lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Anderberg, Andreas
Publications (10 of 17) Show all publications
Anderberg, A. (2018). Alla sätt är bra, utom de dåliga: kriminaliseringen av terroristresor i svensk rätt. In: Andersson, A, Høgestøl, S.A.E. & Lie, A.C. (Ed.), Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia.: (pp. 65-82). Oslo: Gyldendal Juridisk
Open this publication in new window or tab >>Alla sätt är bra, utom de dåliga: kriminaliseringen av terroristresor i svensk rätt
2018 (Swedish)In: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia. / [ed] Andersson, A, Høgestøl, S.A.E. & Lie, A.C., Oslo: Gyldendal Juridisk, 2018, p. 65-82Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Gyldendal Juridisk, 2018
Keywords
Terrorism. Criminalization. Criminal law., Terrorism. Straffrätt. Kriminalisering.
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68685 (URN)9788205502642 (ISBN)
Available from: 2017-11-10 Created: 2017-11-10 Last updated: 2018-03-05Bibliographically approved
Anderberg, A. & Martinsson, D. (2018). Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.. Juridisk Tidskrift (4), 921-938
Open this publication in new window or tab >>Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.
2018 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 921-938Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift, 2018
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73394 (URN)
Available from: 2018-04-24 Created: 2018-04-24 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Anderberg, A. (2018). Ingrid Gärde Widemar: 1912-03-24 — 2009-01-02. Jurist, justitieråd, politiker. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon: . Göteborg: University of Gothenburg
Open this publication in new window or tab >>Ingrid Gärde Widemar: 1912-03-24 — 2009-01-02. Jurist, justitieråd, politiker
2018 (Swedish)In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: University of Gothenburg, 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: University of Gothenburg, 2018
National Category
Law and Society
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-71458 (URN)978-91-639-7594-3 (ISBN)
Note

Bidrag till encyklopedi

Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Anderberg, A. (Ed.). (2017). Författningssamling i polisrätt: 2017/18 (2ed.). Wolters Kluwer
Open this publication in new window or tab >>Författningssamling i polisrätt: 2017/18
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2017.

Place, publisher, year, edition, pages
Wolters Kluwer, 2017. p. 693 Edition: 2
National Category
Law Law and Society
Research subject
Social Sciences, Police Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67180 (URN)978-91-39-20821-1 (ISBN)
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2018-02-28Bibliographically approved
Anderberg, A. (2017). Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s. [Review]. Juridisk Tidskrift (1), 198-201
Open this publication in new window or tab >>Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s.
2017 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 198-201Article, book review (Other academic) Published
National Category
Law
Research subject
Police Science, Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68207 (URN)
Available from: 2017-10-05 Created: 2017-10-05 Last updated: 2018-03-05Bibliographically approved
Anderberg, A. (2016). Befogat innehav av kniv. Juridisk Tidskrift (1), 119-123
Open this publication in new window or tab >>Befogat innehav av kniv
2016 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 119-123Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Juridisk Tidskrift, 2016
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57474 (URN)
Available from: 2016-10-19 Created: 2016-10-19 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Anderberg, A. (Ed.). (2016). Författningssamling i polisrätt: 2016 (1ed.). Wolters Kluwer
Open this publication in new window or tab >>Författningssamling i polisrätt: 2016
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevansför den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.

Place, publisher, year, edition, pages
Wolters Kluwer, 2016. p. 660 Edition: 1
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-55153 (URN)9789139208006 (ISBN)
Available from: 2016-08-09 Created: 2016-08-09 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Anderberg, A. (2016). Oaktsamhetsbrotten i svensk (och finsk) rätt – ett halvsekel senare. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland (5), 497-516
Open this publication in new window or tab >>Oaktsamhetsbrotten i svensk (och finsk) rätt – ett halvsekel senare
2016 (Swedish)In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, no 5, p. 497-516Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

När Carl Elwing 1963 i JFT skrev en artikel om oaktsamhetsbrotten i svensk rätt var brottsbalken visserligen beslutad men hade ännu inte trätt i kraft. Mer än ett halvt sekel har passerat och det kan väl därför vara på sin plats med en uppdatering. Även den finska strafflagstiftningen har genomgått en stor revision och utan anspråk på egentlig fördjupning skall ändå en viss utblick även till Finland göras här.

National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-58080 (URN)
Available from: 2016-11-11 Created: 2016-11-11 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Myhrer, T.-G. & Anderberg, A. (2016). Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet. In: Paul Larsson, Rolf Granér, Helene Gundhus (Ed.), Polisvetenskap: En introduktion (pp. 81-112). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet
2016 (Swedish)In: Polisvetenskap: En introduktion / [ed] Paul Larsson, Rolf Granér, Helene Gundhus, Studentlitteratur AB, 2016, p. 81-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det tredje kapitlet, ”Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet” av Tor-Geir Myhrer och Andreas Anderberg, går närmare in på de rättsligaramarna för polisens arbete och diskuterar de rättsliga krav och principersom ligger till grund för polisens verksamhet. Polisrättens två huvuduppgifterär att dels ge polisen rättslig grund för att utföra sin samhällsskyddandeuppgift, dels reglera utförandet så att medborgarnas rättssäkerhet värnas.Hur polisen får eller bör gå till väga för att hantera sina brett formuleradeuppgifter anges i lagstiftningen. Där preciseras närmare vad polisen fårbestämma över, vilka villkor som måste vara uppfyllda, vilka som får fattabeslut och vilka bestämmelser som ska följas i ärendehanteringen. En grundläggandeförutsättning för en demokratisk rättsstat är att styrelseskicketpräglas av det som på engelska kallas ”rule of law”. Tre grundläggande kravkan sammanfattas i en norm: ”Polisens myndighetsutövning ska vara rättvis,förtroendeingivande och hänsynsfull samt snabb och effektiv”. Detta ärgrundpelaren i rättsstaten. Mellan grundkraven och konkret formuleraderegler finns ett antal grundprinciper: legalitetsprincipen, behovsprincipen,proportionalitetsprincipen (och försvarlighetsprincipen), opportunitetsprincipen,egna bedömningar och ”maktfördelning”, objektivitets- ochsaklighetsprincipen samt offentlighets-(och öppenhets-)principen.Även om samma grundkrav och principer gäller för alla delar av polisensverksamhet, präglas den del som inte sysslar med utredningar av allmännaoch föga precisa rättsregler som överlåter ett betydande bedömningsutrymmetill den enskilda polisen. Det saknas intern kvalitetssäkring somregleras i lag och det finns begränsade möjligheter till extern kontroll förbåde berörda och allmänheten. Det är den vanliga patrullerande polisensom är den viktigaste kontaktytan mellan polisen och medborgarna. Såsompolisrätten fungerar på det polisiära området, och av hänsyn till hur etteffektivt samhällsskydd bör se ut, är det dock först och främst den enskildapolisanställdas polisrättsliga kunskaper och förståelse, omdöme och etiskastandard som måste säkra kvaliteten. Myhrer och Anderberg understrykerpå så vis kopplingen mellan polisrätten och professionella bedömningar,något som i högsta grad är ett kärnområde för polisvetenskapen.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2016
National Category
Law and Society
Research subject
Law; Social Sciences, Police Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-49886 (URN)9789144107790 (ISBN)
Available from: 2016-02-23 Created: 2016-02-23 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Anderberg, A. (2015). Straffbar oaktsamhet. (Doctoral dissertation). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Straffbar oaktsamhet
2015 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2015. p. 250
Series
Örebro Studies in Law ; 5
Keywords
culpa, criminalisation, negligence, recklessness, crime policy
National Category
Law
Research subject
Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-51185 (URN)978-91-7678-927-8 (ISBN)
Public defence
2015-02-27, Långhuset, Hörsal 2, Örebro universitet, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-21 Last updated: 2017-05-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications