lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Trulsson, Åsa
Publications (10 of 13) Show all publications
Trulsson, Å. (2020). “Different from the Eyes of Others”: Negotiating Faith in a Non-denominational Educational System”.. In: Stefan Lund (Ed.), Immigrant Incorporation, Education, and the Boundaries of Belonging: . Palgrave Pivot
Open this publication in new window or tab >>“Different from the Eyes of Others”: Negotiating Faith in a Non-denominational Educational System”.
2020 (English)In: Immigrant Incorporation, Education, and the Boundaries of Belonging / [ed] Stefan Lund, Palgrave Pivot, 2020Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Pivot, 2020
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-91303 (URN)
Available from: 2020-01-27 Created: 2020-01-27 Last updated: 2020-02-05
Nilsson, H. & Trulsson, Å. (2019). "You Can't Liberate the Free": Gender, Work and Swedish Hijabis. In: Jeffrey C. Alexander, Anna Lund, Andrea Voyer (Ed.), The Nordic Civil Sphere: (pp. 95-123). Cambridge: Polity Press
Open this publication in new window or tab >>"You Can't Liberate the Free": Gender, Work and Swedish Hijabis
2019 (English)In: The Nordic Civil Sphere / [ed] Jeffrey C. Alexander, Anna Lund, Andrea Voyer, Cambridge: Polity Press, 2019, p. 95-123Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge: Polity Press, 2019
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-91299 (URN)9781509538843 (ISBN)
Available from: 2020-01-27 Created: 2020-01-27 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2018). Religiös ungdom i en sekulär vardag. In: Daniel Enstedt, Katarina Plank (Ed.), Levd religion: Det heliga i vardagen (pp. 151-166). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Religiös ungdom i en sekulär vardag
2018 (Swedish)In: Levd religion: Det heliga i vardagen / [ed] Daniel Enstedt, Katarina Plank, Lund: Nordic Academic Press, 2018, p. 151-166Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2018
Keywords
levd religion, ungdomar, narrativ, förkroppsligande
National Category
Religious Studies
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80898 (URN)978-91-88661-78-4 (ISBN)
Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2017). Authority, Tradition and Authenticity: Communicating Power and Experience among Women on the Path of the Goddess. In: EASR Annual Conference : Communicating Religion: University of Leuven 18-21 September 2017. Paper presented at EASR Annual Conference : Communicating Religion : University of Leuven 18-21 September 2017.
Open this publication in new window or tab >>Authority, Tradition and Authenticity: Communicating Power and Experience among Women on the Path of the Goddess
2017 (English)In: EASR Annual Conference : Communicating Religion: University of Leuven 18-21 September 2017, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Drawing on multi-sited fieldwork among goddess-worshippers in Europe, the presentation explores boundary defining communication through bodily and verbal means. The presentation ethnographically examines the processes of establishing authority and authenticity in two separate but interrelated fields. It shows how authorities negotiate contested themes, such as the formation of authority and establishment of tradition vs individual empowerment and experience, the use of history vs creativity in the search for authenticity, as well as consumerism and commodification vs. an egalitarian ethos and an overt desire to effect social change, in distinct and even contradicting ways. Yet, norms and desires are shaped and communicated through processes of valuation and distinction which creates joint boundaries and a specific ethical landscape in which a shared sense of community can unfold.

Keywords
women's spirituality, power, valuation, embodiment
National Category
Religious Studies
Research subject
Humanities, Study of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73110 (URN)
Conference
EASR Annual Conference : Communicating Religion : University of Leuven 18-21 September 2017
Available from: 2018-04-20 Created: 2018-04-20 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2017). Återförtrolla det kvinnliga: Gudinnefeministisk praktik, kön och vardagsliv. In: Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman (Ed.), Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen: (pp. 75-85). Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR
Open this publication in new window or tab >>Återförtrolla det kvinnliga: Gudinnefeministisk praktik, kön och vardagsliv
2017 (Swedish)In: Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen / [ed] Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman, Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR , 2017, p. 75-85Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR, 2017
Series
Årsbok : Föreningen Lärare i Religionskunskap, ISSN 0348-8918 ; 48
Keywords
kön, jämlikhet, feministisk andlighet, kropp
National Category
Religious Studies Educational Sciences
Research subject
Education, Didactics; Humanities, Study of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73114 (URN)
Available from: 2018-04-20 Created: 2018-04-20 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Nilsson, H. & Trulsson, Å. (2016). Avrapportering uppdrag interkulturell kompetens i lärarprogrammen – skolan i det mångkulturella samhället.
Open this publication in new window or tab >>Avrapportering uppdrag interkulturell kompetens i lärarprogrammen – skolan i det mångkulturella samhället
2016 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Publisher
p. 32
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81001 (URN)
Available from: 2019-03-07 Created: 2019-03-07 Last updated: 2019-03-29Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2016). Fromhet och sexualitet: Kropp, norm och motstånd bland  karismatiskt kristna ungdomar. In: Sociologidagarna 2016 : Överskridande sociologi, Uppsala, March 10-12, 2016: . Paper presented at Sociologidagarna 2016 : Överskridande sociologi, Uppsala, March 10-12, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Fromhet och sexualitet: Kropp, norm och motstånd bland  karismatiskt kristna ungdomar
2016 (Swedish)In: Sociologidagarna 2016 : Överskridande sociologi, Uppsala, March 10-12, 2016, 2016Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Få områden är föremål för så omfattande kulturell kontroll som den mänskliga sexualiteten. Genom tiderna har bl.a. religiösa föreskrifter, institutioner och auktoriteter format sexuellt beteende genom moraliska och gudomligt sanktionerade riktlinjer, vilket också är fallet idag. Föreliggande presentation berör hur religiösa ungdomar upplever och förhandlar sexualitet, intimitet och religiositet i ett huvudsakligen sekulariserat Sverige. Utgångspunkten är dock att både sexualitet och religion kan vara centrala noder för individens självkänsla och livsvärld, samt viktiga aspekter i det samtida sociala och politiska rummet.

