lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (5 of 5) Show all publications
Holm, A. (2019). On the "body's absence": The embodied experience of exile in Joseph Brodsky's "To Urania". Journal of literary semantics, 48(1), 23-39
Open this publication in new window or tab >>On the "body's absence": The embodied experience of exile in Joseph Brodsky's "To Urania"
2019 (English)In: Journal of literary semantics, ISSN 0341-7638, E-ISSN 1613-3838, Vol. 48, no 1, p. 23-39Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

With Joseph Brodsky's poem "To Urania" as a case study, this article argues that a cognitive stylistic approach offers a new way into exploring literary representations of the experience of displacement. Drawing on the notion of the embodied mind in Conceptual Metaphor Theory, it presents a close reading of the poem's portrayal of exile as a "felt" absence. The tension between the immediacy of embodied experience and what lies beyond its grasp is investigated with a particular consideration of enactivism and the dynamics of reading. Metaphor is seen as a tool for enacting vicarious experiences, but also as a means of conveying the difficulty of representing an experience of displacement. The analysis thus focuses on the poem's strategies for negotiating the discrepancy between the past and the present. These include expressions viewing memory as a space, the juxtaposition of the personal and the generic, and projected movement.

Place, publisher, year, edition, pages
Mouton de Gruyter, 2019
Keywords
Conceptual Metaphor Theory, embodiment, cognitive poetics, stylistics, memory
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Comparative literature
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81841 (URN)10.1515/jls-2019-2006 (DOI)000462582200002 ()2-s2.0-85063754581 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-12 Created: 2019-04-12 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Päivärinta, A. (2014). Dylan Thomas's Poetics of Embodiment. (Doctoral dissertation). Tampere: Tampere University Press
Open this publication in new window or tab >>Dylan Thomas's Poetics of Embodiment
2014 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[fi]
Dylan Thomasin ruumiillisuuden poetiikkaa
Abstract [en]

The dissertation explores the structure and functions of embodied metaphors in Dylan Thomas’s (1914–1953) works. It aims to show that embodiment defines Thomas’s writing both stylistically and thematically, and that Thomas’s body metaphors are essentially founded on the biblical myths of creation and the Fall. On the one hand, human life is presented as a journey towards a greater understanding, and on the other, a tragedy stemming from the earthly side of bodiliness. The theme is approached with theoretical tools adapted from Conceptual Metaphor Theory (CMT) and blending theory: both build on the notion of the embodied mind, as derived from the findings of cognitive science. In the spirit of descriptive poetics, the theoretical framework and the texts examined are set in constant dialogue with each another. CMT redefines metaphor as a pattern of thought in which one concept illuminates another. The body provides the basis for spatial conceptualisation, which is reflected in metaphors central to our thinking: bodily experience thus offers a tangible tool for conceptualising more abstract things. However, the multidisciplinary and thought-oriented nature of CMT poses a considerable challenge when applying the framework to the analysis of literary texts. This is particularly evident with Thomas’s figuratively opaque writing. The approach taken in the dissertation emphasises the importance of making a distinction between conceptual metaphors and their linguistic realisations, and complements cognitive interpretations with stylistic and contextual observations. Indeed, one of the main arguments of the dissertation is that such a systematic investigation of local embodied metaphors may provide valuable insights into the study of embodiment in literature in general. The particularities of Thomas’s writing style give rise to a number of theoretical issues: metaphor as a stylistic device in consciousness representation, intertextuality as part of metaphoric mapping, and the lyric ‘I’s role in searching for metaphoric coherence in reading. While the dissertation tries to formulate a more context-sensitive application of Conceptual Metaphor Theory, it also argues that Thomas’s poetics of embodiment evolves from the very abstract bodiliness of the early poetry towards linguistically less dense but in many ways more ‘difficult’ metaphoricity. The texts analysed are from the compilations "The Collected Poems 1934–1953" (2000) and "The Collected Stories" (1955), except for the radio play "Under Milk Wood" (1954).

Abstract [fi]

Dylan Thomasin ruumiillisuuden poetiikkaa Väitöskirja tutkii walesilaisen Dylan Thomasin (1914–1953) tuotannossa voimakkaasti esiin piirtyvien ruumiillisten kielikuvien merkityksiä. Tavoitteena on osoittaa, että ruumiillistaminen (embodiment) on Thomasilla paitsi Raamatun luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuksen myytteihin pohjaava teema, myös kielikuvien rakentumista määrittävä tekijä. Raamatulliset skeemat taipuvat moniin kulmiin: ihmiselämä on yhtäältä monivaiheinen matka kohti ymmärrystä, toisaalta kuolevaisuuden ja viettien leimaama murhenäytelmä. Teema kytkeytyy olennaisella tavalla tutkimuksen teoreettiseen kehykseen: kognitiivisessa metaforateoriassa (CMT) sekä yhdistelyteoriassa (blending theory) ruumiillisuudella on merkittävä rooli todellisuuden kielellistämisessä. Deskriptiivisen poetiikan hengessä teoria ja kohdetekstit asetetaan jatkuvaan dialogiin keskenään. Väitöskirjan keskeinen käsite, käsitteellinen metafora (conceptual metaphor), määritellään skemaattiseen tietoon perustuvaksi yhdistelemisen malliksi. Toisin kuin erityisesti strukturalistisissa metaforakäsityksissä, arkikielen ja poeettisen kielen metaforien välille ei kognitiivisessa metaforateoriassa tehdä merkittävää eroa, vaan metafora on ”kognitiivisen käänteen” myötä ennen kaikkea kokemuksiamme jäsentävä ajattelun piirre. Toisaalta teorian yleisyys ja monitieteisyys tuottavat runon tulkinnassa sovellettavuuden haasteen: Thomasin monisyinen ja monesti vieraannuttamisefektiä hyödyntävä kirjoitustyyli vaatii lukijalta vankkaa kaunokirjallista kompetenssia. Keskeistä onkin metaforan hahmottaminen nimenomaan tulkintaprosessin osana. Kognitiivisen metaforateorian ongelmakohtiin pureudutaan Thomasin teksteistä nousevien erityiskysymyksien kautta. Tällaisia kysymyksiä ovat metaforien verkostoituminen suhteessa muihin kokemuksen esittämisen keinoihin, intertekstuaalisuus osana yhdistelyprosessia, runon puhujan roolin merkitys yhdistelyssä, sekä metaforan narratiivinen funktio. Samalla kun tutkimus tarkentaa kognitiivista metaforateoriaa erityisesti runojen tulkintaan soveltuvammaksi, tarkoituksena on myös näyttää, miten ruumiillistamisen teema kokee Thomasin tuotannossa muutoksen kohti kielellisesti vähemmän tiheää mutta semanttisesti monessa mielessä ”vaikeampaa” metaforisuutta. Kohdetekstit ovat Thomasin tuotantoa läpileikkaavista kokoomateoksista “The Collected Poems 1934–1953” (2000) ja “The Collected Stories” (1955), poislukien postuumisti julkaistu kuunnelma “Under Milk Wood” (1954).

Place, publisher, year, edition, pages
Tampere: Tampere University Press, 2014
Keywords
Conceptual Metaphor Theory, cognitive poetics, embodiment, stylistics, Modernism
National Category
Specific Literatures
Research subject
Humanities, Comparative literature
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69117 (URN)
Available from: 2017-12-11 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Päivärinta, A. (2014). Foregrounding the Foregrounded: The Literariness of Dylan Thomas’s ‘After the Funeral’. In: Chloe Harrison, Louise Nuttall, Peter Stockwell, Wenjuan Yuan (Ed.), Cognitive Grammar in Literature: (pp. 133-144). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Open this publication in new window or tab >>Foregrounding the Foregrounded: The Literariness of Dylan Thomas’s ‘After the Funeral’
2014 (English)In: Cognitive Grammar in Literature / [ed] Chloe Harrison, Louise Nuttall, Peter Stockwell, Wenjuan Yuan, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, p. 133-144Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69118 (URN)9789027234063 (ISBN)9789027270566 (ISBN)
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Päivärinta, A. (2012). The anatomy of literary figurativeness: Mapping metaphoric coherence in Dylan Thomas's poetics of embodiment. (Licentiate dissertation). Tampere: Tampere University Press
Open this publication in new window or tab >>The anatomy of literary figurativeness: Mapping metaphoric coherence in Dylan Thomas's poetics of embodiment
2012 (English)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [fi]

Tutkielma tarkastelee walesilaisen Dylan Thomasin (1914–1953) runoudessa esiintyviä ruumiillisuudelle rakentuvia kielikuvia. Tavoitteena on osoittaa, että ruumiillistaminen (embodiment) on paitsi Raamatun luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuksen myytteihin pohjaava teema Thomasin runoissa, myös kielikuvien rakentumista määrittävä tekijä. Teema kytkeytyy olennaisella tavalla tutkielman teoreettiseen kehykseen: kognitiivisessa metaforateoriassa (CMT) sekä yhdistelyteoriassa (blending theory) ruumiillisuudella on merkittävä rooli todellisuuden kielellistämisessä. Deskriptiivisen poetiikan hengessä teoria ja kohdetekstit ovat jatkuvassa dialogissa keskenään. Tutkielman keskeinen käsite, käsitteellinen metafora (conceptual metaphor), määritellään skemaattiseen tietoon perustuvaksi yhdistelemisen malliksi. Toisin kuin erityisesti strukturalistisissa metaforakäsityksissä, arkikielen ja poeettisen kielen metaforien välille ei kognitiivisessa metaforateoriassa tehdä merkittävää eroa, vaan metafora on ”kognitiivisen käänteen” myötä ennen kaikkea laaja-alainen ajattelun malli. Toisaalta teorian yleisyys ja monitieteisyys tuottavat runon tulkinnassa sovellettavuuden haasteen: Thomasin monisyiset ja monesti vieraannuttamisefektiä hyödyntävät runot vaativat lukijalta vankkaa kaunokirjallista kompetenssia. Keskeistä onkin metaforan hahmottaminen nimenomaan tulkintaprosessin osana. Kognitiivisen metaforateorian ongelmakohtiin pureudutaan Thomasin runoista nousevien erityiskysymyksien kautta. Tällaisia kysymyksiä ovat metaforien verkostoituminen suhteessa muihin runokeinoihin, intertekstuaalisuus osana yhdistelyprosessia, puhujan roolin merkitys yhdistelyssä, sekä kerronnallisen koherenssin mahdollisuus metaforien verkoston tulkinnassa. Samalla kun tutkielma tarkentaa kognitiivista metaforateoriaa runojen tulkintaan soveltuvammaksi, tarkoituksena on myös näyttää, miten ruumiillistamisen teema kokee Thomasin runoissa muutoksen kohti kielellisesti vähemmän tiheää mutta semanttisesti monessa mielessä ”vaikeampaa” metaforisuutta. Kohdetekstit ovat Thomasin tuotantoa läpileikkaavasta The Collected Poems 1934–1953 -teoksesta (2000), poislukien viimeisessä alaluvussa käsitelty kuunnelma Under Milk Wood (1954). Asiasanat:kognitiivinen metaforateoria, käsitteellinen metafora, blending, ruumiillisuus, embodiment, Dylan Thomas

Place, publisher, year, edition, pages
Tampere: Tampere University Press, 2012. p. 176
National Category
Specific Literatures
Research subject
Humanities, Comparative literature
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69120 (URN)
Available from: 2017-12-11 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Päivärinta, A. (2010). Kognitiivinen metafora runoanalyysin selkärankana? : Dylan Thomasin ‘After the funeral’ -runon ruumiilliset kielikuvat ja koherenttiuden haaste: [ Cognitive Metaphor as an Analytical Tool? The Embodied Imagery of Dylan Thomas’s “After the Funeral” and the Challenge of Metaphoric Coherence ]. Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 4, 5-23
Open this publication in new window or tab >>Kognitiivinen metafora runoanalyysin selkärankana? : Dylan Thomasin ‘After the funeral’ -runon ruumiilliset kielikuvat ja koherenttiuden haaste: [ Cognitive Metaphor as an Analytical Tool? The Embodied Imagery of Dylan Thomas’s “After the Funeral” and the Challenge of Metaphoric Coherence ]
2010 (Finnish)In: Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, ISSN 1795-3790, E-ISSN 2242-3796, Vol. 4, p. 5-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article aims at drawing interpretive value from the theory of cognitive metaphor by bringing it together with a challenging test case, Dylan Thomas’s poem “After the funeral” (1939). Since the publication of Lakoff and Turner’s influential Metaphors We Live By (1980), there has been a lot of discussion about the groundbreaking idea of metaphor as a way of thinking, as well as about the problems in the model. Lakoff and Johnson have been criticised for producing reductive readings of literary texts and for having a limited conception of metaphor as a trope. The article claims that as a result, the model has been overlooked as a possible tool for poetry analysis. While acknowledging the limitations of the model, the article employs the idea of metaphoric mapping in describing how a complex metaphor works. Furthermore, the article argues that this mapping process can account for more than just individual expressions: the blends formed in interpreting metaphors can influence one another and thus form a network of metaphors. The reader accommodates deviant figurative expressions to their knowledge of conventional metaphors but also to the context of the whole poem, thus striving for metaphoric coherence. This process requires literary competence, which is something the cognitive theory of metaphor does not really take into consideration. The article then argues that certain additions and adjustments need to be made in order to develop the theory as an analytical resource. 

National Category
Specific Literatures
Research subject
Humanities, Comparative literature
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69119 (URN)
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6428-9873

Search in DiVA

Show all publications