lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
L. Eriksson, Karin
Alternative names
Publications (10 of 38) Show all publications
Kjellander Hellqvist, E. & L. Eriksson, K. (2019). Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik. HumaNetten (42), 31-59
Open this publication in new window or tab >>Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 31-59Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
National Category
Musicology Pedagogy
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86155 (URN)10.15626/hn.20194203 (DOI)
Available from: 2019-07-03 Created: 2019-07-03 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
L. Eriksson, K. (2019). Låtkurser som sociala mötesplatser och tillfällen för lärande: [ Workshops as social meeting places and opportunities for learning ]. Puls: Musik- och dansetnologisk tidskrift, 4, 26-46
Open this publication in new window or tab >>Låtkurser som sociala mötesplatser och tillfällen för lärande: [ Workshops as social meeting places and opportunities for learning ]
2019 (Swedish)In: Puls: Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 4, p. 26-46Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines different actors’ perspectives on traditional music workshops in Sweden. The material consists of questionnaires answered by workshop participants, and interviews with teachers at the same workshops. The workshops are regarded as educational arenas characterised by non-formal learning practices for adult amateurs in the field of Swedish folk music. The study shows that the workshops are of importance to the participants in two ways: as opportunities for learning and as opportunities for socialising with others. These two aspects of the workshops are important also for the teachers. In my discussion of the results of the study, I raise the question whether learning and socialising should be seen as two sides of the same coin, and if this double nature can be regarded as a central aspect of the importance of the workshops for both participants and teachers.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenskt visarkiv, 2019
Keywords
Traditional Music, Educational Arena, Non-formal Learning Practices, Workshops in Folk Music
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-85993 (URN)
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (2019). [Review of] Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken: En musiketnologisk undersökning: Märta Ramsten. Möklinta: Gidlunds förlag. 2016. (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 141/Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 42.) [Review]. Puls: Musik- och dansetnologisk tidskrift, 4, 137-138
Open this publication in new window or tab >>[Review of] Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken: En musiketnologisk undersökning: Märta Ramsten. Möklinta: Gidlunds förlag. 2016. (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 141/Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 42.)
2019 (Swedish)In: Puls: Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 4, p. 137-138Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenskt visarkiv, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-85996 (URN)
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-08-07Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (2018). Kåklåtar: [Review of] Dan Lundberg, 2017. Kåklåtar: fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Skrifter utgivna av svenskt visarkiv 43, i samarbete med Samfundet för visforskning. Möklinta: Gidlunds förlag. 280 s. ISBN 978-91-7844-981-1 [Review]. STM-SJM, 100, 193-195
Open this publication in new window or tab >>Kåklåtar: [Review of] Dan Lundberg, 2017. Kåklåtar: fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Skrifter utgivna av svenskt visarkiv 43, i samarbete med Samfundet för visforskning. Möklinta: Gidlunds förlag. 280 s. ISBN 978-91-7844-981-1
2018 (Swedish)In: STM-SJM, ISSN 0219-4937, E-ISSN 1946-5238, Vol. 100, p. 193-195Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Askersund: Svenska samfundet för musikforskning, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-85997 (URN)
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-08-07Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. & Eriksson, K. L. (2018). Ämnesspråk i klassrummet. In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts. Paper presented at Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni (pp. 8-8). Uppsala: Uppsala University
Open this publication in new window or tab >>Ämnesspråk i klassrummet
2018 (Swedish)In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts, Uppsala: Uppsala University, 2018, p. 8-8Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Som en del i ett större projekt om ämnesspråk vid Centrum för ämnesdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetet (CÄHL), studerar vi ämnesspråket i högstadiets klassrumsundervisning i musik. Studien är deskriptiv till sin karaktär, och syftet är primärt att beskriva hur ämnesspråket i musikundervisningen på högstadiet gestaltar sig. Studien baseras på filminspelningar av sex lektioner i musik runt om i södra Sverige.

Två centrala utgångspunkter för studien är att det finns ett ämnesspråk i musikundervisningen och att det är multimodalt till sin karaktär. Det vill säga att ämnesspråket inte enkelt kan beskrivas som något som sägs (verbalt) eller gestaltas genom olika skriftliga strategier (exv. på tavlan, i textmaterial och liknande).

Vid Musikforskning i dag vill vi ge en överblick över vilka olika former av ”språk” (vardagligt,skolspråk, ämnesspråk, ”musikerspråk”, vetenskapligt språk) som förekommer i de lektioner vihar dokumenterat. Därefter vill vi beskriva de delar av materialet som vi har kategoriserat som ämnesspråk och ge exempel på hur vi arbetat med dem utifrån ett multimodalt perspektiv i vår analys. Mer specifikt analyserar vi det insamlade materialet utifrån ett social-semiotiskt perspektiv med fokus på vilka semiotiska resurser som lärarna använder sig av i sin undervisning.

Studiens preliminära resultat visar att olika semiotiska resurser såsom tal, skrift, sång, instrumentspelande, gestik och liknande, ofta samverkar för att framföra ett innehåll i undervisningen. Dessutom samsas musikundervisningens ämnesspråk, med språk från andra domäner, såsom skolspråk, vardagsspråk, ”musikerspråk”, vetenskapligt språk.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala University, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78533 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (2017). Balladesang og kædedans : To aspekter af dansk folkevisekultur: Lene Halskov Hansen, Köpenhamn : Museum. Tusculanums forlag. 2015 [Review]. Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, 2, 88-90
Open this publication in new window or tab >>Balladesang og kædedans : To aspekter af dansk folkevisekultur: Lene Halskov Hansen, Köpenhamn : Museum. Tusculanums forlag. 2015
2017 (Swedish)In: Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 2, p. 88-90Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Musikverket, 2017
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61530 (URN)
Available from: 2017-03-21 Created: 2017-03-21 Last updated: 2017-03-22Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (2017). Guest Editor's Column: Some Reflections on the Study of Educational Arenas for Folk and World Music in Sweden. Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, 2, 6-10
Open this publication in new window or tab >>Guest Editor's Column: Some Reflections on the Study of Educational Arenas for Folk and World Music in Sweden
2017 (English)In: Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 2, p. 6-10Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Musikverket, 2017
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61525 (URN)
Available from: 2017-03-21 Created: 2017-03-21 Last updated: 2017-03-22Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (Ed.). (2017). Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift: Vol 2. Stockholm: Musikverket
Open this publication in new window or tab >>Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift: Vol 2
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Musikverket, 2017
National Category
Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61527 (URN)
Available from: 2017-03-21 Created: 2017-03-21 Last updated: 2017-03-22
Eriksson, K. L. (2017). Varför musiketnologi?: Musiketnologins plats och roll inom en musikvetenskaplig utbildningskontext. In: Owe Ronström, Gunnar Ternhag (Ed.), Musiketnologi: elva repliker om en vetenskap (pp. 69-82). Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Open this publication in new window or tab >>Varför musiketnologi?: Musiketnologins plats och roll inom en musikvetenskaplig utbildningskontext
2017 (Swedish)In: Musiketnologi: elva repliker om en vetenskap / [ed] Owe Ronström, Gunnar Ternhag, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2017, p. 69-82Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2017
Series
Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, ISSN 0065-0897 ; 147
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-85171 (URN)978-91-87403-24-8 (ISBN)
Available from: 2019-06-12 Created: 2019-06-12 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Eriksson, K. L. (2017). Water Sprites and Herding Calls: References to Folk Music in Swedish Pop and Schlager Music 1990-2015. In: Alf Björnberg, Thomas Bossius (Ed.), Made in Sweden: Studies in Popular Music (pp. 131-139). New York/London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Water Sprites and Herding Calls: References to Folk Music in Swedish Pop and Schlager Music 1990-2015
2017 (English)In: Made in Sweden: Studies in Popular Music / [ed] Alf Björnberg, Thomas Bossius, New York/London: Routledge, 2017, p. 131-139Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York/London: Routledge, 2017
Series
Routledge Global Popular Music Series
Keywords
svensk populärmusik, folkmusik, populärmusikalisk folkton, Nordman, Sarek, Drängarna
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60499 (URN)978-1-138-93652-2 (ISBN)9781315543390 (ISBN)
Available from: 2017-02-06 Created: 2017-02-06 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications