lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Rask, Lars-Olof
Publications (6 of 6) Show all publications
Gustafsson, Å., Vessby, J. & Rask, L.-O. (2012). Identification of potential improvement areas in industrial housing: A case study of waste. Lean Construction Journal, 61-77
Open this publication in new window or tab >>Identification of potential improvement areas in industrial housing: A case study of waste
2012 (English)In: Lean Construction Journal, ISSN 1555-1369, E-ISSN 1555-1369, p. 61-77Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Logistics, Value Stream Mapping, Waste, Wooden Residential Buildings
National Category
Construction Management
Research subject
Technology (byts ev till Engineering), Civil engineering
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-11881 (URN)
Available from: 2011-05-24 Created: 2011-05-24 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Gustafsson, Å. & Rask, L.-O. (2010). Distribution Channel Structure and Integration: Contingency variables in the sawmill industry. In: Arlbjörn (Ed.), : . Paper presented at Nofoma.
Open this publication in new window or tab >>Distribution Channel Structure and Integration: Contingency variables in the sawmill industry
2010 (English)In: / [ed] Arlbjörn, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Purpose; The purpose of this paper is to identify and characterize structures and integration levels of distribution channels in the sawmill industry, as well as to discuss these characteristics and their association with different contingency variables.

Design / methodology / approach; Multiple case study

Findings: There is a variety of distribution channel structures and levels of integration in the sawmill industry: one extreme is small, one-unit firms delivering ex-works to export agents with unintegrated distribution channel processes and the other extreme is large, multi-unit firms with network flow structures delivering from their own stock on a market to clients with integrated distribution channel processes By studying these contingency variables, a pattern of sawmill categories emerges; the first category, in which production is focused, are the small single sawmills (with a cost leadership or focus strategy) which aim to deliver their products to independent actors ex-works; the sawmills which comply to this category do not consider logistics or IT as important, neither do they take integration into consideration. The second category consists of larger multi-unit sawmills with a downstream focus, which strive to integrate and control the distribution channel (in the most extreme cases acquire strategic actors) in order to achieve stable presence on strategic markets. Sawmills included in this category regard logistics and IT as important.

Research limitations / implications;

This research is an exploratory pre-study based on five case studies implicating a limited possibility to draw general conclusions.

Practical implications:

This paper illustrates situations in which the distribution channel requires to be focused to higher degree which is important for strategic decisions for the actors in the industry.

What is original/value of paper:

This paper illustrates the variety of channel structures and integration levels within a single industry, and connects the variation with a number of contingency variables.

National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Economy, Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-6269 (URN)
Conference
Nofoma
Available from: 2010-06-17 Created: 2010-06-17 Last updated: 2016-09-26Bibliographically approved
Gustafsson, Å. & Rask, L.-O. (2010). Proposing a Research Agenda for Swedish Sawmill Distribution Channel Challenges. In: Bo Jellesmark Thorsen (Ed.), Presented at SSFE 2010: . Paper presented at SSFE.
Open this publication in new window or tab >>Proposing a Research Agenda for Swedish Sawmill Distribution Channel Challenges
2010 (English)In: Presented at SSFE 2010 / [ed] Bo Jellesmark Thorsen, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Purpose; The purpose of this study is to identify distribution channel research needs given the variety of distribution channel challenges among Swedish sawmill companies.

Design / methodology / approach; Explorative case study research

Findings: The paper proposes a typology of sawmill distribution channel challenges, as well as aligns research needs with distribution channel type. The typology is based on i) number of sawmill units within the firm, in combination with ii) distribution channel heterogeneity. Significant management decisions and research needs are identified for the different types.

Research limitations / implications; This research makes tentative statements regarding typology of sawmill distribution channel challenges and potential research needs in the Swedish sawmill industry with regards to the respective typology. However, further research is needed in order to validate these results.

What is original/value of paper: This paper focus on the sawmill industry distribution channels, which is a neglected but important area for sawmill’s competitive advantage. The paper also contributes to research by applying contingency theory and typology as an approach to deal with the variety of sawmills distribution channel challenges.

Keywords; Typology, distribution channel challenges, research needs, and Swedish sawmill industry

National Category
Wood Science
Research subject
Technology (byts ev till Engineering), Forestry and Wood Technology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-6267 (URN)
Conference
SSFE
Available from: 2010-06-17 Created: 2010-06-17 Last updated: 2016-09-26Bibliographically approved
Stehn, L., Rask, L.-O., Nygren, I. & Östman, B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä: Ett samverkansprojekt inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram. Växjö: Institutionen för teknik och design
Open this publication in new window or tab >>Byggandet av flervåningshus i trä: Ett samverkansprojekt inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är en sammanfattning och en analys av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som genomfördes inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006 - 2008. Kunskaper och resultat har även vävts in från flera FoU program, riktat att stötta träbyggandet, som utfördes parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin.

Fortbildningsprogrammet var ett samverkansprojekt mellan: Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan Dalarna och SP Trätek.

Rapportens olika delar är författad av skilda författare från samverkansparterna. I rapporten beskrivs:

Den byggteknik- och kompetensutveckling som har skett inom träbyggandet.

• I dag finns det tre typer av träbyggnadssystem (pelar-balk system, skivsystem av massivträ och regelsystem) som kan kombineras i tre olika byggmetoder (platsbygge, prefabricerade ytelement och prefabricerade volymer).

• Under programmets gång genomfördes seminarier och kunskapsfördjupande workshops till uppskattningsvis 750 personer som representerade beställare/förvaltare, arkitekter, byggkonsulter och byggentreprenörer. Förutom de 15 byggprojekten som djupdokumenterats (se kapitel 3) så är bedömningen att ett tio-tal träbyggprojekt initierades som en följd av aktiviteterna inom fortbildningsprogrammet.

Man kan också konstatera att fortbildningsprogrammet stöttade den pågående bildningen av starka akademiska miljöer med fokus på träbyggande.

Systembeskrivningar av träbyggprojekt med fokus på de byggobjekten som uppfördes i Växjö, Falun och Skellefteå.

• Detaljerade redogörelser beskriver: Planering, projektering och upphandling, byggnadsutformning, lösningar för brand, akustik och stabilisering. Detaljer för konstruktionselement (väggar och bjälklag) och erfarenheter från montage och logistik och förslag på förbättringsåtgärder.

Vetenskapliga systembeskrivningar av industriellt träbyggande.

• En karakterisering presenteras av byggsystemen (tekniken).

• En beskrivning och analys av den industriella flerbostadsbranschens framväxt och potential samt dess lönsamhet.

• Analyser av aktörsroller, affärsmodeller och definitionen av industriellt byggande (processen för industriellt byggande).

Rapporten avslutas med en vägledning till byggandets aktörer: kommuner, arkitekter, leverantörer/entreprenörer.

Abstract [en]

This report is a summary and analysis of the knowledge gained from the activities carried out 2006 – 2008 within “Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram”. Expert knowledge and results are also included from the many corresponding R&D programs, aimed to support and develop timber housing construction, which was run parallel to “Nationella träbyggnadsstrategin”

“Fortbildningsprogrammet” – the program for further education of actors in the housing industry was a cooperative effort between: Luleå university of technology, Vaxjö university, Dalarna university and the institute SP Trätek.

The chapters of the report are written by different authors from the universities and institute. The report describes:

The building technique and competence development that have taken place within the Swedish timber housing industry (viewed in a wide context).

• Three types of structural systems exist on the market today (column-beam systems, massive wood elements and timber frame systems). These are combined and erected using three different types of construction methods (on-site construction, prefabricated elements and prefabricated volume elements).

• During the program, seminars, workshops and study tours were attended by approximately 750 people representing construction clients, architects, designers and construction companies. In depth case results are presented and analysed from 15 different building projects that give valuable information for other projects and it is also estimated that more than 10 other projects was initiated as an effect of the program.

As an important by-effect, it is noted that the undertaking and existence of the program gave additional support to the development of research groups with focus on timber housing construction.

In-depth case descriptions of timber house projects with a focus on those in Växjö, Falun och Skellefteå.

• Detailed descriptions and analyses regarding: Design aspects, architectural limitations, descriptions of technical solutions for adequate fire, acoustics and horizontal stabilising. Details for several structural elements are presented and experience and further development of the logistics and the montage employed are analysed.

Scientifically based systems descriptions of industrialised timber housing.

• A characterisation of the building technique is presented.

• A description and analysis of the growth and potential of the multi-storey industrialised housing industry is given.

• Analysis of different actor’s roles, business models including a definition of industrialised housing (the process) is displayed.

The report concludes with guidance instructions aimed for all actors involved in a housing project.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för teknik och design, 2008. p. 125
Series
School of Technology and Design, Reports ; 49
Keywords
Timber housing, Industrialised timber housing, Multi-storey timber housing, further education, Träbyggande, Industriellt träbyggande, Flervånings trähus, Fortbildning
National Category
Building Technologies
Research subject
Technology (byts ev till Engineering), Civil engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-2482 (URN)978-91-7636-642-4 (ISBN)
Available from: 2009-01-26 Created: 2009-01-26 Last updated: 2016-09-26Bibliographically approved
Jarnerö, K., Johan, V., Gustafsson, Å. & Rask, L.-O. (2008). Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med trästomme: Del 1 : Probleminventering vid projekt Limnologen, Växjö, 2007. Växjö: Institutionen för teknik och design
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med trästomme: Del 1 : Probleminventering vid projekt Limnologen, Växjö, 2007
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport är den första av tre planerade avrapporteringar kring erfarenheter av att bygga höga flerbostadshus med trästomme. Forskningsprojektet har sin empiriska bas i Midroc´s bygge av fyra åttavåningars hus för bostadsrätter vid Trummens strand i Växjö.

Projektet är en del av insatser från Nationella Träbyggstrategin och Centrum för Byggande och Boende med Trä (CBBT) för att öka kunskapen om modernt stort träbyggande.

Projektet har finansierats av Nationella Träbyggstrategin, CBBT, Växjö universitet och SP Trätek.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för teknik och design, 2008. p. 27
Series
School of Technology and Design, Reports ; 43
Keywords
Träbyggande, höga flerbostadshus, Limnologen, Logistik, Montage
National Category
Building Technologies
Research subject
Economy, Logistics; Technology (byts ev till Engineering), Civil engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-2481 (URN)978-91-7636-598-4 (ISBN)
Available from: 2009-01-26 Created: 2009-01-26 Last updated: 2016-09-26Bibliographically approved
Gustafsson, Å., Vessby, J. & Rask, L.-O. (2008). Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggandet av höga flerbostadshus med trästomme: Del 2 : Faktorer som påverkat tidseffektiviteten vid projekt Limologen, Växjö 2007. Växjö: Institutionen för teknik och design
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggandet av höga flerbostadshus med trästomme: Del 2 : Faktorer som påverkat tidseffektiviteten vid projekt Limologen, Växjö 2007
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport är den andra av tre avrapporteringar kring erfarenheter av att bygga höga flerbostadshus med trästomme. Forskningsprojektet har sin empiriska bas i Midroc´s bygge av fyra åttavåningars hus för bostadsrätter vid Trummens strand i Växjö.

Data samlades in under 2007 och analys och diskussion är gjord på detta material. De problem och förbättringsbehov som identifierats hänför sig alltså till det system som användes under 2007 och som i huvudsak kommer att användas för de efterföljande byggnaderna i kvarteret Limnologen. Erfarenheterna som gjorts under byggtiden har lett till att leverantören för kommande byggprojekt vidareutvecklat byggsystemet främst avseende en högre prefabriceringsnivå och ett effektivare och flexiblare system för väderskydd och traverslyft.

Projektet är en del av insatser från Nationella Träbyggstrategin och Centrum för Byggande och Boende med Trä (CBBT) för att öka kunskapen om modernt stort träbyggande.

Projektet har finansierats av Nationella Träbyggstrategin, CBBT, Växjö universitet och SP Trätek.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för teknik och design, 2008. p. 29
Series
School of Technology and Design, Reports ; 46
Keywords
Träbyggandet, höga flerbostadshus, logistik, montage, tidseffektivitet
National Category
Building Technologies
Research subject
Economy, Logistics; Technology (byts ev till Engineering), Civil engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-2480 (URN)978-91-7636-615-8 (ISBN)
Available from: 2009-01-26 Created: 2009-01-26 Last updated: 2016-09-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications