lnu.sePublications
345678 251 - 300 of 380
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lorentzson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Schefström, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld på akutmottagningar: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akutmottagningar är en utsatt arbetsplats för hot och våld världen över. Sjuksköterskor försätts i en utsatt situation som följd. I detta arbete används Travelbees teori om mellanmänskliga relationer för att belysa ämnet djupare, med fokus på kommunikation, mänskliga relationer och lidande.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld på akutmottagningar.

  Metod: Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med åtta kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Sjuksköterskor hade negativa erfarenheter kring utsatthet för hot och våld. De fick inget stöd från sjukhusledningen vilket resulterade i att de kände sig otrygga, ville lämna arbetsplatsen och drabbades av konstant rädsla. Men trots detta kunde sjuksköterskor ha förståelse för patienternas agerande då de kunde identifiera varför patienterna känt sig provocerade.

  Slutsats: Kommunikation visade sig vara en central faktor för att förebygga och undvika hot och våld. Sjukhusledningen behövde arbeta fram tydligare riktlinjer för hur sjuksköterskor ska agera i dessa situationer, både för att lindra patientens lidande samt för att gynna den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient.

 • Eriksson, Mimmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nelson, Carolina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vårda patienter med blodsmitta: -Ur sjuksköterskans perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. Sjuksköterskor ska alltid använda skyddsutrustning när det finns risk för kontakt med kroppsvätskor, för sjuksköterskan vet inte alltid om patienten har en blodsmitta eller inte. Vid all vård bör sjuksköterskan bemöta och vårda patienter jämlikt.

  Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta.

  Metod: En litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades.

  Resultat: Resultaten av analysen delades in i tre kategorier: Kunskap och färdighet, Förhållningssätt samt Hälsa och säkerhet. I resultatet framkom det att sjuksköterskors kunskap om blodsmitta varierade. Resultatet visade även att sjuksköterskorna hade brister i bemötandet och agerade diskriminerande mot patienter som har blodsmitta. Trots skyddsåtgärder undvek sjuksköterskor patienter med blodsmitta för att de var rädda för att bli smittade.

  Slutsats: Sjuksköterskor saknar kunskap som behövs för att ge bästa möjliga vård till patienter med blodsmitta, vilket leder till att patienter diskrimineras. Detta kan leda till att patienter med blodsmitta inte vill uppsöka vård. Sjuksköterskan behöver mer utbildning och kunskap om blodsmitta.

 • Lukacevic, Markus
  et al.
  Vienna University of Technology, Austria.
  Kandler, Georg
  Vienna University of Technology, Austria;Dynardo Austria GmbH, Austria.
  Hu, Min
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Olsson, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Füssl, Josef
  Vienna University of Technology, Austria.
  A 3D model for knots and related fiber deviations in sawn timber for prediction of mechanical properties of boards2019In: Materials & design, ISSN 0264-1275, E-ISSN 1873-4197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased use of wood has led to complex timber constructions and new types of engineered wood products. In simulations, however, mainly simplified models are used to describe this material with its strongly varying properties. Therefore, reliable prediction tools for mechanical properties of wooden boards are needed. Those varying properties mainly originate from knots and fiber deviations. Thus, we use fiber directions on board surfaces to reconstruct knots within boards. Combined with a fiber deviation model we assess our model with experiments on different levels: fiber directions on surfaces, strain fields and bending stiffness profiles.

  This model now better describes fiber patterns near knots and knot clusters. Also, we showed that accurate modeling of the pith is important to avoid large regions of incorrect fiber deviations. Furthermore, modified knot stiffness properties were successfully used to consider pre-cracked knots. Finally, we obtained multiple bending stiffness profiles, where we showed that even local effects can be simulated accurately.

  We anticipate our tool to be a starting point for improving strength grading models, where effects of knot configurations can be studied more easily than with experiments alone. Furthermore, the presented improvements will render the simulation of realistic failure mechanisms in wooden boards more likely.

 • Isacsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hultman, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  "Randigt, prickigt, randigt - hur fortsätter mönstret?": - en systematisk litteraturstudie gällande förskoleklasselevers förståelse för mönster och hur förståelsen kan utvecklas2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en systematisk litteraturstudie med fokus på yngre elevers förståelse för mönster. Studien behandlar även vanligt förekommande svårigheter kring mönster och hur lärare i förskoleklass kan arbeta för att främja elevernas förståelse. Studiens resultat har sin grund i vetenskapliga artiklar som visar på att det finns många faktorer som påverkar och avgör vilken nivå av förståelse en elev ligger på samt att svårigheterna varierar utifrån vilken typ av mönster eleven arbetar med. Genom analysen framkommer hur dessa olika faktorer kan användas och tas hänsyn till i undervisning av förskoleklasselever.

 • Henningsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  EU och Ryssland: En fallstudie över hur The Eastern Partnership har påverkat relationen mellan de två parterna2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent decades, the EU has significantly expanded its presence and influence in many of the former Soviet states. This essay have examined how the relationship between the EU and Russia has change since The Eastern Partnership was introduced 2009 and the extent to which it can be seen as a contributing factor. The Eastern Partnership is a joint initiative involving the EU, its Member States and six Eastern European Partners. Among this six this essay has focued on Ukraine and its part in the relationship between EU and Russia. This essay have been a theory-consuming case study that analyzes and explains the EU and Russia`s actions concerning the EaP, with the help of Mearsheimer`s theory of offensive realism. The analysis showed that the relations between EU and Russia had changed and deteriorated. The Eastern Partnership has provoked Russia and has made them feel restricted in their sphere of power. There has been a conflict over the six countries, including Ukraine, between the EU and Russia.  

 • Larsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Demokratins utmaningar i Ungern2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay was to analyse the problems for democratic consolidation in Hungary during Fidesz time in the government. The research question was: which problems could be identified for the democratic consolidation in Hungary during 2010 to 2018 when the analysis is focused on the civil society, the political society, the rule of law and the state apparatus?

  In order to answer the research question a case study was done. Four of Linz and Stepan’s arenas which are important for a consolidated democracy were used.

  The study identified several problems for the democratic consolidation in Hungary. The problems for civil society included for instance more regulations for NGO:s and negative statements from government representatives . The main problems for political society were that Fidesz had unfair advantages, for instance regarding media. Some of the problems for rule of law were the lack of unity around the constitution and that the areas which the constitutional court has jurisdiction over has been reduced. One of the problems for the state apparatus was corruption.

 • Erickson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Gunnarsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Inkludering av elever i matematiksvårigheter: en systematisk genomgång av aktuell forskning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här systematiska litteraturstudien har skrivits med fokus på att utforska hur inkludering av elever i matematiksvårigheter beskrivs och diskuteras i aktuell forskning. Studien är uppdelad i tre olika delar. Första avsnittet fokuserar på elever i matematiksvårigheter och hur det diskuteras samt beskrivs i valda källor. Andra avsnittet tar upp hur inkludering fungerar i grundskolan för årskurs 1-6 och vilka kategoriseringar och metoder som används i det didaktiska fältet. Det tredje och sista avsnittet belyser vilka slutsatser som kan dras om inkluderingens påverkan på elever i matematiksvårigheter. Studien visar att elever i matematiksvårigheter inte kan definieras enhetligt. Däremot hänvisar forskningen till gemensamma behov och svårigheter hos dessa elever. Det finns således ingen bestämd definition till begreppet inkludering, utan innebörden skiljer sig åt beroende till vilket perspektiv det granskas utifrån. Konklusionen av litteraturstudien är att inkludering kan verka både positivt och negativt beroende på pedagogens inställning till att ha eller inte ha elever i svårigheter i ordinarie klassrum. En annan slutsats är att det behövs mer om effekter av inkludering av elever i matematiksvårigheter. 

 • Stenbäck, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk: En studie om speciallärares upplevelse av sitt yrke med fokus på elevers språk-, skriv- och läsutveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt språkliga dimensioner. De centrala begreppen lärande, kommunikation och delaktighet genomsyrar hur speciallärare förhåller sig till elevers språk-, skriv och läsutveckling samt kvalitativa aspekter viktiga för yrket. Som metod har semistrukturerade intervjuer med enskilda speciallärare kunnat användas som grund för mer reflexiva frågeställningar. Dessa har besvarats vid ett gemensamt tillfälle med alla informanter närvarande. Med hermeneutik och semiotik som teoretiskt ramverk tolkas och förmedlas resultatet i relation till syfte och problemformuleringar.

  Resultatet visar att speciallärare förhåller sig till elevers språk-, skriv- och läsutveckling i relation till lärandefokus, organisering av stöd, elevers ålder, eleven i fokus, samverkan i fokus, reflexiv anpassning, kommunikativ anpassning, anpassningar för elevers självkänsla och självförtroende, yrkesrollens diskrepans samt yrkesrollens främjande betydelse. I studien framkommer pedagogisk medvetenhet, inflytande, tid och pedagogiska möten som viktiga aspekter för specialläraryrket. I resultatet som helhet synliggörs ett utrymme, vilket i relation till specialläraryrket bör förvaltas omsorgsfullt och skapas kommunikativt i förhållande till vilka krafter som påverkar pedagogiskt verk och/eller pedagogisk värk.

 • Loeffel, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Anna-Mie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Linell, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Undervisning i matematisk problemlösning: En studie om hur problemlösningsförmågan främjas hos elever i årskurs 1-3 och om den kan gynna övriga matematiska kunskaper2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på hur lärare kan främja problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3. Den andra forskningsfrågan bygger på den första och fokuserar på om problemlösningsförmågan kan främja övriga matematiska kunskaper. Frågorna presenteras var för sig i litteraturbakgrunden som sedan följs av ett resultat. Studien avslutas med en gemensam diskussion kring de två forskningsfrågorna.

 • Kurt, Dilber
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  "Vita cash nästan aldrig sett, bara vita på tallriken": En diskursteoretisk analys av underklassens representationer i hiphoptexter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study explores how representations of an underclass in Sweden is being constructed and negotiated by a diversity of so-called spokesmen of an existing underclass in Sweden within the Swedish hiphop genre. In their song lyrics, they state to speak up for an underclass in Sweden. They are, a strategically selected Swedish hiphop collective, Kartellen, whose song lyrics constitutes the study’s empirical material. Through a qualitative approach, inspired by the discourse theorists Ernesto Laclau and Chantal Mouffe the analysis critically investigates and elucidates how the representation is being carried out and through their use of language. The empirical material has firstly been deconstructed and after that, analyzed within a discourse theoretical framework, consisting of postmarxist and poststructuralist influences. More specifically it aims to focus on statements regarding and constructing the prior group and representation of an underclass by exposing how it has been articulated and further represented. The study shows that there is a tendency to describe an underclass based on a leftist discourse consisting of a series of political manifestations. There are in addition, competing articulations concerning terms of alienation and nation present in the song lyrics. Moreover, descriptions of an underclass as a homogeneous group are given from their exclusive position of the social community, which neglects differentiations. This creates an ambiguous representation, reflecting on the arbitrariness of the use of language and therefore, exposes the risk of the representations’ fictive nature.

 • Jacobsson Kauppala, Alisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Textbaserade problemlösningsuppgifter: Hinder och strategier för elever i matematiksvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande uppsats är en systematisk litteraturstudie där vi undersöker relationen mellan elever i matematiksvårigheter och textbaserade problemlösningsuppgifter. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder elever i matematiksvårigheter möter när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter samt vilka lösningsstrategier som kan underlätta arbetet. Resultatet består av två delar där den första delen beskriver vilka krav textbaserade problemlösningsuppgifter ställer på lösaren samt vilka hinder detta utgör för elever i matematiksvårigheter. Den andra delen beskriver de strategier som visat sig framgångsrika för elever i svårigheter samt vilken effekt strategierna har för dessa.  Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att det finns flera hinder som är starkt kopplade till elever i matematiksvårigheter och som påverkar deras möjligheter att lösa sådana uppgifter. Det presenteras även sex stycken lösningsstrategier som visat sig ge positiva effekter för elever i matematiksvårigheter när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter.

 • Ståhl, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Haeggman, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Motiverande matematik?: Kan undervisningens utformning bidra till elevers positiva attityd och motivation?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en systematisk litteraturstudie med syftet att ta reda på om och i så fall hur undervisningen kan påverka elevers motivation och attityd till ämnet matematik och hur undervisningen kan utformas för att eleverna ska utveckla motivation och positiv attityd till matematik. Studiens resultat baseras på 15 stycken kvalitetsgranskade artiklar som tagits fram via systematiska databassökningar. Dessa artiklar har sedan mynnat ut i olika kategorier som resultatet presenteras i med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar bland annat att motivation och attityd går att påverka med hjälp av lärarens förväntningar på eleven. Resultatet visar även att elevernas motivation hänger samman med vad de har för prestationsmål, achievement goal och att lärandemål är att föredra framför resultatmål.

 • Carlzon, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Att få grepp om begrepp: En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the conceptual understanding of high school students in a trigonometry context. The students, all of them taking the Swedish math course Ma 4, anonymously answered two questionnaires, one of them containing an open question, while the other was constructed like a test with problems to solve. The qualitative analysis is based on Tall & Vinner’s (1981) theory of concept image and Sfard’s (1991) division of conceptual understanding into the three processes interiorization, condensation and reification. The result indicates that students tend to use circle trigonometry over triangle trigonometry for problem solving, however the majority of their concept images consist of both. Radians seemed to be the trigonometrical concept that the students had most trouble understanding. This corresponds with earlier research of trigonometry. In the analysis three students are more deeply analysed, based on how far they have come in their development of trigonometric conceptual understanding. Furthermore there are concrete examples of how the phases of development can be presented among individual students. The concept image as well as the levels of the students’ conceptual understanding vary considerably.

 • Karlsson, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Larsson Sposito, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Hästtjejen och Konststudenten: En kritisk diskursanalys av styckmördare i två svenska lokaltidningar och Expressen. 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was conducted with the motive to analyze and demonstrate the differences and similarities of three Swedish newspapers’ coverage about two different murders. The main focus of the study was to compare and contrast the newspapers’ descriptions of one male and one female murderer. Through the study we also aimed to answer the question “Is it possible to apply the Chivalry Hypothesis in the newspapers descriptions of the murderers?” The Chivalry Hypothesis proclaims that women get treated in a more lenient way than men in the judicial system of America. A study from 2006 discovered that a specific newspaper in USA did in fact not treat criminal women in a more lenient way than criminal men. Our most important theoretical standpoints was that of discourse; as discourse analysis in the way Norman Fairclough preferred it was the method that was used. As we compared differences between the sexes gender studies was also a major theoretical part of the study. The result of our empirical analysis showed that a man and a woman which had committed similar murders during the same time period was partially treated and described different from each other in the articles. The result also showed partial support for the thesis about the Chivalry Hypothesis being translatable to Swedish news-press.

 • Olsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Kron, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Högläsning - En värdefull skatt: En kvalitativ studie av förskollärares berättelser om högläsningens villkor & möjligheter i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att ta reda på förskollärares berättelser om högläsningens villkor och vilka uppfattningar förskollärare ger uttryck för om möjligheter som stöd för barns utveckling vid högläsning i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 12 förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärares förhållningssätt till böcker som värdefulla artefakter speglas i hur barn intresserar sig och förhåller sig till böcker. Förskollärares förberedelser inför högläs- ningstillfällen genom att skaffa sig förkunskap om böckers innehåll, är villkor som förskollärarna har skapat för att ge möjlighet till att fånga barns intressen och deras möjlighet till utveckling. Resultatet i studien visar att när förskollärare har ett målin- riktat syfte med vilka böcker som används vid högläsning har de skapat villkor för högläsning. Det ger möjligheter till samtal tillsammans med barn i form av reflekt- ioner och diskussioner om böckers innehåll och handlingar. Studiens resultat visar även att när förskollärare vid högläsning delar in barngruppen i mindre grupper efter deras utvecklingsnivåer ges varje barn möjlighet till att uttrycka sig och att få bekräf- telse av förskolläraren. Slutligen visar resultatet i studien att när förskollärare skapar olika villkor för samtal vid högläsning ger det barn möjlighet till utveckling och lä- rande.

 • Wedell, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Theander, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Så levde de lyckliga i alla sina dagar: Sagan som verktyg för barns sociala utveckling i förskolan.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sociala kompetens kan utvecklas samt hur konflikter kan bearbetas och diskuteras tillsammans med barnen med sagan som verktyg. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och använde oss av metoderna enkät och intervju för att samla in empiri. Enkäter skickades ut till fyra olika förskolor och när dessa analyserats intervjuades en förskollärare från varje förskola. Frågeställningarna vi utgått från är: Hur anser förskollärare att barns sociala kompetens utvecklas med hjälp av sagor? Samt: Hur kan konflikter i barngrupp bearbetas med hjälp av sagor? Respondenterna kopplade sagan först och främst till barns språkutveckling men flera nämnde även barns sociala utveckling och kopplingen däremellan. Respondenterna var vid intervjuerna överens om hur sagan kan fungera som ett hjälpmedel vid exempelvis relationsskapande och konflikthantering.

 • Carlzon, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sejdic, Demila
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Små pärlor blev till sandstorm: En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. Genom att observera miljön och intervjua en förskollärare från varje besökt förskola har vi fått en inblick i hur det kan se ut i arbetet med den fysiska miljön inne på avdelningarna. Många förskollärare i undersökningsgruppen hade på sin avdelning det mesta av materialet tillgängligt på barnens nivå och några i gruppen förvarade mycket av det pedagogiska materialet på högre hyllor och i stängda skåp. Resultatet i studien visar att de faktorer som avgjorde det pedagogiska materialets tillgänglighet var barnens ålder eller hur långt de hade kommit i sitt lärande. De intervjuade förskollärarna påpekade även att säkerhetsfrågan var avgörande för vilket pedagogiskt material som fanns tillgängligt för barnen. I vår avslutande reflektion lyfter vi tankar och funderingar som uppstod under undersökningen och vad som skulle kunna forskas vidare om i ämnet.

 • Rosell, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Samarbete utan medlemskap: En teorikonsumerande fallstudie om Sverige, NATO och avtalet om värdlandsstöd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay Sweden’s relationship with NATO is explored in a theory consuming case study. The aim is to explain why Sweden is not a member of NATO but still wants to have a close cooperation and has entered a memorandum of understanding on Host Nation Support with NATO. The reason for not entering NATO is that Sweden wants to be military non- aligned. The memorandum of understanding on Host Nation Support is motivated by that Sweden wants to be interoperable with NATO in order to be able to give and receive military support. Other reasons are that it is a way for the Swedish military to develop, it increases efficiency and it makes Sweden more competitive by decreasing administrative costs. The reasons for Sweden’s decisions are analyzed and explained with two theories: realism and liberalism. Realism can explain well why Sweden does not want to enter a membership and liberalism can explain well why Sweden has entered the memorandum of understanding on Host Nation Support.

 • Glifberg, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hultqvist, Emmy
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Inkludering eller exkludering?: En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppen inkludering respektive exkludering samt hur det kommer till uttryck i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar konkretiserats, dessa belyser olika strategier, vad som påverkar en inkludering respektive exkludering samt möjligheter och svårigheter med dessa begrepp i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Insamling av data sker genom kvalitativa intervjuer där fyra förskollärare deltar för att besvara studiens syfte och tre frågeställningar. Analys och bearbetning av empiri sker utifrån begreppen inkludering, exkludering och en inkluderande exkludering. Resultatet visar att alla förskollärare har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. De är alla införstådda i barns olika förutsättningar samt vikten av att barns behov tillgodoses. Olika strategier används och prövas för att barnen ska kunna inkluderas i förskolans verksamhet. Resultatet delger en stor rädsla och okunskap inom ämnet där medvetenhet och inställning är två grundpelare för att lyckas. För att se varje barns enskilda behov krävs närvarande förskollärare, lyhördhet och en vilja att förändra och utveckla sitt eget tankesätt.  

 • Uygul Kourie, Isabella
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Effektivitet vid behandling med CTLA-4 inhibitorn ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Är monoterapi eller kombinationsterapi med en PD1-inhibitor att föredra?: En litteraturstudie där ipilimumab jämförs i frånvaro respektive närvaro av en PD1-inhibitor 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Malignant melanoma is a cancerous disease that increases worldwide. The disease is very serious, and the treatment can be complicated. There are currently new treatment methods that increase survival in patients with advanced malignant melanoma. The monoclonal antibody ipilimumab is one example. Ipilimumab is a CTLA-4 inhibitor that inhibits the CTLA-4 protein which leads to activity of T-cells. CTLA-4 blocks T-cells from be active and owing to the inhibition of the CTLA-4 protein, the T-cell activation is not blocked. The T-cells can thus be activated and combat cancer cells.  Another example of new therapies are PD1-inhibitors that also activate the immune system. Since both CTLA-4 and PD-1 inhibitors activate the immune system in different ways, there are prerequisites for a combination therapy of these two. The purpose of this thesis was to investigate whether treatment of ipilimumab alone is as effective in survival and tumor growth as combination therapy with ipilimumab and a PD-1 inhibitor in patients with malign melanoma. This is a literature study and the method used was search of articles in the database PubMed. Five relevant articles were selected using the keywords "ipilimumab", "ani-pd1" and “advanced melanoma”. It was found that patients treated with ipilimumab and a PD1-inhibitor had a longer overall survival, compared to patients treated with ipilimumab alone. However, more side effects occurred in patients treated with combination therapy. Patients with combination therapy also had a higher tumor reduction.  Considering that this field of science is comparative new, not so many studies have yet been done. More studies with longer follow-up times should be performed. In conclusion, patients with malign melanoma survive longer and efficiency increases in therapy with both ipilimumab and nivolumab than therapy with only ipilimumab.

 • Fredriksson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gravida kvinnors förväntningar på förlossningsvården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Today 99% of Sweden's pregnant women give birth at labour wards assisted by a midwife, only 0.1 % give birth at home. In Sweden, delivery care is currently burdened due to lack of delivery rooms and shortage of staff. If pregnant women do not receive the right support and care of a present midwife the risk of a more negative childbirth experience increases.Aim: The aim of this study was to describe pregnant women's expectations of delivery care.Method:A qualitative interview study was conducted with seven informants. A qualitative content analysis was used with an inductive approach. The analyze resulted in sixteen subcategories and four categories. Result:The results of the study showed that the informants expected that there was a lack of delivery rooms and that reffering in delivery care occurs. However, it appeared that they did not expect it to happen to themselves. The informants expected the staff to be competent, be able to guide the woman and provide security during childbirth. The informants' expectations were mostly based on experiences which could be both positive and negative. They had also received expectations about delivery care from media, local newspapers, Facebook and blogs. There was also an expectation that the organization is under pressure. The effect of this is staff shortages and stressful working conditions for the midwives. Despite this, the informants expected that they would receive good delivery care. Conclusion:Stressful and unexpected events can be experienced more manageable if pregnant women feel secure. It is therefore of value that midwives in maternity care and in maternity wards create realistic expectations of delivery care to minimize concerns.

 • Bergsten, Gustaf
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Parlamentarisk konvergens eller polarisering?: En jämförande textanalys av österrikiska och svenska partiers ståndpunkter i migrations- och EU-frågor2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Skogström, Marcus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elowsson, Erik
  Stomins negativa inverkan på livskvalitén: En kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och mäns negativa upplevelse av att leva med en kolo-, ileo- eller urostomi.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med stomi upplever många förändringari  sina  liv  efter  operationen.  Att  vårda personer  med  stomi ställer  därför  höga  krav  på sjuksköterskans kompetens i omvårdnadsarbetet.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med en permanent kolo-, ileo- eller urostomi och hur det negativt inverkar på deras livskvalitet.

  Metod:  En  litteraturstudie  med  kvalitativ  design  användes.  Totalt  analyserades  tio artiklar med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: Stomins negativa påverkan kring relationen till sig själv, som innehöll sex underkategorier och Stomins negativa påverkan kring  sociala  förhållanden,  som  innehöll  tre  underkategorier.  Resultatet  visade  att personer med stomi upplever en förändrad kroppsbild. Det förekom också att personerna upplevde  bristande  information  från  sjukvården  angående  egenvård.  Resultatet  visade också  att  personer  med  stomi  upplevde  en  begränsning  i  vardagliga  aktiviteter  som motion och arbete.

  Slutsats: Sjuksköterskan behöver få en djupare förståelse kring hur personer med stomi upplever sin vardag och få en ökad kunskap och utbildning för att stärka en professionell vårdrelation.  Vidare  forskning  om  hur  sjukvårdspersonalen  ska  bemöta  personer  med stomi anses också behövas, för att utveckla vården och ge en mer personcentrerad vård åtvarje person med stomi.

 • Arvidsson, My
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Alfson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med en långvarig psykossjukdom: En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning.

  Syfte: Syftet var att öka förståelsen om hur det är att leva med en långvarig psykossjukdom utifrån ett livsvärldsperspektiv.

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier. Datainsamlingen utgick från studiens syfte samt exklusion- och inklusionskriterierna för att finna självbiografierna. Analysprocessen genomfördes med en manifest innehållsanalys som resulterade i femton underkategorier och tre kategorier: Sjukdomen styr livet, En trygg men frustrerande plats att bli vårdad och Framtiden skräms.

  Resultat: Sjukdomen styr personens liv på ett ofta skrämmande och befallande sätt. Vården kan vara en trygg men också en frustrerande plats att vistas på i långa perioder. Vägen mot att bli “frisk” kan ses som avlägsen och skrämmande då rollen som patient med en långvarig psykossjukdom är bekant och invand. 

  Slutsats: Stigmatisering påverkar tillfrisknandet negativt och kan ge ett lägre självförtroende hos patienterna. En individuell vårdplan tros kunna öka patienternas välbefinnande och stärka tillfrisknandet då patienterna upplever sig mer sedda och hörda av vården.

 • Samuelsson, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Pliscovaz, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Goda journalister, eviga hjältar: En diskursanalys om nyhetsjournalistikens gestaltning av Kim Wall och Nils Horners eftermäle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis was to examine how news journalism represented the two swedish journalists Kim Wall and Nils Horner, when describing their posthumous reputation after they were murdered during assignments. The research questions examined were: How does the journalism, in describing their posthumous reputations, portray the story of Kim Wall, and Nils Horner? What differences and similarities can be found in how they are portrayed as journalists, and as victims?

  We used Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccurring discourses in the description of Horner and Wall. By examining the characteristics they were assigned and what conclusions the audience were offered to draw about their journalistic competence and about them as victims of murder, we found many similarities between Horner and Wall. They are both described as exceptionally competent. They are also portrayed as born with a “calling” towards the journalistic profession, and in both cases, they are ascribed with next to supernatural characteristics. As victims of murder we found them to be portrayed as idealistic, with some variations in relation to the description of the content of their character, and where the murder took place. Our study shows that the discourses we found contribute to the creation of heroic myths in the news journalisms description of them. They are elevated, and our conclusion is that by elevating their murdered colleagues as heroes, the news journalists are also elevating themselves and, in turn, the journalistic profession.

 • Käll, Oskar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Röriksson, Gustav
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Torkan 2018: Nationell kris eller klimatdebatt?: En kvantitativ innehållsanalys av lokal- och rikstäckande rapportering gällande torkan sommaren 2018.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay’s purpose is to investigate how the swedish media portrayed the swedish summer drought of 2018. With a quantitative content analysis focusing on two newspapers, one regional and one national, this essay answers how the drought of 2018 was portrayed from a local and national perspective, from a framing and environmental theoretical perspective. But also to what extent the newspapers connected the drought and global climate change and what voices that were emphasized in the texts concerning the drought of 2018.

   

  This study shows that the swedish drought 2018 was portrayed with “straight” news reporting in both regional and local newspapers. The articles did rarely contain any sort of conflict and the actors in the articles were dominated by authorities and businessmen. The head consequence of the drought in both of the newspapers was the environment. Although, it was rarely connected with climate changes. In 90 percent of the local press-articles the climate change was not mentioned. Those times when the drought was connected with climate change, in both newspapers, it was in debate articles, often written by a journalist.

 • Nylander, Nathalié
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Ripheden, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Fenomenet sommartorkan 2018 i ögonblicksbilder: En kvantitativ innehållsstudie om sommartorkan 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine pictures from the swedish morning newspaper Barometern regarding their publication about the summer drought 2018 on two of theirplatforms; the ordinary printed newspaper and their Instagram account.

  The purpose of the study was to track down if there were any obvious differences aboutthe pictures that Barometern publishes in their printed newspaper and Instagramaccount. This study was conducted through a quantitative analysis with help of ancoding scheme.

  A delimitation was made to investigate only the publications during the four summermonths may, june, july and august. This limit was necessary with the reason to give ourstudy a relevant starting point.

  The result of this essay shows that in the printed version of the newspaper are they morelikely to publish pictures about the summer drought, as in the Instagram account arethey more likely to publish pictures with a positive vibe instead. A another conclusionwith this study is that almost half of the pictures that Barometern published about thesummer drought is manipulated in some way.

 • Reinhold, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Slaget vid Tollense: Professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  3200 years ago a massive battle took place at the river Tollense in MecklenburgVorpommern, Germany, possibly involving thousands of people. 130 victims have been found so far. Several show signs of former violence. Axes, wooden clubs, knives and a vast number of arrowheads have been found among the human skeletal remains. According to isotope analyses on tooth enamel from human remains at the site, a considerable amount of the victims did not originate from the local area. The isotope analyses divided the victims into two major groups, one local and the other probably originating from Central Europe. In other words, the battlefield of the Tollense were not fought by local farmers and craftsmen. This, together with the extent of the battle, the weapon finds and traumata on the human remains, has led archaeologists to assume that the battle was fought by professional warriors. If this is true, the battlefield of the Tollense would be the first of its kind in the Northern European Bronze Age.

  Sammanfattning

  Uppsatsen diskuterar omfattningen och karaktären av slaget vid floden Tollense som utspelade sig för 3200 år sedan i vad som idag är Nordtyskland. Slagfältet har uppmärksammats för att vara den första konflikten med professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa. Tidigare forskning om ämnet saknar en konsekvent definition av begreppet professionell krigare. För att avgöra om det var professionella krigare som stred vid Tollense definierar uppsatsen begreppet utifrån teoretiska perspektiv såsom antropologiska klassifikationer av hövdingadömen, krigare och soldater, men också genom att belysa kontaktnätverken och den långväga handel som växte fram under bronsåldern. Omfattningen och karaktären av slaget vid Tollense beskrivs utifrån hur många människor som deltog på slagfältet samt vilka arkeologiska fynd som talar för huruvida de var professionella krigare och inte lokala bönder och hantverkare som drabbade samman. Uppsatsen är en klassisk litteraturstudie. Utgrävningarna vid Tollense pågår i skrivande stund, vilket innebär att det inte finns någon slutpublikation med färdigställda resultat. För att besvara frågeställningarna om antalet deltagare i konflikten samt huruvida de var professionella krigare eller inte, redogör uppsatsen för analyser av de mänskliga kvarlevorna som återfunnits vid Tollense och vapnen som användes på slagfältet. Avslutningsvis ger uppsatsen en personlig tolkning av vad fyndmaterialet säger om hur många människor som var involverade i konflikten och vad som talar för att de var professionella krigare. Diskussionen lyfter fram hövdingadömen som centraliserade och hierarkiska samhällsstrukturer och hur detta möjliggör organiserad krigföring.

 • Norell, Jesper
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Storfors, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  En annan Anna och Thomas nya steg: En diskursanalys av svenska nyhetstidningars förändrade framställning av Anna Holmlund och Thomas Fogdö efter funktionsnedsättningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to examine how the media representation of elite skiers Anna Holmlund and Thomas Fogdö was altered following their accidents resulting in disabilities. In order to examine this a critical discourse analysis was performed on 16 newspaper articles from Tidningarnas Telegrambyrå, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-posten, Sundsvalls Tidning and Aftonbladet, out of which eight of them had been published before the skiers respective accidents and the other eight afterwards.

  The results showed that swedish newspapers shifted their focus from how the skiers performed in competitions prior to their accidents to how their bodies functioned and how they would perform everyday tasks following the accidents. We found that this would distance Holmlund and Fogdö, representing them as deviants when compared to non-disabled people. In contrast to this we found that Holmlund and Fogdö would be allowed to talk about or show their lives and bodies in great detail. This would seem to function as a way of teaching non-disabled people of what it’s like to live with a disability. Through this Holmlund and Fogdö were represented as ambassadors for the disabled collective. We also found that there was a risk of objectification which would increase in connection with a decrease in Holmlund and Fogdö’s represented ability to communicate and function as a non-disabled person does. This also appears to increase the risk of having one’s voice excluded by other people talking in one’s place.

 • Havedahl, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hadrous, Dana
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Egenvårdens betydelse för individer med diabetes typ 2: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som blivit allt vanligare, det beräknas vara fyra procent av hela befolkningen som har den. Främst på grund av en förändrad livsstil. Det har tidigare varit en åldersrelaterad sjukdom, men som har sjunkit i åldrarna. Det viktigaste med egenvård är en delaktighet från individerna, för att uppnå en effektiv behandling. Egenvård är frivilligt. Orems egenvårdsteori har använts som teoretisk referensram.

  Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer med diabetes typ 2.

  Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Till detta examensarbete har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och CINAHL. De valda artiklarna har analyserats via integrerad analys.

  Resultat: I analysen identifierades fyra kategorier, sambandet mellan stödet från omgivningen och det egna ansvaret, att hålla sig motiverad, osäkerhet leder till brister i egenvården och effekter på livsstilen.

  Slutsats: Individer med diabetes typ 2 har olika erfarenhet kring egenvård. Sjuksköterskans roll är viktig för individernas egenvård och för att ett omvårdnadssystem ska kunna uppstå.

 • Bergström, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Qvarsell Kicsi, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mödrars och barnmorskors erfarenheter av eftervård2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:The time after childbirth is known as the most critical but also the most neglected time in every new mothers life. It is part of the midwifes’ task to care for the mother during the postnatal period and assess the need for follow-up. It has been shown that there are shortcomings and a need for development in the postpartum care. There are few or no studies which examines the strengths of the Swedish postpartum care.

  Purpose:To examine the experiences of postpartum care among midwifes and mothers.

  Method:Qualitative interviews with an inductive approach, which were analyzed with a qualitative content analysis. Four new mothers and four midwifes in a region in the south of Sweden were interviewed.

  Results:The mothers were mostly satisfied with the postpartum care but there was a wish for an earlier follow-up after birth and better breastfeeding support. The midwifes described that most mothers are feeling well and that there are no serious shortcomings with the postpartum care today. They do however wish for an earlier follow-up after birth in order to establish an individual plan of care for every family, more education and a better cooperation between different instances.

  Conclusion:The postpartum care has been designed in the same way for a long time and is inflexible with few resources. There is a need for improvement and development as well as a wish for more individualized care.

 • Svensson, My
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Huseinovic, Selma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans ledarskap inom hälso- och sjukvårdsteamet: -en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap inom ett vårdteam, där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Denna ledarskapsfunktion är inte alltid tydlig. Ett bristande ledarskap påverkar inte endast sjuksköterskan, utan även teamet och i vissa fall vårdkvaliteten.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors ledarskap i vårdteamet.

  Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar har sökts fram till resultatet genom databaserna Cinahl och PubMed.

  Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och åtta underkategorier. De tre huvudkategorierna är: att utvecklas inom ledarskapet, att ta ansvar som ledare och att bli accepterad som ledare.

  Slutsats: Vårt resultat belyser olika aspekter av ledarskapet, där sjuksköterskornas utveckling, ansvar och roll som lagledare var mest framträdande. Dock finns det olika faktorer som påverkar sjuksköterskornas ledarskap, till exempel osäkerhet och acceptans från teammedlemmarna. Utbildning inom ledarskap kan med fördel minska den oro som kan uppstå och därmed förbereda sjuksköterskan inför ledarrollen.

 • Nyblom, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rena rutiner räddar liv: En litteraturöversikt om sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett skadat nagelband har lika många bakterier som jordens invånare. Bakterier innebär stor riskfaktor för infektion, sjukdom och ibland död. Basala hygienrutiner innebär bland annat god handhygien, användande av arbetskläder samt skyddsutrustning. Sjuksköterskors ansvar är att upprätthålla basala hygienrutiner för att bidra till hög säkerhet och kvalité. Inom kommunal hälso- och sjukvård är det inte alltid lätt att bevara en säker vård med basala hygienrutiner, eftersom det ofta är gemensamma material och miljöer med många individer.

  Syfte: Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård.

  Metod: En integrerad litteraturstudie baserad på vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar från databaserna Cinahl och Pubmed. Kvalitetsgranskning utfördes med rangordningen ett till tre. De artiklar som uppnådde tillräckligt hög kvalitetsnivå, gick vidare till den integrerade analysen.

  Resultat: Det fanns flertalet faktorer som påverkade sjuksköterskors svårigheter att upprätthålla basala hygienrutiner men även faktorer som kunde möjliggöra upprätthållandet av basala hygienrutiner. Påverkande faktorer var till exempel tillgång till material samt ledningen intresse.

  Slutsats: Flertalet möjligheter för att förbättra sjuksköterskors upprätthållande kunde implementeras med hjälp av ledningens inflytande och engagemang. Kontinuerlig utbildning var av stor vikt för att kunna förbättra och upprätthålla basala hygienrutiner. Området kräver mer forskning för finna alternativa lösningar.

 • Karlsson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Engström Jansson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld från patienter på akutmottagning. Metod: En integrativ litteraturöversikt som baserats på 9 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning enligt SBU:s kvalitetgranskningsmallar. Resultat: Sex teman identifierades; mentala konsekvenser, fysiska konsekvenser, konsekvenser för arbetet, otillräckligt stöd, våld tolereras och rapportering undviks.Slutsats: Hot och våld kan ge fysiska och psykiska konsekvenser för sjuksköterskan. Det kan leda till att omvårdnadsarbetet och patientens vårdkvalité påverkas negativt. Otillräckligt stöd från sjukhusledningen leder till att sjuksköterskor undviker att rapportera incidenter och att våld tolereras. 

 • Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Schreyer, Hendrik
  Kalmar County Hospital.
  Woksepp, Hanna
  Kalmar County Hospital.
  Johansson, Therese
  Kalmar County Hospital.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Månsson, Alf
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Two-peaked increase of serum myosin heavy chain-α after triathlon suggests heart muscle cell death2019In: BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ISSN 2055-7647, Vol. 5, article id e000486Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective It has been suggested that the mechanism behind cardiac troponin elevation after strenuous exercise is passage through a cell membrane with changed permeability rather than myocardial cell death. We hypothesised that an increase of cardiac specific myosin heavy chain-alpha (MHC-α; 224 kDa compared with cardiac troponin T’s (cTnT) 37 kDa) could hardly be explained by passage through a cell membrane.

  Methods Blood samples were collected from 56 athletes (15 female, age 42.5±9.7, range 24–70 years) before, directly after and on days 1–8 after an Ironman. Biomarkers (C reactive protein (CRP), cTnT, creatinekinase (CK), MHC-α, myoglobin (MG), creatinine (C) and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NTproBNP) were measured.

  Results The course of MHC-α concentration (μg/L) was 1.33±0.53 (before), 2.57±0.78 (directly after), 1.51±0.53 (day 1), 2.74±0.55 (day 4) and 1.83±0.76 (day 6). Other biomarkers showed a one-peaked increase with maximal values either directly after the race or at day 1: cTnT 76 ±80 ng/L (12–440; reference<15), NT-proBNP 776±684 ng/L (92–4700; ref.<300), CK 68±55 μkat/L (5–280; ref.<1.9), MG 2088±2350 μg/L (130–17 000; ref.<72) and creatinine 100±20 μmol/L (74–161; ref.<100), CRP 49±23 mg/L(15–119; ref.<5).

  Conclusion MHC-α exhibited a two-peaked increase which could represent a first release from the cytosolic pool and later from cell necrosis. This is the first investigation of MHC-α plasma concentration afterexercise.

 • Kamm, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Persson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pappors upplevelse av oplanerat kejsarsnitt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: During 2016 in Sweden 7,9% of the childbirths was conducted by emergency ceasarian section. Not only the woman are affected by a emergency ceasasrian section, also the father that is put in a overwealming situation that bring worries not only for his partner but also for their unborn child. Research has been done of the woman in labour that ends with an unplanned ceasarian section but little is known of the fathers perspective of these events.

  Aim: To explore fathers experience of childbirth when their baby is being born by an unplanned ceasarian section.

  Method: Seven semi-structured interviews were conducted and analysed with qualitative content analysis.

  Findings: Fathers prepare for childbirth in many different ways. The behavior of the staff have great impact on the fathers. Fathers feels demands on supporting the women during labour. When a childbirth ends with a emergency ceasarian section fathers are faced with different emotions. Fathers experience diffuculties sharing the experience with the women and this affects their relationship even after the birth.

  Conclusion: There is a need to support and encourage the fathers so that their access and participation strengthens. Even though the father isn´t the patient he should be noted by health care staff so that he can support the woman but also to facilitate him during labour and strengthen him in his role of becoming a father. Midwifes has a large part in this not only during labour but also throughout pregnancy. 

 • Landt, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Vilka får prata om Sverige?: En studie om vilka nyhetskällor som får komma till tals i PBS Newshour, FOX News och CNN:s inslag om Sverige.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines which news sources gets to talk about Sweden in American news features about events in Sweden and if they give a positive or negative image of Sweden. I opted to examine three of the main news channels in the USA: PBS, FOX and CNN.  I examined, more specifically, the sources gender, nationality and ethnicity, and which social position and status they had. Furthermore I also examined whether the sources were verbal or non-verbal and if they were visible or anonymous. Lastly I did an analysis of whether the sources gave a positive or negative image of Sweden in the news features. To execute the study I used the quantitative content analysis as my method.

   

  The results of the study show that the majority of the sources, used in American news features about events in Sweden, were Swedish professional males, who gave a negative image of Sweden. The majority of the sources were also visible and verbal. A small amount of the sources were anonymous, and PBS only used visible sources. The result did not differentiate much between the news channels, except when it came to if the sources were verbal or non-verbal. Every source used in PBS were verbal and the majority of the sources in FOX were verbal. In CNN’s news features, however, the majority of the news sources were non-verbal. 

 • Viklund, Klara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Åkerman, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Guldkvinnorna med många identiteter: En kvalitativ studie om kvällspressens rapportering kring de olympiska spelen i Pyeongchang 2018.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The motive of our study was to examine the differences and the similarities between how tabloids write about male versus female cross-country skiing participants. The main focus was to examine their adversities and successes at the Olympics in Pyeongchang 2018. The study had two main questions to analyze this: “How does Swedish tabloids report about the female and male cross-country skiing teams at the Olympics in Pyeongchang 2018?” and “How do Swedish tabloids report about the setbacks and successes regarding the Swedish cross-country skiing teams at the Olympics in Pyeongchang 2018?”. The result of our discourse analysis showed us that the tabloids present the female national team’s performance differently to how they present the male national team's performance.

  We made a discourse analysis of nine different articles from the Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen. The tabloids write about the female national team’s performances and successes and they balance it by also writing about their setbacks. The reasoning we found as to why the tabloids writes about female athletes more in-depthly than the men is because there is a larger demand for it, owing to their huge success in the Olympics.In contrary, the articles about the male national team, the tabloids write about their setbacks without questioning underlying factors or previous training that could be the basis of their failures. The tabloids also choose to publish articles with more private themes when it comes to the female athletes. This does not occur in the articles about the male cross country national team. In the articles about the men, the tabloids choose not to include personal facts of any kind, all analysed articles deal instead with performance or setback related types of themes. 

 • Huang, Gang
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering. university.
  Distance measurement by means of phase radar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A distance measurement by means of phase is used in a scheme to locate a transmitter. The system consists of three antennas. There is a transmitter, that in a sense acts as a target, in terms of radar concepts. Two receivers are used to determine the distance needed to find the position of the transmitter in the 2D plane. The software LabVIEW is used in this study. The cable lengths are adapted to the measurement.

 • Arvidsson, Clara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Ekblad, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  "Det är en väldig kraft i henne. Även nu när hon har gått bort" : En kvalitativ studie om mordet på Kim Wall i Aftonbladet 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported about the murder of Kim Wall. The questions in focus were; how are Kim Wall and Peter Madsen being represented in Aftonbladet? And how are the representation of them changing throughout time? In the study we have made a discourse analysis where eleven news articles were analysed. The result is presented in themes of discourses constructed of Wall and Madsen in Aftonbladet. Our results showed that Kim Wall was represented as a helpless woman, a brave journalist and an invisible individual. Peter Madsen was represented as a talented inventor, a cold-hearted monster and a crazy man. The results also showed that the tabloid journalism Aftonbladet had about the murder of Kim Wall were in a sensational and detailed way. 

 • Modig, Madeleine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bengtsson, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Utanför läromedlets gränser: En kvalitativ studie om när mellanstadielärare väljer att lämna matematikläromedlet, och varför.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att kartlägga när lärare på mellanstadiet går utanför läromedlet, samt att ta reda på varför de väljer att göra detta. Vi vill också ta reda på i vilken utsträckning läromedlet används i planeringen av ett nytt arbetsområde.

   

  För att samla in data till vår studie, observerades och intervjuades fyra lärare som arbetar i årskurs 4-6. För att sedan analysera den empiri vi samlat in, ställdes den mot Vygotskijs sociokulturella perspektiv och variationsteorin. Resultatet vi tagit fram visar att det finns tillfällen då lärarna går utanför läromedlet, och att detta till stor del beror på att de anser att läromedlet inte räcker till för att bedriva den undervisning de önskar. Vi ser också att läromedlet lämnas då lärarna vill träna eleverna i att kommunicera och resonera kring matematik. Vad det gäller planering visar vårt resultat att läromedlet fungerar som en slags grundpelare i planeringsarbetet, där den används som riktlinje för ordningsföljd och matematiskt innehåll. Vidare visar vår analys att lärarnas arbetssätt samt tankar kring läromedlet och elevernas arbete, är starkt kopplat till både det sociokulturella perspektivet och variationsteorin. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning kring läromedelsanvändning och vi ser stora likheter mellan tidigare studier och den vi gjort.

 • Mellquist, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Curin Alvarez, Millaray
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  När 3+4 blir 8: En systematisk litteraturstudie om lågstadieelevers svårigheter med räkneförmågan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över forskning som belyser och identifierar lågstadieelevers svårigheter i räkneförmågan liksom de konsekvenser svårigheterna orsakar. Av 11 vetenskapliga publikationer, varav en rapport, en avhandling och resterande vetenskapliga artiklar, beskrivs räkneförmågan med hjälp av subkategorier. Av subkategorierna kan olika svårigheter, som relateras till lågstadieelevers räkneförmåga i addition, identifieras. De huvudsakliga svårigheterna kopplas till elevers kognition, t.ex. minnet och taluppfattning. Vidare beskrivs även konsekvenser utav att ha svårigheter i räkneförmågan. Forskningen belyser problem som lågstadieelever befinner sig i, men även långsiktiga problem som inte upptäcks förrän i äldre ålder. 

 • Lundkvist, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bild, Elina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kan vi räkna med digitaliseringen?: En systematisk litteraturstudie om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktygs funktion för deras lärande2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och syftar till att reda ut ifall ett visst hjälpmedel som pedagogiskt verktyg har vetenskapligt stöd. Mer specifikt ligger fokus på att svara på om det finns vetenskapligt stöd för att använda digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Målet är att svara på om integrering av digitala verktyg kan vara ett sätt för lärare att tillhandahålla specialundervisning till elever i särskilda utbildningsbehov i matematik inom ramen för den ordinarie klassrumsundervisningen. Studien har fyra fokus: Den specifika elevgrupp som studien undersöker, digitala verktyg och dess funktion kopplat till matematikundervisningen, relationen mellan elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktyg och slutligen teoretiska perspektiv i tidigare forskning. Totalt har 19 vetenskapliga publikationer valts ut och analyserats noggrant och strukturerat för att på ett tillförlitligt sätt sammanfatta forskning om digitala verktyg för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Resultatet tyder på att det kan finnas fördelar med att integrera digitala verktyg med målet att stödja elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Begreppet elever i särskilda utbildningsbehov i matematik är komplext och omfattar en lång rad olika svårigheter och behov. Dock finns det ett tydligt samband mellan ett stort antal behov hos berörda elever och funktioner hos digitala verktyg. Det tyder på att det finns vetenskapligt stöd för digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

 • Axelsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bengtsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kan vi lösa det med bråk?: En systematisk litteraturstudie om komplexiteten och utmaningarna med bråkräkning i lågstadiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie i matematikdidaktik syftar till att beskriva den komplexitet som bråkräkning innebär för såväl lärare som elever i grundskolans lägre årskurser. Studien har sin grund i 14 olika vetenskapliga publikationer som analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att kunna svara på studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar att bråkräkning är ett komplext arbetsområde som kräver att läraren besitter såväl ämneskunskaper som pedagogiska kunskaper och kan nyttja dem på rätt sätt. Resultatet framhåller även betydelsen av en varierad undervisning.

 • Bertilsson, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Elever och motivation: En studie om vad som driver elever på estetiska programmet till att spela musik.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Jonsson, Malinn
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Subtraktion i vardagsanknutna textuppgifter: En läromedelsanalys om kritiska aspekter och den vardagsankutna kontextens relevans2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att, genom en läromedelsanalys, belysa hur kritiska aspekter i subtraktion synliggörs och varieras med hjälp av vardagsanknutna textuppgifter i tre olika läromedel: Mattespanarna 4A, Alfa matematikboken och Koll på matematik 4A. Med avstamp i variationsteorin, analyserades de kritiska aspekterna i subtraktion medan vardagsanknytningens relevans analyserades utifrån Meyer, Dekker och Querelles (2001) kriterier för en kontext av god kvalitet.

  Resultatet visade att de kritiska aspekterna som finns i subtraktion synliggörs genom olika räknemetoder, något som visade sig vara en röd tråd genom alla tre läromedel. Vardagsanknytningen i de olika läromedlen uppfyllde till största del kriterierna, men det egentliga syftet med vardags-anknytningen diskuterades sedan.

  Läromedelsanalysen bidrar således till att belysa vilka kritiska aspekter som finns i subtraktion, hur de och den vardagsanknutna kontexten synliggör och skapar hinder/möjligheter i läromedlen och ifrågasätter sedan varför en vardagsanknytning är relevant. Studien förstärker också innebörden av det väsentliga arbete matematikläraren utför och ansvarar för. 

 • Peltonen, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Sociala interaktioner på sociala medier: En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. Undersökningens empiri består av 240 publiceringar, hämtade från fyra olika Instagramkonton. Resultatet av den empiriska undersökningen visar på att interaktionen mellan artist och fans ofta är ensidig samt styrs av artisten, fans ger respons direkt kopplat till det som publiceras på artisternas konton och de får sällan svar på det de skriver till artisterna. Fansen får en varierande inblick i vilka artisterna är privat och vad de gör på sin fritid, och fansens engagemang är också som störst vid publiceringar som på detta sätt är kopplade till artisternas privatliv. Fansen kan sägas ha en bred kännedom om musikartisten som de är intresserade av, medan det står oklart huruvida musikartisten har kännedom om vilka deras fans är. Den interaktion som förekommer mellan fansen handlar närmast uteslutande om att de tipsar varandra om sådant som har publicerats på artisternas konton, utöver detta förekommer sällan någon annan form av interaktion fansen emellan.

 • Halvardsson, Victor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Det politiska självförtroendet: En statistisk undersökning av förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay studies what is affecting the Swedish people’s trust in the country’spoliticians, police and legal system. This was done by conducting multiple regressionanalyses in SPSS, using the Swedish survey data from the 2016 Europen Social Survey.To determine what is affecting this kind of trust, this study used Caroline McEyvoy’sdefinition of political efficacy from her studies of people’s view on the EuropeanUnion. The theories being used are Robert Putnam’s definition of the social capital,deriving from his studies in Italy and the United States, together with Ola Listhaug’sand Arthur Miller’s theory on how people’s evaluation of the government’sperformance affects their political support.The results show that people’s trust in Sweden’s politicians, police and legal system is,to a varying degree, significantly affected by their political efficacy, social trust andreligious attendance. Across all instances people’s evaluation of the government’sperformance were found to have the strongest effect.

 • Nordin, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Sverige & Nato: En studie av svenska Nato-samarbeten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions three Swedish governments identified concerning three decisions of cooperation with NATO, and to understand these decisions with constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first was the decision to join Partnership for Peace in 1994. The second decision was to join the Euro-Atlantic Partnership Council in 1997. The third decision was to join a host nation support with NATO in 2016. The analysis showed that problems regarding PfP was an unpredictable security situation, caused by the fall of the Soviet Union. This gave rise to new conflicts, e.g. the conflict in Yugoslavia. Russia was identified as a problem also regarding the EAPC, caused by a Russian superpower identity. Problems identified before joining the HNS was that Russia was aggressive and annexed the Ukrainian peninsula Crimea in 2014. This was caused by the Russian leadership prioritizing the defence sector.

  The identified problems and causes can be understood with the theory of hard power, since the Russian hard power resources are wielded both within and outside of Russia. Constructivism is useful to understand what solutions the governments proposed, since they often express an ambition to build a common identity, while keeping the Swedish identity as non-aligned. Also, soft power resources made the alliance more attractive for the Swedish governments.

 • Areström, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Demokrati i Thailand: En studie om Thailands möjlighet till en konsoliderad demokrati2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to examine and analyze how the political situation in Thailand looks like and what conditions Thailand has to become a consolidated democracy. This is achieved via a theoretical case study where Linz and Stepans five arenas of consolidated democracy is the center. This theory has been applied to the current political situation in Thailand to get to a conclusion on what the democratic situation actually looks like. In the end this essay comes to the conclusion that the democratic future of Thailand looks really dark and that the conditions for a possible consolidated democracy in the near future are really bad. The main reason for this dark democratic future is the current government and there unwillingnes to adept to a democratic system.