoppningsvis konflikterna bli färre i de svenska skogarna.

 • Sjöström, Jannie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Eriksson, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Jämställdhet - en självklarthet! Eller?: En kvalitativ studie om hur förhandling och uppdelning av hushållsarbete sker mellan unga heterosexuella par2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the course of this study we have been inspired by Carin Holmbergs essay ’It’s Called Love’ (1993). Our purpose with this study has been to examine how gender works among young Swedish heterosexual couples without children. This was done by examining how couples distribute housework among themselves, with certain focus on how class interacts with gender. We asked three questions: 1). How is gender made in relation to expected characteristics of how women and men should be? 2). How is gender made with distribution of household work within the couples? 3). In what way does class play a role in distribution of domestic work?

  Qualitative method was used in order to answer our purpose and questions. We interviewed ten couples, five whom had a university degree and five whom had secondary education. Our theoretical framework consists of the perspective of symbolic interactionism, Yvonne Hirdman's theory of the gender system, asymmetric role-taking and class. The analysis of our empirical material showed that the individuals within the couples attribute themselves and each other with properties that are in line with the traditional gender distribution in society, regardless of which class the couples belong to.

  When it came to all housework activities women were initiators. The distribution of household work took place according to what the men thought was interesting, regardless of class. Class, on the other hand, plays a role in the distribution of domestic work that took place on the basis of what was natural or not. Couples with upper secondary education distribute household work based on what is natural for the sexes in relation to the traditional gender roles, while those with an academic degree carry out household work that is not tied to the traditional gender roles to a greater extent. We found that women's and men's genders contribute to the maintenance and reproduction of the woman as subordinate and the man as superior, which contributes to an uneven distribution of labour in the home where the woman still has the main responsibility for the care work.

 • Buttar, Sarpreet Singh
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Applying Artificial Neural Networks to Reduce the Adaptation Space in Self-Adaptive Systems: an exploratory work2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Self-adaptive systems have limited time to adjust their configurations whenever their adaptation goals, i.e., quality requirements, are violated due to some runtime uncertainties. Within the available time, they need to analyze their adaptation space, i.e., a set of configurations, to find the best adaptation option, i.e., configuration, that can achieve their adaptation goals. Existing formal analysis approaches find the best adaptation option by analyzing the entire adaptation space. However, exhaustive analysis requires time and resources and is therefore only efficient when the adaptation space is small. The size of the adaptation space is often in hundreds or thousands, which makes formal analysis approaches inefficient in large-scale self-adaptive systems. In this thesis, we tackle this problem by presenting an online learning approach that enables formal analysis approaches to analyze large adaptation spaces efficiently. The approach integrates with the standard feedback loop and reduces the adaptation space to a subset of adaptation options that are relevant to the current runtime uncertainties. The subset is then analyzed by the formal analysis approaches, which allows them to complete the analysis faster and efficiently within the available time. We evaluate our approach on two different instances of an Internet of Things application. The evaluation shows that our approach dramatically reduces the adaptation space and analysis time without compromising the adaptation goals.

 • Fransén, Agnes
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Svensk dagspress framställning av Greta Thunberg och den globala klimatstrejken.: En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningar i dagspressen.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how the Swedish daily press Dagens Nyheter andSvenska Dagbladet during the period August 2018 until April 2019 portrays the youngactivist Greta Thunberg and the social movement and hashtag #Fridaysforfuture in theirarticles.

  The analysis has been executed through a qualitative content analysis and framing theory.The results of the study is that both news papers portays Greta Thunberg based on twothemes; age and functional limitation. When it comes to the social movements the newspapers portrays it based on two themes; age and incentives. The conclusion of this studyis that Greta Thunberg is portrayed through two perspectives based on the fact that she isa child. One perspective is that she is an independent child who refuses to go to schooland listen to other adult people. The second perspective involves a normative child whois ruled by their parents.

  The analysis results of the study also show that the #Fridaysforfuture movement is mainlyproduced on the basis that the movement consists of children and young people. Theparticipants of the movement are thus portrayed on the basis that they are children andyoung people.

 • Ringdahl, Benjamin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Gaussian Process Multiclass Classification: Evaluation of Binarization Techniques and Likelihood Functions2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In binary Gaussian process classification the prior class membership probabilities are obtained by transforming a Gaussian process to the unit interval, typically either with the logistic likelihood function or the cumulative Gaussian likelihood function. Multiclass classification problems can be handled by any binary classifier by means of so-called binarization techniques, which reduces the multiclass problem into a number of binary problems. Other than introducing the mathematics behind the theory and methods behind Gaussian process classification, we compare the binarization techniques one-against-all and one-against-one in the context of Gaussian process classification, and we also compare the performance of the logistic likelihood and the cumulative Gaussian likelihood. This is done by means of two experiments: one general experiment where the methods are tested on several publicly available datasets, and one more specific experiment where the methods are compared with respect to class imbalance and class overlap on several artificially generated datasets. The results indicate that there is no significant difference in the choices of binarization technique and likelihood function for typical datasets, although the one-against-one technique showed slightly more consistent performance. However the second experiment revealed some differences in how the methods react to varying degrees of class imbalance and class overlap. Most notably the logistic likelihood was a dominant factor and the one-against-one technique performed better than one-against-all.

 • Rosenkvist, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Troféer och erfarenhets-mätare: Hur dessa påverkar prestation och engagemang hos ungdomar inom programmering med scratch2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie utfördes på högstadieelever för att mäta hur en implementering av gamification-elementen erfarenhetsmätare och troféer i en scratch-baserad applikation påverkade deras engagemang och prestation.

  De två användartest-grupperna för kontroll- och test-versionen visar på att implementationen av dessa gamification-element har en markant positiv effekt på både engagemang och prestation.

 • Sahlin, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  The next-generation of aquatic effect-based monitoring?: A critical review about the application,challenges and barriers with omics in field2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Traditional water monitoring encounter limitations due to the large number of contaminants present in our waters possible giving raise to mixture effects. This thesis aimed to investigate how the emerging omics approaches (transcriptomics, proteomics and metabolomics) can be used as an effect-based monitoring approach to assess and predict adverse effects in the freshwater environment. Moreover, this thesis analysed challenges and barrier with omics. A systematic literature search was conducted using Scopus and Web of Science to find case-studies using omics in field studies and reviews regarding challenges and barriers. The results in this thesis suggest that the use of fish species (either collected in the wild or in situ set-ups), transcriptomics and investigations of WWTP recipient was the most common way to apply omics. In order to interpret omics-data multiple studies conducted chemical monitoring in conjunction, investigated additional traditional biomarkers and/or used omics to identify altered biological or functional pathways that possible could lead to adverse effects at higher levels. According to the challenges and barriers identified in this thesis, the future of omics in environmental monitoring rely on the possibility to characterise and quantify natural variability, define appropriate critical effect sizes (i.e. thresholds of critical effects) and define baseline data. Moreover, it is necessary to develop frameworks and standardisations for omics-approaches (e.g. study-designs) to promote the interpretation of the results. Future research is also needed to develop and increase the understanding of how the proteomics and metabolomics can be applied. By improving the use of omics a more holistic water monitoring can be achieved including screenings for biological responses and the ability to detect early warnings which will enhance the prioritisation and site management of polluted water bodies, including those with limited prior knowledge regarding potential contaminants.

 • Lindén, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Potentiellt cancerpreventiva effekter av Sulforafan: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sulforafan är en isotiacyanat som beskrivs ha effektiva cancerpreventativa egenskaper. Kemikalien görs tillgänglig för människan genom konsumtion av korsblommiga grönsaker så som broccoli och grönkål. Cancer är vanligt, och i Sverige räknar man med att var tredje människa kommer att drabbas under sin livstid. I följande litteraturstudie var syftet att sammanställa information om på vilket sätt sulforafan påverkar koloncancerceller, samt söka evidens för att konsumtion av sulforafanrika grönsaker bidrar till minskad risk att drabbas av koloncancer. Sulforafan har cancerpreventativa egenskaper i cellkultur så som inhibering av histondeacetylas-aktivitet, inducering av cellcykelarrest och apoptos och minskad proliferation hos cancercellerna. Det minskar även uttryck av gener som är inblandade i angiogenes.Det finns inte nog med evidens om broccolikonsumtion, på grund av sitt höga innehåll av sulforafan, skulle vara cancerpreventativt hos människan.

 • Palmborg, Alma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Svensson, Therese
  Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadssituationen då patienten har en annan kulturell bakgund.: En litteratursturie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Larsson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Speculative futures of sustainable communities: Utilizing the resources of collective living to speculate sustainable futures.2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this report is to speculate how our neighborhoods could look like in the future, looking at modern collective living due to the housing crisis is Sweden today. This paper will look att different forms of collective housing, to challenge the conventional way of living. Connecting sustainability to the act of sharing space and resources, in creating a collaborative lifestyle.

  The research methods used in this speculative project looks at three case studies of collective housing to analyse and define different levels of sharing. During the design process one intervention was executed to challenging the norm of ownership, questioning what the act of sharing demands.

  The goal of this project is to change assumptions of collective living by rethinking space. To create an interlaced community, with hopes of becoming more resilient. The research and its findings worked along- side the report and developed into a zine. The zine was made with key insights from the study, as a tool to communicate the design proposal and can easily be distributed to the Swedish population.

 • Persson, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Jerry
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The connection between household savings ratio and human development index: Which factors affect the household savings ratio?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis investigates which factors affecting savings behavior by using a fixed effect regression model. To see what affects the household savings rate the following independent variables is considered: Natural logarithm of trend per capita income, natural logarithm of deviation from trend per capita income, growth of disposable income, real interest rate, inflation, wealth in relation to household disposable income, foreign savings in relation to disposable income, dependency ratio and human development index. To see whether changes of human development within a county impacts the household´s savings ratio this variables was included in a separate regression. To avoid possible biasedness from ordinary least square, a panel data technique called fixed effect regression model is used. The investigated time period is between year 1999 and 2016 and to make a restriction, variables from 25 developed countries were studied. The involved economic theories in this work are Keynesianism, permanent income hypothesis and the savings theory behind Maslow´s behavioral pyramid. The result made by using this study is that growth in income and foreign savings in relation to disposable income is insignificant and can´t be used in explaining the differences between household´s savings. Human development index within a country has a negative effect on the savings ratio but a conclusion regarding whether changes in HDI´s does affect savings can´t be made and more research within that field is needed.

 • Aggerstam, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Jordens poesi: Biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning av Wordsworth, Coleridge och Keats2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Phillips, Carla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Así, Así: Investigating the complexity of identity through the example of a micro-narrative2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates the complextity of identity through the example of a micro-narrative. It zooms in on the relationship between a 24-year-old girl from South Africa and her 86-year-old great aunt from Spain. The investigation focuses on hands – tools with which we carry out our day-to-day practices. The hands are used as a metaphor to represent our connection with the material world – the way in which interact with each other and our surroundings. How do we navigate familiar and unfamiliar places? The outcome is visualised through an audio-visual installation.

 • Johansson, Jacob
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Månsson, Oskar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Vart är vi på väg?: En studie om bolagiseringen av svenska elitfotbollsklubbar på herrsidan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på herrsidan. Mer precist har det handlat om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer tillämpats vid insamling av data. Respondenterna utgör elitföreningar inom svensk fotboll som både bedriver bolagiserade (IdrottsAB) och icke bolagiserade verksamheter. Studien har undersökt fem fotbollsföreningar från Allsvenskan och en fotbollsförening från Superettan. 

   

  I studien har teoretiska perspektiv som institutionell teori och globalisering varit tongivande och applicerats för att tolka resultatet i analysen och diskussionen. Resultatet från respondenterna har givit en tydligare bild om motivation som ligger bakom beslutet om att omvandla elitverksamheten till IdrottsAB och vad det medför till utveckling. Studien påvisar att det finns ett distinkt samband som berör syftet med bolagisering, men det finns en viss skildring inom förändringsarbetet med tanke på föreningarnas historia, organisationsstruktur och resursanvändning. Studien har även identifierat varför elitföreningar inom svensk fotboll inte väljer att bolagisera verksamheten utan beslutar att förbli en ideellt allmännyttig förening. Trots kommersialiseringens utveckling lever svensk elitfotboll vidare i konceptet om en folkrörelse med fokus på konservativa värderingar och medlemmarnas intresse. Förhoppningarna med den här studien är att öppna intresset för kommersialiserings utveckling och ge en ökad förståelse kring bolagisering och de effekter samt möjligheter som det medför.

 • Gustafsson, Emily
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Nilsson, Evelina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Din resa börjar här: En kvalitativ studie om varumärken och dess kommunikation inom resebranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation till konsumenter. Utifrån uppsatsens syfte utformades följande tre forskningsfrågor:

  • Vad karaktäriserar varumärkens identitet och budskap?

  • Vilket utrymme och vilken roll ges varumärken i såväl traditionella som digitala kanaler?

  • Vad kännetecknar personalens och kundernas roller på en resa?

 • Hjertquist, Julia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Djurrättsorganisationers argumentation: En jämförande analys av argumentationsstrategier i texter från två djurrättsorganisationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska djurrättsorganisationers argumentation mot konsumtion av animaliska produkter. Materialet utgörs av 6 texter från Djurens Rätt och Djurrättsalliansen. Texterna handlar om tre olika djurslag: grisar, kycklingar och fiskar. Frågor som ställs är vilka språkliga argumentationsstrategier organisationerna använder sig av, vilka likheter och skillnader som finns i deras argumentation och om argumentationen skiljer sig åt beroende på vilka djur texterna handlar om. Argumentationsteori efter bland andra Björnsson m.fl. (2009) används som teoretiskt och metodiskt ramverk för studien. Analysen fokuserar på 5 språkliga strategier som används för att legitimera varför animalisk konsumtion ses som fel: orsaks- och konsekvensargument, exempelargument, auktoritetsargument, analogiargument och regelargument. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i de båda organisationernas sätt att språkligt argumentera mot konsumtion av animaliska produkter. En likhet mellan organisationerna är att ingen av dem explicit skriver ut att det är fel att konsumera djur; denna övergripande tes tas för givet. Djurens Rätt använder främst exempelargument för att legitimera varför det är fel att konsumera djur, medan Djurrättsalliansen i högre utsträckning använder sig av analogiargument, exempelvis jämförelser mellan djur och människor. Det märks också skillnad i hur argumentationen utformas beroende på vilka djurarter texterna handlar om, exempelvis innehåller båda organisationernas texter om fiskar färre känsloladdade analogiargument än texterna om landlevande djur som grisar och kycklingar.

 • Hasselbom Alderborg, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Jakobsson, Cornelia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Det digitala pappret: En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. Eftersom lagstiftningen är 20 år gammal och företag kan idag ha nya förutsättningar som e-faktura och digitala bokföringssystem råder det en osäkerhet hur Bokföringslagen ska tolkas.

   

  Syfte: Syftet med vår uppsats är att ge en aktuell bild av hur företag praktiskt hanterar verifikationer och vilken betydelse det kan ha för bevisvärdet om det är original eller kopia. Förväntningarna på uppsatsen är att det ska leda till mer klarhet i lagringen av dokument för de som arbetar med redovisningen

   

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat 5 personer som på något sätt kommer i kontakt med verifikationer. De personerna vi intervjuade är konfidentiella och vi valde därför att benämna de till deras yrkesroller. 

  Resultat: Resultatet visar att praktiker sparar sina verifikationer i samma format som de kommer till företaget. De flesta praktiker ser en fördel och effektivisering i att använda sig av digitalt lagrade verifikationer. Däremot tvingar lagstiftningen att pappersfakturor måste sparas i sju år. Det är framförallt med en extern part som ett original blir mer betydelsefullt.

 • Andersson, Aurora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Åsenlund, Linnea
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  The marketplace of tomorrow: En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The Lobby

  The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby.

  Syfte och forskningsfrågor

  Denna fallstudie om The Lobby syftar till att undersöka vilka primära faktorer som krävs för att skapa en marknadsplats där upplevelsen och pop-up konceptet är centralt samt kartlägga dess potentiella roll i framtiden. Med grund i detta syfte har två forskningsfrågor tagits fram:

  Vilka är de viktigaste faktorerna vid utformandet av en marknadsplats som The Lobby? 

  Vilken roll kan denna typ av marknadsplats komma att ha i framtiden?

  Metod

  Denna studie har baseras på en kvalitativ fallstudie av marknadsplatsen The Lobby. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Det empiriska materialet består av åtta semistrukturerade intervjuer där respektive respondent har en direkt koppling till The Lobby. Förutom intervjuer har även två observationer genomförts.

  Teori

  Den teoretiska referensramen behandlar termerna köpcentrum, pop-up butik och kundupplevelse. I denna studie motsvarar köpcentrum en marknadsplats där flertalet aktörer möts på samma plats. Teorin kommer även redogöra för pop-up butikens innebörd samt dess fördelar. Slutligen behandlas kundupplevelsens roll inom detaljhandeln.

  Slutsatser

  Genom att ta hänsyn till marknadsplatsens varumärke, kontrakt för pop-up butikerna, teknologi, kundernas behov av socialisering och upplevelse kan marknadsplatsen optimeras och skapa återkommande kunder. Om en marknadsplats som The Lobby kommer ha en fortsatt central roll i framtiden återstår att se, däremot kan det konstateras är att pop-up butikens fördelar blir allt fler.

 • Crljen, Tonka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Hacking the loop: How to encourage consumers to upcycle their clothes in order to reduce consumer fashion waste and lessen the environmental impact of fast fashion?2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The core of the project lies in upcycling. From the start of the research, I wanted to find new creative ways of upcycling garments and textiles.However, upcycling is a part of a greater whole which deals with addressing the problem of fashion waste. It gives new value to the clothes and prolongs the life span of the clothes. It is a craftivism act since it plugs into an existing system and shapes it towards a more sustainable direction.

  Thus this project wanted to take a larger approach and include consumers into the process. The purpose of the project was to explore one of the ways to encourage consumers to upcycle their clothes. This was done through an upcycling workshop. In the upcycling workshop, the consumer visualized the way they want their clothes to be upcycled. Their garments were then upcycled using DIY methods such as stitching, patching, and painting. The process was recorded in details. The whole process was then translated into a craftivist zine. The zine demonstrates how to do your own upcycling workshop and how to upcycle three garments. The upcycling workshop and the zine want to encourage the consumer to upcycle by giving them the necessary skills to do so.

 • Wiethüchter, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Books vs. Technology: An exploratory study of the influence they have on children's development2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the rise of popularity of technological devices, less children engage in reading books. This paper investigates the influence of technology on young children and points out the advantages and disadvantages of being in contact with digital media on a regular basis. In contrast to that, this project reveals benefits that come from reading and being read to in early childhood. Through designerly research in forms of collaboration and a cultural probe, the essence of children’s books is getting ex- plored. Furthermore, the importance of illustration in combination to text in picture book is being discussed. By exploring the practice of creating an own illustrated children’s book, I evaluate assumptions and findings of my research. 

 • Masso, Mimra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Olander, Matilda Sofie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Galloping to markets far away: A multi-case study on Stockholm based tech start-ups internationalisation, including barriers and drivers influencing the process. 2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Firm internationalisation has been a broadly examined subject, which has generated various established theories. Previous business activities are described as structured, incremental and predictable, which has enabled the development of frameworks that describe how the business internationalisation is conducted. Today’s technological advances, globalisation and changes in demographics are contemporary environmental forces of change, and the Swedish tech industry is growing in a steady phase. The tech start-ups internationalise rapidly and from an early age but in various ways, and therefore, reflecting diverse internationalisation theories to different extents. The wave of tech start-up is increasing and are seemingly operating in an unconventional manner and contradicts well-known theories, leaving scholars in the search for profound understanding about this phenomenon. Consequently, lack of previous research based on tech start-ups internationalisation processes has provided motivation for this study, with the intention to provide knowledge to companies and contribute with new theory angles to the existing literature.

  The purpose with this study was to fill the research gap on tech start-up internationalisation by investigating and analyse how the Stockholm-based tech start-ups internationalise, what barriers and drivers they have encountered while pursuing the expansion as well as, how these have affected the internationalisation. The literature review emphasises on internationalisation theories as well as, barriers and drivers of the internationalisation process and is summarised with a conceptual framework. The study was conducted through a qualitative case study including four companies of, which all four had established international operations and therefore, generated insightful information about the subject. Moreover, interviews with founders and CEOs of the companies were conducted through semi-structured approach, which including questions related to their internationalisation process and the barriers and drivers. The empirical data was thereafter organised and paralleled with previous theories as well as, with the authors' considerations. Finally, the conclusion highlight answers to the research questions and provide theoretical and practical implications, as well as suggestions for further research.

 • Girerd-Barclay, Nicolas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Just Build It2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Thesis Project aimed to cultivate understanding about the interrelationships between humans and materials in the context of consumerism, sustainability, and time, through helping people learn about woodworking materials and tools,  develop a more profound respect for them, and understand how one interacts with them. Incorporating repair culture and material education into a collaborative service design, the author reflected on his sustainability as a woodworker to enable others to connect with materials and tools in a meaningful way. The Project followed a nonlinear process, allowing the author to move back and forth to reflect, refine and progress from idea to form, and back to idea, while respecting his tangible need for medium and method. By researching scores of different woodworking tools found in an antique tool box received as a gift, the author defined their purpose in woodcraft and their connection with people they served and society as a whole. Inspirations for the Project consisted of woodworking, time, and social, environmental and economic stability, in addition to various types of design: service, collaborative, circular, and critical. Four different processes – prototyping, service blueprint, advertising and service experiences – were employed to respond to the research question. Key results included the provision of over 20 services to 15 individuals through a simple design process. By helping people to fix their objects in an ongoing conversation about sustainability with regard to material use and consumption, tools and practices were used effectively to change interrelationships between people and materials. Through the services and ‘hands-on conversations’, many began to understand and appreciate the possibilities of tools to revitalize old furniture and increase their value. Some people used tools themselves to resolve their problems, with all participants showing appreciation for the services, while expressing commitment to use, rather than discard, the objects. A few of the thousands contacted through social media, responded to calls for assistance, with the Project concluding that the process has potential, but without a business model, it would be difficult to sustain. Questions regarding the future included: What type of business could harness opportunities, offering viable employment? How many would need to be involved? How great is the demand for services? Which policies or regulations must be in place for a successful practice? The author was cognizant of the need for additional skills and knowledge to pursue the challenge of operationalizing the services provided through a sustainable livelihood.

 • Agnes, Asker
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  a blob, a snap: A materialized revolt against the patriarchal structure, against everything women are being told to endure2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a personal project about a fed-up woman who sits down on the chair by the pottery wheel simply because she craves it. It is about conducting a non-result oriented design process. A process where the making, the closeness between the mind and hand, is both the research and mediation. It is a project that acknowledges the potential care has in relation to design, while it's dealing with the controversial aspects of a woman caring for herself. The project is a snap, a feminist snap, represented and materialized through the objects of clay. Where a collapsed bowl, a blob, becomes a materialized revolt against everything women are being told to endure. It is a project that brings design and poetry together. Aiming to explore how objects can gain agency and be in dialogue with society. How objects can materialize both the resistance against, and the result of, the patriarchal structure.

 • Östergren, Linus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Vätgas som energilagringsmedium för energi från förnyelsebara energikällor2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra stora mängder energi. Att lagra den mängden energi i batterier skulle bli kostsamt. Resultatet från utredningen tyder på att vätgas är ett lämpligt alternativ då omvandlingsprocesserna genererar både elektrisk och termisk energi. Komponenterna som används är ursprungligen från industrin vilket gör dom överdimensionerade för vanliga hushåll. Optimalt används vätgassystem i flerfarmilsbostäder där både den termiska energin och elektriska energin kan nyttjas.   

 • Rimsten, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Samhällsförändring utgår från det lilla livet: Ett samhällsarbete i Kållered2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen studerade en intervention inom ramen för samhällsarbete i Kållered. Syftet var att skapa förståelse för hur kollektiva och deliberativa processer kan igångsättas. Metodologiskt närmade sig uppsatsen sitt studieobjekt via uppförandet av ett offentligt konstverk. Empiri samlades in via semistrukturerade intervjuer och genom att studera processer som tycktes ha koppling till nämnda konstverk. Uppsatsens frågeställningar rörde frågan om vilket resultat föregående intervention kan ha fått i lokalsamhället i fråga om socialt kapital. Med avstamp i Robert Putnams studier gör analysen gällande att det är fullt möjligt att som samhällsarbetare intervenera konstruktivt i lokalsamhället, samt att fylla på dess depåer av socialt kapital. Ett centralt antagande i uppsatsen är att samhällelig förändring bör utgå från samhällets medborgarnivå för att vitalisera de demokratiska funktioner samhällets institutionella nivå rymmer.

 • Jensen, Marthina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Barnhandläggares erfarenhet av att möta våldsutsatta pappor: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand what type of experience the social workers in child protection, in the children and family unit at the social services, have of working with fathers and their children exposed to domestic violence and identify construction of genders bias to the social workers in child protections work.

  I intend to analyze the experiences of the social workers in child protection had with working with battered fathers and children by Johnssons (1995) and Isdal (2017) psychological strategies that’s been used in strategies in practices of abuse, situational abuse, systematic abuse, the theories of gender and masculinities and Nils Christies theory of the ideal victim. Further on I tried to find out how the social workers in child protection understand women/mother’s abuse towards fathers. Finally, I wanted to know which help and support the battered fathers and their children are given. To find the answers of the study’s aim and approach to the problems, I have used a qualitative study where I have interviewed nine social workers in child protection in the children and family unit at the social services in three different cities. My empirical material shows different experiences of working with battered fathers and their children.

  Seven out of nine social workers in child protection had no experience of working with fathers that have had been exposed to sexual abuse by their children’s mother. Six out of nine social workers in child protection had experience of working with fathers that had been subject of physical abuse. Working with fathers that had been exposed of psychological abuse by their children’s mother seven out of nine social workers in child protection had experience of. Two out of nine social workers in child protection had met fathers that had been exposed to financial abuse by their children’s mother. None of the social workers in child protection had experience of working with fathers that have been exposed to negligence from their children’s mother. Eight out of nine social workers in child protection stated that battered men might be ashamed of being abused and find it hard to talk about it. Social workers in child protection contemplated that men are ashamed of being abused because they are stronger and physical bigger than the women. The majority of the social workers in child protection advised that battered fathers get the same protection, help and support that as if it was a battered mother. Some examples of what help an abused father can get is protected living, therapy and there is a domestic violence hotline for men. A few social workers in child protection argue that the battered fathers and their children get less help compared to battered mothers and their children. The majority of the social workers in child protection stated that it is easier to ii observe and pay attention to battered mothers and their children compared to battered fathers and their children.

 • Wahl, Christine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Lindén, Daniella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Med intention att göra gott": Att förstå hur och varför socialsekreterarna stannade kvar i en pressad arbetssituation.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå de strategier som användes av socialsekreterarna i hanteringen av en stor arbetsbelastning och undersöka deras nivå av känsla av sammanhang i hanteringen av nätverksfamiljehemsplaceringar av ensamkommande barn under 2015 och 2016. Studien varkvalitativ, och vårt empiriska material bestod av semistrukturerade intervjuer.Åtta socialsekreterare från sju mindre kommuner och två socialsekreterare från störrekommuner i södra Sverige, alla med erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn, deltog i vår studie. Vår ambition var att förstå hur, trots den stora arbetsbelastningen, socialsekreterarna hanterade sin arbetssituation. Vi försökte förstå de strategierna som bidrog till att göra det möjligt för socialsekreterarna att stanna kvar på sitt arbete trots omständigheterna. Vi fann att alla socialsekreterarna som intervjuades i vår studie hade en hög känsla av sammanhang som hjälpte dem att göra deras arbete meningsfullt och hanterbart. Den vanligaste coping strategi som socialsekreterarna använde sig av för att hantera deras arbetssituation var genom att sänka sina ambitioner och acceptera att deras arbete nådde en "good enough" standard. Socialsekreterare med stor arbetslivserfarenhet tenderade också att hantera den högre arbetsbelastningen mer framgångsrikt genom att acceptera, att trots att de inte alltid kunde följa rutiner och riktlinjer var avsikten fortfarande att göra gott i en svår situation.

 • Gergis, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Motstånd i barnavården: En kvalitativ intervjustudie om socialarbetaresarbete med vårdnadshavaren som gör motstånd2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Persson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ågren, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  PSD2 –Det nya betaltjänstdirektivet förändrar situationen för aktörerna på finansmarknaden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Betalmarknaden har förändrats de senaste åren. Det tillkommer ny teknisk funktionalitet som skapar nya betallösningar. För att underlätta betalningar och kundinformationens spridning på finansmarknaden har EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2 formats. PSD2 medför att bankerna förlorar sitt monopol på kundinformation som leder till en ökad konkurrens på finansmarknaden. Problemformulering: Hur ser banker och TPP:s på att integrera med varandra, och vem tar ansvar för riskerna till följd av PSD2? Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare in på vad det finns för risker och vem som har ansvar för riskerna hos aktörerna, samt om bankerna och TPP:s genom det nya direktivet kommer samverka eller förbli konkurrenter. Metod: I vår kvalitativa studie har vi använt oss av en abduktiv ansats för att öka förståelsen i vårt ämnesval. För att kunna få ett djupare perspektiv och uppfylla syftet i studien valde vi att intervjua flera olika aktörer inom finansbranschen. Slutsats: Studiens resultat visar på att PSD2 kommer förändra konkurrenssituationen på finansmarknaden. Därav behöver bankerna ta ställning till om de ska samarbeta med de nya konkurrenterna. Utifrån studiens resultat ser vi att risken för bedrägerier ökar för bankerna i och med en samverkan med tredjepartsleverantörer. Bankerna riskerar även att tappa kundkontakt då fler aktörer får tillgång att leverera nya finansiella tjänster. På grund av dessa risker belastas bankernas avdelningar för riskkontroll mer än vad de gjort tidigare.

 • Ådemo, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Blixt, Moa
  En het potatis: En kvalitativ fallstudie om journalistikens gestaltning av mediedebatten kring fallet Mr Cool2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper aims to examine the different portrayals in Swedish journalism about a case with a controversial topic. The analyzed case in this study focuses on the provocative rapper Mr Cool and his song about sexual intercourse with a child and the following mediated debate about freedom of speech and morality. The research questions examined were: How does the media frame the meta-debate about Mr Cool? We picked 16 articles and analyzed them with a qualitative content analysis method using framing theory and argumentation techniques in order to be able to examine how the debate were portrayed by the media. We also used the moral panic concept to get a deeper understanding of the mechanics of topics the society is concerned with. We have found that the participants of the debate handled the subject differently and with different strategies, depending on which side they would support. The central discussion was about personal taste, boundary making and the consequences of silencing what is thought to be offensive. The results of the analysis agrees with previous studies and theories in the field when it comes to moral panics and fear as a natural part of our society. History is likely to repeat itself but with other motives and other fears.

 • Karlsson, Mattias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lukacs, Kinga
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Läsning pågår?: En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. Dessa repertoarer bör matcha om läsaren ska känna sig bekväm med bokvalet. Studien visar att genrerna fantasy, skräck och verklighetsbaserade böcker är elevernas främsta val. Dock visar studien att det finns en motsättning mellan elevers och lärares uppfattningar om läsning av skönlitteratur. Eleverna är enligt studien litteraturmedvetna och reflekterande över sin läsning medan lärarna uppfattar att eleverna saknar intresse och lust att läsa. Eleverna säger att de får god hjälp med bokvalen av skolbibliotekarierna som har en god repertoarmedvetenhet medan lärarna inte har samma goda repertoarmedvetenhet att hjälpa eleverna i deras bokval. Slutligen visar resultatet att det är ytterst viktigt att lärare har en adekvat litterär kompetens för att kunna stötta och främja elevernas kunskaper och läsutveckling.

 • Oskarsson, Jenna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Mattsson, Erica
  Vad krävs för att bli familjehem?: En kvalitativ intervjustudie med familjehemsutredare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how foster-care workers use their discretion, also how they evaluate foster-care investigations and which criteria affects the outcome of the investigations. Our focus group were social workers from four middle-sized municipalities and two social workers from the private sector. Two overall themes were identified after our interviews, both with underlying themes: discretion during investigation and criteria for foster-care takers.The analysis was based on previous research and theory. Our main conclusions were that social workers’ discretion is affected by the guidelines and methods established at their workplace. Also that the criterias for foster-care takers depends on the situation, but the foster child needs his or her own room in the home and the foster parent can not appear in criminal records. 

 • Lindberg, Linnéa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Henriksson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  ”Att man får lite påminna sig själv, det är jag som leder mötet”: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och hantering av tolkade möten. 2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe and analyze how social workers within social services experience and handle the communication as well as problems in interpreted meetings. Furthermore to examine the need for education for interpreter users. The aim was to get an increased understanding of interpreted meetings from social workers perspective and thereby inspire to improve the work to the benefit the client.

  The study was conducted in one municipality with six social workers, using qualitative semi-structured interviews. This method was chosen with the purpose to enable follow-up questions and in-depth answers. The analysis was based on the mathematical theory of communication and the theory about street-level bureaucracy. The results of this study showed that using only verbal communication becomes an uncertain element in the meeting. Our conclusion is that noise occurs in different ways in the interpreted conversation. Since the communication forms the basis for the personal treatment, the clients can consequently receive inferior treatment and support. Moreover, we found that problems in interpreted meetings are being handled differently by the social workers. One possible way is to place counterclaims towards the interpreter and take control over the meeting.

  Furthermore we found that social workers has a need for education in interpreted meetings but not in a extensive way. Our conclusion is that the lack of education and guidelines in interpreted meetings becomes an important part of social workers discretion and that there can be both positive and negative effects.

 • Danielsson, Amanda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Olsson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Framställningen av samkönade föräldrar i svensk dagspress: En kritisk diskursanalys som jämför tre olika tidsperioder i modern tid2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze and critically review how cohabited parents are represented in selected Swedish newspapers during three periods of time. We have conducted a critical discourse analysis and looked at how daily newspapers use the language based on social constructivism. As a power aspect we also used Foucault's power analysis as a theoretical starting point. In the study's results, we saw that the language used in the articles differs depending on the time period they had been published. In the result, we found three general themes that we analyzed: exercise of power within the discourse, norms and categorizations, as well as changes over time. During the years 1992-1993, different expressions were used against same-sex couples, compared to today. In 2002, the focus instead was on the adoption issue. In the later period, 2017-2018, the result showed that the policy took more place in the articles. Same-sex parents also expressed themselves in the media and they described how they still felt excluded in a society dominated by heterosexual norms.

 • Rosell, Angelica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Gunnarsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hemlöshet - en definitionsfråga?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to elucidate representations of how homelessness and interventions against homelessness is perceived in a Swedish municipality from socialconstructivistic perspective. The questions it aimed to answer were: How is homelessness represented in the municipality by participants of the local housing market and public and non-profit sectors? How can representations of homelessness from the participants be deconstructed and understood? Homelessness has been considered a social problem since the middle of the 18th century. The ways to explain why homelessness exists and how to rectify and define homelessness has been in continuously transformation in different extensions since then. Even so, some of these explanations, definitions and actions has returned or possess similarities across time. The used method of this paper was case study in order to concentrate on the municipality specifically. The analyzed material consisted of qualitative, semistructured interviews with seven participants. Public documents were also reviewed from the social service center in the municipality and reports from the county administrative board to understand the representations in its context. The participants that attended on interviews was one participant from a non-profit- organisation, one from the local housing market and five municipalityworkers. We found that some of the participants had both similarities and discrepancies in their representations but all of the participants had tendency to construct additional categories to deal with homeless persons divergent needs.

 • Nilsson, Josefine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Online to On-Ground Activism: Contemporary Indian feminism and the #MeToo movement from an urban activist perspective2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The #MeToo movement is related to new forms of feminism, taking advantage of the online space for mobilisation. There are currently debates on the effect of feminist universalisation, post-colonial feminism and global movement’s on a local level. This study aims to understand how a globalmovement like the #MeToo integrates into already existing feminist efforts. While using India as a caste study, 10 urban Indian feminists have been interviewed to share their experiences on contemporary feminist mobilisation and the #MeToo movement. The study finds that the #MeToo movement have had an impact on Indian feminism, but at the same time is limited in its reach. Indian feminism is identified as ever diverse, with an increased incentive to learn and exchange experiences over identities to make feminist efforts more inclusive.

 • Friman, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Palm Pedersen, Oliver
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Framställningars makt i svenska domstolar: En intersektionell innehållsanalys av LUL-rättsfall från svenska domstolar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the depiction of juvenile delinquents who were charged with battery or assault in swedish court cases and analyse how the delinquents are constructed in swedish court cases. Moreover we study how concepts of ethnicity and gender individually and together affect the depiction of juvenile delinquents in swedish court cases. Through a document study of nine swedish court cases, the use of intersectional theory and a content analysis of the depictions in those cases, we found that there are depictions based on stereotypes of ethnicity and gender in the swedish court cases. While reading the court cases we were able to find different categories of depictions based on skin color, background, gender roles and violence. Furthermore the we have found that social services depict the juvenile delinquents in different ways, sometimes focusing on the delinquents alcohol- and drug habits and other times on their diagnosis or state of mind. In conclusion we argue that these depictions based on stereotypical concepts of ethnicity and gender in combination with social services’ unequal depiction contribute to a construction of some juvenile delinquents as more deviant than others. We argue that this construction contribute to an increased risk of discrimination for some juvenile delinquents in the swedish courts.

 • Sjögren, Alexandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Frisk, Ann-Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Processen av att lämna ett missbruk: En kvalitativ litteraturstudie av åtta självbiografier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine if the leaving of an abuse could be understood as a process, that incorporates both psychological and sociological parts. We collected our data through a qualitative method of reading autobiographies. The selection of materials was based on the autobiographies that dealt with substance abuse issues, where the selection was delimited to the autobiographies where the individuals had had an alcohol, drug or gambling abuse. The chosen material was written in Swedish, by the addict and after the individual had come out of their abuse. The reading of the material was based on a number of reading questions based on the study’s questions. Following the patterns we found from the reading, we formed a division of our results where eight themes were identified that seemed to play an important role when leaving an abuse: questioning, unsuccessful attempts, insight, turning point, a struggle, important help, new self and awareness. Our result was then analyzed against both psychological and sociological research to give different explanatory models of what we saw in the material. The psychologically oriented research talked about how an individual leaves addiction and how, for example, cognitive changes and turning points are central parts. The sociologically oriented research consisted of a theoretical explanation model about how an individual makes a role exit when, for example, he leaves an abuse where social factors such as environmental impact plays an important role. One of the study’s conclusions was that leaving an abuse could be understood as a process. Another conclusion was that the eight different steps of the process could include both sociological and psychological parts. Thus, through our study, we distinguished that leaving an abuse was not only influenced by one or the other approach, but that studies that illuminate and merge both psychological and sociological perspectives are needed. The study also shows the importance of bringing these two directions together in order to reach a full understanding of what the individual undergoes during his or her journey from an abuse.

 • Berisha, Gresa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Höög, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Att påverkas behöver inte betyda något negativt - Tvärtom, man får tänka till ": En studie om hur socialsekreterare påverkas av klienters negativa uppfattningar om socialtjänsten i sitt professionella arbete och privatliv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to understand what perceptions the social workers in the social services perceives the clients have about the social services and how this can affect the social workers in their work and private life. The data in this study was collected through a survey, conducted by social workers in six different municipalities. The study has been carried out through a mixed method research. The data was thereafter analyzed through a univariate analysis and a content analysis. The findings in this study shows that a majority of the social workers feel that the clients have bad perceptions about the social services. These are based on several factors, such as own experiences and feelings of shame. Media and rumors also play a significant role. Furthermore, the study also shows that the social workers are most affected in their work than in their private life. Another finding the study showed is that support from the director and the colleagues is a way for social workers to manage the clients' perceptions about them. Explaining and clarifying to the client and the public what the social service means, is an another way of managing it. 

 • Hallbäck, Filip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  ”Och här kommer nu några små skönheter från de stora viddernas land”: Vithetskritiska perspektiv på Stig Wessléns kortdokumentärer om samelivet från 1940-talet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om vithetskritik, med utgångspunkt i Stig Wessléns tre kortdokumentärer Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940), Med lapparna till fjälls (1944), samt Vårvinterrajden (1944). Analysen består av en genomgående närläsning av dessa, utifrån vithetskritiska infallsvinklar som formulerats av en rad olika forskare och med hjälp av begrepp som formulerats av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Uppsatsen består av ett delfokus på filmarkivets visning av dessa. Det finns inga direkta slutsatser som så, men analysen lägger grund för en viktig diskussion kring relationen mellan vithet och filmmediet i en vidare bemärkelse. I slutändan argumenterar jag för vikten av fortsatt forskning på områden inom filmvetenskapen, med förslag på diverse tidsnedslag.

 • shenoy, naina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Culture of Care: Fostering Circularity of Furniture2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rate at which the human race is exhausting the planet’s resources, a transition from a

  linear economy to a circular economy has become necessary. More importantly the success

  of circular economy is dependent on the consumer’s everyday actions and practices. This

  project looks to contribute to that smooth transition at a consumer behavior level of furniture

  consumption through market actions. It specifically focuses on the sustainable consumption

  of the sofas to be able to collect data and actionable insights so that it can serve

  as an example that can be applied to all types of furniture.

  The project created a framework from literature review on consumer behavior of furniture,

  sustainability and circular economy. Furthermore, it used several design methods to collect

  and analyze the data, before arriving at the final design project. The resulting project is

  called the ‘culture of care’. Based on the collected actionable insights throughout the project,

  the culture of care project proposes several circular based market actions in the form of

  service design, product design and product-service design to maintain and repair sofas in

  the hands of the consumers.

