lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Enell, S. (2018). Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution. In: Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 143-166). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 143-166Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78528 (URN)978-91-44-11635-8 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Enell, S. & Denvall, V. (2018). Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun. Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, 2018. p. 60
Series
Rapportserie i Socialt arbete ; 2018:1
Keywords
Förebyggande arbete, Samverkan, Gränsarbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75781 (URN)978-91-88761-76-7 (ISBN)978-91-88761-75-0 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Enell, S. & Vogel, M. A. (2018). Behovet av förändring vid de särskilda ungdomshemmen. In: Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip (Ed.), Manifest: För ett socialt arbete i tiden (pp. 173-184). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Behovet av förändring vid de särskilda ungdomshemmen
2018 (Swedish)In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 173-184Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78529 (URN)978-91-44-12568-8 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Enell, S., Gruber, S. & Andersson Vogel, M. (Eds.). (2018). Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen. Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 296 Edition: 1
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences; Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78224 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-10-09 Created: 2018-10-09 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Vogel, M. A. & Enell, S. (2018). Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelse och deras roll på barnavårdsmarknaden. In: Sallnäs, Marie & Wiklund, Stefan (Ed.), Socialtjänstmarknaden: Om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen (pp. 183-205). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelse och deras roll på barnavårdsmarknaden
2018 (Swedish)In: Socialtjänstmarknaden: Om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen / [ed] Sallnäs, Marie & Wiklund, Stefan, Stockholm: Liber, 2018, p. 183-205Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78530 (URN)978-91-47-11301-9 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-26Bibliographically approved
Enell, S., Gruber, S. & Vogel, M. A. (2018). Tvångspraktiker på institution: Summering och avslutande reflektioner. In: Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 285-292). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Tvångspraktiker på institution: Summering och avslutande reflektioner
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78527 (URN)978-91-44-11635-8 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Enell, S., Gruber, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution: Teoretisk och historisk inramning. In: Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 19-36). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Tvångspraktiker på institution: Teoretisk och historisk inramning
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78526 (URN)978-91-44-11635-8 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Enell, S. (2017). 'I Got to Know Myself Better, My Failings and Faults': Young People's Understandings of being Assessed in Secure Accommodation. Young - Nordic Journal of Youth Research, 25(2), 124-140
Open this publication in new window or tab >>'I Got to Know Myself Better, My Failings and Faults': Young People's Understandings of being Assessed in Secure Accommodation
2017 (English)In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, no 2, p. 124-140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores young people's understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of institutional identity' and text-mediated' actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their failings and faults'. An analysis of the written assessments found institutional identities of inner problems and unstructured everyday lives'. In conclusion, the young people's understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers' text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people's stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people's efforts in care.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
Assessment, institutional identity, secure accommodation, text-mediated actions, young people
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-64357 (URN)10.1177/1103308816638978 (DOI)000399752500002 ()2-s2.0-85018773251 (Scopus ID)
Available from: 2017-05-24 Created: 2017-05-24 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Enell, S. & Denvall, V. (2017). Searching for the right track: managing care trajectories in child welfare. Child & Family Social Work, 22(1), 398-408
Open this publication in new window or tab >>Searching for the right track: managing care trajectories in child welfare
2017 (English)In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no 1, p. 398-408Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2017
Keywords
care trajectory, child welfare, institutional assessment, secure accommodation
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-47063 (URN)10.1111/cfs.12255 (DOI)000394902700039 ()2-s2.0-84940488839 (Scopus ID)
Available from: 2015-11-06 Created: 2015-11-06 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Enell, S. (2015). Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda ungdomshem. (Doctoral dissertation). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda ungdomshem
2015 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Transit in out-of-home care : Assessments of young people in secure accommodations
Abstract [en]

This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. Although institutional assessments of young people have a historical heritage, research about their implications is lacking. The aim of the thesis is to explore young people’s and their caseworkers’ experiences of assessments in secure accommodations and their implications for young people’s care trajectories. Methods used are primarily repeated interviews with 16 young people during a period of two years and one interview with their caseworkers. Surveys about 85 youths, participatory observations and written assessments are also included. This thesis takes an interactionist approach and the material has been analysed with the main concept of care trajectory along with the concepts of self-presentation, total institution, institutional identity and texts as coordinators.

The results are presented in four papers. The concluding analysis shows that assessments in secure accommodations can be divided into three elements: the practice, the text and the placement. These three elements have different implications for the young people and the caseworkers. For the young people the practice and the placement converge into an assessment universe that, with the text, intensifies their shaping of self-identity. The young people’s experiences are characterised by lack of control over their self-presentations, the present and the future. For the caseworkers, the practice has implications for their understanding of the young people’s individual troubles, the text for negotiating with other actors and the placement in their efforts to achieve change in the young people’s troublesome situations. The assessments’ implications for stability and foreseeability in the young people’s further care trajectories are limited. Moreover, the procedure of assessing young people in itself contains instability through involving several professionals in different parts of the assessment and decision-making process. Despite lack of stability, the thesis reveals that some young people experience the assessment as a place for self-development and where the course of the care trajectory changes to the better.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2015. p. 128
Series
Linnaeus University Dissertations ; 233/2015
Keywords
young people, assessments, child welfare, secure accommodations, institutional care, care trajectory, total institution, institutional identity, social work
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-47346 (URN)978-91-87925-84-9 (ISBN)
Public defence
2015-12-11, Myrdal, Hus K, 351 95 Växjö, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-11-25 Created: 2015-11-20 Last updated: 2016-03-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4530-8215

Search in DiVA

Show all publications