Presentationen baseras på intervjuer i ett nätverk av så kallade karismatiskt kristna ungdomar på en mindre ort i Sverige. Karismatisk kristendom består av grupper och individer som eftersträvar s.k nådegåvor, t.ex. andedop, tungotal, helande och profetskap samt starkt betonar engagemang och individuella religiösa upplevelser. Här ingår pentekostala församlingar, men också andra grupper såsom Livets ord och nätverk inom Svenska kyrkan. Det finns också en uttalad konservativ eller "bibeltrogen" del av rörelsen (Halvardson 2008; Moberg 2013). Då intervjustudien inte är avslutad syftar presentationen till att diskutera det metodologiska ramverket samt etablera en teoretisk konceptualisering kring relationen mellan religiös tradition, det sekulariserade och intimitet i ungdomarnas livsvärld. Det ska noteras att presentationen inte berör teologiska utsagor eller regler kring sexualitet och intimitet, utan snarare hur sådana utsagor och regler förhandlas och levs av ungdomarna samt den roll sexualitet, intimitet och religion har i deras livsvärld. Presentationen utgår från begrepp levd religion, där lekpersoners religiösa praktik ges företräde framför religiösa experters normativa beskrivningar. Levd religion är praktikcentrerad, har ett fokus på kroppen, hemmet och det vardagliga, arenor som traditionellt sätt separerats från den religiösa sfären av både religiösa auktoriteter och forskare. Vidare är den sällan koherent i termer av trosföreställningar och praktik. (McGuire 2008; se också Ammerman 2007). I det här perspektivet ses vardaglig praktik och interaktion som centrala för en individs förståelse och orientering i världen. Vidare bör inte individer ses som tomma kärl för religiösa auktoriteters utsagor, utan engagerar sig kritiskt med de kulturella element som finns tillgängliga, något som ofta förbisetts av forskningen.

Ungdomarna tillhör religiösa grupperingar vars dominerande syn på föräktenskapliga, utomäktenskapliga och homosexuella relationer skiljer sig avsevärt från det omgivande samhället. Sådana grupperingar brukar således ses som begränsande och t.om repressiva då det gäller sexualitet och kroppslig intimitet, åtminstone de former som faller utanför heterosexuella relationerna inom ramen för äktenskapet. Emellertid utgår en sådan syn från en sekulär diskurs som inte tar hänsyn till hur just individer förhandlar och bebor religiösa normer och regler i sin vardag (Nynäs och Yip 2012), samt ett förbiseende av heterosexuella intimiteter som föremål för reglering och förhandling. Religion kan således både fungera som disciplinering och ritualiserad självkontroll samt som en resurs för motstånd mot vad som uppfattas som objektifiering och en omfattande sexualisering av det offentliga rummet. Vidare påverkar förmågan att sammanlänka den religiösa och sexuella identiteten också individens sexuella hälsa och allmänna välbefinnande (Freitas 2008; Gross and Yip 2010). I sådana processer är kroppen central ­– inte bara som fokus för reglering utan också som verktyg för etablerandet av en from hållning i en huvudsak sekulariserad värld.

National Category
Religious Studies Sociology
Research subject
Humanities, Study of Religions; Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61015 (URN)
Conference
Sociologidagarna 2016 : Överskridande sociologi, Uppsala, March 10-12, 2016
Available from: 2017-02-28 Created: 2017-02-28 Last updated: 2017-03-01Bibliographically approved
Alvunger, D. & Trulsson, Å. (2016). Följeforskning kring karriärlärarreformen i Kalmar, Nässjö, Vetlanda och Ängelholm: Samverkan för skolförbättringsarbete mellan skola och universitet. Växjö: Linnaeus University & Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Följeforskning kring karriärlärarreformen i Kalmar, Nässjö, Vetlanda och Ängelholm: Samverkan för skolförbättringsarbete mellan skola och universitet
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University & Skolverket, 2016. p. 89
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61020 (URN)
Available from: 2017-02-28 Created: 2017-02-28 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2015). Reflektioner kring musik och ljud som didaktiska resurser. In: Torsten Löfstedt (Ed.), Religionsdidaktiska studier: (pp. 119-131). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Reflektioner kring musik och ljud som didaktiska resurser
2015 (Swedish)In: Religionsdidaktiska studier / [ed] Torsten Löfstedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 119-131Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2015
National Category
Religious Studies Didactics
Research subject
Humanities, Study of Religions; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50323 (URN)9789187925351 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2016-03-16Bibliographically approved
Trulsson, Å. (2014). Liberating Movements: Sensing and Managing Emotions in the Dance of the Spider. Journal of Ritual Studies, 28(2), 51-64
Open this publication in new window or tab >>Liberating Movements: Sensing and Managing Emotions in the Dance of the Spider
2014 (English)In: Journal of Ritual Studies, ISSN 0890-1112, Vol. 28, no 2, p. 51-64Article in journal (Refereed) Published
National Category
Religious Studies Social Anthropology
Research subject
Humanities, Study of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50322 (URN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications