lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Linnéa
Publications (3 of 3) Show all publications
Schömer, E. & Olsson, L. (2017). I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken vid arbete i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans. In: Mia Rönnmar, Jenny Julén Votinius (Ed.), Festskrift till Ann Numhauser-Henning: (pp. 751-760). Lund: Juristförlaget, Lund
Open this publication in new window or tab >>I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken vid arbete i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans
2017 (Swedish)In: Festskrift till Ann Numhauser-Henning / [ed] Mia Rönnmar, Jenny Julén Votinius, Lund: Juristförlaget, Lund, 2017, p. 751-760Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget, Lund, 2017
Keywords
arbetsmiljö, socialrätt, personlig assistans, arbetsvillkor
National Category
Law and Society Gender Studies
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65218 (URN)978-91-544-0570-1 (ISBN)
Projects
I skärningspunkten mellan arbetsmiljö- och socialrätt
Funder
AFA Insurance, 140318
Available from: 2017-06-13 Created: 2017-06-13 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Schömer, E. & Olsson, L. (2016). I skärningspunkten mellan arbetsmiljö- & socialrätt: ditt ansvar som chef. In: Presented at Chef i hemtjänsten 2016, Stockholm, Sweden, April 13-14, 2016: . Paper presented at Chef i hemtjänsten 2016, Stockholm, Sweden, April 13-14, 2016.
Open this publication in new window or tab >>I skärningspunkten mellan arbetsmiljö- & socialrätt: ditt ansvar som chef
2016 (Swedish)In: Presented at Chef i hemtjänsten 2016, Stockholm, Sweden, April 13-14, 2016, 2016Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Keywords
Personlig assistans, Arbetsmiljölag, Socialtjänstlag
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-56387 (URN)
Conference
Chef i hemtjänsten 2016, Stockholm, Sweden, April 13-14, 2016
Projects
I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt
Funder
AFA Insurance, 140318
Available from: 2016-09-06 Created: 2016-09-06 Last updated: 2016-09-28Bibliographically approved
Schömer, E. & Olsson, L. (2015). I skärningspunkten mellan socialrätt och arbetsmiljörätt: rättsliga ramar och utgångspunkter vid arbete i hemtjänst och personlig assistans i någons hem. In: Paper presented at FALF 2015 Conference, Forum för arbetslivsforskning, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015: . Paper presented at FALF 2015 Conference, Forum för arbetslivsforskning, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015.
Open this publication in new window or tab >>I skärningspunkten mellan socialrätt och arbetsmiljörätt: rättsliga ramar och utgångspunkter vid arbete i hemtjänst och personlig assistans i någons hem
2015 (Swedish)In: Paper presented at FALF 2015 Conference, Forum för arbetslivsforskning, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015, 2015Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

På vilket sätt påverkas den enskilda utförarens arbetsmiljö och villkor av formen för ”arbetet” i hemtjänst eller personlig assistans? I projektet belyser vi fyra olika kategorier s.k. utförare: arbetstagare inom kommunal hemtjänst eller personlig assistans, arbetstagare inom privat hemtjänst eller personlig assistans, arbetstagare inom personlig assistans direkt anställda av brukare samt uppdragstagare/egenföretagare. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de fyra grupperna kan däremot komma att skilja sig åt markant. Den tidigare dominerande utförarkategorin, som utgörs av traditionella arbetstagare inom kommunal hemtjänst och personlig assistans, omfattas av ett förhållandevis starkt skydd i form av anställningsskyddsregler, facklig förhandlingsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljölagen med aktuella föreskrifter (exempelvis AFS 1990:18 och AFS 2009:2) och personliga anställningsavtal. I kölvattnet av den ökade konkurrensen i form av privata utförare har arbetstagare inom den kommunala hemtjänsten och personliga assistansen emellertid även sagts upp för att därefter söka anställning i motsvarande privat verksamhet. Eftersom de fortfarande är arbetstagare, omfattas de även i fortsättningen av i grunden samma regelverk som tidigare, men med en stor skillnad när det kommer till anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd (LAS). Om det mellan en brukare och en arbetstagare uppstår konflikter exempelvis om hur risker eller brister i arbetsmiljön ska hanteras och arbetstagaren inte kan fullgöra sitt uppdrag, är arbetsgivaren enligt 7 § 2 st. LAS skyldig att försöka omplacera arbetstagaren i verksamheten innan denna kan sägas upp, under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. För kommunens del handlar det därför om en mycket omfattande omplaceringsskyldighet inom ett flertal förvaltningar. De privata utförarföretagen har emellertid väsentligen svårare att omplacera arbetstagare, eftersom de arbetsplatserna ofta är små med få eller inga möjligheter att flytta personalen emellan. Den trygghet som kommunala arbetstagare har, är därmed begränsad för arbetstagare i privata företag. Än mer begränsad blir tryggheten hos en personlig assistent som är direkt anställd av brukare, där möjligheten till omplacering blir obefintlig. Vidare har, mot bakgrund av de senaste årens politiska strävande mot ett utökat småföretagande, möjligheten öppnats att starta ett eget företag med inriktning på hemtjänst eller personlig assistans. Dessa uppdragstagare faller utanför arbetsrättens och kollektivavtalens tillämpningsområde. En uppdragstagare ansvarar i stället ensam för att faktorer av betydelse för arbetsmiljön regleras i avtalet i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer och avtalslagen (AvtL). Följden av detta är att en uppdragstagare i vissa fall kan arbeta under sämre villkor än en motsvarande arbetstagare, om han eller hon har pressats att sänka sina krav för att få till stånd avtalet med brukaren. Även uppdragstagare omfattas av arbetsmiljölagen och föreskrifterna, men det rättsliga skyddet av dessa blir i praktiken svagt, eftersom regelverken ålägger just arbetsgivare ansvar arbetsvillkor och arbetsmiljön. Uppdragstagare är emellertid ”sin egen arbetsgivare”, och kan i en situation av utsatthet (otrygga levnadsvillkor) komma att förhandla med sig själv om de krav som ställs på arbetsmiljön. Formerna kring arbetsmiljön blir på så sätt flytande och mindre möjlig att reglera.

Keywords
Hemtjänst, Personlig assistans, Arbetsmiljörätt, Socialrätt
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65247 (URN)
Conference
FALF 2015 Conference, Forum för arbetslivsforskning, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015
Projects
I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt
Funder
AFA Insurance, 140318
Available from: 2017-06-13 Created: 2017-06-13 Last updated: 2017-06-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications