lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Staffan
Publications (10 of 53) Show all publications
Andersson, S. (2018). Storbritannien (2 uppl.ed.). In: Thomas Denk, Carsten Anckar (Ed.), Komparativ politik: tio politiska system (pp. 41-76). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Storbritannien
2018 (Swedish)In: Komparativ politik: tio politiska system / [ed] Thomas Denk, Carsten Anckar, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 2 uppl., p. 41-76Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Storbritanniens styrelseskick beskrivs traditionellt som inriktat på att skapa en kraftfull verkställande makt med få inbyggda kontrollmekanismer. Detta brukar benämnas majoritetsdemokrati eller Westminstermodellen efter det område i London där det brittiska parlamentet ligger. Utmärkande för styret är en monark som statschef med ceremoniella uppgifter, parlamentarism som tillsammans med majoritetsvalsystem och tvåpartisystem skapar starka regeringar och territoriet organiserat som en enhetsstat. Konstitutionen brukar också beskrivas som ”icke-skriven”, eftersom den inte är kodifierad i en samlad lag med särskild ställning. Dessa drag och landets utveckling mot demokrati är ett resultat av en lång historisk process med gradvisa förändringar. Flera av styrelseskickets särdrag är dock under förändring med fler inslag av maktdelning. Det gäller såväl förhållandet mellan den centrala och den subnationella nivån – vars folkvalda församlingar övertid tilldelats ökade befogenheter – som förhållandet mellan institutioner, där regeringen och parlamentets traditionella suveränitet har påverkats. Dessutom har Storbritanniens beslut att lämna Europeiska Unionen ytterligare bidragit till påfrestningar och nya frågeställningar kring maktdelningen mellan olika styrelsenivåer.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 2 uppl.
Keywords
Regeringsform, statsform, partisystem, valsystem
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79367 (URN)9789144120751 (ISBN)
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-04-16Bibliographically approved
Andersson, S. (2017). Beyond Unidimensional Measurement of Corruption. Public Integrity, 19(1), 58-76
Open this publication in new window or tab >>Beyond Unidimensional Measurement of Corruption
2017 (English)In: Public Integrity, ISSN 1099-9922, E-ISSN 1558-0989, Vol. 19, no 1, p. 58-76Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the effects of standard corruption measurement, as used in comparativeresearch, for its accuracy in estimating and understanding corruption. Implicitly, standard measurementstreat corruption as a one-dimensional phenomenon (measured by a single score) that can varyin incidence between countries (or other geographical entities), but not in form. Such measurementsalso tend to equate corruption with bribery. This article argues that the degree to which onedimensionalbribery-focused measurements constitute a suitable proxy for corruption differs acrosscountries (i.e., the measurement discrepancy is not random across countries). In particular, thesemeasurements are ill-suited to capture corruption in established democracies with highly developedeconomies, where corruption is expected to center on gaining access to and influence within strongstate institutions rather than on bribery. Sweden, a “least-corrupt” case, is used to illustrate theeffects of relying on such measurements in such a setting, and to show that whereas bribery mightbe a relatively rare event, undue influence and interest conflicts can be a frequent occurrence.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
bribery, conflict of interest, corruption measurement, corruption types, influence markets
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59507 (URN)10.1080/10999922.2016.1200408 (DOI)000396636300005 ()
Projects
Trust and Corruption in Local Politics (Tillit och korruption i lokalpolitiken)
Funder
Swedish Research Council, 2007-7265
Available from: 2016-12-27 Created: 2016-12-27 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Andersson, S. (2016). Corruption. In: Farazmand, Ali (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance: (pp. 1-10). Springer
Open this publication in new window or tab >>Corruption
2016 (English)In: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance / [ed] Farazmand, Ali, Springer, 2016, p. 1-10Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2016
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59510 (URN)10.1007/978-3-319-31816-5_2354-1 (DOI)978-3-319-31816-5 (ISBN)
Available from: 2016-12-27 Created: 2016-12-27 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Andersson, S. & Bromander, T. (2016). Legitimate and legal boundaries for political entrepreneurship. In: Karlsson, Charlie; Silander, Charlotte; Silander, Daniel (Ed.), Political entrepreneurship: regional growth and entrepreneurial diversity in Sweden (pp. 21-39). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Legitimate and legal boundaries for political entrepreneurship
2016 (English)In: Political entrepreneurship: regional growth and entrepreneurial diversity in Sweden / [ed] Karlsson, Charlie; Silander, Charlotte; Silander, Daniel, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 21-39Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59511 (URN)9781785363498 (ISBN)
Available from: 2016-12-27 Created: 2016-12-27 Last updated: 2017-01-13Bibliographically approved
Anechiarico, F. & Andersson, S. (2016). Shaping the state to private purposes: A comparison of conflicts of interest in the United States and Sweden. In: Frank Anechiarico (Ed.), Legal but Corrupt: A new perspective on public ethics (pp. 29-53). Lanham: Lexington Books
Open this publication in new window or tab >>Shaping the state to private purposes: A comparison of conflicts of interest in the United States and Sweden
2016 (English)In: Legal but Corrupt: A new perspective on public ethics / [ed] Frank Anechiarico, Lanham: Lexington Books, 2016, p. 29-53Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lanham: Lexington Books, 2016
National Category
Ethics Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59899 (URN)9781498536387 (ISBN)9781538100486 (ISBN)9781498536394 (ISBN)
Available from: 2017-01-17 Created: 2017-01-17 Last updated: 2017-02-02Bibliographically approved
Andersson, S. (2015). Lessons from a Least Corrupt Case. In: : . Paper presented at Paper prepared for the 2015 EGPA Annual Conference, 26-28 August, Toulouse, France, Permanent Study Group VII : Quality and Integrity of governance (pp. 1-31).
Open this publication in new window or tab >>Lessons from a Least Corrupt Case
2015 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51823 (URN)
Conference
Paper prepared for the 2015 EGPA Annual Conference, 26-28 August, Toulouse, France, Permanent Study Group VII : Quality and Integrity of governance
Note

Ej belagd 160419

Available from: 2016-03-31 Created: 2016-03-31 Last updated: 2016-04-19Bibliographically approved
Andersson, S. & Bromander, T. (2015). Politiska entreprenörer, nätverk och intressekonflikter. In: Silander, Daniel & Silander, Charlotte (Ed.), Politiskt entreprenörskap: Den offentliga sektorns sätt att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap lokalt, regionalt och nationellt (pp. 133-152). Stockholm: Santérus Förlag
Open this publication in new window or tab >>Politiska entreprenörer, nätverk och intressekonflikter
2015 (Swedish)In: Politiskt entreprenörskap: Den offentliga sektorns sätt att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap lokalt, regionalt och nationellt / [ed] Silander, Daniel & Silander, Charlotte, Stockholm: Santérus Förlag, 2015, p. 133-152Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Santérus Förlag, 2015
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46563 (URN)978-91-7359-098-3 (ISBN)
Available from: 2015-10-01 Created: 2015-10-01 Last updated: 2015-12-04Bibliographically approved
Andersson, S. (2015). Storbritannien. In: Denk, Thomas & Anckar, Carsten (Ed.), Komparativ politik: nio politiska system (pp. 41-75). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Storbritannien
2015 (Swedish)In: Komparativ politik: nio politiska system / [ed] Denk, Thomas & Anckar, Carsten, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 41-75Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015
Keywords
Storbritannien, statsform, regeringsform, regering, parlament, partier, val
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46562 (URN)978-91-44-09686-5 (ISBN)
Available from: 2015-10-01 Created: 2015-10-01 Last updated: 2016-02-16Bibliographically approved
Andersson, S. & Erlingsson, G. Ò. (2014). Förvaltningsreformer och korruptionsrisker (2ed.). In: Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin (Ed.), Korruption, maktmissbruk och legitimitet: (pp. 192-234). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förvaltningsreformer och korruptionsrisker
2014 (Swedish)In: Korruption, maktmissbruk och legitimitet / [ed] Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p. 192-234Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 2
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-40494 (URN)9789144105482 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2015-02-26 Created: 2015-02-26 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Andersson, S., Bergh, A., Erlingsson, G. Ó. & Sjölin, M. (Eds.). (2014). Korruption, maktmissbruk och legitimitet (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Korruption, maktmissbruk och legitimitet
2014 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014. p. 278 Edition: 2
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-40476 (URN)9789144105482 (ISBN)
Projects
Tillit och korruption i lokalpolitiken
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2015-02-26 Created: 2015-02-26 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications