lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 14) Show all publications
Svanelöv, E., Wallen, E. F., Enarsson, P. & Stier, J. (2019). Athletes' experiences of participation in sports contexts: Using Crip theory. Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 895-895
Open this publication in new window or tab >>Athletes' experiences of participation in sports contexts: Using Crip theory
2019 (English)In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 63, no 7, p. 895-895Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2019
Keywords
participation, Intellectual disability, Disability sports, Crip theory
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-87065 (URN)000474486305202 ()
Available from: 2019-08-01 Created: 2019-08-01 Last updated: 2019-08-01Bibliographically approved
Enarsson, P. (2019). Personliga paradigms betydelse för personcentrerad och återhämtningsinriktad vård (3ed.). In: Lena Wiklund Gustin (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (pp. 385-408). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Personliga paradigms betydelse för personcentrerad och återhämtningsinriktad vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Lena Wiklund Gustin, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 385-408Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
Keywords
Personliga paradigm, Omvårdnad, Makt, Psykisk ohälsa
National Category
Health Sciences Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences; Health and Caring Sciences, Caring Science; Health and Caring Sciences, Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89479 (URN)9789144123684 (ISBN)
Available from: 2019-10-07 Created: 2019-10-07 Last updated: 2019-10-07Bibliographically approved
Svanelöv, E., Enarsson, P., Flygare Wallén, E. & Stier, J. (2019). Understandings of participation in daily activity services among people with intellectual disabilities: a pedagogical sociocultural perspective. Journal of Intellectual Disabilities, 23(2), 203-215
Open this publication in new window or tab >>Understandings of participation in daily activity services among people with intellectual disabilities: a pedagogical sociocultural perspective
2019 (English)In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 23, no 2, p. 203-215Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study sought to explore different understandings of participation in daily activity services among people with intellectual disabilities. Using a pedagogical sociocultural perspective, the research focused on individuals' perspectives and understandings as well as their account of social interaction, working and learning. In all, 17 people working in daily activity services were interviewed once, and, of these, 14 were interviewed a second time. Using qualitative content analysis, two themes and three categories were singled out. The results show that participation can be understood in two major ways: social interaction and performing work tasks.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
Participation, Social interaction, Working, Intellectual disability, Daily activity services
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69432 (URN)10.1177/1744629517743578 (DOI)000469388400006 ()29169291 (PubMedID)2-s2.0-85066397334 (Scopus ID)
Note

Article first published in online: november 23, 2017

Available from: 2017-12-21 Created: 2017-12-21 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Enarsson, P. (2018). Vikten av hög kompetens i vården av äldre personer. In: Äldre personer har rätt till en god och säker omvårdnad: (pp. 6-9). Stockholm, Sweden: Svensk Sjuksköterskeförening
Open this publication in new window or tab >>Vikten av hög kompetens i vården av äldre personer
2018 (Swedish)In: Äldre personer har rätt till en god och säker omvårdnad, Stockholm, Sweden: Svensk Sjuksköterskeförening , 2018, p. 6-9Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: Svensk Sjuksköterskeförening, 2018
Keywords
Äldre, Omvårdnad
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77033 (URN)9789185060429 (ISBN)
Note

Kapitel i rapport

Available from: 2018-07-31 Created: 2018-07-31 Last updated: 2018-10-30Bibliographically approved
Enarsson, P., Sandman, P.-O. & Hellzén, O. (2017). 'There should be something gained': Carers’ ethical reasoning about using a common staff approach in psychiatric in-care. Nordic journal of nursing research, 37(4), 217-225
Open this publication in new window or tab >>'There should be something gained': Carers’ ethical reasoning about using a common staff approach in psychiatric in-care
2017 (English)In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 37, no 4, p. 217-225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Thirteen carers were interviewed about their ethical reasoning when using a common staff approach to restricting smoking for a psychiatric in-patient. A constructed case structure and a vignette method were used in the interviews, and manifest content analysis of the texts exposed five ethical positions adopted by the carers: ‘best for the person’, ‘best for the patient’, ‘best for others involved with the person/patient’, ‘best for me as a carer’, and ‘best according to rules and regulations’. A second manifest content analysis of language showed terms that expressed value judgments in regard to the carers’ personal experiences. Some carers argued at first from one ethical position, but when the question was changed, they argued from an opposite ethical position. Results may be understood in light of dialog philosophy; ethical reasoning during use of a common staff approach tends to focus either on relations with others or with oneself.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
ethics, nursing, common approach, psychiatry, content analysis, vignette
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51588 (URN)10.1177/2057158517699098 (DOI)
Note

Part of thesis: Mellan frihet och trygghet: personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

Available from: 2016-03-30 Created: 2016-03-30 Last updated: 2018-05-09Bibliographically approved
Ehrenberg, A., Enarsson, P. & Wijk, H. (2015). Äldre personers rätt till omvårdnad: behov, kompetenser, myter och evidens. Svensk sjuksköterskeförening
Open this publication in new window or tab >>Äldre personers rätt till omvårdnad: behov, kompetenser, myter och evidens
2015 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Dettaställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomaroch omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta.Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka ellerhar nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom.De finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetensinte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också eneffektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner haen strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunnasäkras och utvecklas.Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga påevidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förståoch bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Trots det stora behovethar idag bara två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildninginom äldrevård.Svensk sjuksköterskeförening har i mer än 100 år arbetat med att utvecklaomvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vill gärna ha dialog medkommuner och landsting, staten, pensionärsorganisationer och alla som ärintresserade av en god omvårdnad för äldre personer.

Place, publisher, year, edition, pages
Svensk sjuksköterskeförening, 2015. p. 22
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51237 (URN)978-91-85060-26-9 (ISBN)
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2016-03-24Bibliographically approved
Sahlén, K.-G., Isaksson, U., Östlund, U., Lämnås, K., Lindgren, B.-M., Enarsson, P., . . . Saveman, B. (2014). Nursing research in Sweden II. The Japanese Journal of Nursing Research, 47(3), 234-240
Open this publication in new window or tab >>Nursing research in Sweden II
Show others...
2014 (Japanese)In: The Japanese Journal of Nursing Research, ISSN 0022-8370, Vol. 47, no 3, p. 234-240Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Tokyo: Igaku Shoin, 2014
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51238 (URN)
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2017-02-17Bibliographically approved
Enarsson, P. (2014). Ordning på vårdarnas vilkor: vård utifrån ett personalgemensamt förhållningssätt (2:1ed.). In: Lena Wiklund Gustin (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (pp. 325-340). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Ordning på vårdarnas vilkor: vård utifrån ett personalgemensamt förhållningssätt
2014 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Lena Wiklund Gustin, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2:1, p. 325-340Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 2:1
Keywords
Gemensamt förhållningssätt, Omvårdnad, Psykiatri
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51233 (URN)9789144095394 (ISBN)
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2016-04-01Bibliographically approved
Enarsson, P. (2012). Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning : . Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning :
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för år 2011 och 2012 tecknat ettåriga överenskommelser om nationella insatser för att stödja utvecklingen aven evidensbaserad praktikinomsocialtjänsten. Det har tidigare saknats en samlad nationell bild av vilka utvecklingsbehov som finns inom verksamhetsområdetstöd till personer med funktionsnedsättning. Som ett led i att stödja socialtjänsten i arbetet med att utveckla detta verksamhetsområdehar SKL under 2012 genomfört en nationell kartläggning avvilka utvecklingsbehov som finns. Målen med kartläggningen har varit att:

• Få en nationell bild i form av en rapport av aktuella utvecklingsbehov, som ska fungerasom underlag för kommande överenskommelser.

• De län/regionersom ännu inte har gjort egna regionala kartläggningar får stöd i att påbörjaensådan,som kan tjäna som underlag även för regionala prioriteringar och utvecklingsarbeten.

En skriftlig sammanfattning och bedömning av respektive läns/regions behov av kompetensutveckling inom områdetfunktionsnedsättning har lämnats av 17 av 21 län/regionerochsammanställts i denna rapport.

Länens/regionernasbedömningar av kompetensutvecklingsbehov har bearbetats och presenteras under ett antal teman:

1.Värdegrund–det behövs en mer utvecklad medvetenhet om vilka värden som styr verksamheterinom områdetfunktionsnedsättning.

2.Brukarinflytande–brukares och anhörigas inflytande behöver stärkas.

3.Hälsa–personalens kompetens att stödja bra hälsoval behöver stärkas.

4.Människa i samhället–nya brukargrupper behöver få stöd med nya metoder,men även befintliga brukargrupper behöver få ett mer differentierat stöd.

5.Barn och ungdom–särskild kompetens behöver utvecklas för att stödja barn med funktionsnedsättning.

6.Äldre –särskild kompetens behöver utvecklas för att stödja äldre personer med funktionsnedsättning.

7.Personalens kompetens–behov finns av att utveckla nationella utbildningar för personal som arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättning.

8.Metodutveckling–länen/regionernaser omfattande behov av metodutveckling inom hela området stöd till personer med funktionsnedsättning.

9.Organisation och samverkan–behov av att utveckla fler strukturerade samverkansforapå olika nivåer där flera huvudmän är involverade.

10.Nationell nivå –staten och SKL behöver aktivt stödja länen/regionernaoch kommunerna i den fortsatta kompetensutvecklingen inom områdetfunktionsnedsättning.

Vidare visar kartläggningen att:

- Länen/regionernaredovisar omfattande utvecklingsbehov inom området funktionsnedsättning.

- Länen/regionernahar varit mycket positiva till initiativet att kartlägga kompetensutvecklingsbehovetinomdettaområde.

- Länen/regionernamenar att utvecklingen inom detta område har blivit eftersatt i relation till socialtjänstens andra områden.

Flertalet av länen arbetar endast i mindre utsträckning systematiskt med kompetensutveckling inom områdetfunktionsnedsättning, även om undantag finns.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2012. p. 36
Series
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten ; 1
Keywords
Funktionsnedsättning, utvecklingsbehov
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51242 (URN)
Projects
Utvecklingen inom socialtjänsten rörande evidensbaserad praktik
Funder
Swedish Association of Local Authorities and Regions
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2016-04-08Bibliographically approved
Enarsson, P. (2012). Mellan frihet och trygghet: personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå University medical dissertations
Open this publication in new window or tab >>Mellan frihet och trygghet: personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad
2012 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Between freedom and safety : common staff approach in psychiatric care
Abstract [sv]

Bakgrund: Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad har inte tidigare studerats explicit. Forskning i närliggande område, på sociala processer i psykiatrisk omvårdnad, lyfter fram interaktionen mellan patient och vårdare som betydelsefull för att förstå kommunikationsmönster och attityder. Andra studier av social ordning och makt inom psykiatrisk omvårdnad visar på att vårdare och patienter befinner sig i ett hierarkiskt system där de förra är överordnade de senare.

Syfte: Det övergripande syftet i denna avhandling är att studera fenomenet "personalgemensamt förhållningssätt" hur det uppkommer, hur det används och hur det upplevs av personal och patienter.

Metod: I studie I användes grounded theory som analysmetod då vårdare och brukare vid två kommunala gruppboenden observerades och intervjuades under en period av nio månader. I studie II genomfördes narrativa intervjuer med nio vårdare i psykiatrisk slutenvård och analyserades med fenomenologisk hermeneutik. I studie III genomfördes nio narrativa intervjuer med brukare, alla med erfarenhet av att vårdas i psykiatrisk slutenvård. Intervjuerna har analyserats med fenomenologisk hermeneutisk metod. I studie IV genomfördes en vinjettstudie med 13 vårdare och insamlade intervjudata har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Ett personalgemensamt förhållningssätt kan ses som en social process i socialpsykiatrisk omsorg och psykiatrisk slutenvård, involverande vårdare och brukare/patient, med syfte att bevara och återställa en av vårdarna definierad ordning. Om ‘ordningen’ störs försöker vårdarna återställa den genom att besluta och tillämpa ett gemensamt förhållningssätt gentemot den patient som upplevs hota ordningen (studie I). Vårdarna upplever att det är problematiskt att ge omvårdnad utifrån ett personalgemensamt förhållningssätt då kollegor tolkar situationer olika och 8

patienter kan dela upp personalen i "goda" och "onda". Det är också som vårdare att erfara att patienten kan lida av det gemensamma förhållningssättet används gentemot patienten (studie II). Patienternas upplevelser bekräftar delvis vårdarnas upplevelser – den dominerande bilden är att patienterna beskriver sig ansatta och lider då förhållningssättet används. I vissa situationer kan emellertid förhållningssättet av patienten upplevas stödjande och beskrivs främja återhämtning (studie III). Vårdarnas etiska resonemang vid använda av ett personalgemensamt förhållningssätt visar att vårdarnas argumentation för ett visst förhållningssätt är individuellt baserat och förändras beroende på hur och vem som argumentationen riktas mot, samt att vårdarna grundar sina etiska resonemang med utgångspunkt i antingen omvärlden eller i sig själva (studie IV).

Slutsats: Sammantaget visar resultatet av de fyra delstudierna att vid användande av ett personalgemensamt förhållningssätt så är vårdarnas behov överordnat patienternas behov; att anlägga och vidmakthålla förhållningssättet handlar om makt och maktutövning; att det är en svår valsituation för vårdarna att fokusera på patient eller kollegor; att patienterna ofta lider då det personalgemensamma förhållningssätet tillämpas; samt att vårdarna ofta är omedvetna om det lidande som uppstår hos patienterna. Ett personalgemensamt förhållningssätt är inte en del av en utformad vårdstrategi; det är inte en medvetet utformad vårdplanering; istället framstår det som ett sätt att kontrollera en patient när vårdarna känner sig sårbara och pressad av patientens hållning och handlingar.

Abstract [en]

Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. Other studies on social order and power in psychiatric care shows carers and patients as taking part in a hierarchical system in which patients are subordinate to carers.

Aim: The overall aim of this thesis is to study the phenomenon of the common staff approach in psychiatric care, how it emerges, and how it is used and experienced by both carers and patients.

Method: In the first study, grounded theory was applied to data from observations and interviews carried out with carers and clients in two psychiatric care group dwellings. In the second and third studies, a phenomenological hermeneutic method was used to analyse narrative interviews conducted with nine careers working on psychiatric wards and nine patients with experience of psychiatric in-care, respectively. In the fourth study, qualitative content analysis was used to analyse data obtained by a vignette method from interviews with 13 carers with experience of working in psychiatric in-care.

Results: A common staff approach can be understood as a social process in municipality-level group dwellings and psychiatric in-care, imposed by carers on clients or patients with the aim of restoring a predetermined order desired by the carers. When the order is disturbed the carers try to restore it by adopting a common and consistent approach towards the single patient perceived as the threat to order.

Barriers to the success of a common staff approach, from the point of view of the carers, include the likelihood that colleagues will interpret situations differently, the chance that patients might succeed in dividing carers into 6

"good" and "bad" camps, and the knowledge that the patient suffers under a common staff approach.

The patients’ experiences partly confirm those of the carers – the dominant picture is that the patient feels persecuted and suffers under a common staff approach. However in some situations, patients can perceived the common approach as supportive and aimed to promote their recovery.

Carers’ ethical reasoning about the common staff approach is usually applied on an individual basis; it can change depending upon the patient, the situation, and the proposed approach, as well as upon how the approach might affect other patients, staff members, or the carers themselves.

Conclusions: The overall results from the four studies show that the common staff approach may meet carers’ needs, which under the approach take precedence over those of patients, but that the approach is more an exercise in asserting power and maintaining control than it is a therapeutic technique; that it is a difficult choice for the single carer to choose between the interests of the patient and the approval of colleagues; that the patient often suffers when a common staff approach is used; and that carers are seldom aware of the suffering experienced by the patient being managed by such an approach. A common staff approach has no part in a care-strategy; it is not an intentional care-plan; instead it appears to be a way for carers who feel vulnerable and under pressure to maintain order by controlling particular patients.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University medical dissertations, 2012. p. 79
Series
Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612 ; 1480
Keywords
common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research, content analysis, vignette method, personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt, upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51597 (URN)978-91-7459-370-9 (ISBN)
Public defence
2012-05-25, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå Universitet, Umeå, 09:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-03-30 Last updated: 2016-04-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5784-1930

Search in DiVA

Show all publications