lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Waldmann, Christian, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0983-6333
Publications (10 of 37) Show all publications
Levlin, M. & Waldmann, C. (2020). Written Language in Children With Weak Reading and Spelling Skills: The Role of Oral Language, Phonological Processing, Verbal Working Memory and Reading. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-25
Open this publication in new window or tab >>Written Language in Children With Weak Reading and Spelling Skills: The Role of Oral Language, Phonological Processing, Verbal Working Memory and Reading
2020 (English)In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 20, p. 1-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigated patterns of written language and the relation of oral language, phonological processing, verbal working memory and reading to written language in early writers with weak reading and/or spelling in grade 2 (n = 39). In grade 3, the students participated in an assessment of oral and written language. A resolved group with age typical oral language, phonological processing and reading (n = 11) performed better than their unresolved peers (n = 28) on almost all written language measures. Spelling, text length, grammatical accuracy and vocabulary diversity were the most challenging aspects for the unresolved group. Oral language correlated significantly with the composite written language score, text length and vocabulary diversity, while phonological processing was related to grammatical accuracy and working memory to the composite written language score and spelling. Word reading and reading comprehension were not related to any written language measures. Regression analyses confirmed that oral language contributed significantly to the variation in the composite written language score, text length and vocabulary diversity. The results emphasize the importance of oral language for written language in early writers with (a history of) weak reading and/or spelling.

Place, publisher, year, edition, pages
The International Association for Research in L1 Education, 2020
Keywords
writing, oral language, reading difficulties, Swedish, primary school
National Category
General Language Studies and Linguistics Didactics
Research subject
Humanities, Linguistics; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-91122 (URN)10.17239/L1ESLL-2020.20.01.02 (DOI)
Available from: 2020-01-21 Created: 2020-01-21 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Waldmann, C. & Sullivan, K. P. H. (2019). How the Materiality of Mobile Video Chats Shapes Emergent Language Learning Practices in Early Childhood. In: Teresa Cerratto Pargman, Isa Jahnke (Ed.), Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies: (pp. 217-229). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>How the Materiality of Mobile Video Chats Shapes Emergent Language Learning Practices in Early Childhood
2019 (English)In: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies / [ed] Teresa Cerratto Pargman, Isa Jahnke, Cham: Springer, 2019, p. 217-229Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Language learning practices are shaped by their material conditions. Using an action research case study intervention, this paper shows how the introduction of mobile video chats for children learning a home language creates the material conditions for language engagement and participation practice to emerge that encourage the learning of the home language in additional contexts. The mobile video chat’s concomitant role in enacting change in the children’s home language learning practices facilitates home language learning in authentic and meaningful interactions. The material characteristics of the microphone, the web-camera, the loudspeaker, Skype and the portability of the tablet together with the material characteristics of their physical environment have the potential to enact change in children’s additional language learning through listening, seeing, speaking, moving, and showing in virtual interaction with a grandparent as adult conversational partner.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
Keywords
Mobile devices, Video chats, Material conditions, Language learning opportunities, Language learning interactions, Bilingualism, Home language, Childhood, Heritage language, Intergenerational learning
National Category
Learning Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish Didactics; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81301 (URN)10.1007/978-3-030-10764-2_13 (DOI)978-3-030-10763-5 (ISBN)978-3-030-10764-2 (ISBN)
Available from: 2019-03-23 Created: 2019-03-23 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Sullivan, K. P. & Waldmann, C. (2019). Muntliga språkliga interaktioner för lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 4: Språklig aktivitet och interaktion, årskurs 1–9 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Muntliga språkliga interaktioner för lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 4: Språklig aktivitet och interaktion, årskurs 1–9 ]
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel handlar om hur undervisning kan utformas för att stödja elevers muntliga språkliga utveckling. Först beskrivs faktorer relaterade till fysisk miljö, lärtillfällen och interaktioner som har visat sig viktiga för att skapa en språkutvecklande undervisning. Därefter presenteras ett observationsverktyg som lärare kan använda för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i syfte att skapa en mer språkutvecklande undervisning.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 10
Series
Lärportalen
Keywords
lärmiljö, lärtillfällen, interaktioner, språklig utveckling, språkutvecklande undervisning, observation
National Category
Didactics Languages and Literature
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80323 (URN)
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Waldmann, C. & Levlin, M. (2019). Skrivande hos elever med olika typer av lässvårigheter. In: Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist (Ed.), Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018. Paper presented at ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018 (pp. 305-323). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Skrivande hos elever med olika typer av lässvårigheter
2019 (Swedish)In: Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018 / [ed] Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, p. 305-323Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

I denna studie undersöks textlängd, narrativ kvalitet, lexikal variation och stavning i narrativa texter skrivna i årskurs 3 av elever identifierade med typisk respektive svag avkodning och/eller läsförståelse i en screening i årskurs 2. Deltagare är 16 elever med avkodningssvårigheter, 19 elever med läsförståelsesvårigheter, 12 elever med både avkodnings- och läsförståelsesvårigheter samt 16 elever med typisk avkodning och läsförståelse. Textmaterialet består av den fria narrativa skrivuppgiften i det nationella ämnesprovet i årskurs 3. Texterna analyseras med hjälp av kvantitativa mått på textlängd, narrativ kvalitet, lexikal variation och stavning samt deskriptiva och parametriska analysmetoder. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i textlängd, narrativ kvalitet och lexikal variation mellan de fyra elevgrupperna. Alla tre grupper med lässvårigheter skrev signifikant kortare texter jämfört med gruppen med typisk läsförmåga. Narrativ kvalitet och lexikal variation visade sig vara särskilt utmanande för grupperna med läsförståelsesvårigheter. Stavning uppvisade inga signifikanta skillnader mellan några grupper. Sammantaget indikerar studien att elever med läsförståelsesvårigheter utgör en särskilt sårbar grupp i skrivutvecklingen.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629 ; 27
Keywords
simple view of reading, lässvårigheter, avkodning, läsförståelse, skrivande, narrativ kvalitet, textlängd, lexikal variation, stavning, lågstadiet
National Category
General Language Studies and Linguistics Educational Sciences
Research subject
Humanities, Linguistics; Humanities, Swedish Didactics; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-84581 (URN)978-91-87884-27-6 (ISBN)
Conference
ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018
Available from: 2019-06-04 Created: 2019-06-04 Last updated: 2019-08-05Bibliographically approved
Waldmann, C. & Sullivan, K. P. H. (2019). Syntax Rules and (Un)Grammaticality. In: Nabat Erdogan, Michael Wei (Ed.), Applied Linguistics for Teachers of Culturally and Linguistically Diverse Learners: (pp. 103-126). Hershey, PA: IGI Global
Open this publication in new window or tab >>Syntax Rules and (Un)Grammaticality
2019 (English)In: Applied Linguistics for Teachers of Culturally and Linguistically Diverse Learners / [ed] Nabat Erdogan, Michael Wei, Hershey, PA: IGI Global, 2019, p. 103-126Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter deals with syntax rules and grammaticality judgments in the teaching and learning of English as a second and foreign language for linguistically diverse learners. Grammaticality judgment tasks are used in linguistic research to probe speakers’ implicit knowledge about the syntactic rules of language. This chapter discusses grammaticality judgment tasks in educational contexts and proposes a method for teaching syntactic rules of English based on the grammaticality judgments of second and foreign language learners of English. The chapter also attempts to raise grammatical consciousness for teaching of English as a second or foreign language as well as illustrating how various media can be used to design and present grammaticality judgment tasks to support language learning and learner engagement, participation, and motivation.

Place, publisher, year, edition, pages
Hershey, PA: IGI Global, 2019
Series
Advances in Linguistics and Communication Studies (ALCS), ISSN 2372-109X, E-ISSN 2372-1111
National Category
General Language Studies and Linguistics Educational Sciences Specific Languages
Research subject
Humanities, Linguistics; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-88862 (URN)10.4018/978-1-5225-8467-4.ch005 (DOI)9781522584674 (ISBN)9781522585022 (ISBN)9781522584681 (ISBN)
Available from: 2019-08-30 Created: 2019-08-30 Last updated: 2019-09-03Bibliographically approved
Waldmann, C. & Levlin, M. (2018). Skriven textproduktion hos elever med och utan lässvårigheter. In: Presented at ASLA-symposiet 2018, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018: . Paper presented at ASLA-symposiet 2018, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Skriven textproduktion hos elever med och utan lässvårigheter
2018 (Swedish)In: Presented at ASLA-symposiet 2018, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Learning Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish Didactics; Humanities, Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73199 (URN)
Conference
ASLA-symposiet 2018, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018
Available from: 2018-04-22 Created: 2018-04-22 Last updated: 2018-05-14Bibliographically approved
Levlin, M. & Waldmann, C. (2018). Written text production in students with and without reading difficulties. In: sig writing 2018: 16th international conference of the EARLI special intereset group on writing. Paper presented at sig writing 2018 : 16th international conference of the EARLI special intereset group on writing. Antwerp: University of Antwerp
Open this publication in new window or tab >>Written text production in students with and without reading difficulties
2018 (English)In: sig writing 2018: 16th international conference of the EARLI special intereset group on writing, Antwerp: University of Antwerp , 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The production of written text is a challenge for many students with language and reading difficulties. Previous research has shown that these students, among other things, produce shorter texts, have a lower lexical variation, use a simpler syntax and make more grammatical errors and spelling errors than students with typical language and reading development (e.g. Dockrell & Connelly, 2015; Puranik, Lombardino & Altmann, 2007; Williams, Larkin & Blaggan, 2013). In the current study, we investigated narrative texts written by 64 Swedish-speaking students in grade 3. Out of these, 40 students were identified with weak reading skills in an assessment of word reading and reading comprehension in grade 2, while the remaining 24 students had age-adequate reading skills. The purpose was to compare the writing performance in these student groups and to examine how the students’ reading skills in grade 2 were related to their writing performance in grade 3. The students’ transcription skills and written language performance in grade 3 were examined using measures of spelling, punctuation, lexical variation and density, syntactic complexity, grammatical errors and text length. An analysis of Story Grammar in the students’ written narratives was also performed using the Narrative Scoring Scheme in SALT (Miller, Andriacchi & Nockerts, 2015). Multiple regression was used to analyze the relations between reading and spelling skills in grade 2 and writing performance in grade 3. In this talk, the findings are presented and discussed in relation to theoretical and methodological aspects.

Place, publisher, year, edition, pages
Antwerp: University of Antwerp, 2018
Keywords
Writing impairment, links between writing and reading, evaluation and assessment of writing competence, writing and linguistics
National Category
General Language Studies and Linguistics Educational Sciences
Research subject
Humanities, Linguistics; Humanities, Swedish; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77927 (URN)
Conference
sig writing 2018 : 16th international conference of the EARLI special intereset group on writing
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2019-01-10Bibliographically approved
Levlin, M. & Waldmann, C. (2017). Oral language skills and reading in relation to written text production: A longitudinal study of 85 students' written text production in Year 3, 6 and 9. In: Presented at LITUM symposium, Umeå, May 4th 2017: . Paper presented at LITUM:s symposium i Umeå den 4 maj 2017.
Open this publication in new window or tab >>Oral language skills and reading in relation to written text production: A longitudinal study of 85 students' written text production in Year 3, 6 and 9
2017 (English)In: Presented at LITUM symposium, Umeå, May 4th 2017, 2017Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Learning General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish; Humanities, Linguistics; Education, Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-70293 (URN)
Conference
LITUM:s symposium i Umeå den 4 maj 2017
Available from: 2018-01-31 Created: 2018-01-31 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
Levlin, M. & Waldmann, C. (2017). Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med svag läsförmåga. In: Saga Bendegard, Ulla Melander Marttala, Maria Westman (Ed.), Språk och norm : Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016: [ Language and Norms : Papers from the ASLA Symposium, Uppsala University 21–22 April 2016 ]. Paper presented at ASLA:s symposium, Uppsala University 21-22 April 2016 (pp. 62-70). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med svag läsförmåga
2017 (Swedish)In: Språk och norm : Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016: [ Language and Norms : Papers from the ASLA Symposium, Uppsala University 21–22 April 2016 ] / [ed] Saga Bendegard, Ulla Melander Marttala, Maria Westman, Uppsala: Uppsala universitet, 2017, p. 62-70Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2017
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629 ; 26
Keywords
språklig förmåga, skrivande, lässvårigheter, årskurs 3, Sverige, läsförmåga
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69003 (URN)978-91-87884-26-9 (ISBN)
Conference
ASLA:s symposium, Uppsala University 21-22 April 2016
Available from: 2017-11-27 Created: 2017-11-27 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Waldmann, C. & Johansson Falck, M. (2017). Tankar kring kring: En diakron studie av prepositionsbruket vid kognitionsverb. Språk och stil, 27, 96-128
Open this publication in new window or tab >>Tankar kring kring: En diakron studie av prepositionsbruket vid kognitionsverb
2017 (Swedish)In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 27, p. 96-128Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article deals with the usage of Swedish prepositions with cognition verbs. Our main focus is on the usage of the preposition kring ‘around’. The study is done within the framework of Cognitive Linguistics, and the notions of trajectory (TR) and landmark (LM) are used to describe the relationships involved. Questions asked are 1. Has the usage of kring with cognition verbs changed over time? If so, how? and 2. Has the preposition usage with the cognition verbs filosofera ‘philosophize’, fokusera ‘focus’, forska ‘research’, fundera ‘contemplate’, reflektera ‘reflect’, resonera ‘reason’, spekulera ‘speculate’, and tänka ‘think’ changed over time? If so, how?

The study is based on news texts from the period of 1923-2012 from the Korp Corpus. Taken together, the investigated data contains 3.7 million sentences and 56 million tokens of press texts.

Our results show that changes in the usages of the prepositions are specific to each verb rather than following an overall trend. Throughout the period, the verbs fokusera, fundera, reflektera, spekulera and tänka are used with prepositions that suggest that people’s thoughts (TR) are directed down towards, or into, abstract topics (LM). The verbs filosofera, forska, and resonera, on the other hand, are used with prepositions that suggest thinking (TR) around abstract topics (LM). There is an increase in the usage of kring with resonera, and a decrease in the usage of kring with fokusera.

Place, publisher, year, edition, pages
Adolf Noreen-sällskapet, 2017
Keywords
cognition verbs, cognitive linguistics, diachronic change, kring, mental representations, news texts, prepositions, Swedish
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-69494 (URN)2-s2.0-85040166068 (Scopus ID)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2019-09-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0983-6333

Search in DiVA

Show all publications