lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 66) Show all publications
Schenker, K., Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2023). Kan sociala idrottsentreprenörer motverka segregation?. In: Johan R Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Pihlblad (Ed.), Idrott och segregation: Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (pp. 119-138). Centrum för idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Kan sociala idrottsentreprenörer motverka segregation?
Show others...
2023 (Swedish)In: Idrott och segregation: Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle / [ed] Johan R Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Pihlblad, Centrum för idrottsforskning , 2023, p. 119-138Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

"Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler, men få har klivit över tröskeln". Det var en av slutsatserna i en utvärdering av Idrottslyftet för drygt tio år sedan. Den idrottspolitiska satsningen pågick mellan 2007 och 2019, med syfte att få fler barn och ungdomar att börja idrotta i idrottsrörelsens regi och få fler att stanna kvar längre inom idrotten. För att åstadkomma detta skulle ansvariga inom idrottsrörelsen bland annat hålla nere avgifter och utveckla nya verksamhetsformer.

Satsningen grundade sig dels i rapporter om minskade deltagarantal i den svenska idrottsrörelsen, samtidigt som kostnaderna för att delta ökat, dels i politiska beslutsfattares uppfattning att idrotten kan fylla en integrerande och demokratifostrande roll i samhället. Men Idrottslyftet ledde inte till att fler började idrotta. I stället har minskningen fortsatt – i takt med ytterligare kostnadsökningar för deltagarna.

Det statliga ekonomiska stödet i Idrottslyftet permanentades 2020 och blev en del av idrottsförbundens ordinarie verksamhet. Trots denna extra satsning, som lett till en utveckling av både Riksidrottsförbundets och övriga idrottsförbunds administration och policyer, når idrottsrörelsen sålunda inte fram. Föreningsidrotten når i huvudsak dem som redan har erfarenhet av den genom sina familjer. Ett exempel som visar på detta är studien Nyanländas etablering i idrottsrörelsen av Arnoldsson med flera, vilken visar att utvecklingsmedel tenderar att nå redan idrottsstarka och socioekonomiskt välmående grupper i samhället.

Vad beror detta på? I detta kapitel visar vi hur man med utgångspunkt i det sociala entreprenörskapet skulle kunna realisera intentionerna med Idrottslyftet. Sociala

entreprenörer utmanar de organisatoriska gränser som i dagsläget är ett hinder för innovativa organisationer, vilka arbetar med att få fler barn och ungdomar att såväl börja, som fortsätta, idrotta.

Vidare kommer vi att redogöra för hur god folkhälsa kan förstås i relation till begreppet segregation. Efter att ha presenterat våra teoretiska utgångspunkter följer ett antal exempel på verksamheter vi menar kan beskrivas i termer av socialt entreprenörskap. Kapitlet avslutas framåtsyftande. Där diskuterar vi vilka krav som behöver ställas på organisationer i ett segregerat samhälle för att ge barn, ungdomar och vuxna möjligheter till motion och idrott, i syfte att främja en god folkhälsa.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för idrottsforskning, 2023
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-122501 (URN)9789198855111 (ISBN)
Note

Kapitel i rapport

Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Fahlström, P. G., Andersson, F., Gerrevall, P., Hedberg, M. & Linnér, S. (2023). Våra framtida stjärnor: Om urval och antagning till idrottsgymnasier. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Våra framtida stjärnor: Om urval och antagning till idrottsgymnasier
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Målet för svensk elitidrott är att stärka svensk idrotts internationella konkurrens-kraft. Landslagen ska bli starkare och Sverige ska erövra fler medaljer vid inter-nationella mästerskap.Att ungdomar har möjligheten att kombinera en elitidrottssatsning medgymnasiestudier är en central och strategiskt viktig del för att skapa framtidaelitidrottare på högsta internationella nivå. Genom ämnet specialidrott ges elev-erna vid riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar(NIU) en unik möjlighet att utvecklas både idrottsligt och kunskapsmässigt.Många ungdomar har som mål att komma in på ett RIG eller ett NIU. Men hurgår urvalet av elever till? Vilka kriterier och urvalsprinciper ligger till grund förantagningen? Och vem bestämmer det slutgiltiga urvalet av elever till RIG ochNIU?Dagens antagnings- och urvalssystem bygger främst på de riktlinjer och urvals-kriterier som Riksidrottsförbundet (RF) tillsammans med ett antal special-idrottsförbund (SF) tagit fram och på en tillhörande intervjumall. Tillsammansutgör de stöd under processen för att välja ut elever som ansökt till RIG ellerNIU. Hur förbunden väljer att anpassa och tillämpa dessa verktyg, samt hursjälva antagningsprocessen går till, varierar från idrott till idrott. Samtidigt harde mycket gemensamt – inte minst den stora utmaningen att bedöma vilka somär de allra bäst lämpade.Vår förhoppning är att denna rapport från Linnéuniversitetet ger en fördjupadkunskap kring antagningsprocessen och urvalet till RIG och NIU. Vi ser ocksåfram emot forskarnas analys av hur kvaliteten på dessa processer och bedömnings-grunder kan moderniseras och utvecklas för att urvalet av elever ska bli merhållbart, likvärdigt och rättssäkert.Rapporten visar att en utveckling av det befintliga idrottsgymnasiesystemetkan förbättra det stöd som krävs för framtida internationella framgångar. Ettvarmt tack till forskarteamet – PG Fahlström, Filip Andersson, Per Gerrevall,Marie Hedberg, Susanne Linnér – för ert viktiga arbete!I studien deltog företrädare för SF och specialidrottslärare från utvalda RIG. Tiller vill vi säga ett stort tack för att ni tagit er tid och delat viktiga erfarenheter!

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2023. p. 73
Series
FoU-serien 2023 ; 1
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-123897 (URN)9789187385407 (ISBN)
Funder
Riksidrottsförbundet
Available from: 2023-08-25 Created: 2023-08-25 Last updated: 2023-09-01Bibliographically approved
Fahlström, P. G., Gerrevall, P., Glemne, M., Hedberg, M. & Linnér, S. (2020). Goda miljöer för idrottsutvekling. In: Niklas Hill;Aron Schoug (Ed.), Lärande i civilsamhälle. En forskarantologi.: . Stockholm: Trinambai
Open this publication in new window or tab >>Goda miljöer för idrottsutvekling
Show others...
2020 (Swedish)In: Lärande i civilsamhälle. En forskarantologi. / [ed] Niklas Hill;Aron Schoug, Stockholm: Trinambai , 2020Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Trinambai, 2020
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-102293 (URN)978-91-88226-10-5 (ISBN)
Available from: 2021-04-16 Created: 2021-04-16 Last updated: 2021-04-20Bibliographically approved
Fonseca, L., Gerrevall, P. & Gustafsson, B. (Eds.). (2019). Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2019. p. 217
Keywords
Lämplighetsbedömning, lämplighetsprövning, lämplighetsprov, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81541 (URN)978-91-88898-37-1 (ISBN)978-91-88898-38-8 (ISBN)
Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2019-08-30Bibliographically approved
Hageskog, C.-A. & Gerrevall, P. (2019). När allt står på spel: Erfarenheter från framgångsrik mästerskapscoaching. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>När allt står på spel: Erfarenheter från framgångsrik mästerskapscoaching
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken behandlar framgångsrik coaching inom elitidrotten. Syftet är att fånga in vad som karakteriserar framgångsrik Mästerskapscoaching såväl långsiktigt som kortsiktigt, i prestationsfasen under mästerskapen. Författarna diskuterar vilket kunnande de framgångsrika coacherna utvecklat genom sina erfarenheter.

Boken baseras på samtal med 19 mycket framgångsrika coacher inom svensk, isländsk och norsk idrott. Coacherna representerar olika idrotter och tidsepoker, men har det gemensamt att de varit framgångsrika över tid och bidragit till ett stort antal mästerskapsmedaljer vid de stora internationella mästerskapen (OS,VM,EM,Davis Cup , etc.).

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 369
Keywords
Coachning, Mästerskap
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-104208 (URN)978-91-44-12239-7 (ISBN)
Available from: 2021-06-07 Created: 2021-06-07 Last updated: 2021-06-07Bibliographically approved
Fahlström, P. G., Gerrevall, P., Glemne, M. & Linnér, S. (2019). The significant role of the ice hockey coaches and managers in successful development environments. In: Altukhov S. & Nauright, J. (Ed.), World Hockey Forum, vol 3: . Moskva: Moscow Sport
Open this publication in new window or tab >>The significant role of the ice hockey coaches and managers in successful development environments
2019 (English)In: World Hockey Forum, vol 3 / [ed] Altukhov S. & Nauright, J., Moskva: Moscow Sport , 2019Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Moskva: Moscow Sport, 2019
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-93561 (URN)
Note

Ej belagd 20200505

Available from: 2020-04-17 Created: 2020-04-17 Last updated: 2020-05-05Bibliographically approved
Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S., Norbeg, J. R., Peterson, T. & Schenker, K. (2018). A methodological tool for researching Sport and Social Entrepreneurship. In: Tomas Peterson, Katarina Schenker (Ed.), Sport and Social Entrepreneurship in Sweden: (pp. 113-122). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>A methodological tool for researching Sport and Social Entrepreneurship
Show others...
2018 (English)In: Sport and Social Entrepreneurship in Sweden / [ed] Tomas Peterson, Katarina Schenker, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, p. 113-122Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73361 (URN)10.1007/978-3-319-72496-6_8 (DOI)2-s2.0-85046608332 (Scopus ID)3-319-72495-9 (ISBN)978-3-319-72496-6 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S., Peterson, T. & Schenker, K. (2018). Ethical considerations in researching sport and social entrepreneurship. European Journal for Sport and Society, 15(3), 216-233
Open this publication in new window or tab >>Ethical considerations in researching sport and social entrepreneurship
Show others...
2018 (English)In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 15, no 3, p. 216-233Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to discuss ethical dilemmas that occur in doing research on social entrepreneurial sport ventures. Three cases that highlight ethical dilemmas in research on social entrepreneurship and sport are presented and ethically reflected upon. The data comprise interviews with representatives, field notes from observations and analyses of documents concerning the ventures. Three things make research in this area extra problematic: first, ‘social good’ in social entrepreneurship and sport implies a normative perspective. It is permeated by ideology and ethics. Second, what is considered as ‘social good’ may differ between sectors of society as the entrepreneur crosses boundaries. What is valid as a resource and capital in one sector might not be so in another one, and what is legal within one sector may be illegal in another. Third, social entrepreneurs may have their own intentions with regard to participating in research, which may challenge our credibility as researchers. Therefore, we need, as professionals, to take a step back and be both critical of our work and make this criticism visible, which is to some extent what we are doing by writing this article.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
Research ethics, ethical dilemma, sport research, qualitative research, entrepreneurship
National Category
Sport and Fitness Sciences Business Administration
Research subject
Economy, Business administration; Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81513 (URN)10.1080/16138171.2018.1475097 (DOI)000469845900002 ()2-s2.0-85061393507 (Scopus ID)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2019-03-29 Created: 2019-03-29 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S., Peterson, T. & Schenker, K. (2018). Ethics in Researching Sport and Social Entrepreneurship. In: Tomas Peterson, Katarina Schenker (Ed.), Sport and Social Entrepreneurship in Sweden: (pp. 99-111). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Ethics in Researching Sport and Social Entrepreneurship
Show others...
2018 (English)In: Sport and Social Entrepreneurship in Sweden / [ed] Tomas Peterson, Katarina Schenker, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, p. 99-111Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73363 (URN)10.1007/978-3-319-72496-6_7 (DOI)2-s2.0-85046607170 (Scopus ID)3-319-72495-9 (ISBN)978-3-319-72496-6 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2020-02-06Bibliographically approved
Gerrevall, P. & Fonseca, L. (2018). Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Linnéuniversitetets försöksverksamhet. Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Linnéuniversitetets försöksverksamhet
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Linnéuniversitetet är ett av två lärosäten som deltar i den försöksverksamhet med lämplighetsbedömning i samband med antagning till lärar- och förskollärarutbildningen, som initierats av utbildningsdepartementet och som Universitets- och högskolerådet (UHR) ytterst ansvarar för. Jönköping University är det andra lärosätet. Beslutet om vilka lärosäten som skulle få delta i försöksverksamheten fattades efter ansökan och extern granskning av UHR 2014-05-22.  Försöksverksamheten genomförs under 2015–2018, medan lärosätenas uppdrag sträcker sig fram till och med juni 2017, och UHR ska senast den 3 maj 2018 redovisa utfallet av uppdraget till regeringen. I det följande beskrivs försöksverksamheten vid Linnéuniversitetet, dvs. hur denna förberetts, organiserats och genomförts, vilket utfall försöksverksamhetens skarpa prövning resulterat i samt hur lämplighetsbedömningen upplevts av involverade sökande och bedömare.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2018. p. 97
Keywords
College admission, admission test, aptitude test, suitability test, teacher education, teacher education programs, antagningsprov, lämplighetsprov, lärarutbildning, Sverige
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74468 (URN)
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2018-05-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6198-2843

Search in DiVA

Show all publications