lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Herrlin, Katarina
Publications (10 of 45) Show all publications
Lindqvist, P., Ackesjö, H., Fonseca, L., Gardesten, J., Herrlin, K., Nordänger, U. K., . . . Johansson, M. (2020). (Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?: En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan. Kalmar & Växjö: Linnaeus university
Open this publication in new window or tab >>(Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?: En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar & Växjö: Linnaeus university, 2020. p. 106
Series
Rapport från Forum för professionsforskning ; 2020:1
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-90889 (URN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-03-20Bibliographically approved
Frank, E. & Herrlin, K. (2020). Skrivandets hantverk (1ed.). In: K. Forsling & C. Tjernberg (Ed.), Skrivundervisningens grunder: (pp. 153-168). Stockholm: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Skrivandets hantverk
2020 (Swedish)In: Skrivundervisningens grunder / [ed] K. Forsling & C. Tjernberg, Stockholm: Gleerups Utbildning AB, 2020, 1, p. 153-168Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gleerups Utbildning AB, 2020 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-93378 (URN)9789151102788 (ISBN)
Available from: 2020-04-12 Created: 2020-04-12 Last updated: 2020-05-05
Herrlin, K., Frank, E. & Ackesjö, H. (2019). Förskoleklassens didaktik: Möjligheter och utmaningar (2ed.). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Förskoleklassens didaktik: Möjligheter och utmaningar
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2019. p. 192 Edition: 2
Keywords
Förskoleklass, svenska, matematik, didaktik
National Category
Didactics
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79620 (URN)978-91-27-82464-5 (ISBN)
Available from: 2019-01-18 Created: 2019-01-18 Last updated: 2020-01-14Bibliographically approved
Lindqvist, P., Nordänger, U. K., Gardesten, J., Fonseca, L., Ackesjö, H. & Herrlin, K. (2018). Alleviation or obstruction?: Teachers, teacher assistants and negotiations on professional domains. In: : . Paper presented at The 9th Nordic Work Life Conference, "Creating a sustainable future of work in the Nordic countries", 13-15 June, 2018, Oslo, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Alleviation or obstruction?: Teachers, teacher assistants and negotiations on professional domains
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76276 (URN)
Conference
The 9th Nordic Work Life Conference, "Creating a sustainable future of work in the Nordic countries", 13-15 June, 2018, Oslo, Norway
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Nordänger, U. K., Herrlin, K., Strandberg, C., Gardesten, J. & Bredmar, A.-C. (2018). En verksamhetsintegrerad lärarutbildning - möjligheter och utmaningar. In: : . Paper presented at Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7−9 May, 2018, Vasa, Finland.
Open this publication in new window or tab >>En verksamhetsintegrerad lärarutbildning - möjligheter och utmaningar
Show others...
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76275 (URN)
Conference
Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7−9 May, 2018, Vasa, Finland
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Herrlin, K. & Frank, E. (2018). Konsten att få tänk på pränt. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Konsten att få tänk på pränt
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I modulens inledande del beskrivs elevens skrivutveckling genom olika faser, från pseudo-skrivning till ortografisk-morfemisk skrivning. Två strategier för skrivandet diskuteras – den direkta (ortografiska) och den indirekta (fonologiska).

Syftet med att lyfta olika komponenter av skrivandet är att ge fördjupad kunskap om elevens skrivprocess och väcka tankar om hur motivation, idéskapande, inkodning och textbyggande utgör delar av skrivundervisningen. 

I undervisningsaktiviteten kan ni på ett lekfullt sätt arbeta med skiljetecken på olika nivåer genom att låta eleverna formulera gåtor om sig själva.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 1
Series
Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet): Tidig skrivundervisning
National Category
Didactics
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80532 (URN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2019-02-19Bibliographically approved
Fonseca, L., Lindqvist, P., Nordänger, U. K., Ackesjö, H., Gardesten, J. & Herrlin, K. (2018). Lärarassistenter och lärare - samarbete, arbetsdelning eller konflikt?. In: Nordisk netværk for Professionsforskning: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere. Paper presented at NordPro,København, 8-9:e november 2018.
Open this publication in new window or tab >>Lärarassistenter och lärare - samarbete, arbetsdelning eller konflikt?
Show others...
2018 (Swedish)In: Nordisk netværk for Professionsforskning: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Problemställning:

Internationella studier visar att svenska lärare ägnar mer tid åt administration och mindre åt undervisning och kompetensutveckling än lärare i andra OECD-länder (OECD, 2013). I Sverige styrs skolan offensivt med ökade inslag av granskning och kontroll, vikande PISA-resultat och en ökande lärarbrist (Bejerot m.fl., 2015; UKÄ, 2016).

Trycket på svenska lärare är högt och skilda initiativ tas för att lärare ska kunna fokusera på "kärnuppdraget". Bland annat föreslås införandet av avlastande tjänster, lärarassistenter. Innehållet i avlastningen beskrivs emellertid på olika sätt. Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas upp och där delar av arbetet lämnas över till andra yrkesgrupper. Följden blir att professionella domäner behöver förhandlas, förskjutas och fördelas.

Frågeställningar:

-       Vilka delar av lärares arbete förväntar skolledare att redan införda avlastande tjänster skall ta över?

-       Vilka förväntningar på önskvärda avgränsningar mellan professionella domäner beskrivs av lärarna själva?

-       Vilka förväntningar om professionell domän för den nya yrkeskategorin lärarassistenter beskrivs i utbildningsinformation för lärarassistentutbildningar?

-       Harmonierar dessa olika förväntningar? Finns potentiella eller redan konstaterade konfliktytor?

 

Teoretiska utgångspunkter:

Introduktionen av lärarassistenter i den svenska skolan medför med stor sannolikhet att skolorganisationens ekologi rubbas, att professionella rörelser uppstår och att professionella domäner förhandlas, förskjuts och fördelas. (Abbott, 1988).

 

Ett tydliggörande av läraryrkets kärna (Lindqvist & Nordänger, 2007; Gardesten, 2016) och en nyintroducerad arbetsspecialisering kan betraktas som ett sätt att förstärka läraryrkets professionella status. Men introduktionen av nya yrkesgrupper kan lika gärna uppfattas som ett hot mot det professionella. Idén om införandet av lärarassistenter ”översätts” således på olika sätt - i olika praktiker - av olika aktörer (Czarniawska & Joerges, 1996) där uppfattningar om vad som är kärnan i lärararbetet (Gardesten, 2016; Lindqvist & Nordänger, 2007) och vad framstår som ”smutsigt” (Landahl, 2006; Hughes, 1958/1981) kan skilja sig åt.

 

Metoder:

-       Webb-enkät till skolledare om innehållet i 408 införda avlastande tjänster.

-       Enkäter till 65 lärare vid tre skolor där lärarassistenter införts. Enkätfrågor om vilka arbetsuppgifter lärarna vill bli av med, vill behålla, vill tillföra respektive vill samarbete med andra yrkesprofessioner om. Uppföljande intervjuer om utfallet av arbetsfördelningen med olika professioner på de tre skolorna.

-       Innehållsanalys av utbildningsplaner för 18 svenska lärarassistentutbildningar

Empiriskt fält:

Professionella domäner i skolan

Keywords
Skola, arbetsspecialisering, professionella domäner
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-93074 (URN)
Conference
NordPro,København, 8-9:e november 2018
Projects
Av- eller be-lastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser (Forte, Lindqvist, dnr. 2017-00643)
Note

Ej belagd 20200326

Available from: 2020-03-23 Created: 2020-03-23 Last updated: 2020-03-26Bibliographically approved
Herrlin, K. & Frank, E. (2018). Språkutvecklande aktiviteter: – en idébank. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Språkutvecklande aktiviteter: – en idébank
2018 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I fritidshemmets verksamhet finns det stora möjligheter för dig som pedagog att konkretisera och arbeta med elevernas språkutveckling på olika sätt. I den här boken får du tips på språkutvecklande och planerade aktiviteter som går att genomföra i den dagliga fritidsverksamheten.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018. p. 85
Series
Fritidshem
National Category
Didactics
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80530 (URN)9789127451537 (ISBN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2019-02-19Bibliographically approved
Frank, E. & Herrlin, K. (2018). Stavning – bokstavlig begrundan: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Tidig skrivundervisning, Del 2: Stavning - bokstavlig begrundan, årskurs F-3 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Stavning – bokstavlig begrundan: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Tidig skrivundervisning, Del 2: Stavning - bokstavlig begrundan, årskurs F-3 ]
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

I denna del uppmärksammas stavningskonventionerna och hur eleverna ökar sin medvetenhet från att upptäcka hur fonem och morfem hänger ihop till att se att det finns regler för stavning som stöttar det egna skrivandet. Syftet är att väcka tankar och diskussion kring vad, hur och i vilka sammanhang lärare ska använda sin egen förtrogenhet med stavningsregler i undervisningen och mötet med eleverna.

I delen ingår även en inriktningsartikel om att stimulera skrivande i förskoleklass. 

I undervisningsaktiviteten kan ni bland annat låta eleverna arbeta med skriftspråkskonventioner genom att uppmärksamma versal och skiljetecken i ord och texter på olika sätt.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 14
Series
Lärportalen
National Category
Didactics Languages and Literature
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80533 (URN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2019-03-18Bibliographically approved
Frank, E. & Herrlin, K. (2017). Skriftspråksutveckling i förskolklass. In: Skriv! Les!, Trondheim, Norweig, 9-11/05, 2017: . Paper presented at Skriv! Les!.
Open this publication in new window or tab >>Skriftspråksutveckling i förskolklass
2017 (Swedish)In: Skriv! Les!, Trondheim, Norweig, 9-11/05, 2017, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Didactics
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77158 (URN)
Conference
Skriv! Les!
Note

Ej belagd 20181207

Available from: 2018-08-16 Created: 2018-08-16 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications