lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 113) Show all publications
Schenker, K., Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2023). Kan sociala idrottsentreprenörer motverka segregation?. In: Johan R Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Pihlblad (Ed.), Idrott och segregation: Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (pp. 119-138). Centrum för idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Kan sociala idrottsentreprenörer motverka segregation?
Show others...
2023 (Swedish)In: Idrott och segregation: Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle / [ed] Johan R Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Pihlblad, Centrum för idrottsforskning , 2023, p. 119-138Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

"Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler, men få har klivit över tröskeln". Det var en av slutsatserna i en utvärdering av Idrottslyftet för drygt tio år sedan. Den idrottspolitiska satsningen pågick mellan 2007 och 2019, med syfte att få fler barn och ungdomar att börja idrotta i idrottsrörelsens regi och få fler att stanna kvar längre inom idrotten. För att åstadkomma detta skulle ansvariga inom idrottsrörelsen bland annat hålla nere avgifter och utveckla nya verksamhetsformer.

Satsningen grundade sig dels i rapporter om minskade deltagarantal i den svenska idrottsrörelsen, samtidigt som kostnaderna för att delta ökat, dels i politiska beslutsfattares uppfattning att idrotten kan fylla en integrerande och demokratifostrande roll i samhället. Men Idrottslyftet ledde inte till att fler började idrotta. I stället har minskningen fortsatt – i takt med ytterligare kostnadsökningar för deltagarna.

Det statliga ekonomiska stödet i Idrottslyftet permanentades 2020 och blev en del av idrottsförbundens ordinarie verksamhet. Trots denna extra satsning, som lett till en utveckling av både Riksidrottsförbundets och övriga idrottsförbunds administration och policyer, når idrottsrörelsen sålunda inte fram. Föreningsidrotten når i huvudsak dem som redan har erfarenhet av den genom sina familjer. Ett exempel som visar på detta är studien Nyanländas etablering i idrottsrörelsen av Arnoldsson med flera, vilken visar att utvecklingsmedel tenderar att nå redan idrottsstarka och socioekonomiskt välmående grupper i samhället.

Vad beror detta på? I detta kapitel visar vi hur man med utgångspunkt i det sociala entreprenörskapet skulle kunna realisera intentionerna med Idrottslyftet. Sociala

entreprenörer utmanar de organisatoriska gränser som i dagsläget är ett hinder för innovativa organisationer, vilka arbetar med att få fler barn och ungdomar att såväl börja, som fortsätta, idrotta.

Vidare kommer vi att redogöra för hur god folkhälsa kan förstås i relation till begreppet segregation. Efter att ha presenterat våra teoretiska utgångspunkter följer ett antal exempel på verksamheter vi menar kan beskrivas i termer av socialt entreprenörskap. Kapitlet avslutas framåtsyftande. Där diskuterar vi vilka krav som behöver ställas på organisationer i ett segregerat samhälle för att ge barn, ungdomar och vuxna möjligheter till motion och idrott, i syfte att främja en god folkhälsa.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för idrottsforskning, 2023
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-122501 (URN)9789198855111 (ISBN)
Note

Kapitel i rapport

Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Larsson, L., Linnér, S., Schenker, K. & Gerdin, G. (2023). Socialt rättvis och inkluderande undervisning i idrott och hälsa. Forskning om undervisning och lärande, 11(2), 109-134
Open this publication in new window or tab >>Socialt rättvis och inkluderande undervisning i idrott och hälsa
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 2, p. 109-134Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med den studie som ligger till grund för artikeln var att öka förståelsen för hur lärare i idrott och hälsa kan bedriva en inkluderande undervisning som kännetecknas av social rättvisa och där alla elever har möjlighet att delta och lyckas. Studien genomfördes inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt som undersökte hur lärare i idrott och hälsa hanterar frågor om inkludering, jämlikhet och social rättvisa i undervisningen. I denna artikel redovisas resultat från observationer av undervisning i idrott och hälsa i årskurs 7 till 9 i Sverige med tillhörande intervjuer av fem lärare i ämnet. Resultaten visar att lärarna använde sig av flera olika strategier kopplat till tre huvudteman: (1) skapa goda relationer med och mellan elever, (2) anpassningar för att utjämna ojämlikheter och (3) stötta de som behöver. Trots de goda exempel som lyfts i denna artikel, behöver undervisningspraktiker vidareutvecklas som inte bara hanterar utan även kan utmana och förändra rådande normer och värderingar i ämnet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2023
Keywords
idrott och hälsa, inkludering, jämlikhet, social rättvisa
National Category
Educational Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-123926 (URN)
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, P2019-0144
Available from: 2023-08-26 Created: 2023-08-26 Last updated: 2023-08-31Bibliographically approved
Silander, C., Källkvist, M. & Schenker, K. (Eds.). (2023). Språk, reflektion och vetenskap i lärarutbildningen. Växjö: Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Språk, reflektion och vetenskap i lärarutbildningen
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet, 2023. p. 86
Series
Rapportserie Utbildning i förändring ; 1
National Category
Didactics
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-126839 (URN)9789180820714 (ISBN)9789180820721 (ISBN)
Note

Avser Rapport

Available from: 2024-01-17 Created: 2024-01-17 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Gerdin, G., Schenker, K., Linnér, S., Petter Erik, L., Amanda, M. & Rod, P. (2022). EDUHEALTH 2.0: (Re)examining and developing pedagogies for social justice in Health and Physical Education. In: Presented at BERA (British Educational Research Association), Liverpool, UK, September 6-9, 2022: . Paper presented at BERA (British Educational Research Association), Liverpool, UK, 6-9/9.
Open this publication in new window or tab >>EDUHEALTH 2.0: (Re)examining and developing pedagogies for social justice in Health and Physical Education
Show others...
2022 (English)In: Presented at BERA (British Educational Research Association), Liverpool, UK, September 6-9, 2022, 2022Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Research and policy statements suggest that school Health and Physical Education (HPE) can make a unique contribution to the physical, cognitive, emotional and social development of young people (Opstoel et al., 2020; UNESCO, 2015). It can also provide opportunities for young people to develop the knowledge and skills needed to navigate and respond to the inequities and precarity (Kirk, 2020) that have been amplified in our post COVID-19 world. Despite the aforementioned potential of HPE, it does not always provide equitable opportunities for all students, and often excludes on the basis of gender, sexuality, ethnicity, religion and social class (see e.g., Gerdin & Larsson, 2018; Landi, 2019).The aim of the EDUHEALTH 2.0 project, which brings together researchers from Sweden, Norway, South Africa, Australia and New Zealand, is to identify, compare, co-design and support the enactment of social justice pedagogies in HPE that promote equitable learning experiences and outcomes. This project builds on the findings and outcomes of our previous EDUHEALTH project that called on HPE teacher observations and post observation critical incident interviews (Philpot et al, 2020), and identified how broader curricular and school policy interact to facilitate theenactment of social justice pedagogies in HPE. These pedagogies include building good relationships, teaching for social cohesion and explicitly teaching about and acting on social inequities (Gerdin et al., 2020).  EDUHEALTH 2.0 will build on this previous research by exploring how HPE curricula serves to enable pedagogies for social justice and the students’ perspectives and experiences of such pedagogical practices as well as further developing and supporting the enactment of social justice pedagogies across different contexts through action-research with teachers.This proposed symposium will outline the methodological framework for EDUHEALTH 2.0 and report on some initial findings of the project to date.

National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education; Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-123930 (URN)
Conference
BERA (British Educational Research Association), Liverpool, UK, 6-9/9
Available from: 2023-08-26 Created: 2023-08-26 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Schenker, K. (2022). Idrottsdidaktik för lärar- och tränarutbildningar. Liber
Open this publication in new window or tab >>Idrottsdidaktik för lärar- och tränarutbildningar
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken fokuserar på den idrottsdidaktiska reflektionen och syftar till att ge studenter, verksamma lärare, universitetslärare och idrottsledare ett gemensamt ramverk. Hur ska man tänka? Vad ska man göra? Varför är det viktigt att ta sig tid till att reflektera över didaktiska beslut? Boken lägger en gedigen vetenskaplig grund för vad idrottsdidaktik är och hur den kan användas praktiskt i idrottsliga eller idrottslika sammanhang.

Författaren förtydligar också förhållandet mellan didaktisk reflektion och vetenskaplig metod. Boken lyfter även den starka kopplingen mellan den organiserade tävlingsidrotten och innehållet i skolans två idrottsämnen: idrott och hälsa och specialidrott.

Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2022. p. 264
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-119909 (URN)9789147146789 (ISBN)
Available from: 2023-03-21 Created: 2023-03-21 Last updated: 2023-04-21Bibliographically approved
Gerdin, G., Schenker, K., Linnér, S. & Larsson, L. (2022). Socialt rättvis och inkluderande undervisning i idrott och hälsa,. In: Preseterad på SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Malmö, Sverige, 11–12 november, 2022: . Paper presented at SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Malmö, Sverige, 11–12/11.
Open this publication in new window or tab >>Socialt rättvis och inkluderande undervisning i idrott och hälsa,
2022 (Swedish)In: Preseterad på SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Malmö, Sverige, 11–12 november, 2022, 2022Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Introduktion I kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolan i Sverige betonas bland annat att undervisningen ska ge förutsättningar för alla elever att kontinuerligt kunna delta och lära sig (Skolverket, 2020). Trots det visar Skolinspektionens (2018) senaste kvalitetsgranskning att var femte elev på högstadiet inte deltar regelbundet i undervisningen. Även om många unga uttrycker entusiasm för skolämnet idrott och hälsa, känner andra sig exkluderade och till och med hatar ämnet (Robinson & Randall, 2016). Traditionella former av innehåll och det sätt undervisningen genomförs på innebär att eleverna försätts i priviligierade eller marginaliserade positioner (Gerdin & Pringle, 2017; Thorjussen & Sisjord, 2020). Det handlar både om att rådande samhälleliga sociala ojämlikheter reproduceras i ämnet (Evans, 2014) och att implicita för givet tagna föreställningar om ämnet genomsyrar undervisningens utformning (Flintoff & Dowling, 2017). Syfte och teoretisk ram Syftet med studie var att öka förståelsen för hur lärare i idrott och hälsa kan bedriva en inkluderande undervisning som kännetecknas av social rättvisa och där alla elever har möjlighet att delta och lyckas. Studien genomfördes inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt EDUHEALTH mellan forskare från Sverige, Norge och Nya Zeeland som undersökte hur lärare i idrott och hälsa hanterar frågor om inkludering, jämlikhet och social rättvisa i undervisningen.

Metod I den del av studien som redovisas här ingår data från observationer av fem lärares undervisning i idrott och hälsa i åk 7–9 på olika skolor i södra Sverige. Totalt genomfördes 7 observationer och 8 intervjuer. Den insamlade data från observationerna och intervjuerna analyserades sedan med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Resultat Resultat och analysen av observationer och intervjuer visar att lärarna i denna studie, i linje med Tinnings (2012) förståelse av inkluderande undervisning, använde sig av flera olika strategier och en hel verktygslåda av olika didaktiska handlingar för att motverka de ojämlika förutsättningar som elever omgärdas av när de kommer till undervisningen. De tre huvudteman som konstruerades baserat på resultat och analysen är: (1) skapa goda relationer med och mellan elever, (2) anpassningar för att utjämna ojämlikheter och (3) stötta de som behöver. Diskussion och slutsatser Att iscensätta en inkluderande undervisningsmiljö är komplex process, en process som handlar både om erkännande (North, 2008), ha kunskap om eleverna och det sociala sammanhanget (Tinning, 2012) och om att bryta mönster av förtryck och dominans (Young, 1990). Det handlar om att det varken är ämnets syfte eller innehåll som är ojämlikt (Røset, Green & Thurston, 2020) utan om att ständigt ”göra” val som innebär att alla elever inkluderas. I linje med Youngs (1990) tankar om social rättvisa, räcker det alltså inte med en omfördelning av resurser utan det krävs medvetna, aktiva didaktiska handlingar och val för att motverka de ojämlika förutsättningar som eleverna omgärdas av när de kommer till undervisningen i idrott och hälsa. Resultaten av denna studie ger dock exempel på hur detta är möjligt, där lärarna genom medvetna didaktiska val och handlingar och reflektion visar lärarna hur man kan ”göra” (Young, 1990) undervisning i idrott och hälsa mer socialt rättvis och inkluderande.

National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education; Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-123927 (URN)
Conference
SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Malmö, Sverige, 11–12/11
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, P2019-0144
Available from: 2023-08-26 Created: 2023-08-26 Last updated: 2023-08-31Bibliographically approved
Lundin, K. & Schenker, K. (2022). Subject-specific literacy in Physical Education and Health - the case of Sweden. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 13(1), 62-82
Open this publication in new window or tab >>Subject-specific literacy in Physical Education and Health - the case of Sweden
2022 (English)In: Curriculum Studies in Health and Physical Education, ISSN 2574-2981, Vol. 13, no 1, p. 62-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The overall aim of this paper is to introduce a new way of analysing and understanding the framing and potential of Physical Education and Health (PEH) practice. Focusing on subject-specific literacy, which is defined as an abstract and generalising language, containing words and concepts typical for a specific subject [Nestlog, B. E. (2019). amnessprak - en fraga om innehall, roster och strukturer i amnestexter [subject-specific literacy - a question about content, voices and structures in subject specific texts]. HumaNetten Nr, 42, 9-30], we, in this paper, particularly stress and reiterate the need for a verbalised subject-specific literacy of PEH [Larsson, H., & Nyberg, G. (2017). 'It doesn't matter how they move really, as long as they move.' Physical education teachers on developing their students' movement capabilities. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(2), 137-149; Wright, J. (2000). Bodies, meanings and movement: A comparison of the language of a physical education lesson and a feldenkrais movement class. Sport, Education and Society, 5(1), 35-49]. Since the subject-specific literacy of a subject constitutes a framework for the subject regarding content, pedagogy and assessment, we argue that linguistic analysis is crucial when it comes to better our understanding of PEH practice. Drawing on a linguistic analysis framework, the four most common textbooks used in Swedish PEH practice are analysed. The analysis of the PEH textbooks involves: defining the characteristics of the core concepts, identifying the semantic relations between the concepts, creating hierarchical systems of concepts and exploring what appears as the core content of the PEH subject. The results highlight how explicit ways of talking about all areas of the PEH curriculum are missing [Wright, 2000]. In particular, the results show that concepts primarily relating to 'sports' dominate in comparison to 'health', and that health content is permeated by a biomedical perspective, which is mirrored in the subject-specific literacy related to it. In addition, the concepts related to sports are specific, often physically palpable and denote dynamic activities, such as interval training, reps [repetitions], sets, HRmax, and static strength, whereas concepts related to health are instead abstract and static.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2022
Keywords
PEH, subject-specific literacy, linguistic analysis, core concepts, concept hierarchies, textbooks
National Category
Sport and Fitness Sciences Didactics
Research subject
Social Sciences, Sport Science; Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-106727 (URN)10.1080/25742981.2021.1947145 (DOI)000681665600001 ()2-s2.0-85119843557 (Scopus ID)2021 (Local ID)2021 (Archive number)2021 (OAI)
Available from: 2021-09-02 Created: 2021-09-02 Last updated: 2023-04-20Bibliographically approved
Linnér, S., Larsson, L., Gerdin, G., Philpot, R., Schenker, K., Westlie, K., . . . Smith, W. (2022). The enactment of social justice in HPE practice: how context(s) comes to matter. Sport, Education and Society, 27(3), 228-243
Open this publication in new window or tab >>The enactment of social justice in HPE practice: how context(s) comes to matter
Show others...
2022 (English)In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 27, no 3, p. 228-243Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

For more than 40 years, health and physical education (HPE) academics in universities and teacher education colleges have drawn attention to issues of social justice specific to the context of PE and advocated for teachers in fields, gymnasiums and other physical activity spaces to do a better job of promoting more equitable outcomes for all students. Building on this advocacy, in the late 1990s, countries such as Sweden, Norway and New Zealand designed HPE curricula that address social justice. However, limited research has focused specifically on the enactment of social justice in HPE practice. Drawing on a larger international project involving Sweden, Norway and New Zealand the aim of this article is therefore to explore the constitution of social justice pedagogies across these three different HPE contexts and more specifically how HPE teaching practice may be understood from regulative, normative and cultural perspectives on social justice. The data reported on in this paper were generated from educational acts, curriculum documents, observations of HPE lessons in each of the three countries and follow-up teacher interviews. In order to analyse the data, we employed Scott's (2008. Institutions and organizations: Ideas and interests (3rd ed). Sage) institutional theory to further understand and discuss the enactment of social justice across the three different countries in HPE practice. In our representation and analysis of the findings we draw attention to how social justice pedagogies are informed differently by institutionalised governing systems and therefore they may be enacted differently by teachers in different societies. In particular, we highlight the influence of (i) regulative; (ii) normative; (iii) cultural-cognitive elements on practice. We conclude by pointing out the complex interplay between regulative, normative and cultural-cognitive elements that both enable and constrain HPE teachers' enactments of social justice in HPE practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2022
Keywords
Physical education, health, social justice, equity, institutional theory
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-100054 (URN)10.1080/13573322.2020.1853092 (DOI)000596253100001 ()2-s2.0-85096984467 (Scopus ID)2020 (Local ID)2020 (Archive number)2020 (OAI)
Available from: 2021-01-15 Created: 2021-01-15 Last updated: 2023-08-31Bibliographically approved
Lundin, K., Schenker, K., Gerdin, G. & Linnér, S. (2022). Utveckla kunskaper eller bidra till rörelseglädje - en komparativ studie av kursplaner i Idrott och hälsa i fem olika län. In: Lundin, K. (Ed.), Idrott och språk – Språk i idrott: Nordisk nätverkskonferens vid Linnéuniversitetet  den 12–13 januari 2022: (pp. 83-116). Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Utveckla kunskaper eller bidra till rörelseglädje - en komparativ studie av kursplaner i Idrott och hälsa i fem olika län
2022 (Swedish)In: Idrott och språk – Språk i idrott: Nordisk nätverkskonferens vid Linnéuniversitetet  den 12–13 januari 2022 / [ed] Lundin, K., Linnéuniversitetet , 2022, p. 83-116Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linnéuniversitetet, 2022
Series
Rapportserie i Idrottsvetenskap ; 2022:2
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-119902 (URN)9789189709409 (ISBN)
Note

Kapitel i rapport

Available from: 2023-03-21 Created: 2023-03-21 Last updated: 2023-03-21Bibliographically approved
Lundin, K. & Schenker, K. (2022). Ämnesspråk i skolämnet Idrott och hälsa – en analys av begrepp och begreppsrelationer. In: Stina Ericsson;Inga-Lill Grahn;Susanna Karlsson (Ed.), Stina Ericsson;Inga-Lill Grahn;Susanna Karlsson (Ed.), Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23-24 april 2020: (pp. 110-130). ASLA
Open this publication in new window or tab >>Ämnesspråk i skolämnet Idrott och hälsa – en analys av begrepp och begreppsrelationer
2022 (Swedish)In: Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23-24 april 2020 / [ed] Stina Ericsson;Inga-Lill Grahn;Susanna Karlsson, ASLA , 2022, p. 110-130Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Flera idrottsforskare understryker språkets roll i undervisning i skolämnet Idrott och hälsa (Larsson & Karlefors, 2015; Nyberg & Larsson, 2014; Schenker et al., 2019), och ämnesspråket har påståtts vara svagt inte minst i de delar som hör samman med hälsa (Redelius et al., 2009; Schenker, 2018). I denna artikel presenteras resultaten av en pilotstudie av ämnesspråket i skolämnet Idrott och hälsa som det framställs i fyra läromedel. Vi har genomfört en semantisk analys (Holm, 2018; Saeed, 2014; Zimmermann & Sternefeld, 2013) av centrala begrepp i läromedlen och kompletterat denna med en terminologisk analys (Nuopponen & Pilke, 2016) för att identifiera såväl semantiska nätverk som begreppshierarkier som hör samman med idrott- respektive hälsa-delen av ämnet. Resultaten av vår undersökning visar att ämnesspråket i ämnet generellt är svagt men framför allt att det är svagare för hälsa-delen än idrott-delen; de begrepp som hör samman med idrott är mer specifika, konkreta och grafiskt längre än de som hör samman med hälsa och hör tydligare samman med varandra i semantiska nätverk. Därtill är de begrepp som hör samman med idrott i större utsträckning underbegrepp (hyponymer), medan de begrepp som hör samman med hälsa i större utsträckning är överbegrepp (hyperonymer). Resultatet är viktigt eftersom bristen på ett för ämnet gemensamt och starkt ämnesspråk dels gör bedömningen av elevernas prestationer i Idrott och hälsa osäker och subjektiv, dels ger upphov till stor variation i innehållet i ämnet. Resultaten kan utgöra en vetenskaplig grund för diskussioner om konsekvenser och didaktiska implikationer av förekomst och användning av ämnesspråk eller icke-ämnesspråk i ämnet.  

Place, publisher, year, edition, pages
ASLA, 2022
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629, E-ISSN 2004-108X ; 28
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-119903 (URN)9789187884283 (ISBN)
Available from: 2023-03-21 Created: 2023-03-21 Last updated: 2023-03-21Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9971-5353

Search in DiVA

Show all publications