lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Pauline
Publications (10 of 41) Show all publications
Furenbäck, I. & Johansson, P. (2017). Social services support groups for children as next of kin – methods and goals. In: : . Paper presented at 2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Social services support groups for children as next of kin – methods and goals
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Children as next of kin are now regarded as a risk group in social services. A common effort for these children is support groups for children with similar problems, for example families with abuse, mental or physical illness. Most support groups are run municipally but also by county/regional bodies, non-profit organizations and churches, and sometimes the municipality works jointly with other organizations. Knowledge of support groups’ methods and results is limited and National Board of Health and Welfare recommends social services to implement systematic monitoring as part of evidence-based practice, EBP. Before this monitoring it is important to have knowledge and understanding of the goals of the support groups and how the work proceeds. The aim of this presentation is to elucidate the social services’ support groups for children as next of kin, to ascertain the goals and what is central in the work of support groups. With a participatory action research approach, a qualitative study was performed in 2015/2016. Seven Swedish municipalities took part and 23 people were interviewed, 18 group leaders and five managers.

Objectives/Outcomes: The respondents stated that the support group’s purpose was educational but they could have therapeutic effects. The goals of support groups addressed the children but in some cases also the family. The goals of the seven groups can be divided into three levels: 1) Acquiring knowledge; 2) Learning to cope with different situations; 3) Emotional processing. Support groups used manual-based methods, mixed methods and methods that they themselves had devised. The methods were the starting point, but other aspects were perceived as central to the performance: a) flexibility; b) preparation; c) cooperation with parents; d) professional approach. Flexibility meant not using the method rigorously but adapting it to the target group and modifying it according to what the group leader considered important. Preparatory work meant that the group leaders met parents and children several times before the support effort started. These talks emphasized the priority of the group sessions, getting participants to realize that it can be laborious, and starting collaboration with parents. Collaboration with the parents was deemed crucial; if the support group did not work it was mainly due to parents’ resistance. Children’s group leaders worked to create trust in parents. A professional approach meant being observant and confronting what happened in the group. The seven support groups aimed to help key aspects of these children’s lives and development generally for all children as next of kin. The group leaders’ work was based on methods, but they decided how to use these in practice. A manual-based approach could be implemented in different ways depending on the group leaders, the situation and the children’s needs.

Keywords
Children as next of kin, Systematic follow-up
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67911 (URN)
Conference
2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017
Projects
Systematisk uppföljning av stödinsatser till Barn som anhöriga
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2017-09-18Bibliographically approved
Hagberg, P., Johansson, P., Nordqvist, E. & Hanson, E. (2017). Styrkor och färdigheter som möjligheter i utbildning och arbete för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund (1ed.). In: Theo Gavrielides (Ed.), Tearing down barriers to employment & education: for young, black and minority ethnic carers: national reports (pp. 105-124). London: IARS Publications
Open this publication in new window or tab >>Styrkor och färdigheter som möjligheter i utbildning och arbete för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund
2017 (Swedish)In: Tearing down barriers to employment & education: for young, black and minority ethnic carers: national reports / [ed] Theo Gavrielides, London: IARS Publications , 2017, 1, p. 105-124Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), som är en del av Linnéuniversitetet, är en av aktörerna i det nationella utvecklingsuppdraget kring barn som anhöriga, som Socialstyrelsen är huvudman för (www.anhoriga.se). Nka arbetar som ett expertstöd för praktiker, beslutsfattare och andra aktörer inom området barn som anhöriga. Nka har ingått som ett av partnerländerna inom det Erasmus+ (KA2 Youth) finansierade projektet Care2Work tillsammans med the IARS International Institute (Storbritannien, projektkoordinator), the Family and ChildrenCare Centre (KMOP, Grekland) och Anziani e Non Solo (Italien). Projektet Care2Work handlar om unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund inom Europa, och de hinder och möjligheter de kan uppleva inför framtida utbildning, träning och arbete (www.care2work.org). Under projekttiden har vi undersökt hur ett utbildningsstöd för unga omsorgsgivare (15-29 år) med minoritets- och utländsk bakgrund skulle kunna utformas. Utöver det har en kartläggning av befintliga verksamheter och utbildnings- eller stödfunktioner som direkt eller indirekt riktar sig till målgruppen genomförts.

Den här rapporten är en sammanställning av de lärdomar och reflektioner som vuxit fram under projekttiden. Vi har inte funnit någon forskning i Sverige som direkt belyser den här gruppen utan har istället använt oss av forskning där målgruppen indirekt är berörd tillsammans med de studier vi själva genomfört. Det här gör det än viktigare att lärdomar från projektet används som material i utformandet av stöd till unga omsorgsgivare samt vägledning i de kunskapsluckor som finns inom området. Under projekttiden har de deltagande länderna bidragit i skapandet av en interaktiv webbplattform som innehåller utbildningsverktyg, hjälpmedel, bloggar, projektuppdateringar, events och nyheter. Webbplatsen (www.care2work.org) är speciellt designad för en bred målgrupp som inkluderar unga omsorgsgivare, ungdomsledare, forskare, akademiker, beslutsfattare och arbetsgivare. Den nya webbplattformen syftar till att öka medvetenheten om behoven hos unga omsorgsgivare och skapar en mötesplats för kreativa debatter bland olika berörda parter. Webbsidan erbjuder även en rad innovativa utbildningsverktyg, som riktar sig till både unga omsorgsgivare och professionella, och kan användas för att höja och framhäva unga omsorgsgivares kompetens och kunskap som de förvärvat genom anhörigomsorg och därmed ökat deras utbildningsmöjlighet och anställningsbarhet.

Place, publisher, year, edition, pages
London: IARS Publications, 2017 Edition: 1
Keywords
Unga omsorgsgivare
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67839 (URN)9781907641428 (ISBN)
Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2017-09-18Bibliographically approved
Johansson, P. & Nordqvist, E. (2017). Styrkor och färdigheter som möjligheter i utbildning och arbete för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund. In: : . Paper presented at 2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Styrkor och färdigheter som möjligheter i utbildning och arbete för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Att vara ung omsorgsgivare medför att ta ett stort ansvar i att ge stöd/omsorg till en anhörig som är handikappad, har kronisk sjukdom, psykiska problem eller andra svårigheter. Stödet som den unga omsorgsgivaren ger kan bestå av hushållsarbete, fysisk omvårdnad, ta hand om syskon eller bidra till familjens försörjning. I Sverige kan gruppen unga omsorgsgivare dock beskrivas som en dold population, då ämnet aldrig varit föremål för offentlig diskussion. Detta avspeglas i vår lagstiftning som ger vuxna anhörigvårdare rätt till stöd och avlastning men inte till barn under 18 år. Det förutsätts att de inte utövar omsorg trots att cirka 7% av barn och unga (15-18 år) i Sverige är unga omsorgsgivare och flera av dessa har minoritets- och utländsk bakgrund. Dessa unga omsorgsgivare får ofta svårt med att skaffa sig en utbildning och blir begränsade i att kunna få ett arbete på grund av sitt omsorgsansvar. Trots allt, genom att ha detta omsorgsansvar, utvecklar unga omsorgsgivare ofta flera styrkor och färdigheter som kan hjälpa dom att bli mer motståndskraftiga, problemlösande och mer oberoende.

Ett europeiskt samarbetsprojekt (Care2Work www.care2work.se), med Sverige, Italien, Grekland och England, har utforskat hur ett utbildningsstöd för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund (15-29 år) kan designas så de kan få hjälp med att bli mer medvetna om sina styrkor och färdigheter, och hur de kan användas i framtida utbildning och arbete. Under projektet har en kartläggning av forskning och befintliga resurser genomförts, utbildnings- och stödfunktioner som direkt eller indirekt ger stöd till målgruppen skapats i form av fysiska workshops och onlinekurser.

Det särskilda fokusområdet för detta projekt har varit att särskilt titta på de styrkor och färdigheter som målgruppen kan erhålla, samt att undersöka hur dessa kan användas i utbildning och arbete. Eftersom vi fortfarande är i ett tidigt skede avseende medvetenheten om och arbetet med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund anser vi att de pedagogiska verktygen bäst levereras i riktiga möten mellan människor i stället för via nätet. Det är i mötet mellan människor som deltagarna lättast kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och bli stärkta. Kanske kan onlinekurser vara ett bra hjälpmedel i framtiden när medvetenheten kring frågorna är högre. Att arbeta i workshops är en bra form, och vi kan tydligt se från utvärderingsdata att deltagarna uppskattar den direkta kontakten och stödet från varandra. De unga omsorgsgivarna upplevde det som viktigt att träffa andra i liknande situation, som kunde förstå hur dom har det. De professionella ansåg att det var betydelsefullt att diskutera med andra inom samma men också från andra verksamheter. Det här projektet har varit ett första steg i vårt arbete med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund och så vitt vi vet är det här det första projektet inom området. De viktigaste resultaten av projektet har varit att öka medvetenheten om unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund.

Keywords
Barn som anhöriga, Unga omsorgsgivare, Interkulturellt
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67909 (URN)
Conference
2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017
Projects
Ersamus+ Care2Work
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
Carlsund, Å., Johansson, P., Hammare, U. & Hanson, E. (2017). Support for children as next of kin and systematic follow up: group leaders’ and managers’ perspectives within non-profit organizations in Sweden. Open Family Studies Journal, 9, 49-59, Article ID TOFAMSJ-9-49.
Open this publication in new window or tab >>Support for children as next of kin and systematic follow up: group leaders’ and managers’ perspectives within non-profit organizations in Sweden
2017 (English)In: Open Family Studies Journal, ISSN 1874-9224, Vol. 9, p. 49-59, article id TOFAMSJ-9-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Method: The aim of this study was to explore the systematic follow up of supportive activities in non-profit organizations targeted at childrenas next of kin. Managers and group leaders were interviewed, and findings were content analysed.

Result: The findings indicated that a child focus, education, safety and trust were important. These factors were observed as the primarytasks and the key reason for being involved in supportive activities. Managers expressed concern about not retaining funding, if the organization was unable to demonstrate the effects of their activities. Namely, to enhance the health and wellbeing of children. In order to continuously develop their work most organisations explained that they used some form of system for follow up. However,there was a wide variation in how non-profit organizations worked with follow ups.

Conclusion: Overall, it was evident that there was a major need for education and support in this area.

Place, publisher, year, edition, pages
Bentham Open, 2017
Keywords
Children as next of kin, Non-profit organizations, Supportive activities, Systematic follow up
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences, Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67838 (URN)10.2174/1874922401709010049 (DOI)
Projects
Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga
Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Johansson, P. & Carlsund, Å. (2017). Support to children as next of kin and systematic follow up: group leaders’ and managers’ perspectives within non-profit organizations in Sweden. In: : . Paper presented at 2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Support to children as next of kin and systematic follow up: group leaders’ and managers’ perspectives within non-profit organizations in Sweden
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Children as next of kin are at a significantly increased risk to be affected negatively when they are involved in incomprehensible situations in life, such as anxiety and unpredictable incidents. The family economy, social relationships, communication and division of roles are additional examples of risk factors. This can in turn lead to socio-economic problems, poor school performance and mental illness for the children affected. The Swedish legislative changes in health care, in 2010, gained increased attention on children as next of kin and their need for and right to advice, support and information. A major development action to improve health and social care for affected children started. Alongside Swedish health and social care services, non-profit organizations provide support for children as next of kin. Non-profit organizations are categorized as civil society, but their works are usually regulated by health care or social service laws. Although there are a number of organizations that provide support to these children, there is little knowledge of the results of the support given. Therefore, this study focuses on systematic follow up of supportive activities targeted at children as next of kin, in the work of non-profit organizations. Systematic follow up in this context is about continuously exploring the needs of children as next of kin. Furthermore check-up whether the child had adequate support, need more support, or whether there is a need for other support. In 2015, a descriptive study with a sample of managers and group leaders in ten non-profit organizations, who provide supportive group activities to children as next of kin (up to 18 years), was conducted. Data were collected through individual and group interviews, and analysed with content analysis. The interviews included information about the organizations, such as background, goals, results of the support group activities, and the managers’ and the group leaders’ encouragement to provide systematic follow up.

Objectives/results: The aim of this study was to explore how non-profit organizations work with supportive group activities for children as next of kin and how they follow up to obtain results. The findings indicated that a child focus, education, safety and trust were important. These factors were observed as the absolute main tasks and the reason for being involved in supportive activities. Additionally, great differences in how non-profit organizations work with follow ups were shown. A large and clear need for education on the subject of systematic follow up was revealed.

Keywords
Children as next of kin, Systematic follow-up
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67912 (URN)
Conference
2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017
Projects
Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
Johansson, P. & Nordqvist, E. (2017). Systematic follow-up of support activities for children as next of kin. In: 5th IARS Annual International Conference 2017: book of abstracts. Paper presented at 5th IARS Annual International Conference: “Youth-led solutions to unemployment: The voices of young, marginalised carers”, London, United Kingdom, April 27, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Systematic follow-up of support activities for children as next of kin
2017 (English)In: 5th IARS Annual International Conference 2017: book of abstracts, 2017Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Children as next of kin are at a significantly increased risk to affect negatively when they are involved in incomprehensible situations in life, such as anxiety and unpredictable incidents. Family economy, social relationships, and division of roles can changes negatively. This can in turn lead to socio-economic problems, poor school performance and mental illness. Swedish health and social care services, and non-profit organizations provide support for this group. Although, there is little knowledge of the results of the support given. Therefore, a national project was conducted aiming to implement or develop systematic follow-up of supportive activities for children as next of kin,

Managers and professionals from 24 organizations, within Swedish health and social care services and non-profit organizations, participated. Initially, participants were interviewed to explore how these organizations work with support activities for children as next of kin and how they follow up to obtain results. After, the work began to develop or implement systematic follow-up in the participating organizations. The results show differences regarding organizations' conditions and how they worked with systematic follow-up. But also many similarities on how they experienced the children who participated in their support activities, but also their incentives to implement systematic follow-up.

Keywords
Children as next of kin, Systematic follow-up
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67914 (URN)
Conference
5th IARS Annual International Conference: “Youth-led solutions to unemployment: The voices of young, marginalised carers”, London, United Kingdom, April 27, 2017
Projects
Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2017-09-18Bibliographically approved
Johansson, P., Furenbäck, I. & Carlsund, Å. (2017). To implement systematic follow up: challengers and experiences from a case study. In: : . Paper presented at 2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017.
Open this publication in new window or tab >>To implement systematic follow up: challengers and experiences from a case study
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Many Swedish children are growing up with difficulties in the family, and it is common that this children as next of kin have a higher incidence of mental illness and poor school performance. There is a risk that in these families occur secrecy, rapid unpredictable changes and reverse liability and role distributions. The children can have difficulty understanding what is happening and may feel anxiety, fear, guilt and shame. Much of the child's energy can be focused on family problems, preventing their own development and impacting negatively on well-being. Even though the situation for children as next of kin may differ in many ways, their needs may be similar in several respects. Swedish social care services provide various forms of support and interventions for these children; however, there is little knowledge of the results of the support given. The basic idea of support group activities is that children from similar domestic situation will meet and support one another, can take advantage of the knowledge of group leaders and that the children have the opportunity to talk about their situation. A support group for children is both a preventive and promotive effort; intervention aims to prevent ill health but also improves the mental health and social situation of the children. Systematic follow up is a part of evidence-based practice, which is in turn based on systematic knowledge from the user's experience, scientific knowledge and professional experience. Systematic follow up in the context of children as next of kin is about continuously exploring their needs and obtaining whether the child had adequate support, need more support, or whether there is a need for other support. A single case study was conducted in 2015/2016 of one organization, within municipal care, that provides support in the form of group activities for children as next of kin. The target group was healthy children aged 6-12 years whose parents or siblings had a serious medical condition or disability. The study approach was participatory action research, where the group leaders collaborate with the researchers, in order to implement systematic follow up. Data were collected from the group leaders through interviews, meetings, documents and notes.

Objectives/Outcomes: Data collection is ongoing but preliminary findings can describe the implementation process of systematic follow up in four phases: enthusiasm, confusion, fumbling and decision.

Keywords
Children as next of kin, Systematic follow-up
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67913 (URN)
Conference
2nd International Young Carers Conference: "Every child has the right to...", Malmö, Sweden, May 29-31, 2017
Projects
Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
Furenbäck, I. & Johansson, P. (2016). Implementering av systematisk uppföljning inom socialtjänsten – en konflikt mellan två logiker. In: : . Paper presented at NORDPRO-konferensen 2016, Lund, Sweden, 27-28 oktober, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Implementering av systematisk uppföljning inom socialtjänsten – en konflikt mellan två logiker
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-53838 (URN)
Conference
NORDPRO-konferensen 2016, Lund, Sweden, 27-28 oktober, 2016
Projects
Barn som anhöriga och systematisk uppföljning
Available from: 2016-06-17 Created: 2016-06-17 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Johansson, P. (2015). Barn som anhöriga och systematisk uppföljning. In: Barn som anhöriga, 5-6 februari i Göteborg: . Paper presented at Barn som anhöriga, 5-6 februari i Göteborg.
Open this publication in new window or tab >>Barn som anhöriga och systematisk uppföljning
2015 (Swedish)In: Barn som anhöriga, 5-6 februari i Göteborg, 2015Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46132 (URN)
Conference
Barn som anhöriga, 5-6 februari i Göteborg
Projects
Barn som anhöriga och systematisk uppföljning
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2015-09-07 Created: 2015-09-07 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Johansson, P. (2015). Systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som anhöriga. In: 6:e Internationella anhörigkonferensen, 3-6 september i Göteborg: . Paper presented at 6:e Internationella anhörigkonferensen, 3-6 september i Göteborg.
Open this publication in new window or tab >>Systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som anhöriga
2015 (Swedish)In: 6:e Internationella anhörigkonferensen, 3-6 september i Göteborg, 2015Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Många barn växer upp som anhöriga till en förälder eller annan vuxen som har psykisk eller fysisk ohälsa/sjukdom, missbruk eller som avlidit. Många av dessa barn uppvisar ofta psykisk ohälsa och svaga skolresultat till följd av den situation de lever i. För att hjälpa dessa barn är det av stor vikt att ge ett ändamålsenligt stöd för deras specifika behov. Dock är kunskaperna om resultatet av olika stödinsatser som ges till barn som anhöriga begränsade och systematisk uppföljning av dessa insatser genomförs i mycket begränsad omfattning. Vid systematisk uppföljning dokumenteras stödinsatsernas syfte, mål, innehåll och resultat för att kunna följa upp om barnen får ett behovsanpassat stöd, behöver utökat stöd eller om det finns behov av annat stöd. Det handlar om att kunna följa upp resultaten av aktuella stödinsatser på individnivå, men även på gruppnivå, vilket ger möjlighet till kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Syftet med detta utvecklings- och forskningsprojekt är att i samverkan med verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt idéburna organisationer införa/utveckla systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som anhöriga. Verksamheterna som ingår i projektet får stöd i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning, finna lämpliga instrument för att mäta insatsernas resultat samt följa, analysera och utvärdera uppföljningen.

Verksamheter som inkluderas ska ge insats i form av råd/stöd till barn som anhöriga. Insatsen kan också ges till barnens föräldrar, där insatsen i sin tur leder till att barnen får hjälp i sin situation. Verksamheterna behöver inte göra någon uppföljning av insatserna när de går med i projektet, men det ska finnas intresse av och möjlighet till att införa systematisk uppföljning med resultat på individnivå. Forskarna arbetar som ett stöd/bollplank för uppföljningsarbete och/eller inspiratörer till förbättringsarbete. Upplägget omfattar workshops och hjälp till verksamheterna med uppföljningsmått, implementering och förslag till förbättringsarbete genom följeforskning.  

Med ett bekvämlighetsurval identifieras verksamheterna, de får information via mail och/eller kontaktas per telefon. Därefter svarar verksamheterna upp om de är intresserade av att delta och tid bokas för ett första informationsmöte. Verksamhetsledningen intervjuas för sig och ledare/utförare av stödinsatserna intervjuas för sig. Intervjuer genomförs före och efter införandet/utvecklingen av systematisk uppföljning. Intervjuerna är semistrukturerade och görs individuellt eller i fokusgrupper. Data analyseras med hjälp av innehållsanalys för vartdera verksamhetsområde, en jämförande analys genomförs avslutningsvis. Datainsamling med observationer och studier av verksamhetdokumentation kan också ingå.

Projektet kan bidra med kunskap om vad som hämmar respektive främjar implementering av systematisk uppföljning. Designen möjliggör replikering och framtida förutsägbarhet av liknande försöks effekter. Införande och/eller utveckling av systematisk uppföljning inom de enskilda verksamheterna medger resultat på individ och gruppnivå som kan påvisa att insatserna verksamheterna ger till barn som anhöriga är ändamålsenliga och av god kvalitet. Resultatet som framkommer medger dessutom en möjlighet till kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling. Datainsamling pågår och preliminärt resultat redovisas på konferensen.

National Category
Nursing
Research subject
Health and Caring Sciences, Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-46129 (URN)
Conference
6:e Internationella anhörigkonferensen, 3-6 september i Göteborg
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2015-09-07 Created: 2015-09-07 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications