lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Dahlberg, Mikael
Publications (10 of 26) Show all publications
Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2019). Homelessness and Social Exclusion in Two Swedish Cities. European Journal of Homelessness, 13(1), 31-58
Open this publication in new window or tab >>Homelessness and Social Exclusion in Two Swedish Cities
2019 (English)In: European Journal of Homelessness, ISSN 2030-2762, Vol. 13, no 1, p. 31-58Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to describe the living conditions of homeless people in the cities of Gothenburg and Karlskrona in Sweden and to analyse their level of social inclusion and social exclusion. The empirical basis of the study was interview responses from 1 148 individuals in connection with initial contact with municipal housing programmes. The study clarifies that people in these programmes are a heterogeneous group in terms of gender, background and current living situation. A majority of the homeless people are living in difficult conditions and are in extremely exposed positions. Three different groups emerged in the analysis of the study population: individuals who are socially included (15%), marginalised (65%) or socially excluded (19%). The article also discusses the various groups’ discrete needs and their implications for preventive as well as more interventional actions on the political and practical levels.

Place, publisher, year, edition, pages
Brussels: Feantsa, 2019
Keywords
Homelessness, social exclusion, structured interview, municipal housing programme, gender differences, substance abuse problems
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89396 (URN)
Available from: 2019-10-03 Created: 2019-10-03 Last updated: 2019-10-03Bibliographically approved
Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2018). Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria clinics in Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), 24-38
Open this publication in new window or tab >>Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria clinics in Sweden
2018 (English)In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 35, no 1, p. 24-38Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: The article describes similarities and differences regarding various risk factors between girls and boys with substance abuse problems who begin outpatient treatment at the Maria clinics in Sweden. Potential hypotheses and some implications are also discussed. Methods: This cross-sectional study was based on interview data from 2169 adolescents obtained over three years from outpatient clinics in 11 Swedish cities. Results: Girls appear to consistently have more difficult family and childhood environments than boys, and are more likely to have problems related to school, more serious substance abuse problems, and more severe mental health problems. Criminal activity is significantly higher among boys. Conclusions: The study shows that girls entering treatment generally have significantly more risk factors than boys and thus more extensive problems in several aspects of life, which in turn increases the risk of developing serious drug and alcohol problems in adulthood. The study supports the gender-paradoxical relationship in which a smaller proportion of girls than boys enter treatment for substance abuse, even though girls tend to have more problematic life situations.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
Keywords
adolescents, gender differences, outpatient treatment, substance abuse, UngDOK
National Category
Social Work
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73127 (URN)10.1177/1455072517751263 (DOI)000428737300003 ()2-s2.0-85042264156 (Scopus ID)
Available from: 2018-04-20 Created: 2018-04-20 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Anderberg, M., Dahlberg, M. & Hellberg, K. (2018). Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Socialmedicinsk Tidskrift, 95(1), 71-85
Open this publication in new window or tab >>Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem
2018 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 1, p. 71-85Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Från ett tillstånd som tidigare har kopplats till en relativt begränsad andelbarnoch ungdomar har ADHD-diagnosen nu fått en större roll och betydelsei detsvenska samhället. Syftet med denna artikel är att analyseraoch diskuteraförekomsten av ADHD-diagnoser hos ungdomar som påbörjaröppenvårdför alkohol- och narkotikaproblem och hur diagnosen kan relaterastillsocialaförhållanden, droganvändning och psykisk hälsa. Studien baseraspå struktureradeintervjuer med 2169 ungdomar från nio städer för åren2013, 2014 och 2015. Resultaten visar att en betydande andel ungdomarsom vändersig till öppenvård också har en ADHD-diagnos, att det har sketten stor ökning de senaste åren, att det är en stor lokal variation och attdennagrupp ungdomar är psykosocialt utsatta med omfattande probleminom många livsområden. Den ökade förekomsten bland både pojkar ochflickor och den stora lokala variationen väcker frågor om ADHD-diagnosersorsak, tillförlitlighet och konsekvenser.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2018
Keywords
Ungdomar, missbruk, ADHD, prevalens
National Category
Social Work
Research subject
Education, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82084 (URN)
Funder
Public Health Agency of Sweden , 030672015
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-07-09Bibliographically approved
Dahlberg, M. & Anderberg, M. (2017). Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2016.. Göteborg: Göteborgs stad, Kunskapskällar´n
Open this publication in new window or tab >>Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2016.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är den fjärde i ordningen och ger en sammanfattande bild av de ungdomar som påbörjat behandling vid Maria-mottagningarnas öppenvård i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2016 i relation till 2013, 2014 och 2015 med särskild tonvikt på de trender och tendenser som kan skönjas för den aktuella målgruppen och de könsskillnader som föreligger.

Flickorna utgör cirka en fjärdedel och medelåldern är 17 år för de ungdomar med alkoholeller narkotikaproblem som inleder en vårdkontakt. Det framkommer dock tydliga variationer mellan rapporteringsår, mellan städer samt mellan flickor och pojkar. En tydlig tendens i årets rapport är att medelåldern för flickor sjunker i samtliga tre städer och en annan tendens är att andelen ungdomar som kommer i kontakt med Maria-mottagningarna på eget, föräldrars eller vänners initiativ totalt har minskat.

Av de ungdomar som vänder sig till Maria-mottagningarna uppger 84 procent cannabis som den drog som utgör störst problem för dem eller är anledningen till påbörjad vårdkontakt. Andelen ungdomar som anger cannabis som primär drog har ökat kontinuerligt under flera års tid och på motsvarande sätt har andelen ungdomar som anger alkohol minskat. Det har även skett en viss minskning beträffande övriga preparat (t.ex. Spice, amfetamin och kokain). Det förekommer lokala skillnader när det gäller primär drog, i Stockholm och Malmö är andelen ungdomar som använder cannabis större än i Göteborg. Generellt tycks det ske en viss minskning av ungdomarnas alkohol- ochnarkotikaproblematik genom att den riskfyllda alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, användningsfrekvensen av den primära drogen och användning av annan drog är något lägre än föregående år, andelen ungdomar som varit föremål för tidigare missbruksvård är något lägre.

Cirka var tionde ungdom saknar helt någon form av sysselsättning de senaste tre månaderna, vilket är en tydlig minskning från föregående år. Det förekommer en viss lokal variation, där betydligt fler ungdomar i Malmö varken studerar, praktiserar eller arbetar i jämförelse med övriga städer. Två tredjedelar av ungdomarna uppger att de har eller har haft problem i skolan som påverkat deras resultat, närvaro eller trivsel är generellt stor och andelen har ökat under de aktuella åren. De lokala variationerna är dock stora, där ungdomarna i Malmö anger skolproblem i högre grad än i Göteborg och Stockholm.

Generellt har ungefär hälften av de ungdomar som kommer i kontakt med Mariamottagningarna erfarenheter av missbruk, psykiska problem och våld i sin nära omgivning under uppväxten. Den totala nivån för de tre städerna har varit relativ stabil under tidsperioden, men för år 2016 kan en minskning noteras för Stockholm och Göteborg medan det har skett en betydande ökning i Malmö. Andelen ungdomar som har begått och dömts för brott minskar, totalt har en knapp tredjedel av ungdomarna dömts för brott. Även här förekommer det skillnader mellan städerna där Stockholm har en större andel ungdomar som har dömts för brott.

Denna rapport visar på ett flertal tydliga könsskillnader för Maria-mottagningarnas ungdomar. Kartläggningen stödjer det paradoxala förhållande som å ena sidan innebär att en mindre andel flickor påbörjar behandling för missbruksproblem jämfört med pojkar, men tenderar å andra sidan att ha allvarligare drogproblem, besvärligare uppväxtförhållanden och mer omfattande psykiska problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs stad, Kunskapskällar´n, 2017. p. 22
Keywords
Missbruk, ungdomar, Maria-mottagningar, behandling
National Category
Substance Abuse
Research subject
Education, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65995 (URN)978-91-87099-16-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-29 Created: 2017-06-29 Last updated: 2019-04-24Bibliographically approved
Dahlberg, M., Anderberg, M. & Wennberg, P. (2017). Psychometric properties of the UngDOK: A structured interview for adolescents with substance-use problems. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 34(2), 160-172
Open this publication in new window or tab >>Psychometric properties of the UngDOK: A structured interview for adolescents with substance-use problems
2017 (English)In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 34, no 2, p. 160-172Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: This article describes and discusses the Swedish UngDOK interview and its psychometric properties. Method: The study is based on empirical data from 1633 intake interviews collected by 15 units in ten cities and focused primarily on the two central sections of intake form: alcohol and drug use and mental health. The statistical analyses concern internal consistency, test–retest reliability, discriminant validity and internal non-response. Results: The reliability of AUDIT-C and the mental health domain was good with regard to both internal consistency and test–retest. The test–retest values were generally satisfactory, except for frequency of drug use and association with peers who use drugs. The discriminant validity shows that the interview clearly distinguishes adolescents with more profound problems from a group with milder problems and that a minor degree of inconsistency and non-response bias may occur in empirical material based upon self-reported information. Conclusion: The study showed that the psychometric properties of the UngDOK interview are generally satisfactory and may be regarded as a valuable option for practices engaged in treating adolescents with substance-use problems.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
Adolescents, structured interview, substance abuse, UngDOK, validation
National Category
Psychology
Research subject
Education, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67423 (URN)10.1177/1455072516687440 (DOI)000406312300008 ()2-s2.0-85040809678 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-24 Created: 2017-08-24 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2016). Experiences of victimization among adolescents with Substance Abuse Disorders in Sweden. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 4(3), 123-131
Open this publication in new window or tab >>Experiences of victimization among adolescents with Substance Abuse Disorders in Sweden
2016 (English)In: Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, E-ISSN 2245-8875, Vol. 4, no 3, p. 123-131Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Adolescents who initiate treatment for substance abuse often have a history of victimization in the form of physical, psychological, or sexual abuse. These experiences can have serious adverse consequences that may affect their livesand social functioning.

Objective: This article describes and analyzes victimization among adolescents who are in outpatient treatment for substance abuse disorders with respect to gender, social circumstances, alcohol and drug abuse, and mental health.

Method: This cross-sectional study is based on structured interviews with 748 adolescents from seven outpatient clinics in Sweden. Chi-squared tests were performed to examine significant differences between gender and victimization (or lack of victimization). The study also included a quantitative content analysis of interview utterances.

Results: The analysis showed that more than half of the adolescents had experienced violence or another type of abuse. There are also significant gender differences: two thirds of the girls and slightly less than half the boys had experienced abuse in some form, and the girls had more severe needs at treatment admission.

Conclusion: This study established that experiences of victimization and exposure to violence are widespread among adolescents with substance abuse disorders in Sweden. This is an important issue that requires attention and action, with preventive and therapeutic interventions needed to provide support for both substance abuse disorders and psychiatric symptoms.

Keywords
Adolescents, victimization, substance abuse, outpatient care
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Education, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-60845 (URN)10.21307/sjcapp-2016-019 (DOI)000448902600005 ()
Available from: 2017-02-22 Created: 2017-02-22 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Dahlberg, M. & Anderberg, M. (2016). Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2015.. Göteborg: Göteborgs stad, Kunskapskällar´n
Open this publication in new window or tab >>Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2015.
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport beskrivs de ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2015 vad gäller droganvändning och psykosocial situation. Dessa uppgifter jämförs med år 2013 och 2014 för att belysa trender i de tre städerna.

Merparten av de ungdomar som påbörjar behandling vid storstädernas Maria-mottagningar använder cannabis, drygt 80 procent. Pojkar anger i större utsträckning än flickor cannabis som primär drog, men ett observandum är att flickors andel ökar över tid. När det gäller alkohol eller andra droger ligger nivåerna relativt stabilt och inga nya narkotiska preparat tycks vara aktuella. Alkoholanvändningen hos ungdomar på Maria-mottagningarna minskar, något som indikeras av såväl en reducerad riskfylld alkoholkonsumtion som en minskad användning av annan drog.

Andelen ungdomar som varken studerar, praktiserar eller arbetar har ökat något under perioden (från 11 till 16 procent), vilket är illavarslande eftersom det kan vara förenat med omfattande psykosociala risker som exempelvis fortsatta alkohol- och narkotikaproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är nästan två tredjedelar av ungdomarna som har eller har haft skolproblem, som påverkat såväl deras närvaro och resultat som trivsel.

Förekomsten av besvärliga uppväxtvillkor är fortfarande hög i gruppen och 70 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna, som påbörjar en kontakt med de tre storstädernas Maria-mottagningar, har erfarenheter av att ha växt upp med våld, psykiska problem och missbruk i familjen.

Den svagt nedåtgående trenden beträffande andel ungdomar som döms för brott har troligen påverkats av att polisens insatser mot narkotikabrott generellt har minskat i de tre storstäderna.

Det har skett en betydande ökning av andelen ungdomar som har pågående och/eller tidigare vård inom psykiatrin (från 36 till 49 procent). Det betyder att en relativt stor andel ungdomar även har andra betydande svårigheter utöver missbruksproblem som de kan behöva hjälp med.

Ungdomar som påbörjar vård och behandling på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö utgör en heterogen målgrupp. En grupp ungdomar är socialt förankrade och har ett mer experimentellt bruk av cannabis och andra droger, medan en annan grupp har en genomgående svårare missbruksproblematik samt en högre belastning vad gäller övriga riskfaktorer. Det framkommer även variationer i materialet som indikerar att de tre städerna vänder sig till delvis olika målgrupper. Ungdomarna som påbörjar en kontakt med Mariamottagningen i Stockholm är generellt något yngre och går i avsevärt större utsträckning i skolan, arbetar eller har praktik. De tycks inte ha kommit lika långt i sin droganvändning och brukar droger i mindre omfattning än ungdomar i Malmö och Göteborg.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs stad, Kunskapskällar´n, 2016. p. 21
Keywords
Missbruk, ungdomar, Maria-mottagningar, behandling
National Category
Substance Abuse
Research subject
Education, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65994 (URN)978-91-87099-15-1 (ISBN)
Available from: 2017-06-29 Created: 2017-06-29 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Ekberg, M. S., Fonseca, L., Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2016). Ungdomar med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem. Nordic Studies in Education, 36(4), 266-278
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem
2016 (Swedish)In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 36, no 4, p. 266-278Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of the article is to highlight school problems of adolescents with alcohol and drug problems in Sweden. Bronfenbrenners social-ecological model has been applied in a quantitative content analysis of 415 interviews in connection with the adolescent’s admission of an outpatient contact. The results show that over a third of the adolescents statements are linked to individual characteristics or abilities, while problems related to the school are 13 percent, interaction with peers to 13 percent, and with the connection to the family of 3 percent. About a third of the statements involve both individual factors and the school, and the interaction between these. An important conclusion is that most of these adolescents are still enrolled in school and that several of the school problems mentioned in the study are changeable and thus possible to remedy through both an educational and social support that promotes their connection to the school.

Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Universitetsforlaget, 2016
Keywords
school failure, adolescents, substance abuse, content analysis, special education, Sweden
National Category
Pedagogical Work Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61050 (URN)10.18261/issn.1891-5949-2016-04-03 (DOI)2-s2.0-85014352337 (Scopus ID)
Available from: 2017-03-02 Created: 2017-03-02 Last updated: 2019-08-09Bibliographically approved
Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2015). Att upptäcka spelproblem: ett pilotprojekt vid ett socialkontor. Socialmedicinsk Tidskrift, 92(4), 505-517
Open this publication in new window or tab >>Att upptäcka spelproblem: ett pilotprojekt vid ett socialkontor
2015 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 4, p. 505-517Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna artikel belyser hinder och möjligheter vid implementering av en screeningmetod för att identifiera spelproblem bland personer som uppbär försörjningsstöd inom socialtjänsten i Göteborg. Det empiriska underlaget samlades in via dels en undersökning av spelproblem med de två screen-inginstrumenten NODS och NODS-PERC, dels fem intervjuer med handläg-gare. Studien visar att det är möjligt att identifiera personer med spelproblem inom socialtjänsten med båda screeningintervjuerna, men åskådliggör även de svårigheter som förelåg vid implementeringen av detta nya arbetssätt inom socialtjänsten.

Abstract [en]

This article highlights the obstacles and opportunities in implementing a screening method to identify problem gambling among persons receiving income support within the social services in Gothenburg. The empirical ma-terial was collected through both a study of problem gambling with the two screening instruments NODS and NODS-PERC, and five interviews with ad-ministrators. The study shows that it is possible to identify problem gamblers in social services with both of the screening interviews, but it also illustrates the difficulties that existed under the implementation of this new approach in the social services.

Keywords
problem gambling, social service, implementation, NODS, spelproblematik, socialtjänsten, implementering, NODS
National Category
Substance Abuse
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-49370 (URN)
Available from: 2016-01-28 Created: 2016-01-28 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Dahlberg, M. & Anderberg, M. (2015). Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2014. Stockholms stad; Göteborgs stad; Malmö stad; Region Skåne; Västra Götalandsregionen
Open this publication in new window or tab >>Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2014
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport, den andra i ordningen, är att beskriva de ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2014 vad gäller ungdomars droganvändning och psykosocial situation samt att jämföra dessa uppgifter med föregående år.

Andelen ungdomar som saknar sysselsättning och varken studerar eller arbetar har ökat något, vilket är oroande eftersom denna omständighet är förenat med omfattande psykosociala risker av olika slag. Indikatorn för skolproblem kvarstår på en hög nivå, nästan två tredjedelar av ungdomarna uppger att de har eller har haft omfattande problem under sin skolgång som påverkat såväl deras närvaro som resultat. Detta är mycket viktigt att uppmärksamma och följa eftersom skolmisslyckande är en mycket betydelsefull riskfaktor för fortsatta problem i vuxen ålder.

Det har skett en viss ökning av cannabis som primär drog och det är totalt fyra femtedelar av samtliga ungdomar som uppger cannabis som huvuddrog. Motsvarande minskning sker beträffande alkohol som primär drog. För övriga preparat (Spice, Tramadol och amfetamin) sker i stort sett inga förändringar av betydelse. Något färre ungdomar uppger att de vid inskrivning använt den primära drogen 2-3 dagar i veckan eller mer under de tre senaste månaderna i jämförelse med året innan. Den genomsnittliga debutåldern för primär drog är samma för båda åren och uppgår till 15 år. Användning av andra droger vid sidan av primärdrogen har minskat något och mer än hälften av ungdomarna anger att de använder andra preparat. Även den riskfyllda alkoholkonsumtionen enligt AUDIT-C har reducerats, men kvarstår fortfarande på en hög nivå. Det sker en ökning av andelen ungdomar som tidigare har varit föremål för vård- och behandlingskontakter för alkohol- och/eller narkotikaproblem.

Ungdomarnas erfarenheter av svåra uppväxtvillkor har minskat något mellan 2013 och 2014, men förekomsten av besvärliga uppväxtvillkor är fortfarande hög. Nästan hälften av ungdomarna som påbörjar öppenvård för alkohol- eller narkotikaproblem i de tre storstäderna har erfarenheter av att ha växt upp med våld, psykiska problem och missbruk i familjen, något som ger en betydande risk för allvarliga missbruksproblem även som vuxen.

Andelen ungdomar som har dömts för brottslighet är stort sett lika stor mellan de två åren. Det är cirka en tredjedel av ungdomarna som är lagförda för brottslighet, något som särskilt kan kopplas till att en stor andel av ungdomarna använder cannabis eller andra narkotiska preparat. Däremot har det skett en betydande ökning av andelen ungdomar som har pågående och/eller tidigare vård inom psykiatrin. Det betyder att en relativt stor andel ungdomar även har andra betydande svårigheter utöver missbruksproblem. Indikatorn om psykiatrisk vård visar med all tydlighet behovet av fungerande samverkan mellan missbruksvård och psykiatrisk vård.

När det gäller könsskillnader framgår det sammantaget att flickorna generellt i alla tre städerna tycks ha en tyngre problematik i jämförelse med pojkarna. Den samlade bilden av indikatorerna ger vissa skillnader mellan de tre städernas mottagningar. Skillnader i åldersstrukturen i de tre städerna påverkar troligen andra indikatorer som avser ungdomarnas sociala situation, droganvändning och uppväxtvillkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholms stad; Göteborgs stad; Malmö stad; Region Skåne; Västra Götalandsregionen, 2015. p. 24
Series
Trestad2
Keywords
Missbruk, ungdomar, Maria-mottagningar, behandling
National Category
Substance Abuse
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Substance Abuse Treatment
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65992 (URN)978-91-87099-14-4 (ISBN)
Available from: 2017-06-29 Created: 2017-06-29 Last updated: 2017-07-21Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications