lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 81) Show all publications
Hansson, J. (2018). Att göra rätt och vilja väl: om lagstadgade värdegrunder och bibliotekariers professionsetik. In: Joacim Hansson, Per Wisselgren (Ed.), Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession (pp. 291-309). Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Att göra rätt och vilja väl: om lagstadgade värdegrunder och bibliotekariers professionsetik
2018 (Swedish)In: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession / [ed] Joacim Hansson, Per Wisselgren, Lund: BTJ Förlag , 2018, p. 291-309Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73980 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Hansson, J. & Wisselgren, P. (2018). Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession
2018 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I den ständigt närvarande diskussionen om bibliotekarieprofessionens innehåll och utveckling finns återkommande frågan om utbildningens roll. I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

I den här antologin samlas ett tjugotal bibloteks- och informationsvetenskapliga forskare och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbete. Grundfrågan är enkel: på vilket sätt bidrar en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning till en stärkt bibliotekarieprofession? Svaret ges genom betraktelser av bibliotekariens professionsutövning  utifrån ett renodlat utbildningsperspektiv. Bilden som framträder är bred och mångfacetterad. Ämnesområden som medie- och informationskunskap, bibliometri, professionellt språkbruk, praktikens betydelse i utbildningen, professionsetik, den historiska utvecklingen av bibliotekarieutbildningen i Sverige samt arbete med aktuella samhällsutmaningar är bara några av de teman som tas upp.

Frågor som rör relationen mellan forskning, utbildning och praktik i dagens biblioteksvärld diskuteras genom exempel och en unik bild av bibliotekarienas professionella identitet träder fram. Bokens texter ställer också den egna verksamheten, bibliotekarieutbildningen, i ett kritiskt ljus och diskuterar hur en utveckling kan ske inom de ramar som styr utbildningens och forskningens möjligheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018. p. 315
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73978 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Hansson, J. & Wisselgren, P. (2018). Inledning. In: Joacim Hansson, Per Wisselgren (Ed.), Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession (pp. 9-14). Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession / [ed] Joacim Hansson, Per Wisselgren, Lund: BTJ Förlag , 2018, p. 9-14Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73979 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Hansson, J., Hedemark, Å., Kjellman, U., Lindberg, J., Nolin, J., Sundin, O. & Wisselgren, P. (2018). Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Stockholm: Kungliga Biblioteket / Nationell biblioteksstrategi
Open this publication in new window or tab >>Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket har givit de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds univeritet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppdraget att utreda och formulera förslag kring utbildning och forskning för en stärkt bibliotekarieprofession. Syftet med föreliggande rapport är, att visa situationen för svensk biblioteks- och informationsvetenskap, tydliggöra relationen till bibliotekarieprofessionen och lämna strategiska förslag på hur ämnet kan förstärkas till förmån för en stärkt professionsutvecklig. En omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn görs samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. 

Biblioteks- och informationsvetenskapens centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen lyfts fram. Utbildingsprogrammen i ämnet attraherar gott om studenter och som svar på bibliotekens konstaterade behov av biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildad personal argumenterar rapportförfattarna för möjligheten att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten. Inom forskningen konstateras, att trots att ämnet idag i grunden fungerar väl finns ännu svårigheter att erhålla finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Omvärldsanalysen visar upp ett behov av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen. Rapporten mynnar ut i fem strategiska förslag rörande grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:

-       En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap.

-       Nationell forskarskola för biblioteksforskning.

-       Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.

-       Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning.

-       Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungliga Biblioteket / Nationell biblioteksstrategi, 2018. p. 76
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72657 (URN)978-91-7000-362-2 (ISBN)
Note

Rapporten finansierad av Kungliga Biblioteket.

Available from: 2018-04-12 Created: 2018-04-12 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Golub, K. & Hansson, J. (2017). (Big) Data in Library and Information Science: A Brief Overview of Some Important Problem Areas. Journal of universal computer science (Online), 23(11), 1098-1108
Open this publication in new window or tab >>(Big) Data in Library and Information Science: A Brief Overview of Some Important Problem Areas
2017 (English)In: Journal of universal computer science (Online), ISSN 0948-695X, E-ISSN 0948-6968, Vol. 23, no 11, p. 1098-1108Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Libraries hold a long history of a multidimensional focus on collecting, storing, organizing, preserving and providing access to information resources for various types of users. Data is nothing new to Library and Information Science (LIS) and Big Data presents a quantitative expansion of an already well-known object of study. Scholarly communication, data sharing and data curation are three areas related to data in LIS and are discussed in this paper in the light of current developments as well as from the perspective of attaining the research area relevance in the discipline over time. Big Data, new technologies and networked research environments will continue to increase both in numbers and size. LIS is rapidly developing tools to meet the opportunities arising - through educational initiatives and the development of new research areas such as data curation and altmetrics. Since social and political demands for open data grow, these issues are pressing.

Keywords
bibliometrics, big data, data curation, data sharing, library and information science, scholarly communication
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72040 (URN)000429070900007 ()
Available from: 2018-03-30 Created: 2018-03-30 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Hansson, J. (2017). Catching the Ch'i: Tai Chi Chuan as embodied documentation. In: Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM): 29-30 september 2017, Indiana University, Bloomington, IA, USA. Paper presented at Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM), 29-30 september 2017, Indiana University, Bloomington, IA, USA.
Open this publication in new window or tab >>Catching the Ch'i: Tai Chi Chuan as embodied documentation
2017 (English)In: Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM): 29-30 september 2017, Indiana University, Bloomington, IA, USA, 2017Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Tai Chi is a form of moving deep meditation practice of Chinese origin. Rooted in Daoism, its earliest history is obscure, with evidence suggesting that it has been practiced in a growing variety of forms since at least the 13th century CE. Today, Tai Chi is gaining popularity all over the world as a form of relaxation practice. When presented popularily it is often attached to, on the one hand, a romanticized eastern discourse on bodily energy flows to be released for increased happiness, and on the other hand, more clinically oriented medical claims that it may cure everything from ordinary backpains to Parkinson’s disease. Tai Chi is, however, also subjected to a more narrow and original discourse, namely that of not only ”releasing” inner energies, but more specifically representing a special kind of energy, the Ch’i. Elusive as it is, Ch’i is the basic energetic principle that lies behind the construct of Yin and Yang, the creative/receiving principles of all life defined in the I Ching. This representational feature which sets Tai Chi (which translates as the ”supreme ultimate”) apart from all other Chinese medical practice begs the question of whether it is possible to study the Tai Chi form as a document in itself, not only representing, but also presenting the basic principles of life.

This presentation addresses Tai Chi practice as performative documentation and the purpose is to try it against some of the basic concepts which have emerged in document studies and information studies over the last couple of decades. The aim is to see how far the concept of a document can be stretched when there is an absence of materiality, both in that what is being represented by the document and in the document itself.

The presentation defines an ”initial document” (the Tai Chi form itself), supplemented by ”derived documentation” as defined by documentation pioneer Suzanne Briet. Derived documentation in Tai Chi is shown as an overview of rhetorical constructs focusing philosophical, medical, pedagogical and martial arts related content. Three basic categories of functionality are identified in the derived documentation; ontological, performative, and legitimizing.

The Tai Chi form as initial document, with support of derived documentation and its functional categories, is treated as a complex of documentation, addressed in relation to current discussions in document studies concerning (1) document representativity as originally laid out by Suzanne Briet in her 1951 treatise ”What is Documentation?”, and (2) complementarity as introduced in document studies by Niels W. Lund in 2004. Conclusions suggests that chosen conceptual constructs may be used in addressing and defining documentary properties and processes beyond our traditional understanding of documents and documentation processes, and that in such a development, Tai Chi may be formulated as a kind of embodied documentation.

Keywords
Complementarity, Document practice, Document theory, Documentation studies, Tai Chi, Tai Chi Chuan, Ch’i, Embodied documentation
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68160 (URN)
Conference
Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM), 29-30 september 2017, Indiana University, Bloomington, IA, USA
Available from: 2017-10-02 Created: 2017-10-02 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Golub, K., Hansson, J. & Seldén, L. (2017). Cult of the "I": Organizational symbolism and curricula in three Scandinavian iSchools with comparisons to three American. Journal of Documentation, 73(1), 48-74
Open this publication in new window or tab >>Cult of the "I": Organizational symbolism and curricula in three Scandinavian iSchools with comparisons to three American
2017 (English)In: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379, Vol. 73, no 1, p. 48-74Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

The purpose of the paper is to analyse three Scandinavian iSchools in Denmark, Norway and Sweden with regard to their intentions of becoming iSchools and curriculum content in relation to these intentions. By doing so, a picture will be given of the international expansion of the iSchool concept in terms of organisational symbolism and practical educational content. In order to underline the approaches of the Scandinavian schools, comparisons are made to three American iSchools.

Design/methodology/approach

The study is framed through theory on organisational symbolism and the intentions of the iSchool movement as formulated in its vision statements. Empirically, the study consists of two parts: close readings of three documents outlining the considerations of three Scandinavian LIS schools before applying for the iSchool status, and statistical analysis of 427 syllabi from master level courses at three Scandinavian and three American iSchools.

Findings

All three Scandinavian schools, analysed, have recently become iSchools, and though some differences are visible, it is hard to distinguish anything in their syllabi as carriers of what can be described as an iSchool identity. In considering iSchool identity, it instead benefits on a symbolic level that are most prominent, such as branding, social visibility and the possible attraction of new student groups. The traditionally strong relation to national library sectors are emphasised as important to maintain, specifically in Norway and Sweden.

Research limitations/implications

The study is done on iSchools in Denmark, Norway and Sweden with empirical comparison to three American schools. These comparisons face the challenge of meeting the educational system and programme structure of each individual country. Despite this, findings prove possible to use as ground for conclusions, although empirical generalisations concerning, for instance, other countries must be made with caution.

Practical implications

This study highlights the practical challenges met in international expansion of the iSchool movement, both on a practical and symbolic level. Both the iSchool Caucus and individual schools considering becoming iSchools may use these findings as a point of reference in development and decision making.

Originality/value

This is an original piece of research from which the results may contribute to the international development of the iSchool movement, and extend the theoretical understanding of the iSchool movement as an educational and organisational construct.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2017
Keywords
Denmark, Norway, Sweden, iSchools, Library and Information Science education, Organizational symbolism
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59563 (URN)10.1108/JD-04-2016-0042 (DOI)000395677700004 ()
Available from: 2017-01-02 Created: 2017-01-02 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Hansson, J. (2017). Professional value and ethical self-regulation in the development of modern librarianship: The documentality of library ethics. Journal of Documentation, 73(6), 1261-1280
Open this publication in new window or tab >>Professional value and ethical self-regulation in the development of modern librarianship: The documentality of library ethics
2017 (English)In: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379, Vol. 73, no 6, p. 1261-1280Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

The purpose of this paper is twofold: first, to make a contribution to the theoretical understanding of documents and documentary agency in society through examples from a defined institutional and professional setting; and second, to create an understanding for the role of ethical codes in the process of defining and developing modern librarianship.

Design/methodology/approach

This study analyses the role of documentation carrying content of professional ethics in the formulation of modern librarianship. This is done through a series of example documents of various kinds, such as founding charters, peer handbooks and ethical codes systematically analysed through the use of document theory and theory on institutional change.

Findings

The findings of this study suggest that documents pronouncing ethical self-regulation within librarianship play a primarily legitimising role in situations where new types of libraries emerge or when libraries adapt to social change. The study proposes legitimacy as a key aspect of documentality, thus supplementing the established understanding of the concept.

Originality/value

This study is the first to analyse the role of ethical codes in libraries using document theory. It brings new knowledge to the role of ethical self-regulation in librarianship over time and in different institutional contexts. In suggesting a developed definition of documentality, it contributes to the theoretical understanding of the role of documents and documentation in institutions and in society at large.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2017
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68421 (URN)10.1108/JD-02-2017-0022 (DOI)000412873700010 ()
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Hansson, J. (2017). Representativity and Complementarity in Tai Chi as Embodied Documentation. Proceedings from the Document Academy, 4(2), 1-24, Article ID 11.
Open this publication in new window or tab >>Representativity and Complementarity in Tai Chi as Embodied Documentation
2017 (English)In: Proceedings from the Document Academy, ISSN 2473-215X, Vol. 4, no 2, p. 1-24, article id 11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this paper is to investigate what happens if we leave the criteria of materiality and permanence behind in the study of documents. How far can we stretch the definition of a document or define a documentation process in a situation where neither the originary fact, or object, nor that by which this is represented is material or permanent? Empirically, the paper is constructed as a case study of the traditional Chinese practice of Tai Chi and presents a formulation of the Tai Chi form as an immaterial document and Tai Chi pratice as a doumentation process. The article is structured as follows: (1) Tai Chi is characterised as both philosophy and practice and, (2) Tai Chi is discussed in relation to three conceptual ideas in Document Studies and Library and Information Science; (a) document representativity, (b) complementarity and (c) embodied information practice. Conclusions from the chosen perspectives suggest ”embodied documentation” as a conceptual tool with which to understand immaterial documents, something which may lead to a widened general understanding of documents and documentation processes.

Place, publisher, year, edition, pages
Akron, OH: The University of Akron, 2017
National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69193 (URN)
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Åström, F., Hammarfelt, B. & Hansson, J. (2017). Scientific publications as boundary objects: theorising the intersection of classification and research evaluation. Paper presented at 9th International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS), Uppsala, Sweden, june 27-29, 2016. Information research, 22(1), Article ID 1623.
Open this publication in new window or tab >>Scientific publications as boundary objects: theorising the intersection of classification and research evaluation
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 1, article id 1623Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction. When using bibliometrics for research evaluation, the classification of research fields is an issue of great importance. The purpose of this paper is to outline a brief theoretical framework for analysing the role of classification in research evaluation practices.

Theory. Taking departure in the concept of ‘boundary objects’ we develop a theoretical framework for analyses of how scientific publications negotiate between different social worlds. Moreover, by adding the perspective of large evaluative infrastructures our study seeks to highlight tensions between local practices and global standards.

Empirical example. One scientific article was analysed in terms of the different ways it can be classified on author and affiliation levels, on a documental level, and on a bureaucratic level.

Discussion. Publications are boundary objects residing between social worlds: the context of communication and the context of evaluation. Tensions between social worlds become apparent in infrastructures, which aims to serve the demands both of communication and of evaluation.

National Category
Information Studies
Research subject
Humanities, Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61330 (URN)000404551500021 ()
Conference
9th International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS), Uppsala, Sweden, june 27-29, 2016
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SGO14-1153:1
Available from: 2017-03-14 Created: 2017-03-14 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0576-036x

Search in DiVA

Show all publications