lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hammarstedt, Mats
Publications (10 of 165) Show all publications
Ahmed, A. & Hammarstedt, M. (2019). Are people fuzzy about who they work with?: An experimental test of Becker’s coworker discrimination hypothesis. The Social science journal (Fort Collins)
Open this publication in new window or tab >>Are people fuzzy about who they work with?: An experimental test of Becker’s coworker discrimination hypothesis
2019 (English)In: The Social science journal (Fort Collins), ISSN 0362-3319, E-ISSN 1873-5355Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

We used an experiment to investigate whether people’s decisions over employment opportunities are affected by the ethnicity and sex of their potential future coworkers. University students (N = 1,406) were asked to state the lowest hourly wage rate at which they would be willing to accept a job on a campus food truck, where they would work alongside the food truck owner. The ethnicity and sex of the food truck owners were randomized across participants. Results showed no signs of coworker prejudice in terms of the probability of being interested in the job and reservation wage.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
Coworker discrimination, Experiment, Individual behavior, Sex, Ethnicity
National Category
Work Sciences
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86020 (URN)10.1016/j.soscij.2019.06.007 (DOI)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-09-06
Hammarstedt, M. (2019). De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare. Expressen (2019-04-28)
Open this publication in new window or tab >>De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare
2019 (Swedish)In: Expressen, ISSN 1103-923X, no 2019-04-28Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Med rådande läge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför, skriver professor Mats Hammarstedt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: AB Kvällstidningen Expressen, 2019
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82367 (URN)
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2019-06-13Bibliographically approved
Hammarstedt, M. (2019). En replik utan svar för flyktingkrisens förlorare. Expressen (2019-05-14)
Open this publication in new window or tab >>En replik utan svar för flyktingkrisens förlorare
2019 (Swedish)In: Expressen, ISSN 1103-923X, no 2019-05-14Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Att det finns exempel på mindre kommuner som lyckas bra med integrationen är inget nytt. Detta förtar dock inget av resonemanget i min artikel, skriver Mats Hammarstedt i en replik till Karl Wennberg och Therese Lindström.

Keywords
Integration
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82557 (URN)
Available from: 2019-05-14 Created: 2019-05-14 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Ahmed, A. & Hammarstedt, M. (2019). Ethnic discrimination in contacts with public authorities: a correspondence test among Swedish municipalities. Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden
Open this publication in new window or tab >>Ethnic discrimination in contacts with public authorities: a correspondence test among Swedish municipalities
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med ett fältexperiment visar vi att svenska kommuner diskriminerar personer med arabiska namn som ställer frågor om tillvägagångsättet för att ansöka om förskoleplats via email. Diskrimineringen har såväl direkta som mer subtila uttrycksätt och påverkar möjligheterna till integration för utrikes födda och deras barn.

Flera forskningsstudier har studerat förekomsten av diskriminering av utrikes födda personer i Sverige med hjälp av fältexperiment. Resultaten visar att diskriminering av personer med bakgrund i Mellanöstern förekommer på såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden. Vad gäller förekomsten av diskriminering vid kontakter med den offentliga sektorn är kunskaperna däremot mer begränsade.

Ett fältexperiment

Vi har genomfört ett randomiserat fältexperiment i vilket samtliga 290 svenska kommuner kontaktades av två fiktiva personer, en med ett typiskt manligt svenskt namn och en med ett typiskt manligt arabiskt namn, via email till kommunernas mailadresser. Varje kommun kontaktades av en av de sökande. Via mail som innehöll exakt likadana formuleringar och som var skrivna på korrekt svenska efterfrågade personerna information om tillvägagångssättet för att ansöka om en förskoleplats för sitt barn i kommunen.

Kommuner diskriminerar personer med arabiska namn

Det framkom att personen med svenskt namn och personen med arabiskt namn fick olika bemötande från kommunerna. För det första framkom en statistiskt signifikant skillnad i sannolikheten att, inom tio dagar efter att man skickat mail till kommunen, få ett svar som gav en förklaring på frågan om hur man ansöker om förskoleplats. Medan 97 procent av svaren skickade till den svenska personen innehöll en förklaring på den ställda frågan innehöll endast 91 procent av svaren till personen med arabiskt namn en sådan förklaring.

Vidare framkom skillnader mellan personen med svenskt namn och personen med arabiskt namn även beträffande mängden information man fick i svaret och beträffande huruvida personen som ställde frågan fick en personlig hälsning i svaret eller inte. Medan en person med svenskt namn i genomsnitt fick ett svar som innehöll 59 ord fick personen med arabiskt namn i genomsnitt fick ett svar som innehöll 55 ord. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Beträffande sannolikheten att få en personlig hälsning i svaret framkom statistiskt signifikanta mellan personerna. Personen med svenskt namn fick en personlig hälsning i 49 procent av fallen medan personen med arabiskt namn fick en personlig hälsning i 24 procent av fallen.

Resultat av betydelse för möjligheterna till integration

Resultaten från experimentet ger oss ytterligare information om förekomsten av diskriminering i Sverige. Sämre möjligheter att få förskoleplats till sina barn påverkar föräldrarnas, och inte minst kvinnornas, möjligheter att vara aktiva på arbetsmarknaden. Vidare har forskning visat att barn som genomgår förskolan har högre sannolikhet att utbilda sig vidare senare i livet. Tillgång till förskola har också positiva effekter på barnens hälsa. Att genomgå förskola har även positiva effekter på läs- och skrivkunskaper hos barn med utrikes födda föräldrar. Svårigheter att få förskoleplats till barn från vissa grupper av utrikes födda kan således påverka dessa barns möjligheter, inte minst på arbetsmarknaden, längre fram i livet.Mot bakgrund av resultaten finns det skäl att fördjupa sig ytterligare i huruvida utrikes födda personer diskrimineras vid kontakt med den offentliga sektorn och hur diskrimineringen i så fall yttrar sig vid personliga möten mellan utrikes födda personer och företrädare för olika verksamheter inom den offentliga sektorn.

Place, publisher, year, edition, pages
Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden, 2019. p. 20
Series
IFN Working Paper ; 1271
Keywords
Discrimination, Subtle discrimination, Authorities, Field experiment
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81869 (URN)
Funder
Swedish Research CouncilThe Jan Wallander and Tom Hedelius FoundationWallenberg Foundations
Available from: 2019-04-11 Created: 2019-04-11 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Ahmed, A. & Hammarstedt, M. (2019). Ethnic discrimination in contacts with public authorities: a correspondence test among Swedish municipalities. Applied Economics Letters
Open this publication in new window or tab >>Ethnic discrimination in contacts with public authorities: a correspondence test among Swedish municipalities
2019 (English)In: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291Article in journal (Refereed) Accepted
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89170 (URN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2019-09-17 Created: 2019-09-17 Last updated: 2019-09-25
Hammarstedt, M. (2019). Flyktinginvandring räddar inte landsbygden. Dagens Samhälle (2019-06-20)
Open this publication in new window or tab >>Flyktinginvandring räddar inte landsbygden
2019 (Swedish)In: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511, no 2019-06-20Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Att nyanlända bosätter sig i kommuner med dåligt arbetsmarknadsläge försvårar deras möjligheter på arbetsmarknaden både på kort och lång sikt. Situationen blir inte bättre av Arbetsförmedlingens nedskärningar, skriver professor Mats Hammarstedt.

National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86019 (URN)
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-09-06Bibliographically approved
Hammarstedt, M. & Miao, C. (2019). Företagande bland utrikes födda - ett bidrag till integrationen?. Ekonomisk Debatt, 47(1), 37-43
Open this publication in new window or tab >>Företagande bland utrikes födda - ett bidrag till integrationen?
2019 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, no 1, p. 37-43Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Utrikes födda företagare spelar en viktig roll för integration av andra utrikes födda på arbetsmarknaden. Vi visar att företag som ägs av utrikes födda personer i hög grad anställer andra utrikes födda personer. Framför allt anställer företagare födda i länder utanför Europa i högre grad än andra företagare nyanlända personer från länder utanför Europa. Resultaten innebär inte nödvändigtvis att satsningar på ett ökat företagande bland utrikes födda är effektiva för att öka sysselsättningen. Politiken bör utformas så att villkoren för företagande i allmänhet förbättras. Då förbättras möjligheterna för utrikesfödda företagare som har förutsättningar att driva företag att expandera sina verksamheter.

National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80783 (URN)
Projects
Self-employment among female Middle Eastern immigrants: Determinants, obstacles and outcomes
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P2016-0192:1
Available from: 2019-02-22 Created: 2019-02-22 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Hammarstedt, M. & Miao, C. (2019). ”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”. Svenska Dagbladet (2019-01-04)
Open this publication in new window or tab >>”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”
2019 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2019-01-04Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, skriver nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Chizheng Miao med anledning av en ny studie.

National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79363 (URN)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P2016-0192:1
Available from: 2019-01-06 Created: 2019-01-06 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Ahmed, A. & Hammarstedt, M. (2019). "Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner". Dagens Nyheter (2019-03-31)
Open this publication in new window or tab >>"Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner"
2019 (Swedish)In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 2019-03-31Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81561 (URN)
Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Aldén, L. & Hammarstedt, M. (2019). Refugee immigration and public sector finances: Evidence from Sweden. Finanzarchiv, 75(3), 297-322
Open this publication in new window or tab >>Refugee immigration and public sector finances: Evidence from Sweden
2019 (English)In: Finanzarchiv, ISSN 0015-2218, E-ISSN 1614-0974, Vol. 75, no 3, p. 297-322Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We present an analysis of how refugee immigration affects public-sector finances duringthe refugees’ first years of stay in Sweden. Two different measures are presented. First,public-sector revenues are related to public-sector costs under the assumption that pub-lic costs increase in proportion to refugee immigration. Second, public-sector revenuesare related to public-sector costs when, in the short run, costs for public administration,infrastructure, and national defense are assumed to be fixed as refugee immigration in-creases. We find that refugee immigration implies a net cost for public-sector financesfor several years and that this cost to a large extent is dependent on the refugees’ labormarket assimilation.

Place, publisher, year, edition, pages
Mohr Siebeck, 2019
Keywords
immigration, refugees, employment, public sector
National Category
Economics
Research subject
Economy, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79321 (URN)10.1628/fa-2019-0006 (DOI)
Available from: 2018-12-26 Created: 2018-12-26 Last updated: 2019-10-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications