lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Persson, Magnus P. S.
Publications (6 of 6) Show all publications
Persson, M. P. S. (2019). Ämnesinnehåll och ämnesröster i läroböcker: exemplet västeuropeisk integration. HumaNetten (42), 113-130
Open this publication in new window or tab >>Ämnesinnehåll och ämnesröster i läroböcker: exemplet västeuropeisk integration
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 113-130Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
Keywords
ämnesspråk, lärobok, västeuropeisk integration
National Category
History Didactics
Research subject
Humanities, History; Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-86263 (URN)10.15626/hn.20194206 (DOI)
Available from: 2019-07-09 Created: 2019-07-09 Last updated: 2019-08-12Bibliographically approved
Persson, M. P. S. (2018). "sträva efter det ouppnåeliga": Port Huronmanifestet som auktoritativt tal. In: Mats Trondman, Malin Lennartsson (Ed.), Auktoritet: (pp. 259-283). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>"sträva efter det ouppnåeliga": Port Huronmanifestet som auktoritativt tal
2018 (Swedish)In: Auktoritet / [ed] Mats Trondman, Malin Lennartsson, Göteborg: Daidalos, 2018, p. 259-283Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2018
National Category
History
Research subject
Humanities, History
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75078 (URN)978-91-7173-538-6 (ISBN)
Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Persson, M. P. S. (2017). Vikten av europakunskap för gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program efter 2011. In: NoFa6 Abstracts: The 6th NoFa-conference 2017 : Interplay between general ans subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges. May 29-32, 2017, University of Southern Denmark, Odense. Paper presented at The 6th NoFa-conference 2017 : Interplay between general ans subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges. May 29-32, 2017, University of Southern Denmark, Odense (pp. 161-163). Syddansk Universitet
Open this publication in new window or tab >>Vikten av europakunskap för gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program efter 2011
2017 (Swedish)In: NoFa6 Abstracts: The 6th NoFa-conference 2017 : Interplay between general ans subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges. May 29-32, 2017, University of Southern Denmark, Odense, Syddansk Universitet, 2017, p. 161-163Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

2011 infördes i Sverige en ny läroplan för gymnasieskolan (GY11) som medförde att historia studeras på samtliga svenska gymnasieprogram. Även studerande vid ett yrkesprogram läser efter 2011 ämnet historia efter att tidigare inte ha gjort så. Yrkesprogrammets elever läser Historia 1a1 (50 poäng), medanelever på högskoleförberedande program läser Historia 1b (100 poäng). Sedan 2011 har nya läroböcker tillkommit för de två inriktningarna. Formella skillnader i undervisningen mellan de två inriktningarna anges i läroplanens skrivningar: i Historia 1b skall elever uppnå ”Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar” (Läroplan 2011, s. 66), detta gäller inte för Historia 1a1. Sammanfattningsvis finns en kvantitativ differentiering mellan dessa två elevgrupper rörande antalet undervisningstimmar och bruk av olika läromedel, slutligen finns en skillnad i läroplanens krav. Nylund diskuterade 2010 en samhällelig social stratifiering och menade att den syns vid val av gymnasieinriktning. Denna studies inriktning är att genom en innehållsanalys jämföra historieläroböcker, de som är avsedda för Historia 1a1 med de som är skrivna för den längre historiekursen, Historia 1b, för att studera olika samhällsklassers tillägnande av historiekunskaper. Utifrån en tidigare innehållsanalys av stoffurval av Historia 1a1 (Persson 2016), expanderas ämnet genom att en komparation görs rörande hur europarelaterade frågor behandlas i två grupper av läromedel. Vilken kunskap och förståelse om europeiska förhållanden behöver elever på yrkesprogram, skapade för att tillgodose den svenska arbetsmarknaden med mindre utbildad arbetskraft, jämfört med elever som förbereds för högre utbildning som till dels är inriktad på en nordisk och europeisk arbetsmarknad? Givet de olika förutsättningarna, vilka likheter och skillnader finns mellan de olika läromedlen? Hur relateras Sverige till Europa och Europa till världen, hur definieras svensk identitet i relation till europeisk?

Place, publisher, year, edition, pages
Syddansk Universitet, 2017
National Category
History
Research subject
Humanities, History Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75080 (URN)978-87-7938-117-9 (ISBN)
Conference
The 6th NoFa-conference 2017 : Interplay between general ans subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges. May 29-32, 2017, University of Southern Denmark, Odense
Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-08-10Bibliographically approved
Persson, M. P. S. (2016). Finns Afrika?: En innehållsanalys av läroböcker i Historia 1a1 för de nationella yrkesprogrammen samt teknikprogrammet (1ed.). In: Karin L. Eriksson (Ed.), Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (pp. 51-70). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Finns Afrika?: En innehållsanalys av läroböcker i Historia 1a1 för de nationella yrkesprogrammen samt teknikprogrammet
2016 (Swedish)In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 51-70Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016 Edition: 1
National Category
General Literature Studies History
Research subject
Humanities, Comparative Literature Education; Humanities, History Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60245 (URN)9789188168337 (ISBN)
Available from: 2017-01-26 Created: 2017-01-26 Last updated: 2017-04-19Bibliographically approved
Persson, M. P. S. (2014). Teorilös historia: modern afrikansk historia i fem läroböcker i historia för gymnasiet (1ed.). In: Niklas Ammert, Ulla Rosén och Jonas Svensson (Ed.), Blickar: kulturvetenskapliga perspektiv på utbildning (pp. 179-202). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Teorilös historia: modern afrikansk historia i fem läroböcker i historia för gymnasiet
2014 (Swedish)In: Blickar: kulturvetenskapliga perspektiv på utbildning / [ed] Niklas Ammert, Ulla Rosén och Jonas Svensson, Växjö: Linnaeus University Press, 2014, 1, p. 179-202Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2014 Edition: 1
Keywords
Lärobok, Gymnasiet, Afrikansk, Historia
National Category
History
Research subject
Humanities, History Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42970 (URN)9789187925344 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-26Bibliographically approved
Persson, M. P. S. (2014). The genesis of the Jarring Mission: Views of Gunnar Jarring and the U.S. government. In: Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), 19-21 Jun., 2014,  Lexington: . Paper presented at Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), panelen ”Challenges to Conflict Resolution in the Middle East, 1967-1981”, 19-21 Jun., 2014, Lexington. Växjö
Open this publication in new window or tab >>The genesis of the Jarring Mission: Views of Gunnar Jarring and the U.S. government
2014 (English)In: Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), 19-21 Jun., 2014,  Lexington, Växjö, 2014Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2014
National Category
History
Research subject
Humanities, History
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42971 (URN)
Conference
Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), panelen ”Challenges to Conflict Resolution in the Middle East, 1967-1981”, 19-21 Jun., 2014, Lexington
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications