lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 11) Show all publications
Lonnert, L. (2019). Amatörorkestrar som lärandemiljö för musikhögskolestudenter: En studie om Musikhögskolan i Malmö och fyra amatörorkestrar. Malmö: Malmö Academy of Music
Open this publication in new window or tab >>Amatörorkestrar som lärandemiljö för musikhögskolestudenter: En studie om Musikhögskolan i Malmö och fyra amatörorkestrar
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Orkesterspel ingår som en vanlig ensembleform inom musikhögskolors utbildningar, och vissa utbildningar är till och med specifikt inriktade på symfoniorkesterspel. Dock visar det sig att studenter ibland spelar i amatörorkestrar samtidigt som de studerar på musikhögskola. Lärare på musikhögskolor rekommenderar ibland studenter att delta i amatörverksamhet eftersom de anser att studenterna inte får tillräckligt med erfarenhet av, eller kunskaper om, orkesterspel inom utbildningen. Detta gör att det skapas en parallell utbildning för musikhögskolestudenterna vid sidan av den formella utbildningen. Denna studie fokuserar på vad musikhögskolestudenter lär sig genom att delta i amatörorkesterverksamhet och vad det tillför det utbildningen.

Studien är en fallstudie över en läromiljö: Musikhögskolan i Malmö och fyra amatörsymfoniorkestrar där musikhögskolestudenter ingår. I studien har åtta intervjuer utförts, fyra med amatörorkesterdirigenter och fyra med ledning för musikhögskolan.

Studien visar att deltagandet och lärandet i amatörorkestrarna beror på delar som musikhögskolestudenterna saknar i sin utbildning, samt personliga kontakter mellan dirigenter, lärare och studenter. Amatörorkesterverksamheten kan i hög grad betraktas som ett komplement till musikhögskolans verksamhet, även om det finns aspekter som inte kan tillgodoses i lika hög grad inom musikhögskolorna som kunskaper om pedagogiska roller, formandet av en professionell yrkesroll och kunskap om olika sociala kontexter. Relationen mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna kännetecknas av informella kontakter och informella samarbeten av tradition, där autonomi är en viktig aspekt. En annan aspekt är öppenheten inför en föränderlig arbetsmarknad och kulturscen där nya former av samarbeten är möjliga och önskvärda.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö Academy of Music, 2019. p. 146
Series
Perspectives in Music and Music Education, ISSN 1404-6032 ; 13
Keywords
amatörorkestrar, musikpedagogik, högre utbildning
National Category
Musicology Pedagogy
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-88138 (URN)978-91-88409-18-8 (ISBN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Lonnert, L. (2019). Bridging the gap: Harp teachers on teaching orchestral playing. International Journal of Music Education, 37(2), 210-225
Open this publication in new window or tab >>Bridging the gap: Harp teachers on teaching orchestral playing
2019 (English)In: International Journal of Music Education, ISSN 0255-7614, E-ISSN 1744-795X, Vol. 37, no 2, p. 210-225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Although orchestral playing is a dominant practice within Western classical music, and one that many students participate in from a young age, some students do not have adequate opportunities to participate. Since harp students often come to orchestral playing later than other instrumentalists, harp teachers are concerned with enabling their students to learn orchestral playing in a relatively short time. For this study, six orchestral harpists who are also teachers were interviewed. The findings show that harp teachers intentionally taught orchestral playing during one-to-one lessons, aiming to prepare their students to continue learning within the orchestral context. They aimed to bridge the gap between lessons and practice, methodically preparing them musically, technically, practically and emotionally for the complex orchestral environment. While students of other instruments might acquire this complex knowledge from extended orchestral experience, student harpists must learn it in a relatively short time. These harp teachers’ descriptions of their teaching practice shed light on how orchestral playing is learned by all instrumentalists.

Place, publisher, year, edition, pages
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2019
Keywords
Collaborative learning, harp, music education, one-to-one instruction, orchestral playing, practice-based learning
National Category
Pedagogy Musicology
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81764 (URN)10.1177/0255761419832400 (DOI)000470851200004 ()
Available from: 2019-04-09 Created: 2019-04-09 Last updated: 2019-07-15Bibliographically approved
Lonnert, L. & Linge, A. (2019). Musikalisk eller social utveckling: ett samarbetsprojekt mellan grundskola och musiklärarutbildning. In: Ronny Lindeborg, Erkki Huovinen (Ed.), Nordic Network for Research in Music Education, Abstracts: NNMPF 2019: Futures of Music in Higher Education. February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stocholm. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF 2019), Futures of Music in Higher Education. February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stocholm (pp. 61-61). Stockholm: Royal College of Music
Open this publication in new window or tab >>Musikalisk eller social utveckling: ett samarbetsprojekt mellan grundskola och musiklärarutbildning
2019 (Swedish)In: Nordic Network for Research in Music Education, Abstracts: NNMPF 2019: Futures of Music in Higher Education. February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stocholm / [ed] Ronny Lindeborg, Erkki Huovinen, Stockholm: Royal College of Music , 2019, p. 61-61Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Syftet med denna studie är att förfina och utveckla hur samarbete mellan musiklärarstuderande och skolbarn kan genomföras och svårigheter och vinster med processen. Målen är att utveckla musiklärarutbildningen och musikutbildningen på skolan. I projektet är också centralt med utveckling av didaktisk kunskap och personlig utveckling av studenterna och de barn som berörs.

Skolan som valts ut för projektet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar. Skolan är känd för att ha engagerade lärare som arbetar med musik och andra konstformer och har två gånger fått extern finansiering för att samarbeta med den lokala kommunala kulturskolan.

Denna studie fokuserar på ett projekt där förstaårsstuderande ämneslärare i musik lär och samarbetar med skolbarn i årskurs fem. Studenterna har träffat barnen fyra gånger under fyra veckor och projektet avslutades med en konsert där barnen och eleverna spelade tillsammans. Projektet följdes av en forskare, som också var en av lärarna i projektet. En annan forskare, som inte undervisar i projektet, har genomfört intervjuer med studenterna att synliggöra deras arbete med barnen och deras syn på barnens och sina egna kunskaper och utveckling.

Musik och andra konstformer betraktas ibland, eller används, som problemlösare i pedagogiska sammanhang. Särskilt socioekonomiska sårbara områden har inriktats på olika typer av projekt, något musiklärarstudenter bör ha medvetenhet om och verktyg att arbeta med. Denna presentation fokuserar på projektets utveckling och projektets resultat avseende de involverade barnen och studenterna samt de berörda institutionerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Royal College of Music, 2019
National Category
Musicology Pedagogy
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80891 (URN)
Conference
Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF 2019), Futures of Music in Higher Education. February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stocholm
Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lonnert, L. (2018). Democracy and Representation: at the Core of ISME. In: Hung-Pai Chen, Alethea De Villiers, Alexandra Kertz-Welzel (Ed.), Proceedings of the 19th International Seminar of the Commission on Music Policy: Culture, Education, and Mass Media, Munich, Germany. Paper presented at ISME Commission on Music Policy: Culture, Education, and Media International Seminar. 19th, 2018. Munich, Germany (pp. 172-179). Malvern: International Society for Music Education
Open this publication in new window or tab >>Democracy and Representation: at the Core of ISME
2018 (English)In: Proceedings of the 19th International Seminar of the Commission on Music Policy: Culture, Education, and Mass Media, Munich, Germany / [ed] Hung-Pai Chen, Alethea De Villiers, Alexandra Kertz-Welzel, Malvern: International Society for Music Education , 2018, p. 172-179Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

International organisations, such as the International Society of Music Education, ISME, make it possible to communicate worldwide in the world of music education. ISME also has inclusion, democracy and representation as goals. This paper examines how these goals are represented in the International Journal of Music Education, a journal closely connected to ISME. 20 issues of IJME between 2012 and 2016 were examined according to which countries, and which parts of the world, were represented. The study shows that an overwhelming majority of the articles were written by authors from institutions in countries where English is one of the official languages. The paper suggests different possible economic, cultural and traditional explanations for this result.

Place, publisher, year, edition, pages
Malvern: International Society for Music Education, 2018
Keywords
democracy, International Society of Music Education, International Journal of Music Education, music education
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80892 (URN)978-0-6481219-4-7 (ISBN)
Conference
ISME Commission on Music Policy: Culture, Education, and Media International Seminar. 19th, 2018. Munich, Germany
Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-04-02Bibliographically approved
Lonnert, L. (2018). ”Harpokungen” Adolf Sjödén och hans musiksamling. In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts. Paper presented at Musikvetenskap idag!, Uppsala 13-15 juni 2018 (pp. 10-10). Askersund: Svenska samfundet för musikforskning
Open this publication in new window or tab >>”Harpokungen” Adolf Sjödén och hans musiksamling
2018 (Swedish)In: Musikforskning idag 2018, Uppsala 13–15 juni: Abstracts, Askersund: Svenska samfundet för musikforskning , 2018, p. 10-10Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den svenske harpisten Adolf Sjödén (1843–1893), bördig från Sollefteå, var känd under sin livstid som en av de stora europeiska kringresande virtuoserna. Denna studie utforskar hur han påverkade, och påverkades av, det walesiska och irländska nationalistiska-musikaliska identitetsskapandet.

När Brinley Richards (1817–1885) hittade Händels Konsert för den Walesiska harpan i British Museum var det Sjödén som tillfrågades om att göra det första uppförandet. Sjödén lärde sig att spela den walesiska trippelharpan och framförde verket i Lady Llanovers hem i London 1869. Lady Llanover (1802–1896) hade i sitt hem i Wales, Llanover Hall, skapat en miljö för rekonstruktionen och bevarandet av den walesiska kulturen där många av tidens intellektuella och konstnärer möttes. Mötet med Lady Llanovers krets påverkade Sjödén och hans intresse för den walesiska musiken påverkade hans repertoar i resten av hans liv. Förutom att han lärde sig spela på den walesiska trippelharpan spelade han ofta walesisk folkmusik på sina turnéer i Europa. I den musiksamling som finns på Murberget, Länsmuseet Västernorrland, återfinns många uppteckningar av walesisk musik samt unika handskrifter. Under sin tid på Irland var Sjödén aktiv i det irländska identitetsskapandet genom musik. Han framhöll här Lady Llanovers arbete som en modell för hur det kunde göras. Även på Irland engagerade han sig i framförandet av irländsk musik och han spelade själv den irländska stålsträngade harpan. Även sejouren på Irland speglas i hans efterlämnade notsamling, dock inte i lika hög grad i hans repertoar på konserter i Europa.

Place, publisher, year, edition, pages
Askersund: Svenska samfundet för musikforskning, 2018
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80894 (URN)
Conference
Musikvetenskap idag!, Uppsala 13-15 juni 2018
Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-05-15Bibliographically approved
Lonnert, L. (2018). Musikpedagogik, demokrati och representation. In: The 23rd conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15 2018: Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research. Paper presented at The 23rd conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15 2018 : Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research. Nordic Network for Research in Music Education
Open this publication in new window or tab >>Musikpedagogik, demokrati och representation
2018 (Swedish)In: The 23rd conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15 2018: Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research, Nordic Network for Research in Music Education , 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Nordic Network for Research in Music Education, 2018
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72058 (URN)
Conference
The 23rd conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15 2018 : Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2018-06-20Bibliographically approved
Lonnert, L. & Davies, H. (2017). Lady Llanover and the Swedish Connection. In: The First International Conference on Women’s Work in Music: Bangor University, Wales, 4 – 7 September 2017. Paper presented at The First International Conference on Women’s Work in Music : Bangor University, Wales, 4 – 7 September 2017.
Open this publication in new window or tab >>Lady Llanover and the Swedish Connection
2017 (English)In: The First International Conference on Women’s Work in Music: Bangor University, Wales, 4 – 7 September 2017, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72059 (URN)
Conference
The First International Conference on Women’s Work in Music : Bangor University, Wales, 4 – 7 September 2017
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Lonnert, L. (2017). Samarbete och vision – en fallstudie över en musikhögskolas relation till amatörorkesterverksamhet. In: NNMPF 2017, The 22nd conference of Nordic Network for Research in Music Education: Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, March 14–16, 2017. Paper presented at NNMPF 2017, The 22nd conference of Nordic Network for Research in Music Education : Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, March 14–16, 2017 (pp. 38-38).
Open this publication in new window or tab >>Samarbete och vision – en fallstudie över en musikhögskolas relation till amatörorkesterverksamhet
2017 (Swedish)In: NNMPF 2017, The 22nd conference of Nordic Network for Research in Music Education: Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, March 14–16, 2017, 2017, p. 38-38Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Detta paper är en del i en fallstudie som undersöker vad musikhögskolestudenter lär sig genom att delta i amatörorkesterverksamhet och vad det tillför utbildningen. Studien består av åtta intervjuer, fyra med utbildningsledning för en musikhögskola och fyra med dirigenter för amatörorkestrar där musikhögskolestudenter deltar. Här presenteras endast den del som rör relationen mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna. 

I ett internationellt och nationellt perspektiv på en föränderlig arbetsmarknad och ett föränderligt samhälle visar det sig att kontaktytorna mellan alla typer av musicerande på olika nivåer kan utvecklas. Studenter på musikutbildningar måste då ha beredskap för olika typer av roller. Kunskap om olika typer av roller inom ”community music” kan vara en del i denna föränderliga musikerarbetsmarknad. Detta behöver inte betyda att den professionella nivån behöver sänkas. Mycket av det som kan läras i en amatörorkester kan läras inom musikhögskoleinstitutionen eller på andra sätt, men inte alltid till lika hög grad. En del av det som lärs i amatörorkester blir ett komplement, till exempel gällande mängden erfarenhet, specifikt orkesterkunnande och repertoarkännedom. Däremot kan mycket av det som lärs om pedagogiska roller, formandet av en professionell yrkesroll och kunskap om olika sociala kontexter inte läras på samma sätt inom en musikutbildningsinstitution. Här visar det sig att amatörorkestern ger professionell kunskap på ett annat sätt än utbildningsinstitutionen. 

Studien visar att relationen mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna kännetecknas av informella kontakter och informella samarbeten av tradition. En viktig aspekt är autonomi, både lärarnas och studenternas. En annan aspekt är öppenheten inför en föränderlig arbetsmarknad och kulturscen där nya former av samarbeten är möjliga och önskvärda. Beroende på vilket instrument studenten spelar och vilken utbildning studenten gå är möjligheterna att spela orkester inom utbildningen olika. Detta gör att studenternas val av deltagande i amatörverksamhet ofta kännetecknas av brister inom utbildningarna. 

Generellt är ledningen på musikhögskolan mycket positiv till alla typer av musicerande utanför musikhögskolans verksamhet och stöder den på olika sätt. Flera typer av samarbeten gällande orkesterverksamhet, framförallt genom personliga kontakter och av tradition, pågår. Dessa personliga kontakter är mellan dirigenter, studerande, ledning och lärare. Dirigenterna för amatörorkestrarna skulle gärna se fler kontaktytor mellan institutionerna, och skulle gärna åta sig pedagogiska uppdrag gentemot musikhögskolestudenterna. 

Eftersom ledningen för musikhögskolan ser musicerande som ett livsval för studenter anser de att alla typer av musicerande inte kan, eller ska, ingå i utbildningen. Det finns en stor frihet för studerande att kunna välja vad de vill inrikta sig på och alla typer av musicerande kan ses som att det tillför både de enskilda studenterna och utbildningarna mycket. Det finns både frihet och ansvar för studenter och lärare. Dock visar det sig att studenter inte alltid har förmåga att bedöma sin kompetens, i viss mån blir det då ett institutionellt ansvar att se till att studenter får den kompetens de behöver för sin utbildning. 

National Category
Music Educational Sciences
Research subject
Humanities, Music; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72060 (URN)
Conference
NNMPF 2017, The 22nd conference of Nordic Network for Research in Music Education : Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, March 14–16, 2017
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Lonnert, L. & Davies, H. (2016). A newly discovered autographed Franz Liszt transcription for the harp. Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research, 98, 1-21
Open this publication in new window or tab >>A newly discovered autographed Franz Liszt transcription for the harp
2016 (English)In: Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research, ISSN 2002-021X, Vol. 98, p. 1-21Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It is well known that Franz Liszt was fond of the harp as an instrument, and his use of the harp in the orchestra is innovative. He also befriended and worked with prominent harpists of his time, such as Elias Parish-Alvars, Wilhelm Posse, Jeanne Pohl and Rosalie Spohr. The transcriptions he once made for harp are now lost. However, a recent nding in a collec- tion in a Swedish museum, Murberget, L nsmuseet V sternorrland, - a collection that once belonged to the internationally renowned Swedish harpist Adolf Sjödén shows a previously unknown transcription for harp of Liszt’s piano piece Ave Maria von Arcadelt. The manu- script is autographed by Liszt although the copyist is unknown.

The article discusses Liszt’s possible work processes with the piece, his work process with regard to other harp transcriptions, Sjödén’s relationship to Liszt and the Ave Maria von Arcadelt, and how the manuscript came into Sjödén’s possession. It also compares the re- cently found manuscript with Peter Dubez’ harp transcription, and the original piano piece. It is the only preserved transcription for harp that has been autographed by Liszt.

National Category
Musicology
Research subject
Humanities, Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72061 (URN)
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2018-04-05Bibliographically approved
Lonnert, L. (2016). Att uttrycka en annan sorts kunskap: Om konstnärlig kunskap och vetenskaplig kunskap. M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle (1), 27-36
Open this publication in new window or tab >>Att uttrycka en annan sorts kunskap: Om konstnärlig kunskap och vetenskaplig kunskap
2016 (Swedish)In: M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle, E-ISSN 2002-4622, no 1, p. 27-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Lia Lonnert problematiserar i sin artikel begreppet kunskap utifrån en idéhistorisk tradition, från Platon och Aristoteles och framåt, och reflekterar dels över hur musik kan vara kunskap, dels över vad kunskap om musikutövande är. Blicken riktas mot utbildningsområdet inom såväl grundskola som högskola.

National Category
Musicology Educational Sciences
Research subject
Humanities, Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-72208 (URN)
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2018-12-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4474-045x

Search in DiVA

Show all publications