lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 30) Show all publications
Hofslundsengen, H., Magnusson, M., Svensson, A.-K., Jusslin, S., Mellgren, E., Hagtvet, B. E. & Heilä-Ylikallio, R. (2020). The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society. Early Child Development and Care, 190(3), 414-427
Open this publication in new window or tab >>The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society
Show others...
2020 (English)In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 190, no 3, p. 414-427Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigates the physical literacy environment of preschools in three Nordic countries. The environments were assessed using an observation protocol in a total of 131 classrooms with children aged between one and seven in Sweden, Norway and Finland. The results showed that children’s books were common and accessible in all three countries. Half of the preschools had a writing centre, and digital devices were available in less than half of them. Multilingual children were present in 82% of the classrooms, but texts and books in the multilingual children’s first languages were rare. Taken together, the results suggest that children’s books were the main gateway to literacy in these preschools, while artefacts supporting writing skills and digital literacy were less common. The findings indicate that the physical environment in these preschools did not reflect the ongoing societal changes towards increased multimodal literacy.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2020
Keywords
Early literacy, Preschool quality, Literacy environment, Nordic countries, Writing centre, Multilingualism
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74972 (URN)10.1080/03004430.2018.1477773 (DOI)000509758300012 ()
Available from: 2018-06-04 Created: 2018-06-04 Last updated: 2020-02-21Bibliographically approved
Norling, M. & Magnusson, M. (Eds.). (2019). Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Förskolan behöver organiseras så att alla barn får tillgång till stimulerande språk,- skriv- och läsfrämjande lärandemiljöer. Boken handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer.

Boken bidrar med tydliga exempel från förskollärares vardagliga arbete. Den är uppbyggd utifrån tre teman med inriktning mot språk, och bidrar med en modell som visar de lärandestrategier som kännetecknar en social språkmiljö: omsorgsstrategier, kommunikativa strategier och lekstrategier. Författarna kommer både från praktiken i förskolorna och från forskarkåren och arbetar aktivt med frågor som handlar om barns språkutveckling.

Boken riktar sig till förskollärarstuderande, lärarutbildare, förskollärare och andra verksamma i förskolan samt forskare inom pedagogik och didaktik. Den lämpar sig mycket väl för kollegialt lärande i förskolan och för diskussioner i arbetslag.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 180
Keywords
Språkinlärning, Förskolebarn
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-88907 (URN)9789147128181 (ISBN)
Available from: 2019-09-02 Created: 2019-09-02 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Magnusson, M. & Pramling Samuelsson, I. (2019). Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär. Forskning om undervisning och lärande, 7(1), 23-43
Open this publication in new window or tab >>Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär
2019 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 7, no 1, p. 23-43Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln fokuserar ett tema över tid i form av affärslek där förskollärare såväl som barn har olika roller, både i tillblivelsen och i utvecklingen. Studien ingår i ett större projekt om lekbaserad undervisning i förskolan. Empiri för den aktuella studien utgörs av videoobservationer av återkommande affärslek i en förskola. Syftet var att studera hur skriftspråkliga verktyg kommer i spel mellan barn och mellan förskollärare och barn för att stödja barns symbolförståelse. Resultaten visar: (i) vilka skriftspråkliga verktyg (begrepp, distinktioner) som förs in och aktualiseras i leken och (ii) hur dessa approprieras och ges betydelse för lekens fortsättning. Den aspekt av skrift som blir särskilt tydlig är symbolers kommunikativa funktioner. För lekens fortskridande blir det skriftspråkliga innehållet betydelsefullt liksom hur förskolläraren i lek hanterar skriftspråkliga verktyg i respons på barns agerande. Studien ger, genom sin empirinära analys, exempel på undervisning på basis av lek i förskolan.

Abstract [en]

This article focuses on thematic work related to playing “shop”. Teachers, as well as children, have different roles, both in the continuation and in the development of the shop over time. The study is part of a larger project on play-based teaching in early childhood education. Empirical data for the current study consist of video observations of recurrent play in a preschool. The purpose of the study is to study how literate tools come into play between children and between teachers and children in the topic of “shop”. The results show: (i) what early literate tools (concepts, distinctions) are introduced and actualized in the play and (ii) how these are appropriated and given importance to the continuation of the play. The aspect of writing that becomes particularly important is the communicative functions of symbols. The literate content becomes significant for the development of play as well as how the teacher in play responds to children’s actions. Through empirical analysis, the study gives an example of teaching on the basis of play in preschool.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2019
Keywords
Early literacy, Graphical symbols, Play, Play-responsive teaching, Preschool education, Skrift, Grafiska symboler, Lekbaserad, Undervisning, Förskolan
National Category
Pedagogy
Research subject
Education, Didactics; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81148 (URN)
Projects
Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare (Skolf. 2016/112)
Note

Temanummer  – Lekresponsiv undervisning i förskolan

ForskULs första temanummer presenterar forskning om hur undervisning kan förstås inom förskolans verksamhet. Artiklarna i detta nummer är resultat från ett antal delstudier från ett större forsknings- och utvecklingsprojekt. Temanumret har producerats i samarbete med två gästredaktörer, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt, som även har skrivit gästredaktionell kommentar. Temanumret innehåller fem forskningsartiklar som behandlar olika aspekter av lekresponsiv undervisning i förskolan. Avslutningsvis har ForsKUL bjudit in Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, i en slutkommentar och reflektion över temanumret och forskningsresultaten.

E-ISBN 9789198389685

Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2019-03-19Bibliographically approved
Mellgren, E., Heilä-Ylikallio, R., Jusslin, S., Magnusson, M. & Svensson, A.-K. (2019). Den samtida textmiljön i förskolan. In: Martina Norling & Maria Magnusson (Ed.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv (pp. 129-142). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Den samtida textmiljön i förskolan
Show others...
2019 (Swedish)In: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv / [ed] Martina Norling & Maria Magnusson, Stockholm: Liber, 2019, , p. 180p. 129-142Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 180
Keywords
Språkinlärning, Förskolebarn
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89112 (URN)9789147128181 (ISBN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-13Bibliographically approved
Magnusson, M. & Pramling Samuelsson, I. (2019). Förskollärares undervisningsstrategier: skriftspråkets funktion. In: Martina Norling & Maria Magnusson (Ed.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv (pp. 168-178). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förskollärares undervisningsstrategier: skriftspråkets funktion
2019 (Swedish)In: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv / [ed] Martina Norling & Maria Magnusson, Stockholm: Liber, 2019, , p. 180p. 168-178Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 180
Keywords
Språkinlärning, Förskolebarn
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89114 (URN)9789147128181 (ISBN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Norling, M. & Magnusson, M. (2019). Inledning. In: Martina Norling & Maria Magnusson (Ed.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv (pp. 9-20). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2019 (Swedish)In: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv / [ed] Martina Norling & Maria Magnusson, Stockholm: Liber, 2019, , p. 180p. 9-20Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 180
Keywords
Språkinlärning, Förskolebarn
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89111 (URN)9789147128181 (ISBN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-13Bibliographically approved
Pramling, N., Wallerstedt, C., Lagerlöf, P., Björklund, C., Kultti, A., Palmér, H., . . . Pramling Samuelsson, I. (2019). Play-responsive teaching in early childhood education. Springer
Open this publication in new window or tab >>Play-responsive teaching in early childhood education
Show others...
2019 (English)Book (Refereed)
Abstract [en]

This open access book develops a theoretical concept of teaching that is relevant to early childhood education, and based on children’s learning and development through play. It discusses theoretical premises and research on playing and learning, and proposes the development of play-responsive didaktik. It examines the processes and products of learning and development, teaching and its phylogenetic and ontogenetic development, as well as the ‘what’ of learning and didaktik. Next, it explores the actions, objects and meaning of play and provides insight into the diversity of beliefs about the practices of play. The book presents ideas on how combined research and development projects can be carried out, providing incentive and a model for practice development and research. The second part of the book consists of empirical studies on teacher’s playing skills and examples of play with very young as well as older children.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019. p. 183
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development, ISSN 2468-8746, E-ISSN 2468-8754 ; 26
Keywords
developing play-responsive didaktik, playing, playworlds, and early childhood education, teachers' playing skills, teachers participating in children's play, folktales providing frameworks for playing, narrative play frame for mutual problem solving
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82506 (URN)10.1007/978-3-030-15958-0 (DOI)9783030159573 (ISBN)9783030159580 (ISBN)
Available from: 2019-05-13 Created: 2019-05-13 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Reneland-Forsman, L. & Magnusson, M. (2019). Supporting scholarly thinking in a Nordic teacher education webinar practice. Journal of University Teaching and Learning Practice, 16(2), 1-14, Article ID 13.
Open this publication in new window or tab >>Supporting scholarly thinking in a Nordic teacher education webinar practice
2019 (English)In: Journal of University Teaching and Learning Practice, ISSN 1449-9789, E-ISSN 1449-9789, Vol. 16, no 2, p. 1-14, article id 13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

With this study, we aim to generate knowledge on how a webinar practice may support the development of scholarly skills in a pre-teaching program. A series of webinars connected researchers and students from Finland, Norway and Sweden and gave the students access to an authentic Network of researchers, otherwise not accessible to them. The webinars were recorded and an analysis, inspired by variation theory, were conducted in order to identify signs of scholarly thinking in the conditions framing these situations in student reasoning when discussing their final thesis. The theoretical framing underlining the study acknowledges that 1) aspects of scholarly training can be discerned from communicative actions, 2) that the educational practice is subject to mediation and 3) that there are constitutive aspects influencing a higher education practice. Two critical aspects for stimulating scholarly thinking during webinars emerged from data. First the diversity of language and knowledge and secondly, a more informal framing. A carefully staged webinar using these two critical aspects, offers a socialisation of students in professional training, to an academic discourse where the production and evaluation of knowledge is part of students’ identity and constantly debated.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Wollongong, Australia, 2019
Keywords
Global classroom, Mediation, Pre-school teacher program, Scholarly training
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81149 (URN)000471225300006 ()2-s2.0-85068939168 (Scopus ID)
Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2020-05-11Bibliographically approved
Hofslundsengen, H., Magnusson, M., Mellgren, E., Heilä-Ylikallio, R. & Hagtvet, B. E. (2019). Upptäckande skrivning: metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan. In: Martina Norling & Maria Magnusson (Ed.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv (pp. 156-167). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Upptäckande skrivning: metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan
Show others...
2019 (Swedish)In: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv / [ed] Martina Norling & Maria Magnusson, Stockholm: Liber, 2019, , p. 180p. 156-167Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 180
Keywords
Språkinlärning, Förskolebarn
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89113 (URN)9789147128181 (ISBN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-13Bibliographically approved
Svensson, A.-K. & Magnusson, M. (2019). Varför skriver de som de gör?: Om små barns skrivande. In: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl & Anders Westerlund (Ed.), Genom texter och världar: svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (pp. 75-85). Åbo: Åbo Akademis Förlag
Open this publication in new window or tab >>Varför skriver de som de gör?: Om små barns skrivande
2019 (Swedish)In: Genom texter och världar: svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio / [ed] Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl & Anders Westerlund, Åbo: Åbo Akademis Förlag , 2019, p. 75-85Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I takt med de samhällsförändringar som sker ökar kraven på den skriftspråkliga förmågan då vi i högre grad än tidigare kommunicerar via skrift i olika sammanhang. Det innebär att lärare för de små barnen behöver gedigna ämneskunskaper om hur man kan stötta barns tidiga skrivande genom att fånga och skapa situationer av meningserbjudande utan att dessa formaliseras. Denna teoretiska artikel problematiserar de utmaningar det kan innebära att vara responsiv och samordna barns och vuxnas perspektiv. Analys och resonemang förs om små barns skrivande utifrån ett sociokulturellt perspektiv där aktivitet, kommunikation och samtal ses som en förutsättning för kunskapsutveckling. I fokus står de små barnens insikter i skriftspråket och deras förmåga att använda sig av det och barns och vuxnas samspel om barnens textproduktion i vardagliga situationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2019
Keywords
Samspel, Skrivande, Små barn, Sociokulturell, Stötta
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-88927 (URN)9789517659277 (ISBN)9789517659260 (ISBN)
Available from: 2019-09-03 Created: 2019-09-03 Last updated: 2019-09-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5806-4475

Search in DiVA

Show all publications