lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 36) Show all publications
Bohlin, F., Lindberg, B. & Vogel, B. (2019). Bibliografi över Tobias Norlinds skrifter. In: Håkan Lundström (Ed.), Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman (pp. 137-171). Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning
Open this publication in new window or tab >>Bibliografi över Tobias Norlinds skrifter
2019 (Swedish)In: Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman / [ed] Håkan Lundström, Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning , 2019, p. 137-171Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Bibliografin omfattar en kronologisk förtecking, en systematisk förteckning och en alfabetisk förteckning av Tobias Norlinds produktion av skrifter 1899–1947 samt även återutgivning av texter av honom 1948–1994.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89628 (URN)978-91-519-1110-6 (ISBN)
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2019-11-01Bibliographically approved
Lindberg, B. (2019). En ifrågasatt pionjär: om Tobias Norlind och den svenska musikvetenskapens tillkomsthistoria. In: Håkan Lundström (Ed.), Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman (pp. 7-57). Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning
Open this publication in new window or tab >>En ifrågasatt pionjär: om Tobias Norlind och den svenska musikvetenskapens tillkomsthistoria
2019 (Swedish)In: Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman / [ed] Håkan Lundström, Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning , 2019, p. 7-57Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Tobias Norlind (1879–1947) var en föregångsman inom musikvetenskap i Sverige. Han disputerade vid Lunds universitet 1909 i ämnet litteraturhistoria med poetik med avhandlingen Latinska skolsånger i Sverige och Finland och blev samma år docent i litteratur- och musikhistoria. Under följande år och fram till 1930 verkade han som fri musikforskare jämsides med sitt arbete som folkhögskollärare/rektor och publicerade en lång rad musikvetenskapliga skrifter och artiklar. Han var också drivande kraft vid etablerandet av Svenska Samfundet för musikforskning 1919. Från slutet av 1920-talet kom hans viktigaste insats att bli uppbyggandet och konsoliderandet av Musikmuseet i Stockholm. Artikeln belyser Norlinds barndom och studietid, hans forskning fram till slutet av 1920-talet liksom hans strävan att etablera musikvetenskap som ett självständigt ämne vid svenska universitet. Detta kunde infrias först 1947 genom inrättandet av en professur i ämnet i Uppsala med Carl Allan Moberg som första innehavare.  

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning, 2019
Keywords
Tobias Norlind, biografi, musikvetenskap i Sverige, historia musikforskning i Sverige
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89575 (URN)978-91-519-1110-6 (ISBN)
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2019-11-01Bibliographically approved
Lindberg, B. (2016). Elisabeth Huselius-Wickter (1901−1965). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>Elisabeth Huselius-Wickter (1901−1965)
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Elisabeth Anna Huselius-Wickter, född 5 januari 1901 i Trollhättan och avliden 26 oktober 1965 i Malmö, var harpist och tonsättare. Hon avlade organistexamen vid Kungl. Musikkonservatoriet i Stockholm 1923 och bedrev därefter vid samma lärosäte studier i kontrapunkt och harpa fram till 1932. 1933 anställdes hon som harpist vid Malmö Konserthusstiftelses symfoniorkester och var verksam där fram till sin död. Hon komponerade ett hundratal verk i mindre format, bland annat sånger och solostycken för harpa och piano samt några verk för orkester.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2016. p. 4
Keywords
harpist, tonsättare, Malmö Konserthusstiftelses symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61635 (URN)
Projects
Levande musikarv
Available from: 2017-03-22 Created: 2017-03-22 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
Lindberg, B. (2016). Evald Holmqvist (1868−1954). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>Evald Holmqvist (1868−1954)
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Lars Adolf Evald Holmqvist, född i Helsingborg 25 mars 1868 och död där 26 februari 1954, var verksam i Helsingborg som tonsättare och musikkritiker, men försörjde sig som banktjänsteman. Som ung studerade han musikteori, komposition och instrumentation för Otto Malling i Köpenhamn. Holmqvist var aktiv vid bildandet av Nordvästra Skånes Orkesterförening 1911 i vars styrelse han ingick under många år. I verklistan ingår orkesterverk, vokalmusik och pianoverk.

Abstract [en]

Lars Adolf Evald Holmqvist, born in Helsingborg on 25 March 1868 and died there on 26 February 1954, worked in Helsingborg as a composer and music critic, but supported himself working as a bank clerk. In his youth he studied music theory, composition and orchestration under Otto Malling in Copenhagen. Holmqvist was a founding member of the Northwestern Skåne’s Orchestra Association in 1911 and was a member of their Board of Directors for many years. His compositions include orchestral works, vocal music and piano works.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2016. p. 3
Keywords
composer, music critic, bank clerk, Helsingborg, Northwestern Skåne’s Orchestra Association, tonsättare, musikkritiker, banktjänsteman, Helsingborg, Nordvästra Skånes Orkesterförening
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61634 (URN)
Projects
Levande musikarv
Available from: 2017-03-22 Created: 2017-03-22 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
Lindberg, B. (2016). Hans Jacob Tengvall (1787-1863). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>Hans Jacob Tengvall (1787-1863)
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Hans Jacob Tengvall, född i Malmö 28 juni 1787 och död i samma stad 8 maj 1863, var organist, musik- och sånglärare vid läroverket i Malmö, musikdirektör vid Södra skånska infanteriregementet, dirigent och tonsättare. Tengvall var en av sin tids skickligaste valthornister och han komponerade orkester- och kammarmusik, sånger och musik för militärorkester. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1830.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2016. p. 5
Keywords
Organist, musik- och sånglärare, militär musikdirektör, stadsmusikant, dirigent, tonsättare, Malmö
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61639 (URN)
Projects
Levande musikarv
Available from: 2017-03-22 Created: 2017-03-22 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
Lindberg, B. (2016). John Fernström (1897–1961). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>John Fernström (1897–1961)
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

John Axel Fernström, född i Ichang, Kina, 6 december 1897, död i Lund 19 oktober 1961, var violinist, tonsättare och dirigent. Studier vid Malmö Musikkonservatorium 1913−15. Kompositionsstudier för Peder Gram i Köpenhamn. 1916 anställd som violinist vid Nordvästra Skånes Orkesterförening i Helsingborg men fortsatte sina violinstudier, bland annat för Issay Barmas i Berlin. Han återvände till Helsingborg 1922 som violinist och biträdande dirigent fram till 1939. Från 1939 var han frilansande dirigent och tonsättare i Malmö och Lund och blev 1948 kommunal musikledare i Lund. Fernström var mycket produktiv och komponerade musik inom alla genrer. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1953.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2016. p. 12
Keywords
Tonsättare, violinist, dirigent, Helsingborg, Malmö, Lund, Nordvästra Skånes Orkesterförening, Nordiska ungdomsorkestern, manskör
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61632 (URN)
Projects
Levande musikarv
Available from: 2017-03-22 Created: 2017-03-22 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
Lindberg, B. (2015). Att bidra till "hjertats och böjelsernas förädling": Musicerande sällskap i svenska städer 1790–1860. In: Styrelsen för Musikaliska sällskapet (Ed.), Musikaliska sällskapet i Visby 200 år, 1815–2015: (pp. 90-120). Visby: Musiksällskapet i Visby
Open this publication in new window or tab >>Att bidra till "hjertats och böjelsernas förädling": Musicerande sällskap i svenska städer 1790–1860
2015 (Swedish)In: Musikaliska sällskapet i Visby 200 år, 1815–2015 / [ed] Styrelsen för Musikaliska sällskapet, Visby: Musiksällskapet i Visby , 2015, , p. 30p. 90-120Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Visby: Musiksällskapet i Visby, 2015. p. 30
Keywords
musiksällskap, Sverige, 1800-talet, slutna sällskap, musikamatörer, proefessionalla musiker, repertoar
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52551 (URN)
Available from: 2016-05-18 Created: 2016-05-18 Last updated: 2016-11-23Bibliographically approved
Lindberg, B. (2015). August Körling (1842−1919). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>August Körling (1842−1919)
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Sven August Körling föddes i Misterhult, Kalmar län, 14 april 1842 och avled i Ystad 21 oktober 1919. Studier vid Musikkonservatoriet i Stockholm från 1855. Han var från 1866 musiklärare och organist i Ystad och medverkade där till framväxten av ett blomstrande musikliv genom bildandet av ett musiksällskap och, tillsammans med Salomon Smith, en orkesterförening. Han komponerade solosånger och körverk samt några instrumentalverk för främst mindre ensembler.

Abstract [en]

Sven August Körling was born in Misterhult, County of Kalmar, on 14 April 1842 and died in Ystad on 21 October 1929. He studied at the Royal Conservatory of Music, Stockholm, from 1855 onwards. In 1866 he began working as a music teacher and organist in Ystad, where he helped bring about an upturn in musical activity through the formation of a music society and, together with Salomon Smith, an orchestral society. He wrote solo songs and choral compositions, as well as a number of instrumental works, mainly for small forces.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2015
Keywords
Composer, Music teacher, Musical society, Ystad (Sweden), Tonsättare, Musikdirektör, Musiksällskap, Ystad
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42179 (URN)
Projects
Levande musikarv
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2015-04-10 Created: 2015-04-10 Last updated: 2017-01-23Bibliographically approved
Lindberg, B. (2015). Erik Ferling (1733–1808). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>Erik Ferling (1733–1808)
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Eric [Erik] Ferling [Färling], född 1733 och avliden i Åbo 20 december 1808, var violinist, dirigent och tonsättare, anställd i Kungl. Hovkapellet från 1761 och dess konsertmästare 1773−90. 1772 sekreterare för instrumentaldivisionen vid Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk och följande år ledamot av akademien. 1790 kallades han som kapellmästare till det nyligen bildade Åbo musiksällskap. Han upprätthöll denna post fram till sin död 1808. Kända verk av honom är en violinkonsert, några danssatser samt ett vokalverk.

Abstract [en]

Eric [Erik] Ferling [Färling], born in 1733 and died in Turku on 20 December 1808, was a violinist, conductor and composer employed by the Royal Court Orchestra beginning in 1761 and was the orchestra’s concertmaster from 1773 until 1790. In 1772 he became the secretary for the instrument division of the educational institution of the Royal Swedish Academy of Music and the following year was elected as a member of the academy. In 1790 he was called to be the conductor of the newly founded Turku Music Society. He held this post until his death in 1808. Works for which he is known include a violin concerto, some dance pieces, as well as one vocal work.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 2015
Keywords
Violinist, Kompositör, Stockholm, Åbo, Musiksällskap, Musikalisk ledare, Kapellmästare, Kungl. hovkapellet, Kungl. musikaliska akademien, 1700-tal, 1800-tal
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-47734 (URN)
Projects
Levande musikarv
Available from: 2015-12-06 Created: 2015-12-06 Last updated: 2017-01-23Bibliographically approved
Lindberg, B. (2015). Musicerande adelsmän, sjungande mamseller och turnerande virtuoser: Musikutövare i det Wärmländska musikaliska harmoniska sällskapet 1817–1827 (1ed.). In: Mathias Boström (Ed.), Lekstugan: Festskrift till Magnus Gustafsson (pp. 197-217). Växjö: Smålands musikarkiv/Musik i Syd
Open this publication in new window or tab >>Musicerande adelsmän, sjungande mamseller och turnerande virtuoser: Musikutövare i det Wärmländska musikaliska harmoniska sällskapet 1817–1827
2015 (Swedish)In: Lekstugan: Festskrift till Magnus Gustafsson / [ed] Mathias Boström, Växjö: Smålands musikarkiv/Musik i Syd , 2015, 1, p. 197-217Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Smålands musikarkiv/Musik i Syd, 2015 Edition: 1
Keywords
Musiksällskap, Värmland, Karlstad, 1800-talet, Musikutövare, Amatörmusiker, Professionella musiker, Musicerande adelsmän, Musicerande kvinnor, Föreningsliv, Slutet sällskap
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-47729 (URN)978-91-978644-1-1 (ISBN)
Available from: 2015-12-06 Created: 2015-12-06 Last updated: 2017-02-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0786-5889

Search in DiVA

Show all publications