lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Kjellander Hellqvist, EvaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0413-6322
Publications (10 of 21) Show all publications
Kjellander Hellqvist, E. & L. Eriksson, K. (2019). Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik. HumaNetten (42), 31-59
Open this publication in new window or tab >>Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 31-59Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
National Category
Musicology Pedagogy
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86155 (URN)10.15626/hn.20194203 (DOI)
Available from: 2019-07-03 Created: 2019-07-03 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. & Hallgren, K. (2019). Kultur och kommersialism: några exempel från svenskt 1970-tal. HumaNetten (42), 180-201
Open this publication in new window or tab >>Kultur och kommersialism: några exempel från svenskt 1970-tal
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 180-201Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86924 (URN)10.15626/hn.20194209 (DOI)
Available from: 2019-07-18 Created: 2019-07-18 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2019). Spellistan som husapotek (6ed.). M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle (6), 14-19
Open this publication in new window or tab >>Spellistan som husapotek
2019 (Swedish)In: M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle, no 6, p. 14-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2019 Edition: 6
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89191 (URN)
Available from: 2019-09-19 Created: 2019-09-19 Last updated: 2019-09-30Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2018). Spellistan som husapotek. In: Musik och Samhälle IX: Tema: Musik och Hälsa, 18–19 oktober 2018, LUX. Paper presented at Musik och Samhälle IX : Tema Musik och Hälsa, 18–19 oktober 2018, LUX. Lund: Lund University
Open this publication in new window or tab >>Spellistan som husapotek
2018 (Swedish)In: Musik och Samhälle IX: Tema: Musik och Hälsa, 18–19 oktober 2018, LUX, Lund: Lund University , 2018Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78535 (URN)
Conference
Musik och Samhälle IX : Tema Musik och Hälsa, 18–19 oktober 2018, LUX
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. & Eriksson, K. L. (2018). Ämnesspråk i klassrummet. In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts. Paper presented at Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni (pp. 8-8). Uppsala: Uppsala University
Open this publication in new window or tab >>Ämnesspråk i klassrummet
2018 (Swedish)In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts, Uppsala: Uppsala University, 2018, p. 8-8Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Som en del i ett större projekt om ämnesspråk vid Centrum för ämnesdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetet (CÄHL), studerar vi ämnesspråket i högstadiets klassrumsundervisning i musik. Studien är deskriptiv till sin karaktär, och syftet är primärt att beskriva hur ämnesspråket i musikundervisningen på högstadiet gestaltar sig. Studien baseras på filminspelningar av sex lektioner i musik runt om i södra Sverige.

Två centrala utgångspunkter för studien är att det finns ett ämnesspråk i musikundervisningen och att det är multimodalt till sin karaktär. Det vill säga att ämnesspråket inte enkelt kan beskrivas som något som sägs (verbalt) eller gestaltas genom olika skriftliga strategier (exv. på tavlan, i textmaterial och liknande).

Vid Musikforskning i dag vill vi ge en överblick över vilka olika former av ”språk” (vardagligt,skolspråk, ämnesspråk, ”musikerspråk”, vetenskapligt språk) som förekommer i de lektioner vihar dokumenterat. Därefter vill vi beskriva de delar av materialet som vi har kategoriserat som ämnesspråk och ge exempel på hur vi arbetat med dem utifrån ett multimodalt perspektiv i vår analys. Mer specifikt analyserar vi det insamlade materialet utifrån ett social-semiotiskt perspektiv med fokus på vilka semiotiska resurser som lärarna använder sig av i sin undervisning.

