lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Jonasson, K. (2017). All men must surf: Review: Wheaton, Belinda. 2013. The cultural politics of lifestyle sports. Abingdon, Oxon: Routledge. [Review]. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum (26 April)
Open this publication in new window or tab >>All men must surf: Review: Wheaton, Belinda. 2013. The cultural politics of lifestyle sports. Abingdon, Oxon: Routledge.
2017 (English)In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 26 AprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö Högskola, 2017
National Category
Sport and Fitness Sciences Political Science
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-62823 (URN)
Available from: 2017-05-04 Created: 2017-05-04 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). Broadband and circuits: the place of public gaming in the history of sport. Sport, Ethics and Philosophy, 10(1), 28-41
Open this publication in new window or tab >>Broadband and circuits: the place of public gaming in the history of sport
2016 (English)In: Sport, Ethics and Philosophy, ISSN 1751-1321, E-ISSN 1751-133X, Vol. 10, no 1, p. 28-41Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This essay concerns the place of e-sport in the history of sport. E-sport is construed as an entity in this corpus, by seeking out historical counterparts that display similar forms of play and organisation. Thus, ancient Roman games are identified as an early instance of what could be called public gaming, i.e. competitive digital games in a public setting. Two recent philosophical statements regarding the history of sport furnish the point of departure of the analysis: Steven Connor’s historicising of the term sport and Heather Reid’s treatise of virtue in the games and athletics of antiquity. The varying content of sport in its course through time is discussed foremost in relation to how the human and nonhuman elements have been organised. In order to settle the role of public gaming in the history of sport, two aspects of Roman games are highlighted to ’fabricate’ its legacy in the history of e-sport: Pollice Verso (’Thumb gesture’) and simulations. It is concluded that the way Roman games have been understood in relation Hellenic Athletics has its counterpart in how e-sport is understood in relation to sport. Public gaming as an instance in the history of sport, when contrasted to Greek athletics and Modern sport, appear as a deviant and violent practice. This view is problematized by a discussion of virtue in sport as being possible to elicit from it for both practitioners and spectators. Furthermore, public gaming appears as a bastard in the history of sport since it blurs the demarcation between human and nonhuman elements more often than its hallowed counterparts. To place e-sport as an entity in the history, present and future of sport testifies to that the phase sport is in now is characterised by hybridity, and that sport stands at a crossroads. If the next dominant understanding of sport primarily will connote ’corporeality’ and ’humanness’, such as in the case of lifestyle sport and sport for all, e-sport’s focus on the ’formal’ and ’competitive’ aspects of modern sport will contribute to that deliverance; and vice versa.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
Keywords
E-sport; history of sport; public gaming; Roman games
National Category
Other Computer and Information Science History Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52804 (URN)10.1080/17511321.2016.1171250 (DOI)000386450500004 ()2-s2.0-84964662740 (Scopus ID)
Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2018-04-13Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). Bruno Latour, Tinget återställt: En introduktion till actor-network theory. Lund: Studentlitteratur 2015 [Review]. Sociologisk forskning, 53(3), 335-337
Open this publication in new window or tab >>Bruno Latour, Tinget återställt: En introduktion till actor-network theory. Lund: Studentlitteratur 2015
2016 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 53, no 3, p. 335-337Article, book review (Other academic) Published
Keywords
Bruno Latour, Sociologi, Samhällsvetenskap, Actor-Network Theory
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-56765 (URN)
Available from: 2016-09-28 Created: 2016-09-28 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). Om “konsten att spåra”: ett alternativ till kritik utifrån exemplen Michel Serres och Parkour. In: Gränslös Kunskap - Centrum för Öresundsstudier: . Paper presented at Gränslös Kunskap - Centrum för Öresundsstudier.
Open this publication in new window or tab >>Om “konsten att spåra”: ett alternativ till kritik utifrån exemplen Michel Serres och Parkour
2016 (Swedish)In: Gränslös Kunskap - Centrum för Öresundsstudier, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Kritik och analys är adelsmärken i akademins systematiska frambringande av kunskap och allra helst amalgamerade i form av det ”kritiskt analytiska förhållningssättet”. Etymologiskt denoterar dessa ord gränsdragande, finfördelning och fragmentisering. Men om kunskap, i linje med vad föreliggande workshop föreslår, ska kunna vara gränslös, är vi då inte bakbundna från början när våra främsta instrument för kunskapsproduktion redan är kalibrerade för uppdelning i fack och kategorier? Denna presentation funderar över ett alternativ till denna akademins minsta gemensamma nämnare.

Vetenskapssociologen och modernitetsantropologen Bruno Latour (1993, 1998, 2005, 2010 & 2013) uppmanar oss gång på gång att finna alternativ till kritik. Han menar, tvärtemot vad akademins disciplinära beskaffenhet indicerar, att världen och verkligheten inte främst förstås som uppdelad i natur och kultur. Hybrider mellan dessa förmenta poler uppstår bortom vår blick när vi tar detta moderna påstående för givet. Just för att vi tänker oss existensen som en dikotomi på detta vis möjliggörs fler oheliga allianser, eller naturkulturer (Latour, 1993; Haraway, 2008), att uppstå; genmanipulation, kloning, global uppvärmning och nukleära tillbud är bara några exempel.

För att finna en repertoar som inte har denna utgångspunkt, vänder sig Latour till den filosofen Michel Serres, vars omsorgsfulla kartografi över i stort allt är baserad på en princip att utmana all påstådd inkommensurabilitet. Varsamhet, nyfikenhet och upptäckarlust präglar Serres strövtåg genom konstformer, vetenskap, teknologi, och idrott i det som han kallar en encyklopedisk strävan att framlägga en syntes (Serres & Latour, 1995). Just dessa anspråk – encyklopedi och syntes – gör honom till en sällsam figur i det posthumanistiska fält han skrivits in i, då denna tradition snarare vänder sig mot det omnipotenta och imperialistiska etablerandet av slika företeelser. Spänningen mellan det encyklopediska och kärleken till det lokala är en fruktbar paradox som präglar Serres och hans forskarpersona ”kunskapens trubadur”. Hemligheten är att inte upprätta fasta förbindelser mellan företeelser, utan efemära kopplingar, eller ”spårningar, inte spår” som Latour uttrycker det.  

Traceurer (Franska för spårare) kallar de som utövar förflyttningskonsten Parkour sig själva. Deras sätt att upprätta nya kopplingar mellan punkter och byggnader i stadsrummet är som en direkt översättning av Serres filosofiska kartografi. Inspirerad av filosofen Gilles Deleuze, som också verkade i Latour och Serres grannskap, skulle man kunna beskriva parkour som ett slags ”mindre arkitektur” (Jonasson, 2013), vilket för posthumanismens vidkommande medför att människan intar rollen som icke-människan som skapar (nya) förbindelser i givet kollektiv. Genom att ”spåra” mellan Michel Serres och parkourlitteratur avser denna presentation att utveckla ett ”ickekritiskt” – sammanfogande istället för sönderdelande – förhållningssätt att inta inom forskning. Själva demonstrationen – spårandet mellan Serres och Parkour – och de spårande demonstrationerna i dessas praxis skapar förutsättningar för att kunna diskutera ”konsten att spåra” som ett alternativ/komplement till det kritiskt analytiska förhållningssättet. Serres, med den grekiska guden Hermes som inspiration, söker efter en kunskapsinhämtning vars fundament har vingar på sina fötter. Det blir svårt att finna något som svarar bättre mot denna beskrivning än en traceur. 

National Category
Philosophy Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Practical Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52840 (URN)
Conference
Gränslös Kunskap - Centrum för Öresundsstudier
Note

Det här var en workshop, mer än en konferens.

Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2016-10-14Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). PE and posthumanism. In: Abstract book NERA 2016: 9-11 March, Helsinki Finland. NERA 44th Congress of the Nordic Educational Research Association: Social Justice, Equality and Solidarity in Education. Paper presented at Nera, 9-11 March, 2016, Helsinki Finland (pp. 299-299).
Open this publication in new window or tab >>PE and posthumanism
2016 (English)In: Abstract book NERA 2016: 9-11 March, Helsinki Finland. NERA 44th Congress of the Nordic Educational Research Association: Social Justice, Equality and Solidarity in Education, 2016, p. 299-299Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Given the focus on body and movement in physical education (PE), it is noteworthy that this particular subject has been so little discussed in relation to posthumanism. From a posthumanist perspective, body and movement could potentially be features of human existence that are able to evade the pitfalls of humanism, such as free will, intentions, logos, representation, etc. Even if meaning and symbols surely can be projected onto body and movement, they nevertheless possess dimensions not exhaustible by such cultivation.

The present text aims to outline a field of investigation performing precisely the encounter between PE and posthumanism. While a few studies within PE research (cf. Larsson & Quennerstedt, 2012) have identified posthumanism as an asset, much more need to be done. Within the nascent research field of early childhood education (ECE), posthumanism has grown exponentially more influential (cf. Palmer, 2011; Lenz Taguchi, 201X; Hultman, 2014; Änggård, 2015). Aspects of materiality, body, movement, knowledge, and play are in those studies seen from the viewpoint of the feminist philosopher Karen Barad (2007).

National Category
Philosophy Didactics Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52835 (URN)
Conference
Nera, 9-11 March, 2016, Helsinki Finland
Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2016-10-14Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). Reassembling the social: An introduction to the actor-network theory [Review]. Sociologisk forskning, 53(3), 335-337
Open this publication in new window or tab >>Reassembling the social: An introduction to the actor-network theory
2016 (English)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 53, no 3, p. 335-337Article, book review (Other academic) Published
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-58092 (URN)000385336700013 ()
Available from: 2016-11-11 Created: 2016-11-11 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). Talets vär(l)dkropp: Om kroppen i rörelse som posthumanistiskt undersökningsinstrument. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv (7), 66-83
Open this publication in new window or tab >>Talets vär(l)dkropp: Om kroppen i rörelse som posthumanistiskt undersökningsinstrument
2016 (Swedish)In: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, ISSN 2001-4961, no 7, p. 66-83Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Att låta världen och inte bara människan komma till tals är ett centralt anspråk inom den så kallade posthumanismen. Föreliggande tanke- och rörelseexperiment försöker göra detta genom att spela in utsagor yttrade av en löpande kropp som rör sig på ojämn mark. Tendenser inom tillämpning av posthumanistiska perspektiv som eventuellt hindrar världen från att komma till tals identifieras och diskuteras kritiskt: fascinationen över vatten som element; användandet av Latour-litanior, d.v.s. uppräkningen av listor med heterogena beståndsdelar; bannlysningen av subjektet och det mänskliga. De analytiska begreppen är hämtade från Michel Serres så kallat ekonarrativa metod, viken syftar till att låta naturen komma till tals för att berätta sin historia. Slutsatsen är att subjektet inte bör utplånas från posthumanistiska utsagor om världen men att det alltid kommer efter det som i studien betecknas som projektet och interjektet. De senare är först på plats i kontakten med omgivningen för att höra på och bidra till dess berättelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University Open Access, 2016
Keywords
Posthumanism, Ekonarrativ, Vatten, Löpning, Vågbrytare, Subjekt
National Category
Philosophy Cultural Studies Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59446 (URN)
Available from: 2016-12-21 Created: 2016-12-21 Last updated: 2017-01-11Bibliographically approved
Jonasson, K. (2016). The Froth of the Land: Running on Breakwaters. In: Gränslöst Vatten - Centrum för Öresundsstudier: . Paper presented at Gränslöst Vatten - Centrum för Öresundsstudier.
Open this publication in new window or tab >>The Froth of the Land: Running on Breakwaters
2016 (English)In: Gränslöst Vatten - Centrum för Öresundsstudier, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Ian Buchanan’s (2014) short essay “The ephemeral coast” appears to fixate the coastline as a sort of vantage point, from which multiple worlds, realms, and logics become discernible. Interestingly, Buchanan almost immediately slips on the rocks, so to speak, and falls into the water where his initial thought is swallowed by eddies, currents, and bifurcating fluxes of water. This research-project is a serious attempt to work in the same continental tradition as Buchanan, and more precisely the posthumanist branch of it, but without going so far as to practice what Ian Bogost (2010) provokingly has labelled “Fire Hose Metaphysics”, which he thinks is a common but somewhat erroneous move of process philosophers. Water in movement is spellbinding, as is evident from Buchanan’s essay. What if were to follow the “amphibious anthropology” of Peter Sloterdijk (ten Bos, 2009)? This also amounts to upheaving the land-water binary as pointed out by Lahiri-Dutt (2014)

Epistemologically, what is at stake is the odd task of trying to give the curious posthuman, or perhaps more-than-human, being a voice. One cannot fully get rid of the paradox that posthumanist theories and methods are formulated by the same entities that called themselves human beings not long time ago. In order to do this, I will address another conceptual couplet in posthumanist thinking: the material-semiotic relation. By treading the border of land and sea, my presupposition is that I have found a good conceptual locus for pondering the divide between nature and culture, which according to Bruno Latour (1993, 2013) is an essential labour of thought today; a sustainable ontology of sorts. Rather than an explication of the relation between the material and the semiotic in this setting, what I endeavour to achieve is to urge the material surroundings to use me as a ventriloquist dummy, that is: to press a semiotic content

I will stand on firm land, or rather: run on not so firm land. The space of Breakwaters has begun to fascinate me in a number of ways, which I aim to explore in the present study. Breakwaters form a jagged, and fractal defence against the sea: a froth of the land in its desperate attempt to avoid erosion. This could theoretically implicate that when the posthuman being is given a voice, culture and society, land and rock, could also be given a voice (that is not fully human). Equipped with an array of technological devices (cell phone, headset, GoPro, Runkeeper), I will run on the Breakwaters of the Öresund Strait and talk at the same time. The data will consist of audio and video recordings, which could be regarded as a sort of “memory writing” (Ceder, 2016) in medias res. The uneven surface and pace will ensure that I will not know fully what I will talk about prior to the event; all to trick my intentionality and in a somewhat post-Socratic manner deliver the posthuman me from the human me, and thus become the frothing voice of the land. This more-than-human testimonial will be treated as a semiotic statement evoked by the blurred materiality of breakwaters.

National Category
Philosophy Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52839 (URN)
Conference
Gränslöst Vatten - Centrum för Öresundsstudier
Note

This was not a conference, but a workshop arranged by University of Lund.

Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2016-10-14Bibliographically approved
Jonasson, K. (2014). Curro, Ergo Sum [Review]. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum
Open this publication in new window or tab >>Curro, Ergo Sum
2014 (Swedish)In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Review of: 

SANDS, L., & SANDS, R. R. (2010). Anthropology of Sport and Human Movement: A Biocultural Perspective. Lexington Books.

National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52828 (URN)
Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Jonasson, K. (2014). Modern sport between purity and hybridity. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 17(10), 1306-1316
Open this publication in new window or tab >>Modern sport between purity and hybridity
2014 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 17, no 10, p. 1306-1316Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Issues of purity are central to modern sport, as well as to modernity in general. This paper ponders the role of purity in modern sport by also including its counterpart, hybridity, in the discussion. In sport studies, the concept of the ‘human’ is identified as something taken for granted, and therefore remains under-theorized. Bruno Latour's conception of modernity and scientific practice is here combined with Sigmund Loland's analogy between scientific experiments and sport competitions. Purity is assumed to be related to the idea of modern sport as a practice, which revolves around distilling samples of ‘humanness’ that should not be polluted by non-human interference. This paper argues that while modern sport strives to minimize non-human impact, it acknowledges the hybrid material that sport results are moulded from. The concept ‘Human’ is therefore not an a priori in modern sport but an a posteriori.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2014
Keywords
Modern sport, Bruno Latour, Purity, Hybridity, Human
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences, Sport Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-52802 (URN)10.1080/17430437.2014.850807 (DOI)
Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-31 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1342-2531

Search in DiVA

Show all publications