lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 11) Show all publications
Lagerbielke, E. (2019). Fest med dans. In: Susanne Helgesson (Ed.), 175 år av kamp, glädje och misslyckanden: (pp. 51-51). Stockholm: Konstfack
Open this publication in new window or tab >>Fest med dans
2019 (Swedish)In: 175 år av kamp, glädje och misslyckanden / [ed] Susanne Helgesson, Stockholm: Konstfack , 2019, p. 51-51Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Konstfack, 2019
Keywords
Konstfack, konstnärlig professor, Gunilla Lagerbielke
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92088 (URN)
Available from: 2020-02-15 Created: 2020-02-15 Last updated: 2020-02-15
Lagerbielke, E. (2019). Från Konstfack till Orrefors och måltidens artefakter. In: Susanne Helgesson (Ed.), 175 år av kamp, glädje och misslyckanden: (pp. 52--53). Stockholm: Konstfack
Open this publication in new window or tab >>Från Konstfack till Orrefors och måltidens artefakter
2019 (Swedish)In: 175 år av kamp, glädje och misslyckanden / [ed] Susanne Helgesson, Stockholm: Konstfack , 2019, p. 52--53Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Konstfack, 2019
Keywords
Glas, design, Orrefors, måltid
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92089 (URN)
Available from: 2020-02-15 Created: 2020-02-15 Last updated: 2020-02-15
Lagerbielke, E. (2019). Reflections from another place. In: Hannah Shepherd (Ed.), 2019 British Glass Biennale: (pp. 29-29). Stourbridge, Storbritannien: International Festival of Glass
Open this publication in new window or tab >>Reflections from another place
2019 (English)In: 2019 British Glass Biennale / [ed] Hannah Shepherd, Stourbridge, Storbritannien: International Festival of Glass , 2019, p. 29-29Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stourbridge, Storbritannien: International Festival of Glass, 2019
Keywords
Glass, design
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92087 (URN)
Available from: 2020-02-15 Created: 2020-02-15 Last updated: 2020-02-15
Eklund, P. & Lagerbielke, E. (2018). Erika Lagerbielke: Form för alla sinnen. Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Erika Lagerbielke: Form för alla sinnen
2018 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Abstract [sv]

Blått är havets och himlens färg, oändlig och ogripbar. Det finns styrka och intensitet i den blå färgen, liksom det finns lugn och vemod. Så inleds boken "Erika Lagerbielke - Form för alla sinnen" som är en nära skildring av Erika Lagerbielkes verk och verksamhet. Boken är ett samtidsdokument som syftar till att bidra till nya insikter i konstnärliga processer, modern designhistoria samt glasets kulturella och industriella utveckling i Sverige. Flera av Lagerbielkes viktigaste projekt belyses genom att unikt material sammanställs till berättelser från ateljén och glasbruken som ger nya perspektiv på kända designobjekt.

Erika Lagerbielkes forskning vid Linnéuniversitetet sker ofta i korssamverkan med hennes designpraktik. Exempelvis har hennes forskning om betydelsen av design för måltidupplevelsen stora synergier med hennes arbete med design av vinglas som förhöjer dryckesupplevelsen (servisen Difference). Hennes forskningsprojekt Eternal Glass (i samverkan med RISE Glass) om återvinning av glas har sitt ursprung i design- och kommunikationsprojektet Oändlighet, som var ett samarbete med Ryds Bilglas och Kosta glasbruk. Boken är ett berättande och samtidigt reflekterande.

Exempel på projekt är:

Kronprinsessparets Bröllopsservis, gåvan från Sveriges riksdag och regering

Linnéuniversitetets Rektorskedja

Innovationen Intermezzo

Blått och andra färger, om konstglas

Eternal Glass, forskningsprojekt om glas i cirkulär ekonomi

Författare är Petter Eklund och Erika Lagerbielke. Lagerbielke bidrar även med skissmaterial ur sitt arkiv. Foto av Karin Björkquist, Jonas Lindström, Jörgen Ludwigsson, Patrik Johansson mfl.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018. p. 168
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78231 (URN)9789173319447 (ISBN)
Note

The book's contributors are: Linnaeus University, Bengt Julins Stiftelse, Estrid Ericsons Stiftelse, Längmanska Kulturfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse

Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2019-01-30Bibliographically approved
Grund Bäck, L. & Lagerbielke, E. (2018). Eternal glass: Rapport - studie om återvinning av glas. Växjö: RISE & Linnaeus University
Open this publication in new window or tab >>Eternal glass: Rapport - studie om återvinning av glas
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: RISE & Linnaeus University, 2018. p. 23
Series
Rapportserie RISE ; 7P01776
Keywords
Glas, återvinning, design, glasteknologi, cirkulär ekonomi
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75728 (URN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Lagerbielke, E. (2018). Hur smakar Småland?. In: Birgit Carlstén, Cecilia Davidsson (Ed.), Ur Smålands skafferi: Folk, föda och färdigheter (pp. 8-12). Karlstad: Votum
Open this publication in new window or tab >>Hur smakar Småland?
2018 (Swedish)In: Ur Smålands skafferi: Folk, föda och färdigheter / [ed] Birgit Carlstén, Cecilia Davidsson, Karlstad: Votum , 2018, p. 8-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Votum, 2018
Keywords
Glas, måltid, design
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75736 (URN)9789188435453 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Lagerbielke, E. (2017). Alla talar om boende: Om boende, byggnation, design och hållbar utveckling : Rapport FOI-studie Plattform för boendeforskning. Växjö: Smart Housing Småland
Open this publication in new window or tab >>Alla talar om boende: Om boende, byggnation, design och hållbar utveckling : Rapport FOI-studie Plattform för boendeforskning
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vad är boende? Boende berör alla och kan betyda både ”att bo” men också ”en person som bor”. På engelska används begreppen Housing och Living. Boende i ett vidare perspektiv går att se som människan i förhållande till rumslighet eller plats, en fysisk relation men också en relation till en situation.

I intervjuer inom studien konstateras att det finns ett behov av att utveckla ny kunskap om människans, samhällets och näringslivets visioner, behov och förväntningar relaterat till boende. Flera av de intervjuade lyfter fram att tidigare stora bostadssatsningar var grundade på forskning men att det idag inte finns aktuell kunskap som stöd för vad som betecknas som nödvändiga perspektivskiften.

Ny kunskap inom boende är efterfrågad. 

I rapporten diskuteras behovet av ett holistiskt synsätt på boende där människan och hennes behov av skydd, trygghet, komfort och stimulans står i centrum. En person är både enskild och del av flera olika kontexter. Ett stort antal verksamheter inom samhälle och näringsliv relaterar till den enskilda och till olika grupper. En person eller grupp bor (vistas) i en miljö som dels består av bostaden, men också grannskapet, lokalsamhället och i allt större sammanhang. Det konstateras att begreppet ”boende” har stor komplexitet och att kunskapsutveckling inom ämnet bör gynnas av tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning. Figuren ”Den boende människan” har skapats för att beskriva ämnets komplexitet och hur olika aktörers och intressenters behov och verksamhet griper in i varandra.

Samtal med forskare inom Linnéuniversitetet visar att det inom lärosätet finns kunskap och engagemang inom ett flertal ämnen och institutioner.  Idag beforskas oftast frågeställningar relaterat till boende inom respektive institution men det finns gränsöverskridande projekt. Frågeställningar inom boende har stor bredd, att använda begrepp som bostads-eller boendeforskning blir avgränsade. Att bredda fältets definition ger större möjligheter att omfatta fler perspektiv och att arbeta holistiskt och inkluderande.

Profilen för en plattform för boendeforskning vid Linnéuniversitet förslås omfatta boende, byggnation, design och hållbar utveckling. Det relaterar väl till befintlig forskning och påbörjade projekt, men ger samtidigt möjlighet till nya perspektiv och ny samverkan. Miljön ska vara öppen och inkluderande och välkomna forskare från samtliga fakulteter.

Vid Linnéuniversitetet bedrivs redan forskning i ovan nämnda ämnen. Tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning skulle gynnas av att en miljö skapas där forskare med gemensamt intresse för boende, byggnation, design och hållbar utveckling kan samverka och där några av de svårigheter som finns med tvärvetenskaplig forskning skulle kunna minimeras. Faktorer som kan underlätta är känsla av tillhörighet samt enkla arbetssätt som gemensam ekonomistyrning för alla forskare i ett projekt. Frågan om meritering vid arbete i gränsöverskridande projekt och vid arbete inom samverkansprojekt behöver bearbetas.

Linnéuniversitetet har goda möjligheter att utveckla ny efterfrågad kunskap inom boenderelaterade frågor. Dels genom befintliga forskningsprojekt vid lärosätets olika institutioner men också genom att bygga en forskningsmiljö som har ett holistiskt perspektiv med tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Smart Housing Småland, 2017. p. 28
Series
SHS-rapport ; 2017:007
Keywords
Design, boende, byggnation, hållbar utveckling
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75732 (URN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-19Bibliographically approved
Lagerbielke, E. (2017). Glaslandet Sverige gynnas av att glastraditionen förvaltas. Glas, 85(1), 16-17
Open this publication in new window or tab >>Glaslandet Sverige gynnas av att glastraditionen förvaltas
2017 (Swedish)In: Glas, ISSN 1651-4580, Vol. 85, no 1, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Glas är mer aktuellt än någonsin. Ledande glasforskning bedrivs inom områden som Transparent intelligens och supertunna glas. Innovativ svensk glasdesign är internationellt framgångsrik, inom arkitektur blir användandet av glas vanligare och mer utmanande. Dagens innovationer och framgångar är, som jag ser det, ett resultat av vår glastradition. Kunskap om glas och glastillverkning har under lång tid naturligt överförts mellan generationer av innovatörer, kreatörer och entreprenörer. Utvecklingen i glaslandet Sverige gynnas av att glastraditionen förvaltas, till fördel för framtidens glasinnovationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Glastjänster för GBF AB, 2017
Keywords
Glas, kulturarv, Glasrikeuppdraget, design, glasdesign, innovation, entrprenörskap
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-78230 (URN)
Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Lagerbielke, E., Grund Bäck, L., Lang, M., Sirkka, T., Johansson, L. & Carlsson, C. (2016). Förstudie - Ny glasgång för Kulturparken Småland: Hur kan transparent intelligens utnyttjas i en offentlig miljö?. Växjö: Smart Housing Småland
Open this publication in new window or tab >>Förstudie - Ny glasgång för Kulturparken Småland: Hur kan transparent intelligens utnyttjas i en offentlig miljö?
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tankarna på att bygga en glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus har funnits ett tag. När det kommunala fastighetsbolaget Vöfab köpte museibyggnaden av Stiftelsen Smålands museum i december 2014 och all mark mellan byggnaderna så var ett avgörande juridiskt hinder undanröjt. Nu fanns det möjlilghet att bygga en glasgång.

Förstudiens mål är att synliggöra och tvärvetenskapligt undersöka möjligheterna att använda transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga miljö.

I rapporten beskrivs transparent intelligens och ger många exempel inklusive figurer, både på tekniker och också byggnader. I rapporten berättas också omkonstnärlig gestaltning och utmanande arkitektur, materialet glas beskrivs både ingenjörsmässigt och designmässigt.

Förstudien visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig byggnad ska byggas, men också vilka begränsningar (t.ex. ljud, ljus, värme, kyla, underhållsvänlighet, teknik). En litteratursökning har visat att det finns byggnader som fungerar som en dekoration samtidigt som det har en funktion, i en offentlig miljö.

I och med att det händer mycket inom området intelligent transparens så byggs det nya prototyper med den senaste tekniken eller en gammal teknik som används på ett nytt sätt. Inom Smart Housing Småland görs det nya prototyper i samarbete med industrin, som kan visas upp i glasgången, om den blir verklighet. Detta gör att allmänheten får ta del av den senaste tekniken inom intelligent transparens.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Smart Housing Småland, 2016. p. 38
Series
SHS-rapport ; 2016-10
Keywords
Design, glas, transparent intelligens
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75733 (URN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Lagerbielke, E. (2014). Måltidens teater och den himmelska vardagen. In: Karsten Thurfjell (Ed.), Till bords i paradiset: mat och trädgård (pp. 153-156). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Måltidens teater och den himmelska vardagen
2014 (Swedish)In: Till bords i paradiset: mat och trädgård / [ed] Karsten Thurfjell, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, p. 153-156Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014
Series
Gastronomisk kalender, ISSN 0347-2930
Keywords
Måltid, glas, design
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-75738 (URN)9789173316682 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-09-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9455-4287

Search in DiVA

Show all publications