Studiens preliminära resultat visar att olika semiotiska resurser såsom tal, skrift, sång, instrumentspelande, gestik och liknande, ofta samverkar för att framföra ett innehåll i undervisningen. Dessutom samsas musikundervisningens ämnesspråk, med språk från andra domäner, såsom skolspråk, vardagsspråk, ”musikerspråk”, vetenskapligt språk.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala University, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78533 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Hallgren, K. & Kjellander Hellqvist, E. (2017). Musik och politik i svenskt 1970-tal: musikspridning, jämlikhet och kommersialism på de kungliga teatrarna och SVT?. In: Musikforskning idag: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017. Paper presented at Musikforskning idag, Piteå 12-14 juni 2017 (pp. 26-27). Luleå University of Technology
Open this publication in new window or tab >>Musik och politik i svenskt 1970-tal: musikspridning, jämlikhet och kommersialism på de kungliga teatrarna och SVT?
2017 (Swedish)In: Musikforskning idag: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017, Luleå University of Technology, 2017, p. 26-27Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Under 1960- och 70-talen var debatten om kulturfrågor intensiv i Sverige. Beslutet om kulturpolitikens inriktning 1974 fick stor betydelse för kulturlivets organisering under de kommande decennierna. Den nya kulturpolitiken byggde bland annat på idéer om behovet av att sprida kultur jämlikt till alla invånare i Sverige, samt att ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (Kulturutredningen 1995:62). Samtidigt hade svenska grupper inom populärmusiken stora internationella framgångar, med ABBA som det mest framgångsrika och mest kända exemplet. Kulturdebatten blev polariserad, med tydliga motsättningar mellan förespråkare för kulturpolitikens grundläggande värderingar å ena sidan och ”den kommersiella musikens” företrädare å den andra.

Denna motsättning är fokus för vår studie. Hur påverkades olika institutioner av den nya kulturpolitiken och av de aktuella idéerna i debatten? I denna studie görs en jämförelse mellan några konkreta yttringar inom musiklivet. Exempel ges från de traditionstyngda scenerna Kungliga Operan och Dramaten i Stockholm samt från SVT:s verksamhet, där programmet ”Alternativ festival” från 1975 används som en fallstudie. Förutom utvalda program och föreställningar bygger studien på arkivmaterial från institutionerna. Vi använder en komparativ metod och genomför föreställningsanalys utifrån teatervetenskapliga metoder.

1970-talets kulturdebatt inom musikens område är till vissa delar beskriven och analyserad i tidigare forskning (se exv. Arvidsson 2008; Thyrén 2009) men en jämförelse mellan institutioner av detta slag har inte gjorts tidigare. Här finns en möjlighet att visa hur kulturlivet i stort påverkades av de nya idéerna och hur både hög- och lågutbildade gavs tillfälle att ta del av detta.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå University of Technology, 2017
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-66110 (URN)
Conference
Musikforskning idag, Piteå 12-14 juni 2017
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2016). Berry, Bieber eller Baker?: Repertoar som medel eller mål inom musiklärarutbildningen. In: Karin L. Eriksson (Ed.), Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (pp. 35-49). Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Berry, Bieber eller Baker?: Repertoar som medel eller mål inom musiklärarutbildningen
2016 (Swedish)In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Nordic Academic Press, 2016, p. 35-49Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nordic Academic Press, 2016
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57349 (URN)9789188168337 (ISBN)
Available from: 2016-10-11 Created: 2016-10-11 Last updated: 2017-03-02Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2016). Berry, Bieber eller Baker? Repertoar som medel eller mål inom musiklärarutbildningen. In: : . Paper presented at Musikforskning idag.
Open this publication in new window or tab >>Berry, Bieber eller Baker? Repertoar som medel eller mål inom musiklärarutbildningen
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-53827 (URN)
Conference
Musikforskning idag
Note

Ej belagd 160629

Available from: 2016-06-17 Created: 2016-06-17 Last updated: 2016-06-29Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2016). Smak för musik?. M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle, 1, 52-60
Open this publication in new window or tab >>Smak för musik?
2016 (Swedish)In: M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle, E-ISSN 2002-4622, Vol. 1, p. 52-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-53825 (URN)
Available from: 2016-06-17 Created: 2016-06-17 Last updated: 2018-12-04Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. (2015). Smak för musik. In: Musik och samhälle VII, Lunds universitet och ABF: . Paper presented at Musik och samhälle VII, Lunds universitet och ABF.
Open this publication in new window or tab >>Smak för musik
2015 (Swedish)In: Musik och samhälle VII, Lunds universitet och ABF, 2015Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46735 (URN)
Conference
Musik och samhälle VII, Lunds universitet och ABF
Note

Ej belagd.

Available from: 2015-10-12 Created: 2015-10-12 Last updated: 2016-06-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0413-6322

Search in DiVA

Show all publications