lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 67) Show all publications
Pettersson, K. & Tillmar, M. (2019). Att jobba med hjärtat: en studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv. SLU Framtidens djur natur och hälsa
Open this publication in new window or tab >>Att jobba med hjärtat: en studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SLU Framtidens djur natur och hälsa, 2019. p. 66
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82197 (URN)9789157696229 (ISBN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Tillmar, M. (2019). Practicing Participant Observations: Capturing Entrepreneurial Practices. In: William Gartner & Bruce Teague (Ed.), The Research Handbook on Entrepreneurial Behavior, Practice, Process and Action: . Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Practicing Participant Observations: Capturing Entrepreneurial Practices
2019 (Swedish)In: The Research Handbook on Entrepreneurial Behavior, Practice, Process and Action / [ed] William Gartner & Bruce Teague, Edward Elgar Publishing, 2019Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Publishing, 2019
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82212 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-11
Tillmar, M. (2019). Socialt entreprenörskap och utveckling av landsbygder. In: Karl Wennberg (Ed.), Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (pp. 221-240). Växjö: Familjen Kamprads Stiftelse
Open this publication in new window or tab >>Socialt entreprenörskap och utveckling av landsbygder
2019 (Swedish)In: Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland / [ed] Karl Wennberg, Växjö: Familjen Kamprads Stiftelse , 2019, p. 221-240Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Familjen Kamprads Stiftelse, 2019
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82194 (URN)9789151919775 (ISBN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Tillmar, M. (2018). Beating the headwind to tackle fraud: on local gendered practices of business-dispute resolution. In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018: . Paper presented at 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Beating the headwind to tackle fraud: on local gendered practices of business-dispute resolution
2018 (English)In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77541 (URN)
Conference
3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2018-12-05Bibliographically approved
Högberg, L., Sköld, B. & Tillmar, M. (2018). Contextualising the coevolution of (dis)trust and control: a longitudinal case study of a public market. Journal of Trust Research, 8(2), 192-219
Open this publication in new window or tab >>Contextualising the coevolution of (dis)trust and control: a longitudinal case study of a public market
2018 (English)In: Journal of Trust Research, ISSN 2151-5581, E-ISSN 2151-559X, Vol. 8, no 2, p. 192-219Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research into the dynamics of trust?control is still inconclusive. In this paper, we offer an in-depth understanding of how (dis)trust and control coevolve as embedded in multiple dimensions of context. The paper focuses on public markets, a context which is underrepresented in extant studies on trust and control. Our analysis is based on a longitudinal case study of interorganisational relationships (IOR) between boundary spanners representing purchaser and providers on a customer choice market for home care in a midsized municipality in Sweden. We identify, narrate and analyse critical incidents during seven years of the process. A conceptual framework contextualising the trust?control nexus of a public?private IOR is developed and utilised. We find that while the public?private IOR context requires control, control only enables deterrence trust from the municipal officers and only in individual providers. Interferential rather than symbiotic coevolution of trust and control is the dominating pattern. In addition, we find what we denote as mixed coevolution, where control simultaneously has positive and negative impact on trust. In our case in point, control enables trust in specific providers but this trust is not reciprocated due to experienced distrust on the category level.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
trust-control nexus, interorganisational relationships, context, customer choice market, boundary spanners, Sweden
National Category
Economics and Business
Research subject
Economy
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77567 (URN)10.1080/21515581.2018.1504299 (DOI)2-s2.0-85052114492 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Tillmar, M. (2018). Foreword: teaching entrepreneurship is walking a tightrope (1ed.). In: Karin Berglund & Karen Verduijn (Ed.), Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom (pp. xiii-xiv). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Foreword: teaching entrepreneurship is walking a tightrope
2018 (English)In: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduijn, Routledge, 2018, 1, p. xiii-xivChapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018 Edition: 1
Series
Routledge Rethinking Entrepreneurship Research
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-74552 (URN)9781138213791 (ISBN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Rosell, E. & Tillmar, M. (2018). Intertwining of practices in multi-sector entrepreneuring for welfare. In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018: . Paper presented at 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Intertwining of practices in multi-sector entrepreneuring for welfare
2018 (English)In: Presented at the 3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77537 (URN)
Conference
3rd Annual Entrepreneurship as Practice Conference & PhD Consortium, Växjö, Sweden, April 17-20, 2018
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2018-12-05Bibliographically approved
Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K. & Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: en kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet "Kvinnors företagande för en levande landsbygd". Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: en kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet "Kvinnors företagande för en levande landsbygd"
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En livskraftig landsbygd med tillgång till arbetskraft, arbetstillfällen och välfärdsservice är en aktuell samhällsfråga. Företagandets omfattning på landsbygden är en aspekt som kan ha betydelse för landsbygdskommunernas sårbarhet. Syftet med rapporten är att utveckla kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden, som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, jämställdhet och vidare forskning, exempelvis genom kvalitativa forskningsmetoder.

Med hjälp av en databasstudie beskrivs och analyseras omfattningen och karaktären av kvinnors företagande på landsbygden. Till viss del studeras också likheter och skillnader i företagandet mellan kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands, samt mellan kvinnor och män.

Företagandet är mer omfattande bland de sysselsatta kvinnorna på landsbygden än bland de sysselsatta kvinnorna i tätorterna. Skillnaderna i omfattningen av kvinnors företagande är små mellan olika typer av landsbygdskommuner – de som är avlägset belägna, mycket avlägset belägna eller belägna nära en större stad. Resultaten indikerar snarare att det är kommunernas företagskaraktär eller tradition av företagande som avgör andelen företagare per sysselsatta. Kartläggningen pekar mot att arbetslöshet kan vara ett incitament för företagande – något starkare för de utlandsfödda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige. Skogsförvaltning och blandat jordbruk är bland de vanligaste näringsgrenarna för både kvinnor och män på landsbygden. I övrigt är dock företagandet mycket könssegregerat med avseende på bransch. De tio vanligaste näringsgrenarna för kvinnor och män skiljer sig markant åt. Kvinnors företag är mest representerade i Hår- och kroppsvård, Restaurangverksamhet, Redovisning och bokföring, Konsultverksamhet avseende företags organisation, Fysioterapeutisk verksamhet samt Litterärt och konstnärligt skapande. Mäns vanligaste näringsgrenar är mer relaterade till landsbygdens kontext av mark- och naturresurser. Kvinnors företag är små, 76 procent är soloföretag och lönsamheten varierar stort. De näringsgrenar där kvinnors företag redovisar högst lönsamhet är i de numerärt mansdominerade näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin. Resultaten indikerar därmed könssegregering och hierarki med avseende på arbets- och resursfördelning.

Kvinnor på landsbygden är mer benägna att vara företagare än anställda om de är gifta, har hemmavarande barn eller en utbildningsnivå lägre än den eftergymnasiala. Det kan tolkas som att företagandet är en lösning för att kombinera arbetsliv med ansvar för hem och barn. De företagande kvinnornas disponibla inkomster är i genomsnitt lägre än för kvinnor med anställning, för män som är företagare och för män med anställning. Att vara gift innebär för kvinnor en lägre disponibel inkomst, men för män en högre disponibel inkomst jämfört med att att inte vara gift. Resultaten visar dock att det inte är de individrelaterade faktorerna som mest bidrar till skillnader i disponibel inkomst, utan, näringsgren och antalet sysselsatta. Manligt könskodade näringsgrenar och stora företag ger högre inkomst. Den övergripande slutsatsen är att företagandet på landsbygden är traditionellt könssegregerat och hierarkiserat, i fråga om resursfördelning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 59
Series
Helix Working Papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:1
Keywords
Företagande, Entreprenörskap, Landsbygd, Genus, Kvinnor, Småland
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation; Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82195 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande samverkan: en studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sektorsöverskridande samverkan: en studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.

I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?
  • Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
  • Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.

De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

  • Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).
  • Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).
  • Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.
  • Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.
  • Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 97
Series
Helix Working Papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:2
Keywords
Multi-sektor, Gränsgångare, Intersektoriell kompetens, Logiker, Samverkan, Sektorer
National Category
Business Administration
Research subject
Economy, Business administration; Economy, Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-82196 (URN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-09-24Bibliographically approved
Elg, M., Berglund, M., Ellström, P.-E., Kock, H., Tillmar, M. & Wallo, A. (2018). Sustainable working life development through interactive research. In: PIN-C Conference Proccedings: 2018 Eskilstuna, Sweden. Paper presented at Pin-C conference, Eskilstuna, 11-13 January, 2018 (pp. 1-5).
Open this publication in new window or tab >>Sustainable working life development through interactive research
Show others...
2018 (English)In: PIN-C Conference Proccedings: 2018 Eskilstuna, Sweden, 2018, p. 1-5Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Interactive research has emerged as a new approach to collaborative research in working life research, and it is characterized by a continuous joint learning process between the researchers and the practitioners. In this paper we argue that interactive research is a way to advance scientific knowledge about the development of new types of work arrangements and development of sustainable working life. We present the basic ideas and benefits of the interactive research approach, illustrated through a practical case, the HELIX Competence Centre and discuss potential limitation and challenges associated with this form of collaborative research.

National Category
Work Sciences
Research subject
Economy, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-77540 (URN)
Conference
Pin-C conference, Eskilstuna, 11-13 January, 2018
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0130-4407

Search in DiVA

Show all publications