lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindqvist, Per
Publications (10 of 91) Show all publications
Ackesjö, H., Lindqvist, P. & Nordänger, U. K. (2019). “Betwixt and Between”: Leisure-time Teachers and the Construction of Professional Identities. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(6), 884-898
Open this publication in new window or tab >>“Betwixt and Between”: Leisure-time Teachers and the Construction of Professional Identities
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 6, p. 884-898Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In 2014, a newly formed group of teachers graduated from Swedish universities. In addition to their qualification as leisure-time pedagogues, their degree includes teaching practical/aesthetical subjects in compulsory school. This group of teachers thus has to relate to dual professional identities and to maintain a balance between the socially oriented leisure-time centres and a goal- and results-driven school. In this article we describe their first two years after graduation, trying to get hold of their negotiation of professional identities and orientation in the professional landscape. Results shows that the graduates try to balance own ideals and hybrid professional intentions against traditional professional identities and labour market conditions and that position in a liminal phase might be crucial for the outcome.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Professional identity, hybrid professionality, leisure-time centre, liminal spaces
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74473 (URN)10.1080/00313831.2018.1466356 (DOI)000479216200005 ()2-s2.0-85047275718 (Scopus ID)
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Carlsson, R., Lindqvist, P. & Nordänger, U. K. (2019). Is teacher attrition a poor estimate of the value of teacher education? A Swedish case.. European Journal of Teacher Education, 42(2), 243-257
Open this publication in new window or tab >>Is teacher attrition a poor estimate of the value of teacher education? A Swedish case.
2019 (English)In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 42, no 2, p. 243-257Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Far from all who complete teacher education end up working as teachers throughout their entire career. At first sight the value of teacher education, in terms of efficiency, seems to be a failure. In the present article we argue that teacher attrition, when defined as whether one is working as teacher or not, is a too blunt measure to gauge whether teacher education has been valuable. With a unique dataset, where we have detailed information on 87 Swedish teacher graduates’ working life across 23 years, we can consider whether activities and/or experiences point to an apparent use of teacher education. In conclusion, we find that in order to get informative estimates of its value it is important to consider it from different perspectives and to consider attrition related to the total working time spent in educational settings across a career rather than percentage leaving teaching after a set of years.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
teacher attrition, teacher education, teacher career
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80668 (URN)10.1080/02619768.2019.1566315 (DOI)2-s2.0-85060151390 (Scopus ID)
Available from: 2019-02-19 Created: 2019-02-19 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Nordänger, U. K. & Lindqvist, P. (2019). Teacher education - a waste of time or a value for life?. In: NERA 2019, Education in a Global World, 6-8 March, Uppsala, Sweden: Abstract book, 2019-03-06. Paper presented at NERA 2019, 6-8 March, 2019, Uppsala Sweden (pp. 620-620).
Open this publication in new window or tab >>Teacher education - a waste of time or a value for life?
2019 (English)In: NERA 2019, Education in a Global World, 6-8 March, Uppsala, Sweden: Abstract book, 2019-03-06, 2019, p. 620-620Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81416 (URN)
Conference
NERA 2019, 6-8 March, 2019, Uppsala Sweden
Funder
Swedish Research Council, 2015- 01390
Available from: 2019-03-29 Created: 2019-03-29 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Lindqvist, P., Nordänger, U. K., Gardesten, J., Fonseca, L., Ackesjö, H. & Herrlin, K. (2018). Alleviation or obstruction?: Teachers, teacher assistants and negotiations on professional domains. In: : . Paper presented at The 9th Nordic Work Life Conference, "Creating a sustainable future of work in the Nordic countries", 13-15 June, 2018, Oslo, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Alleviation or obstruction?: Teachers, teacher assistants and negotiations on professional domains
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76276 (URN)
Conference
The 9th Nordic Work Life Conference, "Creating a sustainable future of work in the Nordic countries", 13-15 June, 2018, Oslo, Norway
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Fonseca, L. & Lindqvist, P. (2018). Av- eller belastning? En studie om lärarassistenter, lärare och förhandlingar om professionella gränser. In: : . Paper presented at Nationell konferens för folkhögskolor med Elev- och/eller lärarassistentutbildningar. Eskilstuna, 23-24/1 2018..
Open this publication in new window or tab >>Av- eller belastning? En studie om lärarassistenter, lärare och förhandlingar om professionella gränser
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Lärares arbete, avlastning, lärarassistent, lärarbrist
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77185 (URN)
Conference
Nationell konferens för folkhögskolor med Elev- och/eller lärarassistentutbildningar. Eskilstuna, 23-24/1 2018.
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Note

Ej belagd 20190415

Available from: 2018-08-17 Created: 2018-08-17 Last updated: 2019-04-15Bibliographically approved
Lindqvist, P. & Nordänger, U. K. (2018). En gång lärare alltid lärare. Pedagogiska Magasinet (21 september)
Open this publication in new window or tab >>En gång lärare alltid lärare
2018 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 21 september, p. 4Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Lärare trivs och stannar länge i yrket. Möjlighet till variation, vidareutbildning och tillfälliga pauser är ofta avgörande. Det visar en studie av lärare under ett kvarts sekel.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarförbundet, 2018. p. 4
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80675 (URN)
Available from: 2019-02-19 Created: 2019-02-19 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Fonseca, L., Lindqvist, P., Nordänger, U. K., Ackesjö, H., Gardesten, J. & Herrlin, K. (2018). Lärarassistenter och lärare - samarbete, arbetsdelning eller konflikt?. In: Nordisk netværk for Professionsforskning: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere. Paper presented at NordPro,København, 8-9:e november 2018.
Open this publication in new window or tab >>Lärarassistenter och lärare - samarbete, arbetsdelning eller konflikt?
Show others...
2018 (Swedish)In: Nordisk netværk for Professionsforskning: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Problemställning:

Internationella studier visar att svenska lärare ägnar mer tid åt administration och mindre åt undervisning och kompetensutveckling än lärare i andra OECD-länder (OECD, 2013). I Sverige styrs skolan offensivt med ökade inslag av granskning och kontroll, vikande PISA-resultat och en ökande lärarbrist (Bejerot m.fl., 2015; UKÄ, 2016).

Trycket på svenska lärare är högt och skilda initiativ tas för att lärare ska kunna fokusera på "kärnuppdraget". Bland annat föreslås införandet av avlastande tjänster, lärarassistenter. Innehållet i avlastningen beskrivs emellertid på olika sätt. Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas upp och där delar av arbetet lämnas över till andra yrkesgrupper. Följden blir att professionella domäner behöver förhandlas, förskjutas och fördelas.

Frågeställningar:

-       Vilka delar av lärares arbete förväntar skolledare att redan införda avlastande tjänster skall ta över?

-       Vilka förväntningar på önskvärda avgränsningar mellan professionella domäner beskrivs av lärarna själva?

-       Vilka förväntningar om professionell domän för den nya yrkeskategorin lärarassistenter beskrivs i utbildningsinformation för lärarassistentutbildningar?

-       Harmonierar dessa olika förväntningar? Finns potentiella eller redan konstaterade konfliktytor?

 

Teoretiska utgångspunkter:

Introduktionen av lärarassistenter i den svenska skolan medför med stor sannolikhet att skolorganisationens ekologi rubbas, att professionella rörelser uppstår och att professionella domäner förhandlas, förskjuts och fördelas. (Abbott, 1988).

 

Ett tydliggörande av läraryrkets kärna (Lindqvist & Nordänger, 2007; Gardesten, 2016) och en nyintroducerad arbetsspecialisering kan betraktas som ett sätt att förstärka läraryrkets professionella status. Men introduktionen av nya yrkesgrupper kan lika gärna uppfattas som ett hot mot det professionella. Idén om införandet av lärarassistenter ”översätts” således på olika sätt - i olika praktiker - av olika aktörer (Czarniawska & Joerges, 1996) där uppfattningar om vad som är kärnan i lärararbetet (Gardesten, 2016; Lindqvist & Nordänger, 2007) och vad framstår som ”smutsigt” (Landahl, 2006; Hughes, 1958/1981) kan skilja sig åt.

 

Metoder:

-       Webb-enkät till skolledare om innehållet i 408 införda avlastande tjänster.

-       Enkäter till 65 lärare vid tre skolor där lärarassistenter införts. Enkätfrågor om vilka arbetsuppgifter lärarna vill bli av med, vill behålla, vill tillföra respektive vill samarbete med andra yrkesprofessioner om. Uppföljande intervjuer om utfallet av arbetsfördelningen med olika professioner på de tre skolorna.

-       Innehållsanalys av utbildningsplaner för 18 svenska lärarassistentutbildningar

Empiriskt fält:

Professionella domäner i skolan

Keywords
Skola, arbetsspecialisering, professionella domäner
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-93074 (URN)
Conference
NordPro,København, 8-9:e november 2018
Projects
Av- eller be-lastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser (Forte, Lindqvist, dnr. 2017-00643)
Note

Ej belagd 20200326

Available from: 2020-03-23 Created: 2020-03-23 Last updated: 2020-03-26Bibliographically approved
Lindqvist, P. & Nordänger, U. K. (2018). Notions of discretionary power. Images over time. Teacher Education & Practice, 31(3), 404-422
Open this publication in new window or tab >>Notions of discretionary power. Images over time
2018 (English)In: Teacher Education & Practice, ISSN 0890-6459, Vol. 31, no 3, p. 404-422Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Rowman & Littlefield Publishers, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78336 (URN)
Funder
Swedish Research Council
Note

Ej belagd 20181204

Available from: 2018-10-16 Created: 2018-10-16 Last updated: 2018-12-04Bibliographically approved
Lindqvist, P. & Nordänger, U. K. (2018). "Separating the wheat from the chaff" - failures in the practice based parts of swedish teacher education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(1), 83-103
Open this publication in new window or tab >>"Separating the wheat from the chaff" - failures in the practice based parts of swedish teacher education
2018 (English)In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 17, no 1, p. 83-103Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The present case study is part of a larger project where the overall ambition is to understand how an organization, through its way of arguing for the failures in student teaching, at the same time constitutes what is accepted as sufficient teacher quality. The article examines the students short comings from the supervisors and teacher educators perspectives. The analysis shows that the indicators of failure include passivity and rigidity, lack of posture, social timing and selfawareness. The indicators can be categorized into two groups of failures, "those that are of too light weight" and "those carrying some weight". Critical for the categorization was the time for the discovery of the short comings as well as the assessors' experiences of hope for development. The result is then set in relation to the on-going discussion in Sweden about the possibility of introducing an aptitude test before admission to teacher education.

Place, publisher, year, edition, pages
Flacq: Society for Research and Knowledge Management, 2018
Keywords
Student teaching, failures, aptitude tests, teacher education, teacher competence
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-70959 (URN)10.26803/ijlter.17.1.6 (DOI)2-s2.0-85060133363 (Scopus ID)
Available from: 2018-02-16 Created: 2018-02-16 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Nordänger, U. K. & Lindqvist, P. (2018). "Så fort det händer nånting så skriver jag" - om lärararbetet och risksamhällets ömtåliga barn. In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 211-231). Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>"Så fort det händer nånting så skriver jag" - om lärararbetet och risksamhällets ömtåliga barn
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall, Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press, 2018, p. 211-231Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press, 2018
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-76280 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications