lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sundberg, Daniel, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0644-3489
Alternative names
Biography [eng]

Professor in Education, with specialty in research on curriculum and teaching

Biography [swe]

Professor i pedagogik med inriktning mot läroplansteori och didaktik.

Publications (10 of 123) Show all publications
Sundberg, D. & Román, H. (2019). High impact research reviews on teaching: Comparing dominating knowledge traditions over four decades. In: NERA 2019: Abstract book 2019-03-06. Paper presented at NERA, 2019: Education in a globalized world, 6-8 March, 2019, Uppsala, Sweden (pp. 838-838).
Open this publication in new window or tab >>High impact research reviews on teaching: Comparing dominating knowledge traditions over four decades
2019 (English)In: NERA 2019: Abstract book 2019-03-06, 2019, p. 838-838Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81069 (URN)
Conference
NERA, 2019: Education in a globalized world, 6-8 March, 2019, Uppsala, Sweden
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-05-06Bibliographically approved
Sundberg, D. & Nordin, A. (2019). Hybrid competences in Swedish curriculum policy making. In: Presented at CIES 2019: . Paper presented at CIES 2019 (Comparative and international education society), San Francisco April 14-18, 2019..
Open this publication in new window or tab >>Hybrid competences in Swedish curriculum policy making
2019 (English)In: Presented at CIES 2019, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82238 (URN)
Conference
CIES 2019 (Comparative and international education society), San Francisco April 14-18, 2019.
Available from: 2019-04-26 Created: 2019-04-26 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Sundberg, D. (2019). Three Waves of Education Standardisation: How the curriculum changed from a matter of concern to a matter of fact (1ed.). In: Christina Elde Mølstad, Daniel Pettersson (Ed.), New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: Conducting Empirically Based Research (pp. 50-65). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Three Waves of Education Standardisation: How the curriculum changed from a matter of concern to a matter of fact
2019 (English)In: New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: Conducting Empirically Based Research / [ed] Christina Elde Mølstad, Daniel Pettersson, London: Routledge, 2019, 1, p. 50-65Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2019 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81381 (URN)9781138612853 (ISBN)9780429464904 (ISBN)
Available from: 2019-03-29 Created: 2019-03-29 Last updated: 2019-05-06Bibliographically approved
Adolfsson, C.-H. & Sundberg, D. (2018). Att forskningsbasera den svenska skolan: Policyinitiativ under 25 år. Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1-2), 39-63
Open this publication in new window or tab >>Att forskningsbasera den svenska skolan: Policyinitiativ under 25 år
2018 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 23, no 1-2, p. 39-63Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Även om ”en skola på vetenskaplig grund” idag är ett högaktuellt ämne är det ingalunda något nytt fenomen. I artikeln studeras tendenser i policyinitiativ som de senaste 25 åren haft till syfte att forskningsbasera den svenska skolan. Utgångspunkt tas i de problembilder som framkommer i policy samt vilka modeller för forskningsbasering som samtidigt lyfts fram som lösningen på dessa problem. Resultatet pekar mot att det de senaste 25 år har skett en succesiv förskjutning från indirekta till mer direkta initiativ. Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet var många policyinitiativ ordnade utifrån att främst vilja skapa de rätta förutsättningarna för en forskningsbasering av skolan. Under 2000-talet blir initiativen alltmer fokuserade och ambitiös med syfte att åstadkomma direkta förändringar i lärares undervisning. När det kommer till modeller för forskningsbasering blir det samtidigt alltmer tydligt hur policy vänder sig till och söker legitimitet hos delvis nya aktörer och institutioner, som exempelvis hälso-sjukvården. Med detta går det också att urskilja en insnävning vad gäller att definiera och innehållsligt välja ut vilken forskning som bör sprids till skolans aktörer. Konsekvensen med en sådan modell för forskningsbasering menar vi kan bli att läraren främst får inta rollen som passiva mottagare av forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Swedish Educational Research Association, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50561 (URN)
Available from: 2018-04-01 Created: 2016-03-10 Last updated: 2019-07-09Bibliographically approved
Krantz, J. & Sundberg, D. (Eds.). (2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (1ed.). Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Leda lärande är en vänbok till professor emeritus Per Gerrevall vid Linnéuniversitetet. Ett tjugotal medverkande kollegor, forskare och lärare tar upp olika aspekter av ledning och ledarskap i olika pedagogiska kontexter och verksamheter. De olika verksamhetsområdena som tematiseras i boken är akademi och högre utbildning, idrottsfältet och de pedagogiska professionerna.

Kapitlen i boken anknyter till några av de forsknings- och verksamhetsområden som Per arbetat inom under en lång framgångsrik och inspirerande karriär inom akademin. På temat leda lärande ger bokens innehåll olika infallsvinklar på hur pedagogiska praktiker utvecklas och förfinas genom de ställningstaganden och val som framsynta lärare och ledare gör. Det gäller såväl inom högre utbildning, där ledare märker ut frågor, perspektiv och utforskningar inom kunskaps- och forskningsfronterna. Det gäller inom idrottsfältet där de goda och framgångsrika ledarna ser nästa steg i talangens utveckling. Och, det gäller också inom utbildning och skola där den pedagogiska ledaren tillsammans med de studerande märker ut mål och navigerar mot uppsatta mål i de lärandes bildningsgång.

Bokens olika kapitel ger sammantaget en rik repertoar av nycklar för att leda lärande på ett kvalificerat sätt och för att tackla några av de utmaningar som lärandefrågorna, internationellt och nationellt, står inför i en tid av stora samhälleliga omställningar. Alla med intresse för frågor om ledning, lärande och pedagogik har utbyte av bokens olika kapitel såväl som i professor Per Gerrevalls verk och gärning.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press, 2018. p. 271 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76739 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2018-07-10 Created: 2018-07-10 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Tahirsylaj, A. & Sundberg, D. (2018). Competence-based Education Studies in Primary and Secondary Education: A Systematic Review 1997-2017. In: : . Paper presented at EERA / ECER 2018 “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?”, 3 – 7 September,Bolzano, Italy.
Open this publication in new window or tab >>Competence-based Education Studies in Primary and Secondary Education: A Systematic Review 1997-2017
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77615 (URN)
Conference
EERA / ECER 2018 “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?”, 3 – 7 September,Bolzano, Italy
Available from: 2018-09-08 Created: 2018-09-08 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Tahirsylaj, A. & Sundberg, D. (2018). Curriculum Implementation and Assessment of Key Competences within Competence-based Education Approaches: A Systematic Review 1997-2017. In: : . Paper presented at IAACS2018, 6th World Curriculum Studies Conference, December 9-12, 2018, Melbourne, Australia (pp. 314-315).
Open this publication in new window or tab >>Curriculum Implementation and Assessment of Key Competences within Competence-based Education Approaches: A Systematic Review 1997-2017
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper relies on a systematic review of literature concerning competence-based education  (CBE) approaches, specifically focusing on curriculum implementation and assessment of key competences. The paper aims to provide a synthesis of the state of the art with regard to educational research that focused on competence-based education and curricula covering a period of 20 years – starting with 1997 as the first year after UNESCO’s Jacque Delors report in 1996 (Delors, 1996). It is relevant to undertake the study as very little is known from the educational research perspective how curriculum implementation and assessment of key competences have been shaped under CBE approaches within and across national education systems, or what research questions have been addressed when examining the competence-based curricula. As Davies (2000) has argued, educational policy and practice gain much from systematic reviews and research syntheses.

 

General description of research questions, objectives & theoretical framework

The following research questions are addressed in the paper: (1) How much research is reported in the peer reviewed literature about implications of CBE approaches to curriculum implementation (CI) and assessment of key competences (AKC)? (2) What research methodologies are used to conduct research in CBE-related CI and AKC domains? (3) What are subject matter domains, educational levels, and geographical distribution of the studies in CBE-related CI and AKC research? The main objective is to gain a better understanding of CBE-based CI and AKC findings internationally. Theoretically, the study adopts from the curriculum-didaktik approaches as two main education traditions in the Western world that shape to a large extent, for example, what education policies are implemented in school systems (Hopmann, 2015; Tahirsylaj, Niebert, & Duschl, 2015).

Methods/methodology/approach/mode of inquiry

This study is a systematic review, and more specifically it falls within ‘narrative reviews’ category as the goal is not to seek generalizations but to identify and analyze key issues related to CBE from educational research perspective (Davies, 2000; Educational Research Review, n.d). The search strategy will rely on Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework (Liberati et al., 2009), which is one of the most established frameworks for systematic reviews and meta-analyses. The PRISMA framework outlines key stages to search for the articles, develop inclusion and exclusion criteria and evaluate articles that are part of the sample. We used the following 4 search terms: ‘competence-based education’, ‘competence-based curriculum’, ‘key competences’, and ‘key competencies’ in five major international social science databases, including: ERIC; Scopus; Springer Link; Taylor & Francis Online; and Web of Science.

 

Links to conference theme(s), where appropriate

The paper goes to the core of the main conference theme as the paper literally deals with the transnational curriculum inquiry by examining how the educational research has addressed CBE curriculum implementation and assessment of key competences over past 20 years.

 

References

Davies, P. (2000). The relevance of systematic reviews to educational policy and practice. Oxford Review of Education26(3-4), 365-378.

Delors, J. (1996). Learning: the treasure within. Paris: UNESCO.

 

Education Research Review [ERR]. (n.d.). A guide for writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review. Retrieved from: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/edurevReviewPaperWriting.pdf

Hopmann, S. (2015) ‘Didaktik meets Curriculum’ revisited: historical encounters, systematic experience, empirical limits. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2015:1, 27007, DOI: 10.3402/nstep.v1.27007

 

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., … Moher, D. (2009). The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. PLoS Medicine, 6(7), e1000100. http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

 

Tahirsylaj, A., Brezicha, K., Ikoma, S. (2015), Unpacking Teacher Differences in Didaktik and Curriculum Traditions: Trends from TIMSS 2003, 2007, and 2011, in Gerald K. LeTendre, & Alexander W. Wiseman (Eds.) Promoting and Sustaining a Quality Teacher Workforce (International Perspectives on Education and Society, Volume 27) Emerald Group Publishing Limited, pp.145 – 195.

Tahirsylaj, A., Niebert, K. & Duschl, R. (2015). Curriculum and didaktik in 21st century: Still divergent or converging? European Journal of Curriculum Studies. 2(2), pp. 262-281.  

Keywords
competence-based education (CBE), curriculum implementation, student assessment, key competences
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79132 (URN)
Conference
IAACS2018, 6th World Curriculum Studies Conference, December 9-12, 2018, Melbourne, Australia
Available from: 2018-12-08 Created: 2018-12-08 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Sundberg, D. (2018). Curriculum Standardisation: What Does It Mean for Classroom Teaching and Assessment Practices?. In: Ninni Wahlström & Daniel Sundberg (Ed.), Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching (pp. 116-132). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Curriculum Standardisation: What Does It Mean for Classroom Teaching and Assessment Practices?
2018 (English)In: Transnational curriculum standards and classroom practices: The new meaning of teaching / [ed] Ninni Wahlström & Daniel Sundberg, London: Routledge, 2018, p. 116-132Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

To understand and explain the new meanings of teaching, with all its varied expressions, the focus needs to be directed towards communication about and between different arenas. Education involves relations in large as well as small contexts. Teachers cannot be expected to create meaningful relations between students and school content alone. Schooling is embedded in larger societal narratives of the benefits and purposes of schooling, both for the individual and for society as a whole, which is the reason it is important to explore the meaning and consequences of educational reforms. All educational reforms carry a specific discourse on education that explains the ways education and its current and future prospects are understood at a certain time and in certain spaces. By studying a specific reform, it is possible to examine the types of expressions the reform content contains for different arenas as well as the affinity involved in relation to other contemporary educational policy movements.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018
Keywords
transnational policy, classroom discourses, comparative studies, curriculum theory, curriculum standards
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71408 (URN)978-1-138-08749-1 (ISBN)978-1-315-11042-4 (ISBN)
Projects
Understanding Curriculum Reforms - A Theoty-Oriented Evaluation of the Swedish Curriculum Reform Lgr 11
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Wahlström, N. & Sundberg, D. (2018). Discursive institutionalism: towards a framework for analysing the relation between policy and curriculum. Journal of education policy, 33(1), 163-183
Open this publication in new window or tab >>Discursive institutionalism: towards a framework for analysing the relation between policy and curriculum
2018 (English)In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 33, no 1, p. 163-183Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Discourse approaches in education policy analysis have gained prominence in the last decade. However, though the literature on policy discourses is growing, different conceptions of the ‘discursive’ dimension and its potential for empirical analysis related to the field of curriculum policy have not yet been fully researched. To address this gap in education policy research, this article explores the framework of discursive institutionalism. Using background and foreground ideas and coordinative and communicative discourses on three analytically distinct levels, this article proposes and discusses a framework for empirically analysing, explaining and understanding education reforms on the transnational and local levels. The introduced conceptual framework represents an integration of discursive institutionalism (DI) and curriculum theory (CT) to provide a more multifaceted set of concepts to explore the lending and borrowing of transnational education policies and their application at both national and local levels. These concepts have been applied as analytical tools in a research study on the most recent curriculum reform in Sweden, and they may serve as an example of how different ideas, discourses and levels can be distinguished in research studies to maintain the complexity of education reforms.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2018
Keywords
curriculum theory; policy studies; discursive institutionalism; comparative studies
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-66026 (URN)10.1080/02680939.2017.1344879 (DOI)000428727400009 ()
Projects
Understanding Curriculum Reforms (VR)
Funder
Swedish Research Council
Note

The article is a full open access article

Available from: 2017-07-01 Created: 2017-07-01 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Adolfsson, C.-H., Sundberg, E. & Sundberg, D. (2018). Evidently, the Broker is the New Whiz-Kid at the Education Agora. In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts. Paper presented at NERA 2018 - 46th CONGRESS. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. 8-10 March 2018 • University of Oslo, Norway. (pp. 106).
Open this publication in new window or tab >>Evidently, the Broker is the New Whiz-Kid at the Education Agora
2018 (English)In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, 2018, p. 106-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74381 (URN)
Conference
NERA 2018 - 46th CONGRESS. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. 8-10 March 2018 • University of Oslo, Norway.
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2018-12-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0644-3489

Search in DiVA

Show all publications