lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 20) Show all publications
Sundberg, D. & Krantz, J. (Eds.). (2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (1ed.). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Leda lärande är en vänbok till professor emeritus Per Gerrevall vid Linnéuniversitetet. Ett tjugotal medverkande kollegor, forskare och lärare tar upp olika aspekter av ledning och ledarskap i olika pedagogiska kontexter och verksamheter. De olika verksamhetsområdena som tematiseras i boken är akademi och högre utbildning, idrottsfältet och de pedagogiska professionerna.

Kapitlen i boken anknyter till några av de forsknings- och verksamhetsområden som Per arbetat inom under en lång framgångsrik och inspirerande karriär inom akademin. På temat leda lärande ger bokens innehåll olika infallsvinklar på hur pedagogiska praktiker utvecklas och förfinas genom de ställningstaganden och val som framsynta lärare och ledare gör. Det gäller såväl inom högre utbildning, där ledare märker ut frågor, perspektiv och utforskningar inom kunskaps- och forskningsfronterna. Det gäller inom idrottsfältet där de goda och framgångsrika ledarna ser nästa steg i talangens utveckling. Och, det gäller också inom utbildning och skola där den pedagogiska ledaren tillsammans med de studerande märker ut mål och navigerar mot uppsatta mål i de lärandes bildningsgång.

Bokens olika kapitel ger sammantaget en rik repertoar av nycklar för att leda lärande på ett kvalificerat sätt och för att tackla några av de utmaningar som lärandefrågorna, internationellt och nationellt, står inför i en tid av stora samhälleliga omställningar. Alla med intresse för frågor om ledning, lärande och pedagogik har utbyte av bokens olika kapitel såväl som i professor Per Gerrevalls verk och gärning.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2018. p. 220 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76739 (URN)
Available from: 2018-07-10 Created: 2018-07-10 Last updated: 2018-09-05
Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. (Eds.). (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2017. p. 191
Keywords
dokumentstyrning, socionomer, lärare, revisorer
National Category
Work Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60460 (URN)978-91-88357-59-5 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn
Available from: 2017-02-02 Created: 2017-02-02 Last updated: 2017-03-01Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2017). From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.. Professions & Professionalism, 7(3), Article ID e2113.
Open this publication in new window or tab >>From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.
2017 (English)In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 3, article id e2113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to reveal how teachers experience the effects of management by documents in their professional practice. Approximately one hundred primary school teachers were asked to describe their daily teaching work with special focus on the demands in terms of the production of documentation. The reports were analysed using a “profession theoretical” model which focuses on the following aspects of professional knowledge: recognition, emotional engagement, and evaluation of and responsibility for one’s own work. The results show that the teachers have experienced that the teaching profession has changed because of fixation on results, and fragmentation has resulted in a decrease in the levels of trust and a feeling that the work is boring. The internal pedagogic discourse is weakened because of the presence of an external legal discourse. Management by documents can thus be a factor that causes a professional regression.

Keywords
Management by documents, teacher knowledge and norms, professional regression
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68991 (URN)10.7577/pp.2113 (DOI)
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
Krantz, J. & Linnér, S. (2017). Lärarkvalitet och lämplighet ur ett professionsperspektiv (1ed.). In: Per Gerrevall (Ed.), Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens (pp. 63-76). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Lärarkvalitet och lämplighet ur ett professionsperspektiv
2017 (Swedish)In: Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens / [ed] Per Gerrevall, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 1, p. 63-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-63194 (URN)978-91-27-81878-1 (ISBN)
Available from: 2017-05-08 Created: 2017-05-08 Last updated: 2017-05-08Bibliographically approved
Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer. Organisation & Samhälle (2), 56-61
Open this publication in new window or tab >>När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer
2017 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 56-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ökade krav på dokumentation leder till förslust av kännarskap och engemang

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Economy, Organisation theory
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68532 (URN)
Projects
Dokumentstyrningsprojektet
Available from: 2017-10-31 Created: 2017-10-31 Last updated: 2017-11-01Bibliographically approved
Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare. Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4), 261-279
Open this publication in new window or tab >>Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare
2017 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 24, no 3-4, p. 261-279Article in journal (Refereed) In press
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), 2017
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76426 (URN)
Available from: 2018-06-26 Created: 2018-06-26 Last updated: 2018-06-28
Krantz, J. & Lund, A. (2016). Elevers möte med skapande skola. In: Karin L. Eriksson (Ed.), Möten med mening: Ämnesdidaktiska studier i konst och humaniora (pp. 71-86). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Elevers möte med skapande skola
2016 (Swedish)In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska studier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, p. 71-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016
National Category
Cultural Studies Sociology
Research subject
Humanities, Cultural Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57067 (URN)978-91-88168-33-7 (ISBN)
Available from: 2016-10-04 Created: 2016-10-04 Last updated: 2017-03-02Bibliographically approved
Jonnergård, K. & Krantz, J. (2016). Usch vad tråkigt jag har: dokumentstyrningens påverkan på professionellas arbetssituation. In: : . Paper presented at Nordiskt nätverk för professionsforskning (NORDPRO), Lund, Sweden, October 27-28, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Usch vad tråkigt jag har: dokumentstyrningens påverkan på professionellas arbetssituation
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Work Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60461 (URN)
Conference
Nordiskt nätverk för professionsforskning (NORDPRO), Lund, Sweden, October 27-28, 2016
Available from: 2017-02-02 Created: 2017-02-02 Last updated: 2017-02-06Bibliographically approved
Krantz, J. (2014). Management by documents - how it affects the teaching profession´s knowledge base and norms. In: : . Paper presented at Teacher Matters - But how? International Research Conference at Linnaeus University, Växjö Sweden 23-24 October 2014. Linnaeus University
Open this publication in new window or tab >>Management by documents - how it affects the teaching profession´s knowledge base and norms
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we discuss how teachers' knowledge and norms are influenced by management by documents.

 

Documents and documentation requirements have in recent decades grown and changed in the direction of control through standards and to ensure visibility of professionals working processes. Management by documents means claims for transparency of work processes and it influence the work performance. The steering alignment affects both the content of the documents and the demands for documentation. In this paper various types of action plans, drawn up to support the students' increased achievement, effectiveness and performance outcomes, provides the basis for management by documents affecting teachers´. Based on the teachers' union materials and on interviews with teachers in the Swedish compulsory school discussed how both teaching profession's collective self-image has changed and how individual teachers are influenced by and developed strategies in relation to the reforms which have led to management by document. In the collective self-image, five fields of tension identified, linked to teaching profession's knowledge base and normative systems. These are teachers as 1) generalist - specialist, dealing with 2) complex learning - measuring and assessing learning, with a fundamental focus on 3) holistic care focus - focus on results at the individual level, see themselves in the light of 4) autonomy - heteronomy and externalization, and job orientation towards 5) input - output. On an individual level, identified how the enhanced features of management by documents have impact to teachers' ability to recognition, in terms of (in) security, needs and risk. How it affects teachers' emotional involvement, in terms of (dis) comfort and passion. And evaluation of its own performance and accountability and finally the relationships, in terms of high/low trust and confidence between teachers and between teachers parents and students.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnaeus University, 2014
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42380 (URN)
Conference
Teacher Matters - But how? International Research Conference at Linnaeus University, Växjö Sweden 23-24 October 2014
Available from: 2015-04-15 Created: 2015-04-15 Last updated: 2015-05-06Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2013). Lärarprofessionens kollektiva självbild: som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 1990 - 2010. Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofessionens kollektiva självbild: som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 1990 - 2010
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet, 2013. p. 142
Series
En rapport från Forum för professionsforskning ; 2013:3
Keywords
Lärarprofession, kollektiv självbild, Lärarnas tidning, Pedagogiska magasinet
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-25392 (URN)978-91-87427-55-8 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella.
Funder
FAS, Swedish Council for Working Life and Social Research
Available from: 2013-04-22 Created: 2013-04-22 Last updated: 2015-05-26Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6257-8858

Search in DiVA

Show all publications