lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 36) Show all publications
Österman, C., Hult, C., Praetorius, G. & Lindblad, M. (2018). Sjukt kul jobb.: Servicepersonalens arbetsmiljö, sjukskrivningar och arbetstillfredsställelse på passagerarfartyg. Kalmar: Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Sjukt kul jobb.: Servicepersonalens arbetsmiljö, sjukskrivningar och arbetstillfredsställelse på passagerarfartyg
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Stundtals tufft men ändå givande. Så skulle arbetssituationen kunna sammanfattas för de som jobbar inom intendenturen med service och försäljning till gäster på passagerarfartyg. Många arbetsmoment innebär hög fysisk och mental arbetsbelastning med liten möjlighet att själv kunna påverka sina arbetsförhållanden. Men trots att servicepersonalen är överrepresenterade bland de långa sjukskrivningarna är det en motiverad arbetsgrupp med hög arbetstillfredsställelse. I den här rapporten sammanställer vi några av de viktigaste resultaten från forskningsprojektet Intendenturpersonalens arbetsmiljö som genomfördes vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet under åren 2015–2017. Både projektet och den här rapporten har finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, 2018. p. 43
Keywords
Arbetsmiljö, ohälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation, sjukskrivningar, sjöfart, passagerarfartyg, intendentupersonal, servicepersonal
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75375 (URN)9789188761712 (ISBN)9789188761729 (ISBN)
Projects
Intendenturpersonalens arbetsmiljö
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2018-06-08 Created: 2018-06-08 Last updated: 2018-07-20Bibliographically approved
Insanic, J., Rose, L. & Österman, C. (2017). Expert user perspectives of the Ergo-Index model for analysis of work tasks. In: Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar (Ed.), Proceedings of the 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Joy at work: . Paper presented at The 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Joy at work, Lund, 20-23 August, 2017 (pp. 313-320). Lund: Lund University
Open this publication in new window or tab >>Expert user perspectives of the Ergo-Index model for analysis of work tasks
2017 (English)In: Proceedings of the 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Joy at work / [ed] Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar, Lund: Lund University , 2017, p. 313-320Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The purpose of this study is to evaluate an updated beta version of Ergo-Index, adigital tool for ergonomic risk assessments. The evaluation was performed with 15expert users who assessed type, distance, height and exposure time of certain worktasks, as well as the usability of the tool. In conclusion, the users find the presentstate of the Ergo-Index suitable as a first screening method. Assessments of liftingwork have the greatest inter-rater reliability. Further development of the digitalizedversion of the tool is needed to improve accuracy assessing input regardingpushing and pulling work tasks, and to increase usability.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2017
Keywords
ergonomics, risk assessment, physical load, exposure time, usability, recovery, inter-rater reliability
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67429 (URN)978-91-7753-152-4 (ISBN)
Conference
The 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Joy at work, Lund, 20-23 August, 2017
Available from: 2017-08-28 Created: 2017-08-28 Last updated: 2017-09-07Bibliographically approved
Boström, M. & Österman, C. (2017). Improving operational safety during icebreaker operations. WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), 16(1), 73-88
Open this publication in new window or tab >>Improving operational safety during icebreaker operations
2017 (English)In: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 16, no 1, p. 73-88Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The study presented in this paper aims at investigating what safety measures that can be taken to improve the operational safety during icebreaker operations in the Baltic Sea. During icebreaker operations, the icebreaker and the assisted vessel operate in close proximity to each other, a distance which can be even smaller if weather and ice conditions are severe. This poses a severe threat to the operation, since the extremely short distance between the vessels leaves no room for error. The results, which are based on data collected through individual interviews and questionnaires, indicate several possible improvements. Firstly, on a regulatory level, the introduction of an ice navigation certificate for deck officers would set a minimal level of formal competency. Secondly, on a knowledge level, more ice navigation training and better language skills work in favour for the safety. Thirdly, on a technical level, having an electronic chart with target tracking capability increases the efficiency and safety of the passage through ice. In addition to these results, this study shows a need to further research the communication and language situation during icebreaker operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Keywords
Icebreaker, Icebreaking, Ice navigation, Communication, SMCP, Safety
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-56294 (URN)10.1007/s13437-016-0105-9 (DOI)000412094500005 ()
Available from: 2016-09-02 Created: 2016-09-02 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Hult, C., Österman, C., Praetorius, G. & Lindblad, M. (2017). Intendenturpersonalens arbetsmiljö: arbetsmiljö, arbetsupplevelser, motivation och sjukskrivningar på passagerarfartyg. Kalmar: Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Intendenturpersonalens arbetsmiljö: arbetsmiljö, arbetsupplevelser, motivation och sjukskrivningar på passagerarfartyg
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det här projektet undersöker arbetsmiljön för intendenturpersonalen på svenska passagerarfar-tyg. Bakgrunden till projektet ligger i upptäckten att intendenturpersonal ombord passagerar-fartyg år 2010 uppvisade en betydligt högre upplevelse av utmattning, jämfört med andra per-sonalgrupper. Utmattningsupplevelsen indikerades med ett utmattningsindex bestående av ett flertal upplevelseaspekter rörande trötthet och stress i arbetet. Passagerarfartygens intendentur-personal har även rapporterat högre ohälsotal än andra personalkategorier i svensk sjöfart.Projektet innefattar en jämförelse av svenskregistrerad sjöpersonals upplevelser av utmattning fördelat på ombordfunktioner och fartygstyp vid mellan 2010 och 2015, samt förhållandet mel-lan arbetstillfredsställelse, motivation och utmattningsupplevelse inom intendenturen år 2015. I projektet analyseras även Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik för åren 2011–2014 med avseende på sjuktalen för långa sjukskrivningar över 60 dagar och diagnosfördelning för inten-denturpersonalen, samt om det möjligt att göra en analytisk koppling till upplevelsen av utmatt-ning. Genom intervjuer och observationer med chefer och medarbetare ombord och iland un-dersöks vilka fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som upplevs vara av betydelse för arbetsmiljön.Det övergripande målet är att identifiera friskfaktorer för att minska risken för utmattning och ohälsa som kan leda till långa sjukskrivningar och lämna välgrundade rekommendationer för branschen.Resultaten visar att passagerarfartygens besättning rapporterar högst utmattningsupplevelse både 2010 och 2015. Intendenturpersonalen är också klart överrepresenterade i sjukskrivnings-statistiken och sjuktalen, vilket kan kopplas till upplevelsen av utmattning.Enkätundersökningen 2015 visar att intendenturpersonalen rapporterar mest negativa upplevel-ser av arbetssituation, kamratskap och ledarskap jämfört med andra avdelningar. Det är dock en generellt motiverad yrkesgrupp med hög arbetstillfredsställelse. Friskfaktorer som visat sig lindra utmattningsupplevelsen (bemanning, vila, ledarskap, relationer till andra avdelningar) stärker personalens motivation att arbeta till sjössÖkad delaktighet hos intendenturpersonalen i arbetsmiljöarbete och arbetsplatsens utformning kan minska de negativa och höja de hälsofrämjande effekterna av förändringsarbete ombord. Den sociala arbetsmiljön är en viktig del av arbetet till sjöss och omfattar även den lediga tid som tillbringas ombord. Arbetsmiljöarbete bör därför omfatta åtgärder som bryter ner gränser mellan avdelningar, skapar sammanhållning och en gemensam identitet för intendenturen och besättningen i stort.

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, 2017. p. 56
Keywords
arbetsmiljö, delaktighet, arbetstillfredsställelse, motivation, ledarskap, sjöfart, passagerarfartyg, servicearbete
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68345 (URN)978-91-88357-64-9 (ISBN)
Projects
Intendenturpersonalens arbetsmiljö
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2017-10-13 Created: 2017-10-13 Last updated: 2018-04-12Bibliographically approved
Österman, C., Schmidt, L., Sanne, J. M. & Antonsson, A.-B. (2017). Preventing workplace violence and threats among professional cleaners: how not to be in the ‘wrong place at the wrong time’. In: Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar (Ed.), Proceedings of the 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference, "Joy at work": Joy at Work. Paper presented at 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference, Lund, 20-23 August, 2017 (pp. 460-467). Lund: Lund Universitet
Open this publication in new window or tab >>Preventing workplace violence and threats among professional cleaners: how not to be in the ‘wrong place at the wrong time’
2017 (English)In: Proceedings of the 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference, "Joy at work": Joy at Work / [ed] Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar, Lund: Lund Universitet , 2017, p. 460-467Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Professional cleaners work in a complex work environment, subjected to various physical and mental loads. This paper focuses on work related violence and threats and practical suggestions for its prevention and mitigation. By organizing and designing cleaning work in time and space it is possible to reduce the risk of cleaners being in the 'wrong place at the wrong time’. Cleaners need to have sufficient knowledge of how their work can be carried out as safely as possible; how to act when threatening or precarious situations occur, and feel confident in managerial support if they need to interrupt work in a threatening situation.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund Universitet, 2017
Keywords
Work related violence, work environment, cleaning, work organization
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67428 (URN)978-91-7753-152-4 (ISBN)
Conference
49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference, Lund, 20-23 August, 2017
Available from: 2017-08-24 Created: 2017-08-24 Last updated: 2017-09-07Bibliographically approved
Praetorius, G., Österman, C. & Hult, C. (2017). Underlying Causes of and Potential Measures to Reduce Long-term Sick Leave Among Employees in the Service Department on Board Swedish Passenger Vessels. In: Adam Weintrit and Tomasz Neumann (Ed.), Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland. Paper presented at 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland (pp. 287-293). Leiden: CRC Press
Open this publication in new window or tab >>Underlying Causes of and Potential Measures to Reduce Long-term Sick Leave Among Employees in the Service Department on Board Swedish Passenger Vessels
2017 (English)In: Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland / [ed] Adam Weintrit and Tomasz Neumann, Leiden: CRC Press, 2017, p. 287-293Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents findings from a workshop focused on the physical, social and organizational work environment in the service department on board Swedish passenger vessels. Twentyseven maritime professionals participated to provide input to potential causes and measures for long-term sick leave. During the workshop, an affinity diagram was created to systematically order the input of the respondents. The results show a wide range of causes and potential measures across multiple organizational levels. Unclear leadership, ambiguous or high demands with limited decision latitude, as well as aspects of work organization, i.e. manning, pressure for effectiveness, and extensive working hours were identified as important contributors to long-term sick leave. Although the findings are based on a workshop with Swedish maritime professionals, the results may be transferable to the international maritime sector to gain a deeper understanding of how to create, organize and promote a safe and efficient work environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: CRC Press, 2017
Keywords
long-term sick absences, work environment design, affinity diagram, participatory design
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67138 (URN)10.1201/9781315099088-50 (DOI)978-1-138-29768-5 (ISBN)978-1-351-58204-9 (ISBN)
Conference
12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2017-08-01 Created: 2017-08-01 Last updated: 2017-09-15Bibliographically approved
Österman, C., Praetorius, G. & Hult, C. (2017). Work environment challenges and participatory workplace interventions on passenger ships. In: Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar (Ed.), Proceedings of the 49th Nordic Ergonomics Society (NES) Conference Joy at Work: . Paper presented at 49th Nordic Ergonomics Society (NES) Conference Joy at Work, Lund20-23 August, 2017 (pp. 452-459). Lund University
Open this publication in new window or tab >>Work environment challenges and participatory workplace interventions on passenger ships
2017 (English)In: Proceedings of the 49th Nordic Ergonomics Society (NES) Conference Joy at Work / [ed] Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar, Lund University , 2017, p. 452-459Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study is part of a larger research project investigating working conditions for employees in the service department on board passenger ships. A mixed methods approach was adopted, and this paper focuses on the findings related to the physical work environment. The main findings show the physical factors to be largely related to high physical load and time pressure. The design of workplaces and equipment is a cornerstone for a sustainable work environment. Participatory design practices open the opportunity to foster employee engagement in workplace design, contributing towards increased employee health and well-being.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund University, 2017
Keywords
Ergonomics, physical load, employee participation, participatory design
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67386 (URN)978-91-7753-152-4 (ISBN)
Conference
49th Nordic Ergonomics Society (NES) Conference Joy at Work, Lund20-23 August, 2017
Projects
Intendenturpersonalens arbetsmiljö på passagerarfartyg
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2017-08-23 Created: 2017-08-23 Last updated: 2017-09-07Bibliographically approved
Österman, C. & Hult, C. (2016). Administrative burdens and over-exertion in Swedish short sea shipping. Maritime Policy & Management, 43(5), 569-579
Open this publication in new window or tab >>Administrative burdens and over-exertion in Swedish short sea shipping
2016 (English)In: Maritime Policy & Management, ISSN 0308-8839, E-ISSN 1464-5254, Vol. 43, no 5, p. 569-579Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Despite significant changes in work tasks performed on board, towards more sedentary monitoring and administrative work, the incidence of occupational injuries and disorders remains high among seafarers. In order to improve safety standards, industry stakeholders increasingly require written documentation of numerous routines, procedures and tasks performed on board. These increased demands have however added to the administrative burden. Some say, to the extent that administrative work has become a safety risk in itself. This paper presents the result of a survey investigating how Swedish seafarers perceive their own level of fatigue, stress and over-exertion related to work. The material consists of 1309 respondents originating from a random selection procedure, of which 651 reported to be employed in short sea shipping. Multiple regression analysis (OLS regression), allowing adjusted effects, were applied in several steps of the analysis. The highest levels of exertion were reported by employees in the catering department, positions not generally associated with high administrative burden. Perceived high levels of administrative work do increase the level of exertion, but cannot explain the observed pattern. Future ship and trade-specific studies on physical and mental well-being and complementary studies on the catering department’s working conditions and work environment are necessary.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2016
Keywords
Administrative burden, exertion, fatigue, stress, short sea shipping
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Sociology
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-54638 (URN)10.1080/03088839.2016.1154994 (DOI)000380154500003 ()2-s2.0-84961216439 (Scopus ID)
Projects
Intendenturpersonalens arbetsmiljö
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2016-07-13 Created: 2016-07-13 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Sandberg, Å., Schmidt, L., Sjöström, J. & Österman, C. (2016). DN Debatt: Ett hållbart arbetsliv kräver medbestämmande. Dagens Nyheter, Article ID 2016-03-10.
Open this publication in new window or tab >>DN Debatt: Ett hållbart arbetsliv kräver medbestämmande
2016 (Swedish)In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, article id 2016-03-10Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

REPLIK. Arbetsmiljöverket ser information som lösningen på arbetsmiljöproblemen. Och ibland räcker information, men inte när intressen är delvis motstridiga. Ska arbetslivet bli hållbart krävs stärkt inflytande för skyddsombud och de anställdas och fackets medbestämmande i frågor om sättet att organisera och styra arbetet, skriver fyra forskare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bonnier, 2016
Keywords
Arbetsmiljö, delaktighet, organisation
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51316 (URN)
Available from: 2016-03-24 Created: 2016-03-24 Last updated: 2016-03-24Bibliographically approved
Langer, S., Moldanová, J. & Österman, C. (2016). Influence of fuel change on indoor environmental quality on-board a passenger ferry. In: Proceedings of Indoor Air 2016: . Paper presented at The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, Ghent, Belgium July 4-8 2016. International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ
Open this publication in new window or tab >>Influence of fuel change on indoor environmental quality on-board a passenger ferry
2016 (English)In: Proceedings of Indoor Air 2016, International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ , 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study intends to investigate how a change of fuel type from Heavy Fuel Oil to a ultra-low sulphur hybrid oil affects the indoor air quality on board a passenger ferry. The indoor air quality was assessed with respect to the concentration of NO2, SO2 and TVOC, temperature and relative humidity. The efficiency of the ventilation system on the ferry was estimated by measurements of the levels of CO2. The air on-board the ferry was rather dry and in the engine space also warm. CO2 levels exceeded 1 000 ppm extremely seldom, thus indicating well designed and functioning ventilation. The concentrations of the air pollutants were below the guidelines values for good IAQ. They were also much below the occupational limit values. Living and working on-board this ship is comparable to any other indoor environment. The change of the fuel influenced only the concentrations of SO2.

Place, publisher, year, edition, pages
International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ, 2016
Keywords
Ship, indoor air quality, fuel change, gaseous air pollutants, particles
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Occupational Health and Environmental Health
Research subject
Shipping, Maritime Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-54618 (URN)
Conference
The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, Ghent, Belgium July 4-8 2016
Funder
The Swedish Mercantile Marine Foundation
Available from: 2016-07-11 Created: 2016-07-11 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2942-1584

Search in DiVA

Show all publications