lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 29) Show all publications
Rosell, E. (2019). Grön landsbygdsintegration: en återrapportering från följeforskningen. Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Grön landsbygdsintegration: en återrapportering från följeforskningen
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linnéuniversitetet, 2019. p. 19
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82198 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Rosell, E. & Tillmar, M. (2019). Spacing and pacing across sectors in public entrepreneuring. In: Presented at the 4th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, Nantes, France, April 3-6, 2019: . Paper presented at 4th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, Nantes, France, April 3-6, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Spacing and pacing across sectors in public entrepreneuring
2019 (English)In: Presented at the 4th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, Nantes, France, April 3-6, 2019, 2019Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82193 (URN)
Conference
4th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, Nantes, France, April 3-6, 2019
Note

Ej belagd 191106

Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Rosenlund, J. & Rosell, E. (2018). Down to earth: from environmental abstraction to action using interactive research. In: PIN-C 2018 Conference Proceedings: . Paper presented at The 5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018 (pp. 338-344). Syddansk Universitet
Open this publication in new window or tab >>Down to earth: from environmental abstraction to action using interactive research
2018 (English)In: PIN-C 2018 Conference Proceedings, Syddansk Universitet, 2018, p. 338-344Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Contemporary knowledge production is characterised by the inclusion of a multitude of participants in the research process. Considering environmental issues this is also necessary to be able to reach solutions to these issues. This paper discusses three cases of cross-sector collaboration where interactive research was used. It was shown that interactive research can facilitate the interaction between the abstract issue in the research system and actual action in the research system. This was mainly done by creating collaborative spaces in the form of dialogue arenas which are discussion forums initiated by the interactive researcher. Here the abstract issue can be discussed on a level of practice which makes it easier to comprehend and paves the road for action among the participants.

Place, publisher, year, edition, pages
Syddansk Universitet, 2018
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69849 (URN)
Conference
The 5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Rosell, E. & Tillmar, M. (2018). Intertwining of practices in multi-sector entrepreneuring for welfare. In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018: . Paper presented at 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Intertwining of practices in multi-sector entrepreneuring for welfare
2018 (English)In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77537 (URN)
Conference
3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2018-12-05Bibliographically approved
Rosell, E. & Rosenlund, J. (2018). Partnerships for work place learning in work integrating social enterprizes. In: PIN-C 2018 Conference Proceedings: . Paper presented at The 5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018 (pp. 29-35). Syddansk Universitet
Open this publication in new window or tab >>Partnerships for work place learning in work integrating social enterprizes
2018 (English)In: PIN-C 2018 Conference Proceedings, Syddansk Universitet, 2018, p. 29-35Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper the case of a multi-sector partnership with the aim of improving work place learning in Work Integration Social Enterprises is presented. Work Place Learning (WPL) is a concept that connects institutions of education with work places in the surrounding society. Typical examples are when students during their formal education do periods of internships or vocational training in an organization of relevance to their future profession, or when teachers perform curricular activities atwork sites in the community. The two examples illustrate that the “learners” in work place learning could be both students in the educational system and employees at the work sites. Typical and common characteristics for different initiatives related to WPL is that; 1) it is built upon an ambition to combine theoretical knowledge with practice, 2) work-places are seen as important arenas for learning and 3) it is performed in partnerships between heterogeneous actors, often representing different sectors in society. This paper specifically focuses upon the partnership dimension of workplace learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Syddansk Universitet, 2018
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69851 (URN)
Conference
The 5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande samverkan: en studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sektorsöverskridande samverkan: en studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.

I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?
  • Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
  • Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.

De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

  • Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).
  • Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).
  • Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.
  • Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.
  • Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 97
Series
Helix Working Papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:2
Keywords
Multi-sektor, Gränsgångare, Intersektoriell kompetens, Logiker, Samverkan, Sektorer
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration; Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82196 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Rosenlund, J., Rosell, E. & Hogland, W. (2017). Overcoming the Triple Helix Boundaries in an Environmental Research Collaboration. Science and Public Policy, 44(2), 153-162
Open this publication in new window or tab >>Overcoming the Triple Helix Boundaries in an Environmental Research Collaboration
2017 (English)In: Science and Public Policy, ISSN 0302-3427, E-ISSN 1471-5430, Vol. 44, no 2, p. 153-162Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cross-sector interactions between university and other sectors are increasingly important to contemporary knowledge production. However, there are few guidelines for conducting such interactions at the micro-level of actor or research group. The aim of this study was to provide a better understanding of cross-sector collaboration by drawing upon the theory of knowledge boundaries. The main author worked as an action researcher, specifically an interactive researcher, within an environmental research group that was focused on solving on-site industry wastewater issues. Using this approach, we created arenas for dialogue between sectors. During this three-year European Union project, built on three years of previous research, there was an increased demand for the group to develop applied results and to interact with other sectors. Thus, the researchers were challenged to cross boundaries and share their knowledge with partners outside academia. We argue that difficulties are encountered when crossing information process-oriented, cultural, and political boundaries. These difficulties are related to the move between Mode 1 and Mode 2 of knowledge production and the triple helix approach. Solutions to these issues were solved, in part, by the use of boundary spanners and boundary management.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2017
Keywords
triple helix, mode 2, interactive research, environmental science, usefulness of science, research collaboration
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Environmental Sciences
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation; Social Sciences, Sociology; Natural Science, Environmental Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-38853 (URN)10.1093/scipol/scw045 (DOI)000401745500001 ()2-s2.0-85019679495 (Scopus ID)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Rosenlund, J. & Rosell, E. (2017). Using dialogue arenas to manage boundaries between sectors and disciplines in environmental research projects. International Journal of Action Research, 13(1), 24-38
Open this publication in new window or tab >>Using dialogue arenas to manage boundaries between sectors and disciplines in environmental research projects
2017 (English)In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 13, no 1, p. 24-38Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

An interactive research strategy, a form of action research, was used in two environmental research projects. This strategy emphasises a balance between research and practice. Further, the method of dialogue arenas was used, meaning the creation of different types of meeting places where research and practice interact with each other. This paper shows the strength of these dialogue arenas to identify and cross boundaries. During these dialogue arenas the interactive researcher encountered two such boundaries. The first boundary was found in the research system between social science and natural science. The second boundary was found in the practice system between the collaborating sectors. Dialogue arenas helped in managing these boundaries by clarifying the role of the social scientist, facilitating collaboration, and democratising the research process.

Abstract [es]

En dos proyectos de investigación ambiental fue utilizada una estrategia de investigación interactiva, una forma de investigación acción. Esta estrategia hace hincapié en el balance entre la investigación y la práctica. Además, se utilizó el método de los espacios de dialogo, lo que significa la creación de diferentes tipos de lugares de encuentro donde la investigación y la práctica interactúan entre sí. Este artículo muestra la fuerza de estos espacios de diálogo para identificar y cruzar límites. Durante estos espacios de dialogo, el investigador interactivo encontró dos de estos límites. El primer límite fue encontrado en el sistema de investigación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. El segundo límite fue encontrado en el sistema de práctica entre los sectores colaboradores. Los espacios de diálogo ayudaron a manejar estos límites, aclarando el papel del científico social, facilitando la colaboración y democratizando el proceso de investigación.

Place, publisher, year, edition, pages
Verlag Barbara Budrich, 2017
Keywords
Interactive research, Boundaries, Cross-sector collaboration, Transdisciplinary science, Environmental science, Investigación interactiva, límites, colaboración intersectorial, ciencia transdisciplinar, ciencia medioambiental
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Natural Science, Environmental Science; Social Sciences, Sociology; Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60608 (URN)10.3224/ijar.v13i1.03 (DOI)2-s2.0-85032387851 (Scopus ID)
Available from: 2017-02-09 Created: 2017-02-09 Last updated: 2019-09-06Bibliographically approved
Johannisson, B., Johansson, A. W., Sundin, E., Berglund, K., Rosell, E., Schwartz, B., . . . Tillmar, M. (2015). Organizing Societal Entrepreneurship: A Cross-Sector Challenge (1ed.). In: Paula Kyrö (Ed.), Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research: (pp. 130-154). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Organizing Societal Entrepreneurship: A Cross-Sector Challenge
Show others...
2015 (English)In: Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research / [ed] Paula Kyrö, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, 1, p. 130-154Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Allying and expanding the diverse fields of entrepreneurship and sustainable development research is a modern day imperative. The Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research cuts through the different approaches and perspectives of the two fields to point the way ahead for research on sustainable entrepreneurship, outlining the motivation, intentions and impact of ecopreneurs in a local, national and global context.

This Handbook paints an illuminating picture of the historic and current understanding of the bond between entrepreneurship and sustainable development. The authors explore the basic contradictions between the two fields and outline the transformative role entrepreneurship can play in achieving sustainable development. 45 expert researchers and their research communities from 16 countries across Europe, Africa, Australia and North America provide original and informative contributions on a variety of issues, from women’s empowerment to climate change and organic farmers to ecotourism.

With current and authorative contributions spanning the globe, this Handbook will inspire researchers, teachers and policy-makers to compose their own understanding and contribution on the fast expanding field of entrepreneurship and sustainable development.

Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015 Edition: 1
Series
Research Handbooks in Business and Management
Keywords
Socialt entreprenörskap, sektorslogik
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-40233 (URN)10.4337/9781849808248.00014 (DOI)2-s2.0-84958832661 (Scopus ID)9781849808231 (ISBN)9781849808248 (ISBN)
Projects
OSIS
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2015-02-18 Created: 2015-02-18 Last updated: 2018-05-18Bibliographically approved
Bill, F. & Rosell, E. (2015). The engaged business model for higher education: transforming academia in the 21st century (1ed.). In: Jessica Lichy & Chris Birch (Ed.), Advanced business models in international higher education: (pp. 93-109). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Open this publication in new window or tab >>The engaged business model for higher education: transforming academia in the 21st century
2015 (English)In: Advanced business models in international higher education / [ed] Jessica Lichy & Chris Birch, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 1, p. 93-109Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015 Edition: 1
Keywords
Business models, Engaged scholarship
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration; Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation; Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61269 (URN)1443872113 (ISBN)9781443872119 (ISBN)
Available from: 2017-03-10 Created: 2017-03-10 Last updated: 2017-04-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3117-476X

Search in DiVA

Show all publications