lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 37) Show all publications
Parsland, E. & Ulmestig, R. (2020). Mellan sysselsättning och jämställdhet: En rapport om handlingsutrymme och motstridiga mål inom lokala arbetsmarknadsinsatser. Växjö
Open this publication in new window or tab >>Mellan sysselsättning och jämställdhet: En rapport om handlingsutrymme och motstridiga mål inom lokala arbetsmarknadsinsatser
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten lyfter att snabba vägar till arbetsmarknaden inte nödvändigtvis innebär jämställdhet utifrån den segregerade arbetsmarknad som råder i Sverige vad gäller såväl kön som etnicitet. Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur kommunal arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck i faktiska verksamheter och hur dessa relaterar till övergripande intentioner, reglerande styrdokument och chefers, socialarbetares och arbetslösas behov, intressen och perspektiv. De anställdas handlingsutrymme uppfattas som central för att bedriva en verksamhet trots den mängd (potentiella) spänningar som kan uppstå i hanteringen av olika mål tillsammans med samhällets, deltagare och arbetsgivares förväntningar. Handlingsutrymmet för socialarbetarna undersöks och förstås i relation till kommunala och organisationsspecifika mål om jämställdhet och sysselsättning som avses styra vad som ska göras i insatserna och sätts i relation till hur socialarbetarna förstår och hanterar dessa i praktiken. Exempelvis att hantera kommunens mål om jämställdhet om än att deltagare gör yrkesval som går emot målen om jämställdhet. Liksom de potentiella motsättningar som kan finnas mellan att stärka grupper med en svagare position och bristande förankring på arbetsmarknaden, och samtidigt genomföra kommunens mål kring sysselsättning och jämställdhet.

För att nå studiens syfte utgick studien från fyra kommunala arbetsmarknadsinsatser inom en kommunal arbetsmarknadsorganisation. Insatserna har studerats genom grupp- och individuella intervjuer, dokumentstudier samt observationer. Totalt har 57 personer intervjuats. Analysen av materialet har en teoretisk referensram som inkluderar en organisationsteoretisk förståelse som hämtas från nyinstitutionell organisationsteori, samt teoretiska begrepp från Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme.

Resultatet visar att organisationens mål om sysselsättning ofta är tydligt och mätbart formulerade medan mål om jämställdhet ofta är mer svårdefinierade och således svåra att mäta. Resultatet visar vidare på en spänning genom att målen ordnas hierarkiskt i förhållande till varandra där de hårda, tydligt mätbara sådana verkar få företräde framför andra. Målen kring sysselsättning och jämställdhet förstås som motstridiga såtillvida att målen om sysselsättning indikerar att insatserna så snabbt som möjligt ska förmå den arbetslöse att finna en egenförsörjning vilket ofta innebär att följa den struktur som finns inom arbetsmarknaden, medan målen om jämställdhet snarare belyser vikten av strukturellt inriktade insatser som innebär att köns- och rasnormativa val i arbetslivet motverkas. Genom sitt handlingsutrymme prioriterar personal och chefer mål om sysselsättning före mål om jämställdhet utifrån olika strategier. Eftersom jämställdhetsmålen inte är tydligt definierade eller operationaliserade skapas det således ett tämligen stort handlingsutrymme där personalen kan fokusera på att hitta ett arbete åt deltagaren istället för att arbeta förändringsinriktat mot normer. Handlingsutrymmet möjliggör dock att ha mål gällande sysselsättning och jämställdhet som får organisationen att framstå som legitim, om än att jämställdhetsmålen inte är inkorporerade i hur det dagliga arbetet utförs. På en övergripande nivå diskuterar rapporten frågor rörande målsättningar på kort och lång sikt. Snabba effekter och enklaste vägen in till arbetsmarknaden riskerar att konservera befintliga strukturer, värderingar och kan i förlängningen minska möjligheter till social mobilitet bland grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2020. p. 45
Series
Rapportserie i Socialt arbete ; 2020:1
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92173 (URN)978-91-89081-39-0 (ISBN)
Available from: 2020-02-21 Created: 2020-02-21 Last updated: 2020-02-21
Ulmestig, R. & Eriksson, M. (Eds.). (2018). Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer (1:1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som på senare år har fått alltmer uppmärksamhet, både inom forskning och bland professionella praktiker. I den här boken diskuteras mäns våld mot kvinnor i nära relationer, med fokus på handläggningen av ekonomiskt bistånd och ekonomiskt förtryck som ett uttryck för våldet.

Hur formuleras problemet på den politiska nivån? Hur tolkar och hanterar handläggare det i praktiken? Här möter vi våldsutsatta kvinnors erfarenheter av ekonomiskt förtryck och av att vara klienter i ett system som förväntas hjälpa dem ur det. Fram träder en bild där lagens intentioner och handläggares goda målsättningar ofta är svåra att uppnå i praktiken. Men vi ser också hur handläggare kan fungera som reellt stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor i deras strävan efter att bli ekonomiskt självständiga och fria från mäns våld.

Boken riktar sig främst till yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer – och andra professioner som möter problemet. Den vänder sig även till studerande på kurser inom socionomutbildningen eller kurser som inkluderar våld i nära relationer, handläggning av ekonomiskt bistånd och andra interventioner inom socialt arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 158 Edition: 1:1
Keywords
ekonomiskt våld, våld i ära relationer, ekonomiskt bistånd, handläggning, interventioner, socialt arbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82010 (URN)978-91-44-12095-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-17 Created: 2019-04-17 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Ulmestig, R. & Panican, A. (2018). Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland – Organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik. Sociologisk forskning, 55(4), 467-486
Open this publication in new window or tab >>Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland – Organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik
2018 (English)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, no 4, p. 467-486Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Swedish labour market policy faces major challenges. Sweden has a labour deficit and a very low unemployment rate at the same time as unemployment is high among young people and immigrants. Unemployed in Sweden with high thresholds to enter the labour market are referred to the local labour market policy where the municipalities co-operates, competes and negotiates with the Public Employment Service (PES). The purpose of this study is to understand the organizational boundaries between PES and the municipalities and how these boundaries affects the local labour market policy in eleven municipalities. We have carried out semi-structured group interviews with managers. The boundaries between PES and the municipalities are vague and require negotiations regarding resources such as the unemployed, different forms of activities offered to the unemployed and economic resources. Clearer boundaries would generate conditions that offer unemployed people a strategic organization of the local labour market policy with enhanced co-operation and adaptation to common goals instead of competition and large amount of time spent on negotiating.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sveriges Sociologförbund, 2018
Keywords
Local labour market policy, unemployment, activation, co-operation, municipalities
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80295 (URN)000456441400003 ()2-s2.0-85061359725 (Scopus ID)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Ulmestig, R. (2018). Berättelser om förväntningar (1:1ed.). In: Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie (Ed.), Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer: (pp. 29-62). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Berättelser om förväntningar
2018 (Swedish)In: Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer / [ed] Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1:1, p. 29-62Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1:1
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82371 (URN)978-91-44-12095-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Ekstrand, J., Sommén, S. & Ulmestig, R. (2018). Den politiska tystnaden (1:1ed.). In: Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie (Ed.), Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer: (pp. 63-86). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den politiska tystnaden
2018 (Swedish)In: Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer / [ed] Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1:1, p. 63-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1:1
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82372 (URN)978-91-44-12095-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Ulmestig, R. & Eriksson, M. (2018). Inledning (1:1ed.). In: Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie (Ed.), Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer: (pp. 11-27). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer / [ed] Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1:1, p. 11-27Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1:1
Keywords
ekonomiskt våld, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, handläggning, interventioner i socialt arbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82012 (URN)978-91-44-12095-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-17 Created: 2019-04-17 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Ulmestig, R. (2018). Slutdiskussion (1:1ed.). In: Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie (Ed.), Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer: (pp. 141-154). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Slutdiskussion
2018 (Swedish)In: Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer / [ed] Ulmestig, Rickard & Eriksson, Marie, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1:1, p. 141-154Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1:1
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82373 (URN)978-91-44-12095-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Ulmestig, R. (2018). Two sides of the coin – Domestic violence survivors' expectations of financial support and social workers’ expectations of survivors within the social assistance system. Nordic Social Work Research
Open this publication in new window or tab >>Two sides of the coin – Domestic violence survivors' expectations of financial support and social workers’ expectations of survivors within the social assistance system
2018 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article is based on an interview study with thirteen survivors of domestic violence and ten social workers within the social assistance system. This article aims to understand how applications for social assistance from survivors are handled between the discretionary powers of the social workers, the organization’s fixed categories and the survivors’ need for support. Theories of street-level bureaucracy and human service organizations was used in the analysis. The results show that social workers state that they treat survivors with respect and generosity. Survivors said they wanted to meet a committed social worker, which was not the case for many of the survivors interviewed. Categorizing the ‘right’ kind of survivor is of great significance for being eligible to social assistance.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2018
Keywords
Domestic violence, financial safety, financial support, social assistance, human service organizations
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-85365 (URN)10.1080/2156857X.2018.1531779 (DOI)
Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2019-11-21
Ulmestig, R. & Eriksson, M. (2017). Financial consequences of leaving violent men.: Women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden. European Journal of Social Work, 20(4), 560-571
Open this publication in new window or tab >>Financial consequences of leaving violent men.: Women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden
2017 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, no 4, p. 560-571Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Being self-sufficient, having an economy of your own does not only safeguard basic resources as food and shelter but is also a prerequisite for ensuring full participation in society. Research shows that women subjected to domestic violence often suffer from economic abuse and experience economic hardship within and after their relationships. Without economic support it is harder for abused women to break up and the risk of returning to a violent partner increases. The aim of the article is to understand how survivors of domestic violence experience financial vulnerability and what implications these experiences have on social work within the social assistance system.  Based on 13 in depth interviews with women survivors our study describes how debts and stolen money together with difficulties on the labour market affects their ability to have a reasonable economic standard (long) after breaking up. Several of the women describe how social workers in different ways have recognised them by giving emotional support, cognitive respect and social esteem. However, social workers have also mimicked patterns of abuse from their ex-partners. Our results show the importance of welfare in the process of making victims of violence survivors of violence.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
Domestic violence, Social assistance, Economic abuse, Recognition
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57846 (URN)10.1080/13691457.2016.1188778 (DOI)000406101200010 ()2-s2.0-84976528380 (Scopus ID)
Available from: 2016-11-07 Created: 2016-11-07 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Eriksson, M. & Ulmestig, R. (2017). "It's Not All About Money": Toward a More Comprehensive Understanding of Financial Abuse in the Context of VAW. Journal of Interpersonal Violence
Open this publication in new window or tab >>"It's Not All About Money": Toward a More Comprehensive Understanding of Financial Abuse in the Context of VAW
2017 (English)In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Men's violence against women (VAW) is multifaceted and complex. Besides physical, psychological, and sexual violence, women subjected to VAW often suffer from economic hardship and financial abuse. Financial abuse involves different tactics used to exercise power and gain control over partners. Experiences of financial abuse make it difficult for women to leave an abusive partner and become self-sufficient. From an intersectional perspective, applying the concept of the continuum of violence, the aim of this article is to develop a more comprehensive understanding of how women subjected to men's violence in intimate relationships experience the complexity of financial abuse in their lives, in the context of VAW. Based on 19 in-depth interviews with women surviving domestic violence, the study describes how intertwined women's experiences of financial abuse are with other forms of abuse, influencing each other, simultaneously experienced as a distinct form of abuse with severe and longstanding consequences. Women in the study describe how men's abuse affects them financially, causing poverty and affecting their ability to have a reasonable economic standard. Financial abuse also causes women ill health, and damages their self-esteem and ability to work, associate, and engage in social life. The interviewed women describe how experiences of financial abuse continue across time, from their past into their present situation and molding beliefs about the future. According to the interviews, financial abuse in private life sometimes continues into the public sphere, reproduced by social workers mimicking patterns of ex-partners' abuse. Bringing out a more comprehensive understanding of the dynamic continuum of financial abuse, our results deepen knowledge about the complexity of VAW in women's lives, and thereby are important in processes of making victims of violence survivors of violence.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
VAW, continuum of violence, domestic violence, financial abuse, intersectional perspectives, men’s violence against women in intimate relationships
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74111 (URN)10.1177/0886260517743547 (DOI)29295038 (PubMedID)
Available from: 2018-05-09 Created: 2018-05-09 Last updated: 2019-11-21
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4740-2499

Search in DiVA

Show all publications