lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berglund, Karin
Publications (10 of 17) Show all publications
Alkhaled, S. & Berglund, K. (2018). "And now I'm free": Women's empowerment and emancipation through entrepreneurship in Saudi Arabia and Sweden. Entrepreneurship and Regional Development, 30(7-8), 877-900
Open this publication in new window or tab >>"And now I'm free": Women's empowerment and emancipation through entrepreneurship in Saudi Arabia and Sweden
2018 (English)In: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 30, no 7-8, p. 877-900Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Critical perspectives have called for the study of women's entrepreneurship as a route to social change. This social turn' claims women are empowered and/or emancipated through entrepreneurship with limited problematisation of how these interchangeably used concepts operate. Using an institutional perspective in combination with a narrative approach, we investigate women entrepreneurs' life stories on their road to freedom' where entrepreneurial activity enables them to break free' from particular gendered constraints. Through juxtaposing women's narratives in the contexts of Saudi Arabia and Sweden, the relationship between empowerment and emancipation is disentangled and (re)conceptualised. The findings distinguish between empowerment narrated as individual practices to achieve freedom for the self within institutional structures and emancipation as narrated as a wish to challenge and change structures of power and reach collative freedom. The yearning for collective emancipation propels women's stories of entrepreneurship by raising expectations for entrepreneurship as a vehicle for institutional change. Such stories may fascinate and inspire others to engage in entrepreneurial endeavours to become empowered, but whether they reach emancipation remains an empirical question to be answered. The performative dimension of entrepreneurial narratives is, however, their ability to turn emancipation into an (un)reachable object of desire, with a quest for even more individual empowerment and entrepreneurial activity, at the same time excluding other forms of human conduct as conducive for change.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
Women's entrepreneurship, life stories, empowerment and emancipation, Cross-cultural contexts, seeking freedom, institutional change, narrative approach
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78109 (URN)10.1080/08985626.2018.1500645 (DOI)000443879600010 ()2-s2.0-85052126609 (Scopus ID)
Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2019-12-06Bibliographically approved
Skoglund, A. & Berglund, K. (2018). Entrepreneurship and the enterprising self: creating alternatives through entrepreneurship education? (1ed.). In: Karin Berglund & Karen Verduijn (Ed.), Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (pp. 158-177). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Entrepreneurship and the enterprising self: creating alternatives through entrepreneurship education?
2018 (English)In: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduijn, Routledge, 2018, 1, p. 158-177Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018 Edition: 1
Series
Routledge Rethinking Entrepreneurship Research
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74555 (URN)9781138213791 (ISBN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Fayolle, A., Landström, H., Gartner, W. B. & Berglund, K. (Eds.). (2018). Institutionalization of Entrepreneurship Research. London & New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Institutionalization of Entrepreneurship Research
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London & New York: Routledge, 2018. p. 128
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75847 (URN)9781138576193 (ISBN)
Note

About the Book

The institutionalization of entrepreneurship is undeniably a good thing for the members of the research community, as it implies the legitimization of particular research topics and research practices; the emergence of norms for developing and publishing this research; and the creation of structures that provide employment opportunities and a conducive environment for pursuing research. However, we can also question if this institutionalization is such a good thing when it comes to producing critical, innovative, contextualized, and complex research or when considered from the point of view of non-academic entrepreneurship stakeholders and society in general.

The objective of this bookis to challenge the main research streams, theories, methods, epistemologies, assumptions and beliefs dominating the field of entrepreneurship. In order to achieve this objective, this book comprises six conceptual and empirical contributions, each one unorthodox, controversial, inspiring and challenging. This book was originally published as a special issue of Entrepreneurship and Regional Development.

Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Berglund, K. & Verduijn, K. (2018). Introduction: challenges for entrepreneurship education (1ed.). In: Karin Berglund & Karen Verduijn (Ed.), Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (pp. 3-24). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Introduction: challenges for entrepreneurship education
2018 (English)In: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduijn, Routledge, 2018, 1, p. 3-24Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018 Edition: 1
Series
Routledge Rethinking Entrepreneurship Research
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74553 (URN)9781138213791 (ISBN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K. & Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: en kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet "Kvinnors företagande för en levande landsbygd". Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: en kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet "Kvinnors företagande för en levande landsbygd"
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En livskraftig landsbygd med tillgång till arbetskraft, arbetstillfällen och välfärdsservice är en aktuell samhällsfråga. Företagandets omfattning på landsbygden är en aspekt som kan ha betydelse för landsbygdskommunernas sårbarhet. Syftet med rapporten är att utveckla kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden, som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, jämställdhet och vidare forskning, exempelvis genom kvalitativa forskningsmetoder.

Med hjälp av en databasstudie beskrivs och analyseras omfattningen och karaktären av kvinnors företagande på landsbygden. Till viss del studeras också likheter och skillnader i företagandet mellan kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands, samt mellan kvinnor och män.

Företagandet är mer omfattande bland de sysselsatta kvinnorna på landsbygden än bland de sysselsatta kvinnorna i tätorterna. Skillnaderna i omfattningen av kvinnors företagande är små mellan olika typer av landsbygdskommuner – de som är avlägset belägna, mycket avlägset belägna eller belägna nära en större stad. Resultaten indikerar snarare att det är kommunernas företagskaraktär eller tradition av företagande som avgör andelen företagare per sysselsatta. Kartläggningen pekar mot att arbetslöshet kan vara ett incitament för företagande – något starkare för de utlandsfödda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige. Skogsförvaltning och blandat jordbruk är bland de vanligaste näringsgrenarna för både kvinnor och män på landsbygden. I övrigt är dock företagandet mycket könssegregerat med avseende på bransch. De tio vanligaste näringsgrenarna för kvinnor och män skiljer sig markant åt. Kvinnors företag är mest representerade i Hår- och kroppsvård, Restaurangverksamhet, Redovisning och bokföring, Konsultverksamhet avseende företags organisation, Fysioterapeutisk verksamhet samt Litterärt och konstnärligt skapande. Mäns vanligaste näringsgrenar är mer relaterade till landsbygdens kontext av mark- och naturresurser. Kvinnors företag är små, 76 procent är soloföretag och lönsamheten varierar stort. De näringsgrenar där kvinnors företag redovisar högst lönsamhet är i de numerärt mansdominerade näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin. Resultaten indikerar därmed könssegregering och hierarki med avseende på arbets- och resursfördelning.

Kvinnor på landsbygden är mer benägna att vara företagare än anställda om de är gifta, har hemmavarande barn eller en utbildningsnivå lägre än den eftergymnasiala. Det kan tolkas som att företagandet är en lösning för att kombinera arbetsliv med ansvar för hem och barn. De företagande kvinnornas disponibla inkomster är i genomsnitt lägre än för kvinnor med anställning, för män som är företagare och för män med anställning. Att vara gift innebär för kvinnor en lägre disponibel inkomst, men för män en högre disponibel inkomst jämfört med att att inte vara gift. Resultaten visar dock att det inte är de individrelaterade faktorerna som mest bidrar till skillnader i disponibel inkomst, utan, näringsgren och antalet sysselsatta. Manligt könskodade näringsgrenar och stora företag ger högre inkomst. Den övergripande slutsatsen är att företagandet på landsbygden är traditionellt könssegregerat och hierarkiserat, i fråga om resursfördelning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 59
Series
Helix Working Papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:1
Keywords
Företagande, Entreprenörskap, Landsbygd, Genus, Kvinnor, Småland
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation; Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82195 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Wettermark, A., Kårfors, A., Lif, O., Wickström, A., Wiessner, S. & Berglund, K. (2018). On vulnerability and possibility in critical entrepreneurship education: mutual learning between students and teachers. In: Karin Berglund & Karen Verduyn (Ed.), Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (pp. 211-227). Routledge
Open this publication in new window or tab >>On vulnerability and possibility in critical entrepreneurship education: mutual learning between students and teachers
Show others...
2018 (English)In: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduyn, Routledge, 2018, p. 211-227Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Every time we go in to teach we take a deep breath before entering the classroom and remind ourselves that one or two students in there are likely to know more about the subject than we do. This could be because of their previous experiences and knowledge, or because their gaze from the outside is sharper than ours. At times this exposure of our vulnerability is intimidating for us - we want to be “good”, knowledgeable teachers who make a real contribution. At other times we see outstanding students as a resource and a source of inspiration. Which interpretation comes more naturally depends, we think, on how secure we feel on the topic, but also on how the students function as a group - whether they are defensive and competitive, or curious and willing to share their learnings. In this chapter we will report on a course in which the latter state emerged, and we will suggest that it is precisely because of the presence of those outstanding students that we, as teachers, have the opportunity to learn and develop our courses. We will also suggest that a similar logic of seeing the encounter with others as an opportunity for development can, and should, be incorporated into the teaching of entrepreneurship - not least because entrepreneurship is often circumscribed as creative, curious and open-minded, as an activity to explore new paths or disclose “new worlds” (Spinosa et al., 1999).

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-83474 (URN)2-s2.0-85045193841 (Scopus ID)9781315447599 (ISBN)9781138213791 (ISBN)9781315447605 (ISBN)
Available from: 2019-05-27 Created: 2019-05-27 Last updated: 2019-06-05Bibliographically approved
Wettermark, A., Lif, O., Wickström, A., Wiessner, S. & Berglund, K. (2018). On vulnerability in critical entrepreneurship education: mutual learning between students and teachers (1ed.). In: Karin Berglund & Karen Verduijn (Ed.), Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (pp. 211-227). Routledge
Open this publication in new window or tab >>On vulnerability in critical entrepreneurship education: mutual learning between students and teachers
Show others...
2018 (English)In: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduijn, Routledge, 2018, 1, p. 211-227Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018 Edition: 1
Series
Routledge Rethinking Entrepreneurship Research
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74556 (URN)9781138213791 (ISBN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Berglund, K. & Verduijn, K. (Eds.). (2018). Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (1ed.). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

Within mainstream scholarship, it's assumed without question that entrepreneurship and entrepreneurship education are desirable and positive economic activities. Drawing on a wide range of theoretical approaches and political-philosophical perspectives, critical entrepreneurship studies has emerged to ask the questions which this assumption obscures. Students of entrepreneurship need to understand why and how entrepreneurship is seen as a moral force which can solve social problems or protect the environment, or even to tackle political problems. It is time to evaluate how such contributions and insights have entered our classrooms. How much - if any - critical discussion and insight enters our classrooms? How do we change when students demand to be taught "how to do it", not to be critical or reflexive?If educators are to bring alternative perspectives into the classroom, it will entail a new way of thinking. There is a need to share ideas and practical approaches, and that is what the contributions to this volume aim to do and to illuminate new ways forward in entrepreneurship education.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018. p. 243 Edition: 1
Series
Routledge Rethinking Entrepreneurship Research
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74549 (URN)9781138213791 (ISBN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. & Tillmar, M. (2018). Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: a discourse analysis of policy change in Sweden. Gender, Work and Organization, 25(5), 531-556
Open this publication in new window or tab >>Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: a discourse analysis of policy change in Sweden
2018 (English)In: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 25, no 5, p. 531-556Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Since the early 1990s, there has been investment in women's entrepreneurship policy (WEP) in Sweden, which continued until 2015. During the same period, Sweden assumed neoliberal policies that profoundly changed the position of women within the world of work and business. The goals for WEP changed as a result, from entrepreneurship as a way to create a more equal society, to the goal of unleashing women's entrepreneurial potential so they can contribute to economic growth. To better understand this shift we approach WEP as a neoliberal governmentality which offers women 'entrepreneurial' or 'postfeminist' subject positions. The analysis is inspired by political theorist Nancy Fraser who theorized the change as the displacement of socioeconomic redistribution in favour of cultural recognition, or identity politics. We use Fraser's concepts in a discourse analysis of Swedish WEP over two decades, identifying two distinct discourses and three discursive displacements. Whilst WEP initially gave precedence to a radical feminist discourse that called for women's collective action, this was replaced by a postfeminist neoliberal discourse that encouraged individual women to assume an entrepreneurial persona, start their own business, compete in the marketplace and contribute to economic growth. The result was the continued subordination of women business owners, but it also obscured or rendered structural problems/solutions, and collective feminist action, irrelevant.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
discourses of recognition and redistribution, discursive displacements, neoliberalism, postfeminism, women's entrepreneurship policy
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation; Social Sciences, Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77569 (URN)10.1111/gwao.12269 (DOI)000444541500007 ()2-s2.0-85050656752 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Sköld, B. & Tillmar, M. (2017). Entrepreneurship in rural areas: The role of women?. In: Paper presented at: 31st RENT Conference, Lund, 16-17 NOV 2017: . Paper presented at RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17 (pp. 1-20). European Institute for Advanced Studies in Management
Open this publication in new window or tab >>Entrepreneurship in rural areas: The role of women?
Show others...
2017 (English)In: Paper presented at: 31st RENT Conference, Lund, 16-17 NOV 2017, European Institute for Advanced Studies in Management , 2017, p. 1-20Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
European Institute for Advanced Studies in Management, 2017
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75895 (URN)
Conference
RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17
Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications