lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 45) Show all publications
Agevall, O. & Olofsson, G. (2018). Den administrativa personalen vid svenska universitet och högskolor: En studie av dess förändring mellan år 2001 och 2016. In: : . Paper presented at Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018, 7-9 mars 2018..
Open this publication in new window or tab >>Den administrativa personalen vid svenska universitet och högskolor: En studie av dess förändring mellan år 2001 och 2016
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Transformationen av en professions organisatoriska omgivning: universitetsadministrationens förändring efter 1990-talet.

 Det finns bland universitetslärare en utbredd föreställning om att administrationen och antalet administratörer har vuxit kraftigt i omfång. Men antalet administratörer vid universiteten har i själva verket hållit jämn takt med tillväxten av den akademiska lärarkåren. Det som däremot har hänt är en inre omstrukturering av kåren: utbildningsnivån har stigit, och vissa typer av tjänster har ökat kraftigt (ekonomer, controllers) medan andra har minskat. Speglar dessa förändringar en förskjutning av den administrativa personalens uppgifter, från att vara stöd och service till institutioner, lärare m.m., till att i högre utsträckning vara ett medel för ledningens ambition att styra och kontrollera verksamheten? 

Tillväxten av mer kvalificerad expertis inom universitetsadministrationen kan emellertid tolkas på flera sätt. Vi vill i denna text även pröva tesen att den kan förstås utifrån den ökande osäkerhet som universitets- och högskoleledningar möter, i form av många och skiftande krav från intressenter, samt den osäkerhet som New Public Managements olika styrinstrument ger upphov till.

 

Keywords
Universitet, administrativ personal, styrning
National Category
Social Sciences Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77946 (URN)
Conference
Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018, 7-9 mars 2018.
Projects
SHEFOE; Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020 (Vetenskapsrådet, projektnummer 2016-04746).
Funder
Swedish Research Council, 2016-04746
Note

Paper presenterat i Arbetsgruppen ”Work, Organizations and Professions”

Torsdagen den 8 mars 2018. Sociologdagarna i Lund den 7-9 mars 2018

Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2018-10-15
Agevall, O. & Olofsson, G. (2018). Universitetslärarprofessionen och det högre utbildningsfältets förändring 1980-2015. In: : . Paper presented at Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018..
Open this publication in new window or tab >>Universitetslärarprofessionen och det högre utbildningsfältets förändring 1980-2015
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

I detta papper undersöker vi vilka konsekvenser de förändringar, som universitet- och högskolesystemet har genomgått under de senaste decennierna, har haft för universitetslärargruppen som kår. För det första har det efter 1977 års infogning av en lång rad nya enheter i högskolesystemet tillförts nya undervisningsenheter, nya studentgrupper och nya lärargrupper.  För det andra förändrades sättet att finansiera och styra universiteteten under 1990-talets första år, som till en början innebar en kraftigt ökad volym men som på sikt omstöptes i en allt striktare reglering. För det tredje ändrades mot 1990-talets slut karriärstrukturen: dels blev doktoranderna i allt högre utsträckning anställda vid universiteten (doktorandtjänster), dels öppnades möjligheten att inom sin tjänst befordras till professor.

Vad har det inneburit för universitetslärarkåren och dess inre skiktning att universitetssystemet på detta sätt utrustades med nya slags enheter, nya styr-och finansieringsregimer, och nya tjänstekategorier? Vilken typ av konflikter kan vi förvänta oss att detta mångskiftande skiktnings- och motsättningsmönster ger upphov till?

Keywords
universitet, högskolor, utbildningssystem, universitetslärare, profession
National Category
Social Sciences Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77947 (URN)
Conference
Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018.
Projects
SHEFOE
Funder
Swedish Research Council, 2016-04746
Note

Paper presenterat i den utbildningssociologiska arbetsgruppen vid "Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018.

Available from: 2018-10-14 Created: 2018-10-14 Last updated: 2018-10-14
Agevall, O. (2017). Lyktgubben i staten: lantmätarna, professionssociologin och tillitens villkor. In: Paavo Bergman & Gunnar Olofsson (Ed.), På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort (pp. 279-288). Lund: Arkiv förlag & tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Lyktgubben i staten: lantmätarna, professionssociologin och tillitens villkor
2017 (Swedish)In: På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort / [ed] Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2017, p. 279-288Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2017
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67719 (URN)9789179242893 (ISBN)
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2018-02-07Bibliographically approved
Agevall, O. (2017). Social Closure: On Metaphors, Professions and a Boa Constrictor. In: Andreas Liljegren & Mike Saks (Ed.), Professions and Metaphors: Understanding professions in society (pp. 63-76). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Social Closure: On Metaphors, Professions and a Boa Constrictor
2017 (English)In: Professions and Metaphors: Understanding professions in society / [ed] Andreas Liljegren & Mike Saks, London: Routledge, 2017, p. 63-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2017
Series
Routledge Studies in Management, Organizations and Society
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology; Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-55680 (URN)9781138944183 (ISBN)1138944181 (ISBN)
Available from: 2016-08-21 Created: 2016-08-21 Last updated: 2016-11-15Bibliographically approved
Agevall, O. (2016). Kompendium i komparativ metodik. Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Kompendium i komparativ metodik
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2016. p. 37
Series
Working Papers in Sociology: Linnaeus University, ISSN 2002-3928 ; 2016:2
Keywords
Komparativ metod, QCA, Ragin
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-55681 (URN)
Available from: 2016-08-21 Created: 2016-08-21 Last updated: 2018-04-12Bibliographically approved
Swedberg, R. & Agevall, O. (2016). The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts (2ed.). Stanford: Stanford University Press
Open this publication in new window or tab >>The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts
2016 (English)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stanford: Stanford University Press, 2016. p. 472 Edition: 2
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-55393 (URN)9780804783415 (ISBN)9780804783422 (ISBN)
Available from: 2016-08-14 Created: 2016-08-14 Last updated: 2016-11-24Bibliographically approved
Agevall, O. (2015). Esaias Tegnér: Vägar till det sociologiska stereotypbegreppet. In: Christofer Edling & Jens Rydgren (Ed.), Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar (pp. 311-322). Lund: Arkiv förlag & tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Esaias Tegnér: Vägar till det sociologiska stereotypbegreppet
2015 (Swedish)In: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar / [ed] Christofer Edling & Jens Rydgren, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015, p. 311-322Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46545 (URN)9789179242701 (ISBN)
Available from: 2015-09-29 Created: 2015-09-29 Last updated: 2018-06-15Bibliographically approved
Agevall, O. & Olofsson, G. (2015). Professions in Incentive Society: The Legacy of the 1990s in the Swedish Academic profession. In: Differences, Inequalities and socilogical imagination: ESA 2015, 12th Conference of the European sociological Association, Abstract Book. Paper presented at 12th European Sociological Association Conference, 25th-28th August 2015, Prague, Czech Republic (pp. 949). Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Open this publication in new window or tab >>Professions in Incentive Society: The Legacy of the 1990s in the Swedish Academic profession
2015 (English)In: Differences, Inequalities and socilogical imagination: ESA 2015, 12th Conference of the European sociological Association, Abstract Book, Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences , 2015, p. 949-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The early 1990s are marked by two types of important events on a global scale. First, these were years of economic recession, accompanied by rising unemployment, the widespread ascendance of new forms and techniques of governance, and politically enforced restrictions on public spending.  Second, the early 1990s made knowledge society a common trope, and the global university enrolment ratio rose steeply. The two changes are interlinked –expansion of higher education bolstered youth unemployment, a knowledge economy was held up as a model for western societies – and both impact the system of professions.

This paper examines how the combination of recession and university expansion was accommodated in one specific locale in the system of professions, the case of Swedish university teachers. The academic profession was subjected to the same changes in the forms and techniques of governance as other Swedish professions. But whereas most professions encountered novel forms of steering under conditions of scarcity, the higher education sector was reformed during a period of abundance. Two resource-shocks hit the system. One derived from an increased flow of research funding, the other from the rapidly increasing number of students. We argue that this mode of introduction (1) postponed the perception of adverse effects on the profession, (2) aligned with, accentuated and altered the structure of an internally differentiated but formally unified university system, (3) created specific groups of beneficiaries at different poles of the system – and that, thereby, (4) an incentive-based institutional framework was worked into the tissue of the professional body.

Place, publisher, year, edition, pages
Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2015
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51060 (URN)978-80-7330-272-6 (ISBN)
Conference
12th European Sociological Association Conference, 25th-28th August 2015, Prague, Czech Republic
Available from: 2016-03-18 Created: 2016-03-18 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Agevall, O. (2015). You are what you eat: On social closure, boa constrictors, and professional change. In: : . Paper presented at Professions, Bonds, and Boundaries, International Sociological Association RC 52 Conference,Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy,19-21 March 2015.
Open this publication in new window or tab >>You are what you eat: On social closure, boa constrictors, and professional change
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Metaphors are quintessentially novelty items, and as such do not age gracefully. Once productive tensions between vehicle and tenor sooner or later become stale from habituation; all natural languages contain entire petrified forests of once vivid metaphors and analogies which have receded into pseudo-literalness.  To this class belongs a concept that has long been at the core of the sociology of professions: the spatial analogy “social closure”, geschloßene Beziehungen in Max Weber’s original, has been exploited to highlight important features of inter-professional relations, upon which influential theories have been built. The success of these theoretical approaches has been accompanied by a reluctance to revisit the underlying analogy.

This essay argues the case for reconsidering the spatial analogy underlying the concept of social closure, and it does so along two lines. First, it is shown that only a portion of Weber’s elaboration of social closure was received in the sociology of professions, that attention to the original analogy is needed to rescue the remaining parts, and that these have potential value for profession research. Second, it embarks upon novel metaphorical work on the basis of Weber’s analogy, in order to capture the peculiar dynamics of professions that are defined by employment in a single institution or type of organization. Drawing on the analysis of Swedish university teachers, which approximate this pure type, we arrive at a more generally applicable model of this class of professions. 

National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51059 (URN)
Conference
Professions, Bonds, and Boundaries, International Sociological Association RC 52 Conference,Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy,19-21 March 2015
Available from: 2016-03-18 Created: 2016-03-18 Last updated: 2016-04-14Bibliographically approved
Agevall, O. & Olofsson, G. (2014). Exploring tensions between academic and vocational elements in the education of professions. In: : . Paper presented at Svenska sociologförbundets Sociologidagar, Göteborgs universitet, 13-15 mars 2014.
Open this publication in new window or tab >>Exploring tensions between academic and vocational elements in the education of professions
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-38615 (URN)
Conference
Svenska sociologförbundets Sociologidagar, Göteborgs universitet, 13-15 mars 2014
Note

Ej belagd 20151106

Available from: 2014-12-15 Created: 2014-12-15 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0404-8987

Search in DiVA

Show all publications