lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 16) Show all publications
Billsten, J. & Benderix, Y. (2019). Implementation of user organizations in Swedish health care and social services for persons with substance use disorders. Nordic Social Work Research
Open this publication in new window or tab >>Implementation of user organizations in Swedish health care and social services for persons with substance use disorders
2019 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Background: In Sweden, the National Guidelines for Substance Abuse Treatment includes new recommendations concerning integrating a user perspective. From 2009 to 2014, the Swedish National Board of Health and Welfare supported and financed the development of organizations serving regional users. The programme was evaluated, and the results showed a development of user influence in substance use treatment services in 20 out of 21 regions by 2014. The implementation of user organizations’ influence was evaluated in 2018 for this follow-up study.

Aim: The aim of this four-year follow-up study was to evaluate whether user organizations continued existing once national support ended, and whether their influence in social services and health care, at both organizational and individual levels had been implemented.

Method: A questionnaire was dispatched to 20 regional user organizations. It included information and questions focused on their situation, and on participants’ experiences of the influence of user organizations in health care and social service.

Results: The results obtained from the questionnaire show that 14 out of 20 user organizations still existed and reported a developed influence in social services and health care at organizational and individual levels. National support was perceived as necessary for the ongoing development of user organizations and to continue increasing their influence.

Conclusions: Support at the national level initiated the development of user influence in Sweden, which has increased at both organizational and individual levels in the context of social services, as well as in health care for persons with substance use disorders.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2019
Keywords
User organizations; substance use disorders; implementation; health care; social service
National Category
Psychology
Research subject
Social Sciences, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89882 (URN)10.1080/2156857X.2019.1677748 (DOI)
Available from: 2019-11-01 Created: 2019-11-01 Last updated: 2019-11-06
Benderix, Y. (2015). Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom (2ed.). In: Inger Hallström & Tor Lindberg (Ed.), Pediatrisk omvårdnad: (pp. 338-344). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom
2015 (Swedish)In: Pediatrisk omvårdnad / [ed] Inger Hallström & Tor Lindberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 338-344Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015 Edition: 2
Keywords
Pediatric care, Pediatrisk omvårdnad
National Category
Nursing Pediatrics
Research subject
Social Sciences, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61085 (URN)9789147115099 (ISBN)
Available from: 2017-03-06 Created: 2017-03-06 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Benderix, Y. (2015). Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa: en litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling relevanta ur ett anhörigperspektiv. Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Open this publication in new window or tab >>Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa: en litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling relevanta ur ett anhörigperspektiv
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2015. p. 89
Keywords
Families experiences, children with psychiatric problems, Familjers erfarenheter barn med psykisk ohälsa
National Category
Psychology
Research subject
Social Sciences, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61087 (URN)978-91-87731-23-5 (ISBN)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-03-06 Created: 2017-03-06 Last updated: 2017-03-07Bibliographically approved
Fridell, M., Holmberg, R., Billsten, J. & Benderix, Y. (2015). Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik. Lund: Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lunds universitet, 2015. p. 146
Series
Psykologiska rapporter från Lund, ISSN 1404-8124 ; Vol. 7, no. 1
Keywords
Implementering, Riktlinjer, missbruk, beroende
National Category
Psychology
Research subject
Social Sciences, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42691 (URN)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2015-04-17 Created: 2015-04-17 Last updated: 2016-05-30Bibliographically approved
Socialstyrelsen, P. (2015). Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen
Open this publication in new window or tab >>Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.: stöd för styrning och ledning
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialstyrelsen, 2015. p. 166
Keywords
addiction screening drugs alcohol treatment, missbruk alkohol narkotika screening läkemedel psykosocial behandling
National Category
Substance Abuse
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61302 (URN)9789175552941 (ISBN)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-03-12 Created: 2017-03-12 Last updated: 2017-07-25Bibliographically approved
Fridell, M., Holmberg, R. & Benderix, Y. (2015). När utredning skapar möjligheter: Överlämning av psykologutredningar till socialsekreterare, klienter och personal vid två LVM-institutioner. Forskningsrapport. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, SiS
Open this publication in new window or tab >>När utredning skapar möjligheter: Överlämning av psykologutredningar till socialsekreterare, klienter och personal vid två LVM-institutioner. Forskningsrapport
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens institutionsstyrelse, SiS, 2015. p. 92
Series
Institutionsvård i fokus ; 2
Keywords
psykologutredning, institutionsvård, klienter, LVM
National Category
Psychology
Research subject
Social Sciences, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61355 (URN)978-91-87053-32-0 (ISBN)
Available from: 2017-03-14 Created: 2017-03-14 Last updated: 2017-03-20Bibliographically approved
Billsten, J., Holmberg, R. & Benderix, Y. (2014). Evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården (1ed.). In: Per Nilsen (Ed.), Implementering av evidensbaserad praktik: (pp. 233-245). Falkenberg: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården
2014 (Swedish)In: Implementering av evidensbaserad praktik / [ed] Per Nilsen, Falkenberg: Gleerups Utbildning AB, 2014, 1, p. 233-245Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falkenberg: Gleerups Utbildning AB, 2014 Edition: 1
Keywords
implementation, evidence based practice users influence research treatment, implementering evidensbaserad praktik vård och behandling brukarinflytande forskning
National Category
Medical and Health Sciences Substance Abuse
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61303 (URN)9789140684479 (ISBN)
Available from: 2017-03-12 Created: 2017-03-12 Last updated: 2017-03-20Bibliographically approved
Jacobsson, L., Ahlström, M., Benderix, Y., Bergman, B., Billstedt, E., Davidsson, T., . . . Östlund, P. (2013). ADHD: Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktigheten systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Open this publication in new window or tab >>ADHD: Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktigheten systematisk litteraturöversikt
Show others...
2013 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

ADHD En funktionsnedsättning med debut i baranåren. Kärmsymtom karaktäriseras av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet ioch hyperaktivitet.

I ett antal fall sker en normalisering eller mognadsprocess, i andra fall kan någon form av psykisk ohälsa förekommma samtidigt. Den diagnostiska utredningen är omfattande, och både instrument för diagnostik och den diagnostiska processen bör undersökas bättre.

Många olika insatser och behandlingar, förutom läkemedel förekommer idag, men kunskapen om eras nytta, risker och kostnader måste förbättras. Vissa läkemedel lindrar ADHD symtom vid korttidsbehandling, men nyttan av långtidsbehandling går inte att bedöma. Vanliga biverjkningar av dessa läkemedel är illamående och nedsatt aptit, för barn viktminskning och pulsökning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013. p. 528
Series
SBU-rapport, ISSN 1400-1403 ; 217
Keywords
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Uppmärksamhetsstörning
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Caring Sciences, Caring Science; Health and Caring Sciences, Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-30704 (URN)978-91-85413-58-4 (ISBN)
Available from: 2013-11-25 Created: 2013-11-25 Last updated: 2018-04-12Bibliographically approved
Jacobsson, L., Ahlström, M., Benderix, Y., Bergman, B., Billstedt, E., Davidsson, T., . . . Östlund, P. (2013). Autismspektrumtillstånd: Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litterturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Open this publication in new window or tab >>Autismspektrumtillstånd: Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litterturöversikt
Show others...
2013 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013. p. 414
Series
SBU-rapport, ISSN 1400-1403 ; 215
Keywords
Autism spectrum disorders
National Category
Neurosciences Pediatrics
Research subject
Health and Caring Sciences; Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-30402 (URN)978-91-85413-54-6 (ISBN)
Available from: 2013-11-13 Created: 2013-11-13 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Magnusson, K., Benderix, Y. & Denvall, V. (2012). Primärvårdsanställdas arbete enligt Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård.: En utvärdering på hälsocentraler i Kalmar län..
Open this publication in new window or tab >>Primärvårdsanställdas arbete enligt Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård.: En utvärdering på hälsocentraler i Kalmar län.
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En utvärdering av chefers, läkares och hälsokoordinatorers arbete enligt Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård, har genomförts under 2012 på hälsocentraler i Kalmar län. Utvärderingen har finansierats av Regionförbundet i Kalmar län och genomförts av Linneuniversitetet. Syfte har varit att öka kunskapen om verksamhetschefers, läkares och hälsokoordinatorers attityder och rutiner utifrån de rekommendationer för primärvården som finns beskrivet i Socialstyrelsens (2007) riktlinjer. Rekommendationerna gäller bl.a. att tidigt upptäcka personer med riskbruk och/eller missbruk av alkohol och droger.

Datainsamlingen bestod av enkäter till hälsocentralers chefer samt kvalitativa intervjuer med de två största yrkesgrupperna på hälsocentralerna: läkare och hälsokoordinatorer, d.v.s sjuksköterskor med specialistutbildning inom fältet. Frågor utformades utifrån de riktlinjer som är rådgivande inom området: dels de Nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården (Socialstyrelsen, 2007), dels de regionala riktlinjerna (2010) för primärvården, hälsocentralerna i Kalmar län. Riktlinjerna fokuserar på kartläggning, rådgivning och behandling till patienter med risk- och missbruk av alkohol, beroendeframkallande läkemedel och narkotika.

I Resultaten framkom bland annat:

 1. Verksamhetschefer på Kalmar läns hälsocentraler anser att de inte fått utbildning i de Nationella riktlinjerna i den utsträckning de skulle behöva.
 2. Verksamhetschefer ansåg att patienter med risk- och missbruks till högre grad är socialtjänstens ansvar, samtidigt är det delvis också primärvårdens      ansvarsområde.
 3. Läkare och hälsokoordinatorerna anser att det är primärvårdens ansvar att      upptäcka om patienterna har riskbruk och att i så fall, lotsa dessa patienter till rätt instans.
 4. Fåtalet chefer, läkare och hälsokoordinatorer kände till riktlinjernas rekommendationer för hälsocentralernas patienter. Trots detta hade flera hälsocentraler rutiner för kartläggning och behandling som byggde på riktlinjernas      rekommendationer, bl.a. erbjöd vissa hälsocentraler personalen utbildning i MI, Motiverande intervju och använde screeninginstrument för kartläggning av patientens livsstil, där alkoholvanor ingår.
 5. Endast hälsokoordinatorer använde rutinmässigt screeninginstrument, d.v.s den yrkesgrupp som fått utbildning i detta.
 6. Läkarna ansåg att de saknade tid och att det skulle störa integriteten att ställa      frågor till patienterna om alkohol om dessa inte specifikt sökt för det.
 7. Biologiska markörer och screening instrument användes på de flesta hälsocentraler. Fler än hälften av hälsocentralerna erbjöd MI-samtal och enstaka erbjöd återfallsprevention och KBT

Förslag till förbättringsområde utifrån resultatet:

 1. Fortsatt utbildning om tidig upptäckt vid riskbruk enligt de Nationella riktlinjerna för chefer, läkare och hälsokoordinatorer.
 2. Mandat frågan för verksamhetschefer bör diskuteras eftersom förutsättningar för      implementering är beroende av chefens mandat.
 3.  Handledning, metodstöd innefattande träning i att ställa frågor till patienterna om deras alkoholkonsumtion kan genomföras på nätverksträffar.
 4. Metodstöd/träning i användandet av screeninginstrument, livsstils frågeformulär och enkäter som kan underlätta om frågor upplevs vara tabubelagda, t.ex patientens      alkoholkonsumtion.
 5. En policy som tydliggör ansvar, t.ex. vem som ska göra vad, när det gäller      alkoholfrågor.
 6. Öka samverkan och delegering mellan hälsokoordinatorer och läkare men även till ytterligare en yrkesgrupp som finns på vissa hälsocentraler, alkoholterapeuter.     
 7. Utbildning/kompetensutveckling/internutbildning om sambanden mellan alkohol och somatiska konsekvenser.
Abstract [en]

Evaluation of managers, primary care physicians and health coordinators work adapted to the National guidelines for substance abuse and addiction treatment was carried out 2012 in health centers in KalmarCounty in Sweden. The evaluation was funded by the Regional Council in KalmarCounty and implemented by LinnaeusUniversity. The evaluation aims to describe operations managers, primary care physichians and health coordinators principles and norms, using the National Guidelines for abuse and addiction treatment.

Recommendations in the National guidelines to the swedish primary health care is to meet patients with risk use of alcohol and drugs with motivational interviewing. The aim is to support patients to change their habits towards a healthier lifestyle.

Data collection consisted of questionnaires to operations managers and interviews with doctors and health coordinators, ie nurses with specialized training in the field. Questions were designed based on the guidelines witch are advisory in the field: the National Guidelines for substance abuse and addiction care (National Board of Health, 2007) and the regional guidelines (2010) for primary care, health centers in Kalmar County. The guidelines focus on the identification, counseling and treatment to patients at risk and abuse of alcohol and drugs.

The results presented will include:

 1. Operations managers at KalmarCounty health centers experience that they have not received training in the National Guidelines to the extent they would need.
 2. Operations managers found that patients with risk and substance abuse to a greater extent are social service responsibilities, but partly also the primary care      responsibilities.
 3. Doctors and health coordinators mean that it is the responsibility of health care to detect patients with risk drinking and to help patients with hazardous drinking or drug use to find the best place for treatment and care.
 4. Few managers, doctors and health coordinators knew the guidelines' recommendations for health center patients. Despite this, several health centers use procedures for the identification and treatment based on the guidelines recommendations. Some health centers offered staff training in MI, Motivational interview and used screening instruments, including alcohol consumption questions.
 5. Only health coordinators routinely used screening instruments, they were the only profession trained in this.
 6. Doctors experienced that they did not have time enough and also that it would interfere with the patients´ integrity to question them about alcohol consumption.
 7. Biological markers and screening instruments were used frequently in most health centers, and more than 50% of them were offering Motivational interviews, Relapse prevention and Cognitive behavioral therapy to the patients.

Proposal for improvement area based on the results:

 1. Continued education about early detection of hazardous according to the National Guidelines for managers, doctors and health coordinators.
 2. Mandate issue for busines managers should be discussed, because prerequisites for implementation are dependent on the manager's mandate.
 3. Tutorials, method support including training to question patients about their alcohol consumption may be implemented at network meetings.
 4. Method Support / training in the use of screening instruments, lifestyle questionnaires and surveys that can facilitate on issues perceived to be taboo, such as the patient's alcohol consumption.
 5. A policy that clarifies responsibilities, which should do what when it comes to alcohol issues.
 6. Increase collaboration and delegation between health coordinators and doctors but also to another profession on some health centers, alcohol therapists.
 7. Education / training / house training on the relationship between alcohol and somatic consequences.
Publisher
p. 41
Keywords
Nationella riktlinjer, primärvården, riskbruk, missbruk, utvärdering
National Category
Social Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-23498 (URN)
Available from: 2013-01-23 Created: 2013-01-16 Last updated: 2016-01-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3030-4737

Search in DiVA

Show all publications