lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bergh Nestlog, Ewa, PhDORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3863-6122
Publications (10 of 47) Show all publications
Bergh Nestlog, E., Danielsson, K. & Krogh, E. (2020). Multimodala elevtexter i geografiämnet: En textstudie på mellanstadiet. HumaNetten (44), 11-44
Open this publication in new window or tab >>Multimodala elevtexter i geografiämnet: En textstudie på mellanstadiet
2020 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 11-44Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2020
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92434 (URN)10.15626/hn.20204402 (DOI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Hägerdal, H., Bergh Nestlog, E., Skoglund, A., Ström, P. & Svensson, O. (Eds.). (2020). Nordiska - på gång och på språng! Vänbok till Gunilla Byrman: HumaNetten 44, Våren 2020. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Nordiska - på gång och på språng! Vänbok till Gunilla Byrman: HumaNetten 44, Våren 2020
Show others...
2020 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2020. p. 407
Series
HumaNetten, ISSN 1403-2279 ; 44
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-92433 (URN)978-91-89081-29-1 (ISBN)978-91-89081-30-7 (ISBN)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2020-03-25
Hägerdal, H., Ask, S., Bergh Nestlog, E., Hammarbäck, S., Stille, P. & Svensson, G. (Eds.). (2019). Cara Mia: Vänskrift till Maria Lindgren 5 december 2019: HumaNetten Nr 43 2019. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Cara Mia: Vänskrift till Maria Lindgren 5 december 2019: HumaNetten Nr 43 2019
Show others...
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I denna vänskrift firas Maria Lindgren, språkvetare vid Linnéuniversitetet, med en uppsättning artiklar som på olika sätt anknyter till hennes forskningsintressen, såsom didaktiska frågor, offentlig kommunikation, försvunna runstenar och textpraktiker.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2019. p. 186
Series
HumaNetten, ISSN 1403-2279 ; 43
Keywords
Maria Lindgren, festskrift, svenska språket, lingvistik
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-90525 (URN)978-91-89081-27-7 (ISBN)
Note

Festskrift för Maria Lindgren, särtryck av 9 bidrag från HumaNetten nr 43, 2019. Gästredaktörer: Sofia Ask, Ewa Bergh Nestlog, Solveig Hammarbäck, Per Stille och Gudrun Svensson

Available from: 2019-12-12 Created: 2019-12-12 Last updated: 2020-02-25Bibliographically approved
Danielsson, K., Bergh Nestlog, E. & Krogh, E. (2019). Lärares rörlighet i text och praktik: En studie av kollegialt lärande. HumaNetten (43), 117-146
Open this publication in new window or tab >>Lärares rörlighet i text och praktik: En studie av kollegialt lärande
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 117-146Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande. Sedan starten, 2014-2015, har ett mycket stort antal lärare involverats i denna satsning. I dagsläget finns inga systematiskt genomförda studier om lärares klassrumsarbete med Läslyftet. Med den här fallstudien vill vi bidra med kunskap om hur en lärare omsätter Läslyftet i den egna praktiken. Fallstudien har genomförts inom ramen för ett lärarlags arbete modulen Skriva i alla ämnen, åk 4–6  (2015), som har utarbetats under ledning av Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Syftet med studien är tudelat. För det första att undersöka vad som kännetecknar den kollegiala interaktionen under arbete med det inspirationsmaterial som presenteras i modulen. För det andra att undersöka vad i inspirationsmaterialet en av lärarna tar fasta på och hur det omsätts i klassrumspraktiken i den efterföljande undervisningsaktiviteten.

De överordnade teoretiska ramverken är dialogistiska och socialsemiotiska perspektiv (Bakhtin 1986, Halliday 1978, Kress 2010) och diskursanalys (Gee 2015). Analyserna i studien bygger på en vidareutveckling av textrörlighetsbegreppet hos Langer (1995) och Liberg m.fl. (2002).

Data består av videofilmade gruppdiskussioner i lärargruppen och en videofilmad lektion då en av lärarna genomförde undervisningsaktiviteten, samt de tavelanteckningar och elevtexter som skapades under lektionen. Data genererades genom att vi följde en grupp lärare som arbetade med modulen för att analysera vad som händer under den här typen av kollegialt lärande, både i lärargruppens diskussioner och under den lektion som planerades och genomfördes av en av lärarna i samband med modularbetet.

Resultaten visar att lärarna delvis rörde sig transaktivt i relation till inspirationsmaterialet och då relaterade till sin undervisning, men att de i relativt hög utsträckning också rörde sig associativt, bort från texten. Ett viktigt resultat var hur några deltagare förde tillbaka samtalet till en textnära och transaktiv textrörlighet efter sekvenser av associativ textrörlighet och att handledaren genom sina frågor styrde samtalet i riktning mot olika textrörlighetstyper. I undervisningsaktiviteten ledde läraren eleverna främst mot en textbaserad textrörlighet med fokus på form, vilket kan tolkas som att att läraren främst inspirerats av inspirationsmaterialets resonemang om multimodalitet, något som ledde till att denna lärare prövade nya arbetssätt, där film och bild fungerade som utgångspunkt för elevernas eget textskapande. 

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2019
Keywords
textrörlighet, kollegialt lärande, Läslyftet, multimodalitet, textsamtal
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-90387 (URN)10.15626/hn.20194308 (DOI)
Available from: 2019-12-05 Created: 2019-12-05 Last updated: 2020-01-13Bibliographically approved
Bergh Nestlog, E. (2019). Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 14
Series
Lärportalen
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80915 (URN)
Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Bergh Nestlog, E. (2019). Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ]
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019
Series
Lärportalen
National Category
Educational Sciences Languages and Literature
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-87028 (URN)
Note

Vetenskaplig ledare: Ewa Bergh Nestlog

Available from: 2019-07-30 Created: 2019-07-30 Last updated: 2019-07-30Bibliographically approved
Bergh Nestlog, E. (2019). Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 6
Series
Lärportalen
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80916 (URN)
Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Bergh Nestlog, E. & Ehriander, H. (2019). The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment Building of a Text World. Journal of Psycholinguistic Research, 48(2), 535-550
Open this publication in new window or tab >>The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment Building of a Text World
2019 (English)In: Journal of Psycholinguistic Research, ISSN 0090-6905, E-ISSN 1573-6555, Vol. 48, no 2, p. 535-550Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Linnaeus University project “The Book Dog and Astrid Lindgren” seeks to bring children and literature together and to use the dog as a tool for this. The method involves children reading aloud to trained dogs, called book dogs. By studying the practice of the book dog, we seek more profound knowledge of the importance of the reading practice for children’s reading. Such knowledge can have didactic implications for reading practices also in contexts where there is no book dog. In the study reception theories (Langer in Envisioning knowledge.Building literacy in the academic disciplines, New York, Teachers College Press,2011a; Langer in Envisioning literature. Literary understanding and literature instruction, 2nd ed., New York, Teachers College Press,2011b) are developed with perspectives of discourse analysis (Fairclough in Discourse and social change, Polity Press, Cambridge,1992). and social semiotics (Halliday in Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning, Edward Arnold, London,1978). The result shows that the dog contributes with semiotic resources in the meaning-making process; the text world comes to life for the child through the expanded envisionment building where the dog is central. Since pupils read texts in all school subjects, the study should be relevant for all types of teachers when shaping reading practices that support pupil’s meaning-making, also in contexts where there is no book dog. The study can also say something about what engagement, attentiveness, and non-judgemental attitudes can mean for pupils, even they in reading and writing difficulties (Bergh Nestlog and Ehriander 2016).

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Springer, 2019
Keywords
Literacy, Reading dog, Book dog, Children’s literature, Children’s reading, Meaning-making, Text movability, Envisionment building, Dyslexia
National Category
Didactics General Literature Studies General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities; Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-79069 (URN)10.1007/s10936-018-9617-0 (DOI)000462210400015 ()30511182 (PubMedID)2-s2.0-85058064455 (Scopus ID)
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Bergh Nestlog, E. (2019). Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter. HumaNetten (42), 9-30
Open this publication in new window or tab >>Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter
2019 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 9-30Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University, 2019
Keywords
language of schooling, disciplinary language, disciplinary literacy, ämnesspråk, ämneslitteracitet
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-88620 (URN)10.15626/hn.20194202 (DOI)
Available from: 2019-08-26 Created: 2019-08-26 Last updated: 2019-09-02Bibliographically approved
Krogh, E. & Bergh Nestlog, E. (2018). Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6 ]. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6 ]
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 13
Series
Lärportalen
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-80913 (URN)
Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3863-6122

Search in DiVA

Show all publications