lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gunnarson, Carina
Publications (8 of 8) Show all publications
Gunnarson, C. & Forno, F. (2010). Everyday Shopping to Fight the Mafia in Italy. In: Michele Micheletti, Andrew S. McFarland (Ed.), Creative Participation: Responsibility-Taking in the Political World. Boulder: Paradigm Publishers
Open this publication in new window or tab >>Everyday Shopping to Fight the Mafia in Italy
2010 (English)In: Creative Participation: Responsibility-Taking in the Political World / [ed] Michele Micheletti, Andrew S. McFarland, Boulder: Paradigm Publishers, 2010Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Creative Participation: Responsibility-Taking in the Political World presents the theory and practice of innovative forms of political participation. Citizens as consumers engage in political shopping; capitalists can build green developments; UK Muslim youth search the internet; Sicilian housewives take on the Mafia; young evangelical ministers become concerned with social change; vegetarians make a political statement; individuals may swarm like honeybees. It’s all part of a new politics of participation; citizens cooperate in public action to achieve a common good.

Place, publisher, year, edition, pages
Boulder: Paradigm Publishers, 2010
Keywords
Political participation, community development, citizens participation, social change, citizen participation
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-6012 (URN)978-1-59451-718-1 (ISBN)
Available from: 2010-06-10 Created: 2010-06-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2010). Frankrike - utmaningar mot de republikanska idealen. In: Sven Oskarsson och Sten Widmalm (Ed.), Myt eller verklighet?: Om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt. Stockholm: Norstedts Förlag
Open this publication in new window or tab >>Frankrike - utmaningar mot de republikanska idealen
2010 (Swedish)In: Myt eller verklighet?: Om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt / [ed] Sven Oskarsson och Sten Widmalm, Stockholm: Norstedts Förlag, 2010Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Är demokrati möjlig utan ekonomisk tillväxt? Skapar ekonomisk tillväxt demokrati?I och med det moderna samhällets framväxt spreds uppfattningen att demokrati utan ekonomisk tillväxt var omöjlig, men även vice versa: god ekonomisk tillväxt var beroende av demokrati. Oavsett vad vi tycker, rent normativt, om både ekonomisk tillväxt och demokrati, så kommer frågor om sambandet dem emellan att stå i centrum mycket länge framöver. Myt eller verklighet? är den första i sitt slag som kombinerar normativa och empiriska frågeställningar om global rättvisa, tillväxt och demokrati. Boken ger en lättfattlig introduktion till den moderna forskningen inom fältet politisk ekonomi, som studerar det intrikata och ofta dubbelriktade sambandet mellan förekomsten eller frånvaron av demokrati och ekonomisk utveckling. Genom att redovisa var forskningen står i dessa frågor lämnar boken också ett viktigt bidrag till diskussionen om biståndspolitikens utformning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Förlag, 2010
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-6023 (URN)978-91-1-302304-5 (ISBN)
Available from: 2010-06-10 Created: 2010-06-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. & Loxbo, K. (2009). Antimafia, School and the Promotion of Generalized trust. Paper presented at Swepsa, Statsvetenskapliga förbundets årsmötet Örebro 8-9 oktober 2009.
Open this publication in new window or tab >>Antimafia, School and the Promotion of Generalized trust
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This article analyses whether it is possible to develop generalized trust through public action at the grass-root level. We will analyse the impact of seven public schools in Palermo, Sicily, a city that is largely dominated by organized crime. Hierarchical regression analysis shows that the most important school factors for the development of generalized trust are related to openness of school structures, fairness of institutions, the character of peer interaction and students’ participation in voluntary organized activities within the school premises. The positive effects of participation in voluntary school activities can be contrasted to the negative influence of participation in social groups outside the realm of the school. The analysis also shows a small but significant effect of the family’s socio-cultural level on generalised trust. The article uses unique panel data collected at two different occasions in Palermo, in 2002 and 2005. The students were 10-11 years old in the first panel wave and 13-14 years old in the second.

Keywords
School, Institutions, Generalized trust
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-6787 (URN)
Conference
Swepsa, Statsvetenskapliga förbundets årsmötet Örebro 8-9 oktober 2009
Available from: 2010-01-19 Created: 2010-01-19 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2009). Legalità, consumo critico e partecipazione: Why should we care about Palermo?. In: Legalità e partecipazione: Il consumo critico come nuova frontiera della lotta alle mafie. Paper presented at Legalità e partecipazione, Bergamo 26-28 november 2009.
Open this publication in new window or tab >>Legalità, consumo critico e partecipazione: Why should we care about Palermo?
2009 (Italian)In: Legalità e partecipazione: Il consumo critico come nuova frontiera della lotta alle mafie, 2009Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Hur skapa samarbete och förtroende i en miljö som präglas av misstro och icke-samarbete? Vilka faktorer är avgörande för att vända en tradition av icke-samarbete till samarbete? I en tidigare VR-finansierad studie har jag studerat skolans kamp mot maffian i Palermo. I denna studie vänds intresset mot organisationslivet i Palermo, där den studentledda organisationen Addiopizzo framgångsrikt har förnyat motståndet mot maffian. Organisationen bildades 2004 och har förmått ett drygt 300-tal affärsidkare och cirka 10000 konsumenter att engagera sig i kampen mot maffian. Motståndet sker genom att köpmännen vägrar betala s.k. skyddspengar till maffian och genom att konsumenterna förbinder sig att, i möjligaste mån, enbart handla i affärer som vägrar betala till maffian. Teoretiskt anknyter projektet till teoribildningen kring politisk konsumtion och kring socialt kapital (trust och samarbete).

Keywords
Legalitet, politisk konsumtion, Italien, antimaffia
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-6788 (URN)
Conference
Legalità e partecipazione, Bergamo 26-28 november 2009
Projects
New Frontiers in the fight against the Mafia
Available from: 2010-01-19 Created: 2010-01-19 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2008). Cultural Warfare and Trust: Fighting the Mafia in Palermo (1ed.). Manchester: Manchester University Press
Open this publication in new window or tab >>Cultural Warfare and Trust: Fighting the Mafia in Palermo
2008 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Projektet har berört en central fråga i forskningen om demokratiska processer, om det är möjligt att stimulera och utveckla bildandet av förtroende. Projektet är centralt för forskning kring korruption och brottsprevention, då det undersöker hur förtroende mellan människor kan stimuleras, stödjas eller upprätthållas genom statliga institutioner på lokal nivå. Forskningsprojektet anknyter till den stora vetenskapliga forskningsfältet kring socialt kapital, som utvecklats sedan publikationen av Robert Putnam’s klassiker Making Democracy Work (1993). Tidigare forskning, bl.a. av Putnam, pekar på att förekomsten av förtroende i ett samhälle kan vara avgörande för ekonomisk utveckling, demokrati, fungerande institutioner och brottsprevention. De flesta forskare är eniga om förtroendets positiva effekter. Däremot råder det stor oklarhet om var det har sitt ursprung. Är förtroende något som är medfött, något vi får från familjen, något vi utvecklar beroende på våra livserfarenheter, vårt engagemang i föreningar eller beroende på hur statens institutioner är utformade? Här pekar forskarnas resultat i olika riktning. Denna studie har institutionella förklaringar som avstamp. Är det möjligt att påverka bildandet av förtroende genom skolan? Forskningsfråga har undersökts genom att studera ett skolprogram i Palermo som syftar till att ändra ungdomars attityder i demokratisk riktning. Egoism, misstänksamhet och brist på förtroende för andra, starka band till den egna familjen, instrumentell inställning till vänskap, en stark tro på heder, fatalism och pessimism pekas ofta i litteraturen ut som dominanta drag i den siclianska kulturen. Skolprogrammet har syftat till att förändra dessa värderingar och att skapa aktiva och engagerade medborgare som respekterar både lagen och andra medborgare. Studien har visat att graden av förtroende kan påverkas genom skolan. De faktorer vi fann ha inflytande över ungdomarnas förtroende för andra människor var om skolans strukturer upplevs som öppna, om lärarna är rättvisa, om lärarna bryr sig och är engagerade i eleverna, om klassrumsklimatet är öppet, om interaktionen mellan eleverna är vänlig och om skolan gör utflykter. Vi kunde också iaktta vissa skillnader mellan pojkar och flickor, där pojkarna uppvisade något större förtroende för andra människor än flickorna. Däremot kunde vi inte visa att föräldrarnas utbildningsnivå, familjens socio-kulturella nivå, föräldrarnas engagemang i skolarbetet, familjernas interaktion med grannar, studentens deltagande i organisationer, personliga ambitioner i skolan eller intresse för samhällsfrågor hade någon betydelse för graden av förtroende.

Place, publisher, year, edition, pages
Manchester: Manchester University Press, 2008. p. 246 Edition: 1
Keywords
Socialt kapital, social tillit, skola, antimaffia, Italien, Social capital, generalized trust, school, antimafia, Italy
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-7076 (URN)9780719076725 (ISBN)
Available from: 2010-02-10 Created: 2010-02-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2008). Med elevernas tillit ska maffians makt brytas. Tvärsnitt (2), 20-23
Open this publication in new window or tab >>Med elevernas tillit ska maffians makt brytas
2008 (Swedish)In: Tvärsnitt, no 2, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2008
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-7083 (URN)
Available from: 2010-02-11 Created: 2010-02-11 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2008). Socialt kapital och maffia i Syditalien (1ed.). In: Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson och Barry Holmström (Ed.), Statsvetare ifrågasätter: Uppsala-miljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008. Uppsala: Uppsala Universitet
Open this publication in new window or tab >>Socialt kapital och maffia i Syditalien
2008 (English)In: Statsvetare ifrågasätter: Uppsala-miljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008 / [ed] Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson och Barry Holmström, Uppsala: Uppsala Universitet , 2008, 1Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala Universitet, 2008 Edition: 1
Series
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, ISSN 0346-7538 ; 170
Keywords
Socialt kapital, social tillit, skola, antimaffia, Italien
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-7077 (URN)9155471285 (ISBN)9789155471286 (ISBN)
Available from: 2010-02-10 Created: 2010-02-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Gunnarson, C. (2006). Pourrait-on imaginer un 'parrain' suédois? Du crime organisé et de la corruption en Suède. Revue internationale de politique comparée, 13(4), 643-655
Open this publication in new window or tab >>Pourrait-on imaginer un 'parrain' suédois? Du crime organisé et de la corruption en Suède
2006 (French)In: Revue internationale de politique comparée, ISSN 1370-0731, Vol. 13, no 4, p. 643-655Article in journal (Other academic) Published
Abstract [fr]

Cet article étudie la présence du crime organisé, notamment du trafic de drogue, et de la corruption en Suède. Il se fonde en partie sur des rapports de police et des entretiens avec des policiers et des douaniers. L'auteur conclut qu'il n'y a pas d'indication quant à l'existence d'une superstructure dans le secteur du crime organisé lié à la drogue. Les réseaux sont faiblement structurés et géographiquement étendus. Quatre exemples montrent les différences considérables de structures organisationnelles entre les différents groupes criminels, depuis les réseaux faiblement organisés jusqu'aux groupements plus structurés. Les autorités suédoises font face à de sérieux problèmes liés au crime organisé, particulièrement dans certaines régions. Les menaces systématiques contre les services de police et les douaniers soulèvent également des préoccupations.

Place, publisher, year, edition, pages
Louvain-la-neuve: De Boeck, 2006
Keywords
Organiserad brottslighet, korruption, Sverige
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-7084 (URN)
Available from: 2010-02-23 Created: 2010-02-11 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications