lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Ragnar
Publications (7 of 7) Show all publications
Eek-Karlsson, L. & Olsson, R. (2011). Relations go Web 2.0. . In: : . Paper presented at Paper presenterat i ett symposium tillsammans med Luleå tekniska universitet. NERA/NFPF 39th congress Rights and Education 10-12 mars Jyväskylä 2011..
Open this publication in new window or tab >>Relations go Web 2.0.
2011 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-44248 (URN)
Conference
Paper presenterat i ett symposium tillsammans med Luleå tekniska universitet. NERA/NFPF 39th congress Rights and Education 10-12 mars Jyväskylä 2011.
Available from: 2015-06-15 Created: 2015-06-15 Last updated: 2015-06-15Bibliographically approved
Eek-Karlsson, L. & Olsson, R. (2010). Ethics and Morality in the digital arena. In: : . Paper presented at Paper presenterat vid NERA/NFPF 38th congress Active Citizenship Malmö 11-13 mars 2010.
Open this publication in new window or tab >>Ethics and Morality in the digital arena
2010 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-44247 (URN)
Conference
Paper presenterat vid NERA/NFPF 38th congress Active Citizenship Malmö 11-13 mars 2010
Available from: 2015-06-15 Created: 2015-06-15 Last updated: 2015-06-15Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2006). Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola
2006 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2006. p. 226
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-3163 (URN)9144039875 (ISBN)
Available from: 2010-04-26 Created: 2010-04-26 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2005). Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten diskuteras och värderas resultaten från två tidigare utvärderingar av försöket med utbildning utan timplan, "Tid för fostran" och "Tid för kunskap". Båda utvärderingarna genomfördes på uppdrag av Timplanedelegationen i syfte att studera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de nationella målen.

Utvärderingarna visar att försöksskolorna har genomfört förändringar som syftar till att öka måluppfyllelsen. Försöket har haft positiv inverkan på arbetet mot läroplanens fostransmål och för vissa grupper har måluppfyllelsen med avseende på kunskaper ökat. Stödstrukurer i form av ökad kommunikation och uppföljningssystem har skapats runt eleverna och deras arbete mot målen.

Det återstår mycket utvecklingsarbete med avseende på dokumentationsprocessen. På försöksskolorna pågår intensiva diskussioner om målstyrningens olika möjligheter och problem. Det finns emellertid fortfarande en stor utvecklingspotential.

Såväl elever som lärare har fått nya roller och behoven av genomtänkt stöd för fortsatta diskussioner, kompetensutveckling och tid till reflektion är stora.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2005. p. 61
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2005:1
Keywords
Timplan, Grundskolan, Målstyrning
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-9 (URN)91-89584-40-6 (ISBN)
Available from: 2007-06-20 Created: 2007-06-20 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2005). Utvärdering av försöksskolornas kvalitetsarbete. In: Utan timplan – forskning och utvärdering: (pp. 197-212). Stockholm: Fritzes
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av försöksskolornas kvalitetsarbete
2005 (Swedish)In: Utan timplan – forskning och utvärdering, Stockholm: Fritzes, 2005, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes, 2005
Series
SOU ; 2005:102
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-4047 (URN)91-38-22471-2 (ISBN)
Available from: 2010-04-27 Created: 2010-04-27 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2004). Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete, med avseende på elevernas kunskaper i olika ämnen. Resultaten bygger dels på skriftliga berättelser från elever och lärare på åtta försöksskolor, dels på fokusdiskussioner med elever från en försöksskola och lärare från såväl försöks- som referensskolor. I utvärderingen ingår också data från den nationella utvärderingen från 2003.

Utvärderingen visar att försöket inte har påverkat kunskaperna generellt sett. Däremot tycks försöket ha lett till att elevgrupper, som ofta anses ha sämre förutsättningar för skolframgång gynnas. Förklaringar till detta skulle kunna vara de stödstrukturer som har utvecklats på försöksskolorna.

Försöket har inneburit en rad förändringar, framför allt i de senare grundskoleåren. Arbetet med att styra mot målen har inletts. Ett medel för detta arbete är den nya organisationen av skoldagen, som indelats i ämnestid, gemensam och individuell tid. Den individuella tiden ger nya möjligheter till individualisering och elevinflytande, men skapar också osäkerhet om elevens respektive lärarens roller. Det frirum som har skapats genom försöket utnyttjas emellertid endast delvis av skolorna.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2004. p. 102
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2004:3
Keywords
Grundskolan, Timplan, Utvärdering, Försöksverksamhet, Kunskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-6 (URN)91-89584-36-8 (ISBN)
Available from: 2007-06-20 Created: 2007-06-20 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Bjarkå, S., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2003). Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de övergripande nationella strävansmålen om Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Resultaten i denna delrapport bygger på data från elva skolors dokumentation samt enkäter till de lärare som undervisar på de aktuella skolorna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skolor som deltar i försöksverksamheten utan timplan dokumenterar sitt kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något bättre än de studerade referensskolorna. Ett konstaterande i samma riktning kan göras beträffande lärarnas upplevelse av kvalitet. Försöksverksamheten har för de deltagande skolorna medfört att förutsättningarna för att nå målen förbättrats genom att föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper inte behöver tillämpas. Referensskolornas lärare upplever inte i lika hög grad samma positiva utveckling.

Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att försöket med utbildning utan timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på måluppfyllelse. Snarare lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktorers betydelse för olika lärargruppers inställningar till att arbeta utan timplan.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2003. p. 93
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2003:1
Keywords
Grundskolan, Timplan, Utvärdering, Målstyrning
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-13 (URN)91-89584-35-X (ISBN)
Available from: 2007-09-17 Created: 2007-09-17 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications