lnu.sePublications
4567 301 - 342 of 342
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Larsen, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Spång, Camilla
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Man vill inte bli en mänsklig version av en digital tjänst": en studie om turistbyråns avveckling i Uppsala och Malmö2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The study began out of curiosity to research stakeholders perception about decommissioning

  visitors centers in Sweden. Decommissioning visitors centers is an ongoing trend caused by the

  change in visitor behaviour. A major cause to this change is the new information- and

  communication technologies such as more advanced digital platforms. Through an inductive

  research approach and a qualitative research method have we studied the phenomenon

  decommissioning of visitor centers. The empirical material is gathered through unstructured

  telephone interviews with relevant stakeholders. We concluded that stakeholders at both

  destinations have experienced a greater responsibility for the hospitality given. They also got

  the impression that visitors do not gain enough essential information upon arrival and gets

  baffled by this lack of information. In addition to this, the result of the study indicates a blurred

  line around who is responsible for the personal and the digital hospitality at the destinations.

  The confusion about who's in charge for handing out tourism information is present at both

  destinations.

 • Jensen, Cajsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Damberg Samuelsson, Filippa
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Digitala verktyg i en kvalitativ matematikundervisning: Utveckling av lärares digitala kompetens2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Informationsflödet i vårt samhälle blir allt mer digitalt och utvecklas snabbt. Även teknik utvecklas och yrken som finns idag fanns inte för tio år sedan. Även skolans och lärares roll har därför påverkats av digitaliseringen och elevers digitala kompetens ska grundläggas i skolan. Lärares yrkesroll har därför blivit mer komplex och andra krav ställs på lärares tekniska kunskaper. Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig därför på lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisning. Studien undersöker om det finns vetenskapligt stöd för om digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet. Vidare undersöker studien om det finns tidigare forskning på hur lärare kan utveckla sin digitala kompetens i relation till de professionella krav som finns på lärare i arbete med digitala verktyg. Som stöd för att besvara forskningsfrågorna har 10 vetenskapliga artiklar valts ut, för att sedan analyseras för att hitta olika teman för sammanställning av ett resultat. Sammanställningen av insamlat material resulterade i flera exempel på verktyg som kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning. Resultatet innehåller exempel på både hårdvara och mjukvara som kan stödja lärares arbete. Det finns även stöd för att ramverken Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) och Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) kan utveckla lärares digitala kompetens i relation till undervisning. Slutsatsen kan dras att digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning om lärare använder det som ett komplement eller som ett hjälpmedel.

 • Johansson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hellner, Jenny
  Räkna med mig!: En systematisk litteraturstudie om styrkor och svagheter med konkret material i matematikundervisning och inom taluppfattning2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på konkret material i matematikundervisning och inom taluppfattning. Syftet med studien är att beskriva vad forskning anser är av vikt vid användandet av konkret material i matematikundervisningen och inom taluppfattning. Studien bygger på 11 vetenskapliga publikationer som valts ut och strukturerats för en innehållsanalys i ett kategoriseringsschema där vetenskaplig forskning om konkret material analyserats och sammanfattats. Publikationerna som studien bygger på har även analyserats utifrån teoretiska utgångspunkter och ramverk då detta påverkar studiens utfall. Resultatet tyder på att det finns både styrkor och svagheter med användandet av konkret material både generellt i matematikundervisning och inom taluppfattning. De generella styrkor som beskrivs är att konkret material förbättrar inlärning, väcker elevers intresse, att det passar alla elever samt utvecklar fler strategier och metoder. Styrkor inom taluppfattning är bland annat att elever utvecklar förståelse för en-till-en samt lättare förståelse för tal och matematiska beräkningar. De generella svagheter som beskrivs är lärares bristande kunskap om konkret material, materialet kan leda till missförstånd och förvirring hos elever, det är barnsligt och materialet i sig leder inte till garanterad kunskap. Svagheter inom taluppfattning är bland annat att lärare använder tiobasmaterial för både positiva och negativa tal, elever har svårt att förstå tals relativa storlek och dess position på tallinjen. När lärare ska använda konkret material i sin undervisning behöver de ha ett tydligt syfte och mål. De behöver även kunskap om vad, hur och varför materialet ska användas. Lärare behöver överväga styrkorna och svagheterna med det konkreta material de avser använda.

 • Waxegård, Isabella
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Turesson, Felicia
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hur behandlas sambandet mellan bråk- och decimaltal utifrån avgörande aspekter?: En läromedelsgranskning för årskurs 52020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie består av en läromedelsgranskning där sambandet mellan bråk- och decimaltal är i fokus. Granskningen genomfördes med hjälp av en komparativ analys för att finna hur läromedlen hanterar samt behandlar området utifrån kända avgörande aspekter, även kallat svårigheter. Utifrån tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt skapades studiens kartläggningsmaterial, i form av fyra analysscheman, som ligger till grund för resultatet i studien. Resultatet besvarade studiens tre forskningsfrågor; Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom bråktal? Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom decimaltal? Hur behandlas sambandet mellan bråk- och decimaltal i läromedel och i vilken utsträckning möjliggör behandlingen för eleverna att urskilja de avgörande aspekterna? Resultatet visar på att de båda läromedlen hanterar och behandlar det valda området genom variation, men då på olika sätt, såsom antal representationer, uppgifter och strukturer, vilket både kan leda till positiva och negativa fördelar. Detta resulterar även i att en lärare måste vara uppmärksam på hur läromedlens innehåll är uppbyggda och hur det specifika innehållet anpassas till en elevgrupp. 

 • Lindvall, Sonja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Sandström, Margita
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Algebra i läromedel på mellanstadiet: En komparativ analys av läromedels introduktion inom området algebra med variabler.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en läromedelsanalys som granskar introduktionen av algebra med variabler i tre läromedel för årskurs 5: Koll på Matematik 5B, Favorit Matematik 5A och Mattespanarna 5A. Studiens syfte är att studera introduktionen av området algebra med variabler i årskurs 5, särskilt avseende utrymme, representationsformer och samspelet mellan text och bild. Tre frågeställningar togs fram för granskningen: Hur stort utrymme får introduktionen av området algebra med variabler i förhållande till helheten av läromedlet? Vilken eller vilka representationsformer används i uppgifter vid introduktion av algebra med variabler? På vilket sätt samspelar text och bild med varandra vid introduktion av algebra med variabler i läromedlen? Metoden var av en komparativ design i form av en flerfallsstudie för att finna möjliga likheter och skillnader mellan läromedlen. Ramverk skapades för att finna likheter och skillnader mellan läromedlen. Resultatet visar att: algebra med variabler får mellan 2–20 procent av det totala utrymmet i läromedlen; de tre mest förekommande representationsformerna är verbal, bildlig och symbolisk; det mest förekommande samspelet mellan text och bild är när bilden behövs till texten för att lösa uppgiften. Slutsatsen blir att de tre läromedlen skiljer sig åt avseende hur mycket utrymme som ges till området algebra med variabler; från relativt litet utrymme med endast två procent till relativt mycket utrymme med 20 procent. De representationsformer som finns i läromedlen ger eleverna en möjlighet för att skapa sig en konkret förståelse, vid introduktionen av algebra med variabler, i det sociala samspelet mellan eleverna samt mellan elever och lärare.

 • Palmér, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics. Dalarna University, Sweden.
  Björklund, Camilla
  University of Gothenburg, Sweden.
  Toddlers exploring structural elements in play2020In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Uffe Thomas Jankvist, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Michiel Veldhuis, Utrecht, the Netherlands: European Society for Research in Mathematics Education, 2020, p. 2331-2338Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is on possibilities for children to discern elements of structure and to develop structural awareness through play. In Sweden, preschool is part of the education system why teaching is to be conducted. At the same time, play is to be promoted and consciously used. In this paper, we explore possibilities for the youngest preschool children (2-3-yearolds) to discern structural elements in a rule-based play. In the example, discerning structural elements becomes of importance for being able to participate proficiently in the play. As such, the example shows that a conscious use of play may promote toddlers’ development of structural awareness which in turn is of importance for further mathematical learning and for their participating in the play.

 • Krainer, Konrad
  et al.
  University of Klagenfurt, Austria.
  Palmér, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Jaworski, Barbara
  Loughborough University, UK.
  Prediger, Susanne
  Technische Universität Dortmund, Germany.
  Boero, Paolo
  Università di Genova, Italy.
  Modeste, Simon
  Université de Montpellier, France.
  Dreyfys, Tommy
  Tel Aviv University, Israel.
  Žalská, Jana
  Charles University in Prague, Czech Republic.
  ERME anniversary panel on the occasion of the 20th birthday of the European Society for Research in Mathematics Education2020In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Uffe Thomas Jankvist, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Michiel Veldhuis, European Society for Research in Mathematics Education, 2020, p. 81-98Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The general aim of the panel was to offer a reflection on the genesis and the contribution of the European Society for Research in Mathematics Education (ERME) to research in mathematics education, regarding its past, present and future. After a short introduction, the panel focused on three topics: The ERME society, presenting a historical and present view; YERME and YESS, highlighting history and current developments related to supporting young researchers; the ERME book, focusing on its evolution, spirit and results. Each topic started with an input by two panel members who also answered questions by participants of CERME 11 sent in advance or raised during the panel. The panel was concluded by the president and the two co-chairs of the panel.

 • Elisson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig framställning i årskurs 1–3: Lärarperspektiv på stödstrukturer i svenskämnet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien studerar hur lärare i årskurs 1–3 säger att de förbereder och stöttar sina elever inför och under muntliga framställningar. Fem lärare har intervjuats om vilka stödstrukturer de använder sig av under lektioner med fokus på muntlig framställning. Som en teoretisk bakgrund och analysverktyg kommer studien använda sig av ett sociokulturellt perspektiv, och särskilt begreppet scaffolding (stödstrukturer). Resultatet kategoriseras som antingen yttre eller inre stödstrukturer. Inre stödstrukturer behandlar det läraren gör för att stärka elevens självkänsla och bygga upp ett tryggt klassrumsklimat, medan de yttre stödstrukturerna innebär att läraren använder sig av mer konkreta hjälpmedel för att stötta eleverna att bli bättre och tryggare talare. De tydligaste stödstrukturerna lärarna i studien använder är: att förhålla sig till elevens proximala utvecklingszon, att modellera och ge eleverna strategier samt att ge återkoppling på elevernas muntliga framställningar, lärarna använder även stödstrukturer som syftar till att skapa ett gott klassrumsklimat.

 • Nordliden, Petter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Didrik Sjöbladh, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Måste det alltid bråkas med bråk?: En systematisk litteraturstudie om stambråkets betydelse i matematikundervisningen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av forskning identifiera avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i grundskolans matematikundervisning. Studien baseras på elva vetenskapliga artiklar som bearbetats systematiskt med hjälp av innehållsanalys för att besvara forsknings-frågorna om vilka avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av stambråk samt vilka framgångsrika undervisningsstrategier som finns. Forskningen visar att areamodellen som representationsform dominerar undervisningen av bråk vilket innebär att stambråk får lite plats i undervisningen. Stambråket är en viktig del för att kunna tillägna sig avgörande faktorer av bråk. Resultatet visar att en undervisning med linear measurement (linjära representationsformer) betonar stambråkets roll som tolkningsverktyg för att kunna jämföra andra bråk samt det omvända förhållandet där en större nämnare utgör en mindre andel. Resultatet visar också att undervisningen av stambråk etablerar grundläggande principer för rationella tal och mer avancerade matematiska områden som proportionalitet och algebra. Därmed är lärares val av undervisningsstrategier och representationsformer samt deras kunskaper inom dessa områden vitala för vad eleverna kan tillägna sig i samband med bråkundervisningen.

 • Memedi, Mirnes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Dahlgren, Susan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Sambandet mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieelever i årskurs 32020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to make a quantitative data collection to investigate the relationship between social media usage, time spent gaming, time spent studying and stress of upper secondary school students in grade 3. Two survey methods which were used in the study were Social Media Addiction Scale (SMAS) and Perceived Stress Scale (PSS) and two questions concerning time spent gaming and time spent on homework. 

       The result showed no significant correlations to support the hypotheses except for women but as they were underrepresented the correlation was insignificant. According to the results as for the relationship between social media usage, time spent gaming, time spent studying and stress of upper secondary school students for men and women a medium strong positive correlation (r=.556) between social media usage and time spent on homework was found in the study which implies that the more social media usage for women, the more time spent studying. Future research should consider quantitative longitudinal studies for broader analyses. Qualitative studies with interviews would help achieving a deeper analysis in the field.

 • Hasic, Jasmina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Syliane, Duval
  Vad driver oss till att vilja vara fysiskt aktiva?: En kvantitativ studie om inre motivation, self-efficacy och fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Borg, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Demberg, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Matematikängslan: En systematisk litteraturstudie om matematikängslans orsaksfaktorer och påverkan på elever i de tidiga skolåren2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie undersöker matematikängslan hos elever i de tidiga skolåren. Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur matematikängslan påverkar elever i de tidiga skolåren samt hur matematikängslan kan uppstå. Frågeställningar begränsar området till tidigare forskning gällande matematikängslan, dess orsaksfaktorer och påverkan. Med hjälp av en innehållsanalys kan den forskning som används i studien kartläggas via ett kategoriseringsschema. Resultatet visar att matematikängslan existerar hos elever i de tidiga skolåren. Orsaker till att elever utvecklar matematikängslan kan bero på låg self efficacy och påverkan från individer i deras omgivning. Vidare visar resultatet att matematikängslan kan påverka elevers prestation på olika sätt inom olika matematiska områden. Exempelvis genom ett negativt påverkat arbetsminne. Dessutom kan matematikängslan leda till ett undvikande av matematik, både inom utbildning och i vardagliga sammanhang. Slutsatsen av studien visar på ett samband mellan matematikängslans orsaksfaktorer och dess påverkan på elevers prestation. Därav bör matematikängslan uppmärksammas i de tidiga skolåren.

 • Jörgensen, Signe Rie Friis
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Karaman, Mahir
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Upplevelsen av att få en ADHD-diagnos som vuxen: En kvalitativ studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of the study is to see how different it can be to live with an ADHD, as well as how different it is to manage to get an ADHD diagnosis in adulthood. The information is gathered through several qualitative interviews with open questions. The thesis is based on a qualitative study and is based on five interviews with participants, who have been diagnosed in adulthood. The results show that the participants have different experiences of the symptoms and difficulties associated with the diagnosis. The usual symptoms such as attention disorders, impulsivity and hyperactivity are described in different ways by the different participants. Also, how different participants have experienced getting the diagnosis, and the importance of getting help. The conclusion is that the diagnosis manifests itself differently depending on the individual, and that more knowledge is needed and the subject needs attention.

 • Fransson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Det ornerade bronset och dess griftefärd2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. The spiral motifs on beltplates and the ships on the bronze razors, for example, have played a significant part in bronze age life. The same could be said of the plastic ornamentation on the horse headed razors from period II-III. The grave goods from the danish oakcoffin burials could possibly be seen as something connected with sunpriestesses. The few gravegoods coming from the swedish cremation graves could be viewed as a consequence of larger villagers appearing during the late bronze age.

 • Isaksson, Mathilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Westerholm, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Planerad fysisk aktivitet i förskolan.: En kvalitativ studie om förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to elucidate four preschool teachers' views on planned physical activity and how they describe that they work with it in preschool. Three issues were formulated based on the purpose and these are: how do preschool teachers see the concept of planned physical activity, how do preschool teachers describe that they use planned physical activity and what impact the preschool teachers experience that planned physical activity can have on the working environment in preschool. The purpose and the questions were designed from a phenomenological perspective as the study is based on the experiences of preschool teachers. The study is based on a qualitative approach where four preschool teachers at different preschools in Sweden have been interviewed. The result shows that the preschool teachers have different views on physical activity in the preschool as they define the concept in different ways. In addition, it appears that they have different purposes with the planned physical activity in the business. Preschool teachers also work with planned physical activity in different ways where some use the outdoor environment and children's free play while others have planned gym passes indoors. It also appears in the result that planned physical activity can affect the working climate in the business.

 • Hernström, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Frinäs, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller på mödrahälsovården: En netnografisk studie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Overweight and underweight in pregnant women are linked to increased risks in mother and child. Maternal health care offers pregnant women support to increase their possibilities for a limited weight gain or motivation for a healthy weight gain during pregnancy. Knowledge of what can happen to the woman and the child in an unhealthy lifestyle, eg in weight problems, is known to midwives but talking about these problems is sensitive. Therefore, it may be important to find out how pregnant women with different types of weight problems experience weight controls at maternal health care.

  Aim: The aim of the study was to elucidate pregnant women’s experience of weight controls and conversations about weight in maternal health care.  

  Method: A netnographic method has been used. The authors have acted as observers and conducted a hidden study on nine discussion threads on the internet where pregnant women share their experiences with each other. The data was analyzed using Kozinet's method for netnography and qualitative analysis.

  Outcome: Many of the women take offense when the midwife talks about their weight and feels that the midwife "nags" and lectures in a condescending manner. Some women understand why it is important for the midwife to talk about weight and understand the risks of too high and too low BMI. Many women, on the other hand, do not seem to understand the risks and are instead offended by the midwife talking about the weight at every visit. Some women write that because of the midwife's way of talking about the weight controls there has been a relapse in their eating disorder behaviors.

  Conclusion: The pregnant women in the study feel that much focus is placed on conversations and controls regarding weight and weight gain. They experience the midwife as repetitive and lecturing in order to give them a bad conscience. Educating more midwives in MI and ensuring that there is enough time to use this method is important so that the midwife can best meet women's needs for support and information.

 • Andelius, Rebecca
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Linnér, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Laborativa arbetssätt inom matematikundervisningen: En systematisk litteraturstudie om betydelsen av laborativa arbetssätt med taluppfattning i fokus2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en systematisk litteraturstudie om betydelsen av laborativa arbetssätt för effektiv utveckling av elevers taluppfattning. Syftet med denna studie är att synliggöra om och hur laborativa arbetssätt gynnar mellanstadieelevers taluppfattning utifrån ett konstruktivistisk synsätt. Den konstruktivistiska utgångspunkten grundar sig i Piagets tankar kring huruvida varje individ konstruerar och uppfattar sin egen verklighet genom egna erfarenheter och upplevelser. Studien tar stöd från åtta olika vetenskapliga publikationer som alla har analyserats utifrån vår vetenskapliga utgångspunkt, konstruktivism. För att besvara de frågeställningar som studien presenterar har kategoriseringar gjorts utifrån en innehållsanalys. Studiens kategorier; ett arbetssätt för alla, främja taluppfattning, variation för effektivitet. Resultatet indikerar på att laborativa arbetssätt är av effektiv karaktär om dessa används på ett verklighetsnära och konkret sätt kopplat till lärandemål. Resultatet i relation till analys och diskussion framställer nödvändiga och effektiva laborativa verktyg för att utveckla elevers taluppfattning. 

 • Tomaszewski, Cezary
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Skillnad i Musik Då och Nu: En jämförelse av musik med 50 års skillnad i mellan.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsatts handlar om en jämförelse av musik med 50 års skillnad i mellan.Jag kommer använda mig av David Gibsons 11 aspekter, tagna ur hans bok The Art Of Producing,1 och applicera dom på 2 låtar från olika tidsepoker. Dessa aspekter fungerar som byggstenar för musikproducenter och används för att bryta upp en låt i olika delar som man sedan förbättrar för att så småningom skapa en hitsingel. Jag kommer att använda samma byggstenar men att jag istället jämför musikaliska kvalitéer mot varandra för att få fram skildringar efter 50 år. Därför har jag valt en låt från 1968 samt 2018 som en grund fört denna studie.

 • Nyberg, Sonny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Thåström- och Metallicafans: En intervjustudie.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose with this report is to analyse and to immerse the difference or similarities of fans to different artist and bands. The data I use in this report are based on answers from interviews with six different fans. 3 for each artist/band. I compare the answers with required reading and other literature within this field of work. To briefly round up and to summarize my work is that the difference between the fans are not that big as I expected.

 • Montén, Jacob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Sun Studio: Inspelningsteknik och sound2019Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som handlar om Sun Studio under 1950 talet i USA, hur studion kom till och om dess grundare Sam Phillips och de tekniska tillgångarna och begränsningar som skapade ”soundet” för Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ike Turner och många fler. Sam Phillips producerade många tidlösa inspelningar med ljudkaraktäristiska egenskaper som eftertraktas än idag.

  Med hjälp av litteratur-, ljud- och bildanalys beskriver jag hur musikern och producenten bakom musiken skapade det så kallade ”Sun Soundet”. Ett uppvaknande i musikvärlden för den afroamerikanska musiken hade skett och ingen skulle få hindra Phillips från att göra den hörd.

  För att besvara mina frågeställningar har texter, tidigare forskning och videomaterial analyserats. Genom den hermeneutiska metoden har intervjumaterial och dokumentärer varit en viktig källa i denna studie.

 • Håkansson, Moa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett växande antal barn och tonåringar i världen drabbas idag av diabetes typ 1. Föräldrar till tonåringar med diabetes typ 1 vill ofta behålla ansvaret för egenvården. Detta blir således uppbyggnaden av litteraturstudiens problem. Studiens teoretiska förankring finns i Orems egenvårdsteori där sjuksköterskans uppgift är att skapa en vårdplan som främjar den enskilda individens förmåga till självständig egenvård. Syfte: Syftet var att belysa tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed och sammanlagt nio relevanta artiklar framkom. Dessa granskades relaterat till deras kvalitet, analyserades sedan utifrån integrerad analys och ingick i litteraturstudiens resultat. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Känslan av att vara annorlunda, Hinder för självständighet och Möjligheter till självständighet. Känslan av att vara annorlunda innebar att tonåringarna inte kände att de passade in bland andra jämnåriga och att detta förvärrades när de var tvungna att genomföra sin egenvård i sociala sammanhang. Gällande hinder för självständighet uttryckte vissa tonåringar att deras föräldrar lade sig i egenvården och att det var en faktor som hindrade tonåringarnas självständighet. Möjligheter till självständighet innebar att tonåringarna fick möjlighet att testa sig fram på egen hand och fatta egna beslut, då föräldrarna vågade släppa taget om dem. Slutsats: För att tonåringarna ska ha möjlighet att bli mer självständiga i sin egenvård, bör sjuksköterskor ge individanpassat stöd till tonåringen och dennes föräldrar. Samtidigt bör sjuksköterskor förmedla information till omgivningen för att öka dess förståelse för vad diabetes innebär. 

 • Bergquist, Fanny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Zirnsack, Ronja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Nyhetsvärdering: två sidor av samma mynt: En kvantitativ studie om Kristianstadsbladets nyhetsvärdering i tryckt tidning respektive webbsida2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a world where technology and especially digital communications are rapidly evolving, but we rarely think about how or what this development affects. The aim of this bachelor study was to examine whether any differences in news value could be found between the digital and printed versions of a local newspaper, Kristianstadsbladet, as well as the causes for such differences.

  Using the quantitative method, we coded all 1,230 local news articles (585 printed and 645 digital) from Kristianstadsbladet’s printed paper and website versions, from 2019-11-11 to 2019-11-29, with excluding days of Saturday’s and Sunday’s. Our results showed that our main hypothesis did not quite agree with our results since news value was largely the same on both platforms. Kristianstadsbladet published the same amount of subject categorys in percentage terms, except the subject “Lifestyle” which got more space on their website than in their printed paper. We also concluded that digitalization of mass media is one of the biggest reasons for Kristianstadsbladet to publish the same local news on both their platforms due to modern technology.

 • Malin, Thorén
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  En oumbärlig tillgång?: En studie av föräldraskapets betydelse inom svensk ungdomsishockey2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föräldrar innehar en viktig roll i barnens idrottande. Samtidigt som omfattande idrottsforskning har kunnat påvisa vikten av föräldrastöd, har föräldrapress blivit ett allt mer omdebatterat ämne. Idrottsföräldrar, och i synnerhet ishockeyföräldrar, har under senare år porträtterats som problematiska. För att skapa en större förståelse för ishockeyföräldrar, ämnar följande studie belysa föräldraskapets betydelse inom svensk ungdomsishockey. Mer precist syftar studien till att undersöka hur föräldrar till elitsatsande pojkishockeyspelare ser på föräldrarollen jämte dess förutsättningar och konsekvenser för sönernas ishockeyspelande. Arbetet genomfördes i form av en intervjustudie, i vilken tio föräldrar hemmahörande i södra Sverige deltog. Datan samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilka pågick i 60–90 minuter.    Resultatet visar att föräldrarna har en stark, eller mycket stark, idrottshabitus. Föräldrarna har således en gedigen idrottslig bakgrund, vilken i stor utsträckning avspeglar sig i den aktiva livsstil som föräldrarna har idag. Flertalet familjer identifierar sig som ”ishockeyfamiljer” och föräldrarna ägnar i regel mellan 15–30 timmar i veckan åt sönernas ishockey. Vanligtvis prioriteras sällan, eller aldrig, sönernas ishockey bort och den gemensamma vardagen anpassas sålunda utefter sönernas ishockey. Rollen som ishockeyförälder tros vara oerhört betydelsefull och flertalet föräldrar uppger att det vore omöjligt för barnen att spela ishockey utan deras hjälp.

 • Hermelin, Cornelia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Oj, är du redan klar? Du får vänta på dina klasskamrater: En systematisk litteraturstudie om hur läraren påverkar elever med fallenhet i matematik2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att beskriva hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet samt vilka stödinsatser som kan sättas in för att bidra till utveckling hos dessa elever inom matematikämnet. Vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats utifrån vald teori och forskningsfrågor för att få fram relevant forskning kring det aktuella ämnet. Resultatet visar att lärarens roll har en stor betydelse för utvecklingen hos elever med fallenhet. Läraren ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse samt ge utmanande uppgifter för att skapa motivation och möta deras behov. Resultatet visar även att stödinsatser såsom differentiering, acceleration och berikning är dem som framstår som mest främjande för elever med fallenhet i matematik. 

 • Löfstrand, Angelika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Rönngren, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Språkets roll i textbaserade matematiska problemlösningar: En systematisk litteraturstudie 2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie vars centrala utgångspunkt fokuserar på språkets roll i textbaserade problemlösningsuppgifter inom matematiken. Detta sker ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med den här studien är således att synliggöra språkets roll hos elever i textbaserade problemlösningsuppgifter i mellanstadiet, samt vilka språkliga verktyg det finns. Studiens resultat baseras på 10 vetenskapliga publikationer som kategoriserats utifrån det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat visar att språket har en betydelsefull roll i elevers förmåga och möjligheter i att förstå problemlösningsuppgifter. Det framgår även i resultatet att det finns viktiga verktyg och modeller för att hjälpa elever som stöter på språkliga barriärer i undervisningen i matematik.

 • Andersson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Fiedler, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Är inkluderingen inkluderad?: En läromedelsgranskning av inkluderingsfrämjande aktiviteter i lärarhandledningar för matematik åk 42020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna läromedelsgranskning var att undersöka hur ett inkluderande aktivitetsförslag i matematik kunde se ut, samt hur frekvent inkludering förekom i aktivitetsförslagen hos två lärarhandledningar för matematik åk 4.

  För att kartlägga inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag togs ett ramverk fram utifrån tidigare forskning och den sociokulturella teorin. Kategorierna ‘samarbete’, ‘variation i representationsformer’ samt ‘metakognition’ blev således ledorden för ett inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag.

  Resultatet visade att aktivitetsförslagen som innehöll någon form av de inkluderingsfrämjande kategorierna kunde se mycket olika ut. De aktivitetsförslag som gav mest stöd i alla tre kategorier utmärkte sig genom att vara mer omfattande och gav gedigna instruktioner till läraren. Resultatet visade även att aktivitetsförslagen i de två undersökta lärarhandledningarna ofta innehöll någon form av inkluderande inslag. Det var enbart 5-7 % av aktivitetsförslagen som helt saknade inkluderingsstöd.

  Genom analysen blev det tydligt vad som fattades i aktivitetsförslagen och hur de kunde formas för att förstärka inkluderingen. Med detta kan studien ge läraren uppslag för hur aktiviteter kan anpassas för att göra matematikundervisningen mer inkluderande. 

 • Eriksson, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lejon, Cajsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-tarmkanalen: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stomi belägen i mag-tarmkanalen anläggs då tunn- eller tjocktarm drabbats av sjukdom eller skada. Genom operation läggs tarmen ut på buken vilket resulterar i att avföring töms okontrollerat i en stomipåse som fästs på magen. Patienten behöver anpassa sig till den förändring det innebär, både fysiskt, psykiskt och socialt. För att möta patientens behov behövs kunskap om patientens dagliga liv med stomi.

  Syftet: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-tarmkanalen.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån 11 vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl och PubMed. Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys användes för analys.

  Resultat: Att leva med stomi tog sig uttryck i många olika känslor, både positiva och negativa reaktioner framkom. Majoriteten av patienterna påtalade vikten av att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Det gjorde livet mer hanterbart. För många fanns stöd hos familjen medan andra upplevde nära relationer som påfrestande. Patienter saknade emotionellt stöd och information om stomivård från sjukvården.

  Slutsats: Det saknades stöd och information från sjukvården där patientens fysiska, psykiska och sociala behov inte tillgodosågs. Trygghet infann sig då vetskap om att en vårdkontakt kunde nås, gärna i form av en stomisköterska. Det talar för att tillgängligheten till stomisköterskor bör ökas.

 • Barnesjö, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mattsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  VAD HÄNDER NÄR HJÄRNTUMÖREN ÄR BESEGRAD?: - En litteraturstudie om livskvalitéten efter en hjärntumör i unga år.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas drygt 300,000 barn av cancer i världen och en av de vanligaste sorterna är hjärntumör. Sjukdomen och dess behandling kan påverka barnets uppväxt och sociala liv. Förutom de svåra symtom hjärntumören kan orsaka under sjukdomen kan den tillsammans med behandlingen även ge senkomplikationer som påverkar hela livet. Hjärntumören, dess behandling och senkomplikationer kan påverka överlevarnas livskvalité på flera olika sätt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar livskvalitéten för personer som överlevt hjärntumör i unga år.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes. Materialet analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultat: Efter att ett barn överlevt en hjärntumör drabbas det ofta av komplikationer som påverkar det vardagliga livet. De upplevde olika typer av fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar som både kunde vara till det positiva och negativa. Överlevarna kände bland annat olika typer av utanförskap men också en tacksamhet över livet. Resultatet presenteras i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna blev; Kroppsliga, kognitiva och emotionella förändringar, Relationer till närstående, Hinder och utmaningar och Stärkt av erfarenheter.

  Slutsats: De två mest oväntade delarna av resultatet var omfattningen av utanförskap och att livskvalitén kunde upplevas som bättre än innan sjukdomen. Författarna anser att ämnet cancer behöver normaliseras och att ingen ska behöva kämpa ensam mot cancern.

 • Bergholtz, Sebastian
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hafsteinsdóttir, Emma
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Från eldsjäl till chef: En studie om ledarskap inom festivalorganisationer 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden.

  Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation?

  Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. Det tillät oss att finna mönster i det empiriska insamlade underlaget. Vi valde dessutom en kvalitativ metod för att kunna få personliga berättelser kring vår frågeställning. För att få empiriskt underlag till vår uppsats har vi intervjuat medlemmar från de ideella festivalorganisationerna Öland Roots och Eksjö Stadsfest. Vi har även valt att intervjua personer från de bolagsstyrda festivalerna Latitud 57 och Sweden Rock Festival.

  Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram omfattar den nya ledarskapsorienteringen med en inriktning mot distinktionerna transformativt och transaktionellt ledarskap samt distinktionen chefskap och ledarskap. Vi har även använt oss av teorier kring efterföljare samt teorin kring ideellt ledarskap.

  Slutsatser: I slutsatsen presenterar vi att vi ser vissa skillnader mellan ledarskapet i de fyra festivaler som vi valt att analysera. De ideella föreningarna tenderar att fokusera mer på ett ledarskap samt det transformativa ledarskapet medan de bolagsstyrda har ett möjligen tydligare transaktionellt ledarskap. Chefskapet kan kopplas till samtliga organisationer och dessa drag blir tydliga främst för att vi valt att analysera ledarskapet hos högt uppsatta människor inom de undersökta festivalerna och därmed blir chefsysslorna naturligt kopplade till ledaren.

 • Papadaki, Patricia
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  User experience in automotive industry: user perspective on functionality and entertainment2019Student paper second term, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The impact of technology is increasing in the automotive industry resulting in user experience to have a significant role in the industry. Previous studies have researched the use of user experience in the automotive industry describing the importance of it. Studies have also described the user experience in connection to in-vehicle functions. Contrariwise, a gap has been identified in relation to the actual use and users’ preferences to these functions. The aim of this study is to analyze the users’ perspective in the automotive industry and how a high level of user experience can be achieved by identifying the preference of the users. This paper aims to identify if functions related to entertainment or functions related to functionality are preferred by the users. It is important to note that the study is not excluding any of the two different type of functions but investigates the preference of the users. Mixed method was used to respond to the research question. Two interviews with experts of the domain of automotive were conducted, where important aspects of the experts’ perspective were covered and was used to develop the survey. In order to achieve a full understanding of the user experience, a survey was sent to identify users’ preferences. The study proved user experience to be important for the organizations in the automotive industry. Moreover, it discovered a discrepancy between the experts’ perspective and the users’ perceptions. Experts expressed customer satisfactions and fulfillment of their demands to be of the primary aim of organizations in the automotive industry. Contrariwise, users expressed that organizations may consider the preference of the users but only to achieve economic and concurrent benefits. Additionally, users expressed a preference to in-vehicle functions related to functionality. More specifically, in-vehicle functions in relation to safety, connectivity and assistance in driving. As a result, this study suggests for organizations in the automotive industry to include the above functions to their vehicles in order to satisfy the demands of their customers and achieve high level of user experience but not exclude the functions related to entertainment. 

 • Gunzelmann, Janine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Intersecting Oppressions of Migrant Domestic Workers: (In)Securities of Female Migration to Lebanon2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Master’s thesis explores the intersection of powers that create (in)secure female migration to Lebanon. It contributes to a growing literature corpus about the lives of women, originating from South/ South-East Asia and Sub-Saharan Africa, who migrate to Lebanon to work in the domestic work sector. Ongoing exploitations of migrant domestic workers (MDWs) under Lebanon’s migration regime, the kafala system, have been documented in detail. Yet, the question about which overlapping powers actually shape the migratory experience of MDWs calls for closer inspection – especially in light of previous unidirectional analyses that seem to obscure the intersectional experiences of migrant women. By uncovering intersecting systems of domination and subordination, this analysis aims to deconstruct oppressive powers and to answer the research question about which powers create (in)secure female migration to Lebanon. This objective is approached through ethnographic-qualitative methods of semi-structured interviewing and participant observation during a seven-week field research in Lebanon. Data contributed by research participants, i.e. MDWs themselves and individuals that have experience in supporting them, are analyzed through an intersectional lens that acknowledges the multifacetedness of MDWs as social beings comprised of overlapping and intersecting dynamic facets. This analysis argues for multiple levels and layers that create an enmeshed web of interacting categories, processes and systems that render female migration insecure. Detected underlying powers range from global forces over specific migration regulations to societal structures that are based on sexism, racism, cultural othering and class differences - amongst others. These forces are impossible to deconstruct in isolation because they function through each other. Their multilevel intersections lead to power imbalances between worker and employer, isolation and invisibility of the former on several levels as well as the commodification, dehumanization and mobility limitations of MDWs. Yet, female labor migrants counter these intersecting powers through creative and dynamic acts of resistance and self-empowerment and, thus, prove that the dismantling of overlapping oppressions calls for intersecting multilevel deconstructions.

 • Clason, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Andersson, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Nu ska vi bråka elever: En systematisk litteraturstudie om svårigheter med att addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa i detta område2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vilka svårigheter elever kan stöta på när de ska addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa inom detta område i grundskolans tidigare år. Studien har utgått från en systematisk litteraturstudie, där data har samlats in genom vetenskapliga artiklar och avhandlingar utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. Resultatet av studien synliggör flertalet svårigheter elever möter vid beräkning av bråk med gemensam nämnare samt hur läraren kan undervisa inom området. Vid analys av resultatet har studien använts sig utav Heddens teori, vilket inkluderar begreppen konkret-, semikonkret-, semiabstrakt- och abstrakt nivå (Heddens, 1986). Utifrån resultatet har studien kommit fram till att det finns svårigheter hos elever när de ska addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare. Det kan exempelvis handla om att eleverna inte har uppmärksammat den nya räkneregeln som gäller vid beräkning av bråk med addition och subtraktion. Resultatet visar även att lärare kan använda sig av laborativa material i undervisningen för att ge eleverna förståelse för tal i bråkform. Den här studien kan gynna professionen genom att belysa vilka svårigheter elever kan stöta på när de ska beräkna bråk med gemensam nämnare. Studien presenterar även hur lärare kan undervisa för att undvika dessa svårigheter samt hur de kan hjälpa eleverna att komma ur svårigheterna.

 • Johnsson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Modersmål i förskolan: - Möjligheter och utmaningar2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har som syfte att bidra med kunskap om förskollärares arbete med barns rätt till utveckling av sitt modersmål i förskolan. Det har undersökts vilka utmaningar och möjligheter som finns i det här arbetet, samt hur barngruppens olika modersmål får utrymme i förskolans pedagogiska miljö. År 2017 var det en femtedel av alla barn i förskolan som talade ett annat modersmål än svenska, har modersmål blivit en aktuell del av förskolans vardag. Undersökningen har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare och observationer av miljön i de verksamheter där förskollärarna arbetar. Resultatet visar att förskollärarna ser det som en utmaning att få en likvärdighet mellan de olika modersmål som barnen i barngruppen talar, samt att bristen på tid gör att det kan vara svårt att hinna tillgodose alla barns olika språk. Förskollärarna beskriver vikten av att arbetslaget reflekterar över dessa utmaningar för att kunna skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sitt modersmål. Möjligheterna som framkommer är att eftersom det är så många barn som behöver stöd i sitt modersmål så har förskollärarna erövrade nya erfarenheter och genom dem har det uppkommit möjligheter och strategier i hur arbetet kan gå till. Vad gäller den pedagogiska miljön framkommer att mest fokus när det kommer till språk är det gemensamma språkandet. Barnens olika modersmål synliggörs inte i samma utsträckning som det svenska språket gör.

 • Isaksson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gustafsson, Nadia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Men vad menar vi med en trygg omsorg egentligen?": Förskollärares strategier för att skapa trygghet i en pressad verksamhet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är med den här uppsatsen är att undersöka vilka strategier som förskollärare säger sig använda för att möjliggöra trygghet i en pressad verksamhet. I dagens samhälle står förskolan inför många utmaningar såsom brist på utbildad personal, lokaler som inte är anpassade till verksamhetens behov och en begränsad ekonomi. Samtidigt som förskollärare upplever att deras uppdrag blir allt större upplever de också att barngruppernas storlek ökar. Många förskollärare menar att detta påverkar deras arbete i verksamheten. Därför undersökte uppsatsen vilka strategier förskollärare säger sig använda för att möjliggöra trygga relationer till barn och barnen emellan, samt hur förskollärare organiserar verksamheten för att skapa en social trygghet. För att undersöka detta har en digital enkät skickats ut och fyra intervjuer genomförts. I resultatet framkom det att de vanligaste strategierna var att dela upp barngruppen i mindre grupper, att inkludera barnen i arbetet med trygghet och att skapa tydliga rutiner för barnen i verksamheten.

 • Olsson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Joelsson, Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Reducing or reproducing gender norms: An ethnographic study based on observations in Ugandan preschools2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute, with knowledge of conceptions of male and female, to Ugandan preschools and to study in what ways gender norms in the Ugandan society are reflected and developed in the daily activity in preschools. The theoretical underpinnings used in this study are social constructive and inspired by Butler, Connell and Pearse among others. Reducing or reproducing gender norms is an ethnographic study based on observations at two Ugandan preschools located in the countryside of central Uganda. In addition to the observations, a small-scale content analysis of the curricular material has been made. The results highlight two factors contributing to doing gender in the preschool context: first the teachers’ actions, and secondly the structures and routines that characterized the Ugandan preschool. In the analysis of the study, it was found that teachers mainly contribute to doing gender through repetitive acts or by positive and negative reinforcement. The discussed structures and routines, which contribute to doing gender in the observed preschools, are the curricular material, songs used as tools for education, and the environment. In these areas, the results showed that girls and boys, women and men, are represented in gender-stereotyped situations. These stereotypes of how to act and behave properly, depending on their sex, are being mediated to the children through the pictures in the material.

 • Dahlstedt Wahlberg, Unni
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Pockar, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Barnen får vara med och tycka och tänka och delta på olika sätt utifrån sina förutsättningar": En kvalitativ studie om delaktighet och inflytande i matsituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och inflytande i matsituationen på förskolan. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar; vilka uppfattningar har förskolepersonal av barns delaktighet och inflytande i matsituationer, samt vilka uppfattningar har förskolepersonal av hur barn kan stödjas i utveckling av delaktighet och inflytande i matsituationer. Studien bygger på en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med inslag av den fenomenografiska ansatsen. Vi har i studien valt att intervjua tre olika grupper; barnskötare, förskollärare och rektorer på fyra olika förskolor, både privata och kommunala. 

   

  Resultatet i studien visar på att barn i förskolan får möjlighet till delaktighet och inflytande i matsituationerna på så sätt att de till exempel har en önskevecka och får delta i matråd. Resultatet visar också på att storlek på barngruppen samt personalbrist bidrar till svårigheter med att stödja barnens delaktighet och inflytande. 

 • Rudin, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kunze, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Återkoppling som ger bearbetning: En empirisk studie av lågstadielärares återkoppling på elevtexter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte är att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet arbetar med återkoppling för att eleven ska få möjlighet att bearbeta texter. Den teoretiska ramen för studien är den sociokulturella teorin där stöttning (eng. scaffolding) i form av lärarens återkoppling är i fokus för att utveckla elevens textskapande. Metoderna som används i studien är intervjuer med lärare och analys av lärarkommentarer på elevtexter. Resultatet av textanalysen och intervjuerna visar att responsen från läraren utgår från de kunskapskrav som finns i svenska för årskurs 1–3 i läroplanen för grundskolan. Feedbacken till eleven är oftast muntlig, men de lärare som arbetar med digitala verktyg ger oftast skriftlig respons direkt i elevens dokument. Det framgick även att flertalet lärare gärna skulle vilja ge en-till-en-återkoppling oftare för att eleverna ska få en god respons som hjälper dem framåt i bearbetningen, men att tidsbrist och resurser är några hinder som finns för att lärare ska kunna använda det här arbetssättet.

 • Causevic, Mirsada
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Salomonsson, Desirée
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Klassrumsmiljöns och arbetsmetodernas påverkan på elevers muntliga förmåga: En empirisk undersökning utifrån ett lärarperspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation kan ske via tal, skrift eller kroppsspråk. Elever kommunicerar dagligen både hemma och i skolan. Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka elevers muntliga förmåga, där studien är avgränsad till kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljö. En annan avgränsning är att studien genomförs på endast en skola eftersom det är begränsat med tid och resurser. Studien grundas på en kvalitativ ansats och de verktyg som används är observationer i två klasser och intervjuer med två lärare. Det hermeneutiska paradigmet och det sociokulturella perspektivet är den teoretiska ramen för studien. Under observationerna framkommer det att dialogisk, interaktiv, icke- interaktiv och auktoritativ kommunikation genomsyrar klassrummen. Dessutom visar resultatet att den arbetsmetod som lärarna använder mest är grupparbeten och att mindre grupper är mest givande. Det som framkommer under intervjuerna är att lärarna anser att relationer och motivation är sammanvävda och påverkar varandra, vilket överensstämmer med den tidigare forskningen. 

 • Bengthsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fostran av framtida medborgare: En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. Den här studien är en kvantitativ innehållsanalys som jämför den engelska läroplanen för förskolan mot den svenska läroplanen för förskolan. Syftet med studien är att mäta frekvensen av värden och i vilket sammanhang som de förekommer men även vilka skillnader och likheter det finns mellan de två läroplanerna. Metoden kvantitativ innehållsanalys valdes ut för att svara på syftet att mäta frekvensen av värden inuti två läroplaner från två olika länder. Socialkonstruktivismen och mediering i det sociokulturella perspektivet används till hjälp för att analysera materialet efter studiens frågeställningar som inkluderar vilka värden som förekommer mest frekvent i läroplanerna och i vilka sammanhang som dessa värden presenteras. Utöver det analyseras de likheter och skillnader som framträder mellan läroplanerna utifrån värden och deras sammanhang. Värden i den här studien utgår från OECD:s nyckelkompetenser kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens. Resultatet visar på att lärande är det värde som förekommer mest gånger i både den engelska och den svenska läroplanen. Demokrati och värden som inflytande och delaktighet lyfts fram i den svenska men inte i den engelska, istället lyfter England fram hälsa och skolförberedelse som viktiga värden. Länderna delar även ett antal värden utifrån ordfrekvensens närvaro, där utforskande, tillit till sin förmåga samt att kunna reflekteras värderas högt. 

 • Jaeger, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Linguistic Politeness in Children’s Movies.: A quantitative corpus study of politeness expressions in The Movie Corpus2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to analyze explicit politeness markers such as please and thank you in children’s movies using The Movie Corpus. Differences in use over time as well as between children’s movies and other genres of film are investigated, by extracting a variety of frequencies from the corpus for further analysis.

  The results show that politeness markers are, and have tended to be, more common in children’s movies than in other genres of film. However, the results also suggest that politeness markers are decreasing in frequency in both children’s movies and in other genres of film, but that the decreases are not consistent throughout all the decades analyzed.

  The study suggests that we seem to be moving towards a less polite society, or one where implicit politeness markers are preferred over explicit ones. In conclusion, it is suggested that further studies are needed to determine which results of this study that are exclusive to children’s movies rather than suggesting trends in film overall. 

 • Sandvik, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Sporrong, Bianca
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Sensationella nyheter: En kvantitativ innehållsanalys om sensation i huvudnyheterna på svensk dags- och kvällspress förstasidor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor study is to examine the extent of sensationalism on the front pages of the newspaper and tabloid press in Sweden. The study also examines the variety of news categories and how the news values have evolved over the last ten years. By using a quantitative content analysis one could examine and compare 531 main stories on the front pages of Dagens Nyheter and Aftonbladet – the biggest newspaper and tabloid press in Sweden. The study examines what news topics, main agents and type of sensationalism that was present in the main stories. The results show that a majority of the main stories in both papers included some kind of sensationalism, but that the extent of sensationalism has decreased during the ten year period examined. The main difference between the papers is that main stories from Aftonbladet were more often based on cheap editorial content and contained a higher extent of sensationalism compared to Dagens Nyheter. Politics was the most common news topic in Dagens Nyheter during all three years. Law and crime was the most common news topic in Aftonbladet during 2009 and 2014, while health and lifestyle was the most common news topic during 2019. The differences between Dagens Nyheter and Aftonbladet may have to do with the viral journalism-phenomenon that became huge in 2014. While Aftonbladet started to publish more simple, sensational and cheap editorial main stories, Dagens Nyheter focused on so called long-reads – profound stories on subjects that matters.

 • Emilsson, Rutilene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Renfors, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Folkbibliotek och integration: Hur personliga relationer mellan användare och bibliotekspersonal bidrar till integration2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are more and more expectations of research that it will be able to "solve" society's problems. Library and Information Science (LIS) is also expected to contribute. One of the current topics that has been important in LIS research in recent years is integration.

  For this reason, the aim of this thesis in Library and Information Science is to examine the role of library staff in strengthening the integration process for the target group of adult immigrants. The emphasis is on how relationships are created at interactions in public libraries and how libraries are used as an arena for integration. The theoretical framework is based in the integration model by Ager and Strang, their ten core domains of integration process, and Social Capital’s theory. The method used is qualitative interviews with 7 library staff members in seven public libraries in small to medium-sized cities in Sweden. The interviews were recorded, except one which was conducted via e-mail, and the content was analyzed using a thematic content analysis through the theoretical framework.

  The result of this study show the kind of interactions that occur which can affect society and the individual’s level of social inclusion. The result support the assertion that public libraries have an important role to play in strengthening the integration of immigrant groups into society. The thesis show that library staff are a strong resource when it comes to achieving social interactions, and that the relationships created at public libraries helps support integration.