lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Denvall, Verner, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2655-2132
Publications (10 of 43) Show all publications
Denvall, V., Agevall Gross, L., Kjellgren, C. & Skillmark, M. (2019). Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work. Nordic Social Work Research
Open this publication in new window or tab >>Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work
2019 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Since the 1990s, social work has been subject to requirements for monitoring and quality assurance. Here we examine one of the monitoring systems: Open Comparisons (OC). Gradually expanded and published online by a national agency, the OC now has around 350 indicators that cover major areas within social work in Sweden. We use program theory to clarify the operational idea in which OC is based. To do this, we analyse domestic violence data gathered from two social service organizations, from the regional level and from governmental agencies. The results show a strong normative support for OC within national level. However, OC is time consuming, its data are questionable, and its reliance on name-and-shame seems dubious. OC represents a trend in social work that may influence changes in routines and provide new kinds of performance measurements that affect how social work is organized.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2019
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-94711 (URN)10.1080/2156857X.2019.1690559 (DOI)
Projects
Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens och utfall av bedömning och behandling
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority, 04049/2013
Available from: 2020-05-11 Created: 2020-05-11 Last updated: 2020-05-12
Skillmark, M., Agevall Gross, L., Kjellgren, C. & Denvall, V. (2019). The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services. Qualitative Social Work, 18(3), 458-474
Open this publication in new window or tab >>The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services
2019 (English)In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 18, no 3, p. 458-474Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This multiple case study examines how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in Swedish social services. Based on the analysis of interviews with different stakeholders and of organizational documents in two social service organizations, we investigate the actors who control local risk assessment practices. The findings illustrate that a relatively small group of social workers in the organizations have been able to forward their claims and decide how risk assessment work should be carried out without much intrusion from local managers or politicians. The findings also validate other studies that found that increased standardization can strengthen social workers’ ability to perform their professional task rather than lead to de-professionalization. This article ends with a discussion of what risk assessment practices might mean for domestic violence victims.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
Domestic violence, risk, social work practice, risk assessment, jurisdiction, control
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68602 (URN)10.1177/1473325017739461 (DOI)000469827500009 ()2-s2.0-85067176969 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-03 Created: 2017-11-03 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Enell, S. & Denvall, V. (2018). Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun. Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, 2018. p. 60
Series
Rapportserie i Socialt arbete ; 2018:1
Keywords
Förebyggande arbete, Samverkan, Gränsarbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75781 (URN)978-91-88761-76-7 (ISBN)978-91-88761-75-0 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Denvall, V. (2018). Innovation och participation – en fallstudie av Bostad först i Helsingborgs stad. In: Louise Bringselius (Ed.), Styra och leda med tillit – forskning och praktik: forskning och praktik (pp. 221-247). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Innovation och participation – en fallstudie av Bostad först i Helsingborgs stad
2018 (Swedish)In: Styra och leda med tillit – forskning och praktik: forskning och praktik / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, p. 221-247Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018
Series
Statens offentliga utredningar : SOU, ISSN 0375-250X ; 2018:38
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77043 (URN)9789138248058 (ISBN)
Available from: 2018-08-02 Created: 2018-08-02 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Denvall, V. (2018). Samhällsarbete och den (o)beständiga ojämlikheten. In: Stefan Sjöberg & Päivi Turunen (Ed.), Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv (pp. 365-383). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Samhällsarbete och den (o)beständiga ojämlikheten
2018 (Swedish)In: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Stefan Sjöberg & Päivi Turunen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 365-383Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77044 (URN)9789144111759 (ISBN)
Available from: 2018-08-02 Created: 2018-08-02 Last updated: 2019-05-03Bibliographically approved
Denvall, V. (2018). Socialtjänsten och samhällsplaneringen (1ed.). In: Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst: (pp. 103-128). Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänsten och samhällsplaneringen
2018 (Swedish)In: Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst, Norstedts Juridik AB, 2018, 1, p. 103-128Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Norstedts Juridik AB, 2018 Edition: 1
Series
Statens offentlliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 2018:32
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74382 (URN)978-91-38-24791-4 (ISBN)
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Skillmark, M. & Denvall, V. (2018). The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services. Nordic Social Work Research, 8(1), 88-99
Open this publication in new window or tab >>The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services
2018 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 8, no 1, p. 88-99Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Standardisation and standards are common in the modern world, including in social work. This article focuses on social workers who implement the assessment tool Children’s needs in focus (Barns behov i centrum BBIC) in Swedish social work with children and families. Inspired by ‘siblings’ in the UK, the National Board of Health and Welfare has developed and supported the implementation of the BBIC. From the start, the implementation strategy was to engage well-educated and experienced social workers as educators. The article studies these educators (standardizers) as mediators between national imperatives and local practice during the implementation of the BBIC in the social services. Based on interviews with 10 BBIC educators, three standardizer roles were identified: the instrumental, the adaptive and the transformative. These roles affect the practice of social work in potentially different ways.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Standardisation, social work, professionalism, implementation, BBIC
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61918 (URN)10.1080/2156857X.2017.1309678 (DOI)
Available from: 2017-03-28 Created: 2017-03-28 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Groth Andersson, S. & Denvall, V. (2017). Data recording in performance management: trouble with the logics. American Journal of Evaluation, 38(2), 190-204
Open this publication in new window or tab >>Data recording in performance management: trouble with the logics
2017 (English)In: American Journal of Evaluation, ISSN 1098-2140, E-ISSN 1557-0878, Vol. 38, no 2, p. 190-204Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In recent years, performance management (PM) has become a buzzword in public sector organizations.Well-functioning PM systems rely on valid performance data, but critics point out thatconflicting rationale or logic among professional staff in recording information can undermine thequality of the data. Based on a case study of social service staff members, the authors explore threerecording logics. The findings reveal a complexity of recording behavior and show how frontline staffshift between recording logics according to the situation. The actual data recordings depend notonly on the overall logic but also on factors such as attitudes, assumptions, and motives. The authorssuggest that shifting recording logics weaken the validity of performance data. These shifts underminethe idea of PM as a trustworthy strategy to bridge the gap between professional and managerialstaff, as well as the possibility of a well-informed management.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
Performance measurement (goal attainment), Logics, Performance data, Occupational professionalism, Organizational professionalism
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59307 (URN)10.1177/1098214016681510 (DOI)000401237500002 ()2-s2.0-85018915438 (Scopus ID)
Available from: 2016-12-20 Created: 2016-12-20 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Denvall, V. (2017). Evaluating homelessness – a comparative analysis of top-ten articles from the US and Europe. European Journal of Social Work, 20(5), 724-740
Open this publication in new window or tab >>Evaluating homelessness – a comparative analysis of top-ten articles from the US and Europe
2017 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, no 5, p. 724-740Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Homelessness as a political and social dominion has a number of features that make it particularly difficult to tackle. In addition to being a wicked problem, homelessness offers several analytical avenues. How do these characteristics affect the evaluation of programmes and projects aspiring to combat homelessness? Dissimilar pictures and solutions regarding homelessness in the US and in European countries will likely affect recommendations given as a result of evaluations performed. For this study, the empirical base is a sample of the most cited evaluations of homelessness programmes published in professional journals between 1996 and 2010. Most of these evaluations are from the US. These US evaluations more often use large-scale national programmes and quantitative methods, whereas European evaluations more often have smaller sample sizes and qualitative methods. In both regions, the evaluators seldom use theory from social science when analysing their findings. It is suggested that European evaluation research should be noticed to a larger extent since it is probably better suited for application in a European context.

Abstract [sv]

Det förekommer ett omfattande inflöde av rekommendationer om hur socialt arbete ska bedrivas i Europa baserat på forskningsresultat från USA, trots stora skillnader i välfärdssystem. Hemlöshet är ett besvärligt socialt problem att ta itu med och det förekomer dessutom flera sätt att forska på hemlöshet. Denna artikel vil undersöka om sådana skillnader påverkar utvärdering av program och projekt som strävar efter att motverka hemlöshet. Varierande problemuppfattningar och lösningar på hemlöshet i USA och i Europa kommer sannolikt att påverka rekommendationer efter att program har blivit utvärderade. Artikeln baseras på ett urval av de mest citerade utvärderingarna av hemlöshetsprogram som publicerats i facktidskrifter mellan 1996 och 2010. De flesta av dessa utvärderingar är från USA. De amerikanska utvärderingarna riktas oftast mot storskaliga nationella program och utvärderare använder kvantitativa metoder, medan europeiska utvärderingar oftare baseras på mindre projekt och på kvalitativa metoder. I båda regionerna använder utvärderare sällan samhällsvetenskaplig teori för att analysera sina fynd. Artikeln föreslår att resultat från europeisk utvärderingsforskning borde användas i större utsträckning eftersom de förmodligen är bättre lämpade i ett europeiskt sammanhang.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Keywords
Evaluation, homelessness, bibliometrics, social work, impact, Utvärdering, hemlöshet, bibliometri, socialt arbete, inflytande
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-58104 (URN)10.1080/13691457.2016.1255595 (DOI)000413972900010 ()2-s2.0-84996569923 (Scopus ID)
Available from: 2016-11-12 Created: 2016-11-12 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Denvall, V., Skillmark, M. & Agevall Gross, L. (2017). Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM. In: : . Paper presented at 7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH Challenges in social work research – conflicts, barriers and possibilities in relation to social work.
Open this publication in new window or tab >>Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Men's violence against women is a widespread global problem and a serious threat to women's health. This symposium will report from a study in Sweden that studies mechanisms that influence the design of interventions contesting domestic violence in two cities.

The symposiums three presentations will answer the following questions:

1. Given the fact that the organizations face many different views and ideologies; how does this affect the ways the problem of domestic violence is represented?

2. In what way affects ideas from performance measurement and new public management the interventions?

3. In what way are the social services organizing towards an evidence-based practice in this field?

Presentation 1 Interpersonal violence-From policy to local practice

Presentation 2 Open Comparisons in social work

Presentation 3 Negotiating in risk assessment practices

National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68603 (URN)
Conference
7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH Challenges in social work research – conflicts, barriers and possibilities in relation to social work
Available from: 2017-11-03 Created: 2017-11-03 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2655-2132

Search in DiVA

Show all publications