lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Elliot, Maria
Publications (10 of 24) Show all publications
Elliot, M. (2019). "Händer det något stort får man veta det på Facebook": Betydelsen av sociala medier för omvärldskunskapen. In: Maria Elliot (Ed.), Medierna och det offentliga samtalet: (pp. 30-36). Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier
Open this publication in new window or tab >>"Händer det något stort får man veta det på Facebook": Betydelsen av sociala medier för omvärldskunskapen
2019 (Swedish)In: Medierna och det offentliga samtalet / [ed] Maria Elliot, Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier , 2019, p. 30-36Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier, 2019
Series
Rapporter från DJM ; 1/2019
Keywords
sociala medier, omvärldskunskap, Facebook
National Category
Media Studies
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89093 (URN)9789188898968 (ISBN)
Available from: 2019-09-12 Created: 2019-09-12 Last updated: 2019-09-18Bibliographically approved
Elliot, M. (Ed.). (2019). Medierna och det offentliga samtalet. Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier
Open this publication in new window or tab >>Medierna och det offentliga samtalet
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier, 2019. p. 49
Series
Rapporter från DJM ; 1/2019
Keywords
Demokrati, Det offentliga samtalet, Medier, Sociala medier, Journalistik
National Category
Media Studies
Research subject
Media Studies and Journalism
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89087 (URN)9789188898968 (ISBN)
Note

Avser rapport

Available from: 2019-09-12 Created: 2019-09-12 Last updated: 2019-11-19Bibliographically approved
Elliot, M. (2018). Nyhetsvanor i en digital medievärld: en studie av nyhetsrutinerna hos tio unga medieanvändare. Linnaeus University
Open this publication in new window or tab >>Nyhetsvanor i en digital medievärld: en studie av nyhetsrutinerna hos tio unga medieanvändare
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linnaeus University, 2018. p. 174
National Category
Media Studies
Research subject
Media Studies and Journalism
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80899 (URN)
Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
Elliot, M. (2017). Consumption Strategies in the Young News Audience. In: AMIRetreat2017: "Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era", Limassol, Cypern, 1-3 Sept. 2017: . Paper presented at AMIRetreat2017: "Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era", Limassol, Cypern, 1-3 Sept. 2017.
Open this publication in new window or tab >>Consumption Strategies in the Young News Audience
2017 (English)In: AMIRetreat2017: "Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era", Limassol, Cypern, 1-3 Sept. 2017, 2017Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Media Studies
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67728 (URN)
Conference
AMIRetreat2017: "Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era", Limassol, Cypern, 1-3 Sept. 2017
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2017-09-15Bibliographically approved
Elliot, M. (1998). Förtroendet för medier. In: Sören Holmberg och Lennart Weibull (Ed.), Opinionssamhället: SOM-undersökningen 1997 (pp. 233-240). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Förtroendet för medier
1998 (Swedish)In: Opinionssamhället: SOM-undersökningen 1997 / [ed] Sören Holmberg och Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1998, p. 233-240Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det gamla samhället var stadens torg den centrala mötesplatsen. Där spreds nyheter och åsikter genom direkta kontakter mellan människor. I det moderna opinionssamhället är istället image det centrala. Konkurrensen mellan mångfalden av budskap leder till att den bild som förmedlas ofta får större betydelse än innehållet. De politiska partiernas omage kan bli viktigare än deras politik, precis som varumärkena håller på att bli viktigare än produkterna i industri- och tjänstesamhället. I denna utveckling spelar dagspress, radio och TV en nyckelroll.

Användningen av begreppet opinionssamhälle är ett sätt att fästa uppmärksamheten på betydelsen av mänskliga preferenser. Vilka opinioner som är de mest betydelsefulla skiftar mellan olika samhällen. I boken Opinionssamhället presenterar ett tjugotal forskare dels olika trender som speglar opinionsutvecklingen i det svenska samhället under de gångna tolv åren, dels analyser som berör olika aspekter av opinionsbildningen i Sverige.

En första del berör medborgarnas syn på politik och samhälle. Den belyser bl a demokratifrågor, föreställningar om det civila samhället och medborgarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner. Den andra delen tar upp politiska sakfrågor, både inrikespolitiska debattfrågor och svenskarnas syn på omvärlden. Till de förra hör studier kring miljö, kärnkraft, flyktingpolitik och bistånd, till den senare synen på EU, EMU och Nato. I den tredje delen behandlas medierna. Den rymmer dels artiklar som redovisar utvecklngen av svenskarnas medievanor – främst dagspress, radio och IT, dels artiklar som avser en fördjupning av hur medier uppfattas respektive fungerar – i första hand studier av TV-mediet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 1998
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 20
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31199 (URN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Elliot, M. (1998). Förtroendet och vårt dagliga möte med samhället. In: Lennart Nilsson (Ed.), Mångfald - bilder av en storstadsregion: SOM-undersökningen Västsverige 1997 (pp. 105-115). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Förtroendet och vårt dagliga möte med samhället
1998 (Swedish)In: Mångfald - bilder av en storstadsregion: SOM-undersökningen Västsverige 1997 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1998, p. 105-115Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 1998
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 21
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31200 (URN)91-972694-9-2 (ISBN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Elliot, M. (1997). Förtroende, status och makt. In: Nilsson, Lennart (Ed.), Nya landskap: SOM-undersökningen Västsverige 1996. Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Förtroende, status och makt
1997 (Swedish)In: Nya landskap: SOM-undersökningen Västsverige 1996 / [ed] Nilsson, Lennart, Göteborg: SOM-institutet , 1997Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I boken Nya landskap presenterar forskare vid Göteborgs universitet opinioner och medievanor i Västsverige hösten 1996. Titeln anspelar både på bildandet av Västra Götalands län och på de förändringar som sker inom massmedia, politik och serviceproduktion. Boken tar upp ett brett spektrum av ämnen. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling behandlas dagstidningsläsning, radiolyssnande och TV-tittande samt IT i det västsvenska medielandskapet. Vidare presenteras förtroendet för politiker, tjänstemän och olika personalgrupper.

I ett särskilt kapitel granskas medborgarnas kännedom om, och bedömning av, Göteborgspolitikerna. Medborgarnas politiska medvetenhet analyseras ur ett individ- och ett områdesperspektiv. Service och livstillfredsställelse i Västsverige relateras till förhållandena i Sverige och andra EU-länder. Framväxten av, och inställningen till, friskolor i Göteborg uppmärksammas, liksom föräldrars villighet att engagera sig i sina barns omsorg och skola. Avslutningsvis behandlas regionfrågan och årets gästskribent efterlyser en gemensam vision för Västsverige.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 1997
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 19
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31198 (URN)91-972694-7-6 (ISBN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Elliot, M. (1996). Förtroendet för samhällsbärarna. In: Lennart Nilsson (Ed.), Västsvenska perspektiv: SOM-undersökningen Västsverige 1995 (pp. 141-146). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Förtroendet för samhällsbärarna
1996 (Swedish)In: Västsvenska perspektiv: SOM-undersökningen Västsverige 1995 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1996, p. 141-146Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Västsvenska perspektiv presenterar forskare vid Göteborgs universitet opinioner och medievanor i Västsverige hösten 1995. Boken tar upp ett brett spektrum av ämnen, bland annat lokala politiker och partier, röstdelning, den lokala välfärdsstaten, Göteborg som evenemangsstad, miljöattityder samt aktuella frågor som Göteborgsöverenskommelsen och regionfrågan. Mot bakgrund av de senaste årens medieutveckling behandlas dagstidningsläsning, radiolyssnande och TV-tittande. I boken ingår också ett kapitel om IT i det västsvenska medielandskapet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 1996
Series
Samhälle, opinion, massmedia, ISSN 0284-4788 ; 17
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31194 (URN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Elliot, M. (1996). Mediernas förtroendekapital: Om allmänhetens tilltro till massmedierna. In: Ulla Carlsson (Ed.), Rapport från 1996 års Mediebarometerseminarium: . Göteborg: Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Mediernas förtroendekapital: Om allmänhetens tilltro till massmedierna
1996 (Swedish)In: Rapport från 1996 års Mediebarometerseminarium / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom, 1996Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 1996
Series
Medienotiser från NORDICOM-Sverige, ISSN 1101-4539 ; 3
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31195 (URN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Elliot, M. (1995). Förnyat samhällsförtroende. In: Sören Holmberg, Lennart Weibull (Ed.), Det gamla riket: SOM-undersökningen 1994 (pp. 65-70). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Förnyat samhällsförtroende
1995 (Swedish)In: Det gamla riket: SOM-undersökningen 1994 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1995, p. 65-70Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det gamla riket Sverige finns inte mer. Det har blivit medlem i EU. Inträdet föregicks av en intensiv politisk höst med både riksdags- och kommunval samt EU-folkomröstning.

Det gamla riket presenterar svenska opinioner och svenska medievanor hösten 1994. I 21 kapitel diskuterar olika forskare opinionsbildning inom en rad områden. Det rör sig inte bara om EU och partipolitik, utan också om miljöopinion, flyktingpolitik, finansmarknaden och samhällsförtroende. Även uppgifter om dagstidningsläsning, omvärldsintresse och livssstilar redovisas.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 1995
Series
Samhälle, opinion, massmedia, ISSN 0284-4788 ; 13
National Category
Media and Communications
Research subject
Media Studies and Journalism, Media and Communication Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-31193 (URN)
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-05-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications