lnu.sePublications
234567 201 - 250 of 342
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lundgren, Isabelle
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Med smak av Öland: En studie om platsens betydelse vid utvecklingen av en kulinarisk destination2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To travel with the purpose of attending different events related to food is considered to be called food tourism, gastronomic tourism or culinary tourism. At the same time as food always has been an important part of the human life, you can now tell that it makes up abig part of any tourist’s travels budget. Beyond the fact that tourists now tend to spendmore money on food and related event during travels, the interest has also exceeded to be engaged in those businesses who use local produce. Produce that reflects the geographicarea that’s visited and in that way, creates a unique business and a culinary destination.Previous research has studied culinary tourism on the countryside, though it has been concentrated to the countries surrounding the Mediterranean and not the ones up in the north of Europe.

  The purpose of this study is to accomplish a qualitative study, were Öland represents the field were different businesses were to be analyzed if they consider the geographic area to be important when it comes to the development of a culinary destination. Through several interviews with different businesses, interesting facts have been discovered. The results show that the businesses that were interviewed showed a big interest into seize the local produce of the area and that further on can help the destination to be attractive through offering unique culinary experiences.

 • Sachpekidou, Melina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Österberg, Ronja
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Det handlar om vår framtid också, ensam är inte stark": En undersökning om Small Tourism Enterprises behov av kommunalt stöd.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fenomenet Small Tourism Enterprises är en viktig kugge som utgör den största delen av företagande inom besöksnäringen. Inom små turismföretag påverkar ägaren driften av företaget och studiens syfte är att undersöka på vilka sätt ägarens personliga egenskaper påverkar behovet av kommunalt stöd. Ur resultatet tillhandahåller vi en problemlösning för STE och berörda kommuner. Studien besvaras genom att undersöka finansiella-, marknadsföringsmässiga- och kunskapsaspekter inom små turismföretagande. Ägarna kategoriseras i tre personlighetsgrupper, affärsinriktade entreprenörer, socialt legitimerade entreprenörer och livsstils entreprenörer. Denna deduktiva undersökning samlar kvalitativa data genom åtta intervjuer med små turismföretag inom Kalmar län. Studiens resultat visar att entreprenörernas behov av stöd påverkas i hög grad av deras personliga egenskaper. Främst genom tre aspekter, deras personliga prioriteringar, deras personliga drift av verksamheten och entreprenörernas personliga kunskap. Studien framhäver hur entreprenörer kan önska samma slags stöd oberoende om de tillhör samma entreprenörsgrupp eller inte. Stöden baseras på personliga ändamål vilket gör att ett stöd kan svara till flera behov med olika utgångspunkter. 

 • Stolt, Michaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Evelina, Andersson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Textrörlighet - ett rörligt begrepp: En systematisk litteraturstudie om textrörlighetsbegreppet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka textrörlighetsbegreppet utifrån svensk forskning och att se vilka bakomliggande teorier begreppet grundar sig på. Dessutom ska studien se hur textrörlighetsbegreppet använts i tidigare svensk forskning och hur det har förändrats från dess introduktion. Arbetet utförs som en systematisk litteraturstudie, där relevant material för studien samlats in för att granskas. I arbetet har både svenska och internationella arbeten, såsom artiklar och avhandlingar, använts.      Resultatet visar att textrörlighetsbegreppet främst bygger på receptionsteorier, idéer om läsaren och textens möte med varandra och skapandet av föreställningsvärldar. Teoretiskt har begreppet även sin grund i dialogism och sociokulturellt perspektiv. Vidare visar resultatet att utvecklingen av textrörlighet framförallt inspirerats från Judith Langers begrepp envisionment-building (att bygga föreställningsvärldar). Internationell forskning har haft liknande tankar om rörlighet i text och byggandet av föreställningsvärldar sedan 1942. Textrörlighet nämndes redan 1996 i Sverige, men det var i början av 2000-talet, som begreppet mer officiellt introducerades i svensk kontext. Därefter har begreppet förändrats och tagit olika riktningar beroende på forskningens syfte. Slutsatsen av detta är att textrörlighet sedan det introducerades har förändrats på ett flertal sätt och utvecklats i olika riktningar. Även om grunden som begreppet hade från början hänger kvar, finns det nya sätt och möjligheter att använda sig av begreppet.

 • Mirshahi, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Engdahl, Nora
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När något inte stämmer: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och skyddas från alla former av våld. Att som barn utsättas för våld kan ge negativa konsekvenser och barnets utveckling riskerar att påverkas. Sjuksköterskor omfattas av en anmälningsplikt som innebär att de är skyldiga att anmäla sin oro vid misstanke om att ett barn far illa. Sjuksköterskan bör utföra en god omvårdnad för att främja välbefinnande, och ingripa då människors hälsa riskerar att hotas. För att kunna ge det stöd som behövs till barnet som far illa spelar sjuksköterskans bemötande och hanterande av situationen stor roll. 

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa.

  Metod: Metoden var en litteraturstudie av åtta artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades för att därefter analyseras genom en integrerad analys. Analysen resulterade i tre kategorier och nio underrubriker.

  Resultat: Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa kunde sammanställas utifrån tre kategorier; “Erfarenheter av komplexa möten”, “Erfarenheter av ett utmanande beslut och samverkan” och “Erfarenheter av vikten att få stöd och professionell utveckling”. Under kategorierna identifierades nio underrubriker; ”Svårighet att bedöma situationen”, “Utmaning att möta familjen”, “Emotionell påverkan”, “Strävan efter att upprätthålla en professionell hållning”, “Svårt beslut att göra en orosanmälan”, “Brist på samverkan med socialtjänsten”, “Brist på utbildning”, “Stöd från kollegor” och “Arbetslivserfarenhetens betydelse”. 

  Slutsats: Att möta barn som far illa eller misstänks fara illa erfors vara komplext och utmanande utifrån olika aspekter. En underrapportering förekommer och sjuksköterskor uttrycker att den befintliga utbildningen är otillräcklig. Ytterligare insatser i form av utbildning och stöd behövs för att kunna stärka sjuksköterskans arbete.

 • Östensen, Vanessa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Who Deserves the Nobel Peace Prize?: A qualitative study on interpreting criteria2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability to identify, distinguish and explain discourses in written and spoken language is a greatly important epistemological consideration in modern thinking across humanities and social sciences (Shabani & Dogolsara, 2015).

  This study aims to decipher how well the original criteria, provided by Alfred Nobel in his testament, remains intact in the Norwegian Nobel Committee’s deliberation process, by studying laureation cases from the past 50 years- revealing discursive themes, trends, patterns and shifts in the committee's interpretation of said criteria. The study discloses, despite heavy regulations and rules of secrecy to uphold, that more can be said about how considerably little the criteria contributes to the  prize-awarding body’s decisions, which ultimately changes the lives of peace builders all over the world. Their choice of Nobel Peace Prize winners simultaneously contributes to individuals’ understandings of peace embodiment, and works as a timestamp for observing peace definitions. Discourse analysis aims to understand a certain perspective, beyond literal definitions of linguistic expressions, moving into intention and interpretation- which are the utmost central methodological and analytical considerations of this thesis. 

  Mainstream peace research and theories are quite sprawled in regard to which concepts should be included under the term peace, moreover, definitions are time-bound and reflect an occurrence-and-response system in which events affecting the equilibrium between conflict and peace steer theorists in what they prioritise, in order to understand this phenomenon over a time spectrum. 

 • Olsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Hur ska man förstå det här då?: Om att konstruera förståelse för vad och hur i det nya efter en omorganisation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How to understand this? – About constructing an understanding of what and how in the new after a reorganization. 

  This is an action research study in social science about constructing understanding in organizational change. The purpose of the study was to collect knowlege of how co-workers in a Swedish Parish understand a new organization, how to cooperate in it and how this understanding constructs. Some of the common understanding in societiy is how we have arranged things to create order. One of these things, this paper suggests, is hieracy in organizations. It is a common organizational phenomenon we more or less take for granted. The study try to explain what happens with the common understanding when an organization reduce their hierarcial system and try to do things in a different way. With institutional theory as a lens the study suggests that that rules, actors and acting constitute each other and create a good enviroment for constructing common organizational understanding. It also highlights that when rules for how to do things are missing the understanding process tend to stay on hold.

 • Gustafsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Larsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Att handskas med hög skolfrånvaro och hemmasittande elever: - en kvalitativ studie med elevhälsoteam2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har skolplikt. Vårdnadshavare ansvarar för att sitt barn går i skolan, huvudmannens ansvarar är att alla elever får en skolgång. Vidare ska alla skolor enligt skollagen tillhandahålla ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Trots dessa lagar är det många barn i Sverige som har hög skolfrånvaro samt är hemmasittande över en längre tid. Studiens syfte är att undersöka hur personal i elevhälsoteam tänker kring hög skolfrånvaro och hemmasittande samt hur elevhälsoteam arbetar förebyggande och åtgärdande. Studiens metod är kvalitativ och baseras på fem intervjuer. Resultat pekar på vikten av att synliggöra problemet i ett tidigt skede likaså att arbeta förebyggande med trygghet och relationsskapande. Elevhälsoteamens tillvägagångssätt skiljer sig, så även resurser och åtgärder. Sammanfattningsvis anser samtliga elevhälsoteam att frånvaro är ett problem som ökar och att det krävs någon form av kartläggning och plan att jobba utifrån, innan och när problemet väl uppstår.

 • Erlandsson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Furbring, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Visualiseringsteknikens inverkan på olika beslutsfattare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The work is based on how a decision maker is influenced by different visualizations and presentation methods. The material that have been examined are four different house models that have been developed and then four different rendering alternatives were developed using different rendering programs.

  The aim of the thesis is to examine which presentation that is most appealing to a potential customer and the goal of the work is to generate data for various companies in the home building industry. The images that are photographic and that show the building during the day are the images that received the most number of votes.

 • Carlsson, Hanna
  Lund University, Sweden.
  How to study social media practises in converging library spaces: Making the case for deploying co-­presence ethnography in studies of 2.0-­libraries2011In: Information Science and Social Media: Proceedings of the International Conference Information Science and Social Media ISSOME 2011, August 24-26, Åbo/Turku, Finland / [ed] Isto Huvila, Kim Holmberg, Maria Kronqvist-Berg, Åbo: Åbo Akademi University , 2011, p. 83-90Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Ethnographically inspired methods have in recent years been successfully applied in Information Science (IS) research on different forms of social media related practices (c.f. Sundin & Francke 2009a; 2009b, Kjellberg 2010). This paper aims to contribute to an emerging discussion on the use of this methodological approach for analysing and comprehending consequences of the 2.0-turn in public libraries. Drawing on the experiences of a one-year long ethnographic study of everyday work-related social media practices in a Swedish public library, I suggest that there are significant epistemic benefits of using the ethnographic approach in this field. By shifting focus to everyday practices and routines in local settings, new features of the 2.0-phenomena are accentuated, contributing to different understandings of the role of social media in public library development.

 • Carlsson, Hanna
  Lund University, Sweden.
  ABM i Skåne: Lägesrapport från ett nätverk i förändring2008Report (Other academic)
 • Gull, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The integration of ICT in ELT: A systematic literature review on the use of Information and Communication Technologies in English language teaching2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When 2020 starts, many people’s lives are dependent on technological devices such as smartphones, tablets, and computers. Hence, many schools have started to integrate the use of technological devices in their teaching. This systematic literature review aims to investigate and analyse previous research findings about teachers’ and students’ opinions on the integration of Information and communication technologies (ICT) in English language teaching (ELT). This study also seeks to examine possible advantages and disadvantages of the integration with ICT in ELT. The method of the study was to examine articles which were found with help from the search-engine ERIC. From 80 found articles, 8 were selected for further investigation. Among the results, it was shown that both teachers and students have positive attitudes towards the use of ICT in ELT. Advantages such as ICT being a positive influential factor on students’ motivation, concentration and language learning were perceived among both teachers and students. On the other hand, factors such as teachers not having enough training and schools not handing teachers enough resources were some distinguishable disadvantages. It was concluded that the use of ICT in ELT should be seen as a profitable instrument for the development of students’ English language skills. However, prioritising teachers’ training in how to teach with the help of technological tools should not be underestimated.

 • Renström, Pontus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Gustavsson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  High rise buildings lead to higher demands on the fire safety. Installation of a sprinkler system can help to achieve these requirements.The purpose of this study is to compare a system with traditional sprinkler, residential sprinkler and high-pressure water mist sprinkler in a case study. The goal is to show what different qualities the systems possess and which physical impact they bring to the building.This study shows that the high-pressure water mist performs on a higher level compared to the other sprinkler systems, even though it, today, is the least utilized system for buildings.

 • Karlsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att deltaga, eller icke deltaga, det är frågan: En undersökning om bakomliggande faktorer till årskurs 6-9 elevers icke deltagande i idrottsundervisningen.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att studera bakomliggande faktorer till varför elever väljer att inte deltaga i idrottsundervisningen, om det finns specifika problemområden och huruvida man kan se variationer utifrån årskurs och kön tolkat utifrån självbestämmandeteorin av Ryan och Deci.

  Undersökningen innefattade 140 respondenter i årskurs 6–9, från tre olika skolor i sydöstra Sverige. Metoden som användes var en enkätundersökning. Totalt 645 elever tillfrågades om deltagande, 185 lämnade tillbaka lappen med godkännande om deltagande från vårdnadshavare och 140 elever deltog slutligen i undersökningen.

  Totalt 6 % av de tillfrågade eleverna uppgav sig delta ibland, sällan eller aldrig i idrottsundervisningen. Generella orsaker till att inte delta uppgavs vara främst sjukdom och inga idrottskläder. Därefter kunde man se stora könsskillnader då flickorna uppgav orsaker som dåligt mående, inkompetens, rädsla för att göra bort sig och upplevelser av att känna sig uttittade. Pojkar angav främst ointresse som bakomliggande orsak.

  Under kategorin specifika områden i idrottsundervisningen som väljs bort var det tre moment som stack ut. Dessa var dans och rörelse till musik, då främst bland de äldre pojkarna, orientering främst bland de yngre flickorna och simning där övervägande antal respondenter var flickor.

  Resultaten visade, som flera tidigare studier också indikerat, att bakomliggande faktorer till icke deltagande ofta bottnar i bristande tilltro till sin kompetens, ointresse och känslor av att vara obekväm; då både kroppsligt och i undervisningssituationen.

   Resultaten visade inga större skillnader mellan årskurser.

 • Stigsson, Felicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Selander, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Skriftliga räknemetoder i subtraktion: Hur en möjlig undervisningsplanering kan utformas utifrån hypothetical learning trajectory2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på två skriftliga räknemetoder i subtraktion för elever i lågstadiet; sifferbaserade- och talbaserade metoder. Studien behandlar möjligheter och svårigheter med räknemetoder i subtraktion och hur dessa faktorer kan beaktas vid planering av undervisning genom hypothetical learning trajectories. Resultatet grundar sig i flertalet vetenskapliga artiklar som belyser räknemetoder och dess olika egenskaper, både positiva och negativa. I analysen ges förslag till en möjlig planering av undervisning där lärandemål med hänsyn till elevers möjliga förkunskaper utformats. Lärandemålen är framtagna utifrån vilka möjligheter som finns med de skilda räknemetoderna, medan förkunskaperna däremot är baserade på de svårigheter som forskningen lyfter angående de olika räknemetoderna.

 • Linell, Linell
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Co-writing;låtskrivande partnerskap.: Flow, en förutsättning för gemensam kreativitet.2019Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många definitioner av vad kreativitet är. En av de framstående forskarna på området är den amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Han lanserade på 80-talet, begreppet flow; ett tillstånd beskrivet som ett upphöjt flöde med en euforisk upplevelse. Det mänskliga medvetandet skapar mening och ordning genom att sträva mot ett bestämt mål. Det handlar om ett mentalt tillstånd med en total närvaro i medvetandet. Ett tillstånd där medvetenheten om ”självet” försvinner. Den här undersökningen använder detta teoretiska perspektiv för att beskriva en process i musikskapande. Denna uppsats bygger på ett material som består av ett samtal mellan två deltagare i ett låtprojekt. Undersökningen vill visa hur ett samarbete går till mellan två låtskrivare i s k co-writing och dokumentera två människors samarbete i skapande av en låt. Låtskrivande är ett konstnärligt uttryck och handlar om att kommunicera ett budskap genom att kombinera en text med musik. Fördelarna med Co-writing är att de eventuella hinder som en ensam låtskrivare hamnar i undanröjs snabbare genom det kreativa samarbetet med en annan låtskrivare. Det ger nya intryck som ger nya perspektiv på skapandet. Den här undersökningens använder en metod som Vetenskapsrådet benämner konstnärlig forskning. Den inriktas på att medvetandegöra en konstnärlig praktik eller process. Det innebär att konstnären blir självobserverande av sitt eget konstnärliga utövande och beteende. Undersökningens metod är ett konstnärligt fältarbete där deltagarnas egna reflektioner och reaktioner över den inre och yttre skapandeprocessen undersöks och dokumenteras.

 • Rydeberg, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Barnyogans plats i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärarens syn på barnyoga2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att ta reda på vad förskollärare anser om att använda barnyoga i förskolan samt bidra med kunskap om barnyoga och dess effekter. Anledningen till detta syfte är att det idag pågår flera diskussioner om yoga. Flera av dessa diskussioner handlar om ifall yoga ses som religiöst eller inte.

  Data samlades in genom en intervjustudie där tio förskollärare deltog. Resultatet visar att förskollärare idag har en positiv inställning till barnyoga och flera av förskollärarna anser att motståndet som barnyoga och yoga får beror på okunskap. Förskollärarna gör skillnad på yoga och barnyoga. De uttrycker att barnyoga är mer lekfullt och har ett annat fokus på andningen än vad yoga har. De anser också att vårdnadshavare också borde förstå denna skillnaden. Genom en tydlig kommunikation med vårdnadshavarna hoppas förskollärarna att de kan öka kunskapen kring vad barnyoga är samt vilka effekter det kan ha på barnen. Effekter som förskollärarna uttrycker är ökad koncentration, kroppsmedvetenhet och ett lugn hos barnen.

 • Stec, Katarzyna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Preschool teachers’ identity, emotions and appraisal of curriculum reform in Sweden: An exploratory case study2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The paper examines teachers’ emotions and sense-making of an educational reform with ICTat focus. It takes on a cognitive lense, giving insight into teachers thoughts, emotions,experience with and appraisal of change, with purpose of aiding search for a good way tointroduce ICT. It is a case-study conducted in one school which accounted for organisationaland political dimensions change entails, showing a great extent to which cultural andstructural working condition interfere with and determine teachers’ emotional and practicaldealings with reform demands. Environment rich in communication, support and team-spiritmixed with trusted, open and cautious leadership resulted in successful implementation ofcurriculum changes and aided personal growth with no threat to professional identity ofteachers. Data was gathered through semi-structured interviews of eight informants.Burnard’s multi-stage analysis process was employed, yielding proposition that focusing onpersonal change rather than on change itself in context of a reform has greater successpotential. Positive effects of merging psychology of personal and organisational change arediscussed.

 • Andersson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Karlsson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Förskollärares erfarenheter om metoder och hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare med annat språk än svenska: En undersökning om förskollärares erfarenheter med vårdnadshavare som inte pratar svenska2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka förskollärares möjligheter till kommunikation med icke svensktalande vårdnadshavare. Undersökningen är en intervjustudie med verksamma förskollärare, för att få en bild av hur verkligheten ser ut i förskolan. En studie som är genomförd i en medelstor stad i Sverige. Resultatet visar att olika uttrycksformer kan göra så missförstånd minskas när språkbarriären gör att den verbala kommunikationen inte fungerar fullt ut.

  De olika uttrycksformerna utifrån förskollärarna i studien skulle kunna vara kroppsspråket, översättningsappar, bilder och att en översättare översätter åt förskollärarna. Vi anser att det behövs forskning kring ämnet eftersom det är aktuellt och många uttrycker svårigheter i kommunikationen med vårdnadshavare när språkbarriärer finns. Men även för att vi själva har upplevt osäkerheten och verksamma förskollärares osäkerhet på hur man på bästa sätt ska kunna kommunicera med vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket.

 • Bajrami, Mimoza
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Mäns upplevelser av vänskapsrelationer: En kvalitativ undersökning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationer där målgruppen var sju deltagande män som intervjuades bland åldrarna 25–35 år. Mäns upplevelser av vänskapsrelationer undersöktes utifrån Burnards (1991) 14-stegs process och resultatet kunde påvisa tre teman som fick namnet förtroende, känslor samt fritidsaktiviteter. Åtta funna kategorier samt 20 underkategorier kunde identifieras. Studien påvisade att relationer skiljer sig åt på flera olika sätt beroende på den subjektiva upplevelsen av förståelse, tillit för varandra samt gemensamma intressen. Gemenskap samt socialt stöd upplevdes vara stärkande för individen. Men vänskapsrelationer upplevdes berikande om det fanns medkänsla samt viljan att stötta varandra under svåra perioder i livet. Vänskap betraktades värdefullt med möjlighet för reflektion samt trevliga stunder tillsammans. Upplevelsen av förtroende för varandra, samtal, samt gemensamma aktiviteter bidrog med positiva samt nödvändiga aspekter för trevliga vänskapsrelationer.

 • Svensson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmgren, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelser av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa: En litteraturstudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov tillgodoses. Patienterna upplever det som önskvärt att de som individer blir sedda som en hel individ där även de närstående inkluderas.

  Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa tidigare forskning avseende hur det upplevs att vara närstående till någon som har psykisk ohälsa och som är i kontakt med den psykiatriska vården.

  Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, där 15 artiklar med kvalitativ design ligger till grund för resultatet. Analysen genomfördes med stöd av Bettany-Saltikov och McSherrys analysförfarande i nio steg.

  Resultat: Det framkom fem kategorier i analysen; Behov av stöd, Behov av att skapa strategier, Att vara utsatt men vilja förändra , Stigmatisering är ett socialt hinder och Oro inför framtiden.

  Slutsats: I studiens resultat framgår det att närstående påverkas på olika sätt när en av deras nära lider av psykisk ohälsa. Närstående hittade olika strategier och metoder för att försöka få sin vardag att fungera, till stor del handlade det om att uppföra sig på ett speciellt sätt runt personen med psykisk ohälsa för att undvika onödiga konflikter. Det framkom även att närstående upplevde att kontakten med vården var något som kan utvecklas mer och att närstående upplever att vårdpersonal gömmer sig bakom sekretess eller undviker kontakt. Närstående önskar att få mer information och stöd från vården.

 • Kunwaryanto, Lukas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Design.
  Facing Away2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a project on the many issuesof fashion. It is an artistic work withthe aim of criticising and condoningnot only the mindset amongstconsumers, but also the unethicaland unsustainable practices thatpersists within the fashion industry.The project is the culmination ofthe insight and knowledge I havegathered in a previous series ofworks along with new research intothe web of complex issues within theworld of fashion. This project is myjourney through these interwovenissues and throughout it I explorethe balaclava and other forms ofexpression as mediums through whichmy work manifests.

 • Thelin, Angelika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  De kloka: Samhällsmentalitet och strukturer i bondesamhället2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to look at the folktales surrounding the Swedish cunning folk to see how these reflect the society in which they were told. By analysing these folktales I have attempted to find patterns in how people spoke of the cunning folk in different situations in life. I have also looked at how these folktales can be said to mirror the societal structures of their day. What people say about the cunning folk can show the mentality of the society in which these stories were told. This in turn can give a view in to the structures of society as these are the foundations for the collective mentality.

  By analysing the material I have come to the conclusion that people spoke of the cunning folk in both positive and negative ways. Their knowledge and skill were praised whilst their persons were treated with suspicion. These folktales also clearly mirror the societal structures of the day by showing where the cunning folk were needed and could thrive due to structural societal needs.

 • Grenander, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  "Ett nytt Europa": En presshistorisk undersökning av tre fredsorganisationers opinionsbildning angående frågan om kärnvapen och nedrustning 1980-19842020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The general purpose of this study was to examine what views three different peace movements had about nuclear weapons and disarmament questions during 1980 to 1984. The chosen movements were the Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), Swedish Peace Committee and The Women’s International League for Peace and Freedom (WIPLF). The methods used for the study were a quantitative and a qualitative method. The study used three different questions. The first question asked: How does the organization’s journals describe the question about nuclear weapons? Which values are threatened and who is behind the threat? How central is the threat? The second question asked: What political differences could be found between the journals in the question about nuclear weapons? The third question asked: Which potential solutions did the journals discuss in relation to nuclear weapons and disarmament? The results showed that the picture of a threat rested on the impendence of a third world war, mass-death for humanity, that Sweden had to be prepared for war and that the superpowers wanted the war to happen outside of their own borders. The political views differed between the Peace committee, and the other two were the committee defended socialism and Soviet and critiqued USA while WILPF and SPAS critiqued both equally. The solutions presented were disarmament of nuclear weapons and the possible erection of the Nordics as a nuclear weapon free zone. The journals described how disarmament of nuclear weapons is a first step to disarmament and that the zone would keep the superpowers out of the area.

 • Blomgren, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  I nöd och lust: En litteraturstudie om äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet inte bara för den drabbade utan även för anhöriga. Anhöriga kan behöva inta en vårdarroll till den närstående. Ge vård till närstående kan vara påfrestande då det både är fysiskt och psykiskt stressande för anhöriga.Syfte: Syftet var att undersöka äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig till en partner med Alzheimers sjukdom i hemmet.Metod: Litteraturstudie genomfördes med åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna införskaffades i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: Analysen genererade i åtta kategorier som sorterades in i tre teman: Förändringar som påverkar roller och parrelationen, Förlorad kontroll samt Hitta strategier, en ny mening och perspektiv. Slutsats: Omgivningen har vanligtvis antagandet att just kvinnor skall anta vårdarrollen till närstående. Anhöriga behöver skapa personliga strategier för att hantera situationen samt försöka acceptera och finna mening i den vårdande rollen. Stöd utifrån är nödvändigt. Sjuksköterskor behöver förståelse för anhörigas erfarenheter för att i tid kunna erbjuda rätt stöd och förebygga ohälsa.

 • Palmgård, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bättre hälsa vid diabetes typ 2: Litteraturstudie om livsstilsförändring2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. Det finns olika hinder som gör att en livsstilsförändring kan vara svår att uppnå eller hålla fast vid, exempelvis kostvanor som är hårt rotade i familjen och därför svåra att bryta. Det sociala kring mat gör det svårt att umgås, eftersom patienter ofta får tacka nej till mat och godsaker. För att klara av att säga nej behöver motivationen vara stark.

   

  Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskan kan motivera patienter till att välja en hälsosam livsstil vid diabetes typ 2.

   

  Metoden som använts är litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Cinahl och PubMed.  Artiklarnas resultat har sammanställts med hjälp av integrerad analys. 

   

  Resultatet visar att det är viktigt med information, inre drivkraft, delaktighet och stöd till patienten för att klara av en livsstilsförändring. Patienten ska kunna ta egna beslut kring det som är viktigt vid livsstilsförändringen utifrån information om sjukdomen och dess komplikationer. Motiverande samtal är ett hjälpmedel som kan underlätta motivering och förenklar en livsstilsförändring. Att informera både familj och patient om vikten av livsstilsförändring vid diabetes typ 2 skapar större förståelse kring sjukdomen.

 • Wijkman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindahl, Ilona
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. Inneliggande patienter med sömnbrist får ofta sämre tålamod, har svårare att hantera oro, mobiliserar sig inte lika bra och ökar risken för skada och fall. En personcentrerad vård kan främja patientens sömn då omvårdnadsåtgärderna anpassas utefter patientens individuella behov.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och det utfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat.

  Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Patientrelaterade faktorer och Omgivningsrelaterade faktorer. Ett flertal faktorer påverkade inneliggande patienters sömn. Inom vårdmiljön var ljud och ljus de främsta faktorerna som påverkade sömnen negativt. Dåligt patientbemötande och brist på information från sjuksköterskan skapade oro och ångest hos patienten.

  Slutsats: Ett gott bemötande och bra information skapar trygghet hos patienten. Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan synliggöra sömnstörande faktorer och därmed främja patientens sömn. 

 • Blomdahl, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Halloween och historia på High Chaparral: En undersökning inom historiebruk och historiekultur kring western och halloween2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to show how the use of history regarding the swedish theme park High Chaparral is altered and how they locally adapt the american modern day tradition of halloween in an american western-themed park. Halloween is a tradition with celtic roots but with heavy modern-day influences from mainly the USA. This causes a cultural collision concerning how this tradition has locally been adopted.

  The way this study has been conducted has been through ethnographical field studies in the theme park of during its halloween event from October 31st to November 2nd, 2019. The focus of these studies has been to study historical and cultural key symbols typical for, and representing, halloween.

  The main results of this study have shown that the way halloween has been locally adopted is influenced by the commercial use of history at High Chaparral. Furthermore, a local and swedish adaption of halloween has occurred in order to fit into the park’s historical theme as well as a swedish cultural context. In addition, it is evident that the way in which High Chaparral portrays halloween is a combination of an american tradition and an american historical setting. This alters the use of history conveyed to the visitors of the park according to how the park wants to portray halloween.

  This goes to show that history is highly present in non-academical terms and outside of scientific institutions. This way of portraying history in popular culture heavily alters the way history is perceived by the public.

 • Tillberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science. University of Gothenburg, Sweden.
  Drake, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Zack, Thomas
  University of Gothenburg, Sweden.
  Kooijman, Ellen
  Swedish Museum of Natural History, Sweden.
  Whitehouse, Martin
  Swedish Museum of Natural History, Sweden.
  Åström, Mats E.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  In situ Rb-Sr dating of slickenfibres in deep crystalline basement faults2020In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 10, p. 1-12, article id 562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Establishing temporal constraints of faulting is of importance for tectonic and seismicity reconstructions and predictions. Conventional fault dating techniques commonly use bulk samples of syn-kinematic illite and other K-bearing minerals in fault gouges, which results in mixed ages of repeatedly reactivated faults as well as grain-size dependent age variations. Here we present a new approach to resolve fault reactivation histories by applying high-spatial resolution Rb-Sr dating to fine-grained mineral slickenfibres in faults occurring in Paleoproterozoic crystalline rocks. Slickenfibre illite and/or K-feldspar together with co-genetic calcite and/or albite were targeted with 50 µm laser ablation triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry analyses (LA-ICP-MS/MS). The ages obtained disclose slickenfibre growth at several occasions spanning over 1 billion years, from at least 1527 Ma to 349 ± 9 Ma. The timing of these growth phases and the associated structural orientation information of the kinematic indicators on the fracture surfaces are linked to far-field tectonic events, including the Caledonian orogeny. Our approach links faulting to individual regional deformation events by minimizing age mixing through micro-scale analysis of individual grains and narrow crystal zones in common fault mineral assemblages.

 • Gustafsson, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Sentiment Analysis for Tweets in Swedish: Using a sentiment lexicon with syntactic rules2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sentiment Analysis refers to the extraction of opinion and emotion from data. In its simplest form, an application estimates a sentence and labels it with a positive or negative sentiment score. One way of doing this is through a lexicon of sentiment-laden words, each annotated with its respective polarity. Tweets are a specific kind of data that has spurred interest in researchers, since they tend to carry opinions on various topics, such as political parties, stocks or commercial brands. Tools and libraries have been developed for analyzing the sentiment of tweets and other kinds of data, but mainly for the English language. This report investigates ways of efficiently analyzing the sentiment of tweets written in Swedish. A sentiment lexicon translated from English to Swedish, together with different combinations of syntax rules, is tested on a labeled set of tweets. Machine-translating a lexicon did not provide a fully satisfying result for sentiment analysis in Swedish. However, the resulting model could be used as a base for constructing a more successful tool.

 • Byström, Amilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Björell, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Elevers utveckling och svårigheter i subtraktion: En systematisk litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. Den tidigare forskningen består av 10 vetenskapliga publikationer. Publikationerna har analyserats och tolkats med hjälp av en innehållsanalys som utgår från tre kategoriseringsfrågor, svårigheter inom subtraktion, hur lärare kan ge progression. De teoretiska perspektiv och ramverk som synliggörs i publikationerna framgår. Resultatet visar att det finns olika teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, det kognitiva perspektivet och variationsteorin. I publikationerna hittas ett ramverk concrete-representataional-abstract (CRA). De svårigheter som lyfts fram i resultatet är att elever har svårt med positionssystemet, uträkningsstrategier, olika typer av uppgifter samt relationen mellan addition och subtraktion. Resultatet visar flera olika sätt som lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling inom subtraktion bland annat med hjälp av konkret material, hur lärare lägger upp sin undervisning samt olika strategier som kan användas. Slutsatsen av studien visar att det finns flera olika svårigheter inom subtraktion och olika sätt för lärare att ge elever progression för att svårigheterna inom subtraktion ska minska.

 • Skansen, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Bylund, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  "gå till biblioteket så får du hjälp": En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. Three main questions were posed in this study: What are the consequences for library staff who have been affected in their everyday life by the digitalization of society, and how does this affect the library staff over time? How does this digitalization impact the librarians required skills in their everyday life? The method used for this thesis is qualitative recorded interviews with public librarians who all have a long experience of working in public libraries. The theory is based on phenomenography, a model developed by Ference Marton that aims to understand the differences in experiencing a phenomenon. The results show two significant categories: responsibility and skills. The librarian perceives a role of being a service desk responsible to other authorities, when local offices are shut down and are only accessible via the Internet. In comparison, over time, this makes the librarian responsible for a lot more private information today, as E-authorities send customers to the library to get help with bank errands and filling out forms. The participating librarians ask themselves if this really is their job to do, while at the same time, feeling the responsibility to help the patrons in any way they can. When it comes to the patrons’ digital skills, the librarians see that the knowledge has changed from what was formerly, a collective lack of knowledge to what is presently, a more individual knowledge. This also affects the librarian’s own skills and is a challenge to handle the different devices that the patrons bring. It seems like the work is more of a technical challenge than coping with digital literacy skills. Librarians would like national guidelines, setting some limits of their responsibilities. Ongoing digital literacy projects, educating patrons in need of help are considered valuable resources.

 • Filipovic, Ivana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Krzyzanowska, Marta
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Matematikundervisning i en kommunikativ miljö: En systematisk litteraturstudie om förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att problematisera förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande. I studien undersöks även hur vi, lärare kan forma undervisningen för att möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet matematik där eleven får föra och följa matematiska resonemang i en kommunikativ klassrumsmiljö. Litteraturstudiens resultat grundas i ett antal vetenskapliga publikationer där både avhandlingar och vetenskapliga artiklar har granskats. De valda publikationerna kopplades därefter till Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och Bakhtins dialogism. Studiens resultat visar att den kommunikativa klassrumsmiljön är betydelsefull för elevens lärande eftersom det utvecklas i ett socialt utbyte genom samtal, resonemang och möjlighet till matematiska diskussioner. Lärarens roll är dock den viktigaste faktorn i elevens möjlighet till lärande eftersom läraren är den som planerar och genomför undervisningen och som därigenom uppmuntrar eleven till att exempelvis använda ett matematiskt språk. Resultatet visar även att tillgång till en kommunikativ miljö där kunskap växer i en gemenskap fortfarande är något svenska skolor måste sträva efter. Anledningen är att “tyst räkning” och envägskommunikation råder i stor utsträckning i de svenska klassrummen.

 • Ågren, Alicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Ödlund, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Likhetstecknets betydelse för lågstadiets elever: En systematisk litteraturstudie av vanliga missuppfattningar hos elever på lågstadiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan förebygga och möta dessa missuppfattningar. Studien utgår ifrån två forskningsfrågor som lyder: Vilka missuppfattningar kan finnas hos elever på lågstadiet gällande förståelsen av likhetstecknet? Hur kan matematikundervisningen på lågstadiet utformas för att förebygga och möta sådana missuppfattningar? Sammanlagt har sju vetenskapliga artiklar och två doktorsavhandlingar analyserats. Samtliga har identifierats genom sökning i databaserna SwePub, ERIC och One Search. Utifrån att ha granskat den litteratur som har valts ut i denna systematiska litteraturstudie har det sociokulturella perspektivet, konstruktivistiska perspektivet samt variationsteorin synliggjorts. Resultatet av analysen visar på att elever kan ha svårigheter med att förstå den relationella tolkningen av likhetstecknet, det vill säga att de saknar en kunskap om att likhetstecknet som symbol indikerar lika stort värde på båda sidorna av symbolen. Elever ser istället likhetstecknet endast som en operationell symbol, vilket gör att de uppfattar tecknet som en uppmaning om att skriva svaret. Resultatet visar även vikten av att i undervisningen återkoppla och kontinuerligt repetera likhetstecknets relationella innebörd, då detta påverkar elevers förståelse för matematik överlag.

 • Gustafsson, Mathilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Solin, Nicole
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Fysisk aktivitet och lärande i matematik: En systematisk litteraturstudie om fysisk aktivitet och elevers lärande i matematik i de tidigare skolåren2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019).Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet imatematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne ochkoncentration i grundskolan. Genom en systematisk litteraturstudie har vi sökt,kritiskt granskat och sammanställt forskning med fokus på fysisk aktivitet och lärandei matematik. Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar lärandet,arbetsminnet och koncentration i matematik. Nio vetenskapliga artiklar har granskatsoch sammanställts. Vilken teori som forskningen utgått från var synlig i fem av nioartiklar. De teorier som varit framträdande är den sociokulturella teorin, kognitivateorin och SDT-teorin. I forskningsstudierna har elever delats in i olika grupper,kallade interventionsgrupper och kontrollgrupper, för att kunna jämföra resultat.Inventionsgrupperna hade en ökad fysisk aktivitet i undervisningen jämfört medkontrollgrupperna som hade ordinarie lektionsundervisning. Utifrån artiklarna går detatt indikera ett visst samband mellan fysisk aktivitet, elevers lärande i matematik,koncentration och arbetsminne. Med tanke på antalet studier går det däremot inte attdra några generella slutsatser.

 • Johansson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Taluppfattning: En systematisk litteraturstudie om grundläggande kunskaper i taluppfattning inom matematik med fokus på elever i F-32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie undersöker vad taluppfattning är och vilka gynnsamma metoder som finns för att elever ska kunna utveckla grundläggande taluppfattning. Taluppfattning innebär att elever har en förståelse för antal och operationer, en förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt, att kunna förstå relationerna mellan tal samt att koppla förståelsen av tal till symboliska representationer. Studien baseras på 8 vetenskapliga artiklar som analyserats och kategoriserats för att få fram ett resultat. Resultatet visar att taluppfattning är ett svårt begrepp att definiera, vilket i sin tur leder till att det är svårt att få fram tydliga riktlinjer för gynnsamma metoder som kan användas för att elever ska kunna utveckla taluppfattning. En variation av olika metoder är att föredra för att elever ska kunna skapa kopplingar mellan tal och olika representationsformer. När de har lärt sig det har de utvecklat grundläggande kunskaper inom matematik, vilket även är en stark indikation på senare framgång i matematik. 

 • Alm Forden, Teresa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Ett digitalt bibliotek, säger du?: Kapaciteten hos en bibliotekswebbsida2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to examine whether the library mission can be performed on the library’s website. Since in Sweden only a million people above the age of twelve lack a daily use of the internet, it is highly relevant to see what kind of services the physical library’s digital counterpart is carrying out. The method used is a case study where the functions of Stockholm’s city library’s website was examined. These functions were then organized after an adaption of a model created by Mierzeck and Suminas, made with the goal of analysing library websites. The purpose of this was to see what types of functions the website offers. The library mission was in turn formed into an analytical tool. This was done so that a comparison could be made between the offerings of the library website and with what the library mission entails. The theory The four spaces was included for its insights and analytical capacity. The results of the study shows that a library website is capable to perform the library mission, but with some difficulties. The services are more informational than interactive, which effects the user’s capacity to participate and in turn the library’s ability to assess the user’s needs. It is the recommendation of this paper to make the library websites more interactive and equal in terms of service with the physical library. By changing our views and seeing the digital and physical library with the same status, where activities and services are provided equally, the digital library can become a richer and stronger place for the users’ gain.

 • Drake, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Roberts, Nick
  British Geological Survey, UK.
  Whitehouse, Martin
  Swedish Museum of Natural History, Sweden.
  Geochronology and Stable Isotope Analysis of Fracture-fill and Karst Mineralization Reveal Sub-Surface Paleo-Fluid Flow and Microbial Activity of the COSC-1 Borehole, Scandinavian Caledonides2020In: Geosciences, E-ISSN 2076-3263, Vol. 10, no 2, p. 1-17, article id 56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The deep biosphere hosted in fractured rocks within the upper continental crust is one of the least understood and studied ecological realms on Earth. Scarce knowledge of ancient life and paleo-fluid flow within this realm is owing to the lack of deep drilling into the crust. Here we apply microscale high spatial-resolution analytical techniques to fine-grained secondary minerals in a deep borehole (COSC-1) drilled into the Silurian-Devonian Scandinavian Caledonide mountain range in central Sweden. The aim is to detect and date signs of ancient microbial activity and low-temperature fluid circulation in micro-karsts (foliation-parallel dissolution cavities in the rock) and fractures at depth in the nappe system. Vein carbonates sampled at 684 to 2210 m show a decreased C isotope variability at depths below 1050 m; likely due to decreased influence of organic-C at great depth. Micro-karsts at 122–178 m depth feature at least two generations of secondary calcite and pyrite growth in the voids as shown by secondary ion mass spectrometry analytical transects within individual grains. The younger of these two precipitation phases shows 34S-depleted δ34Spyrite values (−19.8 ± 1.6‰ vs Vienna-Canyon Diablo Troilite (V-CDT)) suggesting microbial sulfate reduction in situ. The calcite of this late phase can be distinguished from the older calcite by higher δ18Ocalcite values that correspond to precipitation from ambient meteoric water. The late stage calcite gave two separate laser ablation inductively coupled mass spectrometry-derived U-Pb ages (9.6 ± 1.3 Ma and 2.5 ± 0.2 Ma), marking a minimum age for widespread micro-karst formation within the nappe. Several stages of fluid flow and mineral precipitation followed karst formation; with related bacterial activity as late as the Neogene-Quaternary; in structures presently water conducting. The results show that our combined high spatial-resolution stable isotope and geochronology approach is suitable for characterizing paleo-fluid flow in micro-karst; in this case, of the crystalline crust comprising orogenic nappe units.

 • Pettersson, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vårdnadshavares medvetenhet om läroplanen samt hur förskollärare väljer att informera om den.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to increased knowledge about the guardians' awareness of the curriculum and how preschool teachers choose to inform them about it. This is because research shows that the cooperation between guardians and preschool is important for the preschooler’s development and the child's well-being. The study was conducted with questionnaires that were disseminated by the Internet. The results of the study show that most custodians have heard about the curriculum and that preschool teachers work continuously to inform about it. But even though the concept of the curriculum is familiar to the custodians, the study also shows that most participants do not have as much knowledge of the curriculum content. The study also shows that there are preschool teachers who do not think it is important that the guardians knows about the curriculum. But there are common denominators in the study that indicate that preschool teachers and guardians have a collaboration that works.

 • Ågren, Tove
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lidman, Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det": Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s”

  –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment

   

  Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. Vidare ges en genomgång av tidigare forskning inom det aktuella ämnet. I denna studie intervjuades sju verksamma förskollärare i två olika kommuner. Observationer av den pedagogiska inomhusmiljön utfördes som ett komplement till respondenternas intervjusvar. Den insamlade empirin analyserades och kategoriserades utifrån studiens teoretiska ramverk vilket är den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin valdes till denna studie då den är komparativ med Johanssons (2003) barnsynsteman barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barns intentioner är irrationella. Vidare sammanvävs begrepp som mediering och artefakt med studiens resultat. I denna studie framkommer det att samtliga av Johanssons barnsynsteman finns representerade. Studiens resultat överraskar då respondenternas intervjusvar menar att grovmotorisk stimulans sker utomhus. Dock visar observationer av den pedagogiska inomhusmiljön att grovmotorisk stimulans sker i den pedagogiska inomhusmiljön.

   

 • Block, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Kring, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskolan.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ta reda på vilken syn förskollärarna har på fysisk aktivitet och hur de använder sig av den i förskolan. Data har samlats in med hjälp av semi- strukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna anser att den fysiska akti- viteten är en viktig del i förskolans verksamhet. En intressant aspekt var att en förs- kollärare lyfte fram även finmotorik som fysisk aktivitet. Hur mycket de använder den fysiska aktiviteten varierar och det skiljer också en del på svaren om vad förskol- lärarna anser är fysisk aktivitet.

 • Hauguth, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Thomsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Jag ser att du är arg, men det är inte okej att kasta!": En kvalitativ studie som belyser förskollärares syn på och tillämpning av intoning i kontakt med barn i förskolan.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att lyfta hur förskollärare ser på och tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan. Det är en kvalitativ studie vilken grundar sig i viljan att öka förståelse för barns behov av trygghet samt en god anknytning till vuxna för att ha förutsättning att lära. Studiens syfte formuleras till två frågeställningar vilka är vad förskollärare har för syn på intoning och hur de tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan. För att skapa möjligheter för förskollärarna att dela sina upplevelser, ges intervjuer med frågor och fallbeskrivningar som grundar sig i ett fenomenologiskt perspektiv.

  Studiens resultat visar att förskollärare har förståelse för intoningens positiva verkan i relationer mellan barn och vuxna samt att det tillämpas i förskolan. Vidare framkommer det också att avledning är en metod som används för att skapa trygghet för barn vilket i större omfattning ses som negativt i aktuell forskning. Förskollärare uttrycker att de skulle se det som gynnsamt med stöd i mötet med barn i förskolan för att på bästa möjliga sätt möta deras känslor. Studien leder således till förslag om vidare forskning inom ämnet likväl som önskan om att rektorer ser vikten av fortbildning inom anknytning, exempelvis genom interventionen Trygghetscirkeln, för att skapa trygghet för både barn men även förskollärare.

 • Lahtinen, Moa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Carlsson, Ella
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Finns det lärnade & gemenskap i en rutinsituation som påklädning?: En studie om hur förskollärare resonerar om läroplansmålen i praktiken2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Adolfsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Trygga relationer i den flerspråkiga förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av förskollärare ute i verksamheterna. Studien har även tillhandahållit teorier och teoretiska begrepp som valdes ut efter relevans i ämnet, för att kunna analysera resultatet i relation till det. Resultatet diskuteras även gentemot tidigare forskning kring ämnesområdet. Resultatet visade att flera olika arbetsmetoder används för att som förskollärare skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska. Samtliga förskollärare ansåg att tryggheten är central för att skapa relationer till barn och att det egna bemötandet och förhållningssättet ligger till grund för hur relationer utvecklas. Arbetsmetoder som förskollärare använder sig av visade sig vara bland annat tecken som stöd, olika uttrycksformer, god samverkan med vårdnadshavare och digitala böcker på olika språk. Samtliga identifierar språkförbristningar och kulturkrockar som utmaningar medan möjligheter beskrivs i form av mycket lärdomar, kulturutbyten och ett intensivt värdegrundsarbete.   Studien ger således kunskap om hur förskollärare kan arbeta för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet men också hur deras relationsskapande även gynnar språkutvecklingen hos dessa barn.   

 • Karlssson, Isabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Mc Carthy-Lindblom, Josephine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Finns det prinsessor i byggrummet?: -       En kvalitativ studie om hur barn skapar kön i förskolans fria lek2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Are there princesses in the construction room?

  -A qualitative study of how children create gender in preschool free play

  Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den fria leken i förskolan, med fokus på förskolans byggrum och hemvrå. Genom att använda metodvalet observation och observera barn på tre olika förskolor är avsikten att undersöka vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek. Under våra barnobservationer använde vi oss av ett observationsschema, där vi sedan sammanställde resultatet av den insamlade datan tillsammans. Vid analys av empirin förhöll vi oss till ett socialkonstruktivistiskt tänkande med tillhörande teoretiska begrepp, femininitet, maskulinitet, könskodat, könsöverskridande och könsstereotyp. För att på så vis identifiera hur barn i den fria leken skapar kön i könskodade miljöer på förskolan. Resultatet av studien visar att vi kan se att både flickor och pojkar leker könsstereotypa och könsöverskridande lekar i den fria leken. Våra observationer visar dock att flickor dominerar i feminint könsstereotypa lekar oavsett miljö medan pojkar dominerar i maskulina lekar i maskulint könsstereotypa miljöer.

   

 • Svensson, Elsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olsson, Daniella
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att förhålla sig till olika värden: - En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar en situation där barn upplevs agera utmanande2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  To relate to different values.

  • A qualitative study on how preschool teachers handle a situation where children act challenging

   

  Syftet med denna studie är att synliggöra vilka värden som framträder i förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika sätt agerar utmanande. Studien bygger på gruppdiskussioner kombinerat med gruppintervjuer där grupperna är formade utifrån fokusgrupper. Tanken är att det inom fokusgruppen ska skapas en diskussion där studenterna ska kunna komplettera med intervjufrågor för att komma djupare in på hur förskollärarna tänker. Varje fokusgrupp består av tre pedagoger som jobbar på tre olika förskolor. 

   

  För att fokusgruppen lättare skulle kunna starta en diskussion valdes att dela ut fem fiktiva case som de medverkande först fick läsa och sedan gå i diskussion för. I resultatet framgår det att förskollärare förhåller sig till tre värden när de agerar i situationer där barn agerar utmanande. Dessa värden är det omsorgsetiska värdet, det disciplinerade värdet samt det demokratiska värdet.Resultatet synliggör även att det demokratiska värdet är av majoritet medan det disciplinerade värdet är av minoritet. De olika värdena synliggörs i studiens resultat genom citat utifrån gruppdiskussionerna.

 • Endro, Emilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hafmar, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lilja, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers egna erfarenheter och tolkningar av skönlitterära texter: Fyra mellanstadielärares syn på sin läsundervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolinspektionens granskning (2010) visar att elevers egna erfarenheter och kunskaper inte får tillräckligt med utrymme i deras bearbetning av texter, därmed uppfylls inte de övergripande mål som tydliggörs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019). Den föreliggande studiens syfte är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av skönlitteratur. För att fullgöra syftet med studien samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och de som deltog i studierna var behöriga, undervisande lärare i årskurs 4–6. Studiens insamlade data analyseras med hjälp av en kategorisering som utformats efter studiens forskningsfrågor. De teoretiska ramar som formulerats för studien har sin grund i det sociokulturella perspektivet samt det hermeneutiska. Resultatet visar att de deltagande lärarna har en liknande syn på att ta tillvara på elevers egna erfarenheter och kunskaper. Lärarna anser att en läsundervisning som involverar elevers egna erfarenheter och kunskaper bidrar till en djupare förståelse för det lästa och det framkommer i resultatet att samtliga lärare tycker att det är viktigt. Ett vanligt förekommande verktyg hos lärarna är olika typer av lässtrategier och samtliga lärare visar på goda erfarenheter av och kunskaper kring användandet av dessa. Däremot visar studiens resultat att det skiljer sig åt hur lärarna visar en medvetenhet i sin undervisning för att främja ett metakognitivt tänkande hos eleverna. Således visar lärarna en mindre medvetenhet om användandet av undervisningsstrategier. Detta gäller även när det kommer till att arbeta medvetet med att ta tillvara på elevers egna erfarenheter och kunskaper.

 • Swensson Doschoris, Katerina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Konsumenter väljer bort hållbart mode: En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode

  Författare: Katerina Swensson Doschoris

  Handledare: Kaisa Lund

  Examinator: Richard Owusu

  Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. Linnéuniversitetet, HT19

  Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att separat analysera hindren utbud, pris, tillgänglighet och trender för att ta reda på vilket av dessa som är den största orsaken till konsumenters upplevda klyfta mellan vilja och handling när det kommer till hållbart producerat mode. Studien ämnar även att ge företag en bild av vad de måste fokusera på för att nå ut till sina konsumenters önskan om att handla mer hållbart producerat mode.

  Forskningsfrågan lyder:

  • Vilket av hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender upplever konsumenter som enskilt störst i frågan om att handla hållbart producerat mode?

  Metod: Studien bygger på en hypotetisk-deduktiv metod där hypoteser från befintlig teori har utformat studiens fyra hypoteser. Hypoteserna har testats genom en kvantitativ metod med kvantitativa data från fysiska enkäter och en webbenkät, samt en logisk regressionsanalys. För att generera en slutsats genomfördes en analys med utgångspunkt i teorin där varje hypotes diskuteras för att bekräftas/förkastas.

   

  Slutsats: Resultatet från studien fann att det enskilt största konsumentupplevda hindret som bidrar till klyftan mellan konsumenters vilja och handling för att köpa hållbart producerat mode är utbud. Även pris och tillgänglighet kan anses vara betydande faktorer, medan studien inte fann något signifikant resultat som indikerar att trender är ett betydande hinder. Eftersom denna studies syfte var att hitta den största orsaken till den bevisade klyftan accepterades endast den hypotes som rörde utbud, medan de andra tre förkastades. Studiens praktiska implikationer fann att företag som är verksamma i modebranschen bör fokusera sina resurser inom hållbarhet främst på att erbjuda ett bredare utbud, men även att göra hållbart mode mer lättillgängligt samt att hålla en acceptabel prisnivå. De teoretiska implikationerna fann istället att trender inte kan anses som ett betydande hinder, medan tidigare forskning antytt att detta kan vara en betydande faktor som gör att konsumenter väljer bort hållbart mode.

 • Valter Edström, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Diskursiva skrivuppgifters tillskrivna funktion: En analys av skrivuppgifter i läromedel för gymnasieskolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns olika sätt att se på skrivande och vad som bör betonas och fokuseras i skrivundervisning för att utveckla elevers skrivande. Ivanič (2004) har skapat ett teoretiskt ramverk med sex skrivdidaktiska diskurser som aktualiserar olika perspektiv på skrivundervisning. Ett funktionellt och diskursivt skrivande lyfts särskilt fram i nyare skrivdidaktisk forskning och i styrdokument för kursen Svenska 1 i gymnasieskolan.

  I studien analyseras diskursiva skrivuppgifter som presenteras i tre olika läromedel för kursen Svenska 1, eftersom elever kan möta dem i skrivundervisningen på gymnasiet. Syftet med studien är att analysera vilka skrivdidaktiska diskurser som representeras i tio diskursiva skrivuppgifter samt vilken funktion (syfte, mottagare och situation) de tillskrivs. Detta undersöks utifrån Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser.

  Av analysen framgår att majoriteten av de diskursiva skrivuppgifterna kan beskrivas som skrivdidaktiska hybrider eftersom de innehåller inslag från flertalet diskurser. Särskilt återkommande är genrediskursen, processdiskursen, färdighetsdiskursen och diskursen om sociala praktiker. Skrivandet kan därför sägas utgå från flera olika syften samtidigt, vilket i praktiken kan innebära att ett syfte föregår ett annat. Explicita mottagare saknas i samtliga skrivuppgifter, men i sju av dem finns en simulerad autentisk situation som eleverna ska utgå från i sitt skrivande. Majoriteten av skrivuppgifterna instruerar således om ett diskursivt skrivande som tillskrivs mångfacetterade syften och fiktiva samhällskontexter, men där autentiska situationer och uttryckliga mottagare saknas. Sett till vad som i skrivdidaktisk forskning visat sig vara utvecklande för elevers skrivande kan detta ses som problematiskt. Samtidigt presenterar läromedlen varierade skrivuppgifter, vilket kan verka positivt och skrivutvecklande.

 • Svahn, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet: En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. Tre kvalitativa, fokuserade, ostrukturerade intervjuer med bildlärare verksamma i grund- och gymnasieskolan har genomförts. Materialet har strukturerats och analyserats med hjälp av kvalitativ tematisk analysmetod. Av resultatet framkom att bildlärarna ser pedagogiska, bedömningsmässiga, effektiviserande och kommunikativa möjligheter i användningen av bloggar i bildundervisningen. De ser även en rad hinder som teknikproblem, förut­sättningar samt elevernas integritet. I resultatet framgick att det finns ett samband mellan lärarnas olika förutsättningar och deras val av bloggformat. Olika förutsättningar skapar olika möjligheter för vilken plattform som är gynnsamt att använda i respektive lärares undervisning. Lärare som designar för lärande gör det i ett specifikt sammanhang och måste förhålla sig till designens specifika förutsättningar. Olika designer av rum för lärande skapar i sin tur förhållanden som är gynnsamma för vissa typer av aktiviteter men försvårar för andra. Lärarnas arbete med bloggar i undervisningen ser därför ut på olika sätt och används som verktyg för olika syften. Resultatet visar att lärarna i olika utsträckning använde bloggen som ett verktyg för exponering av elevarbeten och extern kommunikation, som ett verktyg för bedömning och återkoppling, som ett verktyg för dokumentation, samt som ett verktyg för lärande.

 • Fransson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Le ravissement de Lol V. Stein : la traduction suédoise2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine style in Marguerite Duras novel Le ravissement de Lol V. Stein, and its translation into Swedish. How and why does changes in the translation influence the target text and its reading experience in Swedish? Combining stylistics and translation studies in a comparative and descriptive analyse, two different translations, both carried out by Katarina Frostenson, are being studied. The choices made in translation; strategical, intuitive or conducted by language or linguistic strain, always influence the style in some way. But how can we relate these changes to the translator’s individual style or voice? In our case the translator, Katarina Frostenson, is a famous poet and writer. When her Swedish translation of Le ravissement de Lol V. Stein, was reviewed in Swedish press, similarities in writing and style between the translator and the writer was often stated. Could we trace a relationship between the writer and the translator through the study of the translation? Repetition is by itself a delicate matter within translation studies, and we will consider repetition, in every form and variation, as a characteristic of style in the durasian writing. Our analyses will be conducted by how these repetitions has been handled in the translation. The analyses show that eliminating repeated pronouns, that are used by Marguerite Duras in a way to express spoken language, and often with an arrogant touch to it, changes the language level in the translation. The spoken sometimes arrogant language become more distant and polite in the Swedish translation.