lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hallgren, Karin
Publications (10 of 60) Show all publications
Hallgren, K. (2019). An International Affair?: The Royal Opera in Stockholm during the 19th century.. In: Cristina Scuderi & Ingeborg Zechner (Ed.), Opera as institution: Networks and professions (1730-1917) (pp. 181-199). Zürich: LIT Verlag
Open this publication in new window or tab >>An International Affair?: The Royal Opera in Stockholm during the 19th century.
2019 (English)In: Opera as institution: Networks and professions (1730-1917) / [ed] Cristina Scuderi & Ingeborg Zechner, Zürich: LIT Verlag, 2019, p. 181-199Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Zürich: LIT Verlag, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80366 (URN)978-3-643-91149-0 (ISBN)978-3-643-96149-5 (ISBN)
Available from: 2019-12-11 Created: 2019-12-11 Last updated: 2020-05-12Bibliographically approved
Hallgren, K. (2019). Att förhålla sig till normen: kvinnor i Stockholms musikliv under 1800-talet. Tidig musik, 39(1), 8-10
Open this publication in new window or tab >>Att förhålla sig till normen: kvinnor i Stockholms musikliv under 1800-talet
2019 (Swedish)In: Tidig musik, ISSN 1400-5123, Vol. 39, no 1, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I 1800-talets borgerliga samhälle fördes en livlig debatt kring frågor som ”Vad passar sig för en kvinna att göra?” och ”Vilka rättigheter är det rimligt att en kvinna har?”

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för tidig musik, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80363 (URN)
Available from: 2019-04-09 Created: 2019-04-09 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Kjellander Hellqvist, E. & Hallgren, K. (2019). Kultur och kommersialism: några exempel från svenskt 1970-tal. HumaNetten (42), 180-201
Open this publication in new window or tab >>Kultur och kommersialism: några exempel från svenskt 1970-tal
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 180-201Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86924 (URN)10.15626/hn.20194209 (DOI)
Available from: 2019-07-18 Created: 2019-07-18 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Hallgren, K. (2019). Rätten att försörja sig själv: Om kvinnliga musiker i 1800-talets svenska musikliv. In: 8e Svenska historikermötet 2019, Växjö 8-10 maj: Rättigheter. Paper presented at 8e Svenska historikermötet 2019, Växjö 8-10 maj. Rättigheter.
Open this publication in new window or tab >>Rätten att försörja sig själv: Om kvinnliga musiker i 1800-talets svenska musikliv
2019 (Swedish)In: 8e Svenska historikermötet 2019, Växjö 8-10 maj: Rättigheter, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Under 1800-talet förändras det konstmusikaliska musiklivet i Europa från att ha varit knutet till hovmiljöer till att bli ett musikliv med borgerliga förtecken. I Sverige märks denna förändring inte minst i Stockholm, där den kungliga operan blir allt mer samhälleligt förankrad och där ett efterhand mångfacetterat borgerligt musikliv gör att behovet av musiker och musiklärare blir allt större. Möjligheten att försörja sig som musiker ökar, även för alla dem som inte hör till det absoluta toppskiktet. Tidigare forskning har visat att många manliga musiker under 1800-talet försörjde sig som mångsysslare inom musikområdet. Det var vanligt förekommande att samma person kunde arbeta som musiker i olika ensembler, som tonsättare, kyrkomusiker och ha olika läraruppdrag. Huruvida kvinnor också hade denna rätt till egen försörjning har knappast uppmärksammats av forskningen. Här har man istället förmodat att kvinnor hade en begränsad plats i musiklivet och att de i allmänhet fick upphöra med yrkesverksamheten om de gifte sig. Studier av arkivmaterial ger dock anledning att förmoda att kvinnor haft större plats i musiklivet än vad man tidigare trott.

I detta paper diskuteras kvinnors möjlighet att arbeta självständigt inom musiklivet, som musiklärare, sångerskor, instrumentalister samt tonsättare. Enskilda exempel hämtas både från samtida uppburna artister, med sångerskan Jenny Lind som en viktig person, och från de många musiklärare som försörjde sig själva hela livet genom eget yrkesarbete. Typiska exempel är här Josabeth Sjöberg, som hela livet försörjde sig som guvernant och musiklärare, samt Hanna Brooman, med en omfattande lärargärning vid Operans elevskola. Utifrån teorier om genus och klass granskas kvinnornas roll i musiklivets struktur och jämförelser görs med den ovan beskrivna manliga musikerrollen.

National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82485 (URN)
Conference
8e Svenska historikermötet 2019, Växjö 8-10 maj. Rättigheter
Available from: 2019-05-13 Created: 2019-05-13 Last updated: 2019-08-09Bibliographically approved
Hallgren, K. (2018). Grand opera in nineteenth century Stockholm: Court celebrations and bourgeois entertainment. In: Jens Hesselager (Ed.), Grand opera outside Paris: Opera on the move in nineteenth-century Europe (pp. 31-44). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Grand opera in nineteenth century Stockholm: Court celebrations and bourgeois entertainment
2018 (English)In: Grand opera outside Paris: Opera on the move in nineteenth-century Europe / [ed] Jens Hesselager, Routledge, 2018, p. 31-44Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Series
Ashgate interdisciplinary studies in opera
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-49855 (URN)2-s2.0-85042060518 (Scopus ID)978-1-138-20201-6 (ISBN)9781315466453 (ISBN)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Hallgren, K. (2018). Kultur för alla? Stockholmsoperan under 1800-talet. HumaNetten (40), 28-36
Open this publication in new window or tab >>Kultur för alla? Stockholmsoperan under 1800-talet
2018 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 40, p. 28-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology; Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77135 (URN)10.15626/hn.20184003 (DOI)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-04-03Bibliographically approved
Hallgren, K. (2018). [ Review of ] Ann-Marie Nilsson: Musik till vatten och punsch. Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten: Gidlunds förlag, Möklinta 2017. 606 s., ill., CD. ISBN 978-91-7844-963-7 [Review]. RIG: Kulturhistorisk tidskrift (1), 53-55
Open this publication in new window or tab >>[ Review of ] Ann-Marie Nilsson: Musik till vatten och punsch. Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten: Gidlunds förlag, Möklinta 2017. 606 s., ill., CD. ISBN 978-91-7844-963-7
2018 (Swedish)In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, no 1, p. 53-55Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68966 (URN)
Available from: 2018-04-16 Created: 2018-04-16 Last updated: 2019-05-15Bibliographically approved
Hallgren, K. (2018). [ Review of ] En samhällelig angelägenhet. Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, ca 1890-1926. Mia Kuritzén Löwengart: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 235 s [Review]. Scandia, 84(2), 124-126
Open this publication in new window or tab >>[ Review of ] En samhällelig angelägenhet. Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, ca 1890-1926. Mia Kuritzén Löwengart: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 235 s
2018 (Swedish)In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 84, no 2, p. 124-126Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77133 (URN)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-05-15Bibliographically approved
Hallgren, K. & Kjellander Hellqvist, E. (2017). Musik och politik i svenskt 1970-tal: musikspridning, jämlikhet och kommersialism på de kungliga teatrarna och SVT?. In: Musikforskning idag: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017. Paper presented at Musikforskning idag, Piteå 12-14 juni 2017 (pp. 26-27). Luleå University of Technology
Open this publication in new window or tab >>Musik och politik i svenskt 1970-tal: musikspridning, jämlikhet och kommersialism på de kungliga teatrarna och SVT?
2017 (Swedish)In: Musikforskning idag: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017, Luleå University of Technology, 2017, p. 26-27Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Under 1960- och 70-talen var debatten om kulturfrågor intensiv i Sverige. Beslutet om kulturpolitikens inriktning 1974 fick stor betydelse för kulturlivets organisering under de kommande decennierna. Den nya kulturpolitiken byggde bland annat på idéer om behovet av att sprida kultur jämlikt till alla invånare i Sverige, samt att ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (Kulturutredningen 1995:62). Samtidigt hade svenska grupper inom populärmusiken stora internationella framgångar, med ABBA som det mest framgångsrika och mest kända exemplet. Kulturdebatten blev polariserad, med tydliga motsättningar mellan förespråkare för kulturpolitikens grundläggande värderingar å ena sidan och ”den kommersiella musikens” företrädare å den andra.

Denna motsättning är fokus för vår studie. Hur påverkades olika institutioner av den nya kulturpolitiken och av de aktuella idéerna i debatten? I denna studie görs en jämförelse mellan några konkreta yttringar inom musiklivet. Exempel ges från de traditionstyngda scenerna Kungliga Operan och Dramaten i Stockholm samt från SVT:s verksamhet, där programmet ”Alternativ festival” från 1975 används som en fallstudie. Förutom utvalda program och föreställningar bygger studien på arkivmaterial från institutionerna. Vi använder en komparativ metod och genomför föreställningsanalys utifrån teatervetenskapliga metoder.

1970-talets kulturdebatt inom musikens område är till vissa delar beskriven och analyserad i tidigare forskning (se exv. Arvidsson 2008; Thyrén 2009) men en jämförelse mellan institutioner av detta slag har inte gjorts tidigare. Här finns en möjlighet att visa hur kulturlivet i stort påverkades av de nya idéerna och hur både hög- och lågutbildade gavs tillfälle att ta del av detta.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå University of Technology, 2017
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-66110 (URN)
Conference
Musikforskning idag, Piteå 12-14 juni 2017
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Hallgren, K. (2017). [ Review of ] Märta Ramsten: Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken. En musiketnologisk undersökning: Gidlunds förlag, Möklinta 2016. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 141. Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 42. 184 s. ISBN 978-91-7844-964-4 [Review]. RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 101(2), 117-120
Open this publication in new window or tab >>[ Review of ] Märta Ramsten: Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken. En musiketnologisk undersökning: Gidlunds förlag, Möklinta 2016. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 141. Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 42. 184 s. ISBN 978-91-7844-964-4
2017 (Swedish)In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, Vol. 101, no 2, p. 117-120Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2017
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61467 (URN)
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2019-05-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications