lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Broberg Danielsson, Hanna
Alternative names
Publications (10 of 21) Show all publications
Nilsson, A.-L., Ericson, L. & Broberg, H. (2016). Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informationsstruktur. Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informationsstruktur
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att stödja arbetet att kartlägga uppfattningen om ändamålsenlighet och användbarhet hos produkter och tjänster inom Gemensam informationsstruktur (GI). GI består av Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) samt tjänster, verktyg, metoder och ändringshantering. NF består i sin tur av Snomed CT, Hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank. Detta uppdrag är en aktivitet inom Socialstyrelsens projekt "Långsiktig utveckling av GI". Uppdraget till eHälsoinstitutet sträckte sig från början av mars till slutet av april 2016, som en del av Socialstyrelsens eget arbete som ska pågå maj månad ut.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnéuniversitetet, 2016. p. 10
Keywords
Gemensam informationsstruktur, socialstyrelsen, data, intervjuer, eHälsoinstitutet
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-62509 (URN)
Projects
Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informationsstruktur
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2017-05-24Bibliographically approved
Broberg Danielsson, H., Fossdal Finnas, L. & Nilsson, L. (2016). Professionernas behov av kompetens inom eHälsa: Både befintlig och blivande personal inom hälsa, vård och omsorg. Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Professionernas behov av kompetens inom eHälsa: Både befintlig och blivande personal inom hälsa, vård och omsorg
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linnéuniversitetet, 2016. p. 6
Keywords
eHälsa, Hälsoinformatik, Profession, VITALIS
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-55726 (URN)
External cooperation:
Note

Rapport från Workshop Vitalis, 5-6 april, 2016, Göteborg

Available from: 2016-08-24 Created: 2016-08-24 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Broberg Danielsson, H. & Hafström, A. (2015). Kompetensutveckling eHälsa: vilken kompetens behövs för vem och hur?. Linnéuniversitetet ; Innovare R&D AB
Open this publication in new window or tab >>Kompetensutveckling eHälsa: vilken kompetens behövs för vem och hur?
2015 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I olika sammanhang och rapporter framkommer behov av ökad kompetens inom eHälsa. För att kartlägga vilken utbildning som finns samt hur behovet av kompetensutveckling inom eHälsa ser ut nationellt arrangerades vid VITALIS i Göteborg 23 april en workshop. Syftet var att påbörja en diskussion och kartläggning kring behov av kompetensförsörjning inom eHälsa, för att få upp ögonen för frågan och främja utveckling inom området. Målen med workshopen var att gemensamt besvara frågor om hur behovet av utbildning ser ut för olika intressenter samt hur och av vem utbildning bör erbjudas. På workshopen deltog omkring 30 personer som representerade landsting, kommun, regionförbund, IT-konsulter, myndigheter, arbetsgivarorganisation, fackförbund och akademi. Workshopen inleddes med en kort presentation av begreppet eHälsa, ämnena Medicinsk Informatik och Hälsoinformatik. eHälsobegreppet sattes även i ett större utvecklingsskontext med utgångspunkt i framtida utmaningar och ledningssystemet ”God Vård”. Befintliga utbildningar inom eHälsa presenterades därefter. Deltagarna delades sedan in i grupper som fick diskutera vilka ämnen som ska ingå i en eHälsoutbildning, för vilka målgrupper ämnet är relevant och i vilken form utbildning ska ges till olika målgrupper. Det finns redan idag en del utbildningar inom eHälsa. Utbildning inom eHälsa bedrivs vid 8 lärosäten och flera andra aktörer. Utbildningarna skiljer sig åt i längd, omfattning, målgrupp, form och innehåll. Det finns bl a fristående kurser, inslag av eHälsa i professionsutbildning, utbildningsprogram och uppdragsutbildning. Grupperna var eniga om att det finns behov av kompetensutveckling inom eHälsa. Alla behöver kunna allt av de ämnen som identifierades i grupperna, men i olika omfattning. Vad man behöver ha mest kunskap om beror på vilken roll man har i förhållande till eHälsa. Utbildning inom eHälsa bör ges i olika former: informell, icke formell och formell. Resultatet visar att det finns behov av fortsatt kartläggning kring hur utbildningen i dessa former till olika roller bör se ut. Utmaningar är också hur det ska genomföras och vem som ska ta ansvar för att kompetensutveckling sker. Detta behöver utredas, förtydligas och styras om det ska hända något. Mot bakgrund av den ökade digitaliseringen inom en vård och omsorg som står inför stora förändringar, behöver frågan om utbildning inom eHälsa lyftas i flera olika sammanhang och komma upp på agendan.

Förslag på fortsatta tänkbara initiativ:

• Kommunicera och diskutera resultaten av denna workshop

• Fortsatt kartläggning för att tydliggöra kompetensbehov för olika roller

• Utveckla kompetensutvecklingsmodell som stöd för långsiktigt lärande

• Fortsatt arbete för att tydliggöra ansvarsfrågan kring kompetensutveckling

• Nationellt lyfta eHälsa som en tydlig del i professionernas kompetensutveckling

• Uppföljningsaktivitet kring kompetensutveckling inom eHälsa på VITALIS 2016

• Bilda en grupp på t ex LinkedIn för de som är intresserade av att driva utvecklingen

för ökad kompetens inom eHälsa

• Bilda ett nätverk för utbildningsaktörer inom eHälsa

Place, publisher, year, edition, pages
Linnéuniversitetet ; Innovare R&D AB, 2015. p. 22
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-45083 (URN)
Available from: 2015-06-25 Created: 2015-06-25 Last updated: 2017-05-17Bibliographically approved
Röstlinger, A., Danielsson, H., Holgersson, S. & Goldkuhl, G. (2014). Rätt riktning med Skolkompassen?: En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping. Linköpings universitetet
Open this publication in new window or tab >>Rätt riktning med Skolkompassen?: En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings universitetet, 2014. p. 200
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-34039 (URN)
Available from: 2014-04-29 Created: 2014-04-29 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Broberg Danielsson, H., Nilsson, A.-L. & Petersson, G. (2014). Utvärdering av eHälsa - 10 års erfarenhet. In: Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte 2014: Vetenskapliga papers presenterade vid Vitalis konferens, Svenska Mässan, Göteborg, 8-10 april 2014. Paper presented at VITALIS, Nordens ledande eHälsomöte 8-10 april 2014 Svenska Mässan, Göteborg.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av eHälsa - 10 års erfarenhet
2014 (Swedish)In: Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte 2014: Vetenskapliga papers presenterade vid Vitalis konferens, Svenska Mässan, Göteborg, 8-10 april 2014, 2014Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Hälso- och sjukvården har gjort omfattande satsningar på införande av IT-stöd för att få en bättre, säkrare och effektivare vård. IT-stöden ger dock inte alltid de avsedda effekterna och utvärdering blir då ett viktigt instrument i förbättringsarbetet. Vi har gjort en studie av 26 utvärderingsprojekt vid eHälsoinstitutet senaste 10 åren och kartlagt medarbetarnas erfarenheter av att utvärdera eHälsa. Dessa resultat kommer att användas för att förbättra metodik för utvärdering av eHälsa.

National Category
Information Systems
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-34199 (URN)
Conference
VITALIS, Nordens ledande eHälsomöte 8-10 april 2014 Svenska Mässan, Göteborg
Available from: 2014-05-15 Created: 2014-05-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Broberg, H. (2009). DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod. (Doctoral dissertation).
Open this publication in new window or tab >>DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod
2009 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Publisher
p. 260
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-3072 (URN)978-91-7393-650-7 (ISBN)
Public defence
(English)
Supervisors
Available from: 2009-05-25 Created: 2010-04-23 Last updated: 2017-05-30
Broberg, H. (2008). Evaluating the Problem Solving, Preserving and Causing Effects of a Healhcare Information System in a Hospital Clinic. In: . Paper presented at 2nd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME). London
Open this publication in new window or tab >>Evaluating the Problem Solving, Preserving and Causing Effects of a Healhcare Information System in a Hospital Clinic
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: , 2008
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-4811 (URN)
Conference
2nd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME)
Note
Nummer: Available from: 2010-04-28 Created: 2010-04-28 Last updated: 2012-01-03Bibliographically approved
Broberg, H. (2008). One patient - One but scattered healthcare record - Evaluation of the implementation of a Healthcare IS at a hospital clinic. In: . Paper presented at 6th Scandinavian Conference on Health Informatics. Kalmar
Open this publication in new window or tab >>One patient - One but scattered healthcare record - Evaluation of the implementation of a Healthcare IS at a hospital clinic
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: , 2008
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-4812 (URN)
Conference
6th Scandinavian Conference on Health Informatics
Note
Nummer: Available from: 2010-04-28 Created: 2010-04-28 Last updated: 2012-01-03Bibliographically approved
Broberg, H. (2008). Understanding IT-systems in Practice: Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory. In: . Paper presented at 5th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS). Venice
Open this publication in new window or tab >>Understanding IT-systems in Practice: Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Venice: , 2008
Research subject
Computer and Information Sciences Computer Science, Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-4810 (URN)
Conference
5th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS)
Note
Nummer: Available from: 2010-04-28 Created: 2010-04-28 Last updated: 2012-01-03Bibliographically approved
Broberg, H. (2008). Utvärdering av VårdIT-systemet Cosmic på en sjukhusklinik i Kalmar län. Högskolan i Kalmar ; Landstinget i Kalmar Län
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av VårdIT-systemet Cosmic på en sjukhusklinik i Kalmar län
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att förbättra hanteringen av vårdinformation införde Landstinget i Kalmar län under åren 2004 till 2008 vårdIT-systemet Cosmic i de flesta av sina vårdverksamheter. Under hösten 2007 och våren 2008 genomförde eHälsoinstitutet en utvärdering av IT-systemets måluppfyllelse, problemlösning, handlingsstöd och verksamhetsstöd på en sjukhusklinik i länet.

Det gjordes en studie av IT-systemet och verksamheten, en förändringsanalys, värdering av IT-systemet i verksamheten samt förslag på förändringar av ITsystemet och verksamheten.

Utvärderingen resulterade i bedömning att införandet av IT-systemet har lett till att de flesta mål har uppnåtts och flera problem har blivit lösta. Dock finns vissa mål som ännu inte uppnåtts helt och vissa problem som kvarstår. Dessutom har införandet av IT-systemet orsakat vissa nya problem, men det har också lett till andra mindre förväntade förbättringar.

Slutsatsen är att IT-systemet har sina styrkor, men också sina svagheter. Det finns därmed potential att genomföra förändringar för att förbättra IT-systemet för verksamheten. Personalen på kliniken är inte helt nöjd, men skulle heller aldrig vilja gå tillbaka till hur det var tidigare. Resultatet av utvärderingen pekar också på vikten av att utvärdera IT-systemet i verksamheten efter införandet.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar ; Landstinget i Kalmar Län, 2008. p. 23
Keywords
utvärdering, COSMIC, intervjuer, IT-system, eHälsoinstitutet
National Category
Other Health Sciences Information Systems, Social aspects
Research subject
Health and Caring Sciences, Health Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-62792 (URN)
Projects
Utvärdering av Cosmic på sjukhuskliniken
Available from: 2017-05-04 Created: 2017-05-04 Last updated: 2017-05-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications