lnu.sePublications
2345678 201 - 250 of 380
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Gustafsson, Moa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bergström, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Thorman, Hampus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Är matematiken till för alla?: En litteraturstudie om könssegregerad matematikundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan variablerna och elevernas kön. Resultatet som beskrivs i studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning och kommer bland annat att analyseras utifrån modellen: A model for the review of teacher beliefs and gender differences, samt utifrån teorierna socio-matematiska normer och socialkonstruktionism. Det resultat som framkommit i studien visar på en könssegregerad matematikundervisning.

 • Holmberg, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Millennials – upplevelser från unga vuxnas arbetsliv: En kvalitativ studie för att förstå den nya generationen på arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt   

  Generation Y, också kallad millenniegenerationen, är en generation som fått bli  synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem och argumentationen inom forskning sker kring egenskaper som beskriver en hel generation på ett stereotypt sätt. Millenniegenerationen finns nu ute på arbetsmarknaden, de finns inom alla yrkesgrupper från läkare till lokalvårdare. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på mer om generationens yrkesliv med speciellt fokus på bemötande, karriär och syn på ledarskap; eget eller andras. Kan berättelser från personerna ur millenniegenerationen spegla forskningens beskrivning av generationen? Denna studie presenterar resultatet av semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ design, med sju informanter ur millenniegenerationen, yrkesverksamma i olika delar av landet och i olika yrkeskategorier. Analysen av resultaten visade att en del av beskrivningarna om millenniegenerationen stämmer med informanternas upplevelse, bland annat om det tekniska kunnandet och deras önskan om att ha en chef som är närvarande och lyhörd. Vidare visade resultatet att fördomarna om till exempel lathet, inte är överensstämmande med informanternas egen upplevelse. Slutsatsen av resultat och analys om millenniegenerationens yrkesliv bekräftade därför till stor del tidigare forskning gällande deras egenskaper och personlighet. Framträdande i uppsatsens studie var lojaliteten till person och inte till företag. Framtida forskning föreslås kring millenniegenerationen utifrån ett samtida perspektiv, inte i jämförelse med andra generationer. 

 • Saviluoto, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Ljungqvist, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kan arbete med problemlösning öka elevers motivation?: En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan problemlösning och motivation i matematikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här systematiska litteraturstudien har som syfte att definiera begreppen problemlösning och motivation samt att undersöka om arbete med matematiska problem har något samband med elevers motivation för matematikämnet. Studiens resultat grundar sig i relevant litteratur och vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att problemlösning har ett stort utrymme i dagens matematikundervisning där motivation är en viktig faktor för elevers framgång i matematik. Sambandet behöver inte nödvändigtvis finnas mellan motivation och problemlösning, däremot synliggörs det genom studien att motiverade och engagerade elever lyckas  bättre inom problemlösning.

 • Berglund, Adam
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Lann, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Spelifiering: - En intervjustudie om elevers uppfattningar om en spelifierad multiplikationsundervisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom en intervjubaserad empirisk undersökning undersöka elever i årkurs 6 uppfattningar om en spelifierad undervisning inom det matematiska området tabellundervisning. Studien undersöker även om spelifiering kan ha en betydelse för elevers inre respektive yttre motivation. I studien utförs intervjuer som föranleds av att respondenterna utför spelifierade lektionsmoment samt icke spelifierade lektionsmoment. Därefter analyseras och diskuteras intervjuerna genom att koppla samman data med Self Determination Theory. Detta för att undersöka hur elevers uppfattningar och hur deras inre respektive yttre motivation kan kategoriseras. Resultatet visar att med hjälp av spelifierande mekanismer kan traditionell tabellundervisning upplevas mer motiverande. Det är endast en ökad yttre motivation som kan identifieras genom en spelifierad undervisning. Utifrån analysen baserad på intervjuerna kan denna typ av undervisning vara ett komplement till pedagoger som vill motivera elever till att uppleva traditionella matematiska moment mer engagerande och motiverande.

 • Karlsson, Oscar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Lantz, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Rickardsson, Lucas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Digitala verktyg i matematikundervisning: En undersökning om digitala verktygs möjligheter att individualisera aritmetikinlärning.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien analyseras utvalda digitala verktyg för att undersöka om de kan bidra till en ökad individualisering inom aritmetikinlärning i årskurs 4–6. Studiens syfte är även att undersöka om och hur de digitala verktygen ger möjlighet för stegvis inlärning inom aritmetik. De digitala verktyg som undersöks är Nomp, MattePortal och Skolplus. För att få svar på frågeställningarna utgick studien ifrån radikalkonstruktivismens tolkning av aritmetikinlärning. I studien framkommer att alla undersökta digitala verktyg kan användas för att individualisera undervisning beroende på hur de används. Alla digitala verktyg utgår även från någon form av stegvis aritmetisk inlärningsprocess. Det är alltså möjligt för lärare att använda dessa verktyg för att individualisera sin undervisning inom aritmetik, men beroende på vad läraren anser som viktigast är de digitala verktygen olika användbara.

 • Gustafsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Selective parenting programs for parents with foreign backgrounds: Cultural imperialism or democratic practicies in social work2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In focus of this article are two selective parenting programs, both developed locally by Social Services and by a Women´s Shelter organisation in Sweden. Parents with a foreign background is the target group. Their needs are formulated in terms of `change values based on patriarchal beliefs in honour´. In the article the programs are described in relation to universal evidence-based parenting programs and a also a three-part dilemma of 1; offering preventative but also normative interventions to 2; selected target groups and 3; based on the idea that migrant parents have special needs due to cultural differences. The aim is to investigate in what ways the practices of conducting parenting programs for this target group could be framed as cultural imperialistic practices or democratic practices in social work. Cultural imperialism leads to oppression while democratic practices are emancipatory. A conclusion is that both practices are apparent and concurrent. Yet the dualism dismantles the risk of reproducing oppression of the selected target group. Another conclusion is that instead of defining parents with foreign backgrounds as culturally different the target group could be defined as a group with migration experience e. g. experience of leaving the home country and family and finding ways of resettlement in a receiving country. Selective parent programs are relevant but an alternative definition would promote democratic practice, where authorities and social workers meet the demands of the participating parents on their own terms, and with the goal, not to change ‘unwished cultural differences’ but to support empowerment.

 • Ahmed, Waqas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hur gick det till när nyanlända elever lärde sig algebra i Sverige jämfört med deras hemland?: En kvalitativ studie av nyanlända elevers uppfattningar om genomgångar, arbetssätt och arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om genomgångar, arbetssätt och arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning jämfört med matematikundervisningen i deras hemland. Elevintervjuer med 5 elever, som kombineras med klassrumsobservationer, gjordes för att samla in data. Studien befinner sig på elevnivå och resultat visar att det finns skillnader mellan Sveriges och hemlandets matematikundervisning. Eleverna tycker att matematikundervisning i Sverige är mer givande och omfattande är hemlandets. De är nöjda med lärarens inställning i klassrummet.

  Det framkommer också att eleverna känner sig begränsade på grund av språk brister i det svenska språket. På grund av sina språk brister visade eleverna rädslan att bli utskrattade och utpekade av sina klasskamrater. Studien kan vara en hjälp för lärarna som undervisar nyanlända elever om hur eleverna upplever matematikundervisning i Sverige och vilken inverkan med skillnader har på dem. 

 • Lungu, Daiana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Extra anpassningar i högstadielärares matematikundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter.

  Studiens frågeställningar är: Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra anpassningar? Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i matematiksvårigheter?

  Metod: Studien har en kvalitativ ansats, som omfattas av en semistrukturerad och personlig intervju med två matematiklärare, samt lektionsobservationer. Lärarna i studien har arbetat i minst tjugo år som matematiklärare och har samarbetat de senaste sjutton åren, på samma skola.

  Resultat: Resultatet har visat att begreppet extra anpassningar inte har tolkas enligt Skolverkets rekommendationer och även att en del arbete, som anses vara särskilt stöd, används och dokumenteras på samma sätt som extra anpassningar. Trots missuppfattningarna kring begreppet, har resultatet visat att lärarna gör många extra anpassningar  som har  positiva effekter för elevers utveckling och lärande.

  Slutsatser: Arbetet med extra anpassningar upplevs inte som tidsbesparing för lärare, som det var tänkt när det introducerades år 2014. Lärarna upplever tidsbrist och på grund av det, hinner de inte att bland annat hålla sig uppdaterade vid förändringar och nyheter. Oftast är lärarna tvungna att blint följa lokala regler, som kan vara felaktiga och  missgynna både lärare och elever. Studiens huvudslutsats är att lärarnas kompetens och intresse för den enskilda elevens utveckling är skolans viktigaste framgångsfaktor.

 • Liljeberg, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rasmussen, Carola
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  HBTQ i asylprocessen: En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court.

  The study is of an hermeneutic and qualitative perspective and an argumentation analysis of the court orders was conducted.

  The results show that the Swedish Migration Courts use both international-and Swedish law and guidelines as support and basis when they argue in the asylum assessments. They also use value-added words to reinforce their arguments. The critical perception of the asylum process presented by previous research can be understood to some extent. It is also possible to see that some criticism is unfounded, as more perspectives should be taken into consideration. Some gaps in knowledge about LGBTQ issues can be seen and therefore better guidelines may be necessary.

 • Andersson, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vilka här är pojkar och vilka här är flickor?: En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetenhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gender awareness, treatment, preschool. boys, girls

 • Johansson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Karlsson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fysisk aktivitet och grovmotorik i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur förskollärare stimulerar barn till fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. De frågeställningar som undersöks i studien är: Vilka didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barn till fysisk aktivitet, vilka didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barns grovmotorik samt vilket samband finns mellan fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med intervju som metod. Två stycken förskollärare som arbetar på samma förskola har intervjuats. I resultatet framkommer det att förskollärarna stimulerar barns fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik genom att göra olika didaktiska val. I sina didaktiska val tar förskollärarna bland annat ställning till: När under dagen fysiska och grovmotoriska aktiviteter ska ske, var aktiviteterna ska hållas exempelvis inomhus eller utomhus samt hur man som förskollärare samspelar med barnen under aktiviteterna. De didaktiska valen förskollärarna gör grundas på både yttre och inre faktorer. Exempel på detta är yttre faktorer såsom lokaler, miljö och styrdokument och inre faktorer såsom att se till den enskilde individens lärande och att förmedla fysisk aktivitet på ett roligt vis. Miljön, både dess förutsättningar och begränsningar, ses som den faktor som påverkar förskollärarnas didaktiska val mest. Resultatet visar att samspelet mellan förskollärare och barn och att ha roligt tillsammans är en viktig del i arbetet med att stimulera barn till fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. Angående den tredje frågeställningen anser förskollärarna att det finns tydligt samband mellan utövning av fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik, då de anser att det ena stimuleras automatiskt av det andra.

 • Kjellander, Carolina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Karlsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Måltidspedagogik i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. Studiens syfte och frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes på två privata förskolor som arbetar med måltidspedagogik. Respondenterna var två förskollärare och en kock som är utbildade måltidspedagoger samt en förskollärare som inte är utbildad måltidspedagog. Resultatet visar att måltidspedagogik innebär att ge barn möjlighet till att äta hälsosammare, samt att ge barn förutsättningar till att få en utvecklad förståelse sin egen hälsa. Förskolorna håller sig även till en mer hälsosam mat genom att de har plockat bort socker, kött och charkprodukter. Tre metoder som används i arbetet medmåltidspedagogik är saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- metoden”. En möjlighet som alla fyra tog upp är att förskolorna har ett eget kök. En begränsning som sågs var att måltidspedagogik kan ta tid från annat som förskollärare och kocken vill arbeta med. I analysen diskuteras resultatet i relation till det didaktiska och sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning.

 • Rundberg Nilsson, Antonia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kinch, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Matematikundervisning för alla elever: En studie om lärares anpassning i årskurs 62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin matematikundervisning till olika elever samt vilket inflytande eleverna har över dessa anpassningar. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av observationer av matematiklektioner och intervjuer med vederbörande lärare. Utifrån detta analyserades data med hjälp av Smith och Steins (2014) fem undervisningspraktiker.

  Resultatet visar att lärare gör olika anpassningar där läraren behöver en överblick av elevernas matematikkunskaper. Specifika anpassningar kan vara att anpassa läromedlet på olika sätt. Generella anpassningar kan vara hörselkåpor, stressbollar, skärmar och placeringen i klassrummet. Vid val som påverkar undervisningen tar lärarna hänsyn till både sociala och matematiska aspekter. Det kan vara vid val av vilken elev som ska redovisa sitt svar. Då reflekterar läraren utifrån elevens perspektiv men även de andra elevernas förståelse av innehållet. Att använda olika representationsformer kan underlätta för elever på olika sätt. 

  Studiens resultat visar också elevernas inflytande över olika anpassningar. Anpassningarna bestäms i samråd mellan elever och lärare. Eleverna får bland annat vara med och utforma lektionens innehåll inför matematikprov. Även vid placeringen i klassrummet ges det möjlighet till elevinflytande. Med hjälp av elevernas självreflektioner över vad som gynnar deras lärande bäst bestäms placering. Studien kan ge lärare förslag och fler sätt att tänka på gällande anpassningar i matematikundervisningen.

 • Siggeström, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkighet som resurs: En analys av uppgifter i läromedel i svenska som andraspråk för gymnasieskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka om, och i så fall hur, uppgifterna i två läromedel som riktade sig till kursen svenska som andraspråk 1 på gymnasiet uppmuntrade elever att använda sin flerspråkiga resurs. Läromedlen var publicerade efter att den nya läroplanen togs i bruk 2011. Uppgifterna i läromedlen undersöktes utifrån kvalitativa såväl som kvantitativa aspekter. Resultatet visade att läromedlen hade uppgifter som uppmuntrade elever till att använda alla sina språk men att de uppgifterna utgjorde en liten del av det totala antalet uppgifter som fanns i läromedlet. Uppgifterna delades in i två kategorier beroende på om de explicit eller potentiellt uppmuntrade till att använda fler språk än svenska. De explicita uppgifterna hade en direkt angivelse om att elevernas förstaspråk och andra språk de kan skulle användas. Uppgifter som potentiellt uppmuntrade eleverna att använda sitt förstaspråk hade en potential för att eleverna kan ta hjälp av ett annat språk än svenska. Uppgifterna kategoriserades även efter hur uppgifterna skulle lösas. Sammanfattningsvis visade resultatet att läromedlens uppgifter beaktade elevers flerspråkighet i en liten utsträckning trots att forskning visar att förstaspråket bidrar till andraspråkutvecklingen.

 • Andersson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gabriella, Sandahl
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Bända loss eller ta varsamt?: En kvalitativ studie om den dagliga lämningen av barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa lämningssituationen i förskolan genom förskollärares perspektiv. Med utgångspunkt i tre centrala frågeställningar har fem förskollärares uppfattningar om lämningen undersökts. De tre frågeställningarna som identifierats berör förskollärares förhållningssätt, relationer samt anknytning i förskolan.

  Resultatet har analyserats med hjälp av tidigare forskning och litteratur som berör förskollärares förhållningssätt och relationsskapande i förskolan. Dessutom har resultatet analyserats med utgångspunkt i anknytningsteorin som Broberg, Hagström och Broberg (2012) presenterar. Anknytningsteorin menar kortfattat att barn behöver en trygg bas att återvända till när det känner sig osäkert. Barn ordnar sina trygga baser i hierarkisk ordning och vanligtvis är det barnets vårdnadshavare som är barnets första trygga bas. När barnet lämnas på förskolan är det viktigt att det knutit an till personalen där eftersom barnet behöver en trygg bas som stllföreträder den första trygga basen.

  Studien visar att förskollärarna är eniga om att lämningen är en viktig del av den förskolepedagogiska verksamheten. De är även eniga om att det är deras ansvar som förskollärare att lämningssituationen blir god och att de relationer som skapas innefattar en trygghet och tillit. Däremot uttrycker sig förskollärarna väldigt olika i talet om hur barn knyter an. Dessutom skiljer de sig i uttryck som berör deras barnsyn och förhållningssätt.

  Vi vill med studien bidra med kunskap som ger möjlighet till reflektion och diskussion angående hur förskollärare hanterar och bemöter barn och vårdnadshavare i en lämningssituation. 

 • Rohdin, Fredrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Bergman, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Manliga förskollärare eller män som är förskollärare?: En studie om förväntningar och föreställningar på manliga förskollärare2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans verksamhet. Som metod har det i arbetet använts kvalitativa intervjuer av tre manliga förskollärare. Resultatet visar att det från kollegor finns olika föreställningar om män i förskolan något som inte finns på kvinnor, män och kvinnor har alltså olika förväntningar på sig. De manliga förskollärarna känner att de ska bidra med någonting annat än de kvinnliga förskollärarna. De manliga förskollärarna i studien betonar också att det är den vuxna förebilden i förskolans verksamhet som är viktig ur ett manligt förskollärarperspektiv, inte förebilden utifrån att de är män.

 • Lagerblad, Isabelle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Rätt till utbildning: En kartläggning av funktionshinderperspektiv vid upphandling av SFI utbildning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate whether the Swedish municipalities apply the UN Convention on the rights of Persons with Disabilities and article number 24 regarding right to education when purchasing Swedish education for immigrants. One aim is to identify whether legislation, policies and rights of people with disabilities occur in different procurement documents.

  The study furthermore investigates if the right to education connects to the concept of social sustainability and Agenda 2030 for sustainable development and if that shows in the reviewed documents.

  This qualitative study maps and compares contents of different documents, descriptions of legislation, policies and concepts concerning rights of persons with disabilities. General comment No. 4 regarding right to inclusive education supports the work and analysis.

  The result finds that some rights of persons with disabilities occur in the different documents but to a different extent between the municipalities. Human Rights are not widely described and the Convention not mentioned, which could hinder to fulfill the obligation. The concept of social sustainability exists in the documents but does not always constitute the same purpose as described by the Swedish authority for public purchasing.

 • Palm, Karolina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Saltin, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra. Att ha en somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som i sin tur kan föra med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska besvär upplevs, utan att det finns någon bakomliggande somatisk sjukdom. Mer än 50 % av personerna med allvarlig psykisk ohälsa behöver somatisk vård och patienter med psykisk ohälsa blir oftare somatiskt sjuka än psykiskt friska personer och därmed stöter sjuksköterskan på även dessa patienter på somatiska vårdenheter. Vald teoretisk referensram är vårdvetenskapen och har sin grund i begreppen delaktighet och vårdrelation.

  Syfte

  Syftet var att belysa sjuksköterkans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter.

  Metod

  Metoden var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Sökningen gjordes i tre databaser, nämligen Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning valdes tolv artiklar ut för analys, elva artiklar erhöll hög kvalitet och en medelhög. Dessa analyserades sedan utifrån en manifest innehållsanalys med Graneheim och Lundmans analysmetod.

  Resultat

  Resultatet presenterades utifrån fyra kategorier med elva underkategorier. De fyra kategorierna var ”Utbildningen har betydelse”, ”Resursbrist skapar problematik”, ”Sjuksköterskan upplever varierande känslor” samt ”Sjuksköterskan upplever olika dilemman”.

  Slutsats

  Slutsatser kunde dras gällande att sjuksköterskor på somatiska vårdenheter upplever svårigheter i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Förutfattade meningar skapade hinder för god vård. Ökad kunskap och utbildning kan ge möjligheter för förbättrad och individanpassad vård. Slutligen konstaterades att detta är ett ämne som kräver ökad forskning.

 • Arvidsson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gran, Amanda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sjöberg, Matilda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ready or not, here they come!: En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Exchange students has been seen as an important segment of youth tourism according to previous studies of the topic, nevertheless have destinations failed to see the connection between the group and the advantages that comes with. This study aimed to investigate what kind of advantages the exchange students of Kalmar brings to the city. Previous research discusses the biggest advantages as economic, cultural and marketing, these three became the categories we investigated in our study. The study is based on a survey and three interviews.

   

  Our study showed that the exchange students in Kalmar payed basic living costs. They also brought visitors and travelled around the destination as well as to other Swedish and European cities. They proved to have long term economic advantages since many of them planned to come back in the future. The result of the study when it came to marketing was that most of the students had a positive image of Kalmar, most of them also used social media and talked about or mentioned Kalmar in their updates. Many of the students would also recommend Kalmar to future exchange students. The biggest cultural impact according to previous research was that exchange students expose the host society for different cultures, however this can only happen if the exchange students gets the chance to interact with the local people and students at the destination. Our study showed that the exchange students did to some extent interact with the local students but not very much with the local society.

   

  Our conclusion became that we couldn’t say for sure to what extent exchange students affected Kalmar from an economic and cultural perspective. But we can say that from the marketing perspective the exchange students brought some advantages. We think that even though we cannot say for sure to what extent the students affect Kalmar, we do believe that the advantages that comes with the exchange students needs to be addressed and recognized by the destination and its actors. 

 • Moberg, Emma
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Phoosaensri, Yen
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sjöberg, Anna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Det är roligare att servera en salmbärssylt från grannen än en burksylt från Lidl" : En kvalitativ studie om hur svenska ekoturismföretag arbetar för att skapa hållbar turismutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this thesis is to create an understanding of which ways ecotourism companies contributes to sustainable tourism development from an ecological, social, economical perspective. Also to create an understanding of the definition of ecotourism and sustainable tourism development. The thesis question is: in what ways does ecotourism companies contributes to sustainable tourism development?

  Method

  The study is conducted through a deductive research approach based on previous research about ecotourism and sustainable tourism development. A qualitative method in form of semi-structured telephone interviews has been used for collecting the empirical data. The interviews are made using respondents from five selected Swedish ecotourism companies.

  Conclusion

  Ecotourism is, in the basics, to preserve the local environment, to cooperate with the local community, to purchase ecological and locally produced products and to work with nature-based activities. Sustainable tourism development is defined as working small- scale for ecologic, social and economic sustainability. Ecotourism companies contribute to sustainable tourism development by cooperating with the local community, creating long-term sustainability and preserving the nature and the environment. The companies relate to sustainable tourism development and the three dimensions ecological, social and economical sustainable tourism development by working towards long-term sustainability in a local perspective.

 • Axlund, Ebba
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Franzén, Linnea
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling": En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hedström, Jessica
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Rydhard, Sara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Platsens roll i filmen: En flerfallsstudie om destinationsvarumärken inom filmturism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and research question

  The following multiple case study is treating the relationship between the phenomena of film tourism and destination branding. Within the subject, the thesis is asking the question which prerequisites films creates for building destination brands. The purpose of the study is therefore to do an inventory of destinations possibilities and limitations when building a brand through film tourism.

   

  Method

  The study has been carried out with a deductive approach, where three cases has been the objects for analysis. Gathering of empirical data has been done by conducting five interviews with informants bound to the cases, representing the tourism actors perspective. The three cases of the study is Ystad with the movies about Wallander, Skopelos with the movie Mamma Mia! and Arendal with the movie Frozen. A second method which has been conducted is a web-based survey with 161 respondents, representing the perspective of the tourist.

   

  Result and Conclusions

  The study has shown in what ways the cases are working with destination brands and which impact the films has made on the destinations. Findings has also been found in how multiple prerequisites has emerged, which can be used in the work with building a destination brand. As a conclusion, a clear bond between a film and a destination has been identified within the cases of the study, and also how the already existing prerequisites at the destinations is of importance when establishing film tourism. A conclusion which has been drawn is how prerequisites for building a destination brand, are complex and can be influenced by factors which makes every destination’s prerequisites unique. The study has shown how a film is not a passive tool for marketing, but has to be used actively by destinations to build a brand.    

 • Nezirevic, Alma
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Zeilon, Sandra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sociala medier som marknadsföringsverktyg: En studie utifrån mikroföretags perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with the expectations of microenterprises in the tourism industry on social media as a marketing tool. Micro companies do not always have the same marketing resources or conditions that larger companies have to market themselves. For microenterprises, social media can be a good complement to prove itself as the technology is relatively simple but also easily accessible. Social media can help microbusinesses in the tourism industry to increase their opportunities to reach out to customers in a more cost-effective way.

  In this study, three micro companies in the tourism sector were selected to study the purpose. The representatives of these companies were interviewed about their use, publication and importance of social media. A content analysis has also been done where an analysis of corporate social media was made and a literature review to see what marketing opportunities social media can provide for microenterprises.

  The result of the study shows that these three microenterprises understood that social media is an important tool for them when it comes to marketing. That their expectations of the use of social media is that it is easily accessible, easy to use and cost-effective because they have few resources to put on marketing. However, above all, it is also easy to reach out to potential customers than with traditional marketing.

 • Smedberg, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak?: En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this thesis is to create an understanding of what motivates anime fans to visit an anime destination. This thesis aims to enlighten the reader to what these motives are by trying to answer the question: What motivates anime fans to visit a destination that has been used in a Japanese animated series?

   

  The method used is a qualitative one and the thesis follows a deductive approach. Which means that theoretical theories were first presented. These were then tested in an analysis of my empirical material. The empirical data was collected from a qualitative web-based survey.  

   

  The study’s results show that the primary reasons anime fans visit an anime destination is because they love anime. It also shows that destinations and anime landscapes together with one’s identity can influence tourists travel motivations.

 • Isfåle, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Stärkt samhörighet med Sverige genom naturalisation?: En intervjustudie om individens upplevelse i förhållande till medborgarskapslagens intention2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa empiriska studie var dels att ta del av ett antal invandrares motiv till att ansöka om svenskt medborgarskap (naturaliseras), detta för att få en ökad förståelse för vad det finns för olika skäl till ansökan om medborgarskap. Dels och huvudsakligen var syftet vidare att ta reda på huruvida individen i enlighet med medborgarskapslagens intention de facto upplever stärkt samhörighet med Sverige och det svenska folket vid erhållandet av sitt svenska medborgarskap. Insamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer, och analysmetoden kvalitativ (tematisk) innehållsanalys samt ett analysschema. Resultatet visade att det bland informanterna fanns tre motiv till ansökan om svenskt medborgarskap. Dessa var trygghetsskäl, praktiska skäl (erhållandet av svenskt pass) samt integrationsskäl, och praktiska skäl var det dominerande motivet i studien. Resultatet visade vidare att en majoritet av de tolv informanterna – nio stycken – de facto kände en känsla av samhörighet med Sverige, och i sex av fallen kunde denna samhörighetskänsla åtminstone delvis kopplas till erhållandet av det svenska medborgarskapet. Slutsatsen kunde därmed dras att medborgarskapslagens intention om stärkt samhörighet med Sverige och svenskarna vid erhållandet av svenskt medborgarskap var till viss del uppfylld i den här studien.

 • Tegnhammar, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  ”Barnen kommer ju inte med ett starter-kit; så här är en pojke och så här är en flicka”: En intervjustudie om lärares genusföreställningar och jämställdhetsarbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur lärares genusföreställningar ser ut, samt hur deras jämställdhetsarbete yttrar sig utifrån dessa. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där totalt sex lärare, alltifrån förskollärare till ämneslärare, deltog. Genom en kvalitativ innehållsanalys kunde fyra teman identifieras: 1) Definition av genus, 2) Genusnormer, 3) Orsaker till genusnormer och 4) Metoder för att förändra genusnormer. Resultatet visade att genus och jämställdhet associerades med varandra, då båda begreppen syftar på att behandla alla som jämlika individer. Trots detta indikerade resultatet att det fortfarande råder olika förväntningar på och finns olika normer för killar och tjejer, samt att de bemöts olika. För att förändra detta krävs bland annat att som lärare tänka normkritiskt och få elever och kollegor att också göra det. Kognitiva scheman togs upp i diskussionsavsnittet som en eventuell förklaring till varför traditionella genusnormer lever kvar. En slutsats som drogs var att en medvetenhet om genus och jämställdhet är nödvändig för förändring.

 • Jikander, Victoria
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Larsson, Mårten
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Panzio, Emelie
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa.: En kvalitativ forskningsstudie om likheter och olikheter mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och faktorer som idag anses främjar medarbetarnas psykiska hälsa.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och hermeneutisk forskningsdesign. Med detta menas att det läggs stor vikt vid tolkning och förståelse samt att studien utgår från tidigare kända teorier, Herzbergs tvåfaktorsteori och mental hälsa. För att samla in det empiriska underlaget sker semistrukturerade intervjuer med tre respondenter som jobbar med personalfrågor inom detaljhandeln som rör motivation och mental hälsa.  Frågorna som besvaras är: Vilka faktorer främjar medarbetarnas psykiska hälsa på arbetsplatsen? Vilka olikheter och likheter finns mellan dessa faktorer och Herzbergs tvåfaktorsteori?  Enligt respondenterna är de faktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa; hållbart ledarskap, bekräftelse, delaktighet, god kommunikation, utbildning, interpersonella relationer samt företagskultur. Det visar sig finnas betydligt fler olikheter än likheter mellan respondenternas och Herzbergs syn på faktorerna och den främsta skillnaden är att respondenterna lyfter att behov är individuella och att det handlar om att förstå varje enskilds medarbetares individuella behov.

 • Össmar, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Interpersonella perspektiv i lärares elevtextkommentarer2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate what interpersonal relationships are constructedwhen a teacher comments on students’ texts. The investigation is based on 201 comments from one teacher and are analysed with a qualitative and a quantitative method. The theoretical frame of the investigation is founded on functional grammar and interpersonal perspectives, using the categories address, directions, praise, caution, and additions. The results show that directions are the most common feature of interpersonal perspectives found in the teacher’s comments. The second most common category is additions, constituting of confirmations, corrections and help in the teacher’s comments. Furthermore, two equally detected categories in the investigation are address and praise that are detected 53 times each. The least detected category is caution.

 • Hildén, Linda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Zschiedrich, Alexandra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Interorganisatoriska projekt: - Hanteringen av interagerande osäkerhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Interactional uncertainty is a relevant subject, but very little research has been done about the impacts on cooperation in interorganizational projects. The study focuses on the main question in which ways are interactional uncertainty handled in interorganizational projects. To answer the question an organizational perspective was used to explore in what ways interactional uncertainty affects cooperation within interorganizational projects. This study uses a deductive perspective by examining literature concerning interactional uncertainty, interorganizational project and embeddedness. A case study regarding how interactional uncertainty can be prevented was implemented through a qualitative method. The collection of data consisted of in-depth interviews concerning the themes cooperation, uncertainty, crisis management and trust. This study concludes that interactional uncertainty has an impact on cooperation and that preventative gear can reduce the interactional uncertainty. The study contributes with development and tools for managing interactional uncertainty.

 • Kozma, Isabella
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Popa, Mihaela
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Säg det på ditt språk!: En systematisk litteraturstudie om translanguaging som en pedagogisk resurs i det flerspråkiga klassrummets matematikundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande systematiska litteraturstudie har sin utgångspunkt i translanguaging och matematikundervisning. Syftet med studien är att beskriva resultat av forskning om translanguaging som en pedagogisk strategi inom det flerspråkiga klassrummets matematikundervisning. Frågeställningarna fokuserar på vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller användningen av translanguaging i matematikundervisningen i grundskolan och vilka vetenskapliga teorier som forskningen utgår från. Resultatet bygger på 15 vetenskapliga publikationer som har sorterats i ett kategoriseringsschema där olika språkstrategier beskrivs inom translanguaging i matematikundervisningen och i andra ämnen. De teoretiska synvinklarna som forskningen utgår från är sociokulturellt perspektiv, community of practice och Bakhtins teori om dialog, vilka alla fokuserar på att lärande och förståelse sker i gemenskap med andra, vilket också är grunden för translanguaging. Resultatet visar att translanguaging är en meningsskapande pedagogisk strategi som tar tillvara de språkresurser som flerspråkiga elever besitter. Forskningen framhåller också olika strategier som är användbara inom translanguaging för att förståelse och lärande ska ske.

 • Danielsson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lo, Nelly
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur patienter med ALS upplever sin livskvalité: - En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som ökar och varje år insjuknar 220-250 personer i Sverige. Sjukdomen orsakas av att nervceller dör vilket vanligtvis leder till försvagningar i flera kroppsfunktioner. Det finns idag inget botemedel mot ALS. Det är därför viktigt att fastställa diagnosen ALS i ett tidigt skede för att hinna bromsa sjukdomen som har en överlevnadsprognos på endast 3-5 år. Kunskapen om hur patienter upplever sin livskvalitet efter att ha fått sjukdomen är idag relativt begränsad och det är därmed betydande att belysa detta område.

  Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen ALS.

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Datainsamlingen utgick från fem självbiografier som genomgått en kvalitetsgranskning. En manifest innehållsanalys genomfördes på insamlad data.

  Resultat: Upplevelsen av livskvalitet skiljde sig åt hos personer med ALS och både välbefinnande och lidande var känslor som uppmärksammades. För en del personer blev sjukdomen en väckarklocka där livet blev allt mer värdefullt, medan en del upplevde sjukdomen som ett olycksöde där livskvalitén försvann. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och de är: Välbefinnande trots sjukdom, faktorer som stärker livskvalitén och negativa aspekter av sjukdomen.

  Slutsats: Studien visar att upplevelsen av livskvalitet är komplex och att det hade en betydelse i hur personer med ALS lät sjukdomen styra deras liv. Studiens resultat kan bidra med kunskap till sjuksköterskor om hur livskvalitén hos personer med ALS kan stärkas samt att öppenhet och följsamhet är betydelsefulla egenskaper i omvårdnaden.

 • Danielsson, Emmie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Rydén, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hjälpmedel eller störningsmoment?: En systematisk litteraturstudie om det konkreta materialets betydelse för matematikinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie om vad tidigare forskning kommit fram till om användning av konkret material i matematikundervisningen för årskurs 1–3. Resultatet tar sin utgångspunkt i 12 vetenskapliga publikationer som sökts fram i olika databaser med olika sökord och därefter tolkats med teoretiska glasögon. Fyra teoretiska perspektiv har uppmärksammats i forskningen. Begreppet konkret material definieras som olika fysiska föremål som används för att hjälpa eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta. Resultatet visar att det konkreta materialet stimulerar elevernas tänkande samtidigt som det motiverar eleverna. Att introducera nya matematiska begrepp genom konkret material påvisas enligt studiens resultat som positivt. Resultat visar också att det finns en del risker med användandet av konkret material. Läraren är den avgörande faktorn för att dessa risker ska undvikas och för hur effektivt arbetet med det konkreta materialet blir i förhållande till elevernas matematiska utveckling. Det finns ingen specifik undervisningsmetod som anses mest lämplig utan olika metoder är lämpliga beroende på vad som ska läras.

 • Nilsson, Ian
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Linnéuniversitetet.
  Konservatism: En trolös ideologi?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work focuses on a different categorisation of conservatism. A historical timeline-based categorisation which divides Conservatism into three different parts. The first part is called “Classical Conservatism”, this ideology was primarily used as a reaction to liberal radicalism from 1789-1880 and beyond. It is also the base and root of conservatism as an ideology. The second part is called Modern Conservatism and stretches from about 1880 to about 1990, this Conservatism is still in use and are competing and cooperating with the third part. The third part of Conservatism is called Post-modern Conservatism, this conservatism began partially in the 1980s but didn’t start to make a name for itself before the 2000s. While the first and second part focuses much on the preservation of culture, nation-state and old privileges of the higher classes the third part focuses on preserving the welfare-state and the protection of native peoples and their culture against globalism. The purpose of this work is to see how well does this theory of three different Conservatisms apply, then compare these three parts and summarize how Conservatism has changed over the centuries and what it means for the conservative ideology when categorising in this way.

   

 • Grusell, Victor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Ahokas, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna: En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. We examined 473 articles in the two Swedish tabloid newspapers Aftonbladet and Expressen. Some of the major results that we found in the study were that the representation of the coach of the men's national team were more positive than the women's coach. 76 articles about Jan Andersson, coach for the men's team were positive, while 25 articles about Pia Sundhage, coach for the women's team were positive. We also found out that the men's national team were in far more articles than the women's team. 340 articles were about the men's team and 133 articles were about the women's team. 

 • Lundgren, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Rydén, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Nivåer av lärande: En innehållsanalys av nivåindelade läromedel med fokus på de fem matematiska förmågorna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan matematikuppgifter i nivåindelade läromedel. Fokus ligger på att studera om och i så fall hur de fem matematiska förmågorna aktualiseras i uppgifterna på respektive nivå. Insamling av data har skett baserat på särskilda urvalskriterier och datamaterialet har sedan analyserats genom en innehållsanalys där matematikuppgifter i nivåindelade läromedel kategoriserats utifrån en matris baserad på studiens teoretiska ramverk. Studiens resultat visar att det finns en liten men genomgående skillnad mellan nivåerna där nästan varje matematisk förmåga aktualiseras i fler uppgifter på den avancerade nivån jämfört med den grundläggande. På den avancerade nivån finns även fler uppgifter där flera förmågor tränas i en och samma uppgift. För att kunna använda läromedel på bästa möjliga sätt krävs därmed en kännedom om dess innehåll och uppbyggnad för att kunna ge eleverna möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor oavsett vilken nivå de arbetar på i läromedlet.

 • Klasson, Emilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Thulin, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Ensamma kan vi mycket, tillsammans kan vi mer: En systematisk litteraturstudie om elevers delaktighet och lärande genom kooperativa matematiklektioner2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här systematiska litteraturstudien syftar till att synliggöra på vilka sätt elever kan bli aktiva deltagare i matematikundervisningen genom kooperativt lärande. Studien syftar även till att lyfta vilka aspekter av det kooperativa lärandet som kan bidra till elevers matematiska lärande. Studien grundas på fjorton vetenskapliga publikationer som har analyserats med en latent innehållsanalys. Därefter har resultatet kopplats till den sociokulturella teorin. Resultatet av studien visar att positiva förutsättningar för de flesta elevers aktiva deltagande är: grupper om tre till fyra elever, heterogena och könsbalanserade grupper. Elevens enskilda ansvar att aktivt delta i grupparbetet är avgörande för det matematiska lärandet. Lärarens uppgift är att främja elevaktivitet och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i avseende på både delaktighet och lärande. 

 • Sten, Lovisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Green, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Musik är ett sätt som tilltalar alla": En kvalitativ studie om förskollärares sätt att arbeta med musik i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i fyra förskollärares beskrivningar kring vilka olika funktioner musiken har i förskolans verksamhet samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om hur och varför förskollärare arbetar med musik. Studiens metod är av kvalitativt slag, och intervjuer har utförts för att samla in empiri. Resultatet visar att förskollärarna främst använder musik som metod i förskolan, till skillnad från musik som innehåll vilket används ytterst sällan. Av resultatet har det framgått att förskollärares, kollegors, förskolechefers och huvudmäns inställning samt kompetens är faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med musik i förskolan.

 • Strandberg, Mimmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Immonen, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Barns fysiska aktivitet i förskolans miljö: - En intervjustudie utifrån förskollärares beskrivningar av sitt arbetssätt med barns fysiska aktivitet  2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med tre semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor. Studiens resultat analyserades med hjälp av två valda teorier, den sociokulturella teorin och social inlärningsteori. Studiens resultat visar att förskollärarna är eniga om att ffmkysisk aktivitet är all kroppslig rörelse där det viktigaste redskapet är sin egen kropp, dock menar förskollärarna att redskap kan vara bra för att utmana barnen vidare i deras fysiska aktivitet. Förskollärarna lyfter att mycket av den fysiska aktiviteten sker tillsammans i barngruppen genom lek, både spontant och planerat i förskolans vardag. Förskollärarna menar att miljön påverkar barns fysiska aktivitet och att den kan inspirera barn till att vilja röra på sig i både lugnt- och högt tempo där barns pulsnivåer varierar. Resultatet i studien visar att förskollärarna menar att deras roll i förskolan ska vara uppmuntrande och stöttande utifrån barns behov. Resultatet visar att förskollärare anser att fysisk aktivitet gynnar barns lärande, kognitiva förmåga samt välbefinnande. I diskussionen lyfts aspekter som har utvecklats under arbetets gång utifrån resultatet och metoden, såsom utformningen av intervjuerna, den valda metoden och vad som påverkat resultatet.

 • Gustafsson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Johansson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Tycker jag att det är kul med matte så hoppas jag att jag för över det till barnen”: En kvalitativ studie om förskollärares attityders påverkan på barns lärande i matematik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares attityder till matematik och hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i förskolan. Detta undersöks genom ett sociokulturellt perspektiv och med fokus på de teoretiska begreppen kultur, mediering, språk, den proximala utvecklingszonen, matematik enligt Bishops modell, attityd och matematisk subjektivitet. Studien följer en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att förskollärarna har positiva attityder till matematik och att de är medvetna om att deras attityder till matematik påverkar barns lärande och prestationer i matematik. Vidare visar resultaten att förskollärarna betonar miljön som viktig för barns lärande där de själva och konkret material ingår i miljön.

 • Ask Persson, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sandberg, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige påbörjades hjärt-lungräddning (HLR) på 5785 personer när ett prehospitalt hjärtstopp inträffade under 2017. Överlevnadschansen för dessa personer har ökat med ungefär 160% sedan år 2000 men ändå överlever endast cirka 600. Ett hjärtstopp bevittnas oftast av en anhörig. Det behövs kunskapsöversikter som belyser anhörigas erfarenheter, en kunskap som kan användas för att förbättra omhändertagandet av anhöriga.

  Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående.

  Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts där åtta vetenskapliga artiklar identifierats och inkluderats. Av dessa var en kvantitativ, en både kvalitativ och kvantitativ och sex kvalitativa. Analysprocessen innebar att gå från helheten till delarna för att sedan skapa en ny helhet. Analysen är en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Tre teman identifierades: Överväldigad av ansvaret att hantera situationen, Lättnad att lämna över ansvaret till ambulanspersonalen och Att närvara under HLR. Temana mynnade ut i sju undergrupper. Resultatet visade att de flesta anhöriga önskar att vara närvarande under HLR, att stöd från sjukvårdspersonalen var viktigt och att förmågan att starta HLR skiljde sig åt mellan de anhöriga.

  Slutsats: När ett prehospitalt hjärtstopp inträffar är det oftast de anhöriga som bevittnar händelsen. Att starta HLR i väntan på ambulansen kan oavsett om man har genomgått HLR-utbildning eller inte innebära kunskapsmässiga, fysiska och etiska utmaningar. Stöd och uppmuntran, information och svar på frågor underlättar för den anhörige såväl under pågående HLR som efteråt. Alla individer har olika behov av bekräftelse och det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen ser till den enskilde individens behov.  De flesta anhöriga vill vara närvarande under HLR-behandlingen.

 • Nilsson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lundberg, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskoleverksamhetens psykosociala arbetsmiljö: En studie om förskollärares hälsa.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet sjukskrivna förskollärare har ökat kraftigt och förskolläraryrket är nu ett av de yrkendär flest anställda sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Syftetmed studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosocialaarbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att undvika sådanpåverkan. För att nå syftet med studien används en kvalitativ ansats där semistruktureradeintervjuer används som forskningsverktyg. Karasek och Theorells (1990) “krav-, kontroll-,och stödmodell används som teoretiskt ramverk i studien.

  Studien visar att förskollärare upplever stress relaterad till den psykosociala arbetsmiljön iförskoleverksamheten och att deras hälsa påverkas. Vår slutsats är att deras hälsa påverkas avfaktorer som bland annat för höga krav och för lite tid och tillgänglig personal för att mötadessa krav, stora barngrupper, hög ljudnivå och ett otydligt arbetsuppdrag. De här faktorernabidrar till en ökad stress och psykisk påfrestning hos personalen samt en känsla avotillräcklighet som för vissa kan vara svår att hantera. De strategier som används för atthantera och för att minska att den psykosociala arbetsmiljön har en inverkan på deintervjuade förskollärarnas hälsa är ett positivt fokus och ett statligt bidrag för att minskabarngrupperna. Det finns även förskollärare som använder sig av en tydligare indelning avarbetsuppgifter och ansvarsområden beroende på deras utbildningsnivå och kompetens.

 • Farnestam, Marie-louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Josefsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Dom tindrar med ögonen": Förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i samlingen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. Studiens syfte är därför att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i förskolan. Det sker genom att studera förskollärare och barnskötares tal om möjligheter och begräsningar för lärande i samling i förhållande till de pedagogiska atmosfärerna. De frågeställningar som studien bygger på är: I vilket syfte genomförs samlingar? Hur planerar förskollärare undervisning? och Vad kan möjliggöra och begränsa barns lärande i samlingen? För att samla in data genomfördes tre fokusgrupper med totalt åtta deltagare. Sex deltagare är förskollärare och två är barnskötare. Undersökningen genomfördes på tre olika förskolor. Resultatet visar i huvudsak på att begreppet undervisning är svårtolkat. Förskollärarna och barnskötarna menar att begreppet har diskuterats mycket men att det fortfarande saknas en tydlig definition. Samlingen används inte för undervisning i första hand utan undervisning sker i mindre grupper. Läroplanen ligger till grund för planering. Resultatet visar att förskollärare och barnskötares pedagogiska atmosfär påverkar vilka möjligheter och begränsningar som finns för lärande.

  Nyckelord: Undervisning, samling, förskollärare, barnskötare, pedagogisk atmosfär

 • Ivarsson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sand, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Vi försöker verkligen peppa dem med språket": En intervjustudie som undersöker flerspråkiga barns språkutveckling i flerspråkiga förskolemiljöer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolor i Sverige får allt fler flerspråkiga barn i verksamheten. I förskolans läroplan står det att förskolans uppdrag är att stimulera barns språkutveckling, i såväl svenska som i modersmålen. Vi har därför valt att undersöka hur förskolor arbetar med språkutveckling där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. Vårt syfte med studien är att, utifrån sociokulturella begrepp och ramfaktorteorin, öka kunskapen om hur förskollärare i flerspråkiga förskolemiljöer arbetar med barns språkutveckling. Syftet konkretiseras med hjälp av tre frågeställningar: vad förskollärare anser är viktigt för att skapa en språkstimulerande lärandemiljö, vad de ser för utmaningar med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling samt hur de stimulerar barns modersmålsutveckling. I studien har vi använt en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare för att samla in empiri. Resultatet av studien visar att det anses viktigt att ha ett öppet klimat där barnen tillåts använda hela sin språkliga repertoar. Det förskollärarna upplever som svårt i arbetet med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling är bristande förståelse i kommunikationen mellan barn och pedagog när de inte delar samma språk. Däremot anser de att modersmålslärare och flerspråkig personal är en stor tillgång för att stödja barnen i språkutvecklingen. I resultatet visar också att förskollärarna upplever att det saknas tydliga strategier och riktlinjer för hur de ska arbeta med modersmålsutveckling för flerspråkiga barn.

 • Petersson, Felix
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Edvardsson, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Samma sport, samma guld, olika kön: En studie om svensk kvällspress representation av SM-vinnande fotbollslag.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet, represent female and male football. The question examined was: How has the representation of the Swedish SM-winners in men vs women's football changed over the last decade?

   

  We made a discourse analysis of 16 news articles from two different time periods.

   

  The results show that female football players and the female football game are marginalized in the newspaper compared to the representation of male football and male football players. Women´s victory is given less attention, making their achievement look minor and easier to reach. Instead journalists more often have a tendency to focus on external things, such as individual’s future, money and the team’s or player’s next tasks. It is also often men, coaches or chairman, who are chosen to speak in articles about female football.

   

  We could also see that the representation of men does not differentiate significantly today compared to ten years ago. The way to write about male football feels ideal and

  contains more components that encourage reading. The articles are more in-depth, focus more on the performance and more often put the achievement into a perspective to emphasize the victory.

  We have seen that sports journalism has taken steps to reach more gender equality, but also noted that there are more steps to take.

 • Linnér, Towe
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Wirblad, Erika
  "Bilar är coola och tjejer vill bara ha fina saker": - En intervjustudie om barns föreställningar om könsnormer och begränsningar i en svensk förskola2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har genomförts för att undersöka barns föreställningar om könsnormer kring leksaker samt om de känner sig begränsade i förskolan på grund av kön. Studien är tidsaktuell och relevant i och med den nya revideringen i läroplanen för förskolan där det skrivs fram att könsmönster kan begränsa barns chans till utveckling och lärande. Empirin har samlats in genom barnintervjuer med tio barn på en förskola i Sverige. Vi använde oss av förbestämda frågor samt tog stöd av bilder och bad barnen para ihop olika leksaker med antingen en bild på en flicka, en pojke eller en bild på båda. Resultat i studien visar att barn har könsstereotypa föreställningar kring olika leksaker. De leksaker som enligt barnen var mest könsstereotypa var Barbie, bilar, att måla och spela fotboll. Genom resultatet tolkar vi det även som att barnen ibland blir begränsade på olika sätt och även begränsar andra barn genom dessa föreställningar. Till exempel genom att säga att flickor bara gillar fina saker eller att pojkar ska vara tuffa. Empirin är analyserad utifrån följande teoretiska begrepp; könsregim, könsstereotyp, maskulinitetsnorm och femininitetsnorm.

 • Klarén, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nedfors, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Man får bara leka med lego och i byggrummet. Då får man vara med i min legoklubb": - En observationsstudie om könsmönster i konstruktionslek på förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”You can only play with lego and in the construction room. Then you can be in my lego club.” - A study of gender patterns in construction play in preschools

   

  Det övergripande syftet med studien är att få en större förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. Vårt mål med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns vardag i förskolan. Studien inspirerades av den nya läroplanen för förskolan (2018) där förskolans uppdrag i förhållande till genus har förtydligats och lyfts mer än tidigare. Studien bygger på deltagande observationer där vi genom ett observationsschema vill kartlägga olika könsmönster i barns konstruktionslek. Studien genomförs på två olika förskolor hos barn mellan tre till fem år. Resultatet av studien är att vi kan se både könsstereotyp och könsöverskridande lek hos både pojkar och flickor, men att den könsstereotypa leken är dominerande, främst hos pojkar i grupp. De genomförda observationerna består till majoriteten av pojkars konstruktionslek, då det främst är pojkar som leker med konstruktionsmaterialet i vår studie.

 • Alexandersson, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Samuelsson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Variation i geometriundervisning: En studie med fokus på tredimensionella objekt2019Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie med fokus på hur tredimensionella objekt framställs och arbetas med i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare varierar undervisningsmetoder i undervisningen om geometri och tredimensionella objekt samt vilka variationsmönster som synliggörs i lärarnas undervisning. Studien utgår från tidigare granskad forskning om geometriundervisning. Studiens undersökningar har genomförts på två olika skolor i två olika kommuner i södra Sverige där båda klasserna som varit en del av studien tillhört årskurs 6. Den datainsamling som gjorts bygger på fem genomförda observationer av två olika klasser samt intervjuer av undervisande lärare för dessa klasser. Studiens resultat visar bland annat att geometriundervisning där läromedel kompletteras med andra undervisningsmetoder såsom konkret material kan vara gynnande för elevers inlärning och för lärare vid undervisning om tredimensionella objekt.

 • Eliasson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Redmo, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Vill du kramas?”: En kvalitativ studie om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns rätt till fysisk integritet är ett kontroversiellt ämne. Det förknippas ofta med beröring av sexuell karaktär, men sällan med den vardagliga fysiska kontakt som förekommer i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan, genom att undersöka hur några barn resonerar kring fysisk integritet i vardagliga interaktioner. Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i vardagliga barn-barn-interaktioner? Vad identifierar barn för strategier i barn-vuxen-interaktioner? För att nå barns resonemang används en metodkombination av forumspel och barnsamtal som datainsamlingsmetod. Studiens resultat visar att barn identifierar strategierna säga ifrån, be om ursäkt och fråga om samtycke i vardagliga interaktioner mellan barn, och be om ursäkt och undvika beröring i interaktioner mellan barn och vuxen. Barnen identifierar även strategier som innebär att barns fysiska integritet inte respekteras i de båda interaktionstyperna. En slutsats som kan dras av barnens resonemang är att respekten för barns fysiska integritet tycks variera och vara kompromissbar, beroende på om barn interagerar med andra barn eller med vuxna.

 • Winberg, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a consequence of society's consumption of psychotropic drugs, sources of these substances is detected in municipal wastewater plants as unchanged, including their metabolites. Reaching the aquatic environment, effluents contributes with a significant source of these substances which has been shown to affect the structure and function of aquatic organisms. It is important to create experimental evidence on how primary-producing aquatic ecosystems respond to the exposure of commonly prescribed psychotropic drugs. The aim of this study was to investigate possible effects of selected psychotropics; fluoxetine and oxazepam, to plankton communities from a freshwater recipient. Over an 7-day period identified organisms; Mesocyclops leuckarti, Chlorella vulgaris, Monoraphidium mirabile, Monoraphidium contortum, Monoraphidium griffithii och Glaucoma scintillans, were exposed to fluoxetine; 500 and 50 μg/l and oxazepam; 1700 and 170 μg/l. C. vulgaris and G. scintillans, turned out to be most sensitive to high levels of fluoxetine than other identified species. C. vulgaris and G. scintillans decreased by 70 and 100 % respectively, as a result of 500 ug/l fluoxetin. However, exposure levels in the experiment are much higher than measured values ​​in outgoing wastewater, and is therefore not considered to be acute toxic to non-target species comparable to those in this study.

 • Berg, Charlie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hultenius, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Könsstereotyper och Könsöverskridande mönster: En text- och bildanalys av den rekommenderade barnlitteraturen till undervisningsmaterialet Före Bornholmsmodellen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gender stereotypes and transgender patterns – a text and image analysis of the recommended children's literature for Före Bornholmsmodellen

   

  Förskolans läroplan (2016) benämner att en utav förskolans uppgifter är att motverka könsstereotyper och normer kring kön. Med utgångspunkt ur detta är studiens syfte att se hur pojkar och flickor framställs utifrån könsnormer, maskulinitet och femininitet i barnlitteraturen som är rekommenderad för barn i 2,5–4 årsåldern i Före Bornholmsmodellen. Materialet används kontinuerligt i den svenska förskolan för att öka barns språkliga förmåga men har  tidigare inte granskats utifrån ett genusperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av text och bild i barnlitteraturen som rekommenderas till Före Bornholmsmodellen. För att få svar på forskningsfrågorna upprättades ett observationsprotokoll där det noterades vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som porträtterades i materialet. Resultatet och analysen visade att den rekommenderade barnlitteraturen innehåller porträtteringar som bekräftar och stärker könsstereotyper och att könsöverskridande mönster sällan är förekommande. Förskollärares arbetsmetoder med den rekommenderade barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen är någonting som bör ses över. Detta på både verksamhets och individnivå för att förhindra att det reproduceras könsstereotyper om hur män och kvinnor bör bete sig.