lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (5 of 5) Show all publications
Sandvall, L. (2016). Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?: Rapport från ett forskningsprojekt om ansökningsbenägenhet. Växjö: Institutionen för socialt arbete vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?: Rapport från ett forskningsprojekt om ansökningsbenägenhet
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering? Resultatet visar att den genom åren återkommande frågan har flera svar och handlar ofta om ett samspel mellan individuella och strukturella faktorer. Resultatet visar att konsekvenser av långvariga skuldproblem, som upplevs omöjliga att ta sig ur, riskerar att leda till olika strategier och förhållningssätt. Dessa kan i förlängningen urholka möjligheten att bli beviljad skuldsanering eftersom ett av lagens krav, skälighetskriteriet, inte uppfylls. Skuldutvecklingen är snabb när ränta betalas före kapitalbelopp enligt gällande krediteringssystem. Detta ökar individens känsla av hopplöshet och uppgivenhet. Långa väntetider till kommunernas budget- och skuldrådgivare riskerar att förvärra problemen.

Fokuseringen på skuldsaneringsansökandet riskerar att missleda blicken mot sena åtgärder när skuldsatta personer levt länge med skulder. Forskning visar på ökade risker för följdproblem och lagens rehabiliterande syfte har svårt att uppnås. Resultatet visar på behovet av mer förebyggande insatser för att motverka problem med överskuldsättning.

Denna rapport är en redovisning av forskningsprojektet ”Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?” som genomförts under 2014-2015 med forskningsbidrag från Kronofogdens vetenskapliga råd. Projektrapporten innehåller kunskapsöversikt, undersökning av skuldsaneringsförfarandets bakomliggande antaganden samt tre empiriska studier; professionellas och ideella organisationers erfarenheter av möten med skuldsatta personer samt en akt- och en intervjustudie utifrån Kronofogdens registeruppgifter.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för socialt arbete vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2016. p. 114
Series
Rapportserie i Socialt arbete ; 2/2016
Keywords
skuldsanering, överskuldsättning, skuldsaneringslag, skuldproblem, ekonomisk utsatthet
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-53300 (URN)978-91-88357-25-0 (ISBN)
External cooperation:
Note

Projektet har finansierats av Kronofogdens vetenskapliga råd

Dnr 830 10315-14/121

Available from: 2016-08-18 Created: 2016-06-10 Last updated: 2016-08-26Bibliographically approved
Sandvall, L. (2015). Från skuldproblemsberättande till forskningsresultat: att analysera berättelser i ett tids- och kontextperspektiv. In: Håkan Löfgren, Marie Karlsson & Héctor Pérez Prieto (red.) (Ed.), Med livsberättelser som forskningsansats: En rapport från den 6.e livsberättelsekonferensen i Karlstad. Paper presented at 6:e livsberättelsekonferensen i Karlstad 2013 (pp. 34-46). Karlstad: Karlstads Universitet
Open this publication in new window or tab >>Från skuldproblemsberättande till forskningsresultat: att analysera berättelser i ett tids- och kontextperspektiv
2015 (Swedish)In: Med livsberättelser som forskningsansats: En rapport från den 6.e livsberättelsekonferensen i Karlstad / [ed] Håkan Löfgren, Marie Karlsson & Héctor Pérez Prieto (red.), Karlstad: Karlstads Universitet , 2015, p. 34-46Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads Universitet, 2015
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 8
National Category
Educational Sciences
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-44454 (URN)978-91-7063-619-6 (ISBN)
Conference
6:e livsberättelsekonferensen i Karlstad 2013
Available from: 2015-06-15 Created: 2015-06-15 Last updated: 2016-02-18Bibliographically approved
Bergman, A.-S. & Sandvall, L. (2013). Pedagogiska och praktiska reflektioner kringutvecklandet av kursutbudet inom socionomprogrammet – två exempel. In: Henrik Hegender & Martin Stigmar (Ed.), Universitetspedagogik i praktiken: Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling (pp. 78-92). Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Pedagogiska och praktiska reflektioner kringutvecklandet av kursutbudet inom socionomprogrammet – två exempel
2013 (Swedish)In: Universitetspedagogik i praktiken: Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling / [ed] Henrik Hegender & Martin Stigmar, Växjö: Linnéuniversitetet , 2013, p. 78-92Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2013
Series
Universitetspedagogiska enheten, Rapport ; 2013:1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-38864 (URN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2015-02-02Bibliographically approved
Sandvall, L. (2011). Överskuldsättningens ansikten: En studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter. (Doctoral dissertation). Växjö, Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Överskuldsättningens ansikten: En studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter
2011 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
The faces of over-indebtedness : Pathways into and out of financial problems
Abstract [en]

The purpose of this thesis is to increase the understanding and awareness of what the pathways into and out of debt problems can look like, why people get into bad debt situations, how problems are handled and how they are perceived.

The empirical data is based on semi-structured narrative interviews with 32 people who can relate to a debt settlement in three ways, either by just having applied for a debt settlement, finding themselves in the midst of a debt settlement or being debt-free since a few years back. The material is analyzed in terms relating to the processes, strategies and impact factors surrounding debt problems and debt settlements.

Debt problems can either happen slowly and gradually or arise suddenly and unexpectedly. The causes may be an interaction between individual and structural factors. Both coping strategies and influencing factors can change over time and depend on where in the debt process one is. The results show that the coping strategies vary from active to passive, from open to closed, where the determining factors are mainly how one was treated/ received, one's health, age, sense of shame and guilt, social relationships, as well as the causes of debt. 

The results show how there is interplay between individual and structural factors in terms of causes, but also in the strategies and approaches expressed. The coping strategies are influenced and changed with the time scale over the debt process. Women have a risk to a greater extent than men to suffer from debt problems without having spent any money, but instead by acting as co-signer or guarantor.

The conclusion is that debt problems do not just affect a certain group of individuals, but that anyone can in principle be affected by excessive debt. What becomes clear is that there is not only one but several ways into and out of debt problems in which both individual and structural factors are important. Although there is a way out of excessive debt problems through debt relief law, results show that the solution extends over time and has far-reaching consequences for both individuals and society.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö, Kalmar: Linnaeus University Press, 2011. p. 334
Series
Linnaeus University Dissertations ; 69/2011
Keywords
over-indebtedness, debt-settlement, coping strategies, gender, social work, överskuldsättning, skuldsanering, copingstrategier, kön, socialt arbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-15130 (URN)978-91-86983-13-0 (ISBN)
Public defence
2011-11-18, IKEA-salen, Hus N, Linnéuniversitetet, Lückligs plats 3, Växjö, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2011-11-10 Created: 2011-10-27 Last updated: 2017-02-15Bibliographically approved
Sandvall, L. (2008). Från skuldsatt till skuldfri: Processer, strategier och påverkande faktorer. (Licentiate dissertation). Växjö: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Från skuldsatt till skuldfri: Processer, strategier och påverkande faktorer
2008 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Title: From being in debt to being out of debt. A study of processes, strategies and impacting factors.

The aim of the study is to gain a greater understanding and knowledge about the ways to get into and out of debt, why people find themselves in serious debt, how the problems are coped with and how they are experienced. The starting point for studying this issue is people with experience of debts and the Debt Relief Act. The study focuses on the relationship between formal, informal and intrapersonal factors. The empirical data is based on 32 semi-structured narrative interviews with people having experience of the Debt Relief Act in three different ways: either having just applied for debt relief, being in the process of receiving debt relief or having been out of debt for two years. The data is analyzed in terms of three aspects; processes, strategies and impacting factors. The debts can have been incurred either over a long period of time or have arisen suddenly and unexpectedly. The reasons can be the result of individual and structural factors combining together. Both strategies and impacting factors can be changed depending on where in the debt relief process a person finds him/herself. The results shows that the strategies can vary from an active to a passive, open or closed approach where the decisive factors are mainly how one is received, health, age, reasons for getting into debt and social relationships. The conclusion is that serious debt problems are not only incurred by a certain group of people but that anyone can find themselves in this situation. It is evident that there is not just one way into and out of debt but several where both individual and structural factors are of major significance. Even if the Debt Relief Act provides a way out of a serious debt problem the results show that it is a long-term solution, which has considerable consequences for both the individual and society.

Abstract [en]

Syftet med denna studie är att öka förståelsen och kunskapen om hur vägar in i och ut ur en skuldproblematik kan se ut, varför människor hamnar i svåra skuldsituationer, hur problemen hanteras och hur de upplevs. För att studera detta problemområde tas utgångspunkt i människor som kan relatera till skulder och skuldsaneringslagen. Studien fokuserar på samspelet mellan formella, informella och intrapersonella faktorer.Det empiriska materialet bygger på 32 halvstrukturerade narrativa intervjuer med personer som kan relatera till skuldsaneringslagen på tre olika sätt, antingen genom att just ha ansökt om skuldsanering, befinna sig mitt under skuldsaneringen eller är skuldfria sedan ett par år tillbaka. Materialet analyseras utifrån tre aspekter; processer, strategier och påverkade faktorer. Skuldsättningen kan antingen skett genom ett långsamt förlopp eller ha uppkommit plötsligt och oväntat. Orsakerna kan vara en samverkan mellan både individuella och strukturella faktorer. Både strategier och påverkande faktorer kan förändras beroende på var i skuldsaneringsprocessen man befinner sig. Resultatet visar att strategierna kan variera från aktivt till passivt, öppet eller slutet förhållningssätt där de avgörande faktorer är främst bemötande, hälsa, ålder, skuldorsaker och sociala relationer. Slutsatsen är att överskuldproblem inte bara drabbar en viss grupp av individer utan att vem som helst kan drabbas av överskuldsättning. Det som blir tydligt är att det inte endast finns en utan flera vägar in i och ut ur skuldproblem där både individuella och strukturella faktorer har stor betydelse. Även om det finns en utväg ur överskuldsättningsproblem i form av skuldsaneringslagen visar resultatet att det är en lösning som sträcker sig över lång tid, vilket får långtgående konsekvenser för både individ och samhälle.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 2008. p. 168
Series
Rapportserie i socialt arbete: Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, ISSN 1652-8573 ; nr 5 , 2008
Keywords
skuldsanering, överskuldsättning, ekonomisk utsatthet
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-2574 (URN)
Presentation
2008-06-11, K 1211, Växjö universitet, Universitetsplatsen 1, Växjö, 10:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-02-23 Created: 2009-02-23 Last updated: 2010-03-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2098-680X

Search in DiVA

Show all publications