lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sundberg, Daniel, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0644-3489
Alternative names
Biography [eng]

Professor in Education, with specialty in research on curriculum and teaching

Biography [swe]

Professor i pedagogik med inriktning mot läroplansteori och didaktik.

Publications (10 of 114) Show all publications
Adolfsson, C.-H. & Sundberg, D. (2018). Att forskningsbasera den svenska skolan: Policyinitiativ under 25 år. Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1-2), 39-63
Open this publication in new window or tab >>Att forskningsbasera den svenska skolan: Policyinitiativ under 25 år
2018 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 23, no 1-2, p. 39-63Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Även om ”en skola på vetenskaplig grund” idag är ett högaktuellt ämne är det ingalunda något nytt fenomen. I artikeln studeras tendenser i policyinitiativ som de senaste 25 åren haft till syfte att forskningsbasera den svenska skolan. Utgångspunkt tas i de problembilder som framkommer i policy samt vilka modeller för forskningsbasering som samtidigt lyfts fram som lösningen på dessa problem. Resultatet pekar mot att det de senaste 25 år har skett en succesiv förskjutning från indirekta till mer direkta initiativ. Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet var många policyinitiativ ordnade utifrån att främst vilja skapa de rätta förutsättningarna för en forskningsbasering av skolan. Under 2000-talet blir initiativen alltmer fokuserade och ambitiös med syfte att åstadkomma direkta förändringar i lärares undervisning. När det kommer till modeller för forskningsbasering blir det samtidigt alltmer tydligt hur policy vänder sig till och söker legitimitet hos delvis nya aktörer och institutioner, som exempelvis hälso-sjukvården. Med detta går det också att urskilja en insnävning vad gäller att definiera och innehållsligt välja ut vilken forskning som bör sprids till skolans aktörer. Konsekvensen med en sådan modell för forskningsbasering menar vi kan bli att läraren främst får inta rollen som passiva mottagare av forskning.

National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50561 (URN)
Available from: 2018-04-01 Created: 2016-03-10 Last updated: 2018-05-17
Krantz, J. & Sundberg, D. (Eds.). (2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (1ed.). Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Leda lärande är en vänbok till professor emeritus Per Gerrevall vid Linnéuniversitetet. Ett tjugotal medverkande kollegor, forskare och lärare tar upp olika aspekter av ledning och ledarskap i olika pedagogiska kontexter och verksamheter. De olika verksamhetsområdena som tematiseras i boken är akademi och högre utbildning, idrottsfältet och de pedagogiska professionerna.

Kapitlen i boken anknyter till några av de forsknings- och verksamhetsområden som Per arbetat inom under en lång framgångsrik och inspirerande karriär inom akademin. På temat leda lärande ger bokens innehåll olika infallsvinklar på hur pedagogiska praktiker utvecklas och förfinas genom de ställningstaganden och val som framsynta lärare och ledare gör. Det gäller såväl inom högre utbildning, där ledare märker ut frågor, perspektiv och utforskningar inom kunskaps- och forskningsfronterna. Det gäller inom idrottsfältet där de goda och framgångsrika ledarna ser nästa steg i talangens utveckling. Och, det gäller också inom utbildning och skola där den pedagogiska ledaren tillsammans med de studerande märker ut mål och navigerar mot uppsatta mål i de lärandes bildningsgång.

Bokens olika kapitel ger sammantaget en rik repertoar av nycklar för att leda lärande på ett kvalificerat sätt och för att tackla några av de utmaningar som lärandefrågorna, internationellt och nationellt, står inför i en tid av stora samhälleliga omställningar. Alla med intresse för frågor om ledning, lärande och pedagogik har utbyte av bokens olika kapitel såväl som i professor Per Gerrevalls verk och gärning.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press, 2018. p. 271 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76739 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2018-07-10 Created: 2018-07-10 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Sundberg, D. (2018). Curriculum Standardisation: What Does It Mean for Classroom Teaching and Assessment Practices?. In: Ninni Wahlström & Daniel Sundberg (Ed.), Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching (pp. 116-132). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Curriculum Standardisation: What Does It Mean for Classroom Teaching and Assessment Practices?
2018 (English)In: Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching / [ed] Ninni Wahlström & Daniel Sundberg, London: Routledge, 2018, p. 116-132Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

To understand and explain the new meanings of teaching, with all its varied expressions, the focus needs to be directed towards communication about and between different arenas. Education involves relations in large as well as small contexts. Teachers cannot be expected to create meaningful relations between students and school content alone. Schooling is embedded in larger societal narratives of the benefits and purposes of schooling, both for the individual and for society as a whole, which is the reason it is important to explore the meaning and consequences of educational reforms. All educational reforms carry a specific discourse on education that explains the ways education and its current and future prospects are understood at a certain time and in certain spaces. By studying a specific reform, it is possible to examine the types of expressions the reform content contains for different arenas as well as the affinity involved in relation to other contemporary educational policy movements.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018
Keywords
transnational policy, classroom discourses, comparative studies, curriculum theory, curriculum standards
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71408 (URN)978-1-138-08749-1 (ISBN)978-1-315-11042-4 (ISBN)
Projects
Understanding Curriculum Reforms - A Theoty-Oriented Evaluation of the Swedish Curriculum Reform Lgr 11
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Wahlström, N. & Sundberg, D. (2018). Discursive institutionalism: towards a framework for analysing the relation between policy and curriculum. Journal of education policy, 33(1), 163-183
Open this publication in new window or tab >>Discursive institutionalism: towards a framework for analysing the relation between policy and curriculum
2018 (English)In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 33, no 1, p. 163-183Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Discourse approaches in education policy analysis have gained prominence in the last decade. However, though the literature on policy discourses is growing, different conceptions of the ‘discursive’ dimension and its potential for empirical analysis related to the field of curriculum policy have not yet been fully researched. To address this gap in education policy research, this article explores the framework of discursive institutionalism. Using background and foreground ideas and coordinative and communicative discourses on three analytically distinct levels, this article proposes and discusses a framework for empirically analysing, explaining and understanding education reforms on the transnational and local levels. The introduced conceptual framework represents an integration of discursive institutionalism (DI) and curriculum theory (CT) to provide a more multifaceted set of concepts to explore the lending and borrowing of transnational education policies and their application at both national and local levels. These concepts have been applied as analytical tools in a research study on the most recent curriculum reform in Sweden, and they may serve as an example of how different ideas, discourses and levels can be distinguished in research studies to maintain the complexity of education reforms.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2018
Keywords
curriculum theory; policy studies; discursive institutionalism; comparative studies
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-66026 (URN)10.1080/02680939.2017.1344879 (DOI)000428727400009 ()
Projects
Understanding Curriculum Reforms (VR)
Funder
Swedish Research Council
Note

The article is a full open access article

Available from: 2017-07-01 Created: 2017-07-01 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Adolfsson, C.-H., Sundberg, E. & Sundberg, D. (2018). Evidently, the Broker is the New Whiz-Kid at the Education Agora. In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts. Paper presented at NERA 2018 - 46th CONGRESS. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. 8-10 March 2018 • University of Oslo, Norway. (pp. 106).
Open this publication in new window or tab >>Evidently, the Broker is the New Whiz-Kid at the Education Agora
2018 (English)In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, 2018, p. 106-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74381 (URN)
Conference
NERA 2018 - 46th CONGRESS. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. 8-10 March 2018 • University of Oslo, Norway.
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2018-12-18Bibliographically approved
Sundberg, D. & Nordin, A. (2018). Examining Educational Change Within and Between National Policy Spaces Using Discursive Institutionalism. In: : . Paper presented at European Educational Research Association (EERA).
Open this publication in new window or tab >>Examining Educational Change Within and Between National Policy Spaces Using Discursive Institutionalism
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77613 (URN)
Conference
European Educational Research Association (EERA)
Available from: 2018-09-08 Created: 2018-09-08 Last updated: 2018-09-24
Nordin, A. & Sundberg, D. (2018). Exploring Curriculum Change Using Discursive Institutionalism: A Conceptual Framework. Journal of Curriculum Studies, 50(6), 820-835
Open this publication in new window or tab >>Exploring Curriculum Change Using Discursive Institutionalism: A Conceptual Framework
2018 (English)In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 50, no 6, p. 820-835Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article aims to explore to what extent and in what ways discourseinstitutionalism can contribute to the understanding and analysis ofcurriculum change in a globalized context. By focusing specifically oncurriculum change, this article proposes how discourse institutionalismcan contribute to the so-called ‘crisis of curriculum theory’ by addressing(i) the non-linearity of change, (ii) the process of the translation of ideasand (iii) actor agency. The text is structured in three sections. In the firstsection, we elaborate on the notion of curriculum change as a vitalconcept for the field of curriculum theory in a globalized context, focusingon processes of recontextualization and the translation of curriculumcontent. In the second, we elaborate on discourse institutionalism as acontributing approach to the analysis of such processes of curriculumchange, constructing a conceptual framework. In the third and finalsection, we give some examples of how the conceptual framework canbe used in analysing curriculum change, using the 2011 Swedish curriculumreform (Lgr 11) as an empirical reference, and the result showsthat the conceptual framework offers a wide repertoire of possibleapproaches to analysing curriculum change, both vertically andhorizontally.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Curriculum theory, educational policy, change, discourse institutionalism
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76184 (URN)10.1080/00220272.2018.1482961 (DOI)000452858200012 ()
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Sundberg, D. & Wahlström, N. (2018). From transnational curriculum standards to classroom practices: the new meaning of teaching. In: Ninni Wahlström & Daniel Sundberg (Ed.), Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching (pp. 133-150). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>From transnational curriculum standards to classroom practices: the new meaning of teaching
2018 (English)In: Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching / [ed] Ninni Wahlström & Daniel Sundberg, London: Routledge, 2018, p. 133-150Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

To understand and explain the new meanings of teaching, with all its varied expressions, the focus needs to be directed towards communication about and between different arenas. Education involves relations in large as well as small contexts. Teachers cannot be expected to create meaningful relations between students and school content alone. Schooling is embedded in larger societal narratives of the benefits and purposes of schooling, both for the individual and for society as a whole, which is the reason it is important to explore the meaning and consequences of educational reforms. All educational reforms carry a specific discourse on education that explains the ways education and its current and future prospects are understood at a certain time and in certain spaces. By studying a specific reform, it is possible to examine the types of expressions the reform content contains for different arenas as well as the affinity involved in relation to other contemporary educational policy movements.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018
Keywords
transnational policy, classroom discourses, comparative studies, curriculum theory, curriculum standards
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69079 (URN)978-1-138-08749-1 (ISBN)978-1-315-11042-4 (ISBN)
Projects
Understanding Curriculum Reforms - A Theoty-Oriented Evaluation of the Swedish Curriculum Reform Lgr 11
Available from: 2017-12-04 Created: 2017-12-04 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Krantz, J. & Sundberg, D. (2018). Förord (1ed.). In: Krantz, Joakim & Sundberg, Daniel (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 3-6). Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Förord
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Krantz, Joakim & Sundberg, Daniel, Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press, 2018, 1, p. 3-6Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

 

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press, 2018 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79462 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Sundberg, D. (2018). Lärande i framtidens skola: ämneskunskaper, kompetenser eller bildning? (1ed.). In: Krantz, Joakim & Sundberg, Daniel (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 193-210). Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Lärande i framtidens skola: ämneskunskaper, kompetenser eller bildning?
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Krantz, Joakim & Sundberg, Daniel, Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press, 2018, 1, p. 193-210Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Skolans bildningsuppdrag diskuterades intensivt vid 1994 års stora läroplansreform, men sedan dess har det tystnat. I nuvarande läroplaner för grundskola och gymnasium omnämns bildning bara två gånger, dessutom i förbifarten. Betyder det att skolans bildningsuppdrag har spelat ut sin roll, eller finns det kanske anledning att åter aktualisera frågan om bildning? Vilket lärande bör egentligen skolan bidra med för den morgondag som ligger i horisonten?

 

I kapitlet diskuteras vad skolans mål och innehåll kan betyda i förhållande till skolans läroplaner och i förhållande till samtida genomgripande samhällsförändringar. Tre olika framtidsscenarier skisseras. Det första är en skola för ämneskunskaper. Vi kan tänka oss att de traditionella skolämnena fortfarande i ett 20–30 års perspektiv står sig starka och bidrar med att överföra de nödvändiga grunderna även i framtiden. Det andra scenariot är en skola för kompetenser. Allt större tryck riktas mot skolan att träna de nödvändiga ämnesövergripande kompetenserna som morgondagens arbetsliv kräver. Skolans innehåll och arbetsformer placerar den självreglerande individen och de generiska förmågorna som kommunikationskompetenser, ’literacy’, problemlösning, i centrum. Den tredje framtidsmöjligheten är en skola för bildning. Kanske bidrar bildningsbegreppet med nya uttolk­ningsmöjligheter för att formulera en läroplan som kan navigera i ett komplext och föränderligt samhälle med samhällsutmaningar kring hälsa, miljö, hållbar utveckling, migration, solidaritet och jämställdhet? Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om bildning och läroplaner för framtidens skola.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö/Kalmar: Linnaeus University Press, 2018 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76740 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2018-07-10 Created: 2018-07-10 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0644-3489

Search in DiVA

Show all publications