lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olofsson, Gunnar, professorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1927-1201
Publications (10 of 118) Show all publications
Hasselberg, Y. & Olofsson, G. (2018). Hur ska universiteten styras?. Universitetsläraren (5), 36-37
Open this publication in new window or tab >>Hur ska universiteten styras?
2018 (Swedish)In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, no 5, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

En kritisk granskning av en pågående statlig utredning av ledning och styrning inom universitets- och högskolevärlden. Den kollegiala styrningen tycks vara på väg att marginlaiseras än mera.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SULF (Sveriges Universitetslärarförbund), 2018
Keywords
Universitet, högskolor, styrning, ledning
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77982 (URN)
Available from: 2018-09-24 Created: 2018-09-24 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Olofsson, G. (2018). Professionerna, mellanskikten och klassanalysen. Stockholm: Katalys
Open this publication in new window or tab >>Professionerna, mellanskikten och klassanalysen
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Katalys, 2018. p. 25
Series
Katalys Publikationer no 52 / Klass i Sverige no 13
Keywords
profession, mellanskikt, medelklass, klassiska professioner, välfärdsprofessioner
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72038 (URN)
Projects
Klass i Sverige
Available from: 2018-03-29 Created: 2018-03-29 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Olofsson, G. & Agevall, O. (2018). Understanding Recent Changes in the Swedish Academic Profession. In: : . Paper presented at Nordic Fields of Higher Education.
Open this publication in new window or tab >>Understanding Recent Changes in the Swedish Academic Profession
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

A stratified profession in a differentiated institutional setting: Swedish university teachers from the 1990s onwards

The early 1990s were years of economic recession, accompanied by rising unemployment, the widespread ascendance of new forms and techniques of governance, and politically enforced restrictions on public spending.  At the same time the early 1990s made knowledge society a common trope, and the global university enrolment ratio rose steeply. The two changes are interlinked –expansion of higher education bolstered youth unemployment, a knowledge economy was held up as a model for western societies

This paper examines how the combination of recession and university expansion was accommodated in one specific setting. The Swedish university teachers were subjected to the same changes in the forms and techniques of governance as other Swedish professions. But the higher education sector was reformed during a period of a sector-specific abundance. Two resource-shocks hit the system. One derived from an increased flow of research funding, the other from the rapidly increasing number of students. We argue that this timing and modality in introducing new forms of governance in the Swedish universities (1) postponed the perception of adverse effects on the profession, (2) aligned with, accentuated and altered the structure of an internally differentiated but formally unified university system, (3) created specific groups of beneficiaries at different poles of the system – and that, thereby, (4) an incentive-based institutional framework was worked into the tissue of the professional body, meeting little resistance. This was accompanied and underlined by the shift in the composition of the administrative staff from support functions (secretaries etc.) to agents of control and governance.

Keywords
university, professors, lecturers, academic profession, higher education system, Sweden, 1980-2015
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology; Sociology, Sociology Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73599 (URN)
Conference
Nordic Fields of Higher Education
Projects
SHEFOE
Funder
Swedish Research Council, 2016-04746
Note

Paper presented at the conference; "Nordic Fields of Higher Education in International Comparison" Paris  April 12–13, 2018  Sciences Po, 98 rue de l'Université, Paris

Organisers: University of Bergen, Uppsala University, the Norwegian University Centre in Paris, and Sciences Po, Paris.

Paret of the research project; Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020 (Vetenskapsrådet, projektnummer 2016-04746)., directed by Mikael Börjesson, Uppsala University

Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2018-10-15
Agevall, O. & Olofsson, G. (2018). Universitetslärarprofessionen och det högre utbildningsfältets förändring 1980-2015. In: : . Paper presented at Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018..
Open this publication in new window or tab >>Universitetslärarprofessionen och det högre utbildningsfältets förändring 1980-2015
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

I detta papper undersöker vi vilka konsekvenser de förändringar, som universitet- och högskolesystemet har genomgått under de senaste decennierna, har haft för universitetslärargruppen som kår. För det första har det efter 1977 års infogning av en lång rad nya enheter i högskolesystemet tillförts nya undervisningsenheter, nya studentgrupper och nya lärargrupper.  För det andra förändrades sättet att finansiera och styra universiteteten under 1990-talets första år, som till en början innebar en kraftigt ökad volym men som på sikt omstöptes i en allt striktare reglering. För det tredje ändrades mot 1990-talets slut karriärstrukturen: dels blev doktoranderna i allt högre utsträckning anställda vid universiteten (doktorandtjänster), dels öppnades möjligheten att inom sin tjänst befordras till professor.

Vad har det inneburit för universitetslärarkåren och dess inre skiktning att universitetssystemet på detta sätt utrustades med nya slags enheter, nya styr-och finansieringsregimer, och nya tjänstekategorier? Vilken typ av konflikter kan vi förvänta oss att detta mångskiftande skiktnings- och motsättningsmönster ger upphov till?

Keywords
universitet, högskolor, utbildningssystem, universitetslärare, profession
National Category
Social Sciences Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77947 (URN)
Conference
Svenska sociologförbundets konferens Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018.
Projects
SHEFOE
Funder
Swedish Research Council, 2016-04746
Note

Paper presenterat i den utbildningssociologiska arbetsgruppen vid "Sociologdagarna i Lund 2018", 7-9 mars 2018.

Available from: 2018-10-14 Created: 2018-10-14 Last updated: 2018-10-14
Olofsson, G. (2017). En studie av ombuden vid Socialdemokraternas partikongress år 1969: En enkätundersökning av kongressombudens sociala bakgrund, utbildning, yrkesbana och deras organisatoriska förankring i ungdomsförbundet, partiet, fackföreningarna, i riks- och kommunalpolitiken m.m..
Open this publication in new window or tab >>En studie av ombuden vid Socialdemokraternas partikongress år 1969: En enkätundersökning av kongressombudens sociala bakgrund, utbildning, yrkesbana och deras organisatoriska förankring i ungdomsförbundet, partiet, fackföreningarna, i riks- och kommunalpolitiken m.m.
2017 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

En studie av ombuden vid Socialdemokraternas partikongress år 1969.

Denna skrift är samling av fyra texter som beskriver en enkätundersökning av kongressombudens sociala bakgrund, utbildning, yrkesbana och deras organisatoriska förankring i ungdomsförbundet, partiet, fackföreningarna, i riks- och kommunalpolitiken m.m.

 Den innehåller följande fyra delar.

 1.  Inledning: Undersökningens tillkomst och bakgrund. 6 si-dor. (oktober 2017)

2.   P.M. ang. SAP-enkäten 1969. Tekniskt genomförande och råtabeller. 27 sidor. (1974)

3.   Undersökningens kodschema. 20 sidor (1970)

4.   Undersökningens frågeformulär. 20 sidor. (1969)

 

Publisher
p. 74
Keywords
kongressombud, partikongress, socialdemokaterna, SAP, enkät, social bakgrund, karriär
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Sociology; Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68445 (URN)
Note

Kontaktperson: Gunnar.Olofsson@lnu.se

Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Olofsson, G. & Bergman, P. (2017). Förord (1ed.). In: Paavo Bergman & Gunnar Olofsson (Ed.), På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort (pp. 7-10). Lund: Arkiv förlag
Open this publication in new window or tab >>Förord
2017 (Swedish)In: På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort / [ed] Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag , 2017, 1, p. 7-10Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag, 2017 Edition: 1
Keywords
Sven Hort
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65276 (URN)978 91 7924 289 3 (ISBN)
Available from: 2017-06-13 Created: 2017-06-13 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Olofsson, G. (2017). I universitetens och samhällsvetenskapens kuperade landskap (1ed.). In: Paavo Bergman & Gunnar Olofsson (Ed.), På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort (pp. 85-98). Lund: Arkiv förlag
Open this publication in new window or tab >>I universitetens och samhällsvetenskapens kuperade landskap
2017 (Swedish)In: På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort / [ed] Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag , 2017, 1, p. 85-98Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag, 2017 Edition: 1
Keywords
samhällsvetenskap, universitet, ämnens prestige, universitets prestige
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-63082 (URN)978 91 7924 289 3 (ISBN)
Projects
Kunskapssamhällets bärare: En studie av professionernas historiska framväxt och nutida samhälleliga betydelse i Sverige
Funder
Swedish Research Council, 2010-1457
Available from: 2017-05-08 Created: 2017-05-08 Last updated: 2018-01-07Bibliographically approved
Olofsson, G. & Hylmö, A. (2017). Inledning: Karl Polanyi - Ekonomin som inrättad process. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, 8, 9-12
Open this publication in new window or tab >>Inledning: Karl Polanyi - Ekonomin som inrättad process
2017 (Swedish)In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, Vol. 8, p. 9-12Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Karl Polanyi, ekonomi, inrättad process
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-64026 (URN)10.13068/2000-6217.8.1 (DOI)
Note

Published as an introduction to the first swedish edition of Karl Polanyi's classical essay from 1957, "The Economy as an Instituted Process".

Publiceras som inledning till den första svenska utgåvan av Karl Polanyis klassiska essä från 1957, "The Economy as an Instituted Process".

Available from: 2017-06-13 Created: 2017-06-13 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Hort, S. & Olofsson, G. (2016). A Portrait of the Sociologist as a Young Rebel: Göran Therborn 1941-1981 (1ed.). In: Gunnar Olofsson & Sven Hort (Ed.), Class, Sex and Revolutions: A Critical Appraisal of Gören Therborn (pp. 19-51). Lund: Arkiv förlag
Open this publication in new window or tab >>A Portrait of the Sociologist as a Young Rebel: Göran Therborn 1941-1981
2016 (English)In: Class, Sex and Revolutions: A Critical Appraisal of Gören Therborn / [ed] Gunnar Olofsson & Sven Hort, Lund: Arkiv förlag , 2016, 1, p. 19-51Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This article presents a short biographiclal account of Göran Therborns early years, hist studies, his early contribtions to sociology as well as to the New Left and the  Marxist discussions in the 1960's and the 1970's, with a focus on the Swedish context.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag, 2016 Edition: 1
Keywords
Göran Therborn, biography, sociology, Marxism, The new left, syndicalism, New Left Review, Zenit, Lund university, Kalmar
National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57095 (URN)978 91 7924 281 7 (ISBN)
Available from: 2016-10-07 Created: 2016-10-06 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Olofsson, G. & Hort, S. (Eds.). (2016). Class, Sex and Revolutions: Göran Therborn - a critical appraisal (1ed.). Lund: Arkiv förlag & tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Class, Sex and Revolutions: Göran Therborn - a critical appraisal
2016 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

This book is a critical appraisal of the themes Göran Therborn has pursued up till now, and is introduced by Robin Blackburn, for almost twenty years his editor at New Left Review.

In between Science, Class and Society (1976) and The Killing Fields of Inequality (2011) Göran has consistently challenged received wisdom in politics and the social sciences. Sex and Power is the current global map of gender equality and kinship/the family. With the 1968 article “From Petrograd to Saigon” he laid the foundation for his worldwide reputation as an innovative public intellectual. His critique of the Frankfurt School had repercussions around Europe. Today his work is spread on six continents, Central and Latin America in particular, and has been translated into more than twenty languages.

Contributors include Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Anna Hallberg, Eric J. Hobsbawm, Sven E.O. Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Aliaksei Lastouski, Åsa Christina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson, Immanuel Wallerstein, Karin Widerberg, Erik Olin Wright, Nikolay Zakharov and Elisabeth Özdalga.

The book is edited by Sven Hort and Gunnar Olofsson.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2016. p. 436 Edition: 1
Keywords
Göran Therbrn, class, sex, family systems, politics, state theory, revolutions, modernity, sociology, biography. Sven Hort, Gunnar Olofsson, Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Anna Hallberg, Eric J. Hobsbawm, Sven E.O. Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Aliaksei Lastouski, Åsa Christina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson, Immanuel Wallerstein, Karin Widerberg, Erik Olin Wright, Nikolay Zakharov, Elisabeth Özdalga
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-56651 (URN)9789179242817 (ISBN)
Available from: 2016-10-06 Created: 2016-09-21 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1927-1201

Search in DiVA

Show all publications