lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Agevall, Lena
Publications (10 of 23) Show all publications
Agevall, L., Pernilla, B. & Umans, T. (2018). The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2), 307-324
Open this publication in new window or tab >>The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, no 2, p. 307-324Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper explores whether and in what way “dual learning” can develop understanding of the relationship between structure/judgement and explores audit student’s perceptions of the audit profession. The Work Integrated Learning (WIL) module, serving as a tool of enabling dual learning, represents the context for this exploration. The study is based on a focus group and individual interviews conducted with students performing their WIL. Our data and its analysis indicates that when in a WIL context, students develop awareness of the use of standards and checklists on the one hand, and the importance of discretional judgement on the other. Based on these results, we theorise as to how dual learning manifests itself in students’ experiences and understanding of the relationship between structure and judgement.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Dual-learning, Auditing education, Work-integrated learning, Professional education
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61274 (URN)10.1080/00313831.2016.1258663 (DOI)000425797100010 ()2-s2.0-85006088599 (Scopus ID)
Available from: 2017-03-10 Created: 2017-03-10 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2017. p. 191
Keywords
dokumentstyrning, socionomer, lärare, revisorer
National Category
Work Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60460 (URN)978-91-88357-59-5 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn
Available from: 2017-02-02 Created: 2017-02-02 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2013). Bilden av revisorn: Förändringar i beskrivningen av professionen 1989-2011. Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Bilden av revisorn: Förändringar i beskrivningen av professionen 1989-2011
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur revisorerna ser på sig själva och sin profession har förändrats över tiden. I denna rapport utgår vi från den bild som professionen har gett av sig själva i tidskriften Balans från 1989-2011. Vi följer hur synen på professionella normer, kunskapsbas, yrkesroller, avgränsningar mot andra professioner, organisering av den professionella föreningen, självreglering och hur man ser på andra parters påverkan på professionen. Våra resultat pekar på en ökad kommersialisering av professionen där revision allt mer ses som en produkt bland andra konsultprodukter. I stort har utvecklingen av bilden av revisorn följt utvecklingen av verksamheten inom de stora revisionsföretagen. Samtidigt har makten över utvecklingen avrevisionsprocess och professionella normer allt mer lyfts från nationell till internationell nivå och inflytandet över utvecklingen sker via komplexa nätverk av personer, organisationer och företag. Det kan därför vara dags att omdefiniera vad som är profession inom revisionsbranschen.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2013. p. 225
Series
En rapport från Forum för professionsforskning ; 2013:4
Keywords
Revisionsprofession, professionell utveckling, organisatorisk utveckling, etisk och kunskapsmässig utveckling, samhällspåverkan och inflytande över samhällsförändringar
National Category
Business Administration
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions; Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-30449 (URN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Note

Projektet är finansierat av FAS dvs. föregångaren till Forte.

Available from: 2013-11-15 Created: 2013-11-15 Last updated: 2019-09-03Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2012). From profession to product: Commodication of the Swedish audit profession 1989-2010. In: : . Paper presented at ESA-biannual conference, Ipswhich.
Open this publication in new window or tab >>From profession to product: Commodication of the Swedish audit profession 1989-2010
2012 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

During the last three decades auditing has increasing been viewed as a commercial activities. The Big4 accounting firms are some of the largest consultant firms in the world, highly profitable and with increasing market shares. Tasks that earlier has been defined as professional services has increasingly became commoditized and marketed as other goods.

From the perspective of theory on profession the process of developing professional knowledge into marketable goods and it influence on the legitimacy of the profession is important issues.

 

This paper presents a study of how the professional association of Swedish auditors has presented this development and attempted to legitimacy it in the eyes of the profession and the general public in the association’s magazine between the years of 1989-2010. Building on Abbotts (1991) discussion on different forms of expertise knowledge and Suddaby and Greenwood (2001) discussion of commodification and commercialization of professional knowledge we discern four areas utilized by the Swedish audit profession for presenting and legitimizing commodification of the audit function: (1) attributes connected to the professional role of an auditors increasingly become depersonalized (2) the knowledge of the auditing processes become externalized and standardized in different audit standards (32) the development of so-called Multidisciplinary Practices implies an increasing product range in audit firms implying a less salient role for auditing within these firma (4) a transferring of this commodification from the large accounting firms to smaller audit firms through a translation of the professional association of “auditing” into a number different services (product differentiation). The contribution of the paper is to describe and theorize how a commodification of a profession is diffused and how commercial and professional forces co-operation in such transformation of the audit profession

Keywords
Auditors, profession, commodification, professional development
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-22983 (URN)
Conference
ESA-biannual conference, Ipswhich
Projects
Från frithet under ansvar till ansvar under insyn
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2012-12-15 Created: 2012-12-15 Last updated: 2015-04-14Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2012). Från förtroende för revisorsrollen till förtroende för revisionsstandarder? (1ed.). In: Carin Björngren Cuadra & Ola Fransson (Ed.), Tillit och förtroende: Ständiga utmaningar för professionella (pp. 131-158). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Från förtroende för revisorsrollen till förtroende för revisionsstandarder?
2012 (Swedish)In: Tillit och förtroende: Ständiga utmaningar för professionella / [ed] Carin Björngren Cuadra & Ola Fransson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, p. 131-158Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012 Edition: 1
Keywords
Profession, Auditors, trust, management by document, Professioner, revisorer, tillit, dokumentstyrning
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-19087 (URN)978-91-40-67783-9 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem hos professionella.
Funder
FAS, Swedish Council for Working Life and Social Research
Available from: 2012-05-30 Created: 2012-05-30 Last updated: 2013-07-03Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2011). Från förtroende för revisorsrollen till förtroende för revisionsstandarder?. In: : . Paper presented at Svenska nätverket för professionsforskning. Konferensen "Kunskap, profession och expertis", Växjö 28 – 29 september 2011..
Open this publication in new window or tab >>Från förtroende för revisorsrollen till förtroende för revisionsstandarder?
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-15450 (URN)
Conference
Svenska nätverket för professionsforskning. Konferensen "Kunskap, profession och expertis", Växjö 28 – 29 september 2011.
Available from: 2011-11-01 Created: 2011-11-01 Last updated: 2013-07-03Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2010). Att vara en professionell yrkesutövare och att vara ämbetsman - samtidigt. In: Torgny Klasson (Ed.), Professioner i offentlig förvaltning (pp. 137-160). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att vara en professionell yrkesutövare och att vara ämbetsman - samtidigt
2010 (Swedish)In: Professioner i offentlig förvaltning / [ed] Torgny Klasson, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 137-160Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010
Keywords
Profession, ämbetsman, Etik, väktarroller
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-9085 (URN)978-91-44-06082-8 (ISBN)
Note

Lärobok

Available from: 2010-10-24 Created: 2010-10-24 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Agevall, L. & Abrahamsson, A. (2010). Immigrants caught in the crossfire of projectification of the Swedish public sector.: Short-term solutions to long-term problems. Diversity in Health and Care, 7(3), 201-209(9)
Open this publication in new window or tab >>Immigrants caught in the crossfire of projectification of the Swedish public sector.: Short-term solutions to long-term problems
2010 (English)In: Diversity in Health and Care, ISSN 1743-4904, Vol. 7, no 3, p. 201-209(9)Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Radcliffe Publishing Ltd, 2010
Keywords
Distrust, immigrants, projectification, public sector, resource mobilisation
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-10022 (URN)
Available from: 2011-01-16 Created: 2011-01-16 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2010). Vad är New Public Management?. In: Torgny Klasson (Ed.), Professioner i offentlig förvaltning (pp. 161-179). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Vad är New Public Management?
2010 (Swedish)In: Professioner i offentlig förvaltning / [ed] Torgny Klasson, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 161-179Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010
Keywords
Marknadisering, privatisering, företagisering, politisk jämlikhet
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-9086 (URN)978-91-44--06082-8 (ISBN)
Note

Lärobok

Available from: 2010-10-24 Created: 2010-10-24 Last updated: 2013-03-22Bibliographically approved
Agevall, L. & Jonnergård, K. (2010). Vad är professioner?. In: Torgny Klasson (Ed.), Professioner i offentlig förvaltning: (pp. 107-136). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Vad är professioner?
2010 (Swedish)In: Professioner i offentlig förvaltning / [ed] Torgny Klasson, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 107-136Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010
Keywords
Professioner, ostensiva-performativa definitioner, professionalisering
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-9084 (URN)978-91-44-06082-8 (ISBN)
Note

Lärobok

Available from: 2010-10-24 Created: 2010-10-24 Last updated: 2014-02-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications