lnu.sePublications
34567 251 - 300 of 342
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Stanic, Sofija
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  "Dis joint is based upon some fo' real, fo' real sh*t": Challenging perspectives on race and ethnicity by incorporating Spike Lee's movie BlacKkKlansman and postcolonial studies in the EFL classroom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay argues for the benefits of incorporating Spike Lee's film BlacKkKlansman and discussions of postcolonialism in the Swedish upper secondary EFL classroom in order to challenge students' perspectives on race and ethnicity. 

  The film BlacKkKlansman by Spike Lee is a work that challenges not only American history but also the perspectives of black and white people in contemporary society. Discussing the white and black characters and the social criticism in the movie with students in the English classroom may encourage them to be more open-minded and aware of global political and social issues. 

 • Chang, Tz-Yu
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "More than just food": Exploring and problematising the notion of blind consumption and blind refusal to consume in Tsitsi Dangarembga's "Nervous Conditions" in the EFL classroom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tsitsi Dangarembga’s novel Nervous Conditions problematises the notion of consumption by making connections between ideologies and values and physical food substances, and places them within greater systems of gender and cultural oppression in a postcolonial context. By examining the ways in which unquestioning or blind, or complete refusal of, consumption affects different aspects of health in the novel, students in the EFL classroom are given a chance to develop and apply critical thinking skills to achieve an awareness for the importance of balance when maintaining healthy relationships not only to ideologies and values, but to food and mental well-being as well.

 • Holst Wiberg, Veronica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Jarströmer, Susanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  "Tänk om bibblan kunde presentera möjligheter till fördjupning...": En användarundersökning om användarbehov i en lokal kontext samt en diskussion om det demokratiska uppdraget2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this essay is to examine the attitudes of users to their physical library and its services in a local context.

  Research questions: What do users think about various media and the library as a place for knowledge and learning? What do users think of program activities and the library as a place for inspiration? How do users view the library as a meeting place? How do users perceive the library as a place for creativity? How do users perceive the role of the library in society?

  Model of study: We applied The Four Space Model, a model developed for public libraries, and considered it therefore suitable as a tool for development and analysis.

  Method: The study consists of a survey, but the analysis was qualitative. The questionnaire was distributed over a three-week period and resulted in 54 individual replies.

  Conclusions: The results of the survey showed that most respondents are satisfied with the activities, service and design of the library. Areas for development concern mainly different environments. The library, as a performative place, can be improved by more activities and the marketing of these activities. Room for improvement also concern the creation of better study environments.

  A user survey, using the Four Space Model, can be used to discuss the library's democratic mission. By examining user attitudes towards the library it is possible to gain a deeper understanding of the context in which these operate. This provides a basis for evaluation in a local context and an opportunity to discuss the library's existence in both present and future. A discussion can provide a stronger legitimacy in society by starting from the library's democratic mission.

 • Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Prata med din barnmorska”: Språkhandlingar i ett kommunikationsstöd i mödrahälsovården2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 249-264Article in journal (Refereed)
 • Uremovic, Dominik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arifovic, Tajma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur stress bland sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten: En kvalitativ litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Negativ arbetsrelaterad stress har en negativ inverkan på sjuksköterskor och deras förmåga att utföra arbetsuppgifter, vilket leder till att bristfälliga beslut fattas.

  Syfte: Att beskriva hur stress bland sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten. 

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats som baseras på 16 vetenskapliga artiklar. Datamaterialet analyserades utifrån Evans kvalitativa analysmetod.

  Resultat: Efter analysen framkom två teman och fem subteman. Första temat Brister i omvårdnaden beskriver att stress ökade risken för misstag, vilket ledde till brister i kommunikation och informationsöverföring. Viktig information förbisågs och sjuksköterskor fick inte en  fullständig bild av patientens hälsotillstånd. Sjuksköterskor upplevde tidspress som ett hinder för att kunna ge en god vård till patienter. Andra teman Medicinska konsekvenser och risker beskriver att en stressad situation ledde till att patientsäkerheten minskades, som resulterade i negativa konsekvenser för patienter såsom felaktig administrering av läkemedel och att det uppstod brister i rapportering mellan vårdpersonal.

  Slutsats:  Arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor äventyrar patientsäkerheten och medför brister i vården. Stressiga arbetssituationer orsakas av många olika faktorer såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning och bristande kommunikation.Sjuksköterskor som utsätts för negativ arbetsrelaterad stress kan inte ge en god vård till patienter, vilket äventyrar patientsäkerheten.  Mer fokus behöver läggas på hur sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress, eftersom i längden kan det leda till förödande konsekvenser som kan påverka patientsäkerheten.

 • Anderberg, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bogren, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Nivågruppering inom matematikämnet: Hur påverkas elevers lärande av undervisning i homogena grupper?2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på nivågruppering inom matematikämnet i grundskolan. Syftet är att undersöka hur sådana grupperingar kan tillämpas samt hur det påverkar elevers lärande. Den data som samlats in har sammanställts i en innehållsanalys. Koppling har sedan gjorts till det sociokulturella perspektivet och dess beskrivning av scaffolding och lärande i samspel med andra. Resultatet ger ingen entydig bild av huruvida elever påverkas av nivågruppering, då skilda uppfattningar presenteras i de olika studierna. Vad som dock kunnat urskiljas är att flertalet faktorer har betydelse för hur eleverna påverkas av nivågruppering. Elevernas kunskapsnivå är en av dessa faktorer. Ytterligare faktorer som har betydelse för utfallet är på vilket sätt nivågruppering tillämpas, elevernas självbild samt lärarens förväntningar.

 • Schultz, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Summative assessment of oral language proficiency: Four Swedish EFL teachers’ views on communicative competence, grading criteria and strategy use2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Assessment is one of the major struggles for EFL teachers, not least oral proficiency assessment. Considering the great influence of communicative competence on today’s EFL classroom, oral language proficiency is a common source of assessment. However, it is also difficult to assess, and grading criteria are not always easy to interpret. This study investigates EFL teachers’ views on oral proficiency assessment, focusing on communicative competence, fluency, grading criteria and strategy use. Semi-structured interviews were conducted with four teachers in Swedish upper secondary school, and the data were analysed by means of grounded theory, an inductive approach aiming to develop theories on the basis of empirical findings and emphasising links between theoretical explanations and practical situations. The results suggest that oral language proficiency is valued highly by teachers although being difficult to assess, not least for practical reasons. Furthermore, oral language proficiency is defined as interaction rather than production, and basic theories of communicative competence (threshold levels) and fluency are emphasised by the teachers. The results also confirm the notion that grading criteria are interpreted differently by different teachers. Lastly, the findings indicate the importance of students’ strategy use in teachers’ assessment of oral language proficiency, as well as the difficulty of assessing this, not least when a student is highly proficient and does not demonstrate the need to use strategies to solve problems in interaction. Some implications of the study are the importance of providing teachers with clear guidelines on how to interpret grading criteria, as well as teachers engaging in collegial collaboration when assessing oral language proficiency.

 • Olsson, Jonna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Mathisson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Differentierad läsundervisning: Läsutveckling för alla elever?2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. Studien syftar till att beröra hur vitala faktorer i ett differentierat arbetssätt kan leda till detta. Empirin är utvunnen från en fokusgruppsintervju och analyserad med stöd av en tematisk analys och med ett sociokulturelltperspektiv i åtanke. Informanterna består av tre verksamma lärare i årskurs 4–6 som har samtalat kring differentierad undervisning och läsundervisning. Det differentierade arbetssättet var bekant för informanterna, då de arbetatkollegialt med detta.

  Resultatet av intervjun signalerar att relationer och gemenskap är viktiga faktorer för att kunna anpassa lektionsinnehåll, aktiviteter och uppgifter, därresultatet kan leda till en lyckad läsundervisning, i längden en god läsutveckling för alla elever. Informanterna framhåller också valet av materialsom en viktig faktor för att tillgodose varje elevs individuella utveckling inom ramen för gemenskapen, vilket kan ha en positiv effekt på elevernas självkänsla. De anser också att val av tempo, nivå, omfång, metod och intresse inom ett differentierat arbetssätt kan inkludera samtliga elever redan under planeringsfasen.

 • Johansson, Sebastian
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Dahlquist, Linnéa
  Hur kan undervisning i multiplikation varieras?: En systematisk litteraturstudie om variation i multiplikationsundervisning för att främja elevers lärande i årskurs 3–6.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska myndigheter menar att undervisning i multiplikation behöver varieras för att elever ska tillgodose sig kunskaper inom multiplikation. Den här systematiska litteraturstudien undersöker om och i så fall hur undervisningen kan varieras inom multiplikation för elever i årskurs 3–6. Den syftar till att undersöka om undervisningsmetoderna i valda artiklar främjar elevers lärande inom multiplikation. Elva vetenskapliga artiklar har hämtats från den pedagogiska databasen Education Resources Information Center och inkluderats i studien. De har analyserats och tematiserats utifrån olika undervisningsmetoder. Resultatet visar att om lärare varierar undervisningen i multiplikation främjas elevers lärande i räknesättet. Variation inom multiplikation kan göras genom modeller, repetitionsträning, resonemang, praktisk undervisning, problemlösningsuppgifter, algoritmer, automatisering och uppdelning av tal. Samtliga metoder bidrar till att främja elevers lärande i multiplikation.

 • Allard Forsman, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Taberman, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Legimus i skolan: Skolbibliotekariens sociala praktik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this qualitative study is to examine the use of talking books in school libraries in Sweden, and to identify the key factors for using the Legimus app successfully. There are several laws, regulations and policy documents concerning the educational function of school libraries which specifically mention pupils’ right to learn taking into account their own specific circumstances. The situation, however, varies greatly around the country. The way in which school librarians work with Legimus is crucial for students with reading difficulties, and for their development and reading ability. Three points will be addressed: How do school librarians work with Legimus? Which factors of success can be found? What challenges do the school librarians encounter when working with Legimus? To investigate these issues, seven semi-structured interviews were conducted with school librarians in three different regions of Sweden during the fall of 2019. The material has been analysed from a sociocultural perspective, through the application of the concepts social practice, mediating tools and appropriation of cultural tools. The study shows that the work of the school librarians takes place inside, and is formed by, a social practice where action patterns, routines and work processes are shaped in relation to the specific context. The study further shows that teamwork plays a key part in working with Legimus, and that the school librarian cooperates with other professions, such as educational specialists, teachers, school computer technicians, head masters, and also with guardians. Well-developed joint effort, resources such as school librarians and other school staff, availability of technical equipment and the normalisation of listening as a method of reading, can all be identified as factors of success. The challenges identified were lack of continuity, insufficient competence of the school librarian and problems with the technical equipment.

 • Karlsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Är leken för alla barn?: En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. Resultatet visar hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av stöd och dess komplexitet. Vidare visar resultatet olika strategier som förskollärare använder för att inkludera barn i behov av stöd i leken. Resultatet visar även olika faktorer förskollärare anser vara betydande för att inkludera barn i behov av stöd i leken. Vidare lyfts även några utmaningar som förskollärare beskriver i arbetet med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Studiens resultat har analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk, bestående av kompensatoriskt perspektiv samt relationellt perspektiv. Utifrån resultatet kan det tolkas att förskollärarnas arbete påverkas av vilket perspektiv de förhåller sig till samt att båda dessa perspektiv framträder i förskolans praktik.

 • Blixt, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Barucija, Ismar
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Undervisningsanpassningar för högpresterande elever samt särskilt begåvade elever som är högpresterande: Med fokus på matematik i grundskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie har sin utgångspunkt i läraranpassningar för högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande i matematik. Studien syftar till att undersöka vad forskning visar om hur lärare kan anpassa undervisningen för högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på grundskolan. Frågeställningen är “Hur kan lärare anpassa undervisningen för elever som är högpresterande samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på grundskolan?” Studien är grundad på tolv vetenskapliga referensgranskade artiklar som inte är äldre än tio år gamla. Analysmetoden som tillämpats har varit innehållsanalys för att vetenskapligt sammanfatta artiklarna. Teorierna som observerats bland de inhämtade artiklarna har främst varit sociokulturell teori men även kognitivistiskt perspektiv har funnits. De centrala åtgärder som uppkommit har delats upp i tre kategorier; individuella åtgärder, åtgärder baserade på arbetsform och lärarens kompetens. Slutsatsen har genomsyrats av en huvudfaktor, lärares ämnes- och didaktiska kunskaper. Lärare måste även ha kunskaper om högpresterande elever och särskild begåvade elever som är högpresterande för att förstå elevernas perspektiv. Därefter är de direkta åtgärderna individuellt eller med fokus på arbetsformen i undervisningen. En faktor som påverkar båda dessa åtgärder är det sociala samspelet i klassen. Hur klassen är utformad påverkar vilka åtgärder som lämpar sig bäst i ett specifikt klassrum. Av denna anledning går det inte att generalisera en lösning för alla sammanhang. Studien påvisar även att mer forskning inom fältet krävs, med betoning på att skilja på högpresterande elever och elever med särskild begåvning som är högpresterande.

 • Bogren, Magdalena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sporre, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Urininkontinens hos män: En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. Vid åldrande minskar även blåsans muskelkapacitet parallellt med ökad känslighet i blåsan, det leder till ökad volym resturin. Urininkontinens påverkar männens fysiska, psykiska samt det sociala livet. Det finns flera olika sorters urininkontinens som kan drabba män. De mest förekommande är ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa, överrinningsinkontinens samt urinretention. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. 

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys samt genomgick en kvalitetsgranskning.

  Resultat: Under innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier som beskriver resultatet i studien. Huvudkategorierna är: Hälso- och sjukvårdens betydelse, Begränsningar i vardagen och Copingstrategier och dess effekter. Studiens resultat visar på att män med urininkontinens upplever en påverkan på livsvärlden, livskvaliteten och den levda kroppen. Män upplevde även att bemötandet inom vården var bristfälligt på grund av otillräcklig kunskap kring urininkontinens.   

  Slutsatser: Upplevelsen av urininkontinens är individuell. Vilken inställning individerna får 

  till sin urininkontinens avgörs av vilket bemötande omgivningen samt vården ger.

 • Schlegel, Moa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Michelsen, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och utbrändhet: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: “Livsstilssjukdomar”, däribland psykisk ohälsa, dominerar sedan 1960-talet inom sjukvården. Stress blir skadlig när man inte tillåts vila, och kan då leda till utbrändhet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och det innefattar bland annat att själv “må bra” för att inte äventyra patientsäkerheten. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet.

  Metod: Arbetet är en litteraturstudie utifrån kvalitativa artiklar med induktiv ansats. Artiklarna samlades in via databaser och analyserades med hjälp av Fribergs (2017) analysmodell för litteraturstudier.

    Resultat: Resultatet visade att ofördelaktig struktur av arbetsmiljön var en bidragande faktor, där organisatoriska problem såsom otydliga bilder i rollfördelning och bristande stöd från ledningen exemplifierades. Tydligast var personal- och tidsbristen, en komponent som mynnade ut i en rad negativa konsekvenser för sjuksköterskan. Fysiska och psykiska besvär påverkade arbetsförmågan som i sin tur riskerade att hota patientsäkerheten. När stressen blev för påtaglig fanns en stor risk för utbrändhet. 

  Slutsats: Stress och utbrändhet bland sjuksköterskor är ett problem. Konsekvenserna berör inte bara sjuksköterskan själv utan även patienten, arbetsplatsen och samhället. Problemen grundas i faktorer som går att göra något åt, och en förändring av situationen är nödvändig för sjuksköterskans och patientens välbefinnande och hälsa.

 • Victorsson, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gymnasieelevers kunskap om trofiska interaktioner2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever på naturvetarprogrammet formulerar sin förståelse av trofiska interaktioner efter att ha avslutat ekologimomentet i gymnasiets kurs Biologi 1. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tolv elever på en gymnasieskola i Kalmar län. Intervjufrågorna inleddes med öppna frågor där eleven fritt fick formulera sin kunskap. Därefter ställdes semi-strukturerade förberedda frågor om enskilda delar av förståelsen om trofiska interaktioner. Med hjälp av en analys enligt den fenomenografiska forskningsansatsen kunde elevsvaren delas in i tre kategorier. I kategori ett formulerad eleverna sina kunskaper om trofiska interaktioner redan på de öppna frågorna. Eleverna beskrev hur en näringspyramid ser ut och resonerade korrekt kring energiförluster mellan de trofiska nivåerna. De beskrev också skillnaderna mellan de tre representationerna: näringskedja, näringsväv och näringspyramid. I kategori två beskrev eleverna korrekt hur näringspyramiden ser ut och vilka typer av organismer man hittar på de olika trofiska nivåerna. Eleverna kunde också förklara skillnaden mellan näringspyramid och näringskedja. Eleverna förklarade dock detta utförligt först i sina svar på uppföljningsfrågorna, på de öppna frågorna var svaren korta eller diffusa. Slutligen, i kategori tre svarade eleverna väldigt lite på de öppna frågorna och gav sedan enkla eller felaktiga svar på uppföljningsfrågorna. Elevernas användning av ekologiska termer och namngivna arter för att förklara sina tankegångar var en av de tydligaste skillnaderna mellan kategorierna där eleverna i kategori ett använde mest namngivna arter och ekologiska termer i sina resonemang.

 • Harald, Eriksson
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Utvärdering av näringsinnehållet i björkblad på gödslad och ogödslad mark i södra Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The forests play an important role both as a source of raw material and as a carbon capture system. Hence, an increased interest of production-enhancing measures such as needs-adapted fertilization in youth forests to increase the growth rate.Fertilization is conducted regularly during the youth forest phase, based on the needs of the trees while in consideration of nitrogen leakage. The mineral nutrients, macro and micro, are essential for the trees development and possibility to conduct their life cycles. In this study, the nutrients within the birch leaf from fertilized and unfertilized leaf mass were compared based on nutrient status during growth season as well as on different breast height diameters. The birch leaves used in the study were collected at the facility Toftaholm, Sweden, due to the access of both fertilized and unfertilized soil at similar conditions. The birches were de-leafed and the leaf mass weighed after which a sample of 0.5 liter was collected and sent for nutrient analysis.The macro nutrients showed similar trends on fertilized and unfertilized soil during the growth season. Nevertheless, the levels of macro nutrients were generally higher for the fertilized leaf mass. Larger differences were found for the micro nutrients. A correlation of diameter and the levels of nutrients were only found for nitrogen and iron during the autumn period. Lower levels of the nutrients; nitrogen, phosphor and potassium, were found in association with the litterfall while calcium showed on increased levels.The trends found in this study of nutrients in the leaves during the growth season show on similarities with other studies on the subject.

 • Gajaweera, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Rhetoric of Two Inaugural Speeches: An Analysis of Rhetoric Types and Features in American Inaugural Speeches2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper will study the use of rhetoric types and features in two inaugural speeches, the possibility if categorizing each speech as one rhetoric type, which speech uses Aristotle’s three means of persuasion better and the methods applicability in categorizing the speeches under the “plebiscitary period’s” four qualities. The two speeches that were used are Donald J. Trump’s inaugural speech and George W. Bush’s first inaugural speech. Previous research conducted by Elvin T. Lim stood for the basis and connections of the five rhetoric types and 27 rhetoric features. Aristotle’s first book on rhetoric described the three means of persuasion and the definition of rhetoric. The theory of the “plebiscitary period” and its four qualities were theorised by Michael J. Korzi. The two speeches were collected from the Small Corpus of Political Speeches. Two wordlists were gathered from the two speeches by using Antconc. The wordlists were then crosschecked with the Harvard IV-4 psychosociological and the Lasswell value dictionaries for the rhetoric features. The data displayed that both speeches favoured the assertive and democratic rhetoric type. The speeches could not be categorized as one speech, instead they were categorized as assertive and democratic rhetoric type speeches. The data could not be used to tell if one speech used Aristotle’s three means persuasion better. The method used was able to find three qualities of the “plebiscitary period” in three rhetoric features. Thus, making it able to place the speeches as a part of the “plebiscitary period”.   

 • Franzén, Karl
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tält, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Westerlund, Morgan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ta litteraturen på allvar!: En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema

  och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6.

  Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska

  normen framställs. I studien analyseras tre populära litterära verk som vi har stött på

  under utbildningen, under vår praktik i verksamheten och som visat sig vara frekvent

  utlånade på Kalmar Stadsbibliotek. Till stöd använder vi teorier om kritisk litteracitet

  och främst Hilary Janks modell för att undersöka kategorier som makt, mångfald och

  design. Av de litterära verken visar det sig att etnisk mångfald uttrycks och

  kategoriseras på olika sätt, att individens möjligheter i samhället påverkas av namn

  och utseende med annan etnicitet samt att huvudkaraktärernas hemmiljö beskrivs på

  ett stereotypt sätt. Därefter undersöks resultatets didaktiska potential utifrån

  värdegrundsfrågor och hur dessa kan integreras med den valda litteraturen. Resultatet

  visar hur valda delar i verken kan vara fruktbara i arbete med den typ av

  värdegrundsfrågor som skrivs fram i styrdokumenten.

 • Nilsson, Ella
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Stark, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Vi kan vara en när man egentligen skulle vara tre": En studie om hur förskollärare uppfattar och synliggör professionalitet i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna stuide är att belysa hur förskollärare reflekterar över sin yrkesprofessionalitet och hur förskollärare synliggör professionalitet i förskolläraryrket. Vi gör en historisk tillbakablick på förskolans, förskollärarutbildningen och läroplanens framväxt och utbildning. Detta för att ge en bild av hur förskolans ursprung kan ha påverkat synen på förskolorna idag. Det redogörs också hur professionalitet i förskolan kan se ut. För att fördjupa oss och få en inblick i detta har vi intervjuat förskollärare i fokusgrupp där våra intervjufrågor varit inriktade på förskollärarnas uppfattningar till sin yrkesprofessionalitet. Vid bearbetningen av insamlade data har vi använt den hermeneutiska spiralen samt förståelsehorisonter som metodverktyg. 

  I studiens resultat berättar de medverkande förskollärarna om hur de kan urskilja kontraster mellan sin egen och allmänhetens syn på professionalitet inom förskolläraryrket. De menar att allmänheten ofta kan se förskolan som en plats för barnpassning medan förskollärarna anser sig som professionella lärare. Det framkommer att förskollärare använder sig av varierande strategier för att synliggöra förskollärares professionella uppdrag och yrkesroll. Respondenterna i fokusgruppen beskriver hur vardagliga arbetsuppgifter såsom dokumentation, arbete utifrån läroplanen och vistelse ute i samhället kan utforma synliggörande strategier. Dessa strategier menar de medverkande förskollärarna kan bidra till att professionalitet inom förskolläraryrket blir mer synligt och då även kan uppmärksammas av personer utanför förskolans verksamhet.

  Avslutningsvis diskuteras olika aspekter av förskolläraryrket och hur dessa tar formen av yrkesprofessionalitet i förskolan. Det framkommer att allmänheten har en viss okunskap kring den kunskapsbas förskollärare besitter. Detta menar vi kan vara en bidragande faktor till att förskollärares professionalitet kan bli osynlig för andra utanför yrket. Detta betonar också vikten av hur de synliggörande strategierna kan visa allmänheten hur professionalitet i förskolan kan se ut och på så vis påverka uppfattningen av yrket.

 • Larsson, Emmy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Waktel, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Samverkan mellan förskola och hem: En kvalitativ studie med fokus på samverkan i en mångkulturell kontext2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av samverkan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor som legat till grund för våra intervjufrågor. Vi har intervjuat nio förskollärare på sex olika förskolor i södra Sverige. Vid genomförandet användes en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats och ett interkulturellt perspektiv för att analysera resultatet. Studien visar att språkliga och kulturella skillnader kan medföra svårigheter när det gäller samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare. Det framkommer även att förskollärarna tar stöd av andra i arbetslaget i arbetet med samverkan med vårdnadshavarna.

 • Perkovic, Carolina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ström, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers läsförståelse i ett reflekterande klassrum: En systematisk litteraturstudie om att på bästa sätt främja läsförståelse genom lässtrategier, motivation och kognitiv stöttning i årskurs 1–3  2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudies syftet är att identifiera de evidensbaserade sätt på vilka lärare kan arbeta med läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur i årskurs 1–3. Studiens material består av utvalda artiklar som samlats in från olika databaser utifrån nyckelord från syfte och frågeställning. Innehållsanalys har använts för att tematisera materialet i syfte att undersöka hur lärare kan arbeta med motivation och lässtrategier för att främja läsförståelse samt att undersöka hur läraren kan stötta elever kognitivt i den lärprocessen. Studiens teori grundar sig i Judith A. Langers litterära föreställningsvärldar som beskriver de mentala processer som sker under läsningen samt Karin Taubes psykologiska teorier med utgångspunkt i läsinlärning och självförtroende. Studiens resultat visar att lärarens kognitiva stöttning och interaktioner med elever kan höja deras motivation till läsförståelse samt att det leder till att eleverna utvecklar en självständighet. Studiens resultat visar även att sam-bandet mellan lässtrategier och läsförståelse endast samverkar vid lärarens kognitiva stöttning. Utöver det kan läraren skapa en god självuppfattning hos elever vilket påverkar deras nyfikenhet som är en drivande faktor i läsinlärningen.

 • Johansson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fridh, Tilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Möjligheterna är ju deras initiativ och deras drivkraft, idéer, intressen och tankar som har lett fram till vad arbetet formas som": En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i den planerade undervisningen 2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns inflytande i den planerade undervisningen. Studien bygger på en kvalitativ metod och använde sig av intervjuer för att få syn på förskollärares tolkning och uppfattningar gällande barns inflytande. Intervjuerna ägde rum på fyra förskolor som är belägna i samma kommun och intervjuerna gjordes med sex verksamma förskollärare. Resultatet analyserades med hjälp av det sociokulturella perspektivet och läroplansteori. Studiens resultat består av två stycken huvudkategorier som utgår från studiens frågeställningar. I studiens resultat framgår det att förskollärare har olika förhållningssätt för att nå fram till barns inflytande. I resultatet framgår det hur förskollärare tolkar begreppet undervisning, de anser att det är en målstyrd process med ett tillhörande syfte. Förskollärare uppfattar barns inflytande som en positiv faktor, undervisningen blir meningsfull om barn får utöva inflytande

 • Johansson, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Promoting knowledge acquisition by mathematically gifted pupils: A hermeneutic approach to exploring the current scientific research base for differentiation2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the current scientific research base for differentiation as a means for promoting acquisition of knowledge by mathematically gifted pupils. Specifically targeted were pupils in primary education, intermediate grades and secondary education. A hermeneutic approach for conducting literature searches was implemented in order to give a detailed account of the findings as well as to provide measures for the validation and reproduction of the results. A search for scientifically audited research with empirical value yielded two resources of direct relevance to the research question. The main results showed a consensus as to acceleration being a successful strategy for promoting acquisition of knowledge by mathematically gifted pupils. Supplementary results of high relevance to the research question strengthened the propositions manifested in the main findings with an emphasis on acceleration and grouping as successful, subject-agnostic strategies for increasing gifted pupils’ achievement. However, few resources with empirical value were possible to retrieve within the scope of this thesis. Thus, this thesis provides testimony for further research in order to more closely investigate the effects of differentiation within the field of mathematics and gifted education.

 • Pettersson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Petersson, Lovisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andersson, Klara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grammatikens vågor: Analys av ämnesspråk i läromedel för årskurs fem i svenska2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. Det mäter också hur abstrakta eller konkreta ord är i ett textinnehåll. I vår läromedelsanalys har ämnesspecifika begrepp i grammatik tagits ur och rankats i en skala mellan ett och tio där fem är en brytpunkt och fungerar som en pol mellan abstrakt idévärld och en konkret verklighet. Analysen visar att läromedlen innehåller faktatext, uppgifter och litterära texter. Faktatexterna och uppgifter håller sig på en abstrakt nivå medan de litterära texterna innehåller ett vardagsspråk som är konkret för eleverna. Mängden innehåll som handlar om grammatik varierar mellan läromedlen. Samtliga läromedel innehåller avsnitt om ordklasser medan endast två av dem tar upp meningsbyggnad. Det visar sig också att två läromedel har textinnehåll som pendlar frekvent mellan abstrakt och konkret nivå medan ett läromedel mestadels förhåller sig på en abstrakt nivå. Enligt tidigare forskning är det väsentligt att möta abstrakt text med konkret kontinuerligt i läromedel för att öka förståelsen av textinnehållet.

 • Eriksson, Lovisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hjalmarsson, Jasmine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "För det går ju inte bara att släppa in barnen i ett rum och tänka 'in och lär er'": En studie om förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljön som en lärandemiljö2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den fysiska inomhusmiljön kunde skapas till en lärandemiljö som främjade barns fortsatta lärande. Datainsamlingen skedde genom en kvalitativ forskningsmetod där sex förskollärare intervjuades utifrån en egendesignad intervjuguide. Resultatet analyserades med hjälp av Bernsteins teori om makt och kontroll där fokus låg på begreppen stark och svag inramning. Utifrån resultatet framkom två huvudkategorier vilka var styrning och öppenhet. Studiens resultat visade bland annat att förskollärare uppfattade att det var av betydelse att det fanns tydliga regler rörande materialet i den fysiska inomhusmiljön. Samtidigt som det rådde en övervägande styrning hos förskollärarna visade resultatet på en öppenhet där förskollärarna strävade efter ett processtänkande kring det erbjudna materialet i miljöerna som skulle gynna barns lärandemöjligheter. En genomtänkt och planerad fysisk inomhusmiljö uppfattades som betydelsefullt för att barnen skulle kunna uppleva sig vara självständiga i lärmiljöerna och få känna inflytande i sitt eget lärande.

 • Rudman, Isabelle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Förskolegårdens utformning ur en motorisk synvinkel: En bildbaserad dokumenatationsstudie om hur förskolegårdar ger barnen möjlighet till motorisk utveckling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför studeras ämnet. Med utgångspunkt i Ericssons (2008) observationsschema har en egen analysmodell skapats med tolv motoriska grundformer. Utifrån denna modell har 25 förskolegårdars utformningar studerats för att se vilka möjligheter de har för barn att främja den motoriska utvecklingen. Resultatet visar att alla förskolegårdarna inte ger barnen möjlighet att träna på alla de tolv motoriska grundformerna och att det finns stora skillnader i hur förskolegårdarna är uppbyggda. Förhoppningen med studien är att bidra till hur förskolegårdar kan utformas för att på bästa sätt främja barns motoriska utveckling.

 • Berggren, Linnéa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hildingsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lärplattan, förskollärarens bästa vän?: En kvalitativ studie om hur förskollärare använder lärplatta i undervisningen i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har en kvalitativ ansats där syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan använda lärplattan i undervisning i förskolan. De tre frågeställningar som definierar studiens syfte är: Hur förbereder förskollärare sig för att använda lärplattan i undervisning? Hur genomför förskollärare undervisning med lärplattan? Varför prioriterar förskollärare att använda lärplattan i undervisning? Som metod användes semistrukturerade intervjuer och urvalet består av fyra verksamma förskollärare som kontinuerligt inkluderar lärplattan i undervisningen. Resultatet analyseras utifrån det teoretiska ramverket Design för lärande och analysmodellen LearningDesignSequences samt begreppet multimodalitet. Resultatet visar att förskollärare bryter ner planeringen och genomförandet av undervisningen i delar som tillsammans utgör en helhet. I planeringen av undervisning väljer förskollärare först ut ett innehåll och sedan en metod. Gemensamt för samtliga förskollärare i studien är att de benämner lärplattan som en metod och inte som ett innehåll. Däremot är förskollärarna överens om att lärplattan som metod bör användas så att barnen blir producenter och inte konsumenter. Studiens resultat visar även att förskollärarna ser lärplattan som ett komplement i undervisningen för att förstärka barnens upplevelser. Studien belyser även argument till varför förskollärarens prioriterar att använda lärplattan i undervisningssituationer. Detta resultatet visar att förskollärarens inställning och vilja till användandet av lärplattan påverkar användandet mer än förskollärarens kompetens på området. En slutsats som studien kommer fram till är att förskollärare med positiv inställning till lärplattan, använder lärplattan som en metod som kompletterar undervisningen.

 • Hermansson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Löfqvist, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Begåvade elever behöver också hjälp: En systematisk litteraturstudie om matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande systematiska litteraturstudie inriktar sig på matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren. Studien syftar till att utifrån tidigare forskning reda ut om och hur undervisningen av matematisk begåvade elever kan bedrivas. Frågeställningarna fokuserar på hur identifiering av eleverna kan ske samt vilka matematiska aktiviteter som är mest gynnsamma för begåvade elevers utveckling. I den här systematiska litteraturstudien samlas data in genom databassökningar och manuella sökningar. Tolv utvalda publikationer granskas och bearbetats genom en innehållsanalys med ett kategoriseringsschema. Resultatet visar att det finns olika ramverk och teoretiska perspektiv i publikationerna som behandlas i studien. Gemensamt för flera av publikationerna är att de tillämpar Krutetskiis definition av matematisk förmåga. Resultatet visar även att det finns olika metoder för att identifiera matematisk begåvade elever, där en kombination av metoderna är att föredra. Differentiering är mest gynnsamt för att eleverna ska utvecklas. En kombination av acceleration och berikning är att föredra, men alla elever är unika och därmed kan det vara svårt att dra en generell slutsats. Matematiskt begåvade elever utvecklas även signifikant vid arbete i en homogen grupp. Mentorskap ses också om en positiv faktor vid utvecklingen. Slutsatsen är att det är möjligt att identifiera matematiskt begåvade elever i samband med matematiska aktiviteter. Forskningen visar även på att det finns matematiska aktiviteter som är mer gynnsamma för att eleverna ska utvecklas. 

 • Skandevall, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Stenemo, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Matematikundervisning i socialt samspel: Att lära matematik genom problemlösning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande i, attityd till och syn på ämnet. Framstående matematiker menar att om elever får samtala, diskutera och ta del av varandras lösningsstrategier, ges fler tillfällen att förstå matematiken gentemot vid enskilt arbete. Trots detta ges elever i många svenska klassrum bristfälliga möjligheter att utveckla de matematiska förmågor som läroplanen beskriver. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som visat sig signifikanta respektive gynnsamma för matematikundervisning, där elever lär i socialt samspel genom problemlösning i de tidigare skolåren. För att skapa en heltäckande bild av forskningsfältet har data systematiskt samlats in, kategoriserats och analyserats. Slutligen har tio vetenskapliga publikationer valts ut, vilka ligger till grund för studien. Ett gott klassrumsklimat och tydliga roller i klassrummet har visat sig vara förutsättningar för att elever ska våga dela med sig och att lärande i socialt samspel genom problemlösning ska kunna ske. Något som utmärker sig signifikant är att elever delger varandra olika lösningsstrategier och att processen är i fokus, inte bara svaret i sig. Under processen får elever direkt feedback av lärare och av varandra, varpå risken att de fastnar i missuppfattningar och felaktiga antaganden minskar.

 • Sjöstrand, Nathalie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Brison Bjelkendal, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson Setting, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Anpassningar för lågstadieelever som är begåvade i matematik: En systematisk litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare kan anpassa matematikundervisning så att den gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka anpassningar gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet? Begåvade elever benämns på olika sätt av olika forskare. I denna studie innefattar begåvade elever de elever som är särskilt begåvade, uppvisar särskilda matematiska förmågor men även är högpresterande. Resultatet baseras på fem avhandlingar och sju vetenskapligt granskade artiklar som har hämtats från tre olika databaser. Avhandlingar och artiklar som valts ut bygger på svensk och internationell forskning. De teoretiska perspektiv som framkommit i den utvalda forskningen är de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven. Forskningen lyfter fram acceleration, berikning och differentiering som tre sätt att anpassa matematikundervisning för begåvade elever. De avgörande faktorerna för att skapa en stimulerande undervisning beskrivs vara när lärare kombinerar de olika anpassningar och utgår från de enskilda elevers intresse. Dock beskrivs att en viss anpassning som lärare gör inte behöver vara gynnande för alla begåvade elever och därför ska anpassningar individualiseras. Avslutningsvis visar forskningen på att kombinationen av berikning och differentiering är den mest gynnsamma anpassningen för begåvade elever i matematik.

 • Karlsson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Magnusson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen”: En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. Som empiriskt underlag valdes tidningen förskolan då stort antal pedagoger får möjlighet att läsa den. Resultatet av studien visar att undervisning med digitala verktyg i tidningen förskolan främst synliggör lärplattan med en särställning i vilket digitalt verktyg pedagoger kan bli inspirerade att undervisa med, även om en variation av digitala verktyg uttrycks. Resultatet visar även att undervisning med fördel kan ske genom kollektivt lärande, inte med ett barn i taget ensamt med ett digitalt verktyg. I undervisningen bör pedagoger vara närvarande och medforskande, vilket styrks av tidigare forskning inom ämnet. Pedagogerna bör dock fortfarande vara de pedagogiska ledarna och stötta barnen framåt i lärandet. Stort utrymme i tidningen förskolan ges åt inspiration i form av att redan med förskolebarn arbeta för att utveckla källkritiska förmågor, främst genom att manipulera bilder och filmer genom till exempel green screen och trickfilm. I tidigare forskning som presenteras i denna studie synliggörs inte källkritiskt arbete med förskolebarn med digitala verktyg, det kan därmed ses som denna studies särskilda bidrag till hur man kan arbeta med digitala verktyg för barns lärande i förskolan.

 • Byström, Amilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Björell, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Elevers utveckling och svårigheter i subtraktion: En systematisk litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. Den tidigare forskningen består av 10 vetenskapliga publikationer. Publikationerna har analyserats och tolkats med hjälp av en innehållsanalys som utgår från tre kategoriseringsfrågor, svårigheter inom subtraktion, hur lärare kan ge progression. De teoretiska perspektiv och ramverk som synliggörs i publikationerna framgår. Resultatet visar att det finns olika teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, det kognitiva perspektivet och variationsteorin. I publikationerna hittas ett ramverk concrete-representataional-abstract (CRA). De svårigheter som lyfts fram i resultatet är att elever har svårt med positionssystemet, uträkningsstrategier, olika typer av uppgifter samt relationen mellan addition och subtraktion. Resultatet visar flera olika sätt som lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling inom subtraktion bland annat med hjälp av konkret material, hur lärare lägger upp sin undervisning samt olika strategier som kan användas. Slutsatsen av studien visar att det finns flera olika svårigheter inom subtraktion och olika sätt för lärare att ge elever progression för att svårigheterna inom subtraktion ska minska.

 • Olsén, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olsén, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Barnböcker, det förtrollade landet: En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring val och arbete med barnböcker i förskolans verksamhet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar utformats, vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i förskolans verksamhet? hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? samt vilka syften har förskollärarna med att använda barnböcker i förskolans verksamhet? Studien är en kvalitativ studie och bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett didaktiskt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att förskollärare besitter medvetna tankar som styr deras val av barnböcker i förskolans verksamhet samt hur det arbetar med barnböcker och att förskollärarna har tydliga syften med varför de använder barnböcker och läsning i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna i studien har många liknande tankar kring barnböcker men att det även finns variationer kring hur det väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet.

 • Karlsson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Erlingsson, Nellie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Det ska vara roligt att röra på sig”: En kvalitativ studie om rörelseglädje hos de yngre barnen i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stillasittande barn och bristen på fysisk aktivitet är något som diskuteras i dagens samhälle. Ett samhälle där förskolan spelar en avgörande roll för skapandet av en hälsosam livsstil och rörelseglädje. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur aktiva förskollärare tolkar begreppet rörelseglädje och aktivt arbetar för att främja detta hos de yngre barnen i förskolan. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare. Resultatet i studien visar att förskollärare identifierar olika strategier för att främja rörelseglädje hos de yngre barnen i förskolan. Dessa strategier visade sig vara; närvarande förskollärare, lyhörda förskollärare, tillåtande förskollärare till överträdandet av gränser och upprepningar. Därtill redogjorde förskollärarna för gynnsamma aktiviteter för rörelseglädje och slutligen identifierades organisatoriska och yttre faktorer som kan skapa hinder i samband med rörelseglädje. Slutligen visar undersökningens resultat på att förskollärarnas egna förhållningssätt och de strategier de väljer att använda är av störst betydelse för skapandet av rörelseglädje.

 • Lööw, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk som resurs i klassrummet: Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. Med fokus på språkliga resurser undersöktes hur nyanlända elever som fortfarande utvecklade vardagsspråket svenska undervisades i ämnesrelaterad svenska, i ämnena matematik och samhällskunskap, på en gymnasieskola där man sade sig arbeta språkinriktat i alla ämnen. Studiens teoretiska perspektiv utgjordes av Ruiz (1984) teori om ideologiska förhållningssätt till språk ur ett samhälleligt perspektiv och Bakhtins (1981) koncept om heteroglossi. Tre forskningsfrågor, tematiserade utefter tre dimensioner, användes för att besvara studiens övergripande syfte. Forskningsfrågorna handlade om vilka språkliga resurser som nyanlända ansåg var viktiga för dem (språklig dimension), hur lärare såg på att använda elevernas språkliga resurser i klassrummet (didaktisk dimension), samt om och i så fall hur dessa kom till uttryck i den ämnesundervisning som bedrevs (praktisk dimension). Data samlades in med en språketnografisk ansats genom språkporträtt, öppna språketnografiska klassrumsobservationer och fokusgruppsamtal. Insamlad data analyserades utifrån tematisk innehållsanalys och resultatet från studien visade en språklig repertoar med flera språkliga resurser hos eleverna, en resursorienterad syn på språk hos lärarna och en heteroglossisk språkpraktik i klassrummet.

 • Oscarsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En kvalitativ studie om högstadielärares attityder till grannspråksundervisning i ämnet svenska2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares attityder till grannspråksundervisning på högstadiet. Studien utgick från ett socialpsykologiskt perspektiv där begreppet attityd är centralt, och en kvalitativ analys utfördes med hjälp av ett frågeformulär. Frågeformuläret publicerades på en facebook-grupp och mailades ut till rektorer och lärare runt om i Sverige. Svaren på frågorna kategoriseras utifrån de tre beståndsdelarna affektiva, kognitiva och intentionella aspekter. Sammantaget visade resultatet att lärarna har en relativt negativ bild av grannspråksundervisning. Flera lärare problematiserar styrdokumenten och har svårt att se varför momentet ska ha en självklar plats i dagens skola. Vidare visade resultatet att en övervägande del av lärarna själva upplever att de har haft en undermålig utbildning i grannspråk, vilket kan anses vara en faktor som påverkar deras nuvarande återhållsamma inställning. Resultatet visar även att lärarna lägger cirka tre till fyra veckor på momentet, men det är svårt att avgöra om det är mycket eller lite utrymme i praktiken.

 • Pripp, Annah
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Melander, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Jag är beroende av Lego": En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. Materialet ska vara rikt och tillgängligt i verksamheten. Skolverket trycker på vikten av att erbjuda barn delaktighet i förskolan och i deras vardag. I studiens begynnelse sökte vi information om vad barnen säger och upplever när de är delaktiga i teknikundervisningen. Det saknas till stor del forskning om hur barnen upplever och kommunicerar bygg och konstruktion ur barns eget unika perspektiv, något som blir studiens huvudproblem. Forskare talar endast om barnen och undersöker oftast hur förskollärare ser på undervisningen inom teknik samt vilken påverkan förskollärarens synsätt har på undervisningen. Barnens upplevelser lämnas utanför. Därför är studiens huvudsyfte att söka förståelse för barns upplevelser om bygg och konstruktion. I studiens resultat framkom bland annat att barnen beskriver Lego som deras sinnebild av bygg och konstruktion. Barnen visar sig även använda bygg och konstruktion för att nå en upplevelse av lugn och ro. Barnen har vidare identifierat att tidspress och att få behålla det man konstruerat som viktiga punkter i deras upplevelser av bygg och konstruktion. Vidare i studien upptäcktes också att en upplevelse av att bygg och konstruktion är maskulint könskodat vilket kan innebära att teknikundervisningen inte blir jämlik.

 • Lundberg, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Steverink, Carolien
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning” : En kvalitativ studie utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg 2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. De två första frågorna syftar till att ge svar på hur förskollärare uppfattar vad fysisk aktivitet och digitala verktyg innebär i förskolan samt i vilken utsträckning dessa används. Tredje frågan intresserar sig i att få en djupare förståelse över hur både digitala verktyg och fysisk aktivitet kan kombineras i förskolan. Den valda metoden är av kvalitativ karaktär då semi-strukturerade intervjuer och fältexperiment är de forskningsverktyg som använts. Studiens resultat har utifrån den sociokulturella teorin och det didaktiska perspektivet analyserat förskollärares uppfattningar. Huvuddragen som lyfts i resultatet är att digitala verktyg ser ut att kunna framkalla en rörelseglädje hos barnen för att motivera till rörelse, att användning av digitala verktyg alltid ska ha ett ändamål samt att det behövs en kompetens för att kunna använda digitala verktyg på ett ämnesöverskridande sätt.

 • Gustafsson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Dietrichsson, Hampus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att lösa eller att läsa?: En kvalitativ studie om svensklärares upplevelser av sambandet mellan skönlitterär läsning i skolan och goda läsupplevelser.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. För att elever ska vilja läsa skönlitteratur kan en aspekt vara att få med sig goda upplevelser från läsningen. Utgångspunkten för studien har varit att få en bild av hur lärarna resonerar om syfte, urval, upplägg av undervisning och hur de ser på begreppet en god läsupplevelse. Vad som kan tänkas vara en god läsupplevelse definieras i studien utifrån receptionsteoretiska begrepp som sedan används för analys av intervjuresultatet. Resultatet visar att det finns en vilja från lärarnas sida att ge elever goda läsupplevelser och att de medvetet arbetar för att möjliggöra detta. Trots lärarnas arbete med detta, uppger de att elevernas inställning till skönlitterär läsning är negativ och att de inte får dessa goda läsupplevelser.

 • Gustavsson, Anna-Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Alvarsson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Är alla inkluderade för att alla får vara med?": En kvalitativ studie om hur inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ”Is everyone included when they are participating?” – A qualitative study on how the definition of inclusion and its affects on work in preschools.

   Inclusion is explained as a concept with great variation. Inclusion can be explained as a development of the concept of integration with a shifting focus from the individuals adaptation to the environment to the environments adaption to the individuals differences. The purpose of the study is to investigate preschool teachers interpretation of these concepts and to make visible how this may affect certain activities. The result showed an equal definition of the concept of inclusion amongst the preschool teachers. On the other hand, they felt that their own interpretation did not have to be equivalent to that of their colleagues, but that there was probably a great variation in interpretation at the preschool. There is a big difference between integration and inclusion at the work in preschools. However, it is possible to interpret the result that inclusion is difficult to define, which can lead to difficulties in ascertaining whether children feel included or not. One conclusion is that it can be suggested that inclusion is proceeded by something deviant from the norm.

 • Kroon, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Tjejer är lågljudda": Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. Datan till studien samlades in via kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 5 och 6. För att sammanställa datan och kunna göra jämförelser för att hitta likheter och skillnader i elevernas svar gjordes en mall med fyra kategorier där datan från intervjuerna kunde fyllas i för att sedan analyseras, en kategori i taget. Studien genomfördes med en fenomenologisk infallsvinkel vilket i denna studie innebär att det primära är att beskriva elevernas upplevelser av det undersökta. Med en fenomenologisk infallsvinkel eftersöks en gemensam kärna, likheter i elevernas beskrivningar, och dessa likheter återges i studiens resultat (Denscombe, 2018, s.187–199). Av studiens resultat framkom att eleverna i samtal om fördelningen av klassrummets talutrymme ur ett brett perspektiv upplever att det är jämnt fördelat, att läraren fördelar ordet jämnt och att elever som önskat tar ordet har en jämn fördelning. I samtal om mer specifika situationer framkom det dock att eleverna anser att det är pojkar som oönskat tar ordet, pratar rakt ut, uttalar oönskade kommentarer och svarar på flest frågor och att flickor är tillbakadragna och bara svarar på de frågor som de säkert kan svaret på. Eleverna anser att pojkar och flickor har olika språkliga former, sätt att prata på, och olikt språkligt innehåll, vad de pratar om. Varför olikheter i muntlighet mellan de två grupperna existerar finner enligt eleverna sin kärna i att pojkar vågar och att flickor är osäkra. Pojkarna och flickorna som medverkade i studien var i stor utsträckning eniga i sina svar.

 • Jonsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Halilovic, Amina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Man föds inte maskulin, man måste bli man: En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 20192020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. Den teori som vi har haft som utgångspunkt för studien är Raewyn Connells genusteori om maskuliniteter. Vårt resultat har visat att en av böckerna uttrycker det manliga performativa genuset och den andra avviker från det performativa genuset. Alltså har adjektivvalet av böckerna visat både ett förhållningssätt till en genusstereotyp roll och en normbrytande roll. 

 • Fransson, Ellenor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Feka, Shkurte
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Shehadeh, Marlen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Varje barn förtjänar att se sig själv som hjälte på sidorna”: En empirisk studie om mångkulturell skönlitteratur i skolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie är det idag mångkulturella samhället och hur media lyfter fram denna mångkulturalitet som en problematik samt hur detta speglas för barnen. Skolans syfte är att utbilda nästa generations medborgare och det är med barnen som arbetet måste börja för att få bort den idag allt större segregation som finns i samhället. Det som vi människor inte vet någonting om upplevs som främmande och denna okunskap leder till klyftor i samhället. För att nå en lösning ska arbetet börja med barnen och i det avseendet är litteraturen ett viktigt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur mångkulturell litteratur används och marknadsförs till elever. Studien kommer även att undersöka hur arbetet med mångkulturell litteratur kan skilja sig beroende på var skolan är belägen. Teorier som studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, där barnpsykologen Lev Vygotskji kom fram till att barns utveckling är helt beroende av de sociala samspel de växer upp i, samt det postkoloniala perspektivet där teorins grundtanke är att kolonialismen har lett till att det västerländska har blivit det normala för större delen av världen. För att komma fram till resultatet har intervjuer sammanställts och litteratur bearbetats. De metoder som använts i studien är insamlingsmetod och analysmetod som följs av en metoddiskussion. Central i studien är en av informanterna, en bibliotekarie med elva års yrkeserfarenhet och kunnig i ämnet mångkulturell skönlitteratur. Vår förhoppning är att denna studie ska väcka ett intresse hos läsaren för att denna ska bli medveten och i framtiden göra aktiva val till sina elever. Det är bland annat genom litteraturen som en normalitet och acceptans kan skapas om det som anses vara ”främmande”.

 • Wijkman, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Det är fröken som bestämmer": En kvalitativ studie om barns uppfattning av samlingen i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattning av samlingen där barns perspektiv är centralt. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? och Vilka uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form? Den insamlade datan analyseras genom det sociokulturella perspektivet med tillhörande teoretiska begrepp. Studien tar även inspiration från fenomenografin genom att data analyseras med fokus på att urskilja kvalitativt olika sätt som barn uppfattar, erfar eller förstår samlingen i förskolan. För att synliggöra barns uppfattningar har semistrukturerade intervjuer genomförts där elva barn medverkade på en förskola i södra Sverige. Studiens resultat visar att barns uppfattningar av samlingens funktion varierar där en del barn förknippade samlingens funktion som krav, medan andra såg möjligheter. Barns uppfattningar av samlingens form visar att samlingen är ett dagligt återkommande inslag i förskolan. Resultatet visar att det är pedagogen som har den bestämmande rollen i samlingen, men att barnen har möjlighet till inflytande i vissa situationer, om möjligheten ges av pedagogerna. Kommunikationen visar sig ha en central roll för barnens inflytande eftersom flera av barnen använder sig av sitt verbala språk och då skapar möjlighet att påverka i samlingen.

 • Svensson, Hilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Arvidsson, Elina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  För det är ju viktigt att inte bara ta bort och förbjuda nånting rakt av: En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i och syn på pojkars respektive flickors lek2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, samt genusrelaterade normer. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive flickor?” och ”Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek?”. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt och ett sociokulturellt perspektiv. För att få en djupare förståelse för förskollärares deltagande i lek och Metodvalet för studien är kvalitativ analysmetod, deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer.  där data samlades in genom observationer och intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna deltar i leken men de menar att deltagandet bidrar med både för- och nackdelar. Resultatet visar även hur de arbetar för att bemöta alla barn i förskolan utifrån ett individanpassat perspektiv.

 • Olofsson, Alexandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ruthström, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. De metoder som legat till grund för studien är fallstudie med semistrukturerade gruppintervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där begreppen sociala och kulturella sammanhang samt mediering används. Resultatet visar att förskollärare arbetar med barnlitteratur på många olika sätt och har en positiv inställning till att barnlitteratur finns i olika former. Det framkommer dock några aspekter som gör att de inte enbart upplever det positivt, utan att det finns vissa utmaningar i ett arbete med barnlitteratur.

 • Milehag, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindén, Märta
  Naturen som undervisningsarena: En didaktisk studie om förskollärares erfarenheter och upplevelser inom utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus. I studien intervjuas fyra förskollärare verksamma i uteförskolor och förskolor med uteprofilering. Vi vill lyfta deras erfarenheter och upplevelser om undervisning utomhus. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Vad upplever förskollärarna att utomhuspedagogiken får för innehåll, metod och syfte? och Vilka villkor för undervisning upplever förskollärarna påverkar utomhuspedagogiken? Den insamlade datan analyseras genom ett didaktiskt perspektiv samt de villkor för undervisning som kan upplevas. Analysen visar att informanterna inte kan se några hinder för utomhuspedagogik, men att det finns villkor som påverkar undervisningens utformning. Vidare visar analysen att naturen används både som metod för att förmedla undervisningen samt som innehåll i själva undervisningen. Den främsta fördel som samtliga informanter lyfter är den hälsoaspekt som naturen kan medföra, barnen får frisk luft, får sina rörelsebehov tillgodosedda och får lära och uppleva med hela kroppen.

 • Köpberg Hansson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar?: En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. This study therefore examines whether all LGBTQ+ identities are represented in youth literature, and what image of LGBTQ+ is conveyed through it. This is done by conducting a quantitative content analysis of 57 book tips of LGBTQ+ youth novels presented in two bibliographies. Using a coding scheme, the contents of the book tips are coded to determine which LGBTQ+ identities are represented. The theory used is Axel Honneth's theory of recognition which means that people must receive recognition from others in order to develop their identity and a positive self-relationship.

  The result shows that a large majority of the novels depict homosexuality. There are also a few depictions of bisexuality, trans*, intersex and queer. However, none of the novels portray characters who identify as pansexual, asexual or nonbinary/intergender/genderqueer. This means that it is primarily homosexuals who are recognized through literature and library collections. Other LGBTQ+ identities are recognized to a much lesser extent or not at all, which suggests an unequal treatment of LGBTQ+ people and the dissemination of a misleading image of LGBTQ+. However, there has been a change over time. Both the publication of LGBTQ+ youth literature and the diversity of representation have increased over the past forty years. Despite the positive trend of inclusion, some LGBTQ+ identities still lack representation in the literature and in library collections.

 • Cuskic, Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The Hungarian Asylum System: A case study on how the Hungarian asylum system changed after the European Asylum Crisis in the light of an increased populism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with the research is to examine how the Hungarian asylum system has changed since after the asylum crisis that occurred in 2015. This is done by looking at the increased populism within the country as a factor of the changes and responses from the Hungarian government.

  In order to see how populist the leading party Fidesz in Hungary is, a definition of populism is taken from Cas Mudde. A definition of radical right parties is also taken from Mudde, in order to see whether or not the leading party Fidesz fit into this description.

  The research is a qualitative case study. Information that is used in the research is taken mainly from books and electronical sources, from different European Union institutions and from international organizations such as Amnesty International. The Hungarian national legislation has been a central part of the analysis in order to see how the Hungarian government has responded to the asylum crisis by changing existing laws regarding immigration and asylum.

  In the results, what can be found is that the Hungarian asylum system has changed since after 2015 in the light of an increased populism with tightening procedures, criminalization of irregular entry and violations of the rights of refugees. Hungary has been facing critique from the EU and international organizations for how the country has handled the situation with the asylum seekers and refugees. The findings also show that the leading party Fidesz, with its leader Viktor Orbán, can be seen as populistic according to the definition of Cas Mudde. 

 • Culesker, Elvira
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Porle, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelsen att leva med diabetes typ 1 hos vuxna: En kvalitativ liiteraturstudie baserad på självbiografier2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Diabetes Melltius typ 1 är ett folkhälsoproblem som ökar kraftigt i världen och idag har cirka 50 000 människor i Sverige Diabetes Mellitus typ 1. Sjukdomen innebär förändringar i vardagen och även mycket egenvård. Egenvården är en viktig del av patientens behandling och därmed är det viktigt som sjuksköterska att ha förståelse hur patienten upplever sin sjukdom.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1.

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier och analyserade med hjälp av en innehållsanalys.

  Resultat: Att leva med diabetes mellitus typ 1 upplevdes olika hos patienterna. Det framkom i resultatet att bland annat egenvården är en stor del av sjukdomen, men även att närstående och vårdens bemötande har en stor betydelse. En annan viktig del i behandlingen var även planering av sjukdomen.

  Slutsats:Egenvården är en stor del av patientens vardag och en viktig del i behandlingen. Motivationen ökar hos patienten ifall kommunikationen och relationen mellan patienten och vårdpersonal är bra. Patienten kan uppleva en god livskvalitet ifall sjuksköterskan har ett bra bemötande.

  Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 1, egenvård, livsstilsförändringar.