 • Bröms, Elena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Orsaker till Vattenaloes (Stratiotes aloides L.) omfattande utbredning i Limsjön, Leksand, Dalarna2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om Limsjön belägen i Leksands kommun, Dalarnas län. Limsjön är en del av Österdalälven som ligger i östra delen av kommunen. Området är en våtmark och omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av sjön. Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura-2000 och ett rekreationsområde. Sedan 2006 håller sjön på att växa igen till följd av etableringen av den flytande akvatiska makrofyten Vattenaloe (Stratiotes aloides L.). Stratiotes aloides L. har utvecklat en tät vegetationsmatta med cirka 80 000 000 individer (2017) som har ockuperat cirka 20 hektar av våtmarken. Om utbredningen fortgår kommer fåglar, vattenlevande organismer och ursprungsvegetationen i området att drabbas hårt. Denna invasion orsakar bland annat utarmning av en mycket sällsynt kransalg Höstlike (Nitella syncarpa).  Dessutom kommer fosfor (P) som är lagrad i våtmarkens sediment att frisättas och rinna ut i Österdalälven. Studien tyder på att de hydrokemiska förhållandena som råder i Limsjön är ytterst gynnsamma för denna art. Limsjön är en igenväxande, naturligt grund, väl uppvärmd, näringsrik sjö med ett långsamt vattenflöde, med en klar lutning i tillrinningsområdet och en lång uppehållstid.  Alla dessa faktorer tillsammans med insläpp av dräneringsytvatten bidrar till Limsjöns eutrofiering eller övergödning och följaktligen till ökningen av Stratiotes aloides L. individantal.

 • Perez de Arenaza, Ane
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Analysis of computers for controlling a laundry network system2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This document describes the work for the master’s thesis in Electrical Engineering carried out at Electrolux Laundry Systems. In this project the computers that control the laundry system have been compared in order to verify the performance of the whole system. Three real environment systems are analysed and two of these systems have been set up in the laboratory in order to solve the problem considered. The results show that the tested devices perform better than the device PC1, which is not fulfilling the expectations in the real environment system. Some conclusions and future work are presented. 

 • Nemoto Nilsson, Rebecka Mirai
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Crisis Retold: A Design Research Project Exploring the Narrative of War Crisis in Sweden2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This written report is part of a design research project which explores crisis as a narrative and how it is communicated within the Swedish public sphere. The project delves into the complexity surrounding Sweden’s national emergency preparedness to war crisis on a holistic level to gain a perspective on the different interplay of power structures. The written report includes a contextual analysis of Sweden’s 2018 brochure If Crisis or War Comes (Om krisen eller kriget kommer) to draw a parallel connection between past and present narratives. The design research process is conducted through artistic and designerly experimentations as a way of exploring and mapping the topic’s complexity. The design research project uses a Swedish emergency shelter room (skyddsrum) as an artistic and overarching metaphor of the cumulated research. The aim of the design research project is to instigate critical thinking and dialogue surrounding the narrative of war crisis from the perspective of change.

 • Bogren, Jonas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Carpinisan, Anca
  Förändringsledningens betydelse vid implementering av automatiseringsprocesser: Managementmodeller, nödvändigt eller avgörande för att lyckas med förändringsarbetet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: The importance of transition management during implementations of automised

  processes: Management models, are they crucial for the successful implementation of

  organizational change?

  Authors: Anca Carpinisan & Jonas Bogren

  Transition management is very common within companies, mostly because development

  and change is an ongoing process. Transition management has become increasingly

  important when companies are developing, especially when they are implementing

  process automation. The insurance industry is facing a very interesting future because

  they have a lot of room for process automation.

  The main pupose of this study is to gain knowledge and understanding of

  how transition management works and what makes it successful when implementing

  process automation. This study was made at an insurance company in Sweden. In order

  to best answer the questions in this study we have used a qualitative research strategy

  with an inductive approach. The data has been collected through nine semi-structured

  interviews from project managers. The empirical data and the theories helps us produce

  the results. John P. Kotter’s eight-step model is used to clarify which parts of this method

  that need to be used to have a successful change of process. Theories about

  communication and motivation are also used to better understand the transition

  management process.

  The findings of this study tell us that not all of the eight steps in John P.

  Kotter´s model are necessary in order to have a successful transition management

  process. We found that the team, authority and mandate as well as motivation are the key

  factors that determine how successful transition managements are when implementing

  process automation. The success of a transition management process has more to do with

  human psychology and conviction of the employees regarding the benefits of

  implementing it, rather than following a strict management model.

 • Peacock, Maria Natasha
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Is constructivism a prerequisite to unlock the power of web based platforms in teacher training?: A case study on the enablers for web based learning platforms for teacher training in Cambodia2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case study, executed in school network driven by a private foundation for underprivileged children in Cambodia, provides a perspective from a unique situation of technology enablement in an environment with a predominantly instructivist teaching tradition.

   

  The said environment is strongly influenced by private sector donors with strong constructivist traditions and expectations. The environment is thus unique in the sense that a relatively asset rich environment, with expectations of 21st century pedagogical skills, is transported into an asset poor environment that was/is strongly rooted in instructivism. The case study thus give a perspective on if technology itself is a possible solution for better teacher education/educational delivery, or if the underlying pedagogy first needs to be evolved to allow web-based platforms and tools to be fully leveraged.  

   

  In the specific environment being studies, teacher in-service training plays a larger role than formal teacher qualifications, and peer-to-peer, in-person, learning is the cornerstone of development (offline connectivism). Rather than changing the way the teachers learn, there should be opportunity in further strengthening the current practices of communities. Connectivist MOOCs (Massive Open Online Courses) do provide the community engagement and together with technology mediated professional learning platforms there should be opportunity to provide enhanced support for teachers’ education.

   

  The two main hurdles to overcome, beyond functioning technology assets and web access, are teachers own comfort levels with technology platforms, as well as provision of platforms that support local language options. The comfort level with technology is important to address as, assuming technology and web access works, the openness and lack of control in a web environment is in direct contradiction to instructivist teaching. Unlocking the potential of the web requires that teachers are comfortable with the web itself and also truly support inquiry based learning over didactic teaching, and that they have the skills to help children navigate the openness of the web.

   

  As economies shift towards becoming knowledge societies, collaborative problem-solving and navigation to knowledge are skills of increasing in importance, relative static knowledge recall that was previously viewed as value adding. This case study contributes to pedagogical theory and in particularly gives one more perspective on the shift from instructivist to constructivist teaching as a pre-requisite for capturing the power of the internet, and the shift to leveraging networks in a connectivist pedagogical approach. This case study also calls out the need for evolved frameworks to better describe technology mediated learning in least developing country environments. The case study also provides contribution to practice to technology mediated teacher education as it specifically addresses some of the opportunities in strengthening the support to teacher education in least developed countries.