lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensson, Gudrun
Alternative names
Publications (10 of 43) Show all publications
Juvonen, P. & Svensson, G. (2018). Flerspråkig muntlighet som resurs: Del 2 i Läslyftsmodulen Muntlig kommunikation, årskurs F-9. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkig muntlighet som resurs: Del 2 i Läslyftsmodulen Muntlig kommunikation, årskurs F-9
2018 (Swedish)Other (Refereed)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 13
Series
Lärportalen
Keywords
flerspråkighet
National Category
General Language Studies and Linguistics Pedagogy
Research subject
Humanities, Swedish as a Second Language; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79130 (URN)
Available from: 2019-01-30 Created: 2019-01-30 Last updated: 2019-02-07Bibliographically approved
Torpsten, A.-C. & Svensson, G. (2017). Jag tycker det är bra med translanguaging: Elevattityder till flerspråkighet (1ed.). In: Åsa Wedin (Ed.), Språklig mångfald i klassrummet: (pp. 61-88). Stockholm: Lärarförlaget
Open this publication in new window or tab >>Jag tycker det är bra med translanguaging: Elevattityder till flerspråkighet
2017 (Swedish)In: Språklig mångfald i klassrummet / [ed] Åsa Wedin, Stockholm: Lärarförlaget , 2017, 1, p. 61-88Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförlaget, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences Languages and Literature
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Humanities, Swedish as a Second Language
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71814 (URN)9789188149183 (ISBN)
Available from: 2018-03-27 Created: 2018-03-27 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Torpsten, A.-C. & Svensson, G. (2017). Translanguaging space and and bilingual development in the Swedish school. In: : . Paper presented at Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue,Örebro University, Sweden, 28-29 March, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Translanguaging space and and bilingual development in the Swedish school
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In Swedish schools bilingual students are given the opportunity of developing their heritage language by lessons in mother tongue instruction. The students are supposed to “receive credence in their language ability possibilities to develop their cultural identity and become multilingual” (Skolverket 2011:87,our translation).  The saying of the syllabi implies that the students are expected to be able to be functional bilinguals, which however seem to be impossible in the Swedish-centered school where almost all lessons are performed in Swedish. The uneven proportions between the educational languages disadvantage bilinguals and split up their language experiences, and so considerably reduce their chances to become coequally bilingual.

Following Baker (2001) that translanguaging may help the developing of the weaker language the aim of this study is to investigate and discuss the possibilities of becoming coequally bilingual after having had both mother tongue subject and three years’ of strategically planned translanguaging in the classroom.

Translanguaging researchers (i.e. Garcia 2009; Garcia & Wei, 2014) regard language ability as an inwrought and complex proficiency that is compounded by all language experiences, and languages cannot be regarded as defined entities. Skills in the mother tongue are shown to support both second language development and learning in other areas. Access to mother tongue instruction has significance for multilingual pupils’ literacy development as well as personal and cultural identity, emotional and social maturity, and cognitive development (Cummins & Schecter, 2003; Janks, 2010). They suggest that students’ linguistic potential should be utilized in all teaching in order to strengthen their identity and for them to achieve optimal learning and development in their languages.

This study includes nine 12 years old students who have studied mother tongue subject in Russian, Bosnian or Arabic all through their start in the Swedish school. They have also participated in translanguaging education activities for three years in other school subjects. The conclusion of this is that they have been exposed to an unusual amount of bilingual education compared to other bilingual students in Swedish compulsory schools.

The material consists of suveys, interviews and a collection of written texts from a period of three years. To evaluate the written language development the texts have been analyzed quantitatively with lexical and syntactic variables. The quantitative results of the text analysis have been compared and  reflected to other variables as onset of Swedish, students' evaluations of the afforded learning and assessments of   own language skills. 

Results display large variations in bilingual development between the students. The time of onset does not seem to be a decisive factor, while students' confidence in their own language skills plays a major role. According to the answers in the survey the confidence can be both strengthened and weakened by the parents' and teachers' attitudes towards the value of multilingual skills. The survey also show that translanguaging elements in education have mattered regarding the students’ possibilities to assimilate factual subjects. 

Keywords
Bilingual, language development, language ability, multilingual, translanguaging
National Category
Languages and Literature
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Humanities, Swedish as a Second Language
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-62770 (URN)
Conference
Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue,Örebro University, Sweden, 28-29 March, 2017
Note

Ej belagd 170505

Available from: 2017-05-02 Created: 2017-05-02 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Svensson, G. & Torpsten, A.-C. (2017). Transspråkande för förstärkt flerspråkighet. In: Åsa Wedin (Ed.), Språklig mångfald i klassrummet: (pp. 37-60). Stockholm: Lärarförlaget
Open this publication in new window or tab >>Transspråkande för förstärkt flerspråkighet
2017 (Swedish)In: Språklig mångfald i klassrummet / [ed] Åsa Wedin, Stockholm: Lärarförlaget , 2017, p. 37-60Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförlaget, 2017
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71084 (URN)978-91-88149-18-3 (ISBN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Svensson, G. & Khalid, I. (2017). Transspråkande för utveckling av flerspråkighet. In: Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: (pp. 94-115). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Transspråkande för utveckling av flerspråkighet
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2017, p. 94-115Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel belyses och diskuteras flerspråkiga elevers utveckling avflerspråkighet i den svenska skolan om deras lärare tillämpar av transspråkande,translanguaging, i undervisningen. Med flerspråkighet menasatt eleverna har kunskaper i minst två språk. Transspråkande innebär attlärarna arbetar planerat och kognitivt utmanande med hjälp av elevernasalla språkliga resurser i undervisningen. Beskrivningen utgår från en klassi årskurs 6 där klasslärarna tillämpat transspråkande i olika ämnen sedanårskurs 4. Avsikten från lärarnas sida är att stärka utveckling av både kunskaperoch flerspråkighet samtidigt som de vill att föräldrarna ska få ökademöjligheter att delta i sina barns läxläsning och därmed också bidra till sinabarns språk- och kunskapsutveckling. I ett praktiknära exempel på tillämpningav transspråkande i geografiundervisningen åskådliggörs på vad sättföräldrarna inbjuds att delta i sina barns språk- och kunskapsutveckling.Närstudium av tre föräldrars förhållningssätt vid läxläsning speglas motbarnens egna uppfattningar om sina språkkunskaper och deras betyg isvenska och modersmål. I denna studie kan man utläsa att det inte bara ärmöjligheten att läsa läxor med sina barn som påverkat barnens utvecklingmot flerspråkighet utan också föräldrarnas uppfattningar om målet medflerspråkighet. Syftet med det här kapitlet är således att ge exempel på ochdiskutera flerspråkiga elevers utveckling av flerspråkighet i den svenskaskolan utifrån aspekter som berör transspråkande och föräldramedverkan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017
Keywords
translangauging, multilingualism, participation of parents, transspråkande, flerspråkighhet, föräldramedverkan
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish as a Second Language; Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71078 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2018-03-19Bibliographically approved
Svensson, G. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Transspråkande i praktik och teori
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017. p. 244
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics; Humanities, Swedish as a Second Language; Humanities, Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71082 (URN)978-91-27-81820-0 (ISBN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2018-03-19Bibliographically approved
Svensson, G., Melkersson, L. A. & Khalid, I. (2017). Transspråkande på Centrumskolan. Lisetten, 28(1), 8-12
Open this publication in new window or tab >>Transspråkande på Centrumskolan
2017 (Swedish)In: Lisetten, ISSN 1101-5128, Vol. 28, no 1, p. 8-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, 2017
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71085 (URN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Svensson, G. & Torpsten, A.-C. (2016). Elevtexter ur ett flerspråkighetsperspektiv: Translanguaging som medvind och motvind. In: SMDI 12 Textkulturer, Tolfte nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016.: . Paper presented at SMDI 12, Svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016..
Open this publication in new window or tab >>Elevtexter ur ett flerspråkighetsperspektiv: Translanguaging som medvind och motvind
2016 (Swedish)In: SMDI 12 Textkulturer, Tolfte nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016., 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Föreliggande presentation utgår från en 3-årig longitudinell studie av undervisning med användning av flerspråkiga elevers alla språkliga resurser för lärande. Lärarna tillämpar Garcias (2009) båda principer för translanguaging, social rättvisa och social praktik, i sin undervisning, vilket innebär att de arbetar medvetet och strategiskt för att eleverna ska utveckla sina båda språk i meningsfulla sammanhang (se Svensson 2016) och uppnå den kunskapsnivå som förväntas enligt kunskapsmålen för grundskolan (Skolverket 2015).

Syftet med denna delstudie är tvåfaldigt, dels att utifrån elevers egna texter och bilder synliggöra deras ställningstaganden i förhållande till sin egen flerspråkighet och den flerspråkiga undervisning som erbjuds dem, dels att utifrån närstudiet av texterna och bilderna visa hur lärare kan understödja elevers utveckling till aktiv tvåspråkighet inom ramen för translanguaging.

Materialet till studien har samlats in från introduktionen av translanguaging i årskurs 4 fram till slutet av årskurs 6 och består av elevers dagboksanteckningar, bilder och enkätsvar. Fem av 35 elever är valda för närstudium med utgångspunkten att de har varierande språklig bakgrund och vistelsetid i Sverige samt varierande språkliga erfarenheter vid den tidpunkt då translanguagingprojektet påbörjades. 

Undersökningen visar att translanguaging, som framhålls som ett framgångskoncept för likvärdig tvåspråkighet hos flerspråkiga elever samt deras identitets- och kunskapsutveckling (se exempelvis Baker 2000; Creese & Blackledge 2010), inte är ett lika självklart framgångskoncept för samtliga fem elever i studien. Elevernas skilda förutsättningar kan ge dem både medvind och motvind vid tillämpning av translanguaging i klassrummet. Lärare måste ta med i beräkningen att elevernas skriftliga förkunskaper på båda språken är av central betydelse för möjligheterna att ta vara på de vinster som translanguaging erbjuder. Resultatet visar hur lärarna utformar undervisningen för att ge de enskilda eleverna chans till optimal utveckling av sin flerspråkiga potential.

Keywords
Flerspråkiga elever, språkliga resurser, lärande
National Category
Specific Languages Didactics
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60200 (URN)
Conference
SMDI 12, Svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016.
Available from: 2017-01-25 Created: 2017-01-25 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Svensson, G. & Torpsten, A.-C. (2016). En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik. Lisetten (2), 32-33
Open this publication in new window or tab >>En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik
2016 (Swedish)In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61731 (URN)
Note

Ej belagd 20170327

Available from: 2017-03-26 Created: 2017-03-26 Last updated: 2017-12-29Bibliographically approved
Svensson, G. (2016). Från enspråkig norm till flerspråkighet som resurs: Skola i förändringsprocess (1ed.). In: Karin L. Eriksson (Ed.), Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (pp. 209-226). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Från enspråkig norm till flerspråkighet som resurs: Skola i förändringsprocess
2016 (Swedish)In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016 Edition: 1
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61727 (URN)9789188168337 (ISBN)
Available from: 2017-03-26 Created: 2017-03-26 Last updated: 2017-04